חפש מאמרים:
שלום אורח
03.03.2021
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

גארי יורופסקי - בעד ונגד צמחונות - טבעונות - אכילת בשר - שיטות שכנוע - ביקורת על גארי יורופסקי, למה גארי יורופסקי טועה? למה גארי יורופסקי משקר? הפרכה

גארי יורופסקי /בעד ונגד צמחונות / טבעונות / אכילת בשר / שיטות שכנוע-ביקורת על גארי יורופסקי,למה גארי יורופסקי טועה? למה גארי יורופסקי משקר? הפרכה של גארי יורופסקי, למה גארייורופסקי דמגוג? מהי שטיפת המוח של גארי יורופסקי? תגובה לגארי יורופסקי, אי דיוקיםשל גארי יורופסקי

" ואם אתםבאמת חושבים שיש כזה דבר שחיטה הומאנית. אני סקרן, האם אתם גם חושבים שיש כזה דבראונס הומאני? התעללות מינית הומאנית בילדים? עבדות הומאנית? מה עם שואה הומאנית?"

ומה האמת?האמת היא ששום דבר לא מושלם, אבל יש את הרע במיעוטו שהוא נקרא "הומאני". אבל זה לאאומר שהוא מושלם.

ולכן ממילא,אם אונס וכיו"ב, היה הכרחי / מועיל כמו אכילת בשר... אז בהחלט לעשות אותו בצורההעדינה ביותר, היה הופך אותו להומאני. ושזה שבפועל אין "אונס הומאני", זה לא אומרשאי אפשר לקחת דבר אחר שנראה כרע, ולעשות אותו בצורה הומאנית באופן יחסי.

ושוב פעם, מיבכלל אמר שבאכילת בשר צריך להיות הומאני? האריה שטורף את הציד, ומתחיל לאכול אותולפעמים, גם תוך כדי שהוא חי, האם זה הומאני? והאם לדרוך על האדמה זה הומאני? ומיהחליט שחייב בהכל להיות הומאני?

אבל כאשר אתהשאלות שואלים רק בסוף ההרצאה... אז בינתיים אפשר לעשות סוגסטיה ודמיון מודרךלאנשים... ותוך כדי זה לעשות גם אוטוסוגסטיה (שכנוע עצמי), שגארי יורופסקי עושהלעצמו תוך כדי... כי השאלות הן רק בסוף ההרצאה כמובן...

 


" למעשה, מהההגדרה שלכם ל"שואה?""

כנ"ל, ואם איןהגדרה מדוייקת, אז? מה זה מוכיח? שאתה בהכרח צודק?

 


"האם זה טבחשל בני אדם או טבח של חפים מפשע? אני חשבתי שמדובר בחפים מפשע... מה שמביא אותנולשואה הכי הגדולה."

האם זה ששואהמתייחסת לחפים מפשע, זה בהכרח כולל בתוך ההגדרה בעלי חיים? אולי מדובר רק על בניאדם חפים מפשע?

והאם כאשרבטבע של המציאות, האריה טורף את האדם, האם הוא גם מתחשב בזה שהאדם הוא חף מפשע?והאם בכלל שייך המושג של חפים מפשע בהקשר של את מי מותר לאכול?

וכן, שואהמוגדרת כטבח של בני אדם חפים מפשע. אבל גארי יורופסקי, לוקח את ההגדרה של "בני אדםחפים מפשע" ומחלק אותה לשתי הגדרות נפרדות. ואז הוא עושה מניפולציה של, האם מדוברעל בני אדם או על חפים מפשע. ובד"כ השומע יגיד, כן, מדובר על חפים מפשע. אבל זהעדיין לא שולל את גם את ההגדרה של בני האדם. כי ההגדרה של חפים מפשע, היא לא ההפךשל ההגדרה של בני אדם. וזה שמדובר על חפים מפשע, כי הרי רוב בני האדם מסכימים שמותרלהרוג טרוריסטים וכיו"ב שהם לא חפים מפשע, זה לא אומר שהם מסכימים שההגדרה של חפיםמפשע, לא מדברת רק על בני אדם. אבל בשביל המניפולציה, אפשר להפריד את בני האדםמהחפים מפשע לשתי קבוצות מנוגדות, ולעשות מניפולציה על השומעים.

וזה כמובן "מהשמביא אותנו לשואה הכי הגדולה". דהיינו. הוא טוען טענה, ומתייחס אליה כאל עובדה. אךהוא שוכח שהיא רק טענה אישית וסובייקטיבית שלו בלבד. ולא גארי יורופסקי, זה לא מביאאותנו, זה מביא אותך לשואה הכי גדולה, כי לא כולם מסכימים איתך.

 


"כל שנהבאמריקה, בלי רחמים, אנו רוצחים 10 מיליארד בעלי חיים יבשתיים ו ‏18 מיליארד בעליחיים ימיים. לא לשם בריאות, השרדות, מחייה או הגנה עצמית."

מי אמר שזהבלי רחמים? ומי אמר שצריך כאן בכלל רחמים? ומי אמר שמדובר על רצח? ומי אמר שזה לאלשם בריאות וכולי?

 


"אנשים אוכליםבשר, גבינה, חלב וביצים מ ‏4 סיבות: מנהג - מסורת - נוחות - טעם"

בעיניך אדונייש 4 סיבות. אולי יש יותר ואולי יש פחות. ואולי יש בדיוק 4, אבל אולי מדובר עלסיבות אחרות לגמרי. זה שניתן להסביר משהו בדרך כלשהי, זה לא הוכחה לכך שזה ההסבר.בדיוק כמו שזה שניתן להסביר שגארי יורופסקי והצמחונים פועלים מתוך חמלה, זה לא אומרשזאת בהכרח הסיבה היחידה או בכלל הסיבה שלהם להיות צמחוניים. כי אולי מדובר עלסיבות אחרות שלא אפרט אותן כאן ועכשיו.

 


" אני רוצהלהגדיר מילה שאולי תהיה חדשה לכמה אנשים וזו המילה "טבעוני." היא מופיעה על המסך:טבעוני"

משתמע גם בתתהמודע כך: תראו מדובר כאן על מילה שאתם לא בהכרח מכירים אותה. כי אתם לא בהכרחחכמים ולא בהכרח יודעים את מה שאני יודע. אז אני כמקור סמכות להגדרת מילים, אגדירלכם אותה. אך האם זה שמישהו לא מכיר מילה כלשהי, זה אומר שהוא פחות חכם? והאם מישהוהסמיך אותך לתת את ההגדרה למילה הזאת? והאם זה אומר משהו, כאשר אתה מגדיר מילהכלשהי?

 


"אני רוצהשכולכם תדעו שלא גודלתי כטבעוני. אני אכלתי מוצרים מן החי בערך 25 שנים. נהגתיללבוש נעליים, חגורות וג'קטים מעור כמו כולם. למעשה, לפני כ ‏‏‏‏20 שנה אפילו היהלי מעיל פרווה."

אז? זה אומרשההחלטה שהחלטת עכשיו היא יותר נכונה? זה לא מעלה ולא מוריד זה שפעם עשית אחרת.אדרבה, אם לדעתך כ"כ הרבה שנים טעית וחיית בטעות, אולי גם עכשיו אתה טועה ותגלה אתזה רק בעוד 25 שנה?

אדם יכוללהחזיק בדעות שגויות ומקובעות, בין אם הוא חשב כך מלכתחילה ובין אם הוא השתגעוהתחיל לחשוב כך באמצע חייו.

 


"מיותר לומר,אני מבין את אורח החיים שלכם, הוא פעם היה שלי"

אתה לא מביןאת אורח החיים שלנו. חיית כך, אך לא ראית אותו כמו אלו שכן אוכלים בשר. כי אנשיםיכולים לעשות את אותו הדבר בדיוק, אבל מסיבות שונות. זה שבעבר עשית X, זה לא אומרשהבנת את כל מה שאדם אחר שעושה את אותו X, מבין לגבי אותו הדבר. ויכול להיות שהבנתאת הדברים בצורה שגויה, ולכן הגעת עכשיו למסקנה שגויה.

 


"ולאנשיםשמתעסקים בפוליטיקה... בואו נבהיר את העניין הזה כבר עכשיו: אני לא שמאלני, אנרכיסטאו איזה היפי עם ארון מלא בחולצות צבעוניות. אני לא ימני, סוציאליסט או פאשיסט. אניאקטיביסט"

ואם אתה מבהירמשהו, זה אומר שהוא נכון? ואם אתה לא דבר כזה או אחר, האם זה אומר שאתה גם לא כלשאר הדברים שהזכרת ברשימה? ואם אתה כן משהו, האם זה אומר שאתה לא יכול להיות גם עודמשהו אחר? ואם אתה לא משהו מסוים, האם אתה בכלל לא אותו הדבר לגמרי? אולי אתה דווקאכן קצת מהדברים שהזכרת שאתה לא? או שאתה בצורה עקיפה כן מעודד אליהם?

 


"מילת המפתחהיא "אקטיבי.""

האם זה שזאתמילת המפתח של "אקטיביסט", זה אומר משהו?

 


"אני הורחקתימ ‏5 ארצות עד עכשיו, ונעצרתי 13 פעמים על מעשים אקראיים של טוב לב וחמלה למען אחייואחיותיי בעלי החיים. אם אתם רוצים לקרוא על זה, כנסו לאתר שלי."

מי אמרשהמעשים היו אקראיים? ומי החליט שהם היו מתוך טוב לב וחמלה? וגם אם כן, אז מי אמרשהם היו רק מתוך טוב לב וחמלה, אולי היו עוד מניעים?

ומי אמר שאחיךואחיותיך הם בעלי החיים? האם בגלל תורת האבולוציה? מבחינת בעלי החיים... מבחינתנקודת המבט של אחיך ואחיותיך... שהן כמובן "רחמניות" כמוך ולעולם לא יטרפו בןאדם... מנקודת המבט שלהן... צמחים אלו האחים שלהם. אז למה של נכליל גם את הצמחיםואולי גם את הדומם כמשפחתך?

ואם אנחנורוצים לקרוא על זה... וניכנס לאתר שלך... האם זה אומר שאכן שם נראה שמה שאתה מציגכעובדה זאת אכן עובדה אמיתית? האם שם יש הוכחה לכך שפעלת מתוך ואך ורק מתוך טוב לב?האם יש שם הוכחה שבעלי החיים הם אחיך ואחיותיך?

וזה שהורחקתכ"כ הרבה פעמים וכולי... האם זה הוכחה לכך שאתה אקטיביסט? אולי אתה משהו אחר שלילי?ואולי אתה גם אקטיביסט, אבל גם משהו אחר שלילי?

 


"והיום אשמחלתת לכם הזדמנות באמת לעשות משהו ובאמת להיות מעורבים.

כי אני מביןשהרבה אנשים רוצים להיות מעורבים, באמת, אני מבין"

מי אמר שזאתהזדמנות? ומה הקשר להזדמנות? האם אתה מקדם הזדמנויות ומנסה לפתות אנשים באמצעות לתתלהם הזדמנות? ואולי המטרה שלךבעצמך, היא לחפש הזדמנות להיות מעורב ולהרגיש שאתה..., והיא בכלל לא קשורה לנושא שלחמלה על בעלי חיים? יכול להיות?!

באמת? הרבהאנשים רוצים להיות מעורבים? מעורבים במה? ולמה זה קשור עכשיו לטענות שלך? או שאוליאתה מנסה למכור להם את הרעיון שלך, דרך זה שאתה משחד את האנשים, שאם הם יסכימואיתך, אז זה ייתן להם תחושה של מעורבות ושהם "באמת עושים משהו", בדיוק כנראה כמושאתה עצמך מרגיש שאתה "באמת עושה משהו".

כי בעבר...היית כמו כולם... ולא היית מעורב... ולא באמת "עשית משהו". ועכשיו... אתה "עושהמשהו". ואולי זה המניע הנסתר שלך? ואולי יש עוד מניעים נסתרים שהם בכלל לא קשוריםלנושא הצמחונות וזכויות בעלי החיים?!

 


"אבל לשיםסטיקר של דו קיום על המכונית שלכם, לשים צמיד עם כיתוב השואל מה אלוהים היה עושה,או ללבוש חולצה של שלום, אהבה ושמש זורחת - זה לא נקרא להיות מעורבים"

מי החליט שלא?אתה? אולי כן? ואולי גם לעשות את מה שאתה עושה גארי יורופסקי, אולי גם זה לא נקראלהיות מעורב? מי מחליט? אתה מחליט? או שאולי אתה מכניס לאנשים לראש שהם צריכיםלהיות מעורבים? ומכניס להם לראש שהם לא מעורבים מספיק או אפילו בכלל, כדי שהם יקנואת התיאוריה שלך?

 


"אני מביןשכולנו במסע בחיים. לכולנו יש דברים שאנחנו אוהבים ודברים שאנחנו לא אוהבים, לאומיםודתות שונים, אבל יש דבר אחד שצריך להיות משותף בין כולנו וזה שלום. חמלה אמיתיתושלום אמיתי כלפי שכנינו לכוכב הלכת."

מי החליטשצריך שיהיה דבר אחד משותף? ומי החליט שהוא דווקא עניין ה - שלום?

ומי החליטשצריך שיהיה שלום עם כל השכנים בכוכב הלכת שלנו? ומה עם הצמחים והדומם? מה איתם?לחיות על חשבונם זה בסדר? ומה עם לעשות שלום עם בעלי החיים הטורפים ולאפשר להםלטרוף כרצונם? אה, נכון, זה בסדר. אז אולי גם לעשות שלום עם בני אדם שרוצים לטרוףבעלי חיים, אולי לעשות גם איתם שלום? אה, סליחה, זה כבר לא בסדר. כי אם זה בסדר, אזאיך תהיה "מעורב" ואיך "תעשה משהו עם עצמך" בחיים.

ושימו לבלמניפולציה, שהוא אומר בהתחלה "לכולנו יש דברים שאנחנו אוהבים ודברים שאנחנו לאאוהבים", שזה מכיל בתוכו את אלו שאוהבים לאכול בשר בין השאר. ואפילו יש גם "לאומיםודתות שונים", שלא מסכימים על הרבה דברים ואפילו הורגים אחד את השני בשם הדת. אז מיהחליט שצריך שתהיה חמלה ושלום בעולם? האם הדתות מעודדות רק חמלה? האם הלאום מעודדרק חמלה, או גם הרג כזה או אחר?

ואם הוא היהמתחיל את המשפט ב"יש דבר אחד שצריך להיות משותף בין כולנו וזה שלום. חמלה אמיתיתושלום אמיתי כלפי שכנינו לכוכב הלכת", בלי ההקדמה של "אני מבין שכולנו במסע בחיים.לכולנו יש דברים שאנחנו אוהבים ודברים שאנחנו לא אוהבים, לאומים ודתות שונים", אזהיה כאשר הוא היה טוען שצריך שלום בין כולם, מיד מישהו היה אומר... אבל כמו שישדתות ולאומים והעדפות שונות, אז למה שלא יהיה לגיטימי שמישהו יטרוף גם בעלי חייםאחרים. אז לכן הוא מראש הזדהה עם הטענה הנגדית, והוסיף את מילת הקסם שנקראת "אבל",בלי לנמק מדוע ה"אבל" הזה.

כי מצד האמת,קיומם של העדפות שונות ולאומים ודתות שונות, הוא דווקא מראה שלא בהכרח שחייבים שלוםעם כל היצורים בכוכבי הלכת. שאם היה דבר כזה, היו מתבטלות כל הדתות והלאומים. אזהאם אתה באמת רק אקטיביסט, או שאתה אולי גם אנרכיסט וכולי כפי מה שאמרת שאתה לאכנ"ל?!

אלא מה? שכולם"רוצים" שלום מבחינה פורמאלית. והוא משתמש בזה, כדי לומר לך, נכון שאתה רוצה שלוםבאופן כללי, אז באותה המידה השלום צריך להיות גם עם בעלי החיים. דהיינו, הוא ממנףאת ההזדהות של האדם עם רצון לשלום באופן כללי, עם זה שהוא רוצה שאנשים ירצו לעשות"שלום", גם עם בעלי החיים.

והאמת היא, ש- למה שלא תלך קודם לדבר עם בעלי החיים שיעשו שלום איתנו. אם האריה יסכים לא לטרוףאותך, אולי נשקול גם לא לטרוף אותו. שלום זה הדדי. ואם החיה הייתה מסוגלת ויכולהלאכול את האדם, היא הייתה עושה זאת בכיף. כך, ששלום בכל מקרה לא יהיה כאן. וגם אםנניח שהחיה לא הייתה אוכלת את האדם, מי אמר שחייבים שלום. ולמה לדרוך על האדמה שהיאחלשה ממך, זה מותר, אבל לאכול את החיה שהיא חלשה ממך, זה אסור? ולמה לפגוע בחלשיםממך זה אסור? כי ככה בני אדם החליטו. ובני האדם מחליטים מהם גבולות המוסר שלהם, וזהלא ערך מוחלט שצריך שלום, ולא ניתן לגזור ממנו שצריך שלום עם כולם.

ולמה בני אדםמרחמים בד"כ על חיות מחמד, יותר מאשר על ג'וקים ונמלים וכיו"ב? תשובה: כי כנ"ל, בניהאדם קובעים את גבולות המוסר שלהם, ע"פ שיקולים שונים. אבל לא מדובר כאן על חוקיםמוחלטים שאסור לנטות מהם.

 


"בניגודלדוגמות פוליטיות ודתיות, בעלי חיים לא שייכים לנו"

מי החליט שלא?ואם לא, אז מה? והאדמה שייכת לך? והאוויר שאתה נושם, שייך לך? ואם הוא לא שייך לך,אז אסור לך להשתמש בו? והאם כאשר האריה טורף בן אדם או חיה אחרת, הוא בודק קודם אםהבן אדם / חיה שייכים לו או לא? מי החליט שצריך שבעל החיים יהיה שייך לך, כדי שתוכללהשתמש בו?

 


"הם לאמצרכים, הם לא רכוש"

מי החליט שהםלא מצרכים? ואם הם לא רכוש, אז הם לא יכולים להפוך להיות רכוש?

 


"והם לא חפציםדוממים וטיפשים שלא יכולים לחשוב ולהרגיש"

ומי החליט שהםלא חפצים דוממים וטיפשים? אולי כן? היית פעם בעל חיים? או שאולי בגלל שאתה כרגע מוצא יותר קווי דמיון בינך לבין בעל חיים, אז אתה חושב שהוא לא חפץ דומם, אבל באמת הוא כן?איך אתה יודע שלא?

וסליחה, מיאמר שחפצים דוממים הם טיפשים שלא יכולים לחשוב או להרגיש? אתה? היית פעם דומם? אושאולי הם לא באים לך טוב בעין, אז אתה מזלזל בהם כי אין להם יכולת להתנגד לך?

ונניח שבעליחיים הם לא דוממים, אבל מי אמר שהם לא טיפשים? אולי הם כן? ואולי מבחינתם הסבל שלהםהרבה הרבה פחות כואב ומציק להם? אתה יודע שלא? איך אתה יודע?

ומי שלא יכוללחשוב לא יכול להרגיש? אולי הדומם לא יכול לחשוב אבל כן יכול להרגיש? מי שמך להחליטמי חושב ומי מרגיש?

ונניח שהם לאחפצים דוממים... אז מה? ונניח שהם כן מרגישים וחושבים, אז מה? האם האריה שטורף בןאדם, האם גם הוא בודק ושואל את עצמו האם האדם שייך לו והאם האדם חושב ומרגיש, אושהוא רואה מולו אוכל שהולך על שתיים? ז"א גם אם הם כן חושבים ומרגישים, אז מה? זהמחוייב שאסור לאכול אותם?

 


"התפיסההדקארטית קרטזית הזאת של הסתכלות על בעלי חיים, כאילו הם מכונות - היא ארכאית, ואםלדבר גלויות, ‏100% מטורפת"

ואם היאארכאית אז היא פחות נכונה? והאם כיום אין אף אחד שחושב שהיא נכונה? ומי החליט שהיא100% מטורפת, אולי יש בה גם אמת? ואולי היא האמת ואתה המטורף? ואם זה שרובהפילוסופים חושבים שהתפישה הזאת ארכאית, זה אומר משהו, אז אולי גם זה שרובהפילוסופים לא חושבים כמוך, אולי גם זה אומר משהו? ואם זה שרוב החברה אוכלת בשרוחושבת שזה טוב, זה לא אומר כלום, אז גם זה שרוב החברה חושבת על דעה שהיא ארכאית,גם זה לא אומר כלום.

 


"בגלל שאםכולנו מבינים שבעלי חיים יכולים להשתמש בעיניים כדי לראות, אוזניים לשמוע, אפיםלהריח, פיות כדי לאכול, רגליים ללכת, נוצות לעוף, סנפירים לשחות, אברי מין להתרבות,מעיים לעשות צרכים.

אני תמיד נדהםאיך רוב האנשים לא מאמינים שהם גם יכולים להשתמש במוח שלהם כדי לחשוב, להרגיש,להיות הגיוניים, להיות מודעים ולהיות בעלי מודעות עצמית.

האם אני אמורלהאמין שכל אחד מן האיברים של בעל חיים מתפקד בדיוק כפי שהוא צריך לתפקד, חוץמהמוח? השקרים האלה עבים. התעמולה מצד התעשיות היא פשוט עצומה"

ודקראטוהפילוסופים שהסכימו איתו, לא ידעו את הטענות האלו שלך? או שאולי יש להם תשובותלטענות שלך ושאתה לא רוצה להפריך את הטענות שלהם, כי אתה פשוט מאמין שרק אתהצודק?

ומה האמת?האמת היא, שאתה רואה שלבעלי חיים יש עיניים וכולי... אבל אתה לא רואה את הראייהשלהם. כי ראיה פירושו פעולה מודעת. וגם המים, רואים קיר ונעצרים. ורואים שיש היכןלעבור, ועוברים. וגם האבן, רואה את האדמה, והיא נופלת אליה. וגם כל תהליך, ניתןלדמות אותו לראיה / שמיעה וכולי.

ככה שעובדתית,יש לך חלק בגוף שאתה קורא לו עין. ואתה יודע מעצמך, שאתה מודע לתהליך הראיה. ואתהרואה בעל חיים, שיש לו חלקים שנראים דומים לשלך, ואולי גם לדומם / צמחים יש חלקיםדומים, כי הכל עשוי מאותם האטומים ובדיוק מאותו החומר הראשוני. ואתה מניח, שהחיותרואות ומודעות לתהליך הראיה בדיוק כמוך. וגם הרובוט רואה עם עיניים, אבל הוא רקמכונה, נכון? למה? כי הוא לא נראה כמוך?

אלא, שאתהמניח, שכמו שאתה חושב ומרגיש, כך גם בעלי החיים כמוך. אבל זה לא מחוייב להיות נכוןויש מקום גם לטענות הפילוסופים כמו רנה דקארט, שחשבו אחרת. ואתה גם מניח, שרק בעליהחיים שנראים כמוך, רק הם חושבים. ואם האטומים של המוח שלך חושבים, אולי גם האטומיםשל האדמה חושבים? אתה יודע ויכול להוכיח שלא?

ואם תיזכרהיטב, כשהיית ילד, באותה התקופה חשבת, שגם לדומם יש תודעה ומודעות. נכון? אלא מהקרה מאז? שהתעשייה שטפה לך את המוח שאין לדומם תודעה? וזה משרת אותך היטב?

אבל נכון...זה הכל תעמולה של תעשיות הבשר. גם רנה דקארט הייתה לו תעשיית בשר. וגם כל אלושהסכימו איתו באותה התקופה, כולם מכרו מוצרי בשר. נכון?!

אלא מה,שאנשים בד"כ שונאים תאגידים. אז אם אפשר להאשים את ה"תעשיות", אז למה לא. בא נשתמשבזה שאנשים לא אוהבים את התאגידים... ונאשים את התאגידים בהפצת הרעיון שלגיטימילאכול בשר. אפילו דקארט הושפע מהתאגידים האלו...

"השקרים האלהעבים" - לא, הם לא בהכרח שקרים והם לא עבים. או שהם שקרים או שלא. והם לא שקרים ולאשקרים עבים.

וכן "התעמולהמצד התעשיות היא פשוט עצומה". דהיינו, ברור שיש כאן תעמולה. אבל היא גם עצומה. ומיהחליט את זה? אתה גארי יורופסקי? אולי אין כאן תעמולה? אולי אתה עושה תעמולהמאינטרסים אישיים שונים?

אה, ונכוןשכחנו לשאול, ונניח שבאמת בעלי החיים חושבים ומרגישים כמונו, האם זה אומר שאסורלאכול אותם, או שבעצם יש כאן שוב פעם עוד מניפולציה, שמנסה לגרום לשומעים לחשוב,כאילו הסיבה שבגללה אנשים אוכלים בשר, היא בגלל שהם חושבים שבעלי חיים לא מודעיםלעצמם. אבל מי אמר שזאת האמת? אולי בני האדם חושבים שבעלי החיים מודעים לעצמם,ואעפ"כ אוכלים אותם. ורגע, כשהאריה טורף בן אדם, האם הוא חושב ומודע ומרגיש את זה,שהבן אדם מודע ומרגיש את זה שהוא טורף אותו? אה, נכון, לאריה מותר לאכול אותך, אבללך אסור לאכול את האריה. נכון, צריך שתהיה חמלה בין כולם...

המאמר מאת מאמן אימון אישי/ עסקי / ייעוץ / אליעד כהן - www.EIP.co.il

הכנס לאתרותהנה מעוד מומחה, פסיכותרפיה הוליסטית, טבעונות,הפרכה, מאמן אישי, שיטת שכנוע, למה גארי יורופסקי טועה..., בעד ונגד צמחונות, שאלותלמחשבה, ביקורת על גארי יורופסקי ועוד ...

 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

מאת: אליעד כהן - היחיד בעולם שמתחייב - 100% אושר אמיתי בשלמות מוחלטת בכל תחומי החיים - נסו ותראו! 

הכנס עכשיו לאתר EIP.co.il ותהנה מאלפי מאמרים + הרצאות וידאו על כל נושאי החיים בכלל, ועל האושר שלך בפרט ...

מאמן אישי / אימון אישי / חרדה / פחד / הפרעת חרדה / טיפול בחרדה / פחדים / דיכאון - EIP.co.il ועוד...

ידע - להצליח

תכנסו ותהנו ...

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת מאמן אישי אליעד כהן אימון אישי Eip.co.il

איך לחנך ילדים, איך לשכנע אנשים, איך לגרום למישהו לחשוב כמוך, איך לגרום למישהו להסכים איתך, כושר שכנוע, איך להסביר משהו, טיפול הוליסטי, מאמן אישי: עכשיו העניין הוא כזה למה לפעמים בן אדם רוצה להסביר משהו למישהו והוא לא מצליח להסביר לו, אתה רוצה להסביר משהו למישהו ואתה לא מצליח להסביר לו. עכשיו יש תיאוריה שאומרת אם אתה רוצה לדעת אם הבנת לך תסביר למישהו ואנחנו נשדרג את זה ותבקש ממנו גם להסביר מה הוא הבין ותראה שהוא באמת הבין ואפילו תסביר למישהו מפגר וככל שהוא יותר מפגר והצלחת להסביר ...

הכשרת עובדים, ניהול מנהלים בארגון, איך להכשיר עובדים, איך לנהל מנהלים, איך לנהל עובדים, פיתוח עובדים, קואצ'ר מומלץ, טיפול נפשי: עכשיו הנושא הוא כזה אחת הטעויות שעושים מנהלים, יש בעיקרון בארגון שני סוגי עובדים יש עובדים שיש להם מטרה מאוד מוגדרת וספציפית שהם בעצם התחליף הכי זול לרובוט כאילו זאת אומרת יש איזה עבודה מסוימת שהם צריכים לעשות עושים אותה רק פשוט במקום להביא רובוט כי אין רובוט שיעשה את זה אז הם עושים את זה, עכשיו זה עובדים שאין צורך שיהיה להם שכל אפילו יש צורך שלא יהיה ...

הערכה עצמית רעה, עודף ערך עצמי, דימוי עצמי גבוה מידי, חוסר ביטחון עצמי, הסרט הסוד, מפחד להתחיל עם בחורה, אימון אישי לחיים, אימון אישי מומלץ: עכשיו הנושא הוא כזה לפעמים דימוי עצמי גבוהה וערך עצמי גבוהה דופק את הבן אדם, עכשיו מראש בא נגיד שאם היה לו לבן אדם דימוי עצמי באמת גבוהה זה לא היה דופק אותו בסדר אבל בא נדבר על דימוי עצמי כאילו גבוהה, גבוהה אבל דופק את הבן אדם. מה לדוגמא נגיד בן אדם בוא ניתן דוגמא קלאסית נגיד בן אדם מפחד להתחיל עם בחורה כי יש לו דימוי עצמי מאוד גבוהה שהוא ...

אימון אישי, ממי ללמוד, איך לבחור מטפל, איך לבחור מאמן, איך לבחור יועץ, אימון עסקי, מורה רוחני, מאמן אישי לחיים: אז עשו כדלקמן יש את הנושא שאומר שיש בן אדם שיביא לך דגים ויש בן אדם שילמד אותך לדוג, מכירים את הנושא אם מישהו רוצה לשלוט בך הוא יעדיף לתת לך דגים ככה אתה צריך לחזור מחר לקחת עוד דגים, אם הוא רוצה להיפטר ממך כי נמאס לו לראות אותך אז הוא לא ייתן לך לא דגים ולא ילמד אותך לדוג כדי שתמות ברעב והוא לא יראה אותך יותר. אבל אם הוא יודע שזה בלתי אפשרי, סתם פשוט ניסיתי להפוך כאילו ...

לא רוצה לפחד מהמוות, ניסיונות התאבדות, מחשבות אובדניות, התגרות במוות, חרדה מהמוות, מחשבה טורדנית, מטפל רגשי, יועץ טיפולי: עכשיו השאלה היא כזאת יש מישהי נגיד לצורך העניין, מישהי מישהו לצורך העניין זאת מישהי שהתופעה המתוארת היא כדלקמן נניח היא ראתה בטלוויזיה משהו בחדשות "מישהי התאבדה, התאבדה עם צעיף", אוקי היא עכשיו נכנסה למחשבה טורדנית היא צריכה לבדוק אם אפשר להתאבד עם צעיף או לא היא הולכת נגיד עכשיו לא היה לה צעיף אז נגיד היה לה בבית כבל של טלפון סלולרי, היא לקחה את הכבל קשרה ...

הססנות, מה זה fomo, חשש מהחמצה, תחושת החמצה בחיים, התמודדות עם תחושת החמצה, fear of missing out, אימון אישי לחיים, מטפל אישי: עכשיו יש תופעה שנקראת FOMO. ש: מה זה FOMO? אליעד: FOMO זה ראשי תיבות fear of missing out אתה מפחד להחמיץ דברים. ש: פחד מלהחמיץ דברים. אליעד: כן. ש: מוכר לי. אליעד: אתה אומר לבן אדם "אולי תצא עם זאתי, לא אני מפחד להחמיץ את האחרות, אולי תעשה ככה למה שלא תהנה בסרט, אני מפחד להחמיץ סרט אחר". ש: אוקי החמצה כלשהי. אליעד: נכון, מה עושים עם זה אתה בא לעשות תרגיל ...

שיפור הישגים, פתרון בעיות, התפתחות אישית, כמה לתרגל, תרגול מיומנות, פיתוח מיומנות, מטפל רוחני, הכוונה אישית: מה אתה אומר? ש: אוקי הבנתי אז בסופו של דבר מתי באמת התרגול עובד? אליעד: התרגול עובד כשהבעיה מלכתחילה הייתה פונקציה של חוסר תרגול זאת התשובה, אם מלכתחילה הבעיה המקורית נבעה מכך שאתה לא מתרגל מספיק אז אם תתרגל זה יעבוד ואם הבעיה לא נבעה מזה זה לא יעבוד. ש: אז אם כך אז נשאלת השאלה אז מה הייתה הבעיה מלכתחילה זה מובן מאליו. אליעד: לא מובן מאליו יש אנשים שחושבים שתרגול יפתור ...

מאמרים נוספים בנושא אימון אישי

מאת: בנימין קלינגראימון אישי04/08/20979 צפיות
קלינגר בנימין המרכז ל רישוי עסקים והתרי בניה כתובת חשמונאים 100 | תל אביב - יפו טלפון 0523888813 סלולרי 0528887900 פקס 036990134 אימייל klinger_b@bezeqint.net אדריכלים ומעצבי פנים עו"ד מקרקעין עורך דין פלילי משרד אדריכלים ומהנדסי בנין המתמחים בהליך הוצאת רישיונות בניה ורישוי עסקים .כל המומחים תחת קורת גג אחת. מחלקה מובילה בהסדרת חריגות בניה, ביטול צווי הריסה והפסקת בניה

מאת: דרור אטריאימון אישי17/01/192400 צפיות
חושבים להגדיל את המשכנתא הקיימת ולהכניס לתוכה את כל ההלוואות הקיימות בעובר ושב ועוד מקומות אחרים.? בדיוק בשביל זה קיימת משכנתא לכל מטרה, אשר מטרתה היא להוות כסף זמין עבור האנשים, שמעוניינים להפוך את כל ההחזרים החודשיים שלהם להחזר חודשי אחד מוגדל של המשכנתא. מה זה בעצם משכנתא לסגירת חובות ?

מאת: דרור אטריאימון אישי12/01/192204 צפיות
עברתם פשיטת רגל וקיבלתם הפטר? עבר קצת זמן ואתם רוצים עכשיו לקחת משכנתא לסגירת חובות או משכנתא לקניית דירה? אתם כבר בטח מבינים שזה הולך להיות משימה מאוד קשה, היות והבנקים לא יכולים לסבול אנשים שעברו פשיטת רגל ולא מוכנים להסתכל עליהם בכלל.

מאת: דרור אטריאימון אישי01/01/192243 צפיות
אחד התהליכים המורכבים והקשים שניתן לעבור בחיים האלו זה ככל הנראה לעבור פשיטת רגל. הרוב חושבים שפשיטת רגל היא דבר שקורה רק לחברות גדולות, אבל האמת היא שזה בכלל לא נכון. הרבה פעמים גם אנשים פרטיים מגיעים לפשיטות רגל.

מאת: ירון שוראימון אישי05/06/173384 צפיות
האם אתם הולכים אחרי החלומות שלכם? ואיך למצוא את הייעוד המדויק עבורכם.

מאת: ירון שוראימון אישי31/03/172862 צפיות
איך תוכלו להרוויח יותר, מה הסיבות לכך שאתם לא מרוויחים את מה שאתם רוצים ואיך זה קשור לאהבה

מאת: ירון שוראימון אישי06/03/172985 צפיות
"המשימה" שהכי חשובה בחיים שלנו היא ללמוד לאהוב את עצמנו ללא תנאי.

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica