חפש מאמרים:
שלום אורח
13.06.2024
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

איך לעמוד בנסיונות של החיים?

מאת: ברסלב מאירדתות21/01/20162450 צפיות שתף בטוויטר |   שתף בפייסבוק

ברסלב, שמחה של ברסלב

פרשת השבוע בשלח | לעמוד במבחנים של החיים, כי כל אחד עובר נסיונות בין עני בין עשיר בין בפרנסה בין בחינוך הילדים כל אחד נתקע במהלך החיים וכשהם נתקעים לא יודע מה לעשות...

אז איך מצליחים במבחן ? איך עוברים את הנסיונות ? בכלל איך חיים את

החיים ? ראש ישיבת ברסלב מאיר יאיר לכם כמה נקודות למחשבה והתחזקות על פי דעת רבי נחמן מ- ברסלב ...

מצורף (קישורית >> תפילה להצלחה במבחן)

לעמוד במבחנים של החיים. בס"ד

ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א, יום ו' עש"ק לסדר פרשת השבוע בשלח.

לכבוד..אחדשה"ט! בעזרת השי"ת אכתוב לך משהו הקשור ל- פרשת השבוע,

וזהו (שמות יג-יז/יח) "ויהי בשלח ...וחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים".

וחמושים  - היינו מצויידים, הן בנשק, הן במזון.

בנשק – כן משמע מתרגום אונקלוס שפירש "מזורזין", וכן פרש"י אין חמושים אלא מזויינים (מכילתא). וכן הוא אומר (יהושע א-יד) ואתם תעברו חמושים. ובחזקוני פירש וחמושים לשון צידה (ומזון), כמו (בראשית מא-לד) וחימש את ארץ מצרים.

וברש"י ישן משמע שמפרש מצויידים בנשק ובמזון ובכל שאר דברים הנצרכים לדרך. שכתב וז"ל לפי שהסיבתן במדבר, הוא גרם להם שעלו חמושים, שאילו הסיבן דרך ישוב לא היו מחומשים להם כל מה שצריכים, אלא כאדם שעובר ממקום למקום ובדעתו לקנות שם מה שיצטרך, אבל כשהוא פורש למדבר צריך לזַמֵן לו כל הצורך, ע"כ.

והנה ידוע שבמשך כל החיים ישנם אין סוף אתגרים ונסיונות ומבחנים שלעמוד בהם דרוש הרבה מאד יראת שמים (ומידות טובות),

ואשר על כן צריך האדם כל הזמן למלאות הבטריות והמחסנים ולהצטייד בעוד ועוד מידות טובות מוסר ויראת שמים, כי בודאי כל הזמן דבר זה בא לו לשימוש, ועוד יבא לו לשימוש, ובמיוחד כשיזמנו לו נסיון גדול שצריך לזה הרבה כוחות רוחניים לעמוד במבחן,

כגון בעניני מידות, מבחן של כעס, במצב שלכאורה מצדיק הקפדה, כגון באופן שיגרמו לו היזק כספי ניכר, או ציערו את גופו ונפשו, או פגעו בכבודו לעיני רבים בצורה חריפה, או בנסיון בעניני תאות,

כגון שהוא רעב מאד ומתאוה ומתגרה בדבר הפוגם קדושת יהדותו, והתאוה מציקה מאד, שצריך לזה הרבה גבורת הנפש, הבאה מהרבה יראת שמים ומידות טובות, שהם נמצאים אצלו עמוק בלבו, והפנים אותם מאד, והם זמינים אצלו במחסניו, ובבטריות שבו המלאות.

והנה אין אנחנו גמלים שיכולים למלאות את הדבשת בצידה להרבה זמן (אם כי קצת מזה ג"כ קיים אצלינו בבחינת (תהלים קלא-ב) כגמול עלי אמו... כגמל עלי נפשי, ובבחי' (שם תהלים יג-ו) אשירה לה' כי גמל עלי, וע"כ גם אצלינו דיבור ששמענו מצדיק או תפילה בדביקות במקום קדוש רישומה נשמר וניכר לאורך ימים ושנים),

אבל אנחנו בני אדם, שכמה וכמה פעמים ביום, בכל יום ויום, צריכים אנו לאכול ולשתות כדי שנוכל לתחזק בתחזוקה נאותה את הגוף, כדי שיוכל לתפקד כראוי

כמו כן ממש כדי שהנשמה תוכל לתפקד צריכים לתת לה את מזונה הרוחני דהיינו עסק התורה, וקיום המצוות והלכות התורה, ועשיית רצונו יתברך מתוך יראת שמים, ולימוד המוסר והחסידות מדי יום ביומו, שבלי זה הנשמה נחלשת ולא יכולה לעמוד במטלותיה, בדיוק כמו שהגוף נחלש ולא יכול לעמוד במטלותיו אם לא מקבל אספקת מזונו (אכילה ושתיה הראויים).

וכן בענין ציוד הנשק, כי נשק מיושן, וחלוד, לא יעשה את פעולתו, אלא הנשק צריך תחזוקה נאותה. כידוע מהמציאות.

והמצוות הם הם הנשק שלנו, וכדאיתא בזוה"ק (ת"ז. תיקון יג.דף כט.) מאן נצח, מאן דאחיד מנא דקרבא בידיה. דקאי על המצוות.

ומעל הכל צריך להתפלל להשי"ת להנצל מהיצר הרע ותחבלותיו, ולעמוד בכל הנסיונות הרבים של החיים. וכמבואר בלקוטי מוהר"ן (ח"א, סי' ב-א) שעיקר כלי זיינו של איש הישראלי (ע' בקל"מ) הוא התפילה.

וזה בחי' "וחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים". שעם ישראל בראותם אמונה מוחשית בכל החודשים של עשר המכות אשר חיו באופן תמידי ללא הפסק באופן שראו ניסים גלויים וגילוי אלוקות ללא הרף,

וכן ביציאת מצרים (וקריעת ים סוף בהמשך) חימשו וציידו אותם ודורות דורותיהם באמונה שלימה ותמימה, שהמזון והנשק הרוחני הזה עמד להם בנסיונות הרבים העתידיים.

ויהי רצון שנתחמש ונתצייד בכל הזמן בתורה ויראה באופן שנוכל לעמוד בכל הנסיונות.

 

בברכת התורה וכטו"ס

ראש ישיבת ברסלב

שמעון יוסף הכהן ויזנפלד

 

ישיבת ברסלב מאיר 050-4161022

 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

מוסדות ברסלב מאיר

יהדות בטעם טוב ע"פ דרכי ברסלב !

מוקד התפילות (חינם) בכותל קבר רחל אומן ועוד...

אמירת קדיש יתום לנפטרים (חינם)... ע"י חסידי ברסלב.

050-4161022

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת ברסלב מאיר

מאת: ברסלב מאירבריאות הנפש07/11/171766 צפיות
פדיון נפש - מי צריך לעשות? ומה צריך לעשות? ומי לא ראוי לעשות? דבר טבעי שכל אחד מאיתנו חפץ בחיי חרות הצלחה ומנוחת הנפש, אך מה היא החירות האמיתית ומה היא מנוחת הנפש? פדיון נפש הוא המתקת הדינים כעין רעונן נהיגה כדי להמתיק נקודות רעות של עבירות תנועה... כנסו תבינו.

מאת: ברסלב מאיריהדות15/04/171081 צפיות
שאלה : עמדתי ואתבונן במנהג רבים, וכן רבים האנשים שאחר שגומרים סעודתן ומברכים ברכת המזון ללא כוס.. והרי קי''ל בגמרא (פסחים קה:) שברכת המזון טעונה כוס, וזה חלקת מכבוד הברכה.. וזה החלי בעזר צורי וגואלי...

מאת: ברסלב מאיריהדות31/01/171171 צפיות
תהליך החזרה בתשובה מהו בכלל המושג תשובה? תשובה הוא מלשון לשוב, לחזור בחזרה ... רגע אני שואל לאן בכלל הלכתי כדיי שאני אשוב בתשובה?

מאת: ברסלב מאירדת ומדינה30/12/161694 צפיות
מדוע נקבע חג רק לנס חנוכה, ולא לנס של הניצחון על גוליית? במה שונה נס חנוכה מניסים אחרים שנעשו לעם ישראל? למה דווקא עבורו קבעו חג? על האור שיורד לעולם דווקא בימי החנוכה!! נסים רבים ארעו לעם ישראל בתולדותיו. על חלקם אנו יכולים לקרוא בתנ"ך. בכל זאת, מעניין שעל רוב הניסים לא נקבע שום חג לזכר הנס!!

מאת: ברסלב מאיריהדות11/11/161366 צפיות
ברכות השחר לאישה. אין הרבה שינויים בהלכות ברכות השחר לנשים, רק הברכה שעשני כרצונו, ולנוסח ברכות השחר ספרדי שלא עשני גויה / שפחה... יש מסבירים שמברכת כרצונו כי האישה נבראה כרצונו של השם יתברך, והרי רואים שנשים הם הרבה יותר קרובות בתפילה ובלב מחוברות להשם יתברך יותר מהגברים שהם יותר פרועים לכן הטילו עליהם יותר לימוד התורה חוקים ומצוות שהזמן גרמא - לצמצם את הגבר...

מאת: ברסלב מאיראימון אישי - כללי28/10/162402 צפיות
בראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ... והוא חובה על כל אדם ונברא להתחדש בכל בוקר שזוכה לקום משינתו, כי לא כולם קמים ואם קמים קמים עם העצבות של האתמול במקום השמחה והתקווה של המחר !

מאת: ברסלב מאירבריאות ורפואה כללי25/09/161398 צפיות
ברכת המזון על פי חסידות ברסלב החשיבות הגשמית והרוחנית והתועלת שיש באמירת ברכת המזון על האוכל לטובת בריאות הגוף והנפש. בברכה לרפואה שלימה.

מאמרים נוספים בנושא דתות

מאת: דודישדתות02/05/182490 צפיות
ממש לא מזמן יצא לי להתקל בשאלה די מעניינת באחד האתרים אשר קיים בהם מדור 'שאל את הרב'. למען האמת, חיפשתי קצת מידע בנושא תיקון הכללי

מאת: אבי בכרדתות19/12/173132 צפיות
האסלאם תמך גם בכל מה שקשור לקידום מעמדה של האישה ובשוויונה המוחלט אל מול הגבר, מה קרה אם כך? מה השתבש? מדוע מעמדה של האישה הורע עד כדי הפיכתה עם השנים ל"חפץ" והשפלתה ונחיתותה ברוב מדינות האסלאם?

מאת: יובל ברדתות23/05/171844 צפיות
אם אתם שואלים את עצמכם כמה עולה מזוזה אז כדאי שתקראו את המאמר הבא שיעזור לכם לבחור את המזוזה המתאימה לכם

מאת: ברסלב מאירדתות09/06/167462 צפיות
ואלו המכונים נוער נושר נוער בסיכון, שבבניקים , פצועים , חוזרים ב... והנה חלק גדול מהם נושרים מכוח גודל הלחץ , בעיקר לחץ הלימודי שמפעילים עליהם. שהרבה פעמים הוא מעל ומעבר ליכולתם. חלק אחר נושר משום תחושת בדידות ואפסיות וחוסר חום ואהבה - לפעמים מצד ההורים, לפעמים מצד המלמדים, וק"ו כשהדבר מכל הצדדים. חלק אחר נושר מחוסר מסגרת מתאימה, דהיינו שההורים דחפו אותם בישיבה שלא מתאימה להם, מצד הרמה הלימודית, ובפרט בדור שלנו שהרבה מאד נערים הם ילדים טובים ונפלאים, אלא שסובלים שלא באשמתם מחוסר קשב וריכוז..

מאת: רוני הכהןדתות02/06/152825 צפיות
למרות כל הקדמה שמביאה שפע של ספרי יהדות אל פתח דלתינו, לאנשים דתיים רבים אין אינטרנט בבית מטעמי שמירה עח צניעות והישמרות מטומאה שקיימת לרוב ברחבי האינטרנט. יהודים רבים עדיין מעדיפים ללמוד ולקרוא מספרים של תלמוד ומשנה או ספרי הגות ומחשבה בצורה המסורתית, ולא מול מחשב.

מאת: ענת אמרדתות12/04/152180 צפיות
במאמר שכאן נעשה לכם סדר עם סידורי קבורה והלוויה.

מאת: danikדתות04/02/148380 צפיות
כל כך הרבה פעמים שאני מתווכח עם מישהו על דת, הוא או היא אומרים שהם פעם היו אתאיסטים בדיוק כמוני. דיברתי עם מישהו שאפילו כנה את עצמו "אתאיסט לשעבר". ממאז ומתמיד מצאתי את האמירה הזו מוזר עקב כך שכל היהודים ( ואף כל המאמינים לצורך העניין) נופלים בהגדרה של "אתאיסטים לשעבר".

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica