חפש מאמרים:
שלום אורח
01.04.2020
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

על מערכת החינוך

עלות אחזקת תלמיד במערכת החינוך בישראל, עולה בשני מישורים עיקריים. העלות הישירה הכוללת את התשלום בפועל של מכלול הגורמים המעורבים באורח ישיר עם התלמיד. מאידך, עלות עקיפה של כל אותם הגורמים המהווים מערכת תמיכה בגורמים המעורבים באורח ישיר. בנוסף, ישנן עוד שתי עלויות האחת הינה עלות הישירה של ההורים ובמקביל העלות העקיפה של ההורים.

למעשה, מערכת החינוך משקיעה כסף רב בתחזוקת התלמידים בישראל. כאשר חלק ניכר מהכספים מוצאים על המורים, התקורה של בית הספר ותשלומים המועברים לרשויות המקומיות בגין המצאות בתי ספר בתחומן. מאידך משרד החינוך מוציא דמים רבים לתשלום בין מערכת תומכת במערך הלימודי - כמו למשל, חשבי שכר, פקידות בכירה וזוטרה , בעלי תפקידים תומכים בתוך המערכת ובעלי תפקידים תומכים במערכת של מיקור חוץ וכו'.

סה"כ עלות התלמיד למערכת החינוך מתבטא בכל שנה בממוצע בתקציב החינוך השנתי המחולק למספר התלמידים הקיימים במערכת. זאת, על פי חלוקה בסיסית של סוגי מערכות החינוך (הממלכתי, הדתי, המיוחד והסקטוריאלי) ותת-חלוקה למחלקות ההוראה השונות בהתאם.

בשנת 2009 הוצע תקציב של 30.3 מיליארד ₪ ( כאשר בשנת 2006 הוא עמד על 26.6 מיליארד ₪, בשנת2007 עמד התקציב על 27.4 מיליארד ₪ בשנת 2008 התקציב עמד על 29 מיליארד ₪) לשנת2010 מוצע תקציב של 32.4 מיליארד ₪. כלומר ממוצע של כ- 29 מיליארד ₪ לשנה.

אולם מספר זה אינו מציג את כל ההוצאה הלאומית על החינוך בישראל, העומדת בממוצע על כעשירית מהתוצר הלאומי הגולמי (הינו סכום שנע בין 53 ל-65 מיליארד ₪ לשנה ). ההוצאה הכוללת מתייחסת למעשה להוצאה הישירה והעקיפה על כל סוגיה, של הממשלה וכן להוצאה הישירה והעקיפה על כל סוגיה של ההורים ושאר הגופים הלא ממשלתיים המשתתפים במערכת זו (למשל עמותות, קרנות וכו').

חלוקת ההוצאה מצביעה על 10% חלקו של החינוך קדם יסודי, 28% לחינוך היסודי, 28% לחינוך בתיכון ו-22% לחינוך העל תיכוניוגבוה (שאר ההוצאה הינה עבור חינוך מבוגרים, הכשרו מקצועיות ותקורות ייעודיות אחרות).

מספר התלמידים הקיימים במערכת החינוך, (כולל גם אלו שאינם מופיעים כלל לבית הספר) עומד על כשנימיליון תלמידים. לפיכך ההוצאה הממשלתית לתלמיד לשנה עומד על כ-14.5 אלף ₪ וההוצאה הכללית לשנה על החינוך עומדת על 29 אלף ₪ לערך, שזהוללא ספק סכום עתק לעומת ההישגים של המערכת.

חישוב היקפי הוצאה של מערכת החינוך מצביעה על עלות אחזקת כיתה לשנת לימודים (בהנחה כי כיתות הלימוד עומדות על ממוצע של 35 תלמידים כפי שהאוצר מכתיב) נע בין חצי למיליון ₪ לשנת לימודים שהם כ-60 אלף ₪ לחודש (כ-120 אלף ₪ הוצאה כוללת לכיתה לחודש). המספרים הללו מפתים כל כלכלן מתחיל במשרד האוצר אשר רואה את הפרופורציות בדרכו שלו. למעשה, עלות האחזקה של המערכת כיום עומדת על 50% על הממשלה ו-50% על השאר.

שינוי הערכים הללו, מהווה כתמריץ לאוצר כדי להצביע על "חוכמה" בניהול. שיטה זו החלה דרכה דווקא בשנות ה-90 בתקופת כהונתו הראשונה של נתניהו. הוא החל לצמצם את המעורבות הממשלתית בתקציב עד שהביא לידי חלוקה "שווה של נטל" העלות, בין ההורים לבין הממשלה, בעודו מקצץ מתוך תוכניות הלימודיות יותר ויותר "מקצועות מיותרים" כמו אזרחות, אומנות וכו'.

במיוחד כאשר הקיצוצים מוצגים לעם כהישג אבל כולנו יודעים כי הישגיהם הנמוכים של תלמידי ישראל הם תוצאה של קיצוצים ושל חוסר פרופורציה בתקציבים הנובעים ממודעות שונה של השותפים – תודות למדיניותה של ממשלת ישראל.עובדה הידועה היום כי תודות למדיניות ממשלות ישראל, הישגיהם של תלמידי ישראל נופלים בהרבה מהישגיהם של תלמידים בעולם המערבי בפרט ובכלל.

לכך ישנם שלושה אפשרויות לפתרון –

קיצוץ התקורות של משרד החינוך - ע"י ביטול משרד החינוך ניתן יהיה לחסוך (לא על חשבון התלמידים ו/או המורים) יותר מ-50% מהתקציב המוצא כיום על התקורות המשרד (במאמר אחר כבר פירטנו את השיטה לביצוע)

הפרטת מערכת החינוך – עוד שיטה שמעודדת ע"י ממשלת ישראל המעבירה תקציבים לגופים "פרטיים" שיבצעו את עבודות המערכת. אולם, כמו כל ההפרטות של המדינה נעשיםהדברים באורח לא כל כך נבון או תקין. ההפרטה באה למעשה להחליף מוסד הקיים בארגון נתון. למשל, אם מועצה מקומית מבקשת להפריט את עבודות החצרנות של המועצה, עליה לפטר את כל החצרנים והגננים שברשותה ולהעביר את מכלול העבודה לקבלן חוץ. אולם כאשר עושים הפרטה ועדין מוצאים את עובדי הגינון של המועצה במערכת קבלת השכר, הרי במקום לצמצם וליעל את המערכת הרחבנו את היקף ההוצאות.

הדבר נובע מחוסר אפשרות ל"בטל" את העובדים במערכת הציבורית. המורכבות של "ביטול" עובדים בעיקר ותיקים,מביאה לידי יצירת כפילויות בהוצאות התפעוליות של המערכות הציבוריות בכללותם.

בהישג זה ניחנת גם הפרטת מערכת החינוך. כאשר פעילויות, אגפים ומדורים שמופרטים ואמורים היו להתבטל, ממשיכים ל"התקיים" לצד קבלני החוץ ש"החליפו אותם".

מתוך הדברים הנ"ל עולה כי למדינה ישנה בעיה אמיתית של ניהול משרד החינוך. כאשר מצד אחד כל השיטות המקובלות באות על מנת לחסוך בעלויות המערכת אינן לוקחות בחשבון את המהות האמיתית של החיסכון. הינו, על מנת לחסוך צריך בראש וראשונה לבחון מהם ההוצאות ולהצביע על התרומה של כל הוצאה כלפי מטרות (והיעדים) של הארגון.

אם מטרתמשרד החינוך כארגון, כפי שמסתמן לפחות מההגדרות האופרטיביות של המשרד הם: צמצום פערים בהישגים לימודיים על ידי קידום אוכלוסיות חלשות; התאמה של סביבות הלמידה ושל תכניות הלימודים במערכת החינוך לשם תפקוד מיטבי בתרבות הטכנולוגיה והתקשורת של המאה ה-21. חיזוק המרכיב הערכי במערכת החינוך והקניית ערכים ציוניים, יהודיים, דמוקרטיים וחברתיים.

כלומר, מיצוי פוטנציאל של היחיד, ומתן כלים ליחיד לשפר את מיקומו בחברה, הרי שהמטרה זו, מכתיבה למעשה את הרכב ההוצאות הרצוי כדי להגשימה. מתן אפשרות למשרד אחר (משרד האוצר) לקבוע את מטרותיו של משרד החינוך. זאת האוצר עושה ע"י קיצוץ תקציבי באותם "משתנים" שנראים כביכול לא רלוונטיים ומשום מה קשורים בעיקר בתלמידים ופחות במנהלות ובתקורות המשרדיות. לפיכך, ראויה שיטה אחרת לניהול התקציבי ו/או לחילופין נחוצה שיטה אחרת למכלול מערכת החינוך בישראל.

השיטה המתבקשת לפיכך הינה קצת שונה מהשיטה הקיימת כיום במיוחד לנוכח ביטול ההוצאות המיותרות על תקורות שאינן מקדמות את המערכת בכללותה. מדובר למעשה על הפיכת בית הספר למערכת למידה משולבת פעילות כדלקמן:

מרכז לימודים משולב – זהו מרכז בו תמצא מערכת ההדרכה בהתאם לתוכנית הלימודים.מרכז ההערכה של תלמידים (מבחנים) ומורים תורנים למקצועות שונים למתן סיוע אד-הוק ו-ONLINE לתלמידים.

מערכת ההדרכה - מערכת ההדרכה מורכבת משרתי מחשב בהם מאוחסנים מערכי הלימודים (שיעורים) בהתאם לתוכנית ולפי חלוקה רציונאלית של שנות הלימוד.

מרכז הערכה – שרתי מחשב המאחסנים בתוכם את המבחנים כולל מערכת הזיהוי ומתן ציונים לתלמידים העוברים את המבחנים.

מרכז מורים – זהו מערך של מורים ONLINE אשר מעניקים בהתאם למקצוע הנבחר, סיוע (ברמה של שיעור פרטי) לתלמיד בהתאם לרמתו ולמיקומו בחומר הנלמד.

גם השיטה המוצעת פשוטה אף היא כאשר כל תלמידי ישראל מגיל בית ספר ועד לתיכון, יהיו מחוברים למרכזי הלימודים המשולבים (מ.ל.מ) בעזרת מחשב וקו אינטרנט שמסופק ע"י מערכת החינוך המקומית ובמימון משרד החינוך. התלמידים מתחילים במסעם הלימודי החל משנה ראשונה של כיתה א' וכלה בגמר מבחני הבגרות שלהם. כאשר פרק הזמן העובר משנה לשנה אינו משמעותי והוא תלוי אך ורק בהישגי התלמיד בלבד.

תפקיד המורים במערכת הזו הינו חיוני ביותר. הם כותבים את מערכי השיעורים וכן נותנים את הגיבוי הרלוונטי לתלמידים. כאשר כל מורה יקבל תלמידים לטיפולו האישי הכולל, מעקב אחר הלימודים, שיחות וטיפול פרטני בבעיות התלמיד. לכל מורה יהיה מספר תלמידים שווה ולא תהיה משמעות למיקום המורה/ התלמיד ברחבי הארץ. זאת מאחר והקשר הינו אינטרנטי שאינו תלוי אתר. מאחר והמעבר מכיתה לכיתה תלוי בתלמיד ובהישגיו הרי שתלמידים "איטיים" יותר, יוכלו לכוון את לימודיהם עד לגמר בדיוק כמו תלמידים "מהירים" יותר. כאשר הבדל ביניהם יהיה רק הזמן ולא רמת ההישגים.

כאשר תלמיד מבקש לעבור לחומר אחר עליו לעמוד במבחן. כאן יונהגו שני סוגי מבחנים. מבחנים ONLINE למעבר מיחידת לימוד אחת לשנייה ומבחנים באתר מרכז הלימודים המשולב למעבר משנה לשנה או לבחינות גמר.

להשלמת המערכת, יהיה כל תלמיד מחויב לבחור חוג פעילות – בו יהיה חייב להשתתף. החוגים יינתנו במסגרת המתנ"ס ו/או במסגרות של פעילויות בשעות הפנאי השונות (ע"י חברות פרטיות, עמותות וכיוצא בזה) . כך התלמיד יוכל ללמוד בזמנו הפנוי, ע"פ קצב הלימודים שלו תוך התחשבות בצרכים שלו הנפשיים, החברתיים והלימודיים.

ההבדל בשיטה זו לשיטה הקיימת נעוץ באי קיומו הפיזי של בית הספר. אין כאן בית ספר פיזי ולפיכך אין צורך במנהלי בית ספר, בבניה של בית ספר, שרתים, עובדי ניקיון, מזכירות, תשלומי ארנונה, מים, חיסונים ושאר ההוצאות של התקורה ההכרחיות כאשר יש מבנה פיזי.

העלות של מערכת כזו כולל הביצוע שלה בפועל, תעלה כחמישית מתקציב החינוך הנוכחי. כלומר, עלות לתלמיד תעמוד על 500 ₪ לחודש שהם 4,500 ₪ לשנת לימודים בת תשעה חודשים (כפי שנהוג כיום) או 6,000 ₪ לשנת לימודים מלאה של 12 חודשים.

כיום עלות המערכת הכוללת את השתתפות ההורים עומד על 2,500 ₪ לחודש בחישוב של שנים עשר חודשים או 3,333 ₪ לחודש לשנת לימודים בת תשעה חודשים. כך במידה ולכל תלמיד תהיה האפשרות לבחור יותר מחוג יחיד, למשל, וכן ישולבו במערכת הזו גם פעילויות נוספות כגון טיולים וימי כיף ללא תשלום תעלה המערכת הזו במחיר של המערכת הנוכחית כיום.

 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

אתרופולוג כלכלי מתמחה בתחום של התנהגות כלכלית של פרטים ואגונים. משמש כיועץ ומאמן לארגון וניהול יעוץ ארגוני וליווי עסקי,יעוץ ותכנון תיירותי, הכנת תוכניות עסקיות, תכנון ואסטרטגיות עסקיות, תכנון וליווי של תוכניות הבראה ושיקום פיננסי, מערכות מידע שיווקי ומערכות ניהול איזו 9000, שיווק תיירותי, תכנון הדרכה, ימי עיון וקורסים במבחר ארגונים מגדלים שונים ובענפי פעילות מגוון. ייעוץ אסטרטגי, ארגוני וניהולי למפלגות ולגופים פוליטיים.

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת דוד סונינו

מאת: דוד סונינוגישור ובוררות24/06/151830 צפיות
המאמר מבוסס על עבודת הגמר שלי משנת 1990, ועל קורס שהעברתי באוניברסיטה בנושא. עבודת הגמר שלי היתה אבן דרך לביסוס מערכת הגישור. אולם תהליך השלמה שונה מתהליך הגישור. המאמר מנסה לשרטט את הדרך היעילה כדי לפתור באופן סופי סיכסוכים.

מאת: דוד סונינודמוקרטיה ושלטון26/10/137619 צפיות
במקביל הופכת התנועה האסלאמית לאלטרנטיבה הטובה ביותר הקיימת כנגד אותו עושק וניצול של התאגידים הרב לאומיים, של הכלכלות המקומיות והפיכתם של שאר תושבי העולם לעבדים תרתי משמע של קומץ תאגידים השולט בכל העולם דרך סדר עולמי לכאורה חדש! מכאן, כדי ל"הלחם" באסלאם חייבים להלחם קודם כל בהפרטה הפושעת ולהחזיר את הכלכלה למסלולה הרציונלי, כאשר כל נכסי העם חוזרים לעם,והממשל הופך להיות רגולטור הוגן שכל מטרתו לפעול לרווחת העם הריבון היחיד של הטריטוריה והתרבות. (אפשר לעשות זאת רק באמצעות שינוי שיטה הכלכלית לכלכלה

מאת: דוד סונינודמוקרטיה ושלטון19/01/111173 צפיות
הלוגיקה הבסיסית שלי טוענת שלא יעלה על הדעת "לתת למשוגעים לנהל את בית המשוגעים". הטעם לכך פשוט ונראה על פניו. כולם עשויים לחשוב כי הבעיה נובעת דווקא מהיות ה"משוגע" "משוגע". לעומת זאת, הטעם עשוי להיות במקום אחר. זה לא אומר שמאן דהוא "משוגע" לכן יש לו באורח "אוטומטי" כישורי ניהול.

מאת: דוד סונינוצדק חברתי06/01/11945 צפיות
לבעלי לב חלש ו/או סתם עצבניים לא מומלץ כלל לקרוא רשימה זו.. ראו הוזהרתם! אחד מסודות הכמוסים ביותר של מדינת ישראל אינו דווקא קיומו או קיומו של נשק אטומי ונשק בלתי קונבנציונלי אחר.. אלא דווקא המשכנתא! תשאלו את כל המכרים שלכם בין אם הם עובדי בנק ו/או סתם עמך ישראל אם אי פעם בחייהם ראו קובץ חוקים ו/או הוראות המסבירים את המשכנתא, דרך החישוב שלה ודרכי הגביה שלה?

מאת: דוד סונינוצדק חברתי06/01/11958 צפיות
לבעלי לב חלש ו/או סתם עצבניים לא מומלץ כלל לקרוא רשימה זו.. ראו הוזהרתם! אחד מסודות הכמוסים ביותר של מדינת ישראל אינו דווקא קיומו או קיומו של נשק אטומי ונשק בלתי קונבנציונלי אחר.. אלא דווקא המשכנתא! תשאלו את כל המכרים שלכם בין אם הם עובדי בנק ו/או סתם עמך ישראל אם אי פעם בחייהם ראו קובץ חוקים ו/או הוראות המסבירים את המשכנתא, דרך החישוב שלה ודרכי הגביה שלה?

מאת: דוד סונינוזכויות הפרט06/01/111043 צפיות
בריונות, יכולה ללבוש צורות רבות. החל מבריונות פיזית, מילולית ואף בריונות פסיכולוגית. מעשה הבריונות, כאמור, מחולקת למכלול צורות החל בהיקפים שונים. כאקט בריוני מייצג, נהוג לראות את הצורה הישירה יותר של הבריונות - הבריונות הפיזית.

מאת: דוד סונינוצדק חברתי06/01/111012 צפיות
מתוך חוק מבקר המדינה עולה כי ביקורת המדינה, קרי מוסדות המדינה נתונים לבקרה. באופן מדויק יותר, מבקר המדינה יקיים ביקורת על המשק, הנכסים, הכספים, ההתחייבויות והמינהל של המדינה, של משרדי הממשלה, של כל מפעל, מוסד או תאגיד של המדינה, של הרשויות המקומיות ושל גופים או מוסדות אחרים שהועמדו על פי חוק לביקורתו של מבקר המדינה. כאמור, מבקר המדינה יבחן את חוקיות הפעולות, טוהר המידות, הניהול התקין, היעילות והחיסכון של הגופים המבוקרים, וכל עניין אחר שיראה בו צורך. ביחד עם מבקר המדינה, יש לכמעט כל מוסד ממשלתי מבקר בתפקיד. למשל לכל רשות מקומית יש מבקר שמתפקידו לתת דין וחשבון תקופתי על הנעשה ברשות.

מאמרים נוספים בנושא חינוך ולימודים - כללי

מאת: רונית שמאי שורץחינוך ולימודים - כללי12/07/19419 צפיות
אם הילד שלכם לומד מתמטיקה ללא שימוש במחשבון או אפילו אם מותר לו כבר להשתמש במחשבון – בכל מקרה כדאי ללמד אותו לבדוק את התוצאות בפתרון השאלות. יש דרך קצרה לחישוב אחוזים, שיכולה לעזור במניעת - או תיקון - טעויות חישוב.

מאת: ליאורחינוך ולימודים - כללי02/05/181328 צפיות
הנדסאים מאזור תל אביב, יכולים לעבוד במרכז הארץ. ההנדסאים העתידיים, לומדים בבתי הספר להנדסאים, שנקראים גם בשם מכללות טכנולוגיות.

מאת: שלום כהןחינוך ולימודים - כללי05/01/18816 צפיות
לימודי הנהלת חשבונות נחשבים לבחירה פופולארית בקרב אנשים אשר מחפשים מקצוע בעל אפשרויות תעסוקה מגוונות וביקוש נרחב. לימודי הנהלת חשבונות מתקיימים במכללות ובתי ספר מקצועיים רבים ברחבי הארץ בהם ניתנת האופציה ללמוד במתכונות גמישות כמו מתכונות לימודי יום, מתכונות לימודים חלקיות ומתכונות לימודי ערב.

מאת: שלום כהןחינוך ולימודים - כללי05/01/18750 צפיות
אתם יושבים מול המחשב, מדפדפים בין אתרים שונים של לימודים ותוהים לעצמכם מה כדאי לכם ללמוד. בעולם של היום קשה מאוד למצוא תעסוקה ללא תואר או תעודה, ולכן אנשים רבים מתחבטים בשאלה מה עליהם ללמוד כדי שהם יוכלו לצאת לשוק העבודה ולמצוא תעסוקה שהיא גם מעניינת וגם בתחום מבוקש. עבור רבים מאלו שחושבים על כך, התשובה היא הנהלת חשבונות הודות לאופי הדינמי של המקצוע הזה, וגם הביקוש הרב שלו. עם תעודה של מנהל חשבונות, עולם התעסוקה יהיה פתוח בפניכם, ואתם רק תצטרכו לבחור את המקום שאתם רואים את עצמכם נמצאים בו.

מאת: שלום כהןחינוך ולימודים - כללי05/01/18651 צפיות
המסלול ללימודי הנהלת חשבונות נחשב בשנים האחרונות לאחד ממסלולי הלימוד המבוקשים ביותר בישראל. מטרתם של לימודי הנהלת חשבונות הינה להכין את תלמידיהם להשתלבות בעולם המקצועי של מנהלי החשבונות בישראל, כמו כן במהלך הקורס ניתנת הכנה למעבר מבחן ההסמכה של משרד התעסוקה אשר מסמיך מנהלי חשבונות צעירים לעבודה בשוק המתפתח בארץ. לימודי הנהלת חשבונות נחשבים לבחירת מקצוע חכמה אשר טומנת בחובה יתרונות רבים.

מאת: שלום כהןחינוך ולימודים - כללי03/01/18677 צפיות
כאשר עולה בפנינו ההתלבטות האם ללמוד מקצוע כזה או אחר, לכולנו עוברים בראש אותם שיקולים הכוללים כדאיות ורווחיות של מקצוע כזה ואחר. הדבר נכון לא רק עם לימודי תואר, אלא גם עם לימודי תעודה בהם ניתן לרכוש מקצוע ולעבוד בתחום הנלמד, או לא. בגלל זה, אנשים רבים בוחרים לפנות ללימודים של הנהלת חשבונות שעונים על כל הסוגיות ובעצם נותנים את האפשרות לעבוד במקצוע מעניין ומבוקש שהוא כדאי וגם רווחי מפני שתמיד יש בו תעסוקה.

מאת: חינוך ולימודים - כללי25/12/17451 צפיות
מסלול לימודי הנהלת חשבונות נחשב כיום לאחד ממסלולי הלימוד המבוקשים בישראל כאשר מטרתם של לימודים אלו הינה להקנות את כל הכלים והידע הדרוש לעבודה בתחום הנהלת חשבונות בארץ.

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica