חפש מאמרים:
שלום אורח
15.01.2021
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

תובענה, תובענה ייצוגית

תובענה, תביעה ייצוגית

ד"ר איתמר כוכבי עורך דין-נוטריון, רואה חשבון וכלכלן

הטכניון – הפקולטה להנדסת תעשייה וניהול, מרצה בקורסים "חשבונאות ניהולית מתקדמת" ו"בקרת עלויות" כ-30 שנה.

מרצה מצטיין טכניוני – הצטיינות יתירה בהוראה לשנת תשע"ה סמסטר חורף.

מרצה מצטיין טכניוני – ראוי לשבח בהוראה לשנת התשע"ו.

אוניברסיטת חיפה – הפקולטה לניהול – מנהל עסקים, מרצה בקורסים "חשבונאות פיננסית" ו"עקרונות החשבונאות" לתואר MBA.

הפקולטה למשפטים – אוניברסיטת חיפה – מרצה בקורס "עקרונות החשבונאות  וניתוח דוחות כספיים", לתואר מוסמך במשפטים LL.M עם התמחות במשפט עסקי מסחרי עד ל- 5/2019.

מחבר הספר: "רווחה בעולם קפיטליסטי" Welfare in a Capitalist World, אשר יצא לאור בהוצאת ספריית גלובס.

ד"ר מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה Dr. Faculty of Law, University of Haifa.

תובענה, תביעה ייצוגית

תביעה ייצוגית, או בשמה הרשמי תובענה ייצוגית הינה תביעה של אזרח תאגיד או ארגון שנפגעו בשם קבוצת אזרחים, תאגידים או ארגונים שנפגעו.

תובענות ייצוגיות מוגשות, בין השאר, בנושאים:

הגנת הצרכן - בתחום הצרכנות: הפרת חוק הגנת הצרכן, גביית יתר, והטעיה.

בנקאות וביטוח - תביעות נגד תאגיד בנקאי, מבטח, סוכן ביטוח או חברה מנהלת.

ניירות ערך - זיקה לנייר ערך ובקשר למסחר בשוק ההון.

חוק ההגבלים העסקיים.

רשויות במדינה - תביעה נגד רשות להשבת סכומים שגבתה שלא כדין, כגון: מס,

אגרה, או תשלום חובה אחר. גבייה אסורה על ידי עיריות, רשויות המס ועוד.

מעסיק ועובד - ניתן להגיש תביעות בעילות אשר לבית הדין לעבודה הסמכות לדון בהן, ושעניינן ביחסי עובד ומעביד, במשא-ומתן לקראת כריתתו של חוזה עבודה, בקבלת אדם לעבודה או באי-קבלתו. תובענות בין קופות גמל לבין חברים או מעבידים, וכן כל תובענה לקצבה הנובעת מיחסי עובד ומעביד ותביעות עובדים של קבלן כוח אדם לתשלום שכר מינימום.

מפגע סביבתי - נגד מי שגורם או עומד לגרום מפגע סביבתי.

שכר טרחת עורך הדין בהליך תובענה ייצוגית ישולם ע"י הנתבע -הצד שכנגד, וזאת בהתאם לשיקול דעת בית-המשפט בתום ההליך.

תובענה ייצוגית נועדה, לאפשר לאדם או לקבוצת אנשים, להם עומדת עילת תביעה אישית, להגיש תביעה בשם כל קבוצת הנפגעים האנונימיים.

העיקרון של תובענה ייצוגית הוא נזק שנגרם להרבה אזרחים אנונימיים, אולם הנזק לאזרח היחיד הינו קטן. לתובע יחיד לא מועיל וכְּדָאִי מבחינה כלכלית להגיש תביעה פעוטה על סכום זעום. בחוק התובענות הייצוגיות נקבע: כי רק אדם "שיש לו עילה בתביעה" רשאי להגיש "בקשה לאישור תובענה ייצוגית".

ישנם מספר תנאי סף לאישור תובענה ייצוגית הקבועים בחוק תובענות ייצוגיות, תשס”ו-2006, שעל הבקשה לעמוד בהם.

הגשת תובענה ייצוגית טעונה אישור בית המשפט, מכאן כי יש לקבל תחילה את אישור בית המשפט להגשת התביעה הייצוגית "בבקשה לאישור תובענה ייצוגית".

בהכרעת בית המשפט בתביעה ייצוגית, לטובת התובעים שבשמם הוגשה התביעה, בין אם במסגרת קבלת התביעה או בדרך של אישור הסדר פשרה, לבית המשפט הסמכות לפסוק גמול לתובע הייצוגי.

בעת קביעת גובה הגמול בודק בית המשפט את הטרחה, הסיכון, התועלת לחברי הקבוצה והחשיבות הציבורית של התובענה הייצוגית.

סכום הפיצוי לתובע – המגיש תובענה ייצוגית, במידה ויזכה, יהיה זכאי לפיצוי גבוה בגין הוצאותיו וטרחתו כאמור לעיל, עקב הגשת התביעה.

הקדמת פנייה לנתבע טרם הגשת תביעה ייצוגית (מיצוי הליכים), עשוי לייתר חלק משמעותי מהגשת התביעות הייצוגיות – בעיקר כאלו שבהן לתובע אין מידע על הנעשה בתאגיד ואין עילה של ממש להגשת התביעה. הליך מקדים שכזה מאפשר לקדם הידברות בין הצדדים טרם הגשת התובענה הייצוגית, באופן שיביא לחיסכון מהותי בעלויות המשפטיות הכרוכות בטיפול בתביעה מצד העסקים הנתבעים.

פסה"ד דנ"מ 5519/15 – "מי הגליל", אשר ניתן ביום י"ט בכסלו התש"ף (דצמבר 2019), בהרכב 7 שופטים בראשות הנשיאה חיות עסק בנושא הקדמת פנייה לנתבע טרם הגשת תביעה ייצוגית. בית המשפט העליון פסק, כי  אין חובה לבצע פנייה מוקדמת טרם הגשת התובענה ובכך מאפשר לכאורה הגשה של תביעות סרק. במקרים המתאימים יעמוד לבתי העסק קו הגנה נוסף ומשמעותי שבאמצעותו יוכלו לבקש להדוף תובענות ייצוגיות מופרכות וסחטניות, שמוגשות בחופזה וללא הקדמת פניה לתאגיד הנתבע, ולכל הפחות להפחית את סכומי הגמול ושכר הטרחה שייפסקו, אם ייפסקו, לטובת התובע. בית המשפט העליון קבע, כי לבתי המשפט (המחוזי והשלום) נתון שיקול דעת רחב לשקול האם היה מקום לבצע פנייה מוקדמת בנסיבות הקונקרטיות של המקרה שמובא בפניהם, וכי במקרים המתאימים ניתן יהיה לייחס לתובע הייצוגי או לבא כוחו חוסר תום לב בשל אי פנייה מוקדמת.

נושאי התביעה הייצוגית הינם רחבים. הם נוגעים בין היתר בתביעות להגנת הצרכן ומהווים כלי מחאה של הצרכן נגד תאגידים קונצרנים וגופים גדולים.

פיצוי בתביעה ייצוגית יכול להיות החזר,  פיצוי או צו מניעה אחיד לגבי הקבוצה, גם אם לא נקטו חלק פעיל בתביעה. אם התביעה הייצוגית התקבלה – לא יוכלו תובעים יחידים לתבוע בגין אותה עילת המקרה.

לתובע הייצוגי מגיע פיצוי מוגדל במקרה שהתביעה מתקבלת, עקב הזמן, הטרחה והאמצעים שהתובע הייצוגי משקיע. פיצוי זה נקבע על מנת לעודד אנשים להגיש תביעות ייצוגיות בשל טרחתם העצומה.

כיוון שפעמים רבות טרם הגעת התביעה לדיון בבית המשפט, הצדדים מגיעים להסדר, נוצר חשש שתובעים ייצוגיים יתבעו על מנת לזכות בפיצוי הגבוה והתמריץ.

סכום אגרה גבוה נדרשים התובעים לשלם לבתי המשפט. המגישים בקשות לאישור תובענות ייצוגיות, נדרשים לשלם סכום גבוה, כמוצג להלן, וזאת מחשש לתביעות ייצוגיות לא מוצדקות.

בתביעה לבית משפט השלום,סכום האגרה כ - 8,000 שקל: כ- 3,000 שקלים (מתוך ה-8,000 שקלים) ישולמו במועד הגשת הבקשה, ואת ה-5,000 שקלים הנותרים ישלם התובע הייצוגי בסיום ההליך.

בתביעה לבית משפט מחוזי, סכום האגרה כ - 16,000 שקלים: כ- 5,500 שקלים (מתוך ה-16,000 השקלים) ישולמו במועד הגשת הבקשה, ואת ה- 10,500 שקלים הנותרים ישלם התובע הייצוגי בסיום ההליך.

מרבית הבקשות לתובענה ייצוגית נדחות או מסולקות. הרבה מהבקשות מגיעות להסדר עוד בטרם הגיעו להכרעת בית הדין. מעט מהתביעות הייצוגיות מגיע לשלב פסק הדין.

הערה: המידע המוצג במאמר הינו מידע כללי בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית. המחבר ו/או המערכת אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים, ואלה נדרשים לקבל עצה מקצועית כתובה וחתומה, לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים במאמרים או בסקירה דלעיל.  הנושאים, המאמרים והסקירות, שצוינו לעיל, משתנים חדשות לבקרים ונתונים להחלטות ושינויים. לפיכך רק הוראות החוק, הפסיקה או הוראות הרשות או המוסד המטפל ושיקול דעתו, מחייבות וקובעות. בכל מקרה בו נכתב לשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להיפך, אלא אם נאמר במפורש אחרת.

הכותב: ד"ר איתמר כוכבי, מרצה בפקולטה הנדסת תעשייה וניהול בטכניון בחיפה כ-30 שנה, בקורסים חשבונאות ניהולית מתקדמת ובקרת עלויות עד לחודש אוקטובר 2019. כמו כן, מרצה באוניברסיטת חיפה, בפקולטה למשפטים של אונ' חיפה בקורס "עקרונות החשבונאות וניתוח דוחות כספיים", לתואר מוסמך במשפטים LL.M עם התמחות במשפט עסקי עד לחודש מאי 2019, וכן, בימים אלה מרצה באוניברסיטת חיפה,  בפקולטה לניהול – מנהל עסקים, לתואר MBA, בקורסים "חשבונאות פיננסית וניהולית" ו"עקרונות החשבונאות וניתוח דוחות כספיים".

ד"ר מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפהDr. Faculty of  Law, University of Haifa, ISRAEL

במקצועו רואה חשבון וכלכלן (כ-28 שנים), וכן עורך דין ונוטריון. בעל משרד עריכת דין (רואה חשבון), בקריית הממשלה בחיפה. תחום התמחותו דיני מיסים, משפט מסחרי ודיני עבודה.

מחבר הספר: "רווחה בעולם קפיטליסטי" Welfare in a Capitalist World, אשר יצא לאור בהוצאת ספריית גלובס.

מיקום המשרד: קריית הממשלה, שד' פל ים 7, חיפה (סמוך לבנין בית המשפט).

פל': 5443671- 050 טל: 8621350- 04, פקס: 8621349- 04.

e-mail: cpa-adv-itamar@bezeqint.net

 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

 הכותב הינו מרצה בפקולטה הנדסת תעשייה וניהול במקצועות חשבונאות ניהולית מתקדמת ובקרת עלויות למעלה מ-15 שנה, וד"ר מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה.

(PhD ) Faculty of Law, University of Haifa, ISRAEL     [רואה חשבון(כלכלן)-כוכבי איתמר (C.P.A.)]

מחבר הספר: "רווחה בעולם קפיטליסטי" Welfare in a Capitalist World, אשר יצא לאור בהוצאת ספריית גלובס.

משרד עורך דין, קריית הממשלה פל ים 7, חיפה,טל: 8621350- 04, פקס:8621349- 04, פל': 050-5443671

cpa-adv-itamar@bezeqint.net

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת איתמר כוכבי

מאת: איתמר כוכבידיני מיסים30/12/20143 צפיות
בית המשפט השלום, גזר על מהנדס כימיה, במסגרת הסדר טיעון; הטלת עונש - 33 חודשי מאסר בפועל וקנס בגובה חצי מיליון שקלים, זאת בנוסף ובכפוף לתשלום כל המס, בגין ההכנסה שהושמטה -38 מיליון. המהנדס הורשע בהעלמת הכנסות של 38 מיליון שקלים בחשבונות בנק UBS בשוויץ, לאחר שמכר את חלקו בחברה שהיה שותף בבעלותה ברומניה. המהנדס הודה בהשמטת ההכנסה בסך 38 מיליון ₪.

מאת: איתמר כוכבידיני מיסים30/12/20150 צפיות
בשבועות האחרונים, הופיעו או התקשרו למשרדי, אזרחים ישראלים תמימים ומזדמנים, המחזיקים מטבעות דיגיטליים, בעיקר ביטקוין. להפתעתם, הללו התבקשו על ידי מחלקת המודיעין של רשות המסים, למלא טפסים הדורשים מהם גילוי מלא על נכסיהם והמס בהתאם. האזרח צריך למלא את הטופס, תוך ציון הנכסים אותם הוא מחזיק בארץ ובחו"ל. השאלות המופנות לאותם אזרחים הינן כלליות, תוך בקשה להצהרה על נכסים. רשות המיסים מכוונת לנכסי הביטקוין, מאחר ואלה הם נכסיהם העיקריים של מקבלי טפסי ההצהרה.

מאת: איתמר כוכבידיני מיסים26/10/20622 צפיות
חוקי המס בישראל קובעים, כי מתנות פטורות ממס וזאת כל עוד הן ניתנו בתום לב. אולם, פסק דין תקדימי מחייב בבית המשפט העליון מיום 18 באוקטובר 2020, קבע כי הכנסות הרב – המערער, נכנסות בגדר סעיף 2(1) בפקודת מס הכנסה המחייב במס "השתכרות או רווח מכל עסק או משלח יד שעסקו בו תקופת זמן כלשהיא". המשמעות של הפסיקה המחייבת שהתקבלה בבית המשפט העליון הינה, שמעתה ואילך, ידוענים, מקובלים ולמעשה כל אדם בעל פרופיל חברתי – ציבורי – תקשורתי גבוה, צריך לדווח על שווי המתנות שלו, וכן – גם מחתונות ואירועים משמחים אחרים

מאת: איתמר כוכבידיני מיסים10/09/20435 צפיות
בימים אלה – חודש דצמבר 2016, הופיעו במשרדי, סידרה חדשה של אזרחים תמימים ומזדמנים אשר להפתעתם התבקשו על ידי רשות המיסים להסביר את מקורות הכנסתם בגין: נסיעות לחו"ל, ריבוי דירות, דירות יוקרה, רכבי יוקרה.

מאת: איתמר כוכביחוק ומשפט - כללי10/09/20426 צפיות
תַּם עִדַּן הַסּוֹדִיּוֹת הַבַּנְקָאִית בִּשְׁוַויְץ בְּעִקְבוֹת הֶסְכֵּם חִלּוּפֵי מֵידַע אוֹטוֹמָטִיִּים

מאת: איתמר כוכבידיני מיסים10/09/20394 צפיות
רשות המסים קיבלה מידע על חשבונות של 35 אלף ישראלים בארה"ב

מאת: איתמר כוכבידיני מיסים10/09/20380 צפיות
נציבות תלונות הציבור על שופטים והמפקח לפי סימן ה' 1 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד- 1984 הכפופה למשרד המשפטים פרסם חוברת הסבר על חובת הגשת הצהרת הון של שופט.

מאמרים נוספים בנושא חוק ומשפט - כללי

מאת: רוני הכהןחוק ומשפט - כללי15/01/2124 צפיות
מתי נדרש לפעולה של תרגום עבור תעודת לידה?

מאת: בנימין קלינגרחוק ומשפט - כללי13/12/20465 צפיות
הרשויות ממשיכות בקצב רב בהוצאת צווי הריסה. מאמר שכדאי לקרוא אם ביצעת חריגות בניה , ביקרו או רוצים לבקר בנכס מטעם הפיקוח על הבניה/ הוועדה לתכנון ובניה או שכבר הוזמנת לשימוע או אולי כבר קיבלת צו הריסה. המאמר מיועד לכל העוסקים בתחום. עורכי דין, שמאים, מהנדסים, קבלנים, וועדי בתים, אדריכלים, מפקחי בניה ועוד.

מאת: עופר שלוחוק ומשפט - כללי08/10/20589 צפיות
הסכם מייסדים מוצלח בחברות סטארט אפ

מאת: איתמר כוכביחוק ומשפט - כללי10/09/20426 צפיות
תַּם עִדַּן הַסּוֹדִיּוֹת הַבַּנְקָאִית בִּשְׁוַויְץ בְּעִקְבוֹת הֶסְכֵּם חִלּוּפֵי מֵידַע אוֹטוֹמָטִיִּים

מאת: איתמר כוכביחוק ומשפט - כללי10/09/20254 צפיות
הרפורמה של "הוועדה לתיקוני חקיקה במיסוי בינלאומי", מכה קשה ליורדים מן הארץ הרפורמה של "הוועדה לתיקוני חקיקה במיסוי בינלאומי עתידה להשפיע על אלפי ישראלים היוצאים מן הארץ לטובת רילוקיישן, ועל חבותם במס, זאת בעקבות שינויי החקיקה העתידים להתרחש במיסוי ההגירה של ישראלים מחוץ לישראל הנקרא "מס הגירה".

מאת: איתמר כוכביחוק ומשפט - כללי10/09/20238 צפיות
מומחה הינו מי שהוא בעל ידע בתחום בו ניתנה לו סמכות אקדמית או סמכות משפטית לתת ייעוץ. מומחה הינו מי שבקיא, ובעל ידע, הכשרה וניסיון בתחום המקנה לו מעמד המגדירו כמקצוען.

מאת: איתמר כוכביחוק ומשפט - כללי10/09/20241 צפיות
חנינה היא צעד שבו הגוף המוסמך רשאי לבטל את העונש שנקבע. הגוף המוסמך מוחל לאדם שנאשם או הורשע בדין בפלילים או ממתיק את עונשו (קיצור העונש). צעד החנינה מבטל כל הליך משפטי רלוונטי בין של חקירה, משפט או מאסר.

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica