חפש מאמרים:
שלום אורח
26.02.2021
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

גארי יורופסקי - בעד ונגד צמחונות - טבעונות - אכילת בשר - שיטות שכנוע - ביקורת על גארי יורופסקי, למה גארי יורופסקי טועה? למה גארי יורופסקי משקר? הפרכה

גארי יורופסקי /בעד ונגד צמחונות / טבעונות / אכילת בשר / שיטות שכנוע-ביקורת על גארי יורופסקי,למה גארי יורופסקי טועה? למה גארי יורופסקי משקר? הפרכה של גארי יורופסקי, למה גארייורופסקי דמגוג? מהי שטיפת המוח של גארי יורופסקי? תגובה לגארי יורופסקי, אי דיוקיםשל גארי יורופסקי

"עכשיו, תקנואותי אם אני טועה, אבל קו החשיבה הזה, הליך המחשבה הזה, זה הבסיס של כל צורותהאפליה.

קבוצה אחתהאומרת וחושבת שהיא יותר מיוחדת מכל האחרים, ולכן מרשה לעצמה לנצל אותם, לדכא אותם,לשלול מהם את הזכות לחופש, הם מתייחסים אליהם כמו אל רכוש, הם משעבדים אותם במקריםרבים ובמקרים רבים אחרים הם רוצחים אותם בכוונה תחילה וללא עונש."

והאם אתה גארייורופסקי, לא מתייחס בדיוק כך לצמחים ודוממים? והאם לאכול בעל חיים, זה בהכרח אומרלחשוב שהוא פחות שווה ערך ממך? האם בהכרח שמדובר על גישה מתנשאת של בני האדם עלבעלי החיים? למה בד"כ בעלי חיים טורפים בעלי חיים שלא שייכים לסוג שלהם? אולי גםבני האדם לא אוכלים בני אדם אחרים (קניבליזם), ועדיין אוכלים בעלי חיים אחרים,בדיוק כמו שבעלי חיים אוכלים לפעמים בעלי חיים אחרים? והאם באמת כל בני האדםשאוכלים בשר, האם באמת הם הורגים סתם בעלי חיים למטרת שעשוע? האם זאת אכן האמת?

 


"ותבינו משהוחיוני בקשר לאפליה! זה אף פעם לא בסדר לבחור לאילו סוגי אפליות להתנגד: לבחור אילואפליות הן רעות: גזענות, ואילו אפליות הן בסדר: סוגנות. או שאפליה היא רעה מהיסוד,או שהיא לא. זה לא פועל בשני הכיוונים. זה לא עובד כך"

למה זה לאעובד כך? כי אתה החלטת? מי החליט שזה לא בסדר? אתה גארי יורופסקי? ומה לגבי האפליהשלך כלפי דוממים? ומה לגבי זה שאתה מתייחס פחות טוב לאנשים שאוכלים בשר? ומה לגביזה שאתה מתייחס פחות טוב, לאנשים שאתה פחות אוהב ופחות קרובים אליך? ומה לגבי זהשמפלים לרעה אנשים שאין להם כסף? ומה לגבי זה שהחיים מפלים לרעה אנשים חלשים ורקהחזק שורד? ומה לגבי זה שבטבע יש אפליה, ובעלי החיים החזקים טורפים את החלשים?

בקיצור, החייםמלאים באפליה. ואם לא תהיה אפליה בכלל, לא יהיה קיום לעולם. כי תהיה הרמוניהמוחלטת, שלא תאפשר חיים. כי החיים מבוססים, גם על ניגודאינטרסים. ואם כולם יסכימו על הכל, וגם להפך כמובן, שאם כולם לא יסכימו על שום דבר,העולם לא יתקיים. כך שאפליה קיימת ברמות שונות ובצורות שונות. וכן, זה בהחלט כןעובד כך.

 


"אני רוצהלבקש מכם להשתמש בקצת אמפתיה עכשיו. וכשאני אומר אמפתיה, אני מתכוון לשים את עצמכםבמקומם של בעלי החיים ולהתחיל להסתכל על הנושא מנקודת המבט של בעלי החיים, מנקודתהמבט של הקורבן"

טכנית אתה לאבאמת יכול לדעת מה בעל חיים אחר חושב מרגיש, כי מעולם לא היית הוא. אתה יכול להניחשהוא מרגיש כך או אחרת. אבל זה לא אומר מאומה. שים את עצמך לרגע במקום האדמה שאתהדורך עליה, תגלה כלפיה קצת אמפטיה. מה אתה מרגיש?

טכנית, יתכןשהמערכת הרגשית ומערכת החשיבה של בעלי החיים, שונה משל בני האדם, ולכן יתכן שהםחווים אחרת לגמרי את הסבל / כאב שלהם. וכן, אתה לא באמת יכול לדעת מה הםמרגישים.

לדוגמא: ילדקטן שמרביצים לו, חווה את זה שונה מאדם מבוגר שמרביצים לו. וזה משום המשמעויותהשונות שהאדם מייחס לזה שמרביצים לו, בתקופות שונות בחייו. וגם בעל החיים, יש לו אםיש לו, נקודת מבט שונה על החיים. וממילא הוא כנראה גם חווה אחרת את המציאות.

לומר, שים אתעצמך במקום בעל החיים, זה בעצם לומר, תאר לעצמך שהיו עושים לך את מה שעושים לו. אבלאתה לא באמת יודע, מה נקודת המבט שלו על הדברים. כי לבעל חיים, כנראה שיש נקודת מבטשונה על החיים. ובפועל, הוא גם חי / מתנהג אחרת בחיים שלו עצמו.

וכנ"ל, מה אתהבאמת יודע על מה שהדומם מרגיש? הוא לא מרגיש, נכון?! כי לימדו אותך ככה?! תיזכרכאשר היית ילד, האם ידעת שדומם לא מרגיש?!

ונניח שבעלהחיים מרגיש בדיוק כמוך, אז? זה אומר שאסור לאכול אותו? האם האריה חושב על מה בןאדם מרגיש, כאשר הוא טורף בן אדם או חיה אחרת? ומי החליט שחייבים למנוע כל סבל בכלמחיר? ומה עם הסבל של הדוממים והצמחים? אתה צמחוני שאוכל צמחים או לא? מה עם הסבלשל הצמחים?

 


"כשאתם בוחניםכל סוג של אי צדק, בין אם בני אדם הם הקורבן או בעלי החיים הם הקורבן, בבקשה זכרואת נקודת המבט של הקורבן"

וגם זכרו,שאתם לא באמת יודעים מה הקורבן מרגיש. וגם זכרו, שבטבע יש גם קורבנות. זה שהאדםצריך לאכול ושהוא ימות אם הוא לא יאכל, האם זה לא הופך את האדם עצמו, לקורבן שלהמציאות. האם המציאות כשיצרה את האדם שיצטרך לאכול ושאם לא הוא ימות, האם היא חשבהעל מה האדם מרגיש? דהיינו, כולנו קורבנות איפשהו, וככה העולם מתנהל... וזה טבעו שלעולם... אבל כן... ילדים לדוגמא ובעלי חיים לדוגמא... הם כל הזמן חושבים על הקורבןשלהם... כי הם מקטנות יודעים להבדיל בין טוב לרע, לגבי מה שקשור לבעלי חיים.נכון?!

 


"אם אתם לאהקורבן, אל תבחנו את זה לגמרי מנקודת המבט שלכם, כי כשאתם לא הקורבן, זה נהיה די קללהצדיק ולתרץ אכזריות, אי צדק, אי שיוויון, עבדות ואפילו רצח. אבל כשאתה הקורבן,דברים נראים שונים לגמרי מהזווית הזאת"

אז מה זהאומר? כאשר אתה מוכר למישהו מוצר, האם אתה חושב מנקודת המבט שלו, על זה שהוא היהמעדיף לקבל את המוצר בחינם? האם כאשר אתה מנהל משא ומתן, אתה דואג לאינטרס שלך, אושל האדם שמולך? ונכון, אפשרי להגיע למצב של הצדקת רצח. אז מה? עדיין זה לא רצח. מישמשתמש בשכל שלו... יכול להגיע למצב שהוא יחריב את העולם. אז האם זה אומר שאסורלהשתמש בשכל? האם זה אומר שכל שימוש בשכל הוא חורבן העולם?

ולמה שאתהגארי יורופסקי, לא תחשוב מנקודת המבט של אלו שכן אוכלים בשר ושאינם צמחוניים כמוך?אתה לא מבין את נקודת המבט שלהם, נכון? לא, מה פתאום, אתה מבין אותם אבל חושב שהםטועים נכון? אז למה לדעתך הם טועים, מה לדעתך נקודת המבט שלהם, שהם אוכלים בשר, גם אחרי שהםשומעים את כל הטענות שלך? האם אתה מבין גם את נקודת המבט של אוכלי הבשר,שממשיכים לאכול בשר למרות כלהטענות שלך? כמובן שלא. אז כיצד אתה מתיימר להבין נקודת מבט של בעלי חיים.

 


"אני רוצהלהראות עכשיו סרטון בן ‏4 דקות המכיל תמונות קשות, על מה שקורה בבית מטבחיים"

זה באמת מהשקורה גארי יורופסקי? או שזה מה שלפעמים ולעיתים רחוקות קורה? והאם זה מה שקורה, אושזה מה שקורה ושלאחר מכן בד"כ גם מענישים את אותם האנשים שעושים כך, ע"פ חוק צערבעלי החיים? והאם כל מי שאוכל בשר, אחראי לתמונות האלו? האם אכן זאת האמת?

וכן גארייורופסקי, ראית פעם להקת אריות שאוכלת בעל חיים אחר, תוך כדי שהוא עדיין חי ונאנקמסבל? ראית את זה גארי יורופסקי? הטבע אכזרי בעיניך? אולי תיתן הרצאות לבעלי החייםשיפסיקו לאכול בשר ולטרוף אחד את השני?

וכן גארייורופסקי, ראית פעם אנשים שנפגעים בפגעי טבע? האם המציאות אכזרית או מלאת חמלה גארייורופסקי? אולי תלך תלמד את המציאות להתמלא בחמלה על בני האדם?

ושמעת פעם אתהכאבים של האדמה שאתה דורך עליה? או שאתה מתעלם מהכאב והסבל שלה? האם אתה באמתחושב, שאפילו בעוד כמה שנים... לא יגלו שגם לצמחים ואח"כ גם לדומם, יש סוג של תודעהכמו של בני אדם ובעלי חיים?! ומה תעשה אז, תימנע מלדרוך על הקרקע ולנשום אתהאוויר?

או במיליםאחרות, בחיים יש גם תמונות קשות. ואם בא לך לשנות סדרי עולם, אז תנסה להיותאלוהים... אולי תחליט אחרת...

 


"אני רוצהלבקש מכם לא להסיט את המבט, לא לעצום את העיניים במהלך הסרטון"

ברור גארייורופסקי, אתה לא רוצה שאנשים יעצמו את העיניים שלהם וישקרו את עצמם. אתה איש אמתכמובן. אבל אתה בהחלט כן רוצה שאנשים ישמרו על ראש סגור ושיאמינו לכל הטעויותוהמניפולציות שאתה עושה עליהם.

לפעמים, כאשרמישהו אומר לך, תסתכל טוב... תפתח את העיניים... זה גורם לשומע לחשוב שעומד מולומישהו שמחפש את האמת, ואז זה סוגר לו את העיניים לבדוק אמיתות והדיוק שבדבריו שלהדובר עצמו.

איש אמתאמיתי, יעודד אותך להטיל ספק, גם במה שהוא עצמו אומר. ולא ירצה שתאמין, גם לאלו.

 


"מפני שאם אתםבוחרים לאכול מוצרים מן החי, אני חושב שאתם לכל הפחות מחוייבים לראות את הכאב והסבלאשר להם אתם גורמים"

האם מי שאוכלבשר, באמת גורם לסבל הזה? האם כבר הוחלט שזה סבל? והאם כבר הוחלט שאם זה סבל, אז זהגרוע?

ונניח שכן,למה אוכלי הבשר מחוייבים לראות את הכאב ואת הסבל שהם גורמים להם? מה רע בלא לדעת אתהכל? האם כל מי שעובר ניתוח, חייב לראות מה קורה בשעת הניתוח? או שאם הוא יראה מהקורה איתו, אולי הוא יפחד מהניתוח?

האם חובהלראות תמונות של גופות של אנשים שנפגעו בצורות שונות, או שזה בסדר כן לצנזר תמונותכאלו, משיקולים שונים?

האם אתה בעצמךגארי יורופסקי, האם אתה באמת מודע לכל ההיבטים ולכל ההשלכות של כל מה שאתה עצמךעושה בכל תחומי החיים, או שאולי גם אתה בוחר לפעמים לעצום את העיניים ולא לראות אתהנזקים שאתה גורם ומשאיר אחריך בכל תחומי החיים?!

 


"אבל אם אתםכן מרגישים צורך לא להסתכל או לעצום את עיניכם במהלך הסרטון, אולי תרצו לשאול אתעצמכם שאלה: אם זה לא טוב מספיק לעיניים שלי, אז מדוע זה טוב מספיק לקיבה שלי?"

ולמה לא גארייורופסקי? למה שזה לא יהיה מספיק טוב לקיבה של האדם, אם זה לא מספיק טוב למחשבהשלו? כי אתה החלטת גארי יורופסקי? למה מה שלא טוב לעיניים שלך, שלא יהיה טוב לקיבהשלך? למה באמת? הרי עבורך גארי יורופסקי, יותר קל לך לראות סרטונים כאלו, מאשרלאכול בשר. לא?!

האם זה שאתהלא רוצה לדעת איך וממה מייצרים מוצרי בישום שונים, האם זה אומר שאתה לא יכול להשתמשבהם? האם זה שאתה לא רוצה לדעת מה קורה לך בתוך הגוף ברמה הויזואלית, האם זה אומרשאתה לא יכול להשתמש בגוף שלך? האם זה שאתה לא רוצה לראות מישהו כשהוא לא נראה טוב,האם זה אומר שאתה אמור לא לרצות לראות אותו כשהוא כן נראה טוב? תסתכל טוב מאוד גארייורופסקי על סיטואציות שונות בחיים שלך, שאתה אוהב משהו, שיש בו חסרונות, ושאתהמעדיף שלא לחשוב ולהדחיק את החסרונות של אותו הדבר. למה ככה גארי יורופסקי?

ומה דעתך גארייורופסקי להראות סרטונים גם של בני אדם שמתעללים בבני אדם אחרים. ולהאשים את כל מישמביא ילדים לעולם, שהוא שותף לפשעים שבני האדם מבצעים בבני אדם אחרים? אה, נכון,זה לא תמיד קורה. אבל כולם תמיד מתעללים בבעלי חיים בדרך לצלחת הבשר. נכון גארייורופסקי? ומה האמת, שכל החיים האלו, אתה יכול למצוא בהם מקרים שבהם החזק "מתעלל"ומנצל את החולשה של החלש. בדיוק כמו שילדים עושים כשהם עוד קטנים. אז כל מי שמביאילדים לעולם, האם הוא שותף לפשע הגדול הזה, גארי יורופסקי?

ואולי תראה גםסרטונים איך המציאות והטבע והחיים "מתעללים" בבני אדם חסרי ישע. אז אולי הכל כאןזאת מזימה אחת גדולה של התאגיד הגדול ביותר של אלוהים? שמנצל ומתעלל בחלשים. יכוללהיות? אז אולי צריך להילחם במציאות עצמה? אבל אתה לא אנרכיסט כמובן, רק אקטיביסטבלבד. נכון?!

 


ועכשיומוקרנות כמה דקות של סרטונים, שנראות כהתעללות בבעלי חיים וכולי.

וצריך לשאול,האם באמת הסרטונים האלו מעודדים את האדם אך ורק להפסיק לאכול בשר, או שדווקא עבורחלק מהאנשים (קרניבורים), הם דווקא הופכים את חווית אכילת הבשר, לחוויה יותרעוצמתית "חייתית" וחזקה. כי באכילת הבשר, האדם מתחבר גם לצד החייתי והטורף שבו(קרניבורים). ואדרבה, סרטונים כאלו יכולים אפילו לעודד את חלק מהאנשים, ליהנות יותרדווקא מאכילת בשר.

ולמה שלא תראהגם סרטונים של אריות שטורפים חיות אחרות, בצורה לא יותר עדינה... ובכך בעצם תראהשבחיים יש גם דברים לא עדינים בדרך לצלחת? למה שלא תראה גם את זה?

 


"תנו לאהבהעוד הזדמנות"

דמגוגיה זולהביותר. לוקחים משפט שאנשים בד"כ מזדהים איתו בסיטואציות אחרות, ומחברים אותו להקשרשהוא לא בהכרח נכון.

מה לגבי אהבתבובות ודוממים? זוכר איך אהבת אותם כשהיית ילד? לפני ששטפו לך את המוח שלדומם איןתודעה ורגשות? זוכר? תן לאהבה עוד הזדמנות... ואולי תן גם לאהבת אכילת הבשר עודהזדמנות...

 


"האם תהיתםפעם למה תעשיות הבשר אף פעם לא מראות לכם את התמונות האלה בפרסומות? ובמקום הםמראים לכם דמויות מצויירות של בעלי חיים מחייכות, שרות ומשחקות?"

תהיתם פעם למהרופאים מראים לכם אנשים אחרי הניתוח ולא בחדרי הניתוח? תהיתם פעם?

 


"משקרים לכם,שוטפים לכם את המוח, מתכנתים אתכם, שלא יהיה לכם אכפת מדברים שבאופן טבעי כן היהלכם אכפת מהם, דברים שבעבר כן היה לכם אכפת מהם"

משקריםושוטפים את המוח, כמו שאתה עושה גארי יורופסקי? אתה שותל מחשבות לאנשים, שכן יהיהאכפת להם, מדברים שבאופן טבעי, לא היה אכפת להם. דברים שבעבר לא היה אכפת להם.בדיוק כמו ילדים, שלמען מילוי הרצון שלהם, אין להם שום בעיה לפגוע במישהו אחר. לאשזה בהכרח טוב, אבל הטבע של האדם, זה לדאוג לאינטרס ולמילוי הרצון האישי שלו, גם עלחשבונם של אחרים.

+ בד"ככשאומרים לאנשים "משקרים לכם, שוטפים לכם את המוח, מתכנתים אתכם", הם אוטומטיתמנסים להתנגד למי שעושה להם כזה דבר. ואז גארי יורופסקי משתמש בזה, כדי לעשותמניפולציה ולדמות את זה, לעניין של הפרסומות שבטלביזיה, למרות שזה לא בהכרח כך. +בכך שהוא מאשים אחרים בשטיפת מוח, בכך בעצם הוא מרחיק מעצמו את החשד, כאילו הואבעצמו עושה שטיפת מוח לאנשים.

 


"כרגע, ברגעזה ממש, בכבישי ארה"ב, יש לא פחות מ ‏5,000 משאיות של מחנות ריכוז. משאיות שאנחנובנינו, בתוך המשאיות האלה נמצאים יצורים חיים, מפוחדים וחפים מפשע. פרות, חזירים,תרנגולות... המשאיות הללו מובילות למשחטות של מחנות ריכוז, שבנינו בקפידה בכל רחביהמדינה. כשהמשאיות מגיעות, בעלי החיים כל כך מפוחדים, שהם אפילו לא יירדו מהמשאית!הם לא טיפשים, הם יודעים מה הולך לקרות."

שימוש בהרבהדימויים שיוצרים דרמה, אך הם לא בהכרח נכונים.

+ אפשר ליצוראת אותה הדרמה, על משאיות שמובילות חול ואבנים לפרויקטי בנייה שונים.

ומאיפה בדיוקאתה יודע גארי יורופסקי, שבעלי החיים לא טיפשים, ושהם יודעים מה הולך לקרות?

וכאן יש עודמניפולציה של גארי יורופסקי, שהוא יודע שיכולים לטעון כנגדו, אולי זה שהם לא יורדיםמהמשאית (בהנחה שזה אכן כך, למרות שעובדתית לא בטוח שזה כך), אולי זה דווקא מראהשהם לא יודעים מה שהולך לקרות להם ושהם כן טיפשים. אלא שזה יפיל את הטיעון שלושבעלי החיים מודעים ומפחדים. ולכן הוא כאילו מקדים תרופה למכה, ולוקח את הטענהשיכולה לשמש כנגדו, שהיא, אם בעלי החיים באמת כ"כ מודעים, אז למה הם לא בורחיםמהמשאית וכולי, והוא מראש אומר שבעלי החיים לא טיפשים, שזאת הנחת היסוד שלו, ואזממילא הוא מניח שהם יודעים מה יקרה. ואז הוא מניח שהם גם לא יורדים מהמשאית, בגללשהם יודעים מה יקרה. למרות שטכנית, יכול להיות שהם לא יורדים מהמשאית, דווקא בגללשהם לא יודעים מה יקרה. והאם גארי יורופסקי יכול ברמה הטכנית להוכיח, למה בעליהחיים לא יורדים מהמשאית? תשובה: לא. אבל כדי להיות צודק... אומרים הרבה חצאיאמיתות...

ונניח שכלהתיאורים שלו אכן משקפים את האמת כפי מה שהיא, אז מה? האם זה אומר שזה לא טוב לאכולבשר? או שאולי לבני האדם מותר להחליט מה הם גבולות המוסר שלהם?

ומה לגבי בניאדם שמפחדים כאשר האריה מתכונן לטרוף אותם. גם האריה מתחשב בזה?

ומה לגבי בניאדם חלשים, שיודעים מה שהולך לקרות להם, ושזה אכן קורה להם. מה איתם? מה עם מחנותהריכוז שהמציאות בנתה עבור בני האדם? מה איתם גארי יורופסקי?

 


" אז אנשיםבאים למשאיות עם שוקרים חשמליים ומכריחים אותם לרדת למטה, אל המוות שלהם"

ואם בני האדםלא היו עושים זאת, אז בעלי החיים לא היו מתים במועד מאוחר יותר ובצורה אחרת?! שיםאת בעלי החיים האלו בטבע, ליד להקת אריות, ותראה מה קורה להם...

כך שגארייורופסקי מנסה ליצור רושם, כאילו בני האדם אחראים למוות של בעלי החיים. למרות שזאתלא האמת. כי בני האדם אחראי לצורה ולזמן של המוות של בעלי החיים, אבל בעלי החייםנועדו למות בכל מקרה, בדיוק כמו כל בעל חיים אחר.

 


"או אם בעליהחיים קטנים מספיק כדי להחזיקם ביד, כמו תרנגולות, אז תופסים אותם מהמשאית ומשליכיםאותם פנימה. בפנים, היצורים התמימים והחיים האלה נתלים הפוך. בעודם בהכרהמלאה."

שימושבדימויים שנועדו לעורר את הרגש של השומעים.

 


" במיליםאחרות, הם נכנסים פנימה בחיים נגד רצונם, ויוצאים מבותרים למאות חתיכות."

מאיפה אתהיודע מה רצונם של בעלי החיים, גארי יורופסקי? מאיפה? אולי הם גם רוציםלמות? מה אתה באמת יודע על איך עובד המוח האנושי ושל בעלי החיים?

וזה שהםיוצאים מבותרים לחתיכות, אז מה? האם זה כדי להוסיף דרמה? האם כל בעלי החיים יוצאיםמבותרים לחתיכות? והאם אחרי שבעל החיים כבר מת, זה מפריע לו יותר שמבתרים אותולחתיכות? או שאתה סתם מנסה ליצור כאן דרמה, בזה שמבתרים לחתיכות את בעלי החיים?!האם מבתרים לחתיכות את בעלי החיים מתוך אכזריות... כמו בסרטי האימה... או שזה למטרתנוחות של בני האדם בסופו של דבר, ולא כאקט אכזרי...

 


"אבל אתםיודעים מה יותר מטורף מזה? אוכלי בשר..."

מי החליטשהדבר הקודם מטורף, שאוכלי הבשר מטורפים ממנו? אתה גארי יורופסקי? ומי מטורף יותרמהם, אולי זה אתה גארי יורופסקי?

 


" אשר חיים אתחייהם כאילו אורח חייהם לא גורם שום סבל. כאילו זה נורמאלי וטבעי לצרוך אלימותומוות."

באמת גארייורופסקי? האם באמת אוכלי בשר חושבים שאורח חייהם לא גורם שום סבל? זאת אכן האמת?האם אוכלי בשר חושבים שזה נורמאלי וטבעי לצרוך אלימות ומוות בכל המובנים, או רק שזהגם נורמאלי וטבעי לצרוך אלימות ומוות במקריםמסויימים? אבל כדי להקצין וליצור אנטי, אז גארי יורופסקי איש החמלה שרודף חמלהבעולם, בצורה דמגוגית מצייר כאילו אוכלי הבשר חושבים באופן מוחלט וגורף, שחייהם לאגורמים שום סבל,ושכאילו הם חושבים שזה נורמאלי וטבעי לצרוך אלימות ומוות, באופן גורף ולא רק במקריםמסוימים.

והאריות, מההם חושבים על כל הנושא? שאלת אותם פעם? חשבת פעם מנקודת המבט של האריות, שהם חייםאת חייהם כאילו אורח חייהם לא גורם שום סבל. ושזה נורמאלי וטבעי לצרוך אלימותומוות?!

 


"איך הייתםמרגישים אם ביום שבו נולדתם, מישהו אחר כבר תיכנן את יום הוצאתכם להורג? ככה זהלהיות פרה, חזיר, תרנגולת או תרנגול הודו בעולם הזה"

איך הייתמרגיש אם היית יודע, שברגע שנולדת, המציאות כבר החליטה שתמות מתישהו ושאתה בכל רגעמתקרב אל המוות שלך? איך היית מרגיש? ואיך היית מרגיש אם היית יודע, שבחיים, אםתהיה חלש, כנראה תסבול יותר ותמות מהר יותר? איך היית מרגיש?

ואיך אתה יודעמה מרגישים בעלי החיים גארי יורופסקי, אפילו מה בני אדםמרגישים אתה לא מבין! ואפילו מה אתה עצמך מרגיש, גם את זה אתה לא באמת מבין! כי אתהלא באמת מבין, אפילו לא את המניעים האמיתיים שלך, שגורמים לך להפיץ דעות שגויותבעולם. אז כיצד אתה מתיימר להבין את אוכלי הבשר... או את בעלי החיים.

או שאולי...אתה כאוכל בשר באמת חשבת את כל המחשבות האלו, ולכן אתה חושב שכולם חושבים כמוך. אבל לא גארי יורופסקי, לא כולם חושבים כמו שאתה חשבת כאשר אכלת בשר, ולא כלבעלי החיים חווים את המציאות שלהם, כפי שאתה חושב שהם חווים אותה...

המאמר מאת מאמן אימון אישי/ עסקי / ייעוץ / אליעד כהן - www.EIP.co.il

הכנס לאתרותהנה מעוד מטפל, הכוונה אישית, נגד צמחונות, כהן אליעד,בעד ונגד צמחונות, טעויות / שגיאות, למה גארי יורופסקי משקר..., שיטת שכנוע, לשכנע,שיטת שכנוע ועוד ...

 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

מאת: אליעד כהן - היחיד בעולם שמתחייב - 100% אושר אמיתי בשלמות מוחלטת בכל תחומי החיים - נסו ותראו! 

הכנס עכשיו לאתר EIP.co.il ותהנה מאלפי מאמרים + הרצאות וידאו על כל נושאי החיים בכלל, ועל האושר שלך בפרט ...

מאמן אישי / אימון אישי / חרדה / פחד / הפרעת חרדה / טיפול בחרדה / פחדים / דיכאון - EIP.co.il ועוד...

ידע - להצליח

תכנסו ותהנו ...

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת מאמן אישי אליעד כהן אימון אישי Eip.co.il

איך לחנך ילדים, איך לשכנע אנשים, איך לגרום למישהו לחשוב כמוך, איך לגרום למישהו להסכים איתך, כושר שכנוע, איך להסביר משהו, טיפול הוליסטי, מאמן אישי: עכשיו העניין הוא כזה למה לפעמים בן אדם רוצה להסביר משהו למישהו והוא לא מצליח להסביר לו, אתה רוצה להסביר משהו למישהו ואתה לא מצליח להסביר לו. עכשיו יש תיאוריה שאומרת אם אתה רוצה לדעת אם הבנת לך תסביר למישהו ואנחנו נשדרג את זה ותבקש ממנו גם להסביר מה הוא הבין ותראה שהוא באמת הבין ואפילו תסביר למישהו מפגר וככל שהוא יותר מפגר והצלחת להסביר ...

הכשרת עובדים, ניהול מנהלים בארגון, איך להכשיר עובדים, איך לנהל מנהלים, איך לנהל עובדים, פיתוח עובדים, קואצ'ר מומלץ, טיפול נפשי: עכשיו הנושא הוא כזה אחת הטעויות שעושים מנהלים, יש בעיקרון בארגון שני סוגי עובדים יש עובדים שיש להם מטרה מאוד מוגדרת וספציפית שהם בעצם התחליף הכי זול לרובוט כאילו זאת אומרת יש איזה עבודה מסוימת שהם צריכים לעשות עושים אותה רק פשוט במקום להביא רובוט כי אין רובוט שיעשה את זה אז הם עושים את זה, עכשיו זה עובדים שאין צורך שיהיה להם שכל אפילו יש צורך שלא יהיה ...

הערכה עצמית רעה, עודף ערך עצמי, דימוי עצמי גבוה מידי, חוסר ביטחון עצמי, הסרט הסוד, מפחד להתחיל עם בחורה, אימון אישי לחיים, אימון אישי מומלץ: עכשיו הנושא הוא כזה לפעמים דימוי עצמי גבוהה וערך עצמי גבוהה דופק את הבן אדם, עכשיו מראש בא נגיד שאם היה לו לבן אדם דימוי עצמי באמת גבוהה זה לא היה דופק אותו בסדר אבל בא נדבר על דימוי עצמי כאילו גבוהה, גבוהה אבל דופק את הבן אדם. מה לדוגמא נגיד בן אדם בוא ניתן דוגמא קלאסית נגיד בן אדם מפחד להתחיל עם בחורה כי יש לו דימוי עצמי מאוד גבוהה שהוא ...

אימון אישי, ממי ללמוד, איך לבחור מטפל, איך לבחור מאמן, איך לבחור יועץ, אימון עסקי, מורה רוחני, מאמן אישי לחיים: אז עשו כדלקמן יש את הנושא שאומר שיש בן אדם שיביא לך דגים ויש בן אדם שילמד אותך לדוג, מכירים את הנושא אם מישהו רוצה לשלוט בך הוא יעדיף לתת לך דגים ככה אתה צריך לחזור מחר לקחת עוד דגים, אם הוא רוצה להיפטר ממך כי נמאס לו לראות אותך אז הוא לא ייתן לך לא דגים ולא ילמד אותך לדוג כדי שתמות ברעב והוא לא יראה אותך יותר. אבל אם הוא יודע שזה בלתי אפשרי, סתם פשוט ניסיתי להפוך כאילו ...

לא רוצה לפחד מהמוות, ניסיונות התאבדות, מחשבות אובדניות, התגרות במוות, חרדה מהמוות, מחשבה טורדנית, מטפל רגשי, יועץ טיפולי: עכשיו השאלה היא כזאת יש מישהי נגיד לצורך העניין, מישהי מישהו לצורך העניין זאת מישהי שהתופעה המתוארת היא כדלקמן נניח היא ראתה בטלוויזיה משהו בחדשות "מישהי התאבדה, התאבדה עם צעיף", אוקי היא עכשיו נכנסה למחשבה טורדנית היא צריכה לבדוק אם אפשר להתאבד עם צעיף או לא היא הולכת נגיד עכשיו לא היה לה צעיף אז נגיד היה לה בבית כבל של טלפון סלולרי, היא לקחה את הכבל קשרה ...

הססנות, מה זה fomo, חשש מהחמצה, תחושת החמצה בחיים, התמודדות עם תחושת החמצה, fear of missing out, אימון אישי לחיים, מטפל אישי: עכשיו יש תופעה שנקראת FOMO. ש: מה זה FOMO? אליעד: FOMO זה ראשי תיבות fear of missing out אתה מפחד להחמיץ דברים. ש: פחד מלהחמיץ דברים. אליעד: כן. ש: מוכר לי. אליעד: אתה אומר לבן אדם "אולי תצא עם זאתי, לא אני מפחד להחמיץ את האחרות, אולי תעשה ככה למה שלא תהנה בסרט, אני מפחד להחמיץ סרט אחר". ש: אוקי החמצה כלשהי. אליעד: נכון, מה עושים עם זה אתה בא לעשות תרגיל ...

שיפור הישגים, פתרון בעיות, התפתחות אישית, כמה לתרגל, תרגול מיומנות, פיתוח מיומנות, מטפל רוחני, הכוונה אישית: מה אתה אומר? ש: אוקי הבנתי אז בסופו של דבר מתי באמת התרגול עובד? אליעד: התרגול עובד כשהבעיה מלכתחילה הייתה פונקציה של חוסר תרגול זאת התשובה, אם מלכתחילה הבעיה המקורית נבעה מכך שאתה לא מתרגל מספיק אז אם תתרגל זה יעבוד ואם הבעיה לא נבעה מזה זה לא יעבוד. ש: אז אם כך אז נשאלת השאלה אז מה הייתה הבעיה מלכתחילה זה מובן מאליו. אליעד: לא מובן מאליו יש אנשים שחושבים שתרגול יפתור ...

מאמרים נוספים בנושא אימון אישי

מאת: בנימין קלינגראימון אישי04/08/20974 צפיות
קלינגר בנימין המרכז ל רישוי עסקים והתרי בניה כתובת חשמונאים 100 | תל אביב - יפו טלפון 0523888813 סלולרי 0528887900 פקס 036990134 אימייל klinger_b@bezeqint.net אדריכלים ומעצבי פנים עו"ד מקרקעין עורך דין פלילי משרד אדריכלים ומהנדסי בנין המתמחים בהליך הוצאת רישיונות בניה ורישוי עסקים .כל המומחים תחת קורת גג אחת. מחלקה מובילה בהסדרת חריגות בניה, ביטול צווי הריסה והפסקת בניה

מאת: דרור אטריאימון אישי17/01/192400 צפיות
חושבים להגדיל את המשכנתא הקיימת ולהכניס לתוכה את כל ההלוואות הקיימות בעובר ושב ועוד מקומות אחרים.? בדיוק בשביל זה קיימת משכנתא לכל מטרה, אשר מטרתה היא להוות כסף זמין עבור האנשים, שמעוניינים להפוך את כל ההחזרים החודשיים שלהם להחזר חודשי אחד מוגדל של המשכנתא. מה זה בעצם משכנתא לסגירת חובות ?

מאת: דרור אטריאימון אישי12/01/192201 צפיות
עברתם פשיטת רגל וקיבלתם הפטר? עבר קצת זמן ואתם רוצים עכשיו לקחת משכנתא לסגירת חובות או משכנתא לקניית דירה? אתם כבר בטח מבינים שזה הולך להיות משימה מאוד קשה, היות והבנקים לא יכולים לסבול אנשים שעברו פשיטת רגל ולא מוכנים להסתכל עליהם בכלל.

מאת: דרור אטריאימון אישי01/01/192240 צפיות
אחד התהליכים המורכבים והקשים שניתן לעבור בחיים האלו זה ככל הנראה לעבור פשיטת רגל. הרוב חושבים שפשיטת רגל היא דבר שקורה רק לחברות גדולות, אבל האמת היא שזה בכלל לא נכון. הרבה פעמים גם אנשים פרטיים מגיעים לפשיטות רגל.

מאת: ירון שוראימון אישי05/06/173382 צפיות
האם אתם הולכים אחרי החלומות שלכם? ואיך למצוא את הייעוד המדויק עבורכם.

מאת: ירון שוראימון אישי31/03/172860 צפיות
איך תוכלו להרוויח יותר, מה הסיבות לכך שאתם לא מרוויחים את מה שאתם רוצים ואיך זה קשור לאהבה

מאת: ירון שוראימון אישי06/03/172983 צפיות
"המשימה" שהכי חשובה בחיים שלנו היא ללמוד לאהוב את עצמנו ללא תנאי.

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica