חפש מאמרים:
שלום אורח
18.04.2021
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

קיבלת כתב אישום בגין עברות בניה ? המדריך המלא כאן בשבילך!

תהיו רגועיםקודם כל תנסו להירגע. לחץ לא יסייע לכם.

חשוב להיות רגועים ולא לפעול מתוך חיפזון. לחשוב בצלילות ולפעול בשיקול דעת. לעשות את הדבר הנכון בזמן הנכון. להבדיל מצו הריסה מנהלי, המחייב פעולה מיידית, הליך פלילי מתנהל בקצב איטי יותר ויש מרווח זמן לפעולה.פנייה לעורך דיןמומלץ לפנות לקבלת ייעוץ משפטי, מעורך דין מנוסה בתחום עבירות בנייה, כבר בשלבים הראשונים של ההליך.

קבלת ייצוג משפטי הינו חיוני וחשוב. מדובר בתחום שמחייב ידע ומומחיות בתחום המקרקעין, תכנון ובנייה ובניהול ההליכים הפליליים בבית המשפט לעניינים מקומיים. קבלת ייצוג משפטי מתחילת ההליכים עשוי למנוע טעויות, לסייע בהבנת המצב המשפטי ולדעת אלו פעולות נדרשות בניהול ההליך ואלו פעולות נוספות נדרשות.ניהול ההליך הפלילי מצריך ראיה אסטרטגית ונקיטת פעולות טקטיות שונות במהלך ההליך שנועדו להשיג את התוצאה המיטבית ללקוח. מדובר בקרב מוחות מול המאשימה, מרוץ נגד הזמן, שבמהלכו יש צורך להעריך מחדש את המצב ולפעול בהתאם.כתב האישוםבמעטפה תמצאו כתב אישום בצירוף נספחים והזמנה לדיון.ההזמנה לדיון כוללת תאריך הדיון ושעת הדיון, פרטי בית המשפט וכתובתו ושם השופט שדן בתיק. בהזמנה מצוין כי מדובר "בהקראה ראשונה" שמשמעה כי זהו דיון בו תתבקשו להשיב לאשמה:

"מודה" או "לא מודה". לעניין זה נתייחס בהמשך.כתב האישום מוגש לבית המשפט לעניינים מקומיים שבאזור שיפוטו נמצא הנכס. בכתב האישום המדינה הינה המאשימה וכן מפורטים הנאשם או הנאשמים, שביניהם יכולים להימנות: בעל הנכס, המשתמש בנכס, מבצע הבנייה, הקבלן, האדריכל והמהנדס. אם מדובר בחברה בע"מ אפשר ויכללו גם מנהלי החברה.כתב האישום מפרט את העובדות המתייחסות לעבירה: תאריך העבירה, מקום העבירה, ההיתרים או תוכניות בניין עיר שחלים על המבנה שבו בוצעה העבירה, המעשים שבוצעו על ידי הנאשמים או חלק מהם, תיאור הבנייה שבוצעה או תיאור השימוש שנעשה.

לכתב האישום יצורפו דו"חות של מחלקת הפיקוח בנוגע לביקורים שנעשו בנכס, דו"ח לפני הגשת תביעה וכן תשריט של הנכס והבנייה שנעשתה ללא היתר.כתב האישום מפרט מהי העבירה המיוחסת לנאשמים על יסוד העובדות שפורטו וסעיפי העבירה.כתב האישום מפרט האם יתבקש בית המשפט לצוות על הריסה של המבנה או הפסקת השימוש.כתב האישום מפרט את העדים שבכוונת המאשימה להסתמך עליהם.

בדרך כלל מדובר בפקחים שביקרו בשטח שיעידו בישיבת ההוכחות מטעם המאשימה ויציגו את תיק הבניין, התמונות וראיות אחרות. לעיתים מדובר במומחה פיענוח צילומי אוויר וזאת במקרים בהם המאשימה מסתמכת על תצלומי אוויר להוכחת הבנייה.מהן הפעולות הנדרשות על ידי עורך הדין עם קבלת התיק

 • קיום פגישה עם הלקוח
 • עיון בתיק הבניין
 • עיון בתוכניות בניין עיר
 • הזמנת נסח טאבו
 • עיון בחומר החקירה של המאשימה
 • ביקור בשטח
 • פגישה עם האדריכל (ככל שהוגשה בקשה להיתר בנייה או יש כוונה לעשות כן)
 • קיום שיחה עם עורך הדין המטפל בתיק (במקרים שיש צורך בכך)
 • ניהול ההליך הפליליההליך הפלילי מורכב ממספר שלבים שיוצגו להלן ויפורטו בהמשך:
  ישיבת הקראהישיבת הקראה היא הישיבה הראשונה בתיק. בשלב זה על הנאשמים להשיב לאשמה. האם הם מודים או לא מודים בכתב האישום. במידה והנאשם כופר בכתב האישום (אינו מודה) מבקש בית המשפט לפרט באלו עובדות הנאשם אינו מודה ובאלו עובדות הוא מודה, אם בכלל.

  במקרים רבים ישיבת ההקראה נדחית לצורך עיון בחומר החקירה, על מנת לבוא בדברים עם המאשימה ומסיבות נוספות. לעיתים מועלות בשלב זה או בישיבת הקראה שלאחריה טענות מקדמיות מסוגים שונים.בית המשפט אינו בודק בשלב הזה את חומר הראיות ואין בידיו כל מידע בנוגע לטענות הנאשמים שכן להבדיל מהליך אזרחי במסגרת ההליך הפלילי לא מוגש כתב הגנה.במקרים רבים, בהם נאשמים אינם מיוצגים, הם מודים בעובדות וזאת מבלי שבדקו את הבסיס העובדתי והמשפטי שבבסיס כתב האישום, שאפשר שעשוי להביא לזיכויים, ומבלי שהם מבינים שהמשמעות המעשית הינה שבית המשפט ירשיע אותם בעבירות המיוחסות להם.

  ככל שהם יורשעו הרי שבית המשפט יעבור לשלב גזירת העונש. ברוב המקרים נאשם יכול לשפר את מעמדו במסגרת ההליך, גם אם בסופו של דבר יורשע, במסגרת הסדר טיעון, הכשרת הבנייה הבלתי החוקית ועוד.

  ככל שהנאשם מודה בעובדות כתב האישום בית המשפט מרשיע את הנאשם בעבירה או העבירות המיוחסות לו בכתב האישום או בעבירות אחרות ככל שהצדדים הגיעו לעסקת טיעון והתיק ייקבע לשמיעת טיעונים לעונש.ככל שהנאשם כופר בעובדות כתב האישום אזי בית המשפט קובע את התיק להוכחות.

  ישיבת הוכחותנקודת המוצא בהליך הפלילי, ובעבירות על חוק התכנון והבנייה, היא שהנאשם זכאי אלא אם תוכח אשמתו מעל לכל ספק סביר ובמקרה של ספק הוא פועל לטובת הנאשם והוא יזוכה. נטל ההוכחה להוכחת כל העובדות להוכחת אשמתו של הנאשם מוטלת על המאשימה.לפיכך המאשימה מביאה ראשונה את הראיות מטעמה להוכחת אשמתו של הנאשם.

  ראיות המאשימהאם לאחר הבאת הראיות על ידי המאשימה יתברר כי העובדות אינן מוכיחות את אשמתו של הנאשם בעבירות המיוחסות לו אזי הנאשם פטור מהבאת ראיות מטעמו שכן הוא רשאי לטעון כי "אין להשיב לאשמה (no case to answer) ובמקרה כזה הוא יזוכה אם תתקבל הטענה.במסגרת ראיות המאשימה יובאו בדר"כ פקחי הבנייה שטיפלו בעניין, שיעידו ויציגו את תיק הבניין, היתר הבנייה וכן צילומים ותשריטים ביחס לבנייה ו/או השימוש.

  בתם עדותם הם יחקרו על ידי עורך הדין של הנאשם בחקירה נגדית. שלב זה הינו חשוב ביותר ותכליתו לערער את עדויותיהם של הפקחים ולעורר ספק בעדותם. במקרים אחרים מוגשת חוות דעת של מפענח תצא ככל שהמאשימה מסתמכת על צילומי אוויר להוכחת הבנייה.

  ראיות ההגנהלאחר הבאת ראיות המאשימה מביאה ההגנה את הראיות מטעמה. בדרך כלל מעיד הנאשם בעצמו, וכן עדים נוספים מטעמו שיכולים לסייע בהגנתו לרבות מומחים, ככל שהדבר נדרש.הכרעת הדין – זיכוי או הרשעהלאחר תם הבאת הראיות מסכמים הצדדים בע"פ או בכתב, בהתאם להחלטת בית המשפט.

  בית המשפט מחליט האם להרשיע את הנאשם או לזכות אותו וזו הכרעת הדין. ככל שהנאשם מזוכה מסתיים ההליך.

  ככל שבית המשפט מחליט להרשיע את הנאשם נקבע מועד דיון בטיעונים לעונש.ישיבת טיעונים לעונשבישיבת הטיעונים לעונש מובאים בפני בית המשפט טיעונים מטעם הצדדים ביחס לעונש שיש לגזור על הנאשם. המאשימה טוענת ראשונה ומבקשת מבית המשפט לגזור את עונשו בדרך כלל לחומרה. המאשימה מציגה את חומרת העבירה, היקף הבנייה או השימוש, משך העבירה, האינטרס הציבורי, פסיקה בנוגע למקרים דומים וכן הרשעות קודמות, ככל שאלו קיימות.עורך דינו של הנאשם מציג טיעונים שיש בהם כדי להצדיק הפחתה בעונשו של הנאשם, העובדה שהבנייה נהרסה או שהתקבל היתר, האינטרס הציבורי, היקף הבנייה ומצבו הכלכלי והאישי של הנאשם.במקרים רבים המאשימה דורשת לחייב את הנאשם בשווי טובת ההנאה שצמחה לו מהעבירה על בסיס חוות דעת שמאית. במקרה כזה הנאשם מוגשת חוות דעת נגדית מטעם הנאשם ולאחר מכן השמאים נחקרים על חוות דעתם.

  גזר דיןבתם ישיבת הטיעונים לעונש בית המשפט ניתן גזר הדין ובמסגרתו פוסק בית המשפט את עונשו של הנאשם.ערעורהכרעת הדין וגזר הדין מהווים יחדיו את פסק הדין.ערעור על פסק הדין ניתן להגיש לבית המשפט המחוזי בתוך 45 יום ממועד מתן פסק הדין

   

   
       
       
       
     
   
  אודות כותב המאמר:

  קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפלי
  בית שמאי 7, רמת גן
  טל': 3888813 - 052
  פקס: 6990134 - 03
  דוא"ל: klinger_b@bezeqint.net

  |  כניסה לאתר  רישוי וייצוג מול הרשויות

   
       
     
   

  מאמרים נוספים מאת בנימין קלינגר

  מאת: בנימין קלינגרניהול ידע29/03/2186 צפיות
  הרפורמה ברישוי עסקים מדינת ישראל קידמה רפורמה בתחום רישוי עסקים, שמטרתה לשפר ולייעל את הליכי הרישוי ולהקל ככל הניתן על בעלי העסקים ועל המעוניינים לפתוח עסקים חדשים, כל זאת, תוך הקפדה על הוראות חוק רישוי עסקים ומטרותיו. משרדנו גוייס כחלק מהליך למידת צרכי בעלי העסקים וכיום מסייע בהליך הרישוי לבעלי העסקים תוך כדי חסכון בעלויות וזמן יקר.

  מאת: בנימין קלינגרדיני עסקים29/03/2182 צפיות
  בתאריך 10.7.18 הצביעה מליאת הכנסת על תיקון 34 לחוק רישוי עסקים. הרפורמה הנוכחית ברישוי עסקים, הקרויה "רישוי עסקים דיפרנציאלי" מטרתה ליצור: איזון בין המטרות של חוק רישוי עסקים - שמירה על הציבור מפני נזקים (בריאותיים, בטיחותיים, סביבתיים וכד') - לבין עידוד הפעילות הכלכלית במשק וצמצום הפגיעה בעסקים. רפורמה זו היא בעצם המשך ישיר לרפורמה של 2012 ומשלימה אותה. גולת הכותרת של הרפורמה ב-2012 היא ההבנה שבכדי לייצר לבעלי העסקים וודאות, שקיפות ונגישות לדרישות החלות עליהם, יש לפרסם מפרטים אחידים. הרפורמה הנוכחית שואפת לשפר ולייעל את תהליך הרישוי, ובעצם יש לומר תהליכי הרישוי, משום שהיא מגדירה תהליכי רישוי שונים המותאמים לסוגי העסקים השונים ומכאן שמה "רישוי עסקים דיפרנציאלי" פעימה ראשונה של הרפורמה נכנסה לתוקף ב-1.1.19

  מאת: בנימין קלינגרמיסוי מקרקעין01/03/21176 צפיות
  פסיקות שונות של בתי המשפט – העליון והמחוזי – מהחודש האחרון מלמדות סעיף 85 לחוק מיסוי מקרקעין קובע מסגרת זמן של 4 שנים לפתוח שומת מס שבח או מס רכישה. לאחר 4 שנים, קובע הסעיף כי השומה ומה שנקבע בה לגבי המיסוי הם סופיים. מסגרת הזמן הזו מגלמת את האיזון בין עקרונות של סופיות, ודאות ויציבות מצד אחד לבין העיקרון של הטלת מס אמת בצד שני.

  מאת: בנימין קלינגרזכויות הפרט20/02/21210 צפיות
  בשל המצב הכלכלי הקשה, רבים חוזרים כעת לגור עם ההורים ומפצלים את דירת המגורים. פיצול דירה ללא היתר מעלה את החשש כי העירייה או הרשות המקומית תוציא נגד המפצל צו הריסה, אשר יוריד הכול לטמיון. מה עושים בסיטואציה כזאת, ואיך אפשר להתמודד עמה?

  מאת: בנימין קלינגרדיני עסקים04/01/21351 צפיות
  מדריך אודות עבודות הפטורות מהיתר בנייה מדריך זה מפרט את סוגי העבודות והמבנים הפטורים מהיתר בנייה, על פי תקנות התכנון והבנייה (עבודות ומבנים הפטורים מהיתר), התשע"ד – 2014.

  מאת: בנימין קלינגרעסקים קטנים ובינוניים04/01/21334 צפיות
  משרדנו סייע במחקר בסיוע להפחתת הנטל הבירוקרטי על בעלי העסקים. בקרוב עלויות הרישוי יקוצצו משמעותית. התיקון לתקנות רישוי עסקים יאפשר להתחיל לעבוד עם המסלולים המקוצרים. עסקים ברמת סיכון נמוכה יוכלו לקבל רישיון עסק על בסיס תצהיר, ללא תהליך האישורים המלא הקיים עד כה.

  מאת: בנימין קלינגרדיני עסקים04/01/21352 צפיות
  על פי הנחיות היועץ המשפטי לממשלה בנוגע לרישוי עסקים במבנים שאינם מוסדרים, במקביל לבדיקת גורמי הרישוי השונים, המחלקה לתכנון ולרישוי הנדסי בודקת אם הבקשה תואמת את דיני התכנון והבנייה בנושאים הבאים: חוקיות המבנה והיתר הבנייה. באם אין היתר בנייה – מידת העמידה בהגדרות המאפשרות רישיון עסק ללא היתר בנייה. התאמת השימוש בנכס לייעוד המבנה על פי היתר הבנייה ותכנית בניין עיר (תב"ע).

  מאמרים נוספים בנושא נדל"ן ומקרקעין

  מאת: בנימין קלינגרנדל"ן ומקרקעין24/12/20633 צפיות
  בונים לכם מגדל חדש ליד הבית? גיליתם שתוכנית חדשה עתידה לשנות לכם את החיים? מגרש החניה שהתרגלתם לחנות בו עומד להיעלם לטובת בניין חדש? תמיד תוכלו להגיש התנגדות לתוכנית. שכן רוצה להוסיף שטח בניה, מבקש שימוש חורג ? מאמר זה יסביר לכם איך אפשר להתנגד לתוכנית, מה צריך לעשות ולמי צריך לפנות.

  מאת: רונית אלפסינדל"ן ומקרקעין22/11/20810 צפיות
  רכישת דירה יד שניה או דירה מקבלן? ומה בודקים לפני שרוכשים דירה מקבלן? והאם צריך עו"ד דין מקרקעין או שאפשר שעו"ד של הקבלן ייצג אתכם? כל זא ועוד במאמר שלפניכם.

  מאת: בנימין קלינגרנדל"ן ומקרקעין29/09/20606 צפיות
  מתכננים לבנות בריכת שחייה ביתית? חשו לדעת למה אתם נכנסים! בשנים האחרונות הופכות הבריכות הפרטיות לפופולריות מאוד בכל רחבי הארץ ואינן עוד נחלתן הבלעדית של בעלי הממון בלבד, לא מעט הודות לטכנולוגיות המתקדמות שקיימות כיום, המוזילות משמעותית את עלויות הבניה וההתקנה. נושא הצורך וההליך בהיתר בניה מורכב וחשוב שיהיה מלווה על ידי המומחה הנכון

  מאת: בנימין קלינגרנדל"ן ומקרקעין08/09/20312 צפיות
  עיריית תל אביב-יפו מפעילה צעדי אכיפה מינהליים ומשפטיים כנגד עבירות על חוק התכנון והבנייה ובכלל זה עבודה אסורה או שימוש אסור בנכס. ב-20 בדצמבר 2018 נכנסו לתקפן תקנות העבירות המינהליות [קנס מינהלי - תכנון ובנייה] תשע"ח 2018. על פי תקנות אלו, ניתן יהיה להטיל קנסות מינהליים על עבודה אסורה, שימוש אסור ועל אי קיום צווים מינהליים להפסקת עבודות או להפסקת שימוש.

  מאת: בנימין קלינגרנדל"ן ומקרקעין11/08/20350 צפיות
  קיבלת צו הריסה? לא סוף פסוק! בת המשפט נתן לאחרונה כמה החלטות שיתכן ויכולים לסייע לך!

  מאת: עו"ד ליאור אבן עזראנדל"ן ומקרקעין18/06/20484 צפיות
  להלן נקודות מרכזיות בבחירת שכונה למגורים

  מאת: עו"ד ליאור אבן עזראנדל"ן ומקרקעין18/06/20445 צפיות
  כולנו רוצים למצוא את בית החלומות שלנו - כזה שמתאים בשלמות למה שרצינו - אבל האם זה מספיק? יש עוד גורם שיש לקחת בחשבון: השכונה שלך. אולי ברור לנו באילו ערים נרצה לגור, אך בואו נחשוב האם שכונה מסוימת זו מתאימה? להלן דברים חשובים שכדאי לקחת בחשבון

   
   
   

  כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
  השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

  christian louboutin replica