חפש מאמרים:
שלום אורח
30.11.2020
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

גארי יורופסקי - בעד ונגד צמחונות - טבעונות - אכילת בשר - שיטות שכנוע - ביקורת על גארי יורופסקי, למה גארי יורופסקי טועה? למה גארי יורופסקי משקר? הפרכה

גארי יורופסקי /בעד ונגד צמחונות / טבעונות / אכילת בשר / שיטות שכנוע-ביקורת על גארי יורופסקי,למה גארי יורופסקי טועה? למה גארי יורופסקי משקר? הפרכה של גארי יורופסקי, למה גארייורופסקי דמגוג? מהי שטיפת המוח של גארי יורופסקי? תגובה לגארי יורופסקי, אי דיוקיםשל גארי יורופסקי

כאן במאמר הזהאתן תגובה לגארי יורופסקי ואעביר ביקורת על גארי יורופסקי ואציג אנתח ואראה את חלקמטכניקות השכנוע והרטוריקה שבהן השתמש ומשתמש גארי יורופסקי בהרצאה שלו, שכלפי חוץנראה שהיא נועדה לקדם את עניין הצמחונות בעולם. ואציג כאן הפרכה של גארי יורופסקי,על ידי זה שאציג אי דיוקים של גארי יורופסקי ועוד כל מיני כשלים לוגיים ושגיאותמחשבתיות של גארי יורופסקי. ועל הדרך כמובן שיתבארו גם טיעונים בעד ונגד אכילת בשרובעד ונגד אכילת צמחונות.

ואדגים ואראהגם כאן, כיצד צריך לדעת להטיל ספק ולדעת לשאול את השאלות הנכונות, ולא לקבל כאמתמוחלטת, גם לא דברים שלפעמים נשמעים ככאלה...

ואראה ואסבירכיצד המוח מנתח מידע ומבין את מה שאומרים לו. ואתן דוגמאות לטכניקות שכנוע שבוצעובהרצאה של גארי יורופסקי, גם אם לא באופן מודע, אך בפועל הן כאלו עבור תת המודע שלהשומעים. ואחד מהשומעים של ההרצאה הזאת, הוא גארי יורופסקי עצמו, שחושב מחשבותלעצמו שהן לא בהכרח אמת. ואז הוא מאמין בהן, ומשכנע בהן גם אחרים.

ההרצאה שלונקראת בשמות שונים כגון "ההרצאה הכי טובה שתשמעו אי פעם / ההרצאה הכי טובה שתראובחיים / ההרצאה הכי חשובה שתראו בחיים שלכם" וכיו"ב. והיא אכן דוגמא טובה לאיך המוןאנשים לא בודקים את מה שאומרים להם ומאמינים לכל רטוריקה מניפולטיבית.

וכאן במאמרהבא, אסביר האם למה גארי יורופסקי טועה? והאם למה גארי יורופסקי משקר והיכן הואמשקר? ואסביר גם מהי שטיפת המוח של גארי יורופסקי שהוא עושה אותה לאלו ששומעיםאותו? ואסביר גם האם ולמה גארי יורופסקי דמגוג והאם ולמה גארי יורופסקי שרלטן? ומהבאמת המניעים של גארי יורופסקי? ומה באמת עומד מאחורי ההרצאה הטובה בעולם וכל שארהכינויים שניתנו להרצאה הזאת ולרעיון הצמחונות והטבעונות באופן כללי.

הציטוטים שלומתוך ההרצאה של גארי יורופסקי שלהלן, הם ע"פ התרגום לעברית של ההרצאה שלו, כפישפורסמה באינטרנט.

אבהיר, כי חלקמההערות שנכתבו כאן, נכתבו כאן בציניות כמובן ובצורה אבסורדית. והכל לפי ההקשר שלהמשפט.

ולהלןדוגמאות:

 


"מונע על ידיתשוקה לצדק"

האם זאתעובדה? האם ניתן להוכיח שזה מה שמניע אותו? אולי יש סיבות אחרות שמניעות אותו?ונניח שאת/ה לא יודע איזה עוד סיבות יכולות להיות לגארי יורופסקי להתנהג כך..., האםזה אומר שהכרח שהתשוקה לצדק מניעה אותו?

כמובן שלאאפרט כאן ועכשיו איזה סיבות נוספות יכולות להניע ומניעות אותו, וגם לא אוכיח כאןועכשיו שלא התשוקה לצדק מניעה אותו, אלא רק אומר שנית, שזה שהיית רוצה לחשובשהתשוקה לצדק מניעה אותו, וזה שהיית מעדיף לחשוב כך, זה לא אומר שאכן המציאות היאכזו.

 


"שבירת חוקים,מישו הנוצרי ועד נלסון מנדלה, מרוזה פארקס ועד מרטין לותר קינג, חוקים תמיד נשברוכדי להביא לשינוי ממשי."

האם זאת האמת,ששבירת חוקים לפעמים הביאה שינוי? תשובה: כן. האם זה אומר שהשינוי טוב / הכרחי /מומלץ? תשובה: לא בהכרח.

אלא, שברגעשמזכירים את ישו ואת נלסון מנדלה ועוד דמויות, שבד"כ השומע חושב שהן הביאו שינויטוב, זה גורם לשומע לחשוב, שגם הדובר, מביא שינוי טוב, למרות שלא בהכרח כך הם פניהדברים. ובאותה המידה בדיוק, הוא היה יכול להביא דוגמא גם מפושעים שהפרו חוקים,ושגם הם גרמו לשינוי גרוע בחברה האנושית. אבל זאת כמובן דוגמא שלא טובהעבורו...

 


" גארייורופסקי כבר חווה יותר ממה שרוב האנשים היו רוצים לחוות במהלך החיים שלהם."

מי החליט אתזה? האם מישהו שאל את רוב האנשים מה הם היו רוצים לחוות? ומי החליט שהוא חווה יותרמהם? והאם זה טוב יותר שהוא חווה יותר? יש גם הרבה פושעים שחוו יותר חוויות מרובהאוכלוסייה, אז האם זה טוב יותר / רע יותר?

 


"הוא נעצריותר מ ‏10 פעמים ושהה 77 יום בכלא באבטחה מקסימאלית.

הכל למעןזכויות בעלי חיים"

יש לשים לב,כי זה שהוא נעצר יותר מ ‏10 פעמים ושהה 77 יום בכלא באבטחה מקסימאלית, זו עובדה. זהשזה היה ושזה שהכל היה למעןזכויות בעלי חיים, זה כמובן לא עובדה אלה פירוש ופרשנות. כי יתכן שהמניעים של גארייורופסקי, הם לא בהכרח למען זכויות בעלי חיים, אלא אולי יש לו בתוכו מניעים נסתריםכאלו ואחרים.

 


"היום אנוהולכים לדבר על הקורבנות הנשכחים של העולם - בעלי החיים."

מניפולציה,שנועדה ליצור אצל השומע רגש של אמפטיה כלפי קורבנות ולא סתם קורבנות אלא קורבנותנשכחים... שהם בעלי החיים לטענתו של גארי יורופסקי.

הוא כמובן לאידבר על הנושא בצורה אובייקטיבית, כגון לדוגמא: בא נבדוק האם זה טוב או רע ובא נראהמה האמת האם באמת כדאי / צריך / אסור וכיו"ב, לאכול בשר. אלא הוא קודם כל מספר לךשיש קורבנות נשכחים... ומיד השומע מגלה אמפטיה. ואז הוא אומר לך, שמדובר על בעליהחיים. אך האם זאת האמת? לא בהכרח...

 


וההתמכרותהעתיקה והחזקה ביותר בעולם - בשר."

גם לשיטתו,האם זאת אכן ההתמכרות החזקה בעולם? לא בהכרח. אז למה לומר שהיא הכי חזקה? תשובה: כיהוא יודע מראש, שהוא תכף הולך לטעון טענות שהן לא בהכרח נכונות. והוא יודע שהשומעיםהולכים להתנגד לטענות שלו. אז מראש הוא שותל אצלהם מחשבה שאומרת להם, שמדובר כאן עלהתמכרות מאוד חזקה. במובן של: אל תתפלא שאתה חושב אחרת, כי מדובר כאן על התמכרותחזקה. אך האם זאת האמת? האם ההתנגדות לדבריו נובעת משום שמדובר כאן על התמכרותחזקה? ואולי ההתנגדות נובעת משום שדבריו לא בהכרח נכונים?!

כמו כן,השימוש במושג התמכרות, הוא סוג של מניפולציה. כי זה שצורכים בשר, זאת עובדה. זהשזאת התמכרות, זה פירוש. וכאשר אומרים לשומע, שמדובר על התמכרות, אוטומטית השומעמפתח רגש של התנגדות כלפי התופעה.

איך ישמעהמשפט הבא "ההתמכרות החזקה ביותר של בני האדם, היא לנשום אוויר כדי לחיות". אך האםזאת התמכרות?! אך האם זה רע?!

 


"אני הולךלאתגר את האמונות שלכם היום, כך שחלקים מסויימים בהרצאה יהיו קשים לעיכול, "

"אני הולךלאתגר" - במובן של תתייחסו ברצינות למה שאני הולך לטעון, גם אם זה שטויות. כי אלולא שטויות, אלא זה נועד לאתגר אתכם. כי לפעמים האדם שומע טענה טיפשית וקלה, אבלמאחר שאמרו לו שמדובר כאן באתגר... אז הוא מפחד וחושש מהטענה הזאת ומתייחס אליהיותר ברצינות.

לדוגמא נסולפתור את האתגר הבא: 1+ 1 + 1 =? ועכשיו, אם לא היה כתוב שזה אתגר, האם ההתייחסותהייתה שונה?! ברגע שחושבים שמשהו הוא אתגר, אז גם אם הוא לא מאתגר... אוטומטיתמתייחסים אליו יותר ברצינות.

"את האמונותשלכם" - מי אמר שאלו אמונות אולי אלו אמיתות? ומי אמר שהאמונות הן רק שלכם? אולי גםטענותיו של גארי יורופסקי הן רק אמונות בלבד?

" כך שחלקיםמסויימים בהרצאה יהיו קשים לעיכול" - אולי הסיבה שהם יהיו קשים לעיכול, היא משוםשהם לא נכונים? מי החליט שהם יהיו קשים לעיקול, בגלל שהם מאתגרים את האמונות שלהאדם?

 


"אני לא כאןכדי להיות האויב שלכם" - אולי כן? אולי אתה שונא את אלו שאוכלים בשר והיית מוכןלפגוע בהם כמו כל אויב אחר שלהם? ולמה אתה צריך להקדים הקדמה כזאת? האם באמת אתה בכלל לאהאוייב של אלו שחושבים אחרת ממך?

 


"הדעות שתשמעוהיום לא בהכרח משקפות את הדעות של הפרופסור שלכם או המוסד הזה"

או במיליםאחרות, אל תתפלאו על כך שמה שאומר לכם יראה לכם לא הגיוני. כי זה לא בהכרח שאניאומר דברים טיפשיים, אלא שפשוט זה לא בהכרח הדעות שאתם מכירים.

 


"אני לא מנסהלהרחיק אתכם מהדת שלכם - *אין דת שמכריחה אכילת בשר*"

אולי לאמכריחה, אך האם אין דת שמעודדת אכילת בשר? האם אין דת שמקבלת כלגיטימי לגמרי אתהעניין של אכילת בשר? האם לחשוב שהדת שמקבלת כלגיטימי ואפילו מעודדת לפעמים אכילתבשר, האם לחשוב שהיא מעודדת לבצע משהו לא מוסרי... האם זה לא נקרא להרחיק את האדםמהדת שלו?

 


"כלל הזהבאומר: "אל תעשה לאחרים מה שלא היית עושה לעצמך." בעלי חיים נכנסים תחת הקטגוריה של"אחרים"."

האם אכן זהוכלל הזהב? האם הוא הוסכם על כולם? האם אין עוד כללי זהב? והאם מי שאמר אותו התכווןלכך שגם בעלי חיים נכנסים תחת ההגדרה של "אחרים"? והאם צמחים ואפילו ישויות דוממות,לא נכנסות תחת ההגדרה של "אחרים"?

האם אכן ישמשפט שאומר "אל תעשה לאחרים מה שלא היית עושה לעצמך."? תשובה: כן. האם זהו כלל זהב?האם הוא כלל הזהב היחיד? האם הוא מחייב מישהו במשהו? האם הוא בהכרח מסכים עם הטענותשל גארי יורופסקי? תשובה: לא בהכרח, אלו כבר פירושים ולא עובדות.

וכאשר משפטמוגדר ככלל זהב, ממילא הוא מחייב יותר את השומע שלו. אך האם באמת מדובר על כללזהב?

כאשר מציגיםמשהו ככלל זהב, והשומעים של המשפט מסכימים עם המשפט, זה גורם לשומעים להסכים יותרעם ההמשך של הטענה שנאמרת אחרי המשפט. דהיינו, להסכים שהמשפט מדובר גם על בעליחיים.

+ "אל תעשהלאחרים" זה לא בדיוק הציטוט המקורי. אלא זו המשמעות של הציטוט המקורי. כי בציטוטהמקורי נאמר "חברך / רעך" (לפחות בחלק מהמקורות). והמשמעות של זה (ע"פ חלקמהפירושים) היא במובן הרחב יותר של "אחרים". ומכאן הוא גזר משמעות רחבה יותר שלבעלי חיים.

אך אם הוא היהמצטט את הניסוח המקורי של "רעך / חברך", היה לו הרבה יותר קשה להסביר שמדובר גם עלבעלי חיים.

והטריק כאןהוא, לקחת משפט, לדבר על המשמעות שלו ולא בהכרח להתייחס למילים שבו הוא נאמר. ואזמכאן את המשמעות עצמה, לתת לה פירושים נוספים שהם לא בהכרח נכונים.

 


" "לא תרצח" -הכלל החשוב ביותר - אך במקביל גם זה שזוכה להתעלמות הגדולה ביותר בכל החינוךהדתי"

אם כל החינוךהדתי מתעלם בעיניך מהכלל החשוב ביותר הזה, האם זה לא בעצם אומר שאיפשהו אתה כן מנסהלהרחיק אנשים מהדת שלהם?

ושוב, האם זהוהכלל החשוב ביותר? האם אין עוד כללים נוספים? האם אין הסתייגויות לכלל הזה? האםיכול להיות שכמו שמותר להרוג בסיטואציות מסוימות, אז אולי גם מותר להרוג בעליחיים?

 


"אין לידוכוכבית האומרת: "אלא אם כן אתם הולכים על 4 ויש לכם פרווה, נוצות, קרניים, מקוריםאו קשקשים""

האם אין שםכוכבית? תשובה: כן, זאת אכן עובדה. אך האם זה אומר בהכרח שזה כולל בתוכו את הכל,מאחר שאין לידו הבהרה? תשובה: לא. האם החוק של לא תרצח כולל בתוכו גם את האיסורלרצוח נייר טרי ולחתוך אותו לחתיכות? הרי אין כוכבית שאומרת שזה מותר?

+ ברמההמעשית, החוק של לא תרצח, כן יש לידו לפניו ואחריו הרבה מאוד כוכביות שמתארות אכילתבשר של חיה כדבר מאוד טבעי ולגיטימי. כך שנכון שאין כוכבית ממש ליד הלא תרצחשמסבירה שמותר לאכול בשר, אבל יש הרבה מקומות ליד החוק הזה, שמדברות על אכילת בשרכעל דבר לגיטימי.

 


"אתם יכוליםלשמור את החברים, הדעות הפוליטיות והפטריוטיזם שלכם, עדיין לראות את תוכניותהטלוויזיה האהובות עליכם ולהקשיב למוזיקה האהובה עליכם, אפילו אם זה טד נוג'נט.

זאת כמובן לאהאמת, כפי שניתן לראות בפועל. כי חלק מהצמחונים, הופכים להיות אוייבים של אלו שלאמסכימים איתם וחלקם כבר לא באמת יכול להמשיך לחיות את החיים כמו קודם לכן. בדיוקכמו שאדם שיגלה שהסביבה שלו פוגעת במשפחתו, שהוא לא יוכל להמשיך לחיות כרגיל. כך גםקורה כאן באמצעות הסוגסטיה והדמיון המודרך וטכניקות השכנוע של גארי יורופסקי, שגורםלאנשים לחשוב שבעלי חיים, הם כמו בני אדם ממש.

 


"אני אעירהערות סרקסטיות - אך אמיתיות במהלך ההרצאה"

האם הן יכולותלהישמע סרקסטיות? תשובה: כן. אך האם הן גם אכן אמת? תשובה: לא. לטענתו הן אמיתיות,אך לא בהכרח הן אכן כאלו.

 


" בבקשהתרגישו נוח לצחוק כשאני מדבר בסרקסטיות, רק אל תצחקו בחלקים הרציניים."

ואולי כלהחלקים הם שגויים? מי אמר שיש חלקים נכונים? ואולי צריך לצחוק על כל החלקים?

הוא לוקח אתהדחף של האדם לצחוק על דבריו, ומנסה לצמצם אותו ולנתב אותו לחלקים מסוימים. ושותלמחשבה אצל השומעים, שלא כל מה שהוא אומר זה מצחיק. למרות שיכול להיות שכל טענותיוהן מצחיקות ושגויות.

 


" אני הולךלדבר בסביבות 65-70 דקות, ואז אענה על שאלות במשך כחצי שעה, אז תשמרו את השאלותלשלב הזה"

זו טכניקתמניפולציה מאוד טובה. שאומרת לך, תאמין למה שאני אומר כדי להבין אותי, ואת השאלותתשאל אח"כ.

כי יש 2 דרכיםלהוכיח טענה. 1 - שמתחילים בטענה הראשונה, ואז מיד שואלים עליה שאלות ומבררים האםהיא האמת כל האמת ואך ורק האמת. ורק לאחר מכן מתקדמים לטענה הבאה.

אבללמניפולטור, לא כ"כ טובה הדרך הזאת. כי מיד יראו שהוא טועה ומטעה אחרים. לכן הואמעדיף לבחור בדרך ה 2, שאומרת שקודם כל תקשיב להכל ואחר כך תשאל שאלות. והמניפולציהכאן היא, שכדי להבין את המשך ההרצאה, צריך להסכים לדבריו לפות מבחינה תיאורטית.

וכאשר השומעשומע איזה משפט, והוא צריך להאמין / להניח שהמשפט נכון כדי להבין את המשך ההרצאה,זה בתת מודע גורם לשומע לחשוב שאכן ההנחות יסוד הן אכן אמת. בניגוד לדוגמא למצב שבוהוא טוען טענה ומיד בודקים האם היא אמת או לא.

ובחקר האמת,אמורים לטעון טענה להוכיח שהיא אמת, ורק לאחר מכן לבנות עליה מגדלים, אחרי שהתבררשהיא אכן אמת. אבל אם ממשיכים בדיון בלי לברר את הנחות היסוד הראשונות, אז זה גורםלשומע להאמין לצורך הבנת הדיון, שהטענות הן אכן נכונות. וזה משפיע על השומע, גם בלישהוא מבין איך המוח שלו הושפע.

טוענים טענהראשונה שגויה. מבקשים מהשומע להאמין לטענה כדי להבין את הטענה הבאה, שגם היא שגויה.לאחר מכן השומע שואל על הטענה הראשונה, ורואה שהיא אולי נכונה. אבל הוא כבר שכח אתזה שגם אם היא אולי נכונה, עדיין זה לא אומר שהחיבור שלה לטענה השנייה הואנכון.

בקיצור, כשלאמבררים את הדברים באופן מיידי, זה פתח לשרלטנות וטעויות, שלא נובעות מחיפוש הצדקוהאמת.

כי בחיפושהאמת, לא מתקדמים לבנות את קומה 2, עד שהיסודות של קומה 1 לא יציבים. ורק אחרי שישיסודות יציבים לקומה 1, רק אז בונים את קומה 2. אא"כ רוצים לצייר ציור על הנייר...שבו אפשר לבנות את קומה 100, בלי שאפשר לבנות את הקומה הראשונה.

ואל תדאגו,מדובר על "חצי שעה" של שאלות, שזה נשמע המון זמן. למרות שבאמת אולי על כל משפט שהואאומר, צריך לדון יותר זמן כדי למצוא את האמת. אבל אם לא בהכרחמחפשים את האמת, אז חצי שעה של שאלות... זה די והותר...

 


"בינתיים, ישלי כמה שאלות רטוריות בשבילכם: האם עבדות - בעלים, קורבן, רווח, שליטה - בלעדיתלגזע האנושי?"

השימוש במילה"גזע" אנושי, הוא סוג של מניפולציה. כי אנשים אוטומטית נגד "גזענות" ונגד אפליה עלבסיס גזע. אבל האם אסור להעביד רק ישויות שייכות לגזע בני האדם ולגזע בעלי החיים?מה עם הצמחים והדוממים חסרי היכולת להתגונן? האם באמת מדובר על אפליה על רקע גזעי?בקיצור, השימוש במילה "גזע", נועד לגרום לשומע להיות אנטי הטענה של המשפט, למרותשהוא יכול להיות נכון מצד עצמו.

המשפט הזה"האם עבדות - בעלים, קורבן, רווח, שליטה - בלעדית לגזע האנושי?"מול המשפט הזה "האם עבדות - בעלים, קורבן, רווח, שליטה - בלעדית לחברההאנושית?"

 


"האם שחורים,יהודים, נשים וילדים היו הקורבנות היחידים של הזוועות הללו? האם פרות אינןמשועבדות? מה בנוגע לחזירים, תרנגולות, תרנגולי הודו, דגים, כבשים?"

יצירת אמפטיהשל השומעים כלפי "שחורים, יהודים, נשים וילדים", ודימוי שהוא לא בהכרח נכון כלפיבעלי חיים באופן כללי. ורק כלפי בעלי חיים ולא לדוגמא כלפי כל שאר הצמחים /דוממים.

האם המשפט הזה"האם שחורים, יהודים, נשים וילדים היו הקורבנות היחידים של הזוועות הללו?" סותר אתהמשפט הזה "האם עבדות - בעלים, קורבן, רווח, שליטה - בלעדית לגזע האנושי?"? תשובה:לא.

ז"א הרעיוןשאסור להעביד בני אדם ורק בני אדם, הוא לא זוועתי בני עצמו, והוא לא בעד התעללותבשחורים, יהודים וכולי. אבל גארי יורופסקי מציג את הדברים, שכאילו שכמו שזה גרועלהעביד בני אדם, כך זה גרוע לחשוב שזה רלוונטי רק לבני אדם. וזו כמובן לא בהכרחהאמת.

 


" אם הם לאמשועבדים, אז מה הם? חופשיים?"

מי שהוא לאמשועבד, זה לא אומר שהוא חופשי. ומי שהוא לא חופשי, זה לא אומר שהוא משועבד. כייכול להיות שהמושג חופשי ומשועבד, לא רלוונטיים לגביו. כמו לדוגמא: עיוור שלא רואהשהשמש זורחת, האם זה אומר שהוא רואה את הירח בשמים? ואם הוא לא רואה שעכשיו לילה,האם זה אומר שהוא רואה שעכשיו יום? תשובה: זה לא רלוונטי לגביו.

 


"האםהאוקיינוסים, היערות, האדמה עצמה לא הפכו גם לקורבנות של בעלות?"

שוב פעם ישכאן האנשה שהיא לא בהכרח נכונה. והשימוש במילים "קורבנות" ו"בעלות" אמורות ליצוראמפטיה, שהיא לא בהכרח נכונה. + גם גארי יורופסקי עצמו, לא מפסיק לדרוך על האדמהולשעבד אותה תחת כפות רגליו. ואם אתה דורך על האדמה שתחת רגליך, מה זה אומרעליך?

 


"האם אתם באמתחושבים שיש כזה דבר שחיטה הומאנית?"

מי אמרשהשחיטה צריכה להיות הומאנית? ואם כן, מי אמר שאין כזאת?

אבל האם אתם"באמת" חושבים ככה? או שאולי אתם משקרים את עצמכם?

אבל האם באמתלאמיתה אתם חושבים שחייב שהשחיטה תהיה הומאנית? ושאם כן, אז האם באמת לאמיתה אתםחושבים שאין שחיטה כזאת?

בקיצור,מניפולציות נוספות באמצעות שימוש במילה "אמת"

 


"מה בדיוקההגדרה שלכם ל"הומאניות?""

ואם מישהו לאיודע להגדיר מהי הומאניות? או אם מישהו לא יודע להגדיר בדיוק מהיהומאניות, האם זה אומר שהוא עושה משהו לא הומאני? האם זה אומר שמה שהוא עושה זה לאהומאני?

 


"חוץ מהתעללותפיזית ונפשית, עינויים, ביתור ורצח, מה עוד אתם חושבים שקורה לבעלי חיים בביתמטבחיים?"

מה עוד קורה?אבל מי אמר שקורה מה שכבר אמרת שקורה?

 


"אתם חושביםשמלטפים להם את הבטן או את הישבן?"

ואם לא, אז?זה אומר שמתעללים בהם בהכרח?...

המאמר מאת מאמן אימון אישי/ עסקי / ייעוץ / אליעד כהן - www.EIP.co.il

הכנס לאתרותהנה מעוד מנטור, מאמן אישי ועסקי, אי דיוקים של גארייורופסקי, אי דיוקים, בעד ונגד צמחונות, לקוחות, חינוך, אימון עיסקי, אימון, שיטותלשכנוע ועוד ...

 





 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

מאת: אליעד כהן - היחיד בעולם שמתחייב - 100% אושר אמיתי בשלמות מוחלטת בכל תחומי החיים - נסו ותראו! 

הכנס עכשיו לאתר EIP.co.il ותהנה מאלפי מאמרים + הרצאות וידאו על כל נושאי החיים בכלל, ועל האושר שלך בפרט ...

מאמן אישי / אימון אישי / חרדה / פחד / הפרעת חרדה / טיפול בחרדה / פחדים / דיכאון - EIP.co.il ועוד...

ידע - להצליח

תכנסו ותהנו ...

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת מאמן אישי אליעד כהן אימון אישי Eip.co.il

איך לחנך ילדים, איך לשכנע אנשים, איך לגרום למישהו לחשוב כמוך, איך לגרום למישהו להסכים איתך, כושר שכנוע, איך להסביר משהו, טיפול הוליסטי, מאמן אישי: עכשיו העניין הוא כזה למה לפעמים בן אדם רוצה להסביר משהו למישהו והוא לא מצליח להסביר לו, אתה רוצה להסביר משהו למישהו ואתה לא מצליח להסביר לו. עכשיו יש תיאוריה שאומרת אם אתה רוצה לדעת אם הבנת לך תסביר למישהו ואנחנו נשדרג את זה ותבקש ממנו גם להסביר מה הוא הבין ותראה שהוא באמת הבין ואפילו תסביר למישהו מפגר וככל שהוא יותר מפגר והצלחת להסביר ...

הכשרת עובדים, ניהול מנהלים בארגון, איך להכשיר עובדים, איך לנהל מנהלים, איך לנהל עובדים, פיתוח עובדים, קואצ'ר מומלץ, טיפול נפשי: עכשיו הנושא הוא כזה אחת הטעויות שעושים מנהלים, יש בעיקרון בארגון שני סוגי עובדים יש עובדים שיש להם מטרה מאוד מוגדרת וספציפית שהם בעצם התחליף הכי זול לרובוט כאילו זאת אומרת יש איזה עבודה מסוימת שהם צריכים לעשות עושים אותה רק פשוט במקום להביא רובוט כי אין רובוט שיעשה את זה אז הם עושים את זה, עכשיו זה עובדים שאין צורך שיהיה להם שכל אפילו יש צורך שלא יהיה ...

הערכה עצמית רעה, עודף ערך עצמי, דימוי עצמי גבוה מידי, חוסר ביטחון עצמי, הסרט הסוד, מפחד להתחיל עם בחורה, אימון אישי לחיים, אימון אישי מומלץ: עכשיו הנושא הוא כזה לפעמים דימוי עצמי גבוהה וערך עצמי גבוהה דופק את הבן אדם, עכשיו מראש בא נגיד שאם היה לו לבן אדם דימוי עצמי באמת גבוהה זה לא היה דופק אותו בסדר אבל בא נדבר על דימוי עצמי כאילו גבוהה, גבוהה אבל דופק את הבן אדם. מה לדוגמא נגיד בן אדם בוא ניתן דוגמא קלאסית נגיד בן אדם מפחד להתחיל עם בחורה כי יש לו דימוי עצמי מאוד גבוהה שהוא ...

אימון אישי, ממי ללמוד, איך לבחור מטפל, איך לבחור מאמן, איך לבחור יועץ, אימון עסקי, מורה רוחני, מאמן אישי לחיים: אז עשו כדלקמן יש את הנושא שאומר שיש בן אדם שיביא לך דגים ויש בן אדם שילמד אותך לדוג, מכירים את הנושא אם מישהו רוצה לשלוט בך הוא יעדיף לתת לך דגים ככה אתה צריך לחזור מחר לקחת עוד דגים, אם הוא רוצה להיפטר ממך כי נמאס לו לראות אותך אז הוא לא ייתן לך לא דגים ולא ילמד אותך לדוג כדי שתמות ברעב והוא לא יראה אותך יותר. אבל אם הוא יודע שזה בלתי אפשרי, סתם פשוט ניסיתי להפוך כאילו ...

לא רוצה לפחד מהמוות, ניסיונות התאבדות, מחשבות אובדניות, התגרות במוות, חרדה מהמוות, מחשבה טורדנית, מטפל רגשי, יועץ טיפולי: עכשיו השאלה היא כזאת יש מישהי נגיד לצורך העניין, מישהי מישהו לצורך העניין זאת מישהי שהתופעה המתוארת היא כדלקמן נניח היא ראתה בטלוויזיה משהו בחדשות "מישהי התאבדה, התאבדה עם צעיף", אוקי היא עכשיו נכנסה למחשבה טורדנית היא צריכה לבדוק אם אפשר להתאבד עם צעיף או לא היא הולכת נגיד עכשיו לא היה לה צעיף אז נגיד היה לה בבית כבל של טלפון סלולרי, היא לקחה את הכבל קשרה ...

הססנות, מה זה fomo, חשש מהחמצה, תחושת החמצה בחיים, התמודדות עם תחושת החמצה, fear of missing out, אימון אישי לחיים, מטפל אישי: עכשיו יש תופעה שנקראת FOMO. ש: מה זה FOMO? אליעד: FOMO זה ראשי תיבות fear of missing out אתה מפחד להחמיץ דברים. ש: פחד מלהחמיץ דברים. אליעד: כן. ש: מוכר לי. אליעד: אתה אומר לבן אדם "אולי תצא עם זאתי, לא אני מפחד להחמיץ את האחרות, אולי תעשה ככה למה שלא תהנה בסרט, אני מפחד להחמיץ סרט אחר". ש: אוקי החמצה כלשהי. אליעד: נכון, מה עושים עם זה אתה בא לעשות תרגיל ...

שיפור הישגים, פתרון בעיות, התפתחות אישית, כמה לתרגל, תרגול מיומנות, פיתוח מיומנות, מטפל רוחני, הכוונה אישית: מה אתה אומר? ש: אוקי הבנתי אז בסופו של דבר מתי באמת התרגול עובד? אליעד: התרגול עובד כשהבעיה מלכתחילה הייתה פונקציה של חוסר תרגול זאת התשובה, אם מלכתחילה הבעיה המקורית נבעה מכך שאתה לא מתרגל מספיק אז אם תתרגל זה יעבוד ואם הבעיה לא נבעה מזה זה לא יעבוד. ש: אז אם כך אז נשאלת השאלה אז מה הייתה הבעיה מלכתחילה זה מובן מאליו. אליעד: לא מובן מאליו יש אנשים שחושבים שתרגול יפתור ...

מאמרים נוספים בנושא אימון אישי

מאת: בנימין קלינגראימון אישי04/08/20342 צפיות
קלינגר בנימין המרכז ל רישוי עסקים והתרי בניה כתובת חשמונאים 100 | תל אביב - יפו טלפון 0523888813 סלולרי 0528887900 פקס 036990134 אימייל klinger_b@bezeqint.net אדריכלים ומעצבי פנים עו"ד מקרקעין עורך דין פלילי משרד אדריכלים ומהנדסי בנין המתמחים בהליך הוצאת רישיונות בניה ורישוי עסקים .כל המומחים תחת קורת גג אחת. מחלקה מובילה בהסדרת חריגות בניה, ביטול צווי הריסה והפסקת בניה

מאת: דרור אטריאימון אישי17/01/192191 צפיות
חושבים להגדיל את המשכנתא הקיימת ולהכניס לתוכה את כל ההלוואות הקיימות בעובר ושב ועוד מקומות אחרים.? בדיוק בשביל זה קיימת משכנתא לכל מטרה, אשר מטרתה היא להוות כסף זמין עבור האנשים, שמעוניינים להפוך את כל ההחזרים החודשיים שלהם להחזר חודשי אחד מוגדל של המשכנתא. מה זה בעצם משכנתא לסגירת חובות ?

מאת: דרור אטריאימון אישי12/01/191994 צפיות
עברתם פשיטת רגל וקיבלתם הפטר? עבר קצת זמן ואתם רוצים עכשיו לקחת משכנתא לסגירת חובות או משכנתא לקניית דירה? אתם כבר בטח מבינים שזה הולך להיות משימה מאוד קשה, היות והבנקים לא יכולים לסבול אנשים שעברו פשיטת רגל ולא מוכנים להסתכל עליהם בכלל.

מאת: דרור אטריאימון אישי01/01/192029 צפיות
אחד התהליכים המורכבים והקשים שניתן לעבור בחיים האלו זה ככל הנראה לעבור פשיטת רגל. הרוב חושבים שפשיטת רגל היא דבר שקורה רק לחברות גדולות, אבל האמת היא שזה בכלל לא נכון. הרבה פעמים גם אנשים פרטיים מגיעים לפשיטות רגל.

מאת: ירון שוראימון אישי05/06/173176 צפיות
האם אתם הולכים אחרי החלומות שלכם? ואיך למצוא את הייעוד המדויק עבורכם.

מאת: ירון שוראימון אישי31/03/172655 צפיות
איך תוכלו להרוויח יותר, מה הסיבות לכך שאתם לא מרוויחים את מה שאתם רוצים ואיך זה קשור לאהבה

מאת: ירון שוראימון אישי06/03/172771 צפיות
"המשימה" שהכי חשובה בחיים שלנו היא ללמוד לאהוב את עצמנו ללא תנאי.

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica