חפש מאמרים:
שלום אורח
18.04.2021
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

התנגדות לתכנית, התנגדות לבקשת היתר, שימוש חורג, וועדת התנגדויות, קלינגר יועץ מוניציפלי

 

נתחיל. השלב הראשון הוא בעצם להבין שמתוכננת תוכנית חדשה ליד הבית, דבר שלא פשוט לגלות. את זה נגלה באחת מהאפשרויות הבאות:

 • הודעה של הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה - אם הציבו מודעה לבנה ובה אותיות קטנות, המתארות בשפה משפטית ולא ממש מובנת כי תוכנית המתייחסת לגוש ולחלקה שבהם הוצב השלט בדיוק הופקדה.
 • מודעה בעיתון - אם במקרה, אבל ממש במקרה, צדה את עינינו מודעה באחד מדפי העיתון המתייחסת להפקדת תוכנית הרלוונטית לנו.
 • מפה לאוזן - שמועות בדבר תוכניות לעתים עוברות בין שכנים, בקבוצות שכונתיות בפייסבוק או בווטסאפ. אם זה המצב, עלינו למהר ולברר במה מדובר ברשות המקומית או במוסדות התכנון (ועדה מקומית או ועדה מחוזית).
 • בדרך כלל, אם גילינו על התוכנית בשלב זה, עדיין אפשר להגיש התנגדות (במקרה שיש) במטרה ולהשפיע על התכנון העתידי. אם הציבו פתאום מול הבניין שלכם או ברחוב שלט גדול ובו הדמיה של הבניין החדש הצפוי בו ופרטי האדריכל, הקבלן ושאר היועצים, לרוב מדובר בשלב מאוחר יותר, לאחר שהתוכנית כבר אושרה, הוצא מכוחה היתר בנייה או התבקש כזה ועתיד להיות מוצא בקרוב. משמעות הדבר היא שתקופת ההתנגדויות לתוכנית כבר עברה. עם זאת, בעולם ההתחדשות העירונית לעתים נוהגים הקבלנים והיזמים להציב שלט המודיע על קידומו של פרויקט כבר בשלב מוקדם מאוד בקידום הפרויקט, ולעתים מבלי שיש כלל חתימות דיירים, הסכם התקשרות, תוכנית או היתכנות להיתר. זאת כדי לסמן לגורמים אחרים שהבניין או האזור נמצאים בתהליך, אף שהוא אינו בהכרח וודאי. מסיבה זו, אם ראיתם שלט המוצב ליד בניין ישן, ועליו מתנוסס בעיקר שם חברת הבנייה, שווה לבדוק אם כבר הונפק לפרויקט היתר בנייה ואם יש עוד זמן להגיש התנגדות לתוכנית או להיתר (התנגדות להיתר - הליך שונה שעליו תוכלו לקרוא במדריך נפרד).

  בשלב זה חשוב להגיד שני דברים:

 • היכולת לבטל תוכנית לחלוטין בשלב ההתנגדויות או לשנות אותה שינוי משמעותי מוגבלת מאוד ולרוב על סף הבלתי אפשרית. אך הסיכוי להשפיע על תוכניות עולה ככל שהמאבק בה או ההתערבות נגדה מתחילים בשלבים מוקדמים של התכנון, גם אם לא בהתאם להליכים או לאמצעים משפטיים, הרבה לפני ההתנגדויות (ראה שאלות ותשובות בסוף).
 • אם גילינו על התוכנית בשלב שבו האתר כבר מגודר והטרקטורים עובדים בשטח - מדובר בפרויקט שכבר קיבל היתר או לקראת קבלת היתר, מה שאומר ששלב ההתנגדויות עבר ושאיחרנו את המועד.
 • עוד נקודה חשובה היא זאת: תקופת ההתנגדות מוגבלת בזמן. מדובר בחודשיים בלבד שבמסגרתם ניתן להגיש את ההתנגדות למוסדות התכנון.

  גיליתי שהופקדה תוכנית העלולה לפגוע בי, מה עליי לעשות?

  בתחתית המסמך המתאר את הפקדת התוכנית (מודעה בעיתון או שלט במקום) מצוין לרוב המועד להגשת ההתנגדות (או מועד הפרסום, שממנו יש לספור 60 יום) והמקום שבו ניתן לעיין בתוכנית הרלוונטית ולצלם אותה. מאחר שהחוק קובע חודשיים בלבד להגשת התנגדויות, יש לפעול במהירות לקבלת העתק מהתוכנית על כלל מסמכיה (התקנון, התשריט ונספחי התוכנית). על פי עיון בתוכנית ניתן יהיה להבין את התכנון המוצע ואת האופן שבו היא עלולה להשפיע עליי או לפגוע בי, וכך לדרוש את השינויים המבוקשים במצב התכנוני המוצע בה. מאחר שאת התוכנית עורכים אנשי מקצוע היא לעתים כתובה בשפה מקצועית שאינה מובנת למי שאינו בקיא בתחום התכנון. על כן מומלץ להיעזר באנשי מקצוע הבקיאים בתחום, כגון עורכי דין המתמחים בתכנון ובבנייה, אדריכלים או שמאים, שיוכלו להעריך את השלכותיה האפשריות.

  הליך הכנת ההתנגדות

  התנגדות היא מסמך כתוב ובו המתנגדים מפרטים ומסבירים את הטעמים להתנגדותם לתוכנית. כדאי לשים לב: בשלב הכנת ההתנגדות מומלץ לבחון בדקדקנות את כלל מסמכי התוכנית (תקנון, תשריט, נספחים) ולוודא שהם תואמים זה לזה ומציגים תמונה תכנונית ברורה.

  אין נוסח סטנדרטי להתנגדות, והיא אינה חייבת להיות מנוסחת בידי מתכננים, אדריכלים או עורכי דין. עם זאת, וככל הניתן, מומלץ להיעזר בעורך דין בניסוחה. בהיעדר עורך דין, יש לנסחה באופן ענייני ככל הניתן ולתאר תיאור ברור ונהיר את העניינים האלו: העניין של המתנגד בקרקע שעליה חלה התוכנית, העובדות הנדרשות לעניין והפגיעה הצפויה מהתוכנית. יש לבקש זימון להצגת טיעוני ההתנגדות בעל פה. לכל התנגדות, גם לזו שלא ערך עורך דין, יש לצרף תצהיר חתום ומאומת בידי עורך דין.

  מה כולל מסמך ההתנגדות?

  על ההתנגדות לכלול את פרטי המתנגדים, את שמותיהם המלאים, את מספרי תעודות הזהות שלהם, את כתובותיהם ואת מספרי הטלפון, את העניין שלהם בקרקע, את הפגיעה הצפויה להם בשל התוכנית ואת כלל נימוקי ההתנגדות. מומלץ להציג במפורש את דרישות המתנגדים: האם לדחות את התוכנית על הסף, לבטל הוראות מסוימות בה - ואילו הוראות - להוסיף לה הוראות - ומה הן יגידו - או לבצע בה תיקונים מסוימים שיתוארו בכתב ההתנגדות? ככל שהטענות יותר ספציפיות ומפורטות, גדל הסיכוי שהן יקבלו התייחסות מדוקדקת; ובמקרה שיש למתנגדים הצעה חלופית עדיפה, כדאי מאוד להציגה.

  על ההתנגדות להיות מלווה בתצהיר חתום בידי עורך דין, המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת. לפי הצורך ניתן לצרף לה חוות דעת מקצועיות (למשל, לענייני רעש או תנועה) לתמיכה בנימוקי ההתנגדות ובשינויים המבוקשים בתוכנית.

  מתי יש להגיש את ההתנגדות וכיצד?

  את ההתנגדות יש להגיש חודשיים לאחר פרסום ההודעה על הפקדת התוכנית, חתומה ומאומתת בתצהיר, בכמה העתקים (לחברי הוועדה השונים), למוסד התכנון שבו הופקדה התוכנית ולוועדות הכפופות לה על פי הצורך כמפורט בחוק. על פי התקנות הרלוונטיות, מדובר ב-4 עותקים נפרדים.

  חשוב לוודא קבלת חותמת "נתקבל" על ההתנגדות, כתיעוד להגשתה. לאחר הגשת ההתנגדות ניתן לעיין בהתנגדויות נוספות שהוגשו, במידה והוגשו. עיון זה יתאפשר באתר מינהל התכנון במקרה וההתנגדות עלתה לרשת, אולם לעיתים ההתנגדויות יעלו לרשת רק לאחר תום תקופת ההתנגדויות. דרך נוספת היא לגשת למשרדי הוועדה הרלוונטית ולעיין ולצלם את ההתנגדויות בשעות קבלת הקהל. עוד דבר שחשבו לדעת, הגשת ההתנגדות יכולה להיעשות רק בצורה ידנית (דף נייר שמוגש למזכירת הוועדה בשעות קבלת הקהל) ולא באמצעות דוא"ל. במינהל התכנון מסבירים כי נכון להיום (אוקטובר 2019) חלק מהוועדות מתחילות לעבור גם להגשה מקוונת ובעתיד הדבר יתאפשר באמצעות טופס מקוון. עם זאת, נכון לסוף 2019, התנגדות עדיין צריכה להיות מוגשת פיזית.

  השלב הבא: דיון בהתנגדויות

  לאחר סיום תקופת ההפקדה מוסד התכנון שבסמכותו לאשר את התוכנית עורך דיון מרוכז בהתנגדויות שהוגשו לו. לדיון המתנגדים מוזמנים כדי להשמיע את טענותיהם בעל פה, ויזמי התוכנית רשאים להגיב על ההתנגדויות שהעלו המתנגדים. בתום ההליך מוסד התכנון מוסמך לקבל אחת משלוש החלטות:

 • לדחות את ההתנגדויות (ולהורות על אישור התוכני
 • לקבל את ההתנגדויות במלואן ולדחות את התוכנית.
 • לקבל את ההתנגדויות באופן חלקי ולהורות על תיקון התוכנית ועל הכנסת שינויים בה (לאחר הכנסת השינויים תאושר התוכנית, אלא אם מדובר בתיקונים מרחיקי לכת, בהתאם לתנאים הקבועים בחוק, ואז ייתכן שיתקיים הליך התנגדויות נוסף).
 • חשוב לציין כי מוסד תכנון רשאי שלא להזמין את כלל המתנגדים לדיון, ועל כן חשוב להקפיד לברר את מועד הדיון ואת תוצאותיו כדי לאפשר הגשת עררים במידת הצורך. עוד נקודה חשובה שיש לתת עליה את הדעת: החוק קובע כי אם מוצא מוסד התכנון שההתנגדות לתוכנית מוצדקת, רשאי מוסד התכנון לחייב את היזם לשלם למתנגדים את הוצאות ההליך. אך אם מוצא מוסד התכנון כי ההתנגדות לא הוגשה בתום לב, או שהיא טורדנית וקנטרנית, רשאי הוא לחייב את המתנגדים בתשלום הוצאות ההליך ליזם. עם זאת, לרוב מוסדות התכנון לא מחייבים בהוצאות.

  מה ניתן לעשות במקרה שההתנגדות נדחתה?

  על דחיית התנגדות ניתן להגיש ערר 15 יום מיום שנודע למתנגד על החלטת הוועדה לדחות את התנגדותו. בתוכנית בסמכות מקומית זכות הערר מוקנית, והערר יוגש לוועדת הערר המחוזית. בתוכנית בסמכות מחוזית יש לבקש רשות ערעור. בהינתן הרשות, יוגש הערר למועצה הארצית לתכנון ולבנייה. על דחייה של בקשת רשות לערעור ניתן לפנות לבית המשפט לעניינים מינהליים. בתי המשפט אינם נוהגים לשים עצמם בנעלי מוסדות התכנון ולא יידרשו לשיקולים תכנוניים אלא לשיקולים משפטיים ולפגמים שייתכן שנפלו בהליכי אישור התוכנית (למשל, אם פרסום התוכנית להפקדה לא נעשה כדין). כלומר - כדי לערער על התנגדות, אין די בחזרה על הטיעונים התכנוניים שהובילו להגשתה, ונדרשות טענות משפטיות נוספות.

  שאלות ותשובות

  לאיזו תוכנית אני יכול להתנגד?

  הציבור הרחב יכול להתנגד לתוכניות מתאר מפורטות, מקומיות, כוללניות ומחוזיות. אפשר, בהליך שונה, להתנגד גם להליכי רישוי, למשל, היתר לשימוש חורג ובקשה להקלה מתוכנית במסגרת היתר (למשל, בהקשר של תמ"א 38). לא ניתן להתנגד לתוכניות מתאר ארציות.

  האם כל עורך דין יכול לחתום על תצהיר להתנגדות?

  כל עורך דין יכול לחתום על תצהיר. כל עורך דין יכול גם לכתוב התנגדות, אך מדובר בתחום התמחות ספציפי: תכנון ובנייה. כמו בכל עניין משפטי אחר, מומלץ להיעזר בעורך דין המומחה בתחום התכנון והבנייה להגברת הסיכוי כי ההתנגדות תהיה משכנעת ומדויקת וכי תתקבל. ככל שהתוכנית יותר גדולה, מורכבת ובעלת משמעויות רחבות, יש חשיבות גדולה יותר לשימוש בשירותיו של עורך דין ולהסתייעות באנשי מקצוע נוספים לפי הצורך.

  האם יש תעריף קבוע לתשלום על הגשת התנגדות?

  הגשת תצהיר כרוכה בתשלום וכך גם ייעוץ עם עורך דין או עם כל בעל מקצוע. לא קיים תעריף קבוע, והדבר תלוי בהיקף ההתנגדות ובהיקף העבודה הנדרשת מעורך הדין או מהיועצים. חוות דעת של יועץ מומחה (כגון, מומחה אקוסטיקה או יועץ תנועה) יכולה לעלות אלפי שקלים בודדים אך גם הרבה יותר. הדבר תלוי בנושא, בהיקף התוכנית ובסוגיות המקצועיות הנדרשות לטובת ההתנגדות.

  האם צירוף חוות דעת מקצועית להתנגדות יגדיל את האפקטיביות שלה?

  אין תשובה חד משמעית לשאלה הזאת. הדבר תלוי בטענות המועלות בהתנגדות. יש תחומים שבהם חוות דעת של מומחה יכולה לתמוך בטענות שאדם מן היישוב ללא התמחות לא יכול לנמק כהלכה וגם לא לשכנע בהן. מאחר שבמוסדות התכנון דנים בהיבטים המקצועיים של התוכנית, חוות דעת מקצועית עשויה לסייע בשכנוע הוועדה (ולתמוך באמיתות הטענות של המתנגדים).

  האם כל התנגדות מחייבת תצהיר של כל אחד מהמתנגדים?

  על פי חוק התכנון והבנייה, התנגדות ללא תצהיר חתום לא תתקבל ולא תידון. למרות זאת, החוק גם קובע סייג: אם ההתנגדות היא בנושא ציבורי שעניינו שמירת אתרים, טבע, נוף, איכות חיים ואיכות סביבה, מתנגד המייצג קבוצת מתנגדים יכול להגיש התנגדות מנומקת, המלווה בתצהיר שלו; ומתנגדים אחרים שהתנגדותם דומה במהותה רשאים להסתמך על התצהיר שהגיש אותו מתנגד.

  מה הסיכוי שאצליח להוביל לשינוי מהותי בתוכנית?

  הסיכוי לשנות תוכניות שינויים מהותיים בשלב ההתנגדויות או להוביל לביטולן הוא לרוב מוגבל. זהו שלב יחסית מאוחר בתהליך התכנון, ובו למעשה התכנון כבר הושלם, מוסדות התכנון אישרו את קידומו וכבר הושקעו בו מאמצים ומשאבים רבים. עם זאת, יש התנגדויות שצלחו ואף הובילו לביטולן של תוכניות. לרוב התנגדויות אלו גוררות אחריהן הליך משפטי ארוך, ורק בסופו ייקבע גורלה הסופי של התוכנית.

  על כן, כדי להשפיע על תכנון עתידי, חשוב לנסות ולהכיר את כוונות התכנון מוקדם ככל הניתן. ככל שניתן להקדים את המעורבות בתכנון העתידי (ואת המחאה עליו, אם יש), גם באמצעים שאינם סטטוטוריים, כגון התארגנות מקומית, מחאות, שימוש בתקשורת, הצגת אלטרנטיבה תכנונית ועוד, הסיכוי להשפיע עולה. דוגמה לפעילות ציבורית ותקשורתית ממושכת ואינטנסיבית היא פעילות שנגעה לתוכנית "ספדי" - תוכנית להרחבת הבנייה בירושלים ופיתוח שכונות מגורים במערב הבירה. תוכנית זו בוטלה עקב המאבק הציבורי.

  איך אפשר לדעת שיש תוכנית בהכנה, כדי להתנגד מוקדם ככל האפשר?

  אחת הבעיות היא שהיכולת לדעת על קידומן של תוכניות מוגבלת. כדי ללמוד על קיומה של תוכנית בשלבים מוקדמים, להגדיל את הסיכוי שקולות המתנגדים יישמעו, יש כמה מהלכים שניתן לבצע.

 • עבודת רגליים - אם ישנן שמועות, מגרשים שעומדים ריקים, מבנים להריסה וכו' - אפשר לברר את הדברים, להגיע פיזית למחלקת ההנדסה, לבקר בדיוני הוועדה המקומית או לשוחח עם פוליטיקאים מקומיים כדי לדלות מידע.
 • להיכנס לאתר מינהל התכנון ולחפש מידע תכנוני ותוכניות. באתר מופיעות תוכניות במהלך קידומן. לכניסה לאתר מינהל התכנון לחץ כאן.
 • להסתייע בעזרים ברשת האינטרנט, למשל, היוזמה העצמאית החדשה "מעירים", המאפשרת לבחון תוכניות, לקבל מידע בהיר וגם לקבל התראות על תוכניות סמוך למיקום שנבחרו. לכניסה לאתר "מעירים" לחץ כאן.
 • הליכי שיתוף ציבור מוקדמים - בתוכניות כלל עירוניות או בתוכניות פינוי בינוי רחבות היקף, לא אחת מתקיימים מפגשי שיתוף ציבור בשלבים מוקדמים של ההליך. ניתן להמשיך ולפנות ולדרוש להיות מעורבים בהליכי התחדשות עירונית, למשל, באמצעות המינהלות העירוניות).
 • ממה מורכבת תוכנית, מהו תקנון ומהו תשריט?

  תוכנית היא מסמך סטטוטורי שמעמדו כשל חוק, הקובע את תנאי הפיתוח העתידי של חלקת קרקע מוגדרת. התוכנית כוללת, בין היתר, הוראות הנוגעות לזכויות הבנייה המותרות, לגובה הבנייה, לשימושים מותרים ועוד.

  מסמכי התוכנית כוללים:

 • תקנון - מסמך ובו מפורטות הוראות התוכנית.
 • תשריט - שרטוט המתאר את המצב הקיים, הוא המצב התכנוני המאושר (גם אם לא בנוי בפועל) ולעומתו, מצב מוצע - השינויים שמבקשים בתוכנית לעשות.
 • נספחים - לפי הצורך כוללת התוכנית נספחים, למשל, נספח תנועה, נספח נופי, נספח חברתי, נספח ביוב ועוד. ההתנגדות יכולה להתייחס גם לכל אחד מהנספחים הללו ובהיעדרם - לדרוש כי ייערכו נספחים אלו לפי העניין.
 • חשוב לדעת: התקנון קובע את היחס בין מסמכי התוכנית, ובעת הכנת ההתנגדות יש לבחון את כולם.

  מה צריך לכלול כתב ההתנגדות?

  על כתב ההתנגדות להציג את העניין והקשר שיש למגישי ההתנגדות בנוגע לתוכנית המופקדת ולקרקע בה היא מצויה (האם מגישי ההתנגדות מצויים בתחום התוכנית או גובלים בה) ולהבהיר את האופן שבו היא צפויה לפגוע בהם. במקביל, הוא צריך לכלול גם תצהיר חתום וחוות דעת של איש מקצוע במידת הצורך. גיוס מתנגדים נוספים, בעלי עניין דומה, יכול לחזק את ההתנגדות ולהדגים את ההשלכות הרחבות (והפוגעניות) הצפויות עקב התוכנית. גיוס כזה יועיל בעיקר בגיוס ובאיגום משאבים להגשת ההתנגדות ולנקיטת צעדים משלימים ברמה המקומית והתקשורתית כנגד התוכנית. טיפ חשוב להתנגדות הוא זה: תמיד כדאי לנסות ולהציג אלטרנטיבות תכנוניות להוראות שקובעת התוכנית, ולא לומר רק מה רע בה. הצגה של דרך חלופית יכולה לתרום לקידום פתרונות לטובת המתנגדים. כך, למשל, אם מתוכנן כביש חדש הצפוי לגרום לעומסי תנועה ניכרים או להאריך את היציאה מהשכונה, בהצגת מתווה חלופי אפשרי מבחינה הנדסית ותנועתית, שפגיעתו תהיה פחותה, אפשר לתמוך בהתנגדות ולסייע בידי המתנגדים.

  מי יכול לסייע לי בהכנת התנגדות?

  הגשת התנגדות בידי עורכי דין ובליווי חוות דעת מקצועיות ובוודאי יצירת אלטרנטיבה תכנונית משמען השקעת משאבים רבים שלא תמיד מצויים. ישנם מעט גורמים היכולים לסייע בהגשת התנגדויות, ובהם קליניקות משפטיות באוניברסיטאות או ארגוני מגזר שלישי ולעתים גם עורכי דין שיסכימו לפעול "פרו-בונו".

  האם אני יכול להתנגד לתוכנית בטענה שהיא תוריד את ערך הדירה שלי?

  לא. נימוקי ההתנגדות הם בראש ובראשונה נימוקים תכנוניים (כגון חלופות תכנוניות או שיקולים תכנוניים שלא הובאו בחשבון) ומשפטיים (כגון, פגמים פרוצדוראליים בעת הכנת התוכנית או חשש לניגוד עניינים באישורה). מקומם של שיקולים כלכליים וקנייניים אינו בהליך ההתנגדות, והם לא יזכו להתייחסות. ניתן לבחון פרוטוקולים מדיונים קודמים בתוכנית טרם הפקדתה, המצויים באתר מינהל התכנון, ללמוד מהם על סוגיות שהטרידו את בעלי העניין השונים בעבר ולהשתמש בנקודות אלו בהתנגדות.

  מהי טענה תכנונית?

  להלן כמה דוגמאות לנושאים תכנוניים שניתן לטעון בנוגע להם בעת התנגדות:

 • זכויות הבנייה המוצעות (בקשה לצמצומן או להרחבתן) והשלכות היקף הבנייה העתידי על האזור.
 • הצפיפות המוצעת.
 • אופי הבנייה, כגון קווי בניין, גובה מוצע, מיקום הממ"דים או חדרי האשפה.
 • השימושים המוצעים והשפעותיהם על התשתיות הקיימות, על שטחי הציבור, על התנועה והנגישות באזור ועל תקן החניה.
 • מטרדים והשפעה על הסביבה.
 • הוראות לעניין תקופת הבנייה ודרישה לקביעת תנאים לצמצום הנזקים לתושבים במהלכה.
 • האם אפשר לבקש להאריך את מועד הגשת ההתנגדויות?

  מוסד תכנון שהפקיד תוכנית רשאי להאריך את התקופה להגשת ההתנגדויות. על כן, במקרים של איחור מוצדק, ובעיקר אם הדיון בהתנגדויות טרם התקיים, ניתן לבקש ארכה להגשת ההתנגדויות. מוסדות התכנון נוטים לקבל בקשות אלו כדי לאפשר למתנגדים הזדמנות להעלות את טענותיהם.

  ההתנגדות שלי נדחתה - מה עוד ניתן לעשות?

  התנגדות לתוכנית היא רק דרך אחת להשפיע עליה ולשנות את הוראותיה. התגייסות ציבורית, שימוש באמצעי התקשורת והמדיה, התנהלות באמצעות לובי פוליטי ועוד הם אמצעים נוספים. בסופו של דבר, כולם בני אדם; ונחישות, זמן, השקעה והתארגנות מקומית לא אחת מוכיחים את עצמם. אפשרות נוספת, לאחר שהתוכנית כבר אושרה, היא להגיש תביעה לפיצויים על פגיעה בשל התוכנית לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבנייה.

   

   
       
       
       
     
   
  אודות כותב המאמר:

  קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפלי
  בית שמאי 7, רמת גן
  טל': 3888813 - 052
  פקס: 6990134 - 03
  דוא"ל: klinger_b@bezeqint.net

  |  כניסה לאתר  רישוי וייצוג מול הרשויות

   
       
     
   

  מאמרים נוספים מאת בנימין קלינגר

  מאת: בנימין קלינגרניהול ידע29/03/2186 צפיות
  הרפורמה ברישוי עסקים מדינת ישראל קידמה רפורמה בתחום רישוי עסקים, שמטרתה לשפר ולייעל את הליכי הרישוי ולהקל ככל הניתן על בעלי העסקים ועל המעוניינים לפתוח עסקים חדשים, כל זאת, תוך הקפדה על הוראות חוק רישוי עסקים ומטרותיו. משרדנו גוייס כחלק מהליך למידת צרכי בעלי העסקים וכיום מסייע בהליך הרישוי לבעלי העסקים תוך כדי חסכון בעלויות וזמן יקר.

  מאת: בנימין קלינגרדיני עסקים29/03/2182 צפיות
  בתאריך 10.7.18 הצביעה מליאת הכנסת על תיקון 34 לחוק רישוי עסקים. הרפורמה הנוכחית ברישוי עסקים, הקרויה "רישוי עסקים דיפרנציאלי" מטרתה ליצור: איזון בין המטרות של חוק רישוי עסקים - שמירה על הציבור מפני נזקים (בריאותיים, בטיחותיים, סביבתיים וכד') - לבין עידוד הפעילות הכלכלית במשק וצמצום הפגיעה בעסקים. רפורמה זו היא בעצם המשך ישיר לרפורמה של 2012 ומשלימה אותה. גולת הכותרת של הרפורמה ב-2012 היא ההבנה שבכדי לייצר לבעלי העסקים וודאות, שקיפות ונגישות לדרישות החלות עליהם, יש לפרסם מפרטים אחידים. הרפורמה הנוכחית שואפת לשפר ולייעל את תהליך הרישוי, ובעצם יש לומר תהליכי הרישוי, משום שהיא מגדירה תהליכי רישוי שונים המותאמים לסוגי העסקים השונים ומכאן שמה "רישוי עסקים דיפרנציאלי" פעימה ראשונה של הרפורמה נכנסה לתוקף ב-1.1.19

  מאת: בנימין קלינגרמיסוי מקרקעין01/03/21176 צפיות
  פסיקות שונות של בתי המשפט – העליון והמחוזי – מהחודש האחרון מלמדות סעיף 85 לחוק מיסוי מקרקעין קובע מסגרת זמן של 4 שנים לפתוח שומת מס שבח או מס רכישה. לאחר 4 שנים, קובע הסעיף כי השומה ומה שנקבע בה לגבי המיסוי הם סופיים. מסגרת הזמן הזו מגלמת את האיזון בין עקרונות של סופיות, ודאות ויציבות מצד אחד לבין העיקרון של הטלת מס אמת בצד שני.

  מאת: בנימין קלינגרזכויות הפרט20/02/21210 צפיות
  בשל המצב הכלכלי הקשה, רבים חוזרים כעת לגור עם ההורים ומפצלים את דירת המגורים. פיצול דירה ללא היתר מעלה את החשש כי העירייה או הרשות המקומית תוציא נגד המפצל צו הריסה, אשר יוריד הכול לטמיון. מה עושים בסיטואציה כזאת, ואיך אפשר להתמודד עמה?

  מאת: בנימין קלינגרדיני עסקים04/01/21351 צפיות
  מדריך אודות עבודות הפטורות מהיתר בנייה מדריך זה מפרט את סוגי העבודות והמבנים הפטורים מהיתר בנייה, על פי תקנות התכנון והבנייה (עבודות ומבנים הפטורים מהיתר), התשע"ד – 2014.

  מאת: בנימין קלינגרעסקים קטנים ובינוניים04/01/21334 צפיות
  משרדנו סייע במחקר בסיוע להפחתת הנטל הבירוקרטי על בעלי העסקים. בקרוב עלויות הרישוי יקוצצו משמעותית. התיקון לתקנות רישוי עסקים יאפשר להתחיל לעבוד עם המסלולים המקוצרים. עסקים ברמת סיכון נמוכה יוכלו לקבל רישיון עסק על בסיס תצהיר, ללא תהליך האישורים המלא הקיים עד כה.

  מאת: בנימין קלינגרדיני עסקים04/01/21352 צפיות
  על פי הנחיות היועץ המשפטי לממשלה בנוגע לרישוי עסקים במבנים שאינם מוסדרים, במקביל לבדיקת גורמי הרישוי השונים, המחלקה לתכנון ולרישוי הנדסי בודקת אם הבקשה תואמת את דיני התכנון והבנייה בנושאים הבאים: חוקיות המבנה והיתר הבנייה. באם אין היתר בנייה – מידת העמידה בהגדרות המאפשרות רישיון עסק ללא היתר בנייה. התאמת השימוש בנכס לייעוד המבנה על פי היתר הבנייה ותכנית בניין עיר (תב"ע).

  מאמרים נוספים בנושא נדל"ן ומקרקעין

  מאת: רונית אלפסינדל"ן ומקרקעין22/11/20810 צפיות
  רכישת דירה יד שניה או דירה מקבלן? ומה בודקים לפני שרוכשים דירה מקבלן? והאם צריך עו"ד דין מקרקעין או שאפשר שעו"ד של הקבלן ייצג אתכם? כל זא ועוד במאמר שלפניכם.

  מאת: בנימין קלינגרנדל"ן ומקרקעין01/11/20637 צפיות
  קיבלת כתב אישום בדואר רשום בשל בנייה ללא היתר, חריגה מהיתר או תוכנית, שימוש חורג, פיצול דירות. אתם שואלים את עצמכם מה עליכם לעשות. במדריך זה נסביר לכם מה צפוי, שלב אחרי שלב.

  מאת: בנימין קלינגרנדל"ן ומקרקעין29/09/20606 צפיות
  מתכננים לבנות בריכת שחייה ביתית? חשו לדעת למה אתם נכנסים! בשנים האחרונות הופכות הבריכות הפרטיות לפופולריות מאוד בכל רחבי הארץ ואינן עוד נחלתן הבלעדית של בעלי הממון בלבד, לא מעט הודות לטכנולוגיות המתקדמות שקיימות כיום, המוזילות משמעותית את עלויות הבניה וההתקנה. נושא הצורך וההליך בהיתר בניה מורכב וחשוב שיהיה מלווה על ידי המומחה הנכון

  מאת: בנימין קלינגרנדל"ן ומקרקעין08/09/20312 צפיות
  עיריית תל אביב-יפו מפעילה צעדי אכיפה מינהליים ומשפטיים כנגד עבירות על חוק התכנון והבנייה ובכלל זה עבודה אסורה או שימוש אסור בנכס. ב-20 בדצמבר 2018 נכנסו לתקפן תקנות העבירות המינהליות [קנס מינהלי - תכנון ובנייה] תשע"ח 2018. על פי תקנות אלו, ניתן יהיה להטיל קנסות מינהליים על עבודה אסורה, שימוש אסור ועל אי קיום צווים מינהליים להפסקת עבודות או להפסקת שימוש.

  מאת: בנימין קלינגרנדל"ן ומקרקעין11/08/20350 צפיות
  קיבלת צו הריסה? לא סוף פסוק! בת המשפט נתן לאחרונה כמה החלטות שיתכן ויכולים לסייע לך!

  מאת: עו"ד ליאור אבן עזראנדל"ן ומקרקעין18/06/20484 צפיות
  להלן נקודות מרכזיות בבחירת שכונה למגורים

  מאת: עו"ד ליאור אבן עזראנדל"ן ומקרקעין18/06/20445 צפיות
  כולנו רוצים למצוא את בית החלומות שלנו - כזה שמתאים בשלמות למה שרצינו - אבל האם זה מספיק? יש עוד גורם שיש לקחת בחשבון: השכונה שלך. אולי ברור לנו באילו ערים נרצה לגור, אך בואו נחשוב האם שכונה מסוימת זו מתאימה? להלן דברים חשובים שכדאי לקחת בחשבון

   
   
   

  כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
  השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

  christian louboutin replica