חפש מאמרים:
שלום אורח
14.07.2020
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

מי אחראי לנזק למכונות צילום- המוכר או הקונה?

בסקירה זו נתאר מקרה בו בית משפט השלום בחיפה חייב ספק אנגלי בפיצוי בגין נזק שנגרם למכונת צילום שהוזמנה על ידי יבואן ישראלי, וקבע כי בנסיבות העניין הספק הפר את חובת הזהירות שלו בכך שביצע המכלה רשלנית של הסחורה, אשר כתוצאה מכך ניזוקה במהלך ההובלה הימית.

הצדדים למעשה היו חלוקים בשאלה מה היו תנאי העסקה- האם היצואן התחייב למכור בתנאי CIF ואז הוא נושא באחריות לנזק שנגרם בים, או שמדובר היה בעסקה בתנאי EXW, או בעסקה מקומית באנגליה ולא בעסקה בינלאומית- ואז היבואן הוא שנושא באחריות לנזק.

בית המשפט קיבל את טענות היבואן וקבע כי מדובר היה בעסקה בינלאומית בה היצואן נושא באחריות למקטע ההובלה הימית.

עובדות המקרה:

יבואן הזמין מכונות צילום וציוד נלווה מאת ספק אנגלי, וטען כי הספק התחייב להמכיל ולהעביר את הסחורה בהובלה ימית תמורת תשלום אשר נקבע ביניהם. כאשר המכולה הגיעה לישראל ונפתחה, התברר כי תכולת המכולה ניזוקה (הטובין זזו ממקומם ופגעו האחד בשני). היבואן טען כי הספק לא דאג לאריזה והמכלה בשיטת "קופסת הביצים" שמטרתה למנוע את תזוזת הטובין, ובכך הפר את התחייבותו למסירת ציוד שלם ותקין, ולכן תבע אותו על כך בנזיקין.

הספק מאידך טען שהוא היה אך בגדר "צינור מעביר" של כספי תמורת ההובלה הימית למוביל והוא לא היה אחראי לסחורה בעת ההובלה הימית. הספק טען עוד כי על פי הנוהג בין הצדדים מנהל מטעם היבואן אחראי על תהליך ההמכלה והוא עצמו התרשל בנסיבות העניין, מכיוון שעזב באמצע התהליך.

הספק טען לחילופין כי לא מדובר בעסקה בינלאומית אלא בעסקה מקומית באנגליה ואין הוא נושא באחריות למקטע ההובלה הימית.

פסק הדין:

בית המשפט בחן את התקיימותם של יסודות עוולת הרשלנות על פי פקודת הנזיקין (חובת זהירות משפטית וקונקרטית; התרשלות; נזק; קשר סיבתי בין ההתרשלות לבין הנזק; הפרה אפשרית של הקשר הסיבתי) ופסק כי היבואן הצליח להוכיח את התקיימותם של כל היסודות, וכי הספק מצידו לא הצליח להוכיח את הפרתו של הקשר הסיבתי.

בין היתר, בית המשפט הכריע במחלוקת העובדתית ופסק כי הספק אחראי באמצעות עובדיו על אריזת והמכלת הציוד בידי מוביל יבשתי אל נמל המוצא ומשם בהובלה ימית אל נמל היעד. זאת, מכיוון שהיבואן הוכיח כי זהו ההסכם הנוהג בענף ובין הצדדים (וזאת אף שלא היה קיים חוזה מסגרת מפורט בין הצדדים או הסכמים ספציפיים להזמנה). בנמל היעד וכאשר משולמת לספק מלוא התמורה, משוחרר הציוד הנרכש, לידי היבואן. מכאן, קבע בית המשפט כי על הספק חלה חובת זהירות במסגרתה עליו לדאוג לשלמות ותקינות הציוד אותו הוא מוכר ללקוחותיו, עד הגעת הציוד לנמל היעד.

וכך קבע בית המשפט:

"הנה כי כן מהעדויות והראיות אשר הובאו בפני בית המשפט עולה כי הנתבעת אכן התחייבה למסור את הציוד שרכשה התובעת בהתאם להזמנה.. בנמל בישראל, במחיר הכולל את המכלת הציוד, דמי ההובלה היבשתית לנמל היצוא , דמי ההובלה הימית לישראל והנתבעת היא אשר מזמינה את ההובלות ומבצעת את כל הפעולות הנדרשות המצויות באחריות עובדיה ובכללן המכלת המכונות בידי עובד מטעמה.. אך לאחר הגעת המכולה לנמל היעד ותשלום מלוא התמורה לידי הנתבעת, משוחררת הסחורה לידי התובעת".

אשר על כן, ומכיוון שהיבואן הוכיח את הנזק הממוני שנגרם לו, בית המשפט נעתר לתביעה ופסק את הפיצוי (בין היתר בגין אובדן סחורה, הוצאות תיקון, עלות הובלה ימית ונסיעות אנגליה, הוצאות הובלות שכר עבודה, ואחסון) בסך כולל של כ-55,000 ליש"ט וכן הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין בסך כולל של כ-25,000 ש"ח.

הערות:

במקרה זה התגלתה מחלוקת לגבי תנאי המכר: בעוד הספק באנגליה טען שהוא התחייב לספק את מכונות הצילום באנגליה, היבואן טען כי התחייבות הספק הייתה לספקן בנמל בישראל, ובית המשפט נדרש להכריע במחלוקת בהיעדר הסכם ברור בכתב בין הצדדים.

מדובר למעשה במחלוקת בשאלה האם תנאי המכר היו CIF או EXW, על פי תנאי האינקוטרמס.

במקרה שבו צדדים לא סיכמו ביניהם את תנאי המכר, קובע חוק המכר (מכר טובין בין-לאומי), התש"ס-1999, אשר אימץ אמנה בינלאומי, כי ברירת המחדל היא שהמוכר חייב לספק את הטובין למוביל הימי (תנאי FCA = free carrier), ובאם בית המשפט במקרה זה היה נעזר בברירת מחדל זו, יתכן שהתביעה כולה הייתה נדחית.

זהו נוסח הסעיף בחוק המכר (מכר טובין בין-לאומי):

"לא היה המוכר מחויב למסור את הטובין במקום מסוים אחר, חיובו למסירה הוא- כאשר חוזה המכר כרוך בהובלת הטובין- בהעברת הטובין לידי המוביל הראשון לשם העברה לקונה".

* * *

הסקירה לעיל הינה בבחינת תמצית. המידע הכלול בה נמסר למטרות אינפורמטיביות בלבד ואין במידע כדי להוות ייעוץ משפטי. לקבלת פרטים נוספים, אנא פנו לעו"ד גיל נדל - ראש תחום יבוא, יצוא וסחר בינלאומי במחלקת מיסים ותגמול בכירים. בדוא"ל  Gill.Nadel@goldfarb.com ו/או בטלפון 03-6089848.


 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:
 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת עו"ד גיל נדל, עו"ד טינה קפלן

מאת: עו"ד גיל נדל, עו"ד טינה קפלןדיני מיסים05/03/15514 צפיות
משלחים בינלאומיים נשכרים על ידי לקוחותיהם לצורך טיפול בשינוע סחורות מנקודה אחת לנקודה שניה. לעיתים, תוך כדי ביצוע תפקידו מבצע המשלח הבינלאומי מטלות נוספות עבור הלקוח, מעבר לעניין השינוע. נשאלת השאלה, האם המשלח הבינלאומי נושא באחריות למתן השירותים הנוספים במידה ואלה לא צלחו לשביעות רצון הלקוח?

מאת: עו"ד גיל נדל, עו"ד טינה קפלןדיני מיסים22/02/15520 צפיות
בסקירה זו נתאר מקרה בו מוביל לא מסר סחורה במקום המקורי שסוכם מול היבואן, אלא הוביל אותה למקום אחר, לפי טענתו, לבקשת היבואן. לאחר שנטען כי הסחורה לא הגיעה ליעדה, היבואן תבע את חברת ההובלות, ובית המשפט החליף את סדר הבאת הראיות וקבע כי חברת ההובלות היא זו שתחל בהבאת ראיותיה ולא היבואן התובע.

מאת: עו"ד גיל נדל, עו"ד טינה קפלןדיני מיסים11/01/15487 צפיות
בסקירה זו נתאר מקרה בו לאחר שתביעת חברה נגד רשות המסים נדחתה בבית המשפט המחוזי, הכריע בית המשפט העליון בערעור שבו יוצגה החברה על ידי משרדנו, כי הדיון יוחזר לבית המשפט המחוזי לשם בירור טענות סיווג שהועלו בערעור ולא לובנו בבית המשפט המחוזי.

מאת: עו"ד גיל נדל, עו"ד טינה קפלןדיני מיסים21/12/14519 צפיות
על רקע המשבר המתמשך ביחסים בין אוקראינה לרוסיה, האיחוד האירופאי הודיע לאחרונה על החרפה נוספת של הסנקציות הכלכליות נגד רוסיה, אשר ננקטו לראשונה בחודש יולי השנה.

מאת: עו"ד גיל נדל, עו"ד טינה קפלןדיני מיסים21/12/14637 צפיות
הדינים העוסקים בתובלה בינלאומית בדרך האוויר (אמנת ורשה, אמנת מונטריאול, חוק התובלה האווירית) מגבילים בצורה משמעותית את האפשרות להגיש תביעות נגד חברת תעופה, בגין נזקים למטענים.

מאת: עו"ד גיל נדל, עו"ד טינה קפלןדיני מיסים16/07/14891 צפיות
לאחרונה, אישר בית המשפט העליון למשטרה להמשיך ולהחזיק ברכב מדגם BMW שיובא מהונגריה (והתברר בדיעבד כגנוב), לשם שימוש בו כראיה בהליך פלילי. בית המשפט פסק בין היתר כי הגם שבנסיבות העניין נפגעת זכות הקניין של האדם שרכש את הרכב מן היבואן בארץ, הרי שבאיזון בין הפגיעה בקניינו ובין האינטרס הציבורי הקיים במיצוי החקירה, גובר האינטרס האחרון, בעיקר כאשר אלמנט התפיסה הוא זמני ומוגבל בזמן.

מאת: עו"ד גיל נדל, עו"ד טינה קפלןדיני מיסים23/06/14921 צפיות
פעמים רבות, מגיעים לבתי המשפט מקרים של עבירות של הברחת טובין במסלול הירוק, כלומר מעבר עם טובין החבים במס מבלי להצהיר עליהם כדין. מעבר לאקט האזרחי של דרישת המיסים או תפיסת הטובין, לעיתים, בנסיבות מסוימות, מחליטה המדינה להגיש כתב אישום פלילי כנגד המבריחים.

מאמרים נוספים בנושא דיני מיסים

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים16/12/19586 צפיות
בסקירה זו נסקור את פסק דינו של בית המשפט המחוזי בירושלים אשר קבע כי היבואן הראשי מחויב לספק אחריות לכלי הרכב בישראל, גם כאשר יצרן הרכב קבע החרגה טריטוריאלית בכל הנוגע לאחריות מצידו.

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים16/12/19562 צפיות
בסקירה זו נתייחס להחלטת בית משפט השלום בתל-אביב, אשר קיבלה ברובה את בקשת יבואנית לקבל מסמכים הנוגעים למחלוקת הסיווג שנתגלעה בין הצדדים ביחס לפרופילים מאלומיניום שעברו תהליך אלגון. היבואנית יוצגה על ידי משרדנו.

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים16/12/19587 צפיות
בית המשפט קיבל את בקשת מנהל הרציף להמרת כתב אישום בכופר וזאת לאחר שנמצא כי נכנס לחנויות דיוטי פרי מבלי שהיה רשאי לכך ונמצאו אצלו מוצרים שלא שולמו בגינם מיסים.

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים16/12/19512 צפיות
במאמר זה נסקור את פסק דינו של בית המשפט המחוזי בירושלים אשר דחה עתירה לפי חוק חופש המידע של בעל חברה לחיפושי נפט וגז טבעי לקבלת מידע אודות ייבוא גופרית.

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים16/12/19400 צפיות
במאמר זה נסקור את פסיקת בתי המשפט שדנה בשאלות שונות שעלו בעקבות הגברת האכיפה בענף השייט.

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים16/12/19346 צפיות
במאמר זה נסקור את השינויים המשמעותיים העומדים להתרחש החל מינואר הקרוב בנושאי הטלת בלו על שמנים וממסים וזאת בעקבות התיקונים לצו הבלו על דלק (הטלת בלו) וצו תעריף המכס ומס קניה.

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים18/11/19425 צפיות
בסקירה זו נתאר את פסק דינו של בית המשפט המחוזי בחיפה, אשר דן בתביעה ייצוגית שהוגשה כנגד יבואנית מוצרי מזון ותוספי תזונה בטענה לייחוס סגולות רפואיות למוצרים הנמכרים על-ידה.

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica