חפש מאמרים:
שלום אורח
25.06.2022
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

ניתוח יכולת עסקית - SWOT או TOWS

עוזי פלג - יועץ לניהול עסקי וכלכלת משפחה מוסמך המעוף במשרד הכלכלה . 052.6969240

התחרות הענפית כמעט בכל תחום מציבה מכשולים בדרך להצלחה. ככל שעוצמת התחרות גבוהה יותר, העסק נדרש ליכולת גבוהה יותר, לצלוח את התחרות באופן מוצלח. היכולות הנדרשות צריכות להיות בכל אותם תחומים שהם הרלבנטיים ביותר, ובעלי ההשפעה הגבוהה ביותר על התחרות הענפית. בכדי להשיג יתרון תחרותי, העסק נדרש ליכולת מרבית, בתחומים שהם בעלי הרלבנטיות הגבוהה ביותר להצלחה.

בכל תהליך של פתוח עסקי או תכנון אסטרטגי ,מתבצע תהליך של ניתוח יכולות עסקיות, במטרה לזהותאת נקודות החוזק והחולשה של העסק. באותה נשימה מתבצעת הערכה של ההזדמנויות העסקיות, והאיומים הנשקפים מסביבת התחרות הקרובה (מתחרים, לקוחות, ספקים תחליפים, חודרים חדשים) והסביבה הרחבה ( פוליטית, כלכלית, חברתית, רגולציה, טכנולוגית, שמירת הסביבה).

שתי גישות עם אותם פרמטרים עוסקים בניתוח יכולות עסקית והשפעות של הסביבה אחת נקראת SWOT השנייה נקראת TOWS. שתי הגישות עוסקות באותם גורמים מזווית ראייה שונה.

SWOT מתחיל מניתוח פנימי בתוך העסקלזיהוי היכולות העסקיות החזקות והחלשות, ומחפש בסביבה העסקית את ההזדמנויות והאיומים העסקיים.

TOWS מתחיל מניתוח חיצוני של סביבת התחרות לזיהוי ההזדמנויות והאיומים העסקיים, ומזהה את היכולות הפנימיות בעסק, אשר יאפשרו לממש את ההזדמנויות ולהתמודד עם האיומים.

למעשה יש לנו התבוננות דו צדדית, מהסביבה העסקית פנימה לעסק, ומהעסק החוצה לסביבה העסקית.

חשוב להדגיש שיכולות הנדרשות למימוש של ההזדמנויות, עשויות להיות שונות מיכולות הנדרשות כנגד איומים. ברור שחולשות עסקיות ימנעו מימוש הזדמנויות, כמו כן חולשות עסקיות לא יצליחו למנוע מימוש איומים עסקיים.

יכולות ההגנה (הדיפת איומים) ויכולות התקפה(מימוש הזדמנויות) הן לעיתים שונות זו מזו. בדומה למשחק כדורגל בכדי להבקיע נדרשים שחקני התקפה טובים, ובכדי למנוע ספיגה צריך שחקני הגנה טובים. תפקידי השחקנים במשחק שונים אך המשותף הוא: יכולת טובה של כל השחקנים ושאיפה לנצח. משמע להבקיע ולא לספוג.

SWOT

התהליך נקרא SWOT ומורכב מהאותיות הראשונות של המילים המגדירות: חוזקות, חולשות , הזדמנויות, איומים. חוזקות Strength , החולשות Weaknesses, הזדמנויות Opportunities , איומים Threats .

בניתוח יכולת העסק אנו מתייחסים לשני פרמטרים: מידת הקיימות של היכולת העסקית היחסית, ומידת הרלבנטיות של היכולות הללו לתחרות הענפית. עסק שרוצה להצליח נדרש להיות בעל יכולות גבוהות בכל אותם תחומים שהם בעלי רלבנטיות גבוהה לתחרות. חשוב להדגיש שלא כל היכולות העסקיות הן בעלות רלבנטיות זהה להצלחה בתחרות. גם רמת קיימות של היכולות השונות איננה זהה.

1.פרמטר המעריך את מידת הרלבנטיות של יכולות עסקיות, שהן בעלות השפעה על התחרות הענפית. מידת רלבנטיות גבוהה של יכולות מסוימות, מחייבת שבעסק יהיו יכולות כאלה ברמה גבוהה. זהו תנאי קריטי להצלחה, ועל המתמודדים להשיג יכולות כאלה וברמה גבוהה.

מידת הרלבנטיות של היכולות העסקיות הנדרשות לתחרות נגזרת: מכוחות השוק הפועלים בו, מעוצמת התחרות הענפית, ממבנה התחרות, ממידת החדשנות, מקצב השינויים המבניים החלים בו, סוגי המוצר, סוגי הלקוחות, גודל השוק, ועוד

ככל שיכולות הן בעלות רלבנטיות נמוכה לתחרות, הן פחות משפיעות על התחרות הענפית. מידת הרלבנטיות של יכולות מסוימות לא בהכרח תהיה זהה בכל הענפים באותה מידה. לדוגמא חדשנות טכנולוגית תהיה רלבנטית מאד בתחומים טכנולוגיים והרבה פחות בתחומים שאינם כאלה.

2.פרמטר המעריך את רמת הקיימות של היכולת העסקית בתחום הנבדק בעסק. כל עסק הרוצה להשיג את יעדיו האסטרטגיים, חייב להיות בעל יכולות גבוהות באותם תחומים, בעלי השפעה על השגת המטרות האסטרטגיות שהוא הציב לעצמו. משמע חיזוק היכולת העסקית צריך להיות בתחומים הרלבנטיים לתחרות, ולא בתחומים שנוח או קל או מסוגלים לשפר.

מידת קיימות היכולות העסקיות הנדרשות לתחרות, היא ברובה יחסית לקיום היכולות המקבילות אצל המתחרים המובילים את הענף, ובחלקה קיום יכולת מוחלטת פנימית לעסק, בהעדר יכולת השוואה אמיתית.

בתחומים מסוימים בסיס ההשוואה יהיה יחסית ליכולת המקבילה אצל המתחרים המובילים בענף. לדוגמא: בעסק יצרני קיום מערך ייצור מתקדם יהוה יתרון ביחס למערך ייצור פחות מתקדם. קיום מוניטין רב שנים בתחום מהווה יתרון ביחס להעדר קיום מוניטין בתחום. קיום מערך הפצה גדול ופרוס היטב מהווה יתרון למערך הפצה קטן . כנ"ל לגבי פריסת מערך שירות וכו.

בחלק מהפרמטרים של רמת קיימות היכולת העסקית, היא הערכה פנימית לעסק. בהיעדר יכולת השוואה אמיתית לגורם חיצוני, כל עסק יכול להעריך באיזה תחומים הוא טוב בהתייחס לניסיון שצבר. תחומי הערכה סובייקטיביים לעסק עשויים להיות: מוטיבציית עובדים, ניסיון בתחום, מהירות תגובה, יעילות ניצול משאבים, וכו.

תהליך שיפור יכולות הוא לא פשוט לעיתים ממושך שיפור בתחום רלבנטי נדרש עשוי לדרוש עלויות גבוהות, ואז מתפשרים לעתים על שיפור חלקי לא מספק, או פונים לשיפור בתחום אחר שמצריך השקעה נמוכה, אך לא רלבנטי לתחרות. לעיתים משקיעים בתחומים לא נדרשים בשל קפריזות או מאבקי כוח בין מנהלים, זה מתייחס בעקר לארגונים גדולים.

חשוב להבין שיכולות גבוהות בתחומים לא רלבנטיים לתחרות, הן למעשה יכולות לא נדרשות ולא תורמות לעסק.

בשורות הבאות יוסבר כיצד לבנות את הניקוד, ולקבל ערכים כמותיים מדידים.

תוצאת של מכפלת מידת קיימות של היכולת בעסק במידת הרלבנטיות לתחרות, תגדיר אם היכולת מהווה חוזק או חולשה. מידת קיימות היכולת, ומידת קיום הרלבנטיות קרי מידת הנחיצות או לתחרות, יקבלו ניקוד בין 1-5 , כאשר 5 הוא הערך המירבי של היכולת או הרלבנטיות, 1 מציין רלבנטיות זניחה או/ו יכולת זניחה.

לדוגמא: בסולם בין 1-5 כאשר 5 מציין ערך גבוה כאשר 1 מציין ערך נמוך. יכולת בעלת רלבנטיות עליונה לתחרות תקבל ציון 5 , קיום רמת היכולת המרבית תקבל ציון 5.המכפלה של השניים תציג ציון משוקלל של5X5 = 25 . הציון היחסי שנתקבל בדוגמא מהווה יכולת אסטרטגית כי 25/25=100% מקנה את הציון המרבי.

מכפלה של 4X5=20 מקנה ציון יחסי 20/25=80% משמע ציון טוב . במידה וציון היכולת הוא 4, והרלבנטיות 5, משמעו שיפור רמת היכולת עשוי להפוך את היכולת הטובה לאסטרטגית. במידה וציון הרלבנטיות לתחרות הוא 4, קיום יכולת ברמה 5 עשוי להקנות לעסק יתרון יחסי בתחרות הענפית.

לדוגמא: קיום יכולת גבוהה בציון 5, בעלת רלבנטיות זניחה לתחרות בציון 1, תציג ציון משוקלל של 5X1=5הציון היחסי שנתקבל 5/25 = 25% נמוך. משמע היכולת הגבוהה הקיימת בעסק בתחום שנבדק, לא תשפר את יכולת התחרות העסקית. מאחר והרלבנטיות לא מעניקה לעסק חוזק תחרותי או אסטרטגי.

במקרה הפוך כאשר ציון קיום הרלבנטיות הנדרשת הוא 5 וציון רמת היכולת הקיימת בעסק היא 1 נקבל מכפלות דומות של 5 וציון יחסי זהה של 25%. אך במקרה הזה נגדיר את קיום היכולת הזניחה כחולשה אסטרטגית, מאחר והיכולת היא זניחה והרלבנטיות לתחרות הכרחית.

כאשר העסק רוצה לצמוח, בשוק בעל צמיחה נמוכה. אזי הצמיחה תהיה לרוב על חשבון המתחרים הקיימים, משמע התחרות תגבר והעסק יידרש ליכולות רלבנטיות מתאימות להתמודד. גם בצמיחה עסקית בשוק צומח עשויים להידרש לעסק יכולות גבוהות יותר מהקיימות, או יכולות שלא קיימות אצלו כיום.

כאשר השוק מתכווץ, בשל ירידת ביקושים, או כאשר נכנסים לשוק מתחרים חדשים או מוצרים תחליפיים, עשוי לחול שינוי ברלבנטיות של יכולות מסוימות קיימות או חדשות, כמו כן שינוי במידת הקיימות הנדרשת של אותן יכולות.

יכולת נדרשת מרכזית שלא קיימת היא נחיתות אסטרטגית. נחיתות ביכולת מסוימת מול הנדרש לתחרות תוגדר כחולשה יחסית. כנ"ל לגבי יכולת ייחודית מרכזית ביחס למתחרים תוגדר כיתרון אסטרטגי, בעוד שיכולת עדיפה תוגדר כיתרון יחסי.

TWOS

ניתוח TOWS בוחן את אותן יכולות כפי שבוחן מודל SWOT אם כי בסדר הפוך. בעוד שמודל SWOT בודק איזה יכולות נדרשות להצליח בתחרות העסקית, מודל TOWS בודק איזה הזדמנויות ואיומים הסביבה החיצונית עשויה לזמן לפתחו של העסק, ואם אכן יקרה האם היכולות הקיימות, יספיקו לממש הזדמנויות ולהדוף איומים. למעשה שני המודלים הם מודל אחד עם מבט דו צדדי מהעסק לחוץ ומהחוץ לעסק.

השימוש במודל פשוט

1. מבצעים ניתוח SWOT לזיהוי והערכת חוזקות וחולשות

2. מבצעים ניתוח והערכה איזה הזדמנויות ואיומים נשקפים לעסק מהסביבה

3. בדיקה איזה יכולות מספיקות למימוש ההזדמנות.

4. בדיקה איזה חולשות עשויות למנוע את מימוש ההזדמנות.

5. בדיקה איזה חוזקות מספיקות למנוע איומים עסקיים.

6. איזה חולשות עשויות לסייע למימוש איומים.

7. ניתוח פערי יכולת קיימת מול נדרשת.

8. חיזוק והשלמת הנדרש

9. הכנת תכנית פעולה אסטרטגית

 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

עוזי פלג יועץ לניהול עסקי וכלכלת משפחה

מנכ"ל לשעבק בחברות עסקיות

חונך עסקי מוסמך  המעוף משרד הכלכלה

יועץ מוסמך בינלאומי CMC

חבר בלשכת היועצים העסקיים בישראל.

UP ייעוץ ונהול-פתרונות לנהול עסק

0526969240 נייד

דוא"ל : peleguzi@012.net.il

אתר חברה: WWW.UZIP.CO.IL

אתר  "זהירוני" המדריך להקניית ערכים לילדים מהגיל הרך דרך גיבור תרבות  www.pelegbooks.com

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת עוזי פלג

מאת: עוזי פלגהלוואות30/05/202031 צפיות
חלק גדול של בעלי העסקים הקטנים והבינוניים, רואים בבנק את אחד הגורמים העיקריים האחראיים לקשיים הפיננסיים של העסק. בעלי העסקים האלה סבורים שהבנק צריך לעזור לעסק וללכת לקראתו. האם טענתם מוצדקת? ננסה לבדוק זאת בשורות הבאות

מאת: עוזי פלגמכירות30/05/202253 צפיות
התשובה לשאלה מי הלקוח שלי?, מתחילה בשאלה מקדימה לאיזה צורך אני מספק פתרון ?. הבנת הצורך, מאפשרת זיהוי ראשוני של סוגי הלקוחות הנדרשים לצורך ואת גודל השוק הפוטנציאלי. אבל לפני פילוח השוק וזיהוי מי זה הלקוח הפוטנציאלי ובהמשך מי הלקוח הממוקד קרי "הפרסונה" אליה העסק יכוון. כדאי להבין מי הוא לקוח ומי הגורמים המעורבים "בשרשרת הקנייה" ומידת השפעתם על תהליך הקנייה.

מאת: עוזי פלגמכירות26/05/202120 צפיות
ניהול תהליך מכירה יעיל הוא מהלך נחוץ וחיוני בכל פעילות עסקית, בנושא פורסמו מאמרים רבים והנושא הוצג והודגש באופנים שונים, במאמר הזה הועלו נקודות שונות כולל טיפים, המתייחסים לניהול תהליך מכירה B2B (עסק מוכר לעסק) של מוצרים טכניים המיועדים לשימוש עסקי.

מאת: עוזי פלגניהול17/05/201025 צפיות
ארגון עסקי בכל גודל, נדרש לבצע שינויים והתאמות במהלך חיו העסקיים. תדירות השינויים וגודלם נגזרים ממטרת השינויים, שאת רובן ניתן לסווג כצורך: בפתוח עסקי, שיפור וייעול תהליכים עסקיים קיימים, התאמות לתנאי התחרות בשוק ועוד. במאמר הנוכחי אתייחס לשני חוקים מתחום הפיזיקה של אייזיק ניוטון, ונבצע דרכם אנלוגיות בתחום הניהול העסקי ונזהה "זיקה בין פיזיקה וניהול עסקי", אך לפני כן נגדיר מספר מושגים מתחום הפיזיקה.

מאת: עוזי פלגניהול16/05/201052 צפיות
תוצר ניהולי הוא התוצאה המתקבלת מפעילות ניהולית. תוצר ניהולי המשיג את מטרתו הוא תוצר אפקטיבי ולהיפך, תוצר ניהולי אשר יוצר תוצאה בעייתית, ההופכת בעצמה לבעיה ואף יוצרת בעיות נוספות, הוא "וירוס ניהולי" ברמות חומרה שונות, ובתור שכזה יש לטפל בו למניעת נזק חמור למערכת. "ווירוס ניהולי" לא נוצר בכוונה תחילה.

מאת: עוזי פלגניהול16/05/201059 צפיות
הנעת עובדי הארגון העסקי במטרה להשגת בצועים עסקיים משופרים, צריכה להיות אחת המטרות המרכזיות בכל אסטרטגיה ניהולית עסקית, ההשקעה בפתוח עובדי החברה היא אחת ההשקעות החשובות והמשתלמות ביותר לכל ארגון עסקי. לא מספיק שעובדי החברה יהיו משכילים, מיומנים ומנוסים, חשוב שכל הכישורים והתכונות שצוינו, יבואו לידי ביטוי באופן חופשי ושוטף בהתנהלות העובד הבודד והארגון.

מאת: עוזי פלגניהול16/05/20880 צפיות
במאמר זה רוכזו תובנות המתייחסות לסיטואציות שונות בתחומי הניהול. הנושאים מוצגים באופן מטפורי לעיתים באופן אירוני או אבסורדי באנלוגיה לתהליכי הניהול העסקי הנדרשים. בחרתי בדרך זו להציג ולהסביר תהליכים ואירועים בניהול עסקי שקשה היה להסבירם או להבינם, בעקר לחסרי ניסיון ניהולי עסקי.

מאמרים נוספים בנושא עסקים קטנים ובינוניים

מאת: לילה בן הרוש עסקים קטנים ובינוניים12/07/21842 צפיות
דווקא ברגעי ההצלחה חייבים להמשיך ! פרסום , שיווק ויחסי ציבור הם אינם פעולות חד פעמיות שעושים רק שהעסק זקוק להחייאה ויש ביומן יותר ימים ריקים מאשר מלאים , הפעולות האלו הם חלק שוטף מניהול העסק ודווקא בתקופות שופעות וטובות יותר של העסק שיש תזרים כספים יותר נזיל , שם זה בדיוק הזמן שבו אפשר וצריך להמשיך לחזק את המותג או, את העסק בנוסף להתחדשות בלתי פוסקת.

מאת: בנימין קלינגרעסקים קטנים ובינוניים17/06/21680 צפיות
חשיבות ההתמחות המשפטית ויועץ מונציפאלי בכיר בתחום התכנון והבנייה תחום התכנון והבנייה הנו תחום תכנוני ומשפטי מורכב אשר עוסק במגוון נושאים, כגון קבלת היתרי בנייה, קבלת הקלות בנייה, קבלת אישור שימוש חריג, רישיון עסק,אישורי תכניות, שינוי ייעוד, טיפול בהתנגדויות, הפחתת / ביטול חיובים בהיטלי השבחה, הפקעות מקרקעין, תביעות פיצויים לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבנייה, ייצוג בהליכים שננקטים בגין ביצוע עבירות בנייה, התמודדות עם צווי נריסה לפי החוק ועוד.

מאת: בנימין קלינגרעסקים קטנים ובינוניים01/06/21577 צפיות
תיקון 34 – רפורמת רישוי עסקים כבר כאן תיקון 34 לחוק רישוי עסקים – מה חדש? ב – 18/7/18 סיימה ועדת הפנים של הכנסת סדרת דיונים בהצעת החוק לרישוי דיפרנציאלי ואושר תיקון 34 לחוק רישוי עסקים בקריאה שניה ושלישית במליאה. תיקון 34 לחוק רישוי עסקים משמעותי ומחולל שינוי נרחב ומטרתו להקל על עסקים על ידי הפחתת הרגולציה והבירוקרטיה המוטלת על כתפיהם. הוא מכונה "רפורמה" וכדי לבדל אותה מרפורמות קודמות היא קרויה "רישוי עסקים דיפרנציאלי" .

מאת: בנימין קלינגרעסקים קטנים ובינוניים04/01/21689 צפיות
משרדנו סייע במחקר בסיוע להפחתת הנטל הבירוקרטי על בעלי העסקים. בקרוב עלויות הרישוי יקוצצו משמעותית. התיקון לתקנות רישוי עסקים יאפשר להתחיל לעבוד עם המסלולים המקוצרים. עסקים ברמת סיכון נמוכה יוכלו לקבל רישיון עסק על בסיס תצהיר, ללא תהליך האישורים המלא הקיים עד כה.

מאת: עוזי פלגעסקים קטנים ובינוניים05/04/20578 צפיות
כל בעל עסק ללא קשר לגודל העסק, חייב לבחון ולהעריך מנקודת ראות של "ועדת חקירה עצמית" איך הוא ועסקו חוו את האירוע הזה, ולהיזכר באירועים שליליים נוספים שחוו בעבר, בתהליך ניהול העסק שלהם, לקבל תובנות חדשות בניהול עסקי וליישמם בעסק שלהם.

מאת: עוזי פלגעסקים קטנים ובינוניים05/04/20494 צפיות
כל בעל עסק ללא קשר לגודל העסק, חייב לבחון ולהעריך מנקודת ראות של "ועדת חקירה עצמית" איך הוא ועסקו חוו את האירוע הזה, ולהיזכר באירועים שליליים נוספים שחוו בעבר, בתהליך ניהול העסק שלהם, לקבל תובנות חדשות בניהול עסקי וליישמם בעסק שלהם.

מאת: רונית אלפסיעסקים קטנים ובינוניים02/08/191295 צפיות
האם לעבוד מהבית או לשכור משרד? לחלקנו התשובה ברורה, יש המעדיפים לעבוד מהבית ויש שעבורם הנושאר טאבו והם חייבים משרד. להלן טיפים שיסייעו לכם לבחור את המשרד האולטימטיבי עבורכם.

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica