חפש מאמרים:
שלום אורח
19.01.2022
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

קיבלת כתב אישום בגין עברות בניה ? המדריך המלא כאן בשבילך!

תהיו רגועיםקודם כל תנסו להירגע. לחץ לא יסייע לכם.

חשוב להיות רגועים ולא לפעול מתוך חיפזון. לחשוב בצלילות ולפעול בשיקול דעת. לעשות את הדבר הנכון בזמן הנכון. להבדיל מצו הריסה מנהלי, המחייב פעולה מיידית, הליך פלילי מתנהל בקצב איטי יותר ויש מרווח זמן לפעולה.פנייה לעורך דיןמומלץ לפנות לקבלת ייעוץ משפטי, מעורך דין מנוסה בתחום עבירות בנייה, כבר בשלבים הראשונים של ההליך.

קבלת ייצוג משפטי הינו חיוני וחשוב. מדובר בתחום שמחייב ידע ומומחיות בתחום המקרקעין, תכנון ובנייה ובניהול ההליכים הפליליים בבית המשפט לעניינים מקומיים. קבלת ייצוג משפטי מתחילת ההליכים עשוי למנוע טעויות, לסייע בהבנת המצב המשפטי ולדעת אלו פעולות נדרשות בניהול ההליך ואלו פעולות נוספות נדרשות.ניהול ההליך הפלילי מצריך ראיה אסטרטגית ונקיטת פעולות טקטיות שונות במהלך ההליך שנועדו להשיג את התוצאה המיטבית ללקוח. מדובר בקרב מוחות מול המאשימה, מרוץ נגד הזמן, שבמהלכו יש צורך להעריך מחדש את המצב ולפעול בהתאם.כתב האישוםבמעטפה תמצאו כתב אישום בצירוף נספחים והזמנה לדיון.ההזמנה לדיון כוללת תאריך הדיון ושעת הדיון, פרטי בית המשפט וכתובתו ושם השופט שדן בתיק. בהזמנה מצוין כי מדובר "בהקראה ראשונה" שמשמעה כי זהו דיון בו תתבקשו להשיב לאשמה:

"מודה" או "לא מודה". לעניין זה נתייחס בהמשך.כתב האישום מוגש לבית המשפט לעניינים מקומיים שבאזור שיפוטו נמצא הנכס. בכתב האישום המדינה הינה המאשימה וכן מפורטים הנאשם או הנאשמים, שביניהם יכולים להימנות: בעל הנכס, המשתמש בנכס, מבצע הבנייה, הקבלן, האדריכל והמהנדס. אם מדובר בחברה בע"מ אפשר ויכללו גם מנהלי החברה.כתב האישום מפרט את העובדות המתייחסות לעבירה: תאריך העבירה, מקום העבירה, ההיתרים או תוכניות בניין עיר שחלים על המבנה שבו בוצעה העבירה, המעשים שבוצעו על ידי הנאשמים או חלק מהם, תיאור הבנייה שבוצעה או תיאור השימוש שנעשה.

לכתב האישום יצורפו דו"חות של מחלקת הפיקוח בנוגע לביקורים שנעשו בנכס, דו"ח לפני הגשת תביעה וכן תשריט של הנכס והבנייה שנעשתה ללא היתר.כתב האישום מפרט מהי העבירה המיוחסת לנאשמים על יסוד העובדות שפורטו וסעיפי העבירה.כתב האישום מפרט האם יתבקש בית המשפט לצוות על הריסה של המבנה או הפסקת השימוש.כתב האישום מפרט את העדים שבכוונת המאשימה להסתמך עליהם.

בדרך כלל מדובר בפקחים שביקרו בשטח שיעידו בישיבת ההוכחות מטעם המאשימה ויציגו את תיק הבניין, התמונות וראיות אחרות. לעיתים מדובר במומחה פיענוח צילומי אוויר וזאת במקרים בהם המאשימה מסתמכת על תצלומי אוויר להוכחת הבנייה.מהן הפעולות הנדרשות על ידי עורך הדין עם קבלת התיק

 • קיום פגישה עם הלקוח
 • עיון בתיק הבניין
 • עיון בתוכניות בניין עיר
 • הזמנת נסח טאבו
 • עיון בחומר החקירה של המאשימה
 • ביקור בשטח
 • פגישה עם האדריכל (ככל שהוגשה בקשה להיתר בנייה או יש כוונה לעשות כן)
 • קיום שיחה עם עורך הדין המטפל בתיק (במקרים שיש צורך בכך)
 • ניהול ההליך הפליליההליך הפלילי מורכב ממספר שלבים שיוצגו להלן ויפורטו בהמשך:
  ישיבת הקראהישיבת הקראה היא הישיבה הראשונה בתיק. בשלב זה על הנאשמים להשיב לאשמה. האם הם מודים או לא מודים בכתב האישום. במידה והנאשם כופר בכתב האישום (אינו מודה) מבקש בית המשפט לפרט באלו עובדות הנאשם אינו מודה ובאלו עובדות הוא מודה, אם בכלל.

  במקרים רבים ישיבת ההקראה נדחית לצורך עיון בחומר החקירה, על מנת לבוא בדברים עם המאשימה ומסיבות נוספות. לעיתים מועלות בשלב זה או בישיבת הקראה שלאחריה טענות מקדמיות מסוגים שונים.בית המשפט אינו בודק בשלב הזה את חומר הראיות ואין בידיו כל מידע בנוגע לטענות הנאשמים שכן להבדיל מהליך אזרחי במסגרת ההליך הפלילי לא מוגש כתב הגנה.במקרים רבים, בהם נאשמים אינם מיוצגים, הם מודים בעובדות וזאת מבלי שבדקו את הבסיס העובדתי והמשפטי שבבסיס כתב האישום, שאפשר שעשוי להביא לזיכויים, ומבלי שהם מבינים שהמשמעות המעשית הינה שבית המשפט ירשיע אותם בעבירות המיוחסות להם.

  ככל שהם יורשעו הרי שבית המשפט יעבור לשלב גזירת העונש. ברוב המקרים נאשם יכול לשפר את מעמדו במסגרת ההליך, גם אם בסופו של דבר יורשע, במסגרת הסדר טיעון, הכשרת הבנייה הבלתי החוקית ועוד.

  ככל שהנאשם מודה בעובדות כתב האישום בית המשפט מרשיע את הנאשם בעבירה או העבירות המיוחסות לו בכתב האישום או בעבירות אחרות ככל שהצדדים הגיעו לעסקת טיעון והתיק ייקבע לשמיעת טיעונים לעונש.ככל שהנאשם כופר בעובדות כתב האישום אזי בית המשפט קובע את התיק להוכחות.

  ישיבת הוכחותנקודת המוצא בהליך הפלילי, ובעבירות על חוק התכנון והבנייה, היא שהנאשם זכאי אלא אם תוכח אשמתו מעל לכל ספק סביר ובמקרה של ספק הוא פועל לטובת הנאשם והוא יזוכה. נטל ההוכחה להוכחת כל העובדות להוכחת אשמתו של הנאשם מוטלת על המאשימה.לפיכך המאשימה מביאה ראשונה את הראיות מטעמה להוכחת אשמתו של הנאשם.

  ראיות המאשימהאם לאחר הבאת הראיות על ידי המאשימה יתברר כי העובדות אינן מוכיחות את אשמתו של הנאשם בעבירות המיוחסות לו אזי הנאשם פטור מהבאת ראיות מטעמו שכן הוא רשאי לטעון כי "אין להשיב לאשמה (no case to answer) ובמקרה כזה הוא יזוכה אם תתקבל הטענה.במסגרת ראיות המאשימה יובאו בדר"כ פקחי הבנייה שטיפלו בעניין, שיעידו ויציגו את תיק הבניין, היתר הבנייה וכן צילומים ותשריטים ביחס לבנייה ו/או השימוש.

  בתם עדותם הם יחקרו על ידי עורך הדין של הנאשם בחקירה נגדית. שלב זה הינו חשוב ביותר ותכליתו לערער את עדויותיהם של הפקחים ולעורר ספק בעדותם. במקרים אחרים מוגשת חוות דעת של מפענח תצא ככל שהמאשימה מסתמכת על צילומי אוויר להוכחת הבנייה.

  ראיות ההגנהלאחר הבאת ראיות המאשימה מביאה ההגנה את הראיות מטעמה. בדרך כלל מעיד הנאשם בעצמו, וכן עדים נוספים מטעמו שיכולים לסייע בהגנתו לרבות מומחים, ככל שהדבר נדרש.הכרעת הדין – זיכוי או הרשעהלאחר תם הבאת הראיות מסכמים הצדדים בע"פ או בכתב, בהתאם להחלטת בית המשפט.

  בית המשפט מחליט האם להרשיע את הנאשם או לזכות אותו וזו הכרעת הדין. ככל שהנאשם מזוכה מסתיים ההליך.

  ככל שבית המשפט מחליט להרשיע את הנאשם נקבע מועד דיון בטיעונים לעונש.ישיבת טיעונים לעונשבישיבת הטיעונים לעונש מובאים בפני בית המשפט טיעונים מטעם הצדדים ביחס לעונש שיש לגזור על הנאשם. המאשימה טוענת ראשונה ומבקשת מבית המשפט לגזור את עונשו בדרך כלל לחומרה. המאשימה מציגה את חומרת העבירה, היקף הבנייה או השימוש, משך העבירה, האינטרס הציבורי, פסיקה בנוגע למקרים דומים וכן הרשעות קודמות, ככל שאלו קיימות.עורך דינו של הנאשם מציג טיעונים שיש בהם כדי להצדיק הפחתה בעונשו של הנאשם, העובדה שהבנייה נהרסה או שהתקבל היתר, האינטרס הציבורי, היקף הבנייה ומצבו הכלכלי והאישי של הנאשם.במקרים רבים המאשימה דורשת לחייב את הנאשם בשווי טובת ההנאה שצמחה לו מהעבירה על בסיס חוות דעת שמאית. במקרה כזה הנאשם מוגשת חוות דעת נגדית מטעם הנאשם ולאחר מכן השמאים נחקרים על חוות דעתם.

  גזר דיןבתם ישיבת הטיעונים לעונש בית המשפט ניתן גזר הדין ובמסגרתו פוסק בית המשפט את עונשו של הנאשם.ערעורהכרעת הדין וגזר הדין מהווים יחדיו את פסק הדין.ערעור על פסק הדין ניתן להגיש לבית המשפט המחוזי בתוך 45 יום ממועד מתן פסק הדין

   

   
       
       
       
     
   
  אודות כותב המאמר:

  קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפלי
  בית שמאי 7, רמת גן
  טל': 3888813 - 052
  פקס: 6990134 - 03
  דוא"ל: klinger_b@bezeqint.net

  |  כניסה לאתר  רישוי וייצוג מול הרשויות

   
       
     
   

  מאמרים נוספים מאת בנימין קלינגר

  מאת: בנימין קלינגרדיני מיסים14/01/2251 צפיות
  פורסם תזכיר חוק הכולל שורת תיקונים בחוק מיסוי מקרקעין נושא מיסוי מקרקעין תאריך פרסום 13.01.2022 תזכיר חוק שפורסם היום (ה') 13.1.22 להערות הציבור כולל שבעה תיקונים מוצעים בחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) שמטרתם עידוד מכירת קרקעות לבנייה למגורים, הרחבת מדרגות מס הרכישה לרוכשי דירה יחידה ותיקון עיוותי מס שונים. התיקונים המוצעים צפויים לעודד מכירת דירות מגורים בטווח הקרוב ומתוך שאיפה להביא להגדלת היצע ולהורדת מחירי הדירות. התזכיר פתוח להערות הציבור עד 3/2/22 בשעה 23:59

  מאת: בנימין קלינגרשיפוצים18/12/21188 צפיות
  מבנה מסוכן מוגדר כך על ידי מהנדס בניין בהכשרתו, אשר ביצע בדיקה יסודית והגיע למסקנה כי אותו מבנה ספציפי מהווה סכנה עבור דייריו או עוברי אורח. הגדרת מבנה בתור 'מבנה מסוכן' נעשית באמצעות הוצאת 'צו מבנה מסוכן' על ידי מחלקת הנדסה אזרחית או היחידה למבנים מסוכנים של הרשות המקומית. לאחר הבדיקה המקצועית, ולאחר ביצוע התיקונים והעבודה הנדרשת רק מהנדס בניין רשאי להסיר את צו המבנה מסוכן .

  מאת: בנימין קלינגרזכויות הפרט11/10/21388 צפיות
  צו ההריסה לבנייה לא חוקית בוטל מדובר במבני מגורים שנבנו ללא היתר • השופטת כתבה כי היא מודעת לכך שההחלטה עשויה לאפשר בפועל את המשך הבנייה ההחלטה, ניתן להניח, עשויה לעורר ביקורת באשר לתוצאותיה ולהשלכותיה האפשריות בשטח – וגם לכך התייחסה השופטת: "אינני מתעלמת מן העובדה כי מדובר בבנייה בלתי חוקית שלא קיים לגביה 'אופק תכנוני' שיאפשר את אישורה ולפיכך דינה, ככל הנראה להיהרס. אינני מתעלמת גם מן העובדה כי השארת הבנייה שבוצעה בכפוף לצו ההפסקה המינהלי בלבד עלולה לאפשר את המשך הבנייה ודורשת הקצאת משאבים משמעותיים לאכיפת צו ההפסקה.

  מאת: בנימין קלינגראימון אישי11/10/21385 צפיות
  מתי נחוץ היתר בניה: בניה חדשה תוספות בניה הליך הוצאת היתר בניה מורכב מחמישה שלבים עיקריים, כאשר כל שלב תלוי ומותנה בשלב הקודם. חלק מהשלבים הינם באחריות מגיש הבקשה וחלקם באחריות הוועדה. מילוי כל ההנחיות שלהלן על ידי מגיש הבקשה, יאפשרו הוצאת היתר בניה בצורה יעילה ומהירה.

  מאת: בנימין קלינגרניהול ידע16/09/21480 צפיות
  הגשת הבקשה לרישיון עסק בתל אביב- מיידע ראשוני על בעל העסק או מיופה כוחו להגיש את הבקשה המלאה (כולל המסמכים הנדרשים) למרכז שירות הלקוחות של אגף רישוי עסקים. את אגרת רישוי העסקים ניתן לשלם בעת הגשת הבקשה. הערה – בקשה ליציאת שותף מהעסק לא כרוכה בתשלום אגרה. הבקשה לרישיון עסק מוגשת לרשות הרישוי העירונית. על הבקשה לרישיון לכלול:

  מאת: בנימין קלינגראקטואליה16/09/21450 צפיות
  בית המשפט לעניינים מנהליים בראשל"צ הורה לאחרונה לבטל שני כתבי אישום שהוגשו נגד עברייני בנייה, בנימוק שהמדינה התעלמה מתיקון מס' 66 לחוק סדר הדין הפלילי, המאפשר לסגור תיקים "קלים" בהסדר וללא מעורבות בית משפט.

  מאת: בנימין קלינגראימון לאיכות חיים30/08/21543 צפיות
  קנסות מינהליים עיריית תל אביב-יפו מפעילה צעדי אכיפה מינהליים ומשפטיים כנגד עבירות על חוק התכנון והבנייה ובכלל זה עבודה אסורה או שימוש אסור בנכס. ב-20 בדצמבר 2018 נכנסו לתקפן תקנות העבירות המינהליות [קנס מינהלי - תכנון ובנייה] תשע"ח 2018. על פי תקנות אלו, ניתן יהיה להטיל קנסות מינהליים על עבודה אסורה, שימוש אסור ועל אי קיום צווים מינהליים להפסקת עבודות או להפסקת שימוש.

  מאמרים נוספים בנושא נדל"ן ומקרקעין

  מאת: רוני הכהןנדל"ן ומקרקעין26/10/21319 צפיות
  טרם ההקמה יש לדעת כי הקמה של מבנה חייבת להיות בהתאמה מלאה לחוקים.

  מאת: בנימין קלינגרנדל"ן ומקרקעין24/12/20871 צפיות
  בונים לכם מגדל חדש ליד הבית? גיליתם שתוכנית חדשה עתידה לשנות לכם את החיים? מגרש החניה שהתרגלתם לחנות בו עומד להיעלם לטובת בניין חדש? תמיד תוכלו להגיש התנגדות לתוכנית. שכן רוצה להוסיף שטח בניה, מבקש שימוש חורג ? מאמר זה יסביר לכם איך אפשר להתנגד לתוכנית, מה צריך לעשות ולמי צריך לפנות.

  מאת: רונית אלפסינדל"ן ומקרקעין22/11/20970 צפיות
  רכישת דירה יד שניה או דירה מקבלן? ומה בודקים לפני שרוכשים דירה מקבלן? והאם צריך עו"ד דין מקרקעין או שאפשר שעו"ד של הקבלן ייצג אתכם? כל זא ועוד במאמר שלפניכם.

  מאת: בנימין קלינגרנדל"ן ומקרקעין29/09/20852 צפיות
  מתכננים לבנות בריכת שחייה ביתית? חשו לדעת למה אתם נכנסים! בשנים האחרונות הופכות הבריכות הפרטיות לפופולריות מאוד בכל רחבי הארץ ואינן עוד נחלתן הבלעדית של בעלי הממון בלבד, לא מעט הודות לטכנולוגיות המתקדמות שקיימות כיום, המוזילות משמעותית את עלויות הבניה וההתקנה. נושא הצורך וההליך בהיתר בניה מורכב וחשוב שיהיה מלווה על ידי המומחה הנכון

  מאת: בנימין קלינגרנדל"ן ומקרקעין08/09/20453 צפיות
  עיריית תל אביב-יפו מפעילה צעדי אכיפה מינהליים ומשפטיים כנגד עבירות על חוק התכנון והבנייה ובכלל זה עבודה אסורה או שימוש אסור בנכס. ב-20 בדצמבר 2018 נכנסו לתקפן תקנות העבירות המינהליות [קנס מינהלי - תכנון ובנייה] תשע"ח 2018. על פי תקנות אלו, ניתן יהיה להטיל קנסות מינהליים על עבודה אסורה, שימוש אסור ועל אי קיום צווים מינהליים להפסקת עבודות או להפסקת שימוש.

  מאת: בנימין קלינגרנדל"ן ומקרקעין11/08/20496 צפיות
  קיבלת צו הריסה? לא סוף פסוק! בת המשפט נתן לאחרונה כמה החלטות שיתכן ויכולים לסייע לך!

  מאת: עו"ד ליאור אבן עזראנדל"ן ומקרקעין18/06/20617 צפיות
  להלן נקודות מרכזיות בבחירת שכונה למגורים

   
   
   

  כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
  השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

  christian louboutin replica