חפש מאמרים:
שלום אורח
29.01.2020
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

NLP, בלעדיות רגשית, איך לגרום למישהו לאהוב רק אותך? איך לגרום למישהו לרצות רק אותך? איך למנוע בגידה? לרצות אותך באופן בלעדי, מיומנויות חברתיות, מערכות

NLP, בלעדיותרגשית, איך לגרום למישהו לאהוב רק אותך? איך לגרום למישהו לרצות רק אותך? איך למנועבגידה? לרצות אותך באופן בלעדי, מיומנויות חברתיות, מערכות יחסים, זוגיות, אהבהבלעדית

עכשיו השאלההיא כזאת, אם אתה רוצה שמישהי תרצה אותך אבל שתרצה אותך באופן..., איזה מילה אניהולך להוסיף?

ש: מוחלט.

אליעד: בלעדי.אם את, אתה, בחורה רוצה שגבר ירצה אותה באופן בלעדי, מה לעשות, איך להשיג בלעדיות?אתה אומר "אני רוצה שהיא תרצה אותי אבל באופן בלעדי, שתרצה אותי ורק אותי". יפה, מהעושים? מה אתה אומר, מה אתה חושב אדוני, איך גורמים למישהו לרצות אותך באופן בלעדי,מה עומד במוח מאחורי "הבלעדי", מה השכל שבדבר, נגיד שמישהי אומרת "אני אוהבת רקאותו" מה יש מאחורה, מה זה "הרק הזה"?

ש: קודם כלצריך להיות לי משהו בלעדי, אם אין לי משהו בלעדי איך אני איך אני...

אליעד: מחויב?נפלת זה לא תשובה, לא נכון, מה לגרום לה?

ש: אני צריךלגרום לה לחשוב שיש לי משהו בלעדי.

אליעד: יפה,יש לך קרן על הראש זה בלעדי, היא רוצה אותך רק בלעדי?

ש: אם היארוצה את זה ש...

אליעד: מה אנישאלתי?

ש: לאזוכר.

אליעד: איךלגרום למישהי, נגיד למישהו, מישהי שתרצה אותך באופן בלעדי. עכשיו אני אומר אם אנחנונרחיב את השאלה אז אתה יכול גם להגיד "איך אני גורם ללקוח לקנות רק ממני" או "איךאני גורם למישהו שבמסעדה לאכול רק אצלי", זה אותה השאלה. איך להשיג בלעדיות, איךלגרום למישהו לרצות אותך באופן בלעדי? אז מה אתה אומר?

ש: לבדוק מההיא רוצה ולגרום לה לחשוב שרק לי יש את זה.

אליעד: רגערגע, לבדוק מה היא רוצה.

ש: לגרום להלחשוב שרק לי יש את זה או שלבדוק מה יש לי ולגרום לה לחשוב שהיא רוצה את זה.

אליעד: איזהמילה פספסת?

ש: לגרום להלחשוב שהיא רוצה את זה.

אליעד:לא.

ש: שהיא רוצהאת זה שלא יודע.

אליעד: תכףאתה תדע איזה מילה פספסת.

ש: רק רוצה אתזה? לא? מה מתאים?

אליעד: לא,פספסת. זה קשור למילה "רק" אבל במקום הלא נכון שמת אותה. מה אתה אומר?

ש: אני חושבשאתה צריך להבין מה היא רוצה ולגרום לה להאמין שאתה תספק לה את הצורך הזה.

אליעד: אבללמה שהיא תרצה רק אותך אבל, למה רק אותך?

ש: אז אנימסביר, לנסות להבין מה היא רוצה.

אליעד: היארוצה מישהו שהיא תוכל לסמוך עליו.

ש: אוקי, אזלגרום לה להאמין שאתה תהיה, שהיא יכולה לסמוך עליך כמו שהיא לא יכולה לסמוך על אףאחר.

אליעד: אבללמה שהיא תרצה רק אותך אז היא תרצה אותך וגם אחרים.

ש: אבל עליהיא יכולה לסמוך בצורה שהיא לא יכולה לסמוך על אחרים.

אליעד: אז מהאמרתי, אז מה שהיא תעשה, היא תרצה גם אותך וגם אחרים. בואו אתם יודעים מה, אני אחדשלכם את השאלון יותר. נגיד שאין בעיה היא רוצה אותך, בסדר? התחתנה איתך נניח אבל למהשהיא תרצה רק אותך, איך אתה מוודא שהיא למענך תסכים לוותר על אחרות, על אחרים,אחרים ואחרות. אתה הבנת את השאלה? בא נניח שהיא רוצה אותך אבל איך לגרום לה לרצותרק אותך, מה המודל, מי אמר בכלל שזה אפשרי אבל מה המבנה, מה הנוסחא של לגרום למישהולרצות רק אותך?

ש: מזה שהיאתבין שיש לה מזל שהיא איתי בכלל.

אליעד: סבבה,היא מאוד תשמח שהיא איתך.

ש: לא לא,הכוונה שכאילו זה כמו סתם לדוגמא כמו שאתה, מה מישהו עכשיו פה, בר כאילו רפאלי תגידלו בוא תהיה בן זוג שלי, סתם לדוגמא.

אליעד: עדייןיכול להיות שהוא ירצה אותה ועוד אחרות. היה אחד קראו לו לאונרדו דיקפריו בר רפאליאמרה לו אני רוצה אותך והוא אמר נכון אני רוצה גם אחרות אבל.

ש: טוב בסדראבל היא לא אותו מעמד. הם לא באותו כאילו משחק.

אליעד: לאמשנה גם אם תקח מישהו מהרחוב ותהיה לו אפשרות לקחת עוד מישהו הוא יקח עוד מישהי.אמת או לא?

ש: כן, אתהיכול להגיד נאמנות, התחייבות.

אליעד: אבל לאזה בלית ברירה, זה כמו להגיד לה "אם את עוזבת אותי אני יורה בך, בסדר או לא", אניאומר לגרום לה מלכתחילה. אני אלך איתך יותר מזה, עכשיו יש את השאלה גם הפוכה, מהגורם לך להיות מוכן לוותר, אם אתה מוותר להיות מוכן לוותר על אלטרנטיבות ביחס לדבראחד.

ש - 1: שטובלך שמה. טוב לי שם ואני מאושר, ואני לא רוצה שום דבר אחר.

ש - 2: רקגורמים לך שיהיה לך טוב שם.

ש - 1: איךגורמים אני לא יודע, אני יודע מה אני הייתי, הייתי נשאר.

אליעד: טוב באנמשיך.

ש: אם אנימאושר פה למה שאהיה במקום אחר.

אליעד: אז איךאתה גורם למישהו לרצות להיות מוכן לוותר, שהיא תוותר על כולם למענך?

ש: שיהיה להטוב.

אליעד: כן אבללמה שלא תרצה גם אחרים?

ש: אבל אם טובאז היא במקום טוב, אמיתי, לא טוב כאילו יחסי, טוב מוחלט במקום אחד. אתה לא תרצהללכת למקום אחר כי אתה לא צריך.

אליעד: אוקיכן, תכף נחדד את זה יותר. מה אתה רצית לומר.

ש: שהיא תחשובש...

אליעד: אתההבנת את השאלה? כן אוקי.

ש: שיש להיתרונות מכל מקום אחר.

אליעד: יפהאבל זה אומר שהיא תרצה אותך יותר מכולם. אז זה לא אומר שהיא תרצה רק אותך. זאתאומרת שהיא תהיה איתך בסופו של דבר אבל כשהיא תהיה איתך היא תרצה גם להיות עםאחרים, היא לא תוכל כי היא איתך והיא לא יכולה בשני מקומות בו זמנית אבל היא תרצהלהיות גם עם אחרים עדיין.

ש: למה? אם לךיש יותר יתרונות.

אליעד: אם לךיש יותר יתרונות אז היא בסופו של דבר תרצה להיות איתך כי לך יש יותר יתרונות אבלכשהיא תהיה איתך היא תפנטז להיות גם איתם. היא לא תהיה איתם.

ש: כי לשאר ישיתרונות שלך אין.

אליעד: אם ישמקום בעבודה שנותנים לך מאתיים שקל לשעה ויש מקום עבודה שנותנים לך מאה שקל לשעהאיפה אתה עובד?

ש:במאתיים.

אליעד:במאתיים, עכשיו האם זה נכון שתוך כדי זה שאתה עובד במאתיים אתה אומר חבל שאני לאיכול לעבוד גם שמה, אולי אני יכול לעבוד שם בעוד שעה, אחר כך כשאני מסיים פה אניאלך לשמה, נכון?

ש: כן.

אליעד: איפהיש יותר יתרונות? פה, אז למה אתה עדיין רוצה להיות שם?

ש: אז האימותשלך יהיה רק יתרונות, שהיא תחשוב שיש לך רק יתרונות.

אליעד: רקיתרונות?

ש: שלאחריםאין את היתרונות. זה מה שצריך לומר.

אליעד: לאףאחד בעולם אין יתרונות.

ש: שיש לךהרבה יתרונות שלאחרים אין. ושהיא תחשוב את זה.

אליעד: שמההיא תחשוב?

ש: שהשלמותאצלך.

אליעד: השלמותאצלך?

ש: אבל היאצריכה אותו.

אליעד: רקרגע, שניה, מה זאת אומרת השלמות אצלך, לא הבנתי, איפה השלמות אצלך, לא הבנתי.

ש: שהיא תחשובאת זה לא שזה אפשרי.

אליעד: מה היאתחשוב? "אתה מושלם"?

ש: כן.

אליעד: ולמהשהיא תרצה להיות איתך? למה היא תרצה רק אותך? הניסוח שלך לא מדויק דרך אגב זה שהיאתחשוב שאתה מושלם זה לא מספיק טוב. אתה צריך להגיד "שאתה מושלם..." עוד מילה.

ש: שלה יהיהמושלם בכלל.

אליעד: מושלםעבורה. אתה יכול להיות מושלם עבור מי שאתה רוצה אבל לא עבורה.

ש: שבך יש אתהפוטנציאל.

אליעד: מההשכל שבדבר אבל מה מהות הדבר? יש פה מהות בדבר הזה. מה אתה אומר?

ש: שבאופןיחסי זה לא אפשרי.

אליעד: אתהאומר באופן מוחלט זה לא אפשרי?

ש: לא בחייםהיחסיים שלנו זה לא יוצא.

אליעד: זה לאיוצא ומה יוצא? למה זה לא אפשרי? כי כדי שזה יקרה מה צריך להיות?

ש: שכלהחסרונות שיש בה, שיש לה אתה תמלא אותם.

אליעד: נכון,אמר ניסוח נכון. בסופו של דבר מה גורם לבן אדם לרצות משהו?

ש:חסרונות.

אליעד: שיש לוחיסרון והוא אומר "זה ממלא לי את החיסרון". עכשיו, אם תביא בן אדם, תיקח את כלהחסרונות, תמלא לו אותם באותה שניה שמילאת לו הוא מפסיק לרצות. זאת אומרת הדרךהיחידה בעולם להשיג בלעדיות, הדרך להשיג בלעדיות היא על ידי שבעצם תמלא לבן אדם אתכל מה שהוא רוצה.

אם אתה רוצהשמישהי נגיד תרצה אותך, אם אתה רוצה שמישהי תרצה אותך תמלא לה את החסרונות, תבדוקמה זה חסרונות, רצונות, תבדוק מה היא רוצה, תביא לה. ואם אתה רוצה שהיא תרצה רקאותך תמלא לה את כל הרצונות. אם תמלא את כל הרצונות אין לה שום סיבה לרצות משהונוסף או משהו אחר.

ולכן מה השכלשבדבר, קודם כל זה לא אפשרי שזה יקרה באופן מוחלט, אפשרי שאתה תשלה אותה ותשלה אתעצמך. מה אפשרי? אפשרי שתשלה אותה שאתה ממלא לה את כל החסרונות ואפשרי שתשלה אתעצמך שהיא רוצה רק אותך. אוקי, זה אפשרי. אבל אם באמת אתה יכול למלא לה את כלהרצונות? לא. האם באמת היא תרצה רק אותך? לא.

אבל יש בזהשכל נוסף כי לפעמים במערכות יחסים יש שלב שבו נגיד אתה אומר לבחורה, נגיד אתה יוצאעם מישהי ואז אתה אומר לה "אני רוצה שנתחייב" או משהו כזה, נגיד כאילו אתה אומר לה"אני רוצה בלעדיות" מה שנקרא או נגיד היא אומרת לך "אני רוצה בלעדיות". השאלה במהזה תלוי, השאלה אם תדע אם אתה גם בשלב הנכון להגיד, לבקש בואי נעלה שלב.

עכשיו השאלההיא במה זה תלוי, במה תלוי "האם היא תגיד לך, כן אין בעיה אני מוותרת על כולם למענךאו לא", אז מה שבעצם פה אני מחדד, רוב האנשים חושבים שזה עניין של הגדרה, יצאנוהתאהבנו ואז אחר כך החלטנו שאנחנו ביחד משהו כזה אבל מצד האמת בסופו של דבר אם אתהתגרום לראות שכל החסרונות שלה אתה ממלא לה אותם אתה לא צריך להגיד לה "בואי תחליטישאת רוצה אותי" כי זה יקרה מעצמו, אין שום סיבה כאילו אין אפשרות שהיא תרצה מישהואחר או אין סיבה שהיא תרצה מישהו אחר כי אתה מילאת לה את כל החסרונות. עכשיו, אם לאמילאת לה את כל החסרונות גם אם היא תגיד לך "רק אותך אני אוהבת ואני שלך, בנצחנצחים" בלב שלה היא הייתה מתה להיות גם עם מישהו אחר.

ש: יש איזהעיקרון אחד שסותר את זה לדעתי.

אליעד: סותראת זה ש...?

ש: סותר את זהשהיא תרצה אותך, את כל מה שאתה אומר איך לגרום לה לרצות רק אותך כי אדם לדעתי באופןבסיסי רוצה משהו בדברים שאין לו פשוט כי אין לו אותם, ברגע, והיא תלחם אוטומטית,היא תרצה אחרים פשוט כי אין לה אותם יש לה אותך.

אליעד: אז זהלא סותר את מה שאמרתי, זה מה שאני אמרתי.

ש: אה, אבלאתה אומר אבל שהיא אמרה "אני רוצה להיות רק אותך", ברגע שיש לה אותך...

אליעד: מהאמרתי שאיך עושים את זה?

ש: היא באופןאינסטינקטיבי תרצה אותם.

אליעד: זה מהשאמרתי אבל. אני באמת אמרתי את זה

ש: אה, אז אתהלא יכול לענות על הסוגיה שהצגת איך לגרום לה לרצות רק אותך.

אליעד: אמרתישתיאורטית לו יצויר שאתה יכול למלא לה את כל הרצונות היא לא הייתה רוצה אף אחד אחראבל מאחר שאתה לא יכול למלא לה את כל הרצונות ומאחר שלא משנה מה תביא לה היא תרצהגם את ההפך, לכן היא תמיד תרצה גם מישהו אחר. זה בדיוק מה שאמרתי כמוך אני מסכיםאלא מה, שמה התחדד פה בסיפור? שבסופו של דבר "רוצה רק מישהו" זה לא עניין של הגדרהאו זה הרבה מעבר להגדרה זה מעבר, זה סוג של תחושה כזאת "האם רוב ככל החסרונות שלימתמלאים דרכו כן או לא?", אם לא זה לא משנה מה תגיד בסופו של דבר אתה רוצה עודמשהו, אם כן אתה לא צריך להגיד. זה בסופו של דבר ככה.

ש: אבל אנירוצה לחדד עוד משהו זה גם תלוי בחסרונות של האדם כי אם סתם לדוגמא יש אדם שכאילוהוא חשב שהוא לא יתחתן, סתם לדוגמא או שמישהי רוצה כסף אז רואים כאילו זה רק נתיבאחד שמישהו מספק את זה אז הכל כאילו מתמלא לה.

אליעד: יפה,אבל למה זה לא מדויק, כי באופן יחסי עובדה שהיא רוצה יותר כסף משאר הדברים אם אתהנותן לה יותר כסף.

ש: באופן יחסילא מוחלט, אז היא מוותרת על הרבה מאוד דברים.

אליעד: יפה,אבל זה לא בלב שלם, עכשיו דבר נוסף גם כשהיא רוצה אותך שאתה מביא לה כסף היא תמידרוצה מישהו שיש לו יותר כסף, לא רק זה היא אפילו רוצה שלך יהיה יותר כסף, אפילו אםמישהי אומרת לך אולי תעבוד שיהיה לנו יותר כסף מה בעצם היא אומרת לך "אני רוצהמישהו אחר".

ש: לא, בסדראני התכוונתי שלפעמים זה לא הרבה רצונות ואם זה רצון ספציפי אחד שאתה ממלא אותושמעפיל על כל שאר הרצונות של אדם.

אליעד: שבאופןיחסי נראה שהוא מעפיל על כל שאר הרצונות. אנחנו הבנו? מה אתה אומר על זה? תסביר מההבנת אתה.

ש: לא יודע,איך לגרום לרצות רק אותך בבלעדיות.

אליעד: איךלגרום ללקוח שלך לקנות רק אצלך ולא לקנות אצל שום ספק אחר?

ש: שיחשובשאתה אלוהים שאתה יכול למלאות לו את הרצונות.

אליעד: לא אבלברצינות, עכשיו תהיה רציני. יש לך לקוח שרוכש אצלך מוצרים ואתה רוצה שהוא לא יעבורלמתחרים, מה אתה צריך לעשות?

ש: תיאורטיתלמלא לו את כל החסרונות או לגרום לו לחשוב שאתה יכול למלאות לו את כל החסרונות.

אליעד: לא,לגרום לו לחשוב שאתה יכול זה לגרום לו לחשוב, בפועל אתה צריך לתת לו תחושה שאתהממלא לו את כל החסרונות, לא שאתה יכול למלא, אתה ממלא לו את כל החסרונות. מה זהאומר פרקטית, לא אבל תתרכז, עוד דבר מה זה אומר פרקטית? כשאתה מוכר ללקוח הרבהפעמים אתה מסתכל כאילו אתה מוכר לו מוצר אבל מצד האמת אתה לא מוכר לו מוצר, אתהממלא לו חיסרון, החיסרון הזה מולבש במוצר ואז אתה מביא לו את המוצר ובשביל שמילאתלו את החיסרון לכן הוא בא אליך, והוא אפילו היה מוכן ללכת לעבוד, להיות בחיסרוןלהרוויח כסף ולהביא לך את הכסף כדי שתמלא לו חיסרון אחר.

עכשיו, אם אתהאומר לעצמך אני בן אדם שמוכר, מה אתה מוכר? פרחים. אתה מוכר פרחים ומישהו בא לקנותממך פרחים, ומכרת לו פרחים עדיין יכול להיות שהוא ילך לקנות אצל המתחרים גם פרחים,אבל אם אתה אומר "לא אני לא בן אדם שמוכר פרחים, אני בן אדם שממלא חסרונות, אחדמהחסרונות שאני ממלא או החיסרון שאני ממלא יותר מחסרונות אחרים הוא החיסרון שלהפרחים", אבל אתה תופס את עצמך כמישהו שממלא חסרונות. שהלקוח בא אליך אתה לא בודקרק איזה פרח חסר לו אתה בודק מה חסר לו באופן כללי, מה חסר לו באופן כללי? להרגיששאוהבים אותו, להרגיש שיש ביטחון עצמי, להרגיש את כל הדברים האלו ואם אתה מספק לואת זה כחבילה אז למה שירצה להחליף אותך.

ש: זה כמוספר, שנשים "הספר שלי" אומרים הוא בעצם פסיכולוג של הראש כאילו הוא מדבר איתי.

אליעד: כן אבלמה שאני בא להגיד ברמה התפיסתית אתה צריך לזכור שכשאתה מוכר מוצר אתה בעצם ממלאחיסרון, אתה ממלא חיסרון ולא על "תסתכל על המוצר כן אני מוכר זה", לא אתה לא מוכראת זה, אתה ממלא חסרונות. ולכן אם לדוגמא נגיד אתה תגרום ללקוח להרגיש רע על משהומסוים אז הוא יגיד "נכון שהוא מילא לי את החיסרון הראשון אבל הוא גרם לי להרגישחיסרון בתחום אחר". עכשיו רוב האנשים לא זוכרים, לא מבינים את הרציונל שבדבר. בסופושל דבר, בסך הכל הוא הרגיש בכלל יותר רע מאשר טוב. אנחנו הבנו? אתה הבנת אתה? מהאתה הבנת, איזה מילה אתה פספסת כשאתה הראית את הניסוח שלך?

ש: לאיודע.

אליעד: אתהאמרת "צריך לגרום לה להרגיש שאתה ממלא לה..."

ש: שיש לימשהו יחודי שאני.

אליעד: לא, לאעל יחודי, יחודי כבר ירדנו ממנו, זה לא על, עכשיו מה זה משנה יחודי או לא, מה אכפתלנו אם זה יחודי או לא. מה שמשנה זה האם אתה ממלא לה את כל מה שהיא רוצה. תבדוק מהיש לך ותגרום לה לחשוב שרק זה מה שהיא רוצה, אם רק זה מה שהיא רוצה אז ממילא היארוצה אותך, רק אותך. אם רק, אם מה שיש לך רק את זה היא רוצה ממילא היא רוצה רקאותך.

עכשיו אניאשאל אתכם שאלה יותר מתוחכמת, בא נניח שמישהי יש לה עשרה רצונות ואתה ממלא לה כמהרצונות? עשרה. עדיין למה שהיא תרצה רק אותך יכול להיות יש עוד מישהו שממלא לה עשרהרצונות אז למה שהיא תרצה רק אותך, מה התשובה?

ש: כי איןהבדל ביניהם.

אליעד: אז למהשהיא תרצה רק אותך היא יכולה ללכת ממול לשני, זה אותו דבר.

ש: כי אתהיותר קרוב, סתם.

אליעד: כי אתהגר יותר קרוב? איזה תשובה זאת.

ש: כי יש לךעוד משהו שלו אין.

אליעד: נכוןשאתם צוחקים, יכול להיות שזה התשובה הנכונה. אתה הבנת את השאלה? בא נניח שיש מישהושאתה ממלא לו את כל הרצונות הוא יכול להגיד "נכון, אבל יש עוד משהו כזה", ברמתהנוסחא.

ש: איןכזה.

אליעד: טוב,אתה כל כך חכם שאתה אומר שאין פיתרון.

ש: אז יש עודמשהו כזה, אז נגיד ויש אז יש עוד משהו שאתה יודע שהיא כן רוצה, שעכשיו הוא כן, אזיש עוד רצון.

אליעד: באנניח שלקחת את כל הרצונות שלה, בא נניח, לקחת את כל הרצונות ומילאת את כולם עדייןאיך זה נותן לך בלעדיות, יכו להיות שיש עוד מישהו שאם היה ממלא את כל הרצונות והיאתחליף אותך אליו, אותך בו.

ש: זה יכוללקרות רק אם היא תמצא בו עוד משהו שלי אין.

אליעד: למהלא? לא יכול להיות שהיא פתאום תעבור לשם, תגיד "גם שם אבל נותנים לי את כלהרצונות".

ש - 1:אוקי.

ש - 2: כי איןטעם לעבור.

ש - 1: אין לךמה לעשות אז.

אליעד: יפה,הוא אומר אין טעם לעבור אבל איך אתה יכול להיות בטוח שהיא לא תעבור? אז אני אחדדלכם. לא רק שאין טעם לעבור כי יש טעם לא לעבור, למה יש טעם לא לעבור כי אתה יותרקרוב, ואני אסביר מה הכוונה. לא רק שאם תמלא לבן אדם את כל החסרונות הוא לא ילךלמקום אחר אלא שאם תמלא לו את כל הרצונות גם אם יהיה מישהו כזה הוא לא יעבור אליו,למה, כי יש עלות לעבור מדבר לדבר. לשנות זה כרוך במאמץ.

רגע דוגמא, אםנגיד היד שלך פה וטוב לך, היה שלך תהיה פה וגם יהיה לך טוב, אתה לא סתם תעביר אתהיד אלא אם כן היה איזה חיסרון. למה? כי להעביר את היד כרוך במאמץ.

ש: בטח שכן כיאתה רוצה אבל את השינוי ואת הריענון שאנשים כל הזמן חותרים לשינוי וריענון.

אליעד: להגיד"אני רוצה שינוי וריענון" זה בעצם להגיד "לא מילאת את כל החסרונות מלכתחילה",נכון?

ש: לא, אני לאמסכים זה, רק בגלל שאתה יכול להעביר את היד שלך מפה לפה.

אליעד: רגערגע, למה אתה לא מסכים? אם אתה נמצא עם מישהי ואתה ממלא לה את כל החסרונות, והיאאומרת "בא לי לגוון, למצוא מישהו אחר" פירושו של זה "רצון לא מילאת לה את הרצון",למה, כי יש התחדשות, אז לא מלאת לה את כל הרצונות. אבל בא נניח שהיית יכול.

ש: אוקי,נכון, אבל אתה לא יכול למלא, לא אבל אתה אמרת ש...

אליעד: אתהאמרת שאתה לא יכול, בא נניח שאתה יכול ומלאת לו יצויר שמילאת לה את כל הרצונות למהשהיא לא תלך למישהו אחר שגם ימלא לה את כל הרצונות.

ש: ואתה אמרתשזה שאתה יותר קרוב, אתה כבר פה, זה הסיבה בעצם שהיא צריכה להישאר איתך.

אליעד: לא,בגלל שלעבור ממקום למקום זה כרוך במאמץ, שינוי כרוך במאמץ.

ש: אבל עצםהמעבר זה כבר, זה היתרון, זה מה שאתה לא יכול להציע לה, את המעבר.

אליעד: אבל זהתקשיב, אני הבנתי אותך אבל אז זה אומר שמלכתחילה לא מילאת את הרצונות. הוא אומרבהנחה שמילאת את כל הרצונות וגם נניח שאיכשהו גרמת לתחושה שהיא כל יום מרגישה חדש,אתה משתנה כל יום למענה, בסדר, עדיין למה שהיא לא תלך למישהו אחר. אני אומר לא רקשאין טעם אלא גם יש טעם שלא כי לשנות זה כרוח במאמץ וזה יוצר רע.

עכשיו, על מהאתם חושבים שאני מדבר על? מה שדיברנו קודם, אבל מה השכל שבדבר, מה המהות של כל מהשאני מדבר, מה עומד מאחורי כל הדיבור הזה, מה שאני דיברתי פה זה בעצם "בזכות מההעולם קיים", לא למה העולם קיים, לא איך העולם קיים, בזכות מה העולם קיים. העולםקיים בזכות זה ששום דבר בעולם לא יכול לגרום לך להשיג, שתרצה אותו באופן בלעדי.

העולם הזהקיים, למרות שמה שאני אומר זה לא היה מדויק כמאה אחוז אבל נניח שזה מדויק בשכל, שוםדבר בעולם לא יכול לגרום לך, אני מסביר מה שדיברנו פה על "זה וזה", מה יש מאחוריזה. מאחורי זה הסכמה אומרת כזה דבר, שכל ישות בעולם יש לה לפחות חיסרון אחד, למרותשמצד האמת כל ישות בעולם יש לה גם חסרונות וגם יתרונות באופן שווה אבל הדבר הואכזה, אם הייתה ישות אחת, אם היה מצב אחד בעולם שהיה מושלם כל מי שהיה מגיע אליו היהמגיע, כאילו למגיע מתייחד איתו ואז היה נגמר המשחק. זה כאילו כמו איזה משהו שכל מישהיה מגיע אליו נעצר.

ש: חורשחור.

אליעד: בדיוק,נעלם שמה. עכשיו, העולם הזה קיים רק בזכות זה שאין שום מצב בעולם שאם תהיה בו אתהתרצה רק אותו, בזכות זה העולם קיים. ולכן להשלות את עצמך שמישהי תרצה רק אותך זהטוב בתור אשליה אבל בפועל, אבל זה גם קשור למה שאתה שאלת קודם על הנפש התאומה, אבלבפועל אתה צריך לדעת שלא משנה איזה נפש תביא היא לא יכולה להיות תאומה, היא יכולהלהיות תאומה ביחס למה שרצית באותו רגע ואז באופן יחסי למה שרצית יותר באותו רגע היאמתאימה יותר. אבל האם היא באמת מתאימה לכל מה שאתה רוצה? לא.

עכשיו, אתהיכול להשלות את עצמך שהיא מתאימה אבל בפועל אין דבר כזה, אין דבר כזה בעולם נפשתאומה. אם היה נפש תאומה לא היית קיים, כשתפגוש את הנפש התאומה שלך אתה תיעלם, לאיהיה לך קיום. אם משהו ימלא לך את כל החסרונות אתה תתאחד איתו ולא תהיה קיים לכןלמזלך שום דבר בעולם לא ממלא לך את כל החסרונות כי אם היה משהו כזה הוא היה שואבאותך אליו.

ש: רגע אבלכשאתה מת זה לא כאילו אתה מתאחד עם כל מה שיש?

אליעד:לא.

ש: או שאתהמתפרק.

אליעד: לא,למה לא? כי כל מה שיש הוא גם כן לא דבר אחד. אתה לא מתאחד, מה ההגדרה של מתאחד, אםאתה לוקח את השולחן ואתה שורף אותו באש האם הוא יתאחד עם החלל? לא הוא רק שינה אתהצורה שלו, הוא לא התאחד עם שום דבר. אותו חלקים הלך למקומות אחרים.

ש: כן הואשינה את הצורה אבל בלי התודעה שלי אני חושב.

אליעד: אה מיהחליט שזה בלי התודעה?

ש: לא יודע,אני סתם זרקתי עכשיו.

אליעד: אזיפה, למה שזה ישתנה ואם התודעה התחלקה להרבה חלקים וזה גם לא התאחד, זה רק העבירלך. מה שאני בעצם בא לומר שכל הקיום הזה של העולם הוא תלוי בכך שלא יהיה פה שום דברשתרצה אותו באופן בלעדי.

עכשיו, כל מהשאני הסברתי בואו אני אסביר הפוך. כל הקיום של העולם תלוי בכך שתחשוב שיש משהו שאתהרוצה אותו באופן בלעדי כי אם היית קם בבוקר ומבין שהכל שווה גם כן לא היית עושהכלום. אם היה משהו מושלם במציאות לא היית עושה כלום, היית מגיע אליו, נגמר המשחק,לא רק שהיית מגיע אליו הוא היה מושך אותך אליו מרוב שהוא מושלם, אפשר להסביר את זהלוגית, לא היית יכול לא לחשוב עליו כי הוא רק מושלם אז אתה חושב רק עליו וסיפורכלשהו ואז לא היית קיים.

אבל אני אומרהפוך כל העולם קיים לא רק בזכות זה שבכל דבר יש חיסרון כל העולם קיים גם בזכות זהשאתה משלה את עצמך שיש לך את הנפש התאומה. זאת אומרת הנפש התאומה בזוגיות היא משקפתאת התפקיד האידאלי, את המצב האידאלי, את הדירה האידאלית, את החיים האידאלים, זהאותו דבר. זאת אומרת שהתנועה בעצם בעולם בסופו של דבר היא...

המאמר מאת מאמן אימון אישי/ עסקי / ייעוץ / אליעד כהן - www.EIP.co.il

הכנס לאתרותהנה מעוד טיפול רגשי, מאמן אישי, רוחניות, לרצות אותךבאופן בלעדי, איך..., הרגשה, יחסים, איך לגרום למישהו לרצות..., אליעד כהן,למכור ועוד ...

 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

מאת: אליעד כהן - היחיד בעולם שמתחייב - 100% אושר אמיתי בשלמות מוחלטת בכל תחומי החיים - נסו ותראו! 

הכנס עכשיו לאתר EIP.co.il ותהנה מאלפי מאמרים + הרצאות וידאו על כל נושאי החיים בכלל, ועל האושר שלך בפרט ...

מאמן אישי / אימון אישי / חרדה / פחד / הפרעת חרדה / טיפול בחרדה / פחדים / דיכאון - EIP.co.il ועוד...

ידע - להצליח

תכנסו ותהנו ...

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת מאמן אישי אליעד כהן אימון אישי Eip.co.il

איך לחנך ילדים, איך לשכנע אנשים, איך לגרום למישהו לחשוב כמוך, איך לגרום למישהו להסכים איתך, כושר שכנוע, איך להסביר משהו, טיפול הוליסטי, מאמן אישי: עכשיו העניין הוא כזה למה לפעמים בן אדם רוצה להסביר משהו למישהו והוא לא מצליח להסביר לו, אתה רוצה להסביר משהו למישהו ואתה לא מצליח להסביר לו. עכשיו יש תיאוריה שאומרת אם אתה רוצה לדעת אם הבנת לך תסביר למישהו ואנחנו נשדרג את זה ותבקש ממנו גם להסביר מה הוא הבין ותראה שהוא באמת הבין ואפילו תסביר למישהו מפגר וככל שהוא יותר מפגר והצלחת להסביר ...

הכשרת עובדים, ניהול מנהלים בארגון, איך להכשיר עובדים, איך לנהל מנהלים, איך לנהל עובדים, פיתוח עובדים, קואצ'ר מומלץ, טיפול נפשי: עכשיו הנושא הוא כזה אחת הטעויות שעושים מנהלים, יש בעיקרון בארגון שני סוגי עובדים יש עובדים שיש להם מטרה מאוד מוגדרת וספציפית שהם בעצם התחליף הכי זול לרובוט כאילו זאת אומרת יש איזה עבודה מסוימת שהם צריכים לעשות עושים אותה רק פשוט במקום להביא רובוט כי אין רובוט שיעשה את זה אז הם עושים את זה, עכשיו זה עובדים שאין צורך שיהיה להם שכל אפילו יש צורך שלא יהיה ...

הערכה עצמית רעה, עודף ערך עצמי, דימוי עצמי גבוה מידי, חוסר ביטחון עצמי, הסרט הסוד, מפחד להתחיל עם בחורה, אימון אישי לחיים, אימון אישי מומלץ: עכשיו הנושא הוא כזה לפעמים דימוי עצמי גבוהה וערך עצמי גבוהה דופק את הבן אדם, עכשיו מראש בא נגיד שאם היה לו לבן אדם דימוי עצמי באמת גבוהה זה לא היה דופק אותו בסדר אבל בא נדבר על דימוי עצמי כאילו גבוהה, גבוהה אבל דופק את הבן אדם. מה לדוגמא נגיד בן אדם בוא ניתן דוגמא קלאסית נגיד בן אדם מפחד להתחיל עם בחורה כי יש לו דימוי עצמי מאוד גבוהה שהוא ...

אימון אישי, ממי ללמוד, איך לבחור מטפל, איך לבחור מאמן, איך לבחור יועץ, אימון עסקי, מורה רוחני, מאמן אישי לחיים: אז עשו כדלקמן יש את הנושא שאומר שיש בן אדם שיביא לך דגים ויש בן אדם שילמד אותך לדוג, מכירים את הנושא אם מישהו רוצה לשלוט בך הוא יעדיף לתת לך דגים ככה אתה צריך לחזור מחר לקחת עוד דגים, אם הוא רוצה להיפטר ממך כי נמאס לו לראות אותך אז הוא לא ייתן לך לא דגים ולא ילמד אותך לדוג כדי שתמות ברעב והוא לא יראה אותך יותר. אבל אם הוא יודע שזה בלתי אפשרי, סתם פשוט ניסיתי להפוך כאילו ...

לא רוצה לפחד מהמוות, ניסיונות התאבדות, מחשבות אובדניות, התגרות במוות, חרדה מהמוות, מחשבה טורדנית, מטפל רגשי, יועץ טיפולי: עכשיו השאלה היא כזאת יש מישהי נגיד לצורך העניין, מישהי מישהו לצורך העניין זאת מישהי שהתופעה המתוארת היא כדלקמן נניח היא ראתה בטלוויזיה משהו בחדשות "מישהי התאבדה, התאבדה עם צעיף", אוקי היא עכשיו נכנסה למחשבה טורדנית היא צריכה לבדוק אם אפשר להתאבד עם צעיף או לא היא הולכת נגיד עכשיו לא היה לה צעיף אז נגיד היה לה בבית כבל של טלפון סלולרי, היא לקחה את הכבל קשרה ...

הססנות, מה זה fomo, חשש מהחמצה, תחושת החמצה בחיים, התמודדות עם תחושת החמצה, fear of missing out, אימון אישי לחיים, מטפל אישי: עכשיו יש תופעה שנקראת FOMO. ש: מה זה FOMO? אליעד: FOMO זה ראשי תיבות fear of missing out אתה מפחד להחמיץ דברים. ש: פחד מלהחמיץ דברים. אליעד: כן. ש: מוכר לי. אליעד: אתה אומר לבן אדם "אולי תצא עם זאתי, לא אני מפחד להחמיץ את האחרות, אולי תעשה ככה למה שלא תהנה בסרט, אני מפחד להחמיץ סרט אחר". ש: אוקי החמצה כלשהי. אליעד: נכון, מה עושים עם זה אתה בא לעשות תרגיל ...

שיפור הישגים, פתרון בעיות, התפתחות אישית, כמה לתרגל, תרגול מיומנות, פיתוח מיומנות, מטפל רוחני, הכוונה אישית: מה אתה אומר? ש: אוקי הבנתי אז בסופו של דבר מתי באמת התרגול עובד? אליעד: התרגול עובד כשהבעיה מלכתחילה הייתה פונקציה של חוסר תרגול זאת התשובה, אם מלכתחילה הבעיה המקורית נבעה מכך שאתה לא מתרגל מספיק אז אם תתרגל זה יעבוד ואם הבעיה לא נבעה מזה זה לא יעבוד. ש: אז אם כך אז נשאלת השאלה אז מה הייתה הבעיה מלכתחילה זה מובן מאליו. אליעד: לא מובן מאליו יש אנשים שחושבים שתרגול יפתור ...

מאמרים נוספים בנושא אימון לקריירה

מאת: ילדונתאימון לקריירה10/06/19918 צפיות
מדוע נדרש להגדיר עבודה לחיילים משוחררים כנושא בפני עצמו, ומה מאפיין את תחום העבודה לחיילים משוחררים?

לגרום ללקוח לומר כן, איך לשתול מחשבה, לגרום ללקוח להסכים, איך יוצרים אמון, איך למכור נכון, איך לשכנע לקוח, קאוצינג, מטפל אישי: שלום לכולם הפעם אני רוצה לדבר על עוד שיטה איך אפשר לגרום למישהו לעשות את מה שרוצים שהוא יעשה, לצורך העניין נגיד רוצים לשכנע מישהו לענות כן על שאלה מסוימת לדוגמא לשאלה "האם אתה רוצה לקנות את המוצר?" או לדוגמא נגיד רוצים לשכנע מישהו לענות לא על שאלה מסוימת לדוגמא "האם אתה רוצה לשנות איזה משהו בעסקה?" יכול להיות שרוצים לגרום לו להגיד לא. בקיצור עוד נוסיף ...

יסודות המכירה, ספק או וודאות, יסודות ההשפעה, גם או רק, טיפול בהתנגדויות, אומנות השכנוע, מומלץ, מטפל התנהגותי קוגניטיבי: שלום לכולם הפעם אני רוצה לדבר על אחד מהעקרונות החשובים ביותר בנושא של שכנוע, אם לא אולי אפילו החשוב ביותר שיש או אחד מהחשובים או אולי אפילו החשוב ביותר, זה עיקרון די בסיסי שצריך להבין אותו רצוי להבין אותו ולהשתמש בו החוכמה היא גם להבין אותו וגם לדעת להשתמש בו בזמן אמת בהמון דוגמאות ודרכים. בגדול על מה מבוסס שכנוע על מה מבוססת מכירה, על מה מבוסס להצליח במשא ומתן ...

מאת: אבי כחלוןאימון לקריירה19/08/151803 צפיות
מעבר למקום עבודה חדש ולאזור מגורים חדש בו זמנית אינם החלטה קלה והתהליך דורש תכנון ובדיקה רבים. ארגון טוב ופנייה לחברות מקצועיות לשם עזרא בביצוע התהליך, תסייע לעבור את התקופה בקלות שתיהיה טובה עבור כל המשפחה.

מאת: מגניב אימון לקריירה01/07/151616 צפיות
בשורות הבאות נציג כמה מהאתגרים המורכבים הכרוכים בתהליך גיוס מנהלי מכירות ואנשי מכירות לארגון מסוים. במסגרת הצגה זו נעמוד על הטעויות הנפוצות בתחום, את דינאמיקת המכירות ובאיזה אופן היא משפיעה בצורה מכרעת על טיב הגיוס. ננסה להתמודד עם מספר שאלות כמו למשל מה הסיבה שבגינה לא מעט תהליכי גיוס מפספסים את מטרתם, מה הופך איש מכירות לטוב, מהו הסוג המבוקש והרמה הנדרשת ממנהלי המכירות, אילו תכונות מפתח נדרשות להצלחה מקסימאלית בהתאם לתפקיד שאותו יש לאייש, כיצד להגדיר כשורה את המיומנויות הנחוצות של המועמדים כד

למה לא לאתר את צרכי הלקוח, יצירת כימיה עם הלקוח, למה לא לברר את צרכי הלקוח, תחושת זרות עם לקוח, לקרוא את המחשבות של הלקוח, תחושת קרבה עם לקוח, מאמן עסקי מומלץ, קאוצינג: שלום לכולם, הפעם אני רוצה לדבר על עוד היבט בנושא של בירור צורכי הלקוח, שכנוע לקוחות, מכירה ללקוחות וזה הולך ככה: כפי שכבר הוסבר, כפי שכבר הובן, הלקוח לא רוצה לקנות את המוצר שלך, הוא רוצה לפתור את הבעיה שלו. ואם אתה רוצה למכור ללקוח את המוצר שלך, אתה לא צריך להתמקד בכמה המוצר שלך טוב כמוצר, אלא בכמה הבעיות של הלקוח ...

האם לנסות לשכנע את הלקוח, למכור בלי לנסות למכור, כמה לנסות לשכנע את הלקוח, שכנוע סמוי, להצליח במכירות, שכנוע גלוי, ייעוץ טיפולי, ייעוץ פילוסופי: שלום לכולם הפעם אני רוצה לדבר על עוד אחת מהטעויות של אנשי מכירות ומהגישה של מכירות והעניין הוא, האם בעצם צריך לנסות לשכנע את הלקוח לקנות כן או לא. יש הרבה אנשי מכירות מצליחים בעיניהם לפחות שהם אומרים "אתה יודע איך אני, מה השיטה שלי למכור? אני פשוט לא מנסה למכור, אני מי שאני ואני מוכר, לא מנסה למכור לא רוצה למכור" ויש הרבה אנשי מכירות ...

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica