חפש מאמרים:
שלום אורח
17.04.2021
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

לגרום למישהו להתמכר, לגרום למישהו להתאהב, לגרום לו להנות, לגרום למישהו להרגיש טוב, זוגיות, לגרום למישהו לאהוב אותך, גמילה מהתמכרות, יצירת אווירה, לגרו

לגרום למישהולהתמכר, לגרום למישהו להתאהב, לגרום לו להנות, לגרום למישהו להרגיש טוב, זוגיות,לגרום למישהו לאהוב אותך, גמילה מהתמכרות, יצירת אווירה, לגרום לה ליהנות, לגרוםלבחורה להנות

עכשיו הנושאהוא כזה נניח יש מצבים שרוצים לגרום למישהו ליהנות ממשהו, אוקי ויש מצבים שרוציםלגרום למישהו לא ליהנות ממשהו עד כאן זה הגיוני?

ש: יש מצביםכאלה.

אליעד: אוקי,עכשיו בהנחה שהמשהו הזה קורה בכל מקרה לדוגמא נגיד אתה הולך עם מישהו להתאמן למה כיאתה הולך להתאמן איתו לא משנה עכשיו למה, בהנחה שהלכת להתאמן איתו עכשיו יכול להיותמצב שאתה רוצה שהוא ייהנה באימון ויכול מצב שאתה רוצה שהוא לא ייהנה באימון. למהיכול להיות שיהיה מצב שאתה תרצה שהוא ייהנה באימון?

ש: שיבוא איתךלאימון עוד פעם.

אליעד: אוקיכי אתה רוצה שהוא יבוא עוד פעם ואתה רוצה שהוא ייהנה ואז יבוא עוד פעם. יכול להיותמצב שאתה רוצה שהוא לא ייהנה באימון למה?

ש: כדי שהואלא יבוא.

אליעד: יפהאתה רוצה שהוא לא יבוא עוד פעם. אז תשאל אז אם אתה רוצה שהוא לא יבוא אז למה אתההולך איתו לאימון מלכתחילה מה התשובה? אז אמרתי בהתחלה כי אתה הולך איתו, אמרתי לאמשנה עכשיו למה זה בדיוק מראש כבר חסכתי אמרתי לא משנה בהנחה שאתה צריך ללכת איתוואף על פי כן אתה רוצה שהוא לא ייהנה מזה, למה שתרצה שהוא לא ייהנה מזה? מיליוןסיבות.

אוקי את הולכתעם הילד שלך לפארק את רוצה שהוא ייהנה מזה או את רוצה שהוא לא ייהנה מזה כל דבר, אתאומרת למישהו בוא ביחד נעשה הליכה את רוצה שהוא ייהנה מזה או את רוצה שהוא לא ייהנהמזה. עכשיו השאלה היא איך גורמים למישהו ליהנות ממשהו ואיך גורמים לו לא ליהנותממשהו זאת השאלה.

ש: אבל למה כלההקדמה הזאתי לא הבנתי.

אליעד: איזההקדמה שאלתי שאלה כדי שתבין שיש מלא דוגמאות מלא הקשרים, עכשיו זה יכול להיות מצבאו שאתה עושה פעילות משותפת עם מישהו או לדוגמא מישהו נגיד לדוגמא הולך לים ואתהרוצה לשתול לו איזו מחשבה שהוא ייהנה מזה או אתה רוצה לשתול לו מחשבה שהוא לא ייהנהמזה מה שהוא עושה, איך מגדילים את ההנאה של בן אדם ממשהו או איך מקטינים את ההנאהשלו מהמשהו הזה.

ש: מגדילים אתהיתרונות אם אני רוצה שהוא ייהנה מזה.

אליעד: איזהיתרונות מה היתרונות, כן את הולכת עם מישהו לים איך את מגדילה את היתרונות שהואייהנה מזה, מגדילה את היתרונות איזה יתרונות הוא בים.

ש: בסדר אתהיתרונות בזה שהוא בים.

אליעד: איזהיתרונות יש בזה שהוא בים הוא כבר בים. עכשיו אני אחדד את השאלה ככה שימו לב אםהייתי שואל על משהו ספציפי היו תשובות יותר ספציפיות וזה בדיוק מה שאני לא רוצהשיהיה כי אני לא רוצה תשובות ספציפיות, מה זאת אומרת שימו לב אם לדוגמא נגיד הייתיאומר שני חברים הלכו בדרך ועכשיו אתה הולך עם מישהו בדרך ואתה רוצה שיהיה לו יותרכייף בדרך מה עליך לעשות אז הייתי מקבל תשובות של תשים מוסיקה תעצרו בדרך לנוח,תבדוק איך הוא רוצה לנסוע תיסע יותר לאט הייתי מקבל תשובות ברמה של צורות.

כאילו היינולקוחים את הסיטואציה וכל אחד היה נותן את הרעיון שלו, אתה הולך עם מישהו למסעדהואתה רוצה שהוא לא ייהנה במסעדה מה אתה צריך לעשות? טוב אל תזמין קינוח תשדר לושאתה לחוץ שאתה רוצה ללכת, תתלונן על האוכל כל מיני כאלה. אוקי אבל אני לא רוצהתשובות מהסוג הזה שהן ברמת צורה.

ש: תשובהמהותית.

אליעד: בדיוקאני רוצה את התשובה המהותית, והן גם לא בהכרח נכונות דרך אגב.

ש: מה?

אליעד:התשובות של מה לעשות כדי לגרום למישהו ליהנות או לא ליהנות הן גם לא בהכרח נכונותאולי יש מישהו שנהנה כשאומרים לו שהאוכל לא טעים, אולי יש מישהו שנהנה כשאומרים לו"בוא צריך ללכת מפה" אולי הוא נהנה אולי זה נותן לו תחושה יותר כיפית.

ש: השאלה היאאיזה תשובה אתה הולך לתת.

אליעד: אז רגעשנייה חכה אז קודם כל לכן מראש לא שאלתי את זה על משהו ספציפי כי אני לא רוצהתשובות ספציפיות רוצה יותר נוסחה כללית ודבר שני כי התשובות הספציפיות הן גם לאתמיד נכונות אין משהו שהוא תמיד נכון, לדוגמא את קוראת סיפור לילד שלך לפני השינהואת רוצה שהוא ייהנה מהסיפור הזה יותר אז מה את צריכה לעשות? אז את אומרת אני אספרלו את זה בשקט, מחויב שאם נספר לו את זה בשקט הוא ייהנה יותר? לא מחויב, אז אניצריך תשובה מה הדרך לדעת איך לגרום למישהו ליהנות יותר או ליהנות פחות ממשהו.

ש: נגיד אנשיםנוסעים לחו"ל בחג ואתה רוצה שהם יסבלו שם.

אליעד: לא באנלך קודם כל על המקרה הפשוט יותר, תקשיב עכשיו יש פה שתי וריאציות וריאציה אחת שאתהעושה את אותה פעילות עם אותו בן אדם כאילו הפעילות היא שניכם ביחד שזה יותר קלהתשובה נגיד ווריאציה נוספת זה מישהו שאתה יודע נגיד שהוא נוסע לטיול ואתה רוצהשהוא לא ייהנה בטיול, אבל אתה לא נוסע איתו לטיול אתה רק יכול לתת לו איזה מחשבה עלהטיול נגיד, יפה אז מה הנוסחה?

ש: אני אומראני אישית מברר מה הוא רוצה וממלא לו את זה כמה שיותר.

אליעד:מה?

ש: אני בודקמה הוא רוצה ועושה איתו פעילות מסוימת כל פעילות.

אליעד: אנחנונשאל שאלה אחרת איך מוצאים תשובה לשאלה הזאת, לא מה התשובה איך מוצאים תשובה לשאלה,שאלתי שאלה גם בהנחה שאתה יודע את התשובה אתה תסביר לי איך הגעת לתשובה ולא אכפת ליאם היא נכונה או לא קודם כל איך יודעים אם היא נכונה.

ש: קודם כלאדם רוצה שיהיה לו טוב יותר מרע.

אליעד: מה אנישאלתי מההתחלה, אני שאלתי איך מוצאים תשובה לא שאלתי מה התשובה.

ש: לא אניבודק מה המהות.

אליעד: אתהנותן לי תשובה אתה אומר בן אדם רוצה שיהיה לו יותר טוב מרע זאת כבר תשובה, אני רוצהלדעת איך מוצאים את התשובה מה השאלה שצריך לשאול שדרכה מגיעים לתשובה.

ש: שואלים מההשאלה.

אליעד: נכוןמה אני שאלתי?

ש: איך עושיםלבן אדם יותר טוב מרע.

אליעד: מה זהלא נכון.

ש: איך שניאנשים שעושים פעילות משותפת.

אליעד: אתההולך עם הבן שלך עכשיו לרשום אותו ללימודים ואתה יש לך אפשרות לגרום לו ליהנות מזה,אתה יכול להגיד "איך אני גורם לו ליהנות יותר מזה שאני רושם אותו ללימודים?" ואתהיכול להגיד "איך אני גורם לו ליהנות פחות מזה שאני רושם אותו ללימודים?" שאלהלגיטימית. מה צריך לשאול כדי להגיע לתשובה?

ש: מה גורםלבן אדם להרגיש טוב יותר.

אליעד: במהתלוי אם הוא ייהנה או לא ייהנה מהדבר זה קודם כל שואלים, במה תלוי אם הוא ייהנה אולא ייהנה מהדבר במה התלות, מה הדבר שיכריע אם הוא ייהנה או לא ייהנה מהדבר שאתההולך לעשות איתו, או אני אנסח את זה יותר מדויק מה אתה חושב בעיניך שהוא חושבשבעיניו שיגרום לו יותר ליהנות או פחות ליהנות, יפה עכשיו ופה התשובה תהיהגרועה.

ש: ואני אוסיףמה מחייב.

אליעד: כן רגעופה התשובה תהיה גרועה ויש פה אנשים שיתנו עוד פעם תשובה גרועה, מה יגידו "כן מחויבלי שאם אני אלך איתו במונית הוא ייהנה יותר מאשר אם אני אלך איתו באוטובוס", לא זאתהתשובה כבר של מה לעשות אבל מה המהות של זה ומחויב שאם תלך איתו? יש מישהו שיגיד"כן מחויב שאם אני אלך איתו במונית הוא ייהנה יותר" אבל נניח שזה נכון, אבל למה זהככה אז במה תלויה ההנאה של הבן אדם, אז מה שצריך לעשות זה לדוגמא לשאול למה אם תיסעאיתו במונית זה יותר טוב מאשר נגיד אם תיסע איתו באוטובוס.

למה? "כי..."ודרך ה - "כי" הזה דרכו מוצאים את המהות כי ההנאה של הבן אדם תלויה בגדול בתועלתשהוא רוצה להשיג באמצעות הדבר. שני אנשים יוצאים לדרך ושניהם נגיד הולכים לטייל אחדההנאה שהוא מפיק מהטיול היא שהוא מרגיש שהוא לא מתנוון בבית אחד ההנאה שהוא מפיקמהטיול זה שהוא מרגיש שהוא חופשי, אחד זה זה שהוא מרגיש שהוא לא עובד אחד זה זהשהוא מרגיש שהוא אוהב מקומות חדשים, אחד זה זה שהוא מרגיש שמשהו.

קודם כל צריךלזהות את המחויבים את הרכיבים הבסיסיים שבונים לו את ההנאה ואחרי שזיהית את הרכיביםהבסיסיים שבונים לו את ההנאה עכשיו אם הבנת מה הסיבה שזה עושה לו טוב או רע דרך זהאפשר להגדיל לו את הטוב או את הרע. לדוגמא אם נגיד לדוגמא הוא נהנה לטייל כי הואנהנה מתחושה של חופש אז במהלך הטיול איתו תעשה דברים שישדרו לו שהוא בחופש הן ברמתהדיבור והן ברמת המעשה, אם אתה רוצה שהוא לא ייהנה אל תיתן לו תחושה של חופש כל דברשהוא עושה "רגע זה יכול לתת לו תחושה שהוא בחופש? לא בא נדבר על עבודה, בוא ניתןתחושה של צמצום לא ניתן לו תחושה של חופש כי אנחנו לא רוצים שהוא ייהנה בטיול".

אבל לפני כןאבל הרעיון הוא שצריך למצוא את הצורה שבה הוא תופס את הדברים, לדוגמא את קוראת לילדשלך סיפור לפני השינה איך גורמים לו ליהנות? תשובה שואלים מה אמור לגרום לו ליהנות,לא מה הפעולות אלא מה המהות למה שהוא ייהנה איך הוא חווה את הסיפור לפני השינה, מההוא חווה מה הוא חושב ואז דרך זה מלבישים איזה, אם לדוגמא נגיד הוא חווה סיפור לפניהשינה כדרך להירגע אז אולי נשים מוסיקה מרגיעה אם נגיד הוא חווה סיפור לפני השינהכדרך לשכוח את מה שעבר עליו כל היום אז אולי צריך לעשות דברים שיגרמו לשכוח את מהשקרה כל היום תלוי איך הוא חווה את הדברים.

ש: אבל זאת לאהשאלה עם איזה מטען הוא בא ואז איך אתה מספק לו או לא מספק לו את זה אלא איך אתהמשפיע עליו לכיוון שאתה רוצה להשפיע עליו.

אליעד: אזקודם כל אתה צריך לדעת מה המטען, אחרי שאתה יודע מה המטען אחר כך אתה שואל את עצמךמה הדברים שאני חושב שאם אני אעשה אותם הם יגדילו את המטען החיובי אצלו או אתהשלילי אצלו.

ש: אפשר לעשותאת זה גם בלי לדעת מה המטען.

אליעד: לא איאפשר.

ש: מכל נקודתמוצא שהוא בא ננסה ללכת לכיוון הזה או לכיוון ההוא.

אליעד: לאהבנתי מה אמרת.

ש: גם בלילדעת בלי לתחקר עם איזה מטען הוא בא אפשר להגדיל לו את היתרון או את החיסרון.

אליעד: איך,אתה הולך עם חברה שלך לראות סרט בקולנוע ואתה רוצה שהיא תהנה יותר מהסרט מה אתהצריך לעשות?

ש: להגדיל אתהחיסרון או את היתרון.

אליעד: שלמי?

ש: שלהסרט.

אליעד:שלה.

ש: שלה.

אליעד: אז אתהצריך לדעת מה חסר לה מה היא מחפשת בכלל.

ש: לא אני לאחייב אני יכול ליצור לה את החיסרון הזה.

אליעד:כן.

ש: בלי לדעתמה היא מחפשת.

אליעד: מהלדוגמא תן דוגמא, נגיד אתה הולך לראות איתה סרט ואז אתה יכול לספר לה לדוגמא כדילהגדיל את החיסרון בוא נספר לה כמה אנשים בעולם חיכו לראות את הסרט הזה, נכון זהיגדיל את החיסרון?

ש: לא בכיווןהזה.

אליעד: אזמאיזה כיוון?

ש: מהכיוון שלאני אקח את ההפך של הדבר.

אליעד: כן מהההפך של הדבר שלא רואים את הסרט, אין בעיה איך הגדלת מה עשית?

ש: לא ואניאגיד כמה הוא גרוע איזה באסה זה שלא רואים את סרט, איזה באסה זה לשבת בבית.

אליעד: לא אזהתשובות שלך גרועות, למה הן גרועות? נגיד שאתה אומר לה איזה באסה לשבת בבית אבלאולי היא רוצה לראות סרט מתוך תחושה שזה גם טוב לשבת בבית וזה גם טוב לצאת ואז ברגעשאמרת לה איזה באסה לשבת בבית גרמת לה פחות ליהנות מהסרט כי היא בכלל לא רצתהלהרגיש שהיא חייבת לצאת לסרט כי איזה באסה לשבת בבית. אתה בעצם מספר את ההתניות שלךאתה אומר "בוא נבדוק מה גורם לי ליהנות יותר מהסרט וכל מה שהוא לא לראות סרט באנגיד שהוא רע ואז היא תהנה יותר מהסרט" זה לא מחויב לא נכון, לא נכון יכול להיותשהיא תגיד לך "לי לא באסה להיות בבית מה הבעיה".

ש: מה היאתגיד?

אליעד: אתהתגיד לה איזה באסה להיות בבית היא תגיד לך "לא נכון לא באסה להיות בבית, הכי כייףלהיות בבית אני אפילו עצובה שאני פה אני בכלל מעדיפה לחזור הביתה". אתה רצית שהיאתהנה יותר בסרט אז אמרת "מה ההפך של לצאת לסרט? להיות בבית אז בא נגיד לה שלהיותבבית זה מאוד גרוע ואז היא תהנה יותר מהסרט" ואיך שהתחלת להגיד לה כמה זה גרועלהיות בבית היא פתאום אומרת לך "מה פתאום יש לי בכלל משימה שאני צריכה לעשות למחרבא נחזור הביתה".

ש: אז צריךלהיות יותר מתוחכם להגיד יש אנשים שמאוד רע להם להיות בבית להתחיל לדבר על דברים לאקשורים שהם כאילו ההפך של הדבר.

אליעד: יפהוכדי שהיא בסוף תהנה יותר היא צריכה לחשוב שלהיות בבית זה יותר רע נכון אז אתה אומרבוא נשכנע אותה שלהיות בבית זה רע.

ש: נכון.

אליעד: נכוןוזה גרוע כי ברגע שהיא תחשוב על זה אז היא תגיד "לא אני רוצה להיות בבית", אבל אתהמה המהות של מה שאתה אומר? אתה אומר בא נראה את מה שהיא עושה כל מה ששונה מזה נסבירלה למה הוא לא טוב, נמצא סיבות ללמה זה לא טוב. עכשיו זה לא הכיוון כאילו בתורתשובה גנרית נניח שזה נכון אבל זה לא מדויק למה כי זה לפי מה שהיא חושבת ואם זה לאהכיוון ואם בכלל מה שיגרום לה ליהנות יותר מהסרט זה משהו אחר בכלל, אתה גם הולךלחזור איתה הביתה עוד שעה אתה יודע אחרי הסרט הם חוזרים הביתה מה אתה מספר לה כמהזה גרוע להיות בבית.

ש: אני אגידלה איזה סרט גרוע היה.

אליעד: אתהמבין ואז היא לא תרצה גם לחזור איתך הביתה. רגע אז תקשיב אבל אמרתי לאיזה כיוון,תקשיב מה הכיוון אז אמרתי מה הכיוון אתה הולך איתה לסרט לדוגמא ואז אתה שואל אתעצמך מה אתה חושב שהסיבה שבגללה היא הולכת לסרט, מה התועלות.

ש: רגע אבלאמרת לו שזה לא מה שהוא חושב הוא צריך לדלות ממנה אינפורמציה.

אליעד: זה מהשאמרתי, איך לדעת מה היא חושבת? שאלה אחרת איך לתחקר שאלה אחרת אבל בגדול תשאל אתעצמך מה אתה חושב שהיא חושבת שבגלל זה היא נהנית ללכת לסרט "כי זה גורם לה הפוגהמהעבודה כי זה גורם לה להיות כמו כולם שכולם רואים את הסרט, כי זה גורם לה להיכנסלחוויה של הדרמה של הסרט כי זה גורם לה לצאת מהחוויה של הדרמה שהיא נמצאת בה,כי...".

מה המחויב שלהמה היא רוצה ודרך זה אתה בונה לה את זה אתה אומר "וואלה אם היא נהנית מהסרט כי זהעושה לה סוג של ניקוי" עבורה היא חווה את זה כניקוי ראש מהעבודה אז בא נלך אפשרלהכניס אלמנטים שהם סוג של ניקוי ראש. אז זה גם יכול להיות בצורת דיבור "מה איזהכייף לנקות את הראש עכשיו מהעבודה" או לשים לב שלא מדברים לב על העבודה או להכניסעוד דברים שיכולים לגרום לה לשכוח את העבודה. לדוגמא תשאל את עצמך "למה כשהיא רואהאת הסרט היא שוכחת את העבודה?" ולעשות עוד דברים כאלה ואז היא תהנה עוד יותר.

ש: ואם אתהרוצה להוסיף את ההפך כדי שהיא תסבול יותר.

אליעד: אזתדבר, ואתה יודע שהסיבה שהיא יוצאת לסרט זה כדי לברוח מהעבודה ואז אתה יכול לדבראיתה על העבודה אתה יכול להגיד "טוב עכשיו אנחנו צריכים", אז מה אתה עושה? הפוך אתהאומר לעצמך "למה היא רוצה לשכוח את העבודה?" ואז נגיד התשובה תהיה היא רוצה לשכוחאת העבודה כי נגיד לא מתגמלים אותה מספיק "יפה בא נדבר על זה שגם פה לא מתגמליםאותנו מספיק", אז מה זה עזר לה שהיא הלכה לסרט "לא שווה המחירים דופקים אותנו, לאמתגמלים אותנו מספיק בסרט זה יקר, תראי לא קיבלתי משכורת" אתה מבין.

ש: ואז זהיהיה אני שהרסתי לה את הסרט בסוף.

אליעד: היא לאיודעת את זה בכלל, לא קודם כל זה נכון יכול להיות שהיא תגיד שהרסת לה את הסרט זאתהאמת אם ברור שאתה רוצה לעשות למישהו רע יכול להיות שהוא יאשים אותך בזה, זה נכוןאבל אני אומר בגדול החוויה של הסרט נהרסה כי המהות של הסרט הייתה לנסות לצאת מחוויהשל "דופקים אותי" ואז אתה בסרט אומר לה "הנה דופקים אותנו פה ודופקים אותנו פה" ואזבעצם היא נכנסה לחוויה שלילית שהיא רצתה לצאת ממנה.

אבל אם לדוגמאנגיד היא רצתה לצאת לסרט בכלל לא כדי לשכוח את העבודה ולא אכפת לה שדופקים אותה שםזה לא מפריע לה, היא רצתה לצאת לסרט מסיבה אחרת ולכן אני אומר קודם כל צריך לזהותמה המחויב שלה.

ש: אז אוקי אזאיך אתה יודע אז אתה מתחקר אותה.

אליעד: אזקודם כל אתה בכלל מבין שאתה רוצה לדעת מה המחויב שלה כי רוב האנשים מדלגים על השלבהזה הם חושבים שזה איך שהם חושבים, אם אתה נגיד מכין למישהי אוכל לדוגמא ואתה אוהבאת האוכל עם יותר מלח אתה תשים מלח אבל מי אמר שהיא אוהבת את זה עם מלח אולי היארוצה בלי מלח.

ש:שואלים.

אליעד: ולאתמיד אתה יכול לשאול ויש אפשרות שתשאל ויש אפשרות שלא תשאל, אבל רוב האנשים לאחושבים על זה אז אולי במלח הם חושבים אבל בשאר הדברים הם לא חושבים. דוגמא נגיד אתהמכין למישהי ארוחה נגיד ונגיד שאתה רוצה שהיא תהנה מה אתה צריך לעשות? אז התשובהתהיה להכין לה ארוחה טעימה נניח, אבל זאת תשובה גנרית מדי והיא גם לא בהכרחנכונה.

ש: אבל לך תדעמה היא טעימה למי.

אליעד: לאונגיד שאתה אומר לה "מה את הכי אוהבת לאכול?" ואתה מכין לה אבל אז אתה אומר "טובאבל עכשיו שאלה איפה נאכל את זה בבית או מחוץ לבית, איפה נשב בסלון או במטבח אובחדר שינה, עם איזה צלחות נאכל את זה איזה תאורה תהיה ברקע, מה יהיה ברקע", שאלותאיך תדע מה התשובה? צריך להבין מה מלכתחילה היא מנסה לחוות דרך הארוחה או מה אתהרוצה שהיא תחווה דרך הארוחה.

ש: איך תביןאת זה אם לא תתחקר אותה?

אליעד: לאיודע אז תתחקר אותה, איך לתחקר אותה נושא אחר בסדר אבל.

ש: אם יש לךאת האינפורמציה מה המחויב אז סבבה.

אליעד: קודםכל אתה בכלל מנסה להבין, רוב האנשים מדלגים על השלב הזה בכלל קודם כל תנסה להבין"מה התועלות שאני רוצה שהיא תחווה דרך הארוחה?" או "למה היא בכלל נהנית בארוחה?" או"מה יגרום לה בכלל ליהנות בארוחה?", לא ברמת צורות אלא לדוגמא מה שיגרום לה ליהנותבארוחה נגיד זאת תחושה של x, אוקי איך הדברים האלה משפיעים על התחושה של ה - x.

ש: כן תיתן להאת ה - x.

אליעד: אזתיתן לה אתה דוגמא.

ש: הנה דוגמאארוחה.

אליעד: כן אבלעכשיו אתה שואל את עצמך למה שהיא תהנה בארוחה בוא ניתן תשובות, אפשרות אחת יכוללהיות שהיא רעבה אם היא בגלל שהיא רעבה אז אולי, אם המחויב שהיא אומרת לך "אני רוצהשתכין אוכל" זה בגלל נגיד שהיא רעבה אז אולי מה יכול לקזז תחושה של רעב כמות של שפעשל אוכל ונגיד אור בחדר כי אם יש אור בחדר, דוגמא נגיד שהיא באה מאוד רעבה ואתהנגיד לדוגמא תעשה ארוחה בלי הרבה אור.

ש: תאורןכביכול.

אליעד: נכוןאבל בגלל שאין הרבה אור היא פחות שבעה למה כי כשרואים אוכל זה גם נותן תחושה שלשובע, אני לא אומר שזה תמיד ככה וזה אבל אני נותן לך כיוון, אם לדוגמא נגיד תביאצלחות קטנות כי זה נראה יותר יוקרתי אבל היא באה בתחושה שהיא רעבה היא רוצה קערההיא לא רוצה צלחות. עכשיו אם לדוגמא נגיד היא רוצה לאכול נגיד כי היא רוצה להרגישנגיד שאתה אוהב אותה נניח שהיא מיוחדת לא יודע מה.

ש: מושקעלהשקיע.

אליעד: יפה אזמה עבורה נתפס כלהשקיע וזה בכלל לא בטוח שזה עבורך להשקיע אבל עבורה זה נתפסכלהשקיע.

ש: לי יש משהושזה מעלה לי שאני רציתי לשאול על זה אני למשל יוצא עם חברים להופעות שירים זה וזהואני לי חשוב להגיד תמיד מה אני מרגיש על העניין את האמת.

אליעד: למיחשוב לך?

ש: לילעצמי.

אליעד: חשובלך להגיד לעצמך?

ש: לא אניאומר להם אבל אני כאילו אומר את זה למשל ובדרך כלל חסרונות "ההופעה הגיטרה לא הייתהטובה זה היה טוב".

אליעד: למהחשוב לך להגיד מה החסרונות?

ש: זאת שאלהבפני עצמה אבל אני שם לב שהם כאילו מתבאסים מזה.

אליעד: ברוראתה הורס להם את החוויה אולי בגלל זה אתה אומר להם מה החסרונות כדי שינדו אותך.

ש: בשביללדפוק אותם.

אליעד: לאבשביל שינדו אותך.

ש: מה הםרוצים אבל מה הם רוצים שאני אגיד להם שזה יפה וזה לא היה יפה?

אליעד: הםרוצים הנחת היסוד אומרת שהם רוצים שיהיה להם יותר טוב, מה יגרום להם שיהיה להם יותרטוב.

ש: יש כאלהשייהנו יותר מההיבט הזה.

אליעד:נכון.

ש: מי נהנהמזה? לא אני אומר מההיבט של בא נראה איך נשפר פעם הבאה.

אליעד: כיעבורך, אתה שאלת מה הם אז תבדוק מה הם יש מישהו שיגיד "אני רוצה שתמיד נגיד את האמתואם דפקו אותנו נדבר על זה" ויש אחד שיגיד "אני רוצה שתמיד נגיד שלא דפקו אותנו" כלאחד מה שהוא.

ש: לא חשבתיעל זה.

אליעד: כל אחדמה שהוא.

ש: חשבתי עלזה אבל ראיתי שהם כאילו זה לא טוב להם אז חשבתי איך לשנות את זה, כן חשבתי גם אםאני אגיד להם הכל כייף והכל זה זה נראה לי גם מוגזם.

אליעד:דבר.

ש: היוםלדוגמא אימנתי איזה מישהי והיא אמרה לדוגמא איזה אימון כייפי היה היום, ניסיתילהבין אמרתי רגע מה היה מיוחד היום.

אליעד: לאובהנחה שאתה נגיד רוצה שיהיה לה עוד פעם.

ש: כן עכשיוזאת הצרה.

אליעד: אתהצריך לשאול את עצמך או לשאול אותה "מה היה לך הכי כייף?", קודם כל אתה יכול לשאולאותה "למה זה היה לך כייף?" וגם לא בטוח שהיא תיתן לך את התשובה יכול להיות שאתהתשאל אותה "למה היה לך כייף?" והיא לא תיתן לך את התשובה או שתיתן לך תשובה לאנכונה או בגלל שהיא לא מבינה את עצמה או בגלל שהיא מבינה את עצמה ולא רוצה להגיד לךמה התשובה.

ש: כל מינישאלות.

אליעד: כן אבלבהנחה שאתה נגיד אומר לה "מה היה לך הכי כייף?" או "ממה נהנית יותר?" מה פה מה שםודרך זה אתה מנסה לאתר את הסיבות שבגללן נראה לך שהיה לה יותר כייף ואז דרך זה אתהמנסה להבין את המהות אחרי שמצאת, לדוגמא נגיד היא אומרת לך "היה לי יותר כייף כיהיום הזעתי יותר" נניח.

ש: היום היהאימון יותר.

אליעד: איזהאימון אינטנסיבי נגיד.

ש:דינאמי.

אליעד: דינאמימה זה אומר דינאמי?

ש: תזוזה יותרזז.

אליעד: יפהעכשיו לכאורה אז הפירוש הפשוט אומר "אוקי אז פעם הבאה נעשה לה אימון יותר דינאמי"אבל זה לא נכון צריך לשאול "למה היא נהנתה מזה שזה אימון יותר דינאמי?" זה גם היאלא בטוח יודעת את התשובה. אז עוד פעם בפשוט היא אמרה לך אימון דינאמי תעשה אימוןדינאמי אבל מי אמר אולי היא רצתה היום היה לה יותר כייף אימון דינאמי כי היא כלהשבוע לא עשתה כלום והיא לא עובדת ושבוע הבא אם אתה תעשה לה אימון דינאמי היא כברחזרה לעבודה והיא תתבאס.

ש: נכון זהנכון.

אליעד: לשאוללמה היא נהנתה מאימון הדינאמי, מה הסיבה לא יודע צריך לתחקר לבדוק לשאול.

ש: רגע אתהעוד פעם מתחיל למהר, אתה כל פעם כשאתה מגיע לנקודה את משחק עם האיקסים והוואיםוהזדים.

אליעד: אבלצריך תביא מקרה תביא אירוע היא אומרת לך היה לי כייף.

ש: לדוגמא אניזאת היא.

אליעד: לא אבלאתה מדבר איתה, היא אומרת לך "היה לי כייף, מה היה לך הכי כייף? היה אימון דינאמי,וואלה את אוהבת את זה שזה דינאמי? כן, מה הכי כייף לך בזה שזה דינאמי למה את אוהבתאת זה שזה דינאמי?" שואלים מדברים אם אתה יכול לשאול תשאל ואז לפי זה תבין מה לעשותמדברים.

ש: כן אבלאמרת שיכול להיות תשובות נניח.

אליעד: נכוןאז אם אתה לא יכול לקבל תשובה אתה גם יכול לטעות, נכון ואתה יכול לטעות נכון ויכוללהיות שלפעמים אתה תחשוב שמה שהבן אדם הזה מחפש משהו אחד ומה שהוא מחפש זה בדיוק אתההפך ואתה תעשה את הטעות, נכון זאת האמת ואז לא תלמד ולא תדע נכון. בסדר זאת לאהמהות עכשיו המהות היא שתהיה מודע לזה שבכלל כדי ליצור לו חוויה, עכשיו לדוגמא נגידמישהו מזמין למישהו נגיד מסאז' נניח איזה מסאז' תזמין לו יש עשרה סוגים עשריםסוגים, איזה מסאז' צריך לשאול למה אתה חושב שהוא ייהנה מהמסאז' מלכתחילה "כי הוארוצה להרגיש שחרור הוא רוצה להרגיש רוגע, רוצה להרגיש זה".

יש הרבה סיבותוכל מסאז' יש לו את מה שהוא מתאים אם זה אחד חזק אם זה חלש, אם זה חם אם זה קר אםזה עם זה אם זה בלי זה כל מיני סוגים והכל לפי המשמעויות שהבן אדם מה שהוא מחפשלהשיג בדבר.

ש: אני לדוגמאפעם עשיתי מסאז' ורציתי להרגיש חזק אז הייתי אומר תדחפו עוד שנייה כמעט הוא שובר ליאת העצמות ממש היה אפילו אחד כזה חזק.

אליעד: אז זההיה לא טוב?

ש: היהמצוין.

אליעד: אוקי,רצית שהמסאז' יהיה חזק או שאתה תרגיש חזק?

ש: שאני ארגישחזק.

אליעד: ואיךזה שעושים מכאיבים לך וגורמים לך להרגיש יותר חזק אתה עומד בזה?

ש: שאני עומדבכאב.

אליעד: אזתרביצו לי.

ש: כן זה היהעל הגבול ממש כופפו וזה ואז עכשיו לדוגמא כשאני עושה מסאז' אני רוצה משהו אחר לגמריאני רוצה ככה להרגיע את הגוף וכל זה אז בכלל כשעושים לי את הדברים האלה אני נכנסלסטרס אז אני מבקש במקום משהו אחר.

אליעד: שזה לאבהכרח יותר טוב לך אבל בעיקרון כן השאלה מה החוויה הסובייקטיבית, ותסתכלו עוד פעםהרעיון זה לא להתמקד בצורות כאשר בן אדם עושה משהו למישהו או עם מישהו או לא יודעמה והוא רוצה שהוא ייהנה או לא ייהנה ההתמקדות לא צריכה להיות ישר ב - "טוב אז אניצריך לעשות ככה אז אני אעשה ככה ואני אעשה ככה" לא, קודם כל תנסה להבין את המהותלמה שהוא ייהנה מזה יותר למה שהוא ייהנה מזה, מה גורם לו ליהנות מזה איזה סוג שלהנאה הוא מנסה להשיג פה ולפי זה כבר אפשר לבנות גם את המינונים. עכשיו ולפעמיםרוצים שמישהו ייהנה לפעמים רוצים שהוא לא ייהנה ולפעמים מה רוצים?

ש:שיסבול.

אליעד: לא עודפעם, לפעמים רוצים שהוא ייהנה ולפעמים רוצים שהוא יסבול ולפעמים מה רוצים?

ש: לא זה ולאזה.

אליעד: לא זהולא זה אז בסדר אז אל תעשה כלום.

ש: שגםוגם.

אליעד:ולפעמים רוצים גם וגם כי לפעמים גם רוצים לשלוט בעוצמת ההנאה, אתה רוצה מישהו מסויםשהוא ייהנה אבל לא יותר מדי שהוא יסבול אבל לא יותר מדי. אז אם מבינים את המהות שלמה גורם לו ליהנות או מה גורם לו לסבול דרך זה יותר קל להלביש "טוב הוא סבל מספיקבוא נעצור את זה, הוא נהנה מספיק בוא נעצור את זה"

ש: זהרוע.

אליעד: ולכןאת תמיד תבחרי באופציה לגרום לאנשים ליהנות כדי לא להיות רעה נכון.

ש: אבל אוליהיא רעה לעצמה.

אליעד: מה זהמשנה עכשיו אני הסברתי מה לעשות ומה לא לעשות עכשיו בן אדם יחליט מה הוא רוצה איךלהרוג מישהו ואיך להחיות מישהו.

ש: ואם למשלאתה עובד עם מישהו ואתה חושב שאולי גילית את הדברים האלה שהוא רוצה כדי ליצור לויותר הנאה אבל אתה לא מוכן לתת לו את זה.

אליעד: במקוםהעבודה לדוגמא.

ש: כן אתה לאמוכן לתת לו את זה זה לא מתאים לך.

אליעד: נכוןכי את לא רוצה שהוא ישתלט עלייך כי את רוצה שהוא יתפטר בכלל.

ש: לא יודעתמכל מיני סיבות.

אליעד:יפה.

ש: אבל עדייןיש לזה גם את המחיר של הצד השני שבן אדם סובל ממך כביכול.

אליעד: אם הואמודע לזה שזה ממך נכון זאת בעיה זה עלול באמת לגרום לו איך קוראים לזה לשנוא אותךאו לריב איתך נכון, אם את עושה למישהו רע אז סיכוי סביר אם את לא יודעת לעשות את זהמספיק מתוחכם שהוא יאשים אותך בזה שרע לו יגיד לך "את רצית".

ש: אני מבינהמה שאתה אומר אני מנסה לעשות טוב אבל עדיין יש דברים שאני.

אליעד: טובלעצמך או טוב לשני?

ש: גם וגם כיאני לא רוצה שזה יגיע למצבים האלה שבן אדם כל כך שונא אותך שהוא כאילו.

אליעד:אותי.

ש: אותי כן כלכך שונא אותי שהוא לא מסתדר איתי או שאני מפריעה לו מאוד באיזשהו תחום אז זה עלולגם להתנקם בי אחר כך זה בעייתי אבל מצד שני אני לא רוצה את מה שהוא רוצה.

אליעד: אניהסברתי את החוקים עכשיו יש מחירים אם תעשי לו טוב המחיר כזה וכזה התועלת כזאת וכזאתאם תעשי לו רע המחיר כזה וכזה התועלת כזאת וכזאת, מה תעשי? תעשי מה שבא לך אניהסברתי איך לגרום למישהו ליהנות או לא ליהנות ממשהו, את עושה עם מישהו משהו את רוצהשהוא ייהנה יותר? "למה הוא נהנה מזה יותר מה אמור לגרום לו ליהנות", רוצים שמישהולא ייהנה? "למה הוא נהנה מזה?" ולהיזהר לא לעשות את זה "מה האפשרויות שיגרמו לו לאליהנות מזה?" ולעשות את זה כדי שהוא לא ייהנה ככה עושים.

ומי שמספיקמתוחכם אז יש פה עוד שתי רובריקות יש פה עוד שתי וריאציות אז כנראה שבדברים הטוביםהוא גם ידע לגרום לשני להבין שהוא נהנה יותר בזכותו ובדברים הרעים הוא כנראה ידע גםלגרום לשני לא לדעת שהוא נהנה פחות בגללו.

ש: ואיך הואעושה את זה?

אליעד: קודםכל הבנת מה אמרתי בכלל?

ש: כן.

אליעד: עודפעם אתה עושה עם מישהו פעולה ואתה רוצה בטוב שהוא יגיד "זה בזכותך" וברע הוא לאיגיד שזה בגללך, אז איך עושים? אז נגיד אז עושים בצורה יותר ישירה עושים בצורה יותרעקיפה כל מיני דברים ופה זה כבר מתפתח ליותר עומקים. זה מה שאמרתי עכשיו זה נכוןבהקשר של כל מה שקשור למערכות יחסים בכל הווריאציות כלשהן, עכשיו כל מה שאמרתי נכוןבעוד זווית באיזה זווית? של בן אדם מול עצמו נניח שבן אדם מעשן סיגריות ובן אדםרוצה ליהנות פחות מזה שהוא מעשן סיגריות.

מה הוא צריךלעשות? לשאול את עצמו נגיד שהוא רוצה להיגמל מהסיגריות ואז הוא אומר "אוקי מה גורםלי ליהנות מזה שאני מעשן את הסיגריה? אוקי אני יודע שכשאני מעשן את הסיגריה היאגורמת לי ליהנות מזה שאני מרגיש רגוע, יפה אוקי ולכן מעכשיו כשאני מעשן סיגריה אנילא אשב אני אעשה את זה תוך כדי הליכה, אני לא אשתה את זה עם כוס קפה" למה כדי למחוקבמוח את ההתניה.

ש: איך אתהיודע את זה?

אליעד: אתמה?

ש: עישנתפעם?

אליעד: אף פעםלא ראית מישהו שמעשן.

ש: מה הבעיההוא מדמיין שהוא מעשן.

אליעד: לאמשנה מה זה, אכלת פעם בורקס מה כייף לך בלאכול בורקס? "התחושה של השובע", יפה ולכןאתה תמיד תאכל בורקס אחד פחות הכל רק לא תחושה של שובע או ולכן כל פעם כשאתה אוכלבורקס תשתה הרבה מים, למה תשתה הרבה מים כדי שלא תהיה רעב ואז תהנה פחות מהבורקס כיהבורקס פחות יצר לך הנאה של שובע כי כבר היית שבע מקודם או אחרי שאתה מגיע להיותשבע תאכל עוד כדי שתשנא את התחושה של השובע.

מה שזה אומרשזה גם בן אדם מול עצמו, בן אדם יש לו התנהגות שהוא רוצה לחזק אותה אצל עצמו אוליהנות נגיד בן אדם נגיד עושה פעולה והוא רוצה לשכנע את עצמו שזה טוב. איזה דוגמאנגיד בן אדם עושה פעולה והוא נגיד רוצה לגרום לעצמו ליהנות יותר מהפעולה לשכנע אתעצמו שזה טוב, מה לדוגמא?

ש: לעבוד.

אליעד: נגידהולך לעבוד והוא רוצה נגיד לגרום לעצמו ליהנות יותר מהעבודה, אוקי נגיד אז הוא שואלאת עצמו "אוקי מה יגרום לי ליהנות?" אבל לא ברמת הצורה "למה אני נגיד נהנה מזה שאניעובד?" ואז נגיד לדוגמא.

ש: בגללהכסף.

אליעד: אוקיבא נגיד שזה בגלל הכסף, אוקי סבבה אז איך אתה יכול ליצור לעצמך בראש חוויה יותרחזקה שהעבודה הזאת מביאה לך כסף לדוגמא?

ש: שכל דקהשעוברת תהיה על הכסף.

אליעד: לאשנייה לדוגמא אז אתה יכול להגיד לעצמך כל בוקר לפני העבודה נגיד "אני אלך איפשהוואני אסתכל על החנויות ואז אני אגיד טוב עכשיו בשביל לקנות את זה אני אלך לעבודלדוגמא, סתם לא משנה נתתי כיוון נתתי פה פתח גם איך לחזק דברים וגם איך להחלישהנאות, גם בן אדם מול סביבתו וגם בן אדם מול...

המאמר מאת מאמן אימון אישי/ עסקי / ייעוץ / אליעד כהן - www.EIP.co.il

הכנס לאתרותהנה מעוד מטפל, מטפל קוגניטיביהתנהגותי, אליעד כהן, התמכרויות, אליעד כהן, איך לגרום לגברים לאהוב אותך..., איךלגרום לאהוב אותך..., איך לגרום לנשים לאהוב אותי..., לגרום למישהו לאהוב אותך,יעוץ ועוד ...

 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

מאת: אליעד כהן - היחיד בעולם שמתחייב - 100% אושר אמיתי בשלמות מוחלטת בכל תחומי החיים - נסו ותראו! 

הכנס עכשיו לאתר EIP.co.il ותהנה מאלפי מאמרים + הרצאות וידאו על כל נושאי החיים בכלל, ועל האושר שלך בפרט ...

מאמן אישי / אימון אישי / חרדה / פחד / הפרעת חרדה / טיפול בחרדה / פחדים / דיכאון - EIP.co.il ועוד...

ידע - להצליח

תכנסו ותהנו ...

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת מאמן אישי אליעד כהן אימון אישי Eip.co.il

איך לחנך ילדים, איך לשכנע אנשים, איך לגרום למישהו לחשוב כמוך, איך לגרום למישהו להסכים איתך, כושר שכנוע, איך להסביר משהו, טיפול הוליסטי, מאמן אישי: עכשיו העניין הוא כזה למה לפעמים בן אדם רוצה להסביר משהו למישהו והוא לא מצליח להסביר לו, אתה רוצה להסביר משהו למישהו ואתה לא מצליח להסביר לו. עכשיו יש תיאוריה שאומרת אם אתה רוצה לדעת אם הבנת לך תסביר למישהו ואנחנו נשדרג את זה ותבקש ממנו גם להסביר מה הוא הבין ותראה שהוא באמת הבין ואפילו תסביר למישהו מפגר וככל שהוא יותר מפגר והצלחת להסביר ...

הכשרת עובדים, ניהול מנהלים בארגון, איך להכשיר עובדים, איך לנהל מנהלים, איך לנהל עובדים, פיתוח עובדים, קואצ'ר מומלץ, טיפול נפשי: עכשיו הנושא הוא כזה אחת הטעויות שעושים מנהלים, יש בעיקרון בארגון שני סוגי עובדים יש עובדים שיש להם מטרה מאוד מוגדרת וספציפית שהם בעצם התחליף הכי זול לרובוט כאילו זאת אומרת יש איזה עבודה מסוימת שהם צריכים לעשות עושים אותה רק פשוט במקום להביא רובוט כי אין רובוט שיעשה את זה אז הם עושים את זה, עכשיו זה עובדים שאין צורך שיהיה להם שכל אפילו יש צורך שלא יהיה ...

הערכה עצמית רעה, עודף ערך עצמי, דימוי עצמי גבוה מידי, חוסר ביטחון עצמי, הסרט הסוד, מפחד להתחיל עם בחורה, אימון אישי לחיים, אימון אישי מומלץ: עכשיו הנושא הוא כזה לפעמים דימוי עצמי גבוהה וערך עצמי גבוהה דופק את הבן אדם, עכשיו מראש בא נגיד שאם היה לו לבן אדם דימוי עצמי באמת גבוהה זה לא היה דופק אותו בסדר אבל בא נדבר על דימוי עצמי כאילו גבוהה, גבוהה אבל דופק את הבן אדם. מה לדוגמא נגיד בן אדם בוא ניתן דוגמא קלאסית נגיד בן אדם מפחד להתחיל עם בחורה כי יש לו דימוי עצמי מאוד גבוהה שהוא ...

אימון אישי, ממי ללמוד, איך לבחור מטפל, איך לבחור מאמן, איך לבחור יועץ, אימון עסקי, מורה רוחני, מאמן אישי לחיים: אז עשו כדלקמן יש את הנושא שאומר שיש בן אדם שיביא לך דגים ויש בן אדם שילמד אותך לדוג, מכירים את הנושא אם מישהו רוצה לשלוט בך הוא יעדיף לתת לך דגים ככה אתה צריך לחזור מחר לקחת עוד דגים, אם הוא רוצה להיפטר ממך כי נמאס לו לראות אותך אז הוא לא ייתן לך לא דגים ולא ילמד אותך לדוג כדי שתמות ברעב והוא לא יראה אותך יותר. אבל אם הוא יודע שזה בלתי אפשרי, סתם פשוט ניסיתי להפוך כאילו ...

לא רוצה לפחד מהמוות, ניסיונות התאבדות, מחשבות אובדניות, התגרות במוות, חרדה מהמוות, מחשבה טורדנית, מטפל רגשי, יועץ טיפולי: עכשיו השאלה היא כזאת יש מישהי נגיד לצורך העניין, מישהי מישהו לצורך העניין זאת מישהי שהתופעה המתוארת היא כדלקמן נניח היא ראתה בטלוויזיה משהו בחדשות "מישהי התאבדה, התאבדה עם צעיף", אוקי היא עכשיו נכנסה למחשבה טורדנית היא צריכה לבדוק אם אפשר להתאבד עם צעיף או לא היא הולכת נגיד עכשיו לא היה לה צעיף אז נגיד היה לה בבית כבל של טלפון סלולרי, היא לקחה את הכבל קשרה ...

הססנות, מה זה fomo, חשש מהחמצה, תחושת החמצה בחיים, התמודדות עם תחושת החמצה, fear of missing out, אימון אישי לחיים, מטפל אישי: עכשיו יש תופעה שנקראת FOMO. ש: מה זה FOMO? אליעד: FOMO זה ראשי תיבות fear of missing out אתה מפחד להחמיץ דברים. ש: פחד מלהחמיץ דברים. אליעד: כן. ש: מוכר לי. אליעד: אתה אומר לבן אדם "אולי תצא עם זאתי, לא אני מפחד להחמיץ את האחרות, אולי תעשה ככה למה שלא תהנה בסרט, אני מפחד להחמיץ סרט אחר". ש: אוקי החמצה כלשהי. אליעד: נכון, מה עושים עם זה אתה בא לעשות תרגיל ...

שיפור הישגים, פתרון בעיות, התפתחות אישית, כמה לתרגל, תרגול מיומנות, פיתוח מיומנות, מטפל רוחני, הכוונה אישית: מה אתה אומר? ש: אוקי הבנתי אז בסופו של דבר מתי באמת התרגול עובד? אליעד: התרגול עובד כשהבעיה מלכתחילה הייתה פונקציה של חוסר תרגול זאת התשובה, אם מלכתחילה הבעיה המקורית נבעה מכך שאתה לא מתרגל מספיק אז אם תתרגל זה יעבוד ואם הבעיה לא נבעה מזה זה לא יעבוד. ש: אז אם כך אז נשאלת השאלה אז מה הייתה הבעיה מלכתחילה זה מובן מאליו. אליעד: לא מובן מאליו יש אנשים שחושבים שתרגול יפתור ...

מאמרים נוספים בנושא אימון אישי

מאת: בנימין קלינגראימון אישי04/08/201137 צפיות
קלינגר בנימין המרכז ל רישוי עסקים והתרי בניה כתובת חשמונאים 100 | תל אביב - יפו טלפון 0523888813 סלולרי 0528887900 פקס 036990134 אימייל klinger_b@bezeqint.net אדריכלים ומעצבי פנים עו"ד מקרקעין עורך דין פלילי משרד אדריכלים ומהנדסי בנין המתמחים בהליך הוצאת רישיונות בניה ורישוי עסקים .כל המומחים תחת קורת גג אחת. מחלקה מובילה בהסדרת חריגות בניה, ביטול צווי הריסה והפסקת בניה

מאת: דרור אטריאימון אישי17/01/192415 צפיות
חושבים להגדיל את המשכנתא הקיימת ולהכניס לתוכה את כל ההלוואות הקיימות בעובר ושב ועוד מקומות אחרים.? בדיוק בשביל זה קיימת משכנתא לכל מטרה, אשר מטרתה היא להוות כסף זמין עבור האנשים, שמעוניינים להפוך את כל ההחזרים החודשיים שלהם להחזר חודשי אחד מוגדל של המשכנתא. מה זה בעצם משכנתא לסגירת חובות ?

מאת: דרור אטריאימון אישי12/01/192217 צפיות
עברתם פשיטת רגל וקיבלתם הפטר? עבר קצת זמן ואתם רוצים עכשיו לקחת משכנתא לסגירת חובות או משכנתא לקניית דירה? אתם כבר בטח מבינים שזה הולך להיות משימה מאוד קשה, היות והבנקים לא יכולים לסבול אנשים שעברו פשיטת רגל ולא מוכנים להסתכל עליהם בכלל.

מאת: דרור אטריאימון אישי01/01/192258 צפיות
אחד התהליכים המורכבים והקשים שניתן לעבור בחיים האלו זה ככל הנראה לעבור פשיטת רגל. הרוב חושבים שפשיטת רגל היא דבר שקורה רק לחברות גדולות, אבל האמת היא שזה בכלל לא נכון. הרבה פעמים גם אנשים פרטיים מגיעים לפשיטות רגל.

מאת: ירון שוראימון אישי05/06/173397 צפיות
האם אתם הולכים אחרי החלומות שלכם? ואיך למצוא את הייעוד המדויק עבורכם.

מאת: ירון שוראימון אישי31/03/172878 צפיות
איך תוכלו להרוויח יותר, מה הסיבות לכך שאתם לא מרוויחים את מה שאתם רוצים ואיך זה קשור לאהבה

מאת: ירון שוראימון אישי06/03/173002 צפיות
"המשימה" שהכי חשובה בחיים שלנו היא ללמוד לאהוב את עצמנו ללא תנאי.

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica