חפש מאמרים:
שלום אורח
09.04.2020
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

טיפים לדייט, טיפים למערכות יחסים, טיפול בחרדה בדייט, ליצור כימיה בדייט, לגרום לבחורה להרגיש בנוח, טיפים להכרויות, NLP בדייט, ליצור אווירה נעימה בדייט,

טיפים לדייט,טיפים למערכות יחסים, טיפול בחרדה בדייט, ליצור כימיה בדייט, לגרום לבחורה להרגישבנוח, טיפים להכרויות, NLP בדייט, ליצור אווירה נעימה בדייט, איך ליצור כימיה? NLPלהכרויות

אז מה אתהשואל עוד פעם?

ש: על בחורהשיוצאים איתה והיא מסתכלת רואה שאני יוצא איתה ומתסכלת אלי בחרדה.

אליעד: אז אתהשואל, הוא שואל כזה דבר אם נגיד לדוגמא הוא יוצא לדייט עם מישהי נגיד בחורה והיאמשדרת שהיא כאילו סגורה כזאת, כאילו מפחדת לדבר. מה לעשות, מה אתה חושב מה לעשות אולדוגמא נגיד שיש לך ילד ואתה רוצה לדבר איתו ואתה רואה שהוא מפחד לספר לך וכו', מהעושים במקרה כזה, מה אתה חושב שצריך לעשות? מה עושים כשרוצים לשנות את המציאות, דברראשון מה שואלים?

ש: למה היאככה.

אליעד: יפה,משארים למה היא ככה ולא אחרת, אתה הבנת? כשאתה רוצה לשנות את המציאות במשהו אתהשואל איך אני, אני עכשיו רוצה שמשהו, קודם כל תשאל למה זה ככה. עכשיו מה הסיבהלדעתך שגורמת לבחורה להרגיש לא בנוח לדבר.

ש: חוסרהנוחות שלה עם עצמה.

אליעד: איזהסיבות לדעתך יכולות להיות לבן אדם להרגיש לא בנוח לדבר?

ש: פחד.

אליעד: יפה,פחד ממה?

ש: פחדמסוים.

אליעד: לא,אבל אם אתה נשאר ולא יודע בא נניח שאתה לא יודע, בואו אני אשאל אתכם שאלה יותרמתחכמת, נגיד שמישהו מפחד ממשהו ואתה רוצה לגרום לו לא לפחד מזה ואין לך מושג ממההוא מפחד, מה צריך לעשות? אתה איתנו, אתה איתי? אז למה אתה מסתכל לשם תתרכז איתי.תגיד לי משהו, נגיד שמישהו מפחד ממשהו ואתה לא יודע ממה הוא מפחד ואתה רוצה לגרוםלו לא לפחד מה צריך לעשות? לא יודע, אתה הבנת מה שאלתי? הרי מה אנחנו אמרנו לו, הואאומר אם הבחורה מרגישה פחד לדבר ואתה רוצה לגרום לה להרגיש בנוח לדבר, מה צריךלעשות? נשאל למה היא מפחדת, אבל בא נניח שהוא אומר "לא יודע למה היא מפחדת, אין לאיודע למה היא מפחדת".

ש: מפחדתלהגיד למה היא מפחדת.

אליעד: לא, באנניח שאתה לא יודע למה היא מפחדת ואתה רוצה לגרום לה לא לפחד, איך אפשר לגרום לבןאדם לא לפחד בלי לדעת למה הוא מפחד, אבל לפני שנענה על השאלה הזאת בא נלך על המקרההיותר קלאסי, בא נניח שהיא מפחדת אז מה אתה צריך לעשות? ממה היא מפחדת אמרנו נגידשהיא מפחדת שהיא תגיד, מה אמרת?

ש: שתגיד שסתםמפחיד לה משהו.

אליעד: קודםכל אינטואיטיבית, לא זה הפתרון שלך, תגיד לי קודם כל אינטואיטיבית תקשיב עד הסוף,קודם כל מה שאתה אומר זה חצי נכון, אוקי לא נזלזל בפתרון זה חצי נכון, תכף נתעמקבזה. קודם כל אינטואיטיבית ברגע שאתה רואה בחורה נגיד שמפחדת לדבר איתך בדייט, קודםכל אתה צריך לעשות אוטומטית לשאול את עצמך "למה" ואז לשאול את עצמך "אם הייתי מפחד,למה אני הייתי מפחד?", כאילו אוטומטית תעשה השלכה אל עצמך, תאמר לעצמך "אם זה הייתיאני, כשאני מפחד לדבר, למה אני מפחד לדבר?", מאוד יכול להיות שהיא מפחדת מאותהסיבה.

עכשיו, מה הואהביא פתרון? הוא הביא פתרון שהוא נכון בהיבט מסוים, מה הוא אומר? הוא אומר מה שאמרתזה נכון, הוא אומר שהוא התחיל לדבר שטויות ואז אם הוא מתחיל לדבר שטויות תיווצראווירה של הומור כזאת ואז אם יש לה משהו לומר אז היא לא מפחדת לדבר שטויות גם כן,סוג של אוקי. איזה עוד פתרון יכול להיות? מה שאמרת זה נכון אבל זאת לא המהות שלהדבר כי המהות של הדבר זה לגרום לה לא לפחד לדבר שטויות. עכשיו מה עושים כדי לגרוםלמישהו לא לפחד לדבר שטויות?

ש: מראים לושהוא לא מפחד.

אליעד: לא,אבל זה מה שהוא אמר אבל איך זה גורם לשני לא לפחד לדבר שטויות? אז לפעמים זה גורםולפעמים זה לא גורם. תראה אז אם זה מישהו שאתה מכיר אותו כבר, אוקי אז מה שצריךלעשות זה לשדר לו שאתה אוהב אותו בלי תנאים, אוקי אם תשדר לבן אדם שאתה אוהב אותובלי תנאים הוא פחות יפחד לתהות ואז במילא יש סיכוי יותר גדול שהוא יגיד מה שהוארוצה, או מה שהוא מרגיש או מה שהוא חושב. יש מבין, מה הבנת? אם זה בן אדם שאתה מכיראותו ושיש לך איתו כבר היכרות אז מה אתה צריך לשדר לו כדי שהוא לא יפחד לדבר?

ש: אהבה ללאתנאים.

אליעד: נכון,אתה צריך לשדר לבן אדם שאתה אוהב אותו ללא תנאים ואז זה מגדיל את הסיכוי שהוא לאיפחד לדבר, אוקי? יפה, עכשיו אם זאת נגיד בחורה בדייט לדוגמא ואתה לא מכיר אותהעדיין אז איך אתה יכול לשדר לה שאתה אוהב אותה בלי תנאים לדוגמא, מה השכל שבדבר,איך אתה יכול עם בחורה בדייט שאתה מרגיש שהיא מפחדת לדבר, אולי היא תגיד שטות לשדרלה שאתה אוהב אותה בלי תנאים, איך זה אפשרי? לא יודע? עכשיו אתה יושב עם בחורהבדייט נניח עם מישהו, אוקי והבחורה מפחדת לדבר ואתה חושב שהיא מפחדת לדבר כי היאמפחדת להגיד טעות, להגיד משהו שהוא שגוי. אז אמרנו שאם זה בן אדם קרוב אליך אז תשדרלו שאתה אוהב אותו בלי תנאים אבל איך אתה יכול לשדר לבחורה שאתה אוהב אותה בליתנאים, אתה לא מכיר אותה כאילו, מה תגיד לה "אני אוהב אותך בלי תנאים".

ש: אפשר להגידסתם איזה משהו.

אליעד: רגעאני מסביר רגע את מהות השאלה, מה שייך לשדר לה "אני אוהב אותך בלי תנאים", אתה לאמכיר אותה בכלל. נו אז מה התשובה?

ש: אולי לשפוטאותה על איזה חיסרון כאילו ולאהוב אותה בכל זאת להראות לה שאתה רוצה.

אליעד: זהנכון אבל זה בעייתי, מה הוא אומר? הוא אומר "אין בעיה בוא נציב חיסרון שלה ונשדר להשהיא טובה איך שהיא למרות החיסרון", אבל זה בעייתי כי איך אתה יכול להגיע איתהלסיטואציה שאתה מציב את החיסרון שלה, אתה מבין? הרי מה היא לא תספר על החיסרון שלהאז מה אתה?

ש: משהו שאתהרואה, כאילו.

אליעד: כן אבלזה יכול ליצור בעיה ואז, נכון אבל זה יכול ליצור בעיה, זאת אומרת "מה הוא רואה ביחסרונות", היא יכולה להיתפס על החיסרון ולהגיד "עכשיו אני בכלל לא רוצה לדבר איתוכי הוא רואה בי חסרונות".

ש: אז להפוךאת החיסרון ליתרון.

אליעד: לא, אזהשאלה שלי היא כזאת, איך אתה יכול לשדר לבחורה שאתה אוהב אותה בלי תנאים למרות שאתהעוד לא מכיר אותה כאילו?

ש: לקחת אתהחיסרון שלה שאתה חושב שאתה רואה.

אליעד: איזהחיסרון אתה חושב שאתה רואה, אתה עכשיו נמצא.

ש: למשל שהיאנמוכה, לספר לה כמה אתה אוהב את נפוליון.

אליעד: אוקי,רגע קודם כל הוא אמר משהו מעניין, אוקי אבל זה דומה בדיוק למה שהוא אמר, מה נתנותשובה? אמרנו שאלה איך אפשר לגרום לבחורה לחשוב שאתה אוהב אותה בלי תנאים? תשובה,תיקח חיסרון שיש בה ותראה לה שאתה אוהב אותה עם החיסרון הזה ואז היא תקבל תחושהשאתה אוהב אותה בלי תנאים. אוקי ובהנחה שאתה רוצה לדלג על השלב הזה, לחסוך אותו כיאתה לא רוצה להסתכן בלדבר על חיסרון שלה.

ש: אז דבר עליתרון שלה, על יתרונות.

אליעד: אבלאתה רוצה לשדר לה שאוהבים אותה בלי תנאים, אדרבא יכול להיות שאם אתה תדבר עלהיתרונות שלה אז היא תגיד "הוא אוהב אותי עם תנאים", אז היא עוד יותר תפחדלדבר.

ש: אולי לאשלה ישירות, אולי לדבר, טוב זה לא.

אליעד: מהקורה, הלו מה רצינו, שלשדר לה שאתה אוהב אותה בלי תנאים, נכון?

ש: כן.

אליעד: נכון,יפה, מה המהות ומה הצורה? יש פה מהות וצורה, הצורה היא לשדר לה שאתה אוהב אותה בליתנאים והמהות זה לגרום לה לאהוב את עצמה בלי תנאים. המהות לא סותרת את "הבלי תנאים"זה רק צורה לשדר לה שאתה אוהב אותה בלי תנאים זאת צורה שאמורה להוביל למהות שהיאתאהב את עצמה בלי תנאים, ואם היא תאהב את עצמה בלי תנאים אז היא תרגיש בנוח לדבר.עכשיו לכן זה לא מחויב שתגרום לה לחשוב שאתה אוהב אותה בלי תנאים, מספיק שתגרום להלאהוב את עצמה בלי תנאים. ואיך אתה יכול לגרום לה לאהוב את עצמה בלי תנאים? על ידישבדו שיח שאתה מדבר באופן כללי תדבר על אנשים ותדבר על זה שאנשים הם טובים כפי מהשהם ושכל אחד יש לו יתרונות וחסרונות ושום בן אדם לא מושלם ושהחיים הם, ושכל דברטוב כפי שהוא ושבן אדם לא צריך להישבר מהחסרונות שלו כי "ככה וככה".

אתה חייבלהגיד לה את זה "אני אוהב אותך בלי תנאים", אם זה מישהו שאתה מכיר יותר קרוב ואזאתה תשאל אותו משהו אישי "אני אוהב אותך בלי תנאים", אוקי אבל אם זה משהו אחר.עכשיו אז המהות היא, אז מה הצורה? הצורה זה "אני אוהב אותה בלי תנאים" אבל איך אפשרלהעביר לה צורה כזאת, "לא מכיר אותה בכלל, לא", אז מה השכל שבדבר? המטרה היא שהיאתאהב את עצמה בלי תנאים.

ש: אתה מראהלה שאתה אוהב אותה בלי תנאים באופן כללי?

אליעד: אתהמדבר איתה באופן כללי על הצורך לקבל אנשים כפי שהם ועל זה שזה מאוד חשוב שאנשיםידעו לקבל את עצמם כפי שהם, ועל זה שזה מאוד חשוב שבן אדם יהיה שלם עם החסרונותשלו.

ש: לא בטוחשזה יעבוד.

אליעד: שוםדבר לא בטוח שיעבוד.

ש: אז בא נעשהההפך.

אליעד: למהתעשה ההפך?

ש: יכול להיותשעכשיו שהיא לא מודדת בקריטריונים.

אליעד: זהנכון אבל אז בכל מקרה אין פתרון, כאילו אתה אומר שעכשיו שהיא תראה שיש לה עודחיסרון שהיא לא מקבלת את עצמה, בסדר אבל זה אין לזה פתרון אחר כי היא כבר לא מקבלתאת עצמה, אתה מנסה לנטרל את זה אז מה הפתרון? להגיד "אני מקבל אותך", אז אתה אומרואם היא תגיד "אה אז אני לא בסדר שאני לא מקבלת את עצמי". עוד פעם לא, אבל גם את זהצריך לדעת לעשות בחוכמה, אם אתה אומר "בן אדם חייב לקבל את עצמו בלי תנאים" היא עודיותר תהיה בדיכאון והיא תגיד שהיא מפחדת לספר על עצמה שהיא לא אוהבת את עצמה כי היאלא מקבלת את עצמה בלי תנאים. אם אתה תציג את זה כמחויב אז הצגת עוד סטנדרט שהיא עודפעם לא עומדת בו ואז היא עוד פעם בדיכאון, אני לא אומר להציג את זה כאיזה מחויב,אני אומר להציג את זה כרעיון, תספר כמה אתה מקבל אנשים חלשים וכמה אתה אוהב אנשיםכפי שהם, וכמה אתה גאה באנשים שיודעים לבטא את החולשות שלהם, כל הדברים האלהאוקי?

עכשיו זאתתשובה למתחילים, כאילו זאת תשובה שכל אחד צריך לדעת אותה מהות וצורה, מה זה מהותוצורה? אם אתה בראש שלך אומר "אני צריך לגרום לבחורה לחשוב שאני אוהב אותה בליתנאים" אין לכך פתרון, מה תגיד לה "אני אוהב אותך בלי תנאים", "אז מה אם אתה אוהבאותי בלי תנאים" אבל המטרה שלך היא לגרום לה לאהוב את עצמה בלי תנאים, זאת מהותהדבר. אוקי, למרות שזה חצי נכון חצי לא נכון כי עדיין אתה מעביר לה מסר שאתה אוהבאנשים בלי תנאים. אוקי, עכשיו נשאל שאלה אחרת, אתה קודם כל קיבלת תשובה לשאלה שלך,מה הבנת?

ש: מסרים בעצםלצורך שלה.

אליעד: שמההוא לצורך העניין?

ש: לצורךהעניין הזה שהיא צריכה להבין שמקבלים אותה איך שהיא ואז בעקיפין מעבירים לה את המסרשככה בדיוק אתה מתייחס לאנשים.

אליעד: ואזההיגיון אומר שהיא תרגיש יותר בנוח לדבר כי היא תרגיש שהיא אוהבת את עצמה בליתנאים, אוקי? יפה. עכשיו אני חוזר לשאלה הקודמת, מה קורה אם בן אדם מפחד ממשהו ואתהרוצה לגרום לו לא לפחד ממה שהוא מפחד ואין לך מושג ממה הוא מפחד, בא נניח נגיד שהואמדבר עם הבחורה והוא משדר לה הכל והיא גם מפחדת, מה עושים, איך גורמים למישהו לאלפחד ממשהו בלי שאתה יודע ממה הוא מפחד, צריך נוסחא כללית לפתרון פחד.

ש: מפחידיםאותו על משהו אחר.

אליעד: אוקיזה השלב של, אוקי עכשיו תביא את התשובה השניה, אתה נמצא עכשיו בסיטואציה עם בן אדםואתה רואה שהוא מפחד אין לך מושג ממה הוא מפחד, הכי טוב זה לדעת ממה הוא מפחדולנטרל את הפחד הזה בצורה כזו או אחרת ובהנחה שאין לך מושג ממה הוא מפחד, אתה רוצהלגרום לו לא לפחד.

ש: מתחיליםלספר משהו מעניין ואם המחשבה שלה כביכול להתעלם מהצורך שלה לפחד.

אליעד: לא,ואם הוא לא, אתה אומר תעביר נושא, תעשה עליו מניפולציה, תנסה לדבר איתו על משהו אחרשהוא לא יחשוב שהוא מפחד. וזה טיפה נכון אבל בא נניח שהבן אדם מפחד ואתה רוצה שהואלא יפחד, מה עושים?

ש: אפשר לשאולאותו.

אליעד: מהלשאול אותו? ממה הוא מפחד, הוא אומר לך שהוא לא מפחד מכלום אבל הוא מפחד, מה עושים,מה ההפך של המילה פחד? תבינו כל התיאוריות בסופו של דבר באות לידי ביטוי בפרקטיקה.עכשיו אתה מול הבחורה, מה אתה עושה? ניקח את כל התיאוריות שלמדת על פחד, על רצון,מחשבה, "יש אין", שכל אין שכל, זמן מקום עכשיו תלביש את זה לסיטואציה ספציפית הזאת,איך אתה גורם לה לדבר, זה הכל עם כל התיאוריות עכשיו אם אתה לא יודע לתפקדבסיטואציה התיאוריות שלך נשארו בגדר תיאוריות. הוא אמר, לא עשו כלום, הוא הקצין עודפעם, אני אמרתי להישאר בגדר התיאוריות, גם תיאוריות זה טוב.

ש: אמרתי לאעשינו כלום לא עברתי.

אליעד: לאעשינו מספיק, אוקי תלוי ביחס למה. טוב מה עושים, מה ההפך של פחד, מי שמפחד מהעושים?

ש: מעביריםאותו ממבחן התוצאה.

אליעד: מביאיםלו, מה עושים כדי לגרום למישהו לא לפחד למרות שהוא מפחד, באופן כללי ואין לך מושגממה הוא מפחד, מישהו בא אליך לפגישה טיפולית אומר לך "שלום אני מפחד", "ממה אתהמפחד?" הוא לא אומר לך ממה הוא מפחד, הוא אומר לך "אבל תעזור לי להוציא אותי מהפחד"בלי שהוא אומר לך ממה הוא מפחד, מה אתה עושה, בהנחה שאתה לא אומר לו תמשיך לפחד?הנה דילגנו על האופציה הזאת.

ש: אפשר לדברעל הפחד הכללי את הנתיב של הפחדים.

אליעד: מה זהאומר לדבר איתו על הפחד הכללי?

ש: ממה כולםמפחדים בסופו של דבר.

אליעד: אזכולם מפחדים בסופו של דבר.

ש: ממה?שהמציאות תהיה נגד רצונם.

אליעד: יפה נואז ואם מישהו אומר לך שהוא מפחד, ממה כולם מפחדים? מזה שהמציאות תהיה נגד רצונם,אוקי אז אם מישהו אומר לך שהוא מפחד לא אומר לך מה והוא רוצה שתוציא אותו מהפחד, מהעושים, מה מדברים איתו?

ש: ביטחוןעצמי.

אליעד: מהבטחון עצמי? תגיד לו "אל תפחד תהיה עם בטחון עצמי", מה שואלים אותו?

ש: שואליםאותו באיזה מצבים אתה מרגיש בטוח ואז ההפך של זה שאתה מפחד.

אליעד: קודםכל הוא אמר משהו נכון, הוא אמר אם מישהו מרגיש שהוא מפחד ואתה רוצה לדעת ממה הואמפחד והוא לו אומר לך ממה הוא מפחד, תגיד לו "תגיד לי באיזה מצבים אתה לא מפחד?" אזמזה אתה יודע ממה הוא מפחד. מה שאמרת זה נכון אבל בהנחה שאתה לא יכול לנהל איתו אתהדו שיח הזה, אתה עכשיו עם בחורה בדייט היא מפחדת לדבר, אין לך מושג קלוש למה היאמפחדת לדבר ואתה צריך לגרום לה לא לפחד לדבר, ואתה לא יכול לשאול אותה "תגידי ליבאיזה דייטים את לא מפחדת לדבר?" או "באיזה מצבים את מרגישה בנוח?", לא מתאים אתהיודע, אתה מתחיל להעביר עליה ביקורת למה היא לא מדברת.

אתה צריך משהוכללי שבהנחה שאתה חושב שהיא מפחדת, בהנחה שזאת האמת, איך אתה מוציא מישהו מפחדבאופן כללי. או לדוגמא נניח שיושב הבן אדם ואומר לך "אף פעם אני לא מרגיש בנוח", מהאז אתה אומר לו? אז תגיד לו "טוב אז מה יכול לגרום לך להרגיש בנוח?", הוא יגיד לך"לא יודע" או במילים אחרות "לא יודע ממה אני מפחד". מה עושים? אוקי שים לב ברחנולכדורים, נו מה עושים?

ש: הולכיםלרצון.

אליעד: מה זהאומר, מה עושים פרקטית, מה שאתה אומר זה נכון, מה עושים פרקטית?

ש: מסביריםלו.

אליעד: אתה עםהבחורה בדייט, עכשיו מישהו נמצא מולך בדייט, אוקי הבחורה מפחדת לדבר אתה רוצה שהיאלא תפחד.

ש: מה ממהשאני אומר לה או מה הרעיון?

אליעד: קודםכל בא נלך עם הרעיון אבל לאו דווקא דייט, בא נלך לדוגמא אתה נגיד יוצא עם החבריםלטיול ואתם רוצים לעשות באנג'י, וצריך לרדת מהצוק למטה ואחד מהאנשים מפחד, עכשיותתחיל להיכנס למה הוא מפחד וזה, עזוב מסובך מה אומרים לבן אדם שלא יפחד בלי לנתחממה הוא מפחד, צריך משהו כללי כמו תרופה כללית כזאת אם אתה מפחד, לא משנה תחשוב עלזה ואתה לא תפחד לא משנה מה, אתה מבין אני נותן סיטואציה, כל מיני סיטואציות.

נגיד אתה לאיודע, עושים קבוצה משהו פתאום יש איזה מישהו שמפחד לעשות את זה, אתה נמצא עם מישהובאיזה מצב ואתה רואה שהוא מפחד, אתה רוצה להגיד לו שהוא לא יפחד ואין לך עכשיו זמןגם "למה הוא מפחד, מה הוא חושב, טראומה מהילדות, זה מזה זה משם", תביא איזה משהוכללי כזה.

ש: תגיד לו אםאתה תרצה את זה אתה לא תפחד אם לא תרצה.

אליעד: אבל זהעוד יותר מפחיד, סתם לא יותר מפחיד אבל מה זה עזר הוא לא רוצה את זה. אתה גם צריךלעשות את זה מתוחכם כי הוא לא מודה שהוא מפחד אפילו, אתה גם לא רוצה להגיד לו"תקשיב אל תפחד כי". אתה צריך למצוא נושא, לדבר איתו על משהו שכשתדבר איתו על הנושאהזה הוא פחות יפחד.

ש: בן אדםמפחד להרגיש רע והוא רוצה להרגיש טוב, אז היא מפחדת להגיע למצב של להרגיש רע, היאמפחדת להרגיש רע אפשר אולי למשוך אותה לאיכשהו להרגיש טוב.

אליעד: איך,מה זאת אומרת למשוך אותה להרגיש טוב? אני מביא לך סיטואציה כללית, כמה מקרים הייתנגיד עם לקוח לדוגמא לקוח שלך, אתה איתי, שנגיד הצעת לו לעשות משהו וראית שהוא מפחדואתה רוצה שהוא יעשה אז זה, ואין לך עכשיו כוח להתחיל לתחקר אותו "תגיד לי" או "איןלך יכולת, למה אתה מפחד, תגיד לי אתה מפחד?" הוא לא יודע, הוא יגיד לך "לא אני לאמפחד".

ש: אני אשכנעאותו שהוא יעשה את מה שאני רוצה שהוא יעשה ואז זה יוציא את זה כרצונו ואז הוא ירגישטוב מזה.

אליעד: בהנחהשאתה לא תצליח והוא מפחד והמטרה היא שהוא לא יפחד, אבל אתה מה אתה אומר? אתה אומרבא נבדוק ממה הוא מפחד ונשכנע אותו שאם הוא יעשה את זה לא יקרה לו רע, יקרה לו טובאו שנפתה אותו נגיד לו "אתה יודע כמה טוב יצא לך מזה" ואז אולי זה יהיה יותר גדולמהפחד, שיש בזה סוג של היגיון, אתה אומר בא נגיד כמה טוב זה יכול לצאת לו ואז אוליהטוב שמספר לו שיצא לו מהדבר יגבר על הפחד שלו מהדבר, נכון.

ש: בסופו שלדבר הפחד שלו זה להרגיש רע, זה מה שזה לא יהיה.

אליעד: אבל באנניח שאתה לא רוצה עכשיו, בוא ניתן לך דוגמא, למה זה קצת בעייתי? קודם כל מה שאתהאומר זה גם נכון.

ש: ומה הרעיוןשהוא אומר?

אליעד: הואאומר שאם מישהו מפחד ממשהו פשוט תפתה אותו במשהו טוב, תגיד לו "אתה יודע מה יקרה אםתספר".

ש: למה אנחנומדברים עכשיו שאי אפשר, אין את האפשרות שהוא ידבר לא?

אליעד: לא,הוא אומר כזה דבר, נגיד שיש מישהו שהוא מפחד ממשהו, אתה לא יודע ממה הוא מפחד אז אלתתמקד במה הוא מפחד, תספר לו כמה דברים טובים יצא לו אם הוא יעשה את זה. ואם הואיעשה את הפעולה שאתה חושב שהוא לא עושה אותה כי הוא מפחד לעשות אותה.

ש: אבל אתה לאיודע בכלל ממה הוא מפחד.

אליעד: אז הואאומר נכון אבל באופן כללי תספר לו כמה דברים טובים יצאו לו מזה ואז הוא ממילאההיגיון אומר שהפחד שלו אולי יעלם. ואז אתה אומר זה נכון ובהנחה.

ש: אפשר גםלאיים עליו שאם הוא לא יעשה את זה.

אליעד: אזיהיה לו פחד יותר גדול, גם נכון, בעיקרון זה נכון אבל בהנחה שאתה רוצה משהו אחר.אתה רוצה לדבר על משהו ואנחנו קודם כבר נתנו את התשובה.

ש: המטרה זהלדובב.

אליעד: מהותוצורה. מה שאלתי קודם? איך לגרום לבחורה לחשוב שאתה אוהב אותה בלי תנאים וזאת הייתההצורה. מה הייתה המהות? לגרום לה לאהוב את עצמה בלי תנאים, זה בדיוק אותו מבנה. מהההפך של הפחדים? ההפך של הפחדים זה השכל של "לא משנה".

ש: זה מהשרציתי להגיד, אם אני אצליח לגרום לך "ללא משנה".

אליעד: נכון,אז אני אומר כזה דבר, ההפך של פחדים זה "לא משנה", אם אתה מעביר את המסר ששום דברלא משנה אז שום דבר לא משנה לא מפחדים.

ש: לדוגמאמשפט.

אליעד: נגיד"מה זה משנה בסוף ככה וככה" או "טוב נו לא משנה שום דבר בסוף ככה וככה".

ש: אה ללכתעל, בסוף כולם מתים מה הדאגה.

אליעד: רגעשניה, בוא עכשיו, תראו השאלה כרגע זה לא מה להגיד בדיוק, קודם כל לדבר על הרעיון.הרעיון אומר כזה דבר, אם אתה נמצא עם מישהו שהוא מפחד ואתה רוצה לגרום לו לא לפחדתנסה להעביר לו את המצב של "האין טוב ורע", "אין טוב ורע" אבל איך תעביר לו אתהרעיון של "האין טוב ורע" זאת שאלה אחרת, יש מספיק דרכים, רעיונות, שיטות, סיפוריםשבהם אתה יכול לבטא את הרעיון "שאין טוב ורע". אבל בעיקרון תעביר לו את הרעיון של"אין טוב ורע".

ש: לדוגמא אתהזה שיורד מהצוקים מה איתו?

אליעד: לדוגמאנגיד שאתה מספר על הצוקים, נגיד הוא אומר "אנחנו מתים בכל מקרה בסוף" או תראה אתהלא יודע, אתה פתאום, אתה באמת עכשיו צריך דוגמא ספציפית?

ש: כן.

אליעד:למה?

ש: נגיד אתהילדה בטיול בצופים.

אליעד: לא אניאגיד משהו אחר, אתה תבדוק במשך השבוע כשאתה מדבר עם אנשים, שניה כל פעם שאתה מדברעם אנשים ואתה מבטא רעיונות מסוימים, באיזה רעיונות אתה מבטא "אין טוב ורע", זהיכול להיות "לא משנה ש...". לדוגמא עכשיו ההוא אתם רוצים שהוא ירד איתכם מהצוק והואהורס את הטיול, הורס את הטיול ואומר "לא בא מהצוק" ואתם אומרים "איזה באסה תכננולרדת מהצוק", והוא אומר "לא אני מפחד לרדת את הצוק", מה עושים? מהתחלת הדרך כל הדרךתספר כמה "לא משנה", "טוב זה לא משנה אם זה ככה או ככה".

ש: אתה חושבשזה יגרום לו לרדת מהצוק.

אליעד: קודםכל זה יגרום לו פחות לפחד, עוד פעם תלוי בפחד, תלוי בכמה תעביר לו שזה לא משנה זהתלוי.

ש: אבל שניההיא קולטת שלא משנה לה.

אליעד: נכון,לשניה היא קולטת "לא משנה, לא צריך להילחץ מדברים רעים, לא יקרה שום דבר אם יקרה לךדבר רע", כל הזחלים האלה "לא יקרה לך שום דבר אם יקרה לך דבר רע" כל הדבריםהאלה.

ש: צריך לעשותקלטות מוטיבציה של "הלא משנה".

אליעד: עכשיואבל מה החיסרון, עכשיו זה נקרא בלי תנאים, מה החיסרון של השיטה הזאת?

ש: שלאצריך.

אליעד: נכון,כי אם זה לא משנה אז מאוד יכול להיות שכשתגיד לו "בוא נרד מהצוק" הוא יגיד לך "עזובזה לא משנה, לא תוותרו לי על זה כי אני מפחד", "אני מפחד כשמשנה, הפחד שלך זה לאמשנה". חברים לכן צריך לעשות את זה בצורה מתוחכמת כדי שיהיה מספיק "לא משנה כדישהוא לא יפחד אבל שיהיה "כן משנה" כדי שהוא ידבר.

ש: בואונשחד.

אליעד: זהאותו דבר, תראה יש פה מינון, כל החיים האלה זה מינון אחד גדול, אוקי שאתה צריך ככה,אתה צריך להגיד לבחורה בדייט מצד אחד לשדר לה שזה לא משנה, ששום דבר לא משנה ולכןהיא יכולה לקבל את עצמה איך שהיא אבל מצד שני זה כן משנה כדי שהיא תספר לך על מהשהיא רוצה לספר, זה משחק של "משנה ולא משנה". עכשיו אם אתה קשוב, רגיש, מודע וכו'אז אתה גם יודע גם כשאתה מדבר איתה על "לא משנה" אתה גם יודע כמה הרעיון הזה חלחללתוכה כי כשהיא מדברת איתך על משהו אתה אומר "רגע היא אמרה את זה מתוך המשנה או הלאמשנה?" כאילו "רגע ומה היא חושבת על זה ואיך היא חושבת את זה על עצמה, היא דיברה עלזה בגוף ראשון או בגוף שלישי?", נגיד אתה אומר "אני מקבל את החסרונות שלי" ואז היאאמרה "אנשים מקבלים את החסרונות של עצמם", "היא אמרה את זה בגוף שלישי אני אמרתי אתזה בגוף ראשון, למה? כי אני מדבר על עצמי והיא מדברת על מישהו אחר, היא לא מקבלת אתהחסרונות שלה", אז אתה מתחיל לדבר ואומר לה "כן ואת עם החסרונות שלך?" והיא עוד פעםמעבירה את זה לגוף שלישי, "היא אמרה אתה...

המאמר מאת מאמן אימון אישי/ עסקי / ייעוץ / אליעד כהן - www.EIP.co.il

הכנס לאתרותהנה מעוד מנטורינג, מטפל טוב, תחושה, nlp,לגרום לבחור, טיפול בחרדת, חרדה, אליעד כהן, טיפול בחרדה בדייט, אימון ועוד...

 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

מאת: אליעד כהן - היחיד בעולם שמתחייב - 100% אושר אמיתי בשלמות מוחלטת בכל תחומי החיים - נסו ותראו! 

הכנס עכשיו לאתר EIP.co.il ותהנה מאלפי מאמרים + הרצאות וידאו על כל נושאי החיים בכלל, ועל האושר שלך בפרט ...

מאמן אישי / אימון אישי / חרדה / פחד / הפרעת חרדה / טיפול בחרדה / פחדים / דיכאון - EIP.co.il ועוד...

ידע - להצליח

תכנסו ותהנו ...

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת מאמן אישי אליעד כהן אימון אישי Eip.co.il

איך לחנך ילדים, איך לשכנע אנשים, איך לגרום למישהו לחשוב כמוך, איך לגרום למישהו להסכים איתך, כושר שכנוע, איך להסביר משהו, טיפול הוליסטי, מאמן אישי: עכשיו העניין הוא כזה למה לפעמים בן אדם רוצה להסביר משהו למישהו והוא לא מצליח להסביר לו, אתה רוצה להסביר משהו למישהו ואתה לא מצליח להסביר לו. עכשיו יש תיאוריה שאומרת אם אתה רוצה לדעת אם הבנת לך תסביר למישהו ואנחנו נשדרג את זה ותבקש ממנו גם להסביר מה הוא הבין ותראה שהוא באמת הבין ואפילו תסביר למישהו מפגר וככל שהוא יותר מפגר והצלחת להסביר ...

הכשרת עובדים, ניהול מנהלים בארגון, איך להכשיר עובדים, איך לנהל מנהלים, איך לנהל עובדים, פיתוח עובדים, קואצ'ר מומלץ, טיפול נפשי: עכשיו הנושא הוא כזה אחת הטעויות שעושים מנהלים, יש בעיקרון בארגון שני סוגי עובדים יש עובדים שיש להם מטרה מאוד מוגדרת וספציפית שהם בעצם התחליף הכי זול לרובוט כאילו זאת אומרת יש איזה עבודה מסוימת שהם צריכים לעשות עושים אותה רק פשוט במקום להביא רובוט כי אין רובוט שיעשה את זה אז הם עושים את זה, עכשיו זה עובדים שאין צורך שיהיה להם שכל אפילו יש צורך שלא יהיה ...

הערכה עצמית רעה, עודף ערך עצמי, דימוי עצמי גבוה מידי, חוסר ביטחון עצמי, הסרט הסוד, מפחד להתחיל עם בחורה, אימון אישי לחיים, אימון אישי מומלץ: עכשיו הנושא הוא כזה לפעמים דימוי עצמי גבוהה וערך עצמי גבוהה דופק את הבן אדם, עכשיו מראש בא נגיד שאם היה לו לבן אדם דימוי עצמי באמת גבוהה זה לא היה דופק אותו בסדר אבל בא נדבר על דימוי עצמי כאילו גבוהה, גבוהה אבל דופק את הבן אדם. מה לדוגמא נגיד בן אדם בוא ניתן דוגמא קלאסית נגיד בן אדם מפחד להתחיל עם בחורה כי יש לו דימוי עצמי מאוד גבוהה שהוא ...

אימון אישי, ממי ללמוד, איך לבחור מטפל, איך לבחור מאמן, איך לבחור יועץ, אימון עסקי, מורה רוחני, מאמן אישי לחיים: אז עשו כדלקמן יש את הנושא שאומר שיש בן אדם שיביא לך דגים ויש בן אדם שילמד אותך לדוג, מכירים את הנושא אם מישהו רוצה לשלוט בך הוא יעדיף לתת לך דגים ככה אתה צריך לחזור מחר לקחת עוד דגים, אם הוא רוצה להיפטר ממך כי נמאס לו לראות אותך אז הוא לא ייתן לך לא דגים ולא ילמד אותך לדוג כדי שתמות ברעב והוא לא יראה אותך יותר. אבל אם הוא יודע שזה בלתי אפשרי, סתם פשוט ניסיתי להפוך כאילו ...

לא רוצה לפחד מהמוות, ניסיונות התאבדות, מחשבות אובדניות, התגרות במוות, חרדה מהמוות, מחשבה טורדנית, מטפל רגשי, יועץ טיפולי: עכשיו השאלה היא כזאת יש מישהי נגיד לצורך העניין, מישהי מישהו לצורך העניין זאת מישהי שהתופעה המתוארת היא כדלקמן נניח היא ראתה בטלוויזיה משהו בחדשות "מישהי התאבדה, התאבדה עם צעיף", אוקי היא עכשיו נכנסה למחשבה טורדנית היא צריכה לבדוק אם אפשר להתאבד עם צעיף או לא היא הולכת נגיד עכשיו לא היה לה צעיף אז נגיד היה לה בבית כבל של טלפון סלולרי, היא לקחה את הכבל קשרה ...

הססנות, מה זה fomo, חשש מהחמצה, תחושת החמצה בחיים, התמודדות עם תחושת החמצה, fear of missing out, אימון אישי לחיים, מטפל אישי: עכשיו יש תופעה שנקראת FOMO. ש: מה זה FOMO? אליעד: FOMO זה ראשי תיבות fear of missing out אתה מפחד להחמיץ דברים. ש: פחד מלהחמיץ דברים. אליעד: כן. ש: מוכר לי. אליעד: אתה אומר לבן אדם "אולי תצא עם זאתי, לא אני מפחד להחמיץ את האחרות, אולי תעשה ככה למה שלא תהנה בסרט, אני מפחד להחמיץ סרט אחר". ש: אוקי החמצה כלשהי. אליעד: נכון, מה עושים עם זה אתה בא לעשות תרגיל ...

שיפור הישגים, פתרון בעיות, התפתחות אישית, כמה לתרגל, תרגול מיומנות, פיתוח מיומנות, מטפל רוחני, הכוונה אישית: מה אתה אומר? ש: אוקי הבנתי אז בסופו של דבר מתי באמת התרגול עובד? אליעד: התרגול עובד כשהבעיה מלכתחילה הייתה פונקציה של חוסר תרגול זאת התשובה, אם מלכתחילה הבעיה המקורית נבעה מכך שאתה לא מתרגל מספיק אז אם תתרגל זה יעבוד ואם הבעיה לא נבעה מזה זה לא יעבוד. ש: אז אם כך אז נשאלת השאלה אז מה הייתה הבעיה מלכתחילה זה מובן מאליו. אליעד: לא מובן מאליו יש אנשים שחושבים שתרגול יפתור ...

מאמרים נוספים בנושא אימון למערכות יחסים

מאת: ירון שוראימון למערכות יחסים24/12/172140 צפיות
שבע דרכים עיקריות להתקרב לאנשים רובן ככולן נשענות על מחקרים

מאת: ירון שוראימון למערכות יחסים03/12/171761 צפיות
איך לחיות את החיים הללו בלי לפגוע באחרים אך גם בלי לפגוע בעצמנו זה אחד האתגרים הגדולים בחיים

מאת: ירון שוראימון למערכות יחסים19/11/171807 צפיות
אם יש לכם יחסים לא טובים עם מישהו במשפחה שלכם, אל תחכו לרגע האחרון. תעבדו על היחסים הללו ותחסכו לכם ולסביבה שלכם שנים של כאב, כעסים ובזבוז אנרגיה אדירה.

מאת: אורלי גולד זנדברגאימון למערכות יחסים22/11/161235 צפיות
את נורא רוצה אהבה, למצוא את האחד שלך ולחיות איתו באושר ועושר.. אך מדוע זה לא קורה? מדוע את עדיין לבד? 6 שלבים ליצירת זוגיות.

מאת: ירון שוראימון למערכות יחסים17/07/16798 צפיות
זוג שהיה במשבר הגיע אלי לאימון וקיבל כלים איך לשפר את היחסים ביניהם. יש גם טיפים לכם הקוראים שתוכלו להתחיל ליישם מיידית.

מאת: רוני הכהןאימון למערכות יחסים11/05/161488 צפיות
לשמור על מערכת היחסים טובה ומתפקדת מצריך ביצוע של פעולות רבות כדי שמערכת היחסים תחזיק מעמד לאורכן של שנים רבות מבלי לחוש כי נמצאים במקום שבו לא רוצים להיות.

אין חשק למין, תאווה מינית, גמילה מסקס, לגרום למישהו לרצות סקס, גמילה מסקס, חרמנות, הדרכה, מטפל אישי: עכשיו השאלה היא כזאת יש מושג שנקרא א - מיניות מישהו מכיר את המושג הזה? ש: כן. אליעד: אוקי מה אתה מכירה? ש: א - מיניות? אליעד: כן. ש: המושג? אליעד: כן. ש: מה זה אומר. אליעד: ברור השאלה מה זה אומר. ש: זה אומר אדם שלא מתעניין במין. אליעד: אוקי אז השאלה היא בהנחה שיש בן אדם שהוא א - מיני איך אפשר להפוך אותו למיני, זאת השאלה וכמובן שהשאלה היא גם הפוכה איך בן אדם מיני אפשר להפוך אותו ...

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica