חפש מאמרים:
שלום אורח
30.05.2020
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

מס הכנסה על ביטקוין במדינות שונות

רשויות המסים במדינות שונות פרסמו לאחרונה חוזרי מס הכנסה והודעות לציבור ביחס להיבטי המיסוי של ביטקוין וכסף קריפטוגרפי אחר. מדובר בסוגיות של מס הכנסה, מס ערך מוסף, מס רווחי הון ואופן הדיווח בעסקאות ביטקוין וכסף קריפטוגרפי אחר. להלן סקירה תמציתית של אופן המיסוי של ביטקוין במדינות שונות. ראו גם: מיסוי עסקאות בביטקוין

בדנמרק, רשות המסים פרסמה החלטת מיסוי ביום 25 באפריל 2014 ביחס למיסוי עסקאות ביטקוין. ההחלטה עוסקת במאפיינים של ביטקוין, ובסוגיות המיסוי הרלוונטיות. להלן תקציר החלטת המיסוי:

בדנמרק, רשות המסים קובעת כי ביטקוין אינו מטבע רשמי לצורכי מס הכנסה ומס ערך מוסף, שכן -

  • ביטקוין אינו מטבע הכפוף לרגולציה של בנק מרכזי כלשהו;
  • ביטקוין אינו מטבע הכפוף לרגולציה בשווקים הבינלאומיים;
  • ביטקוין אינו מטבע המיוחס למדינה מסוימת.
  • ביטקוין אינו מטבע שניתן למשוך אותו מהמחזור;

בהתאם לכך, רשות המסים בדנמרק קובעת בהחלטת המיסוי כי לא ניתן להגיש דו"חות מס ולהוציא חשבוניות בביטקוין. עוד נאמר בהחלטת המיסוי כי לא ניתן להטיל מסים בגין עליית הערך בביטקוין וגם לא ניתן להכיר בהפסד כתוצאה מירידת ערכו. בהחלטת המיסוי, רשות המסים בדנמרק קובעת עוד כי מסחר בביטקוין אינו נחשב ל"הסכם פיננסי" לצורכי מס.

בסינגפור אופן המיסוי של ביטקוין מורכב. רשות המסים בסינגפור הודיעה, כי כסף וירטואלי, כדוגמת ביטקוין, יסווג לצרכי מס מכירה כמתן שירות, ולפיכך יש לסווג עסקה שבה התמורה מתקבלת בכסף וירטואלי, כעסקת ברטר של שני ספקים, האחד שמספק שירות או מוצר, והשני שמספק שירות של תשלום בכסף וירטואלי. במקרה כזה, שני הצדדים ידרשו לשלם את מס המכירה, במידה והם רשומים כעוסקים לצרכי מס מכירה. רשות המס בסינגפור קובעת גם כי מכירה ורכישה של כסף וירטואלי יסווג כהכנסה עסקית או הונית בהתאם לנסיבות המכירה, מטרתה, תדירותה וכן משך תקופת החזקה.

בברזיל, רשות המסים הודיעה כי תאמץ את בעיקרון את הגישה של ארצות הברית למיסוי של ביטקוין (ראו על כך לעיל). המשמעות היא שביטקוין ייחשב כנכס לצורכי מס (outros bens), ותושבי ברזיל ייאלצו לדווח על רווחי הון והכנסות, כמו כל מכשיר פיננסי אחר. מס רווחי הון יחול על כל מי שמחזיק ביטקוין בשווי של מעל 35,000 ריאל (BRL). מס רווחי הון במקרה כזה יהיה 15%. בנוסף לכך, כל מי שמחזיק ביטקוין בשווי של מעל 1,000 ריאל יצטרך לדווח על האחזקה בדוח המס שלו. הדיווח והמיסוי יחול עד 5 שנים אחורה.

רשות המסים בישראל עד היום לא פרסמה את עמדתה לגבי סיווגו של כסף וירטואלי כמטבע חוץ או כנכס, ואופן המיסוי של ביטקוין. חשוב לציין כי פקודת מס הכנסה אינה מגדירה את המונח מטבע חוץ. ההגדרה של מטבע חוץ נמצאת בחוק בנק ישראל לפיה מטבע חוץ הינו שטרי כסף או מעות שהם הילך חוקי במדינת חוץ ואינם הילך חוקי בישראל. לפיכך, רשות המסים עשויה לטעון כי כסף וירטואלי נחשב לנכס.

להרחבה בעניין הרגולציה והמיסוי של הביטקוין, ראו: ביטקוין - מדריך מסים

ביחס למיסוי ביטקוין בארצות הברית, ראו: מיסוי ביטקוין בארצות הברית

 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

ד"ר אבי נוב, עו"ד, אחד המומחים הבולטים בתחום המיסוי הישראלי והבינלאומי, מייעץ בענייני מס מקומיים ובינלאומיים ובכלל זה תכנוני מס ליחידים וחברות, השגת אישורי מס מקדמיים, ייצוג מול רשויות המס, ניתוב הכנסות שמקורן בחו"ל לישראל בצורה היעילה ביותר, וכן מתן חוות דעת מקצועיות.
ד"ר נוב עורך את אתר האינטרנט הישראלי לתכנוני מס בינלאומיים, כולל מאמרים וחדשות מיסוי: http://www.IsraelTaxLaw.com
ניתן לפנות לכותב במייל: avinov@bezeqint.net

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת ד"ר אבי נוב, עו"ד - מומחה למיסוי בינלאומי

היישום של נוהל גילוי מרצון במהלך 2016 על ידי רשות המיסים סובל מקשיים ובעיות שונות.

ניהול של חשבונות בנק ממוספרים היה בעבר פרקטיקה מקובלת בשוויץ. עד היום קיימים חשבונות בנק היסטוריים ללא ציון שמות אלא עם מספרים המאפשרים זיהוי. אלא שבשנים האחרונות הבנקים בשוויץ פונים לאותם ללקוחות בעלי חשבונות בנק ממוספרים ונוקטים בהליכים שונים הגורמים בסופו של דבר לסגירת החשבונות ו/או לחשיפת השמות.

רשימה של כ-6,500 חשבונות בנק אשר הוחזקו או היו קשורים ללקוחות ישראליים בבנק HSBC בשווייץ, נחשפה לאחרונה. הרשימה של חשבונות הבנק בשווייץ מקושרים ללקוחות בעלי זיקה ישראלית, כלומר כאלה שזוהו על ידי דרכון ישראלי, נולדו בישראל או רשומים תחת כתובת בישראל. נראה כי חשיפת הרשימה תגרום לעלייה ניכרת בבקשות לגילוי מרצון.

מפעל תעשייתי ופעילות ייצורית לא מוגדרים בצורה ברורה. הפסיקה התייחסה בעבר לפרשנות המונח "פעילות ייצורית" ואילו להגדרת "מפעל תעשייתי" נמצאת התייחסות מועטה.

ישראלי המוכר דירה בחו"ל עשוי להתחייב במס בשתי המדינות. עם זאת, במקרים מסוימים, תושב ישראל יהיה פטור ממס בישראל, ולחילופין יוכל לקבל זיכוי מס זר אשר שולם בחו"ל. יש לבחון תחילה את הוראות פקודת מס הכנסה(נוסח חדש), התשכ"א-1961, ואחר כך את ההוראות המתאימות באמנה למניעת כפל מס במידה וקיימת.

במידה ותושב ישראל מקבל מתנה או ירושה, הוא נכנס בעיקרון לנעלי נותן המתנה או המוריש לענייני מס, לרבות ביחס ליום הרכישה, שווי הרכישה, פחת ועוד. השאלה היא מה קורה כאשר תושב ישראל מקבל מתנה או ירושה מתושב חוץ? במקרה זה, ניתן לבצע שערוך בסיס עלות הנכס, או Step Up, כמוסבר בהמשך.

היקף ההון השחור במשק לפי הרשויות בישראל מחייב פעולות חקיקה מסוימות. ברשות המסים הקימו וועדה והמליצו בין היתר להרחיב את חובות הדיווח על אזרחי ישראל. רשות המסים פועלת לזרז הליכי גילוי מרצון

מאמרים נוספים בנושא דיני מיסים

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים16/12/19538 צפיות
בסקירה זו נסקור את פסק דינו של בית המשפט המחוזי בירושלים אשר קבע כי היבואן הראשי מחויב לספק אחריות לכלי הרכב בישראל, גם כאשר יצרן הרכב קבע החרגה טריטוריאלית בכל הנוגע לאחריות מצידו.

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים16/12/19520 צפיות
בסקירה זו נתייחס להחלטת בית משפט השלום בתל-אביב, אשר קיבלה ברובה את בקשת יבואנית לקבל מסמכים הנוגעים למחלוקת הסיווג שנתגלעה בין הצדדים ביחס לפרופילים מאלומיניום שעברו תהליך אלגון. היבואנית יוצגה על ידי משרדנו.

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים16/12/19544 צפיות
בית המשפט קיבל את בקשת מנהל הרציף להמרת כתב אישום בכופר וזאת לאחר שנמצא כי נכנס לחנויות דיוטי פרי מבלי שהיה רשאי לכך ונמצאו אצלו מוצרים שלא שולמו בגינם מיסים.

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים16/12/19471 צפיות
במאמר זה נסקור את פסק דינו של בית המשפט המחוזי בירושלים אשר דחה עתירה לפי חוק חופש המידע של בעל חברה לחיפושי נפט וגז טבעי לקבלת מידע אודות ייבוא גופרית.

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים16/12/19352 צפיות
במאמר זה נסקור את פסיקת בתי המשפט שדנה בשאלות שונות שעלו בעקבות הגברת האכיפה בענף השייט.

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים16/12/19305 צפיות
במאמר זה נסקור את השינויים המשמעותיים העומדים להתרחש החל מינואר הקרוב בנושאי הטלת בלו על שמנים וממסים וזאת בעקבות התיקונים לצו הבלו על דלק (הטלת בלו) וצו תעריף המכס ומס קניה.

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים18/11/19382 צפיות
בסקירה זו נתאר את פסק דינו של בית המשפט המחוזי בחיפה, אשר דן בתביעה ייצוגית שהוגשה כנגד יבואנית מוצרי מזון ותוספי תזונה בטענה לייחוס סגולות רפואיות למוצרים הנמכרים על-ידה.

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica