חפש מאמרים:
שלום אורח
16.08.2022
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

התנגדות לתכנית, התנגדות לבקשת היתר, שימוש חורג, וועדת התנגדויות, קלינגר יועץ מוניציפלי

 

נתחיל. השלב הראשון הוא בעצם להבין שמתוכננת תוכנית חדשה ליד הבית, דבר שלא פשוט לגלות. את זה נגלה באחת מהאפשרויות הבאות:

 • הודעה של הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה - אם הציבו מודעה לבנה ובה אותיות קטנות, המתארות בשפה משפטית ולא ממש מובנת כי תוכנית המתייחסת לגוש ולחלקה שבהם הוצב השלט בדיוק הופקדה.
 • מודעה בעיתון - אם במקרה, אבל ממש במקרה, צדה את עינינו מודעה באחד מדפי העיתון המתייחסת להפקדת תוכנית הרלוונטית לנו.
 • מפה לאוזן - שמועות בדבר תוכניות לעתים עוברות בין שכנים, בקבוצות שכונתיות בפייסבוק או בווטסאפ. אם זה המצב, עלינו למהר ולברר במה מדובר ברשות המקומית או במוסדות התכנון (ועדה מקומית או ועדה מחוזית).
 • בדרך כלל, אם גילינו על התוכנית בשלב זה, עדיין אפשר להגיש התנגדות (במקרה שיש) במטרה ולהשפיע על התכנון העתידי. אם הציבו פתאום מול הבניין שלכם או ברחוב שלט גדול ובו הדמיה של הבניין החדש הצפוי בו ופרטי האדריכל, הקבלן ושאר היועצים, לרוב מדובר בשלב מאוחר יותר, לאחר שהתוכנית כבר אושרה, הוצא מכוחה היתר בנייה או התבקש כזה ועתיד להיות מוצא בקרוב. משמעות הדבר היא שתקופת ההתנגדויות לתוכנית כבר עברה. עם זאת, בעולם ההתחדשות העירונית לעתים נוהגים הקבלנים והיזמים להציב שלט המודיע על קידומו של פרויקט כבר בשלב מוקדם מאוד בקידום הפרויקט, ולעתים מבלי שיש כלל חתימות דיירים, הסכם התקשרות, תוכנית או היתכנות להיתר. זאת כדי לסמן לגורמים אחרים שהבניין או האזור נמצאים בתהליך, אף שהוא אינו בהכרח וודאי. מסיבה זו, אם ראיתם שלט המוצב ליד בניין ישן, ועליו מתנוסס בעיקר שם חברת הבנייה, שווה לבדוק אם כבר הונפק לפרויקט היתר בנייה ואם יש עוד זמן להגיש התנגדות לתוכנית או להיתר (התנגדות להיתר - הליך שונה שעליו תוכלו לקרוא במדריך נפרד).

  בשלב זה חשוב להגיד שני דברים:

 • היכולת לבטל תוכנית לחלוטין בשלב ההתנגדויות או לשנות אותה שינוי משמעותי מוגבלת מאוד ולרוב על סף הבלתי אפשרית. אך הסיכוי להשפיע על תוכניות עולה ככל שהמאבק בה או ההתערבות נגדה מתחילים בשלבים מוקדמים של התכנון, גם אם לא בהתאם להליכים או לאמצעים משפטיים, הרבה לפני ההתנגדויות (ראה שאלות ותשובות בסוף).
 • אם גילינו על התוכנית בשלב שבו האתר כבר מגודר והטרקטורים עובדים בשטח - מדובר בפרויקט שכבר קיבל היתר או לקראת קבלת היתר, מה שאומר ששלב ההתנגדויות עבר ושאיחרנו את המועד.
 • עוד נקודה חשובה היא זאת: תקופת ההתנגדות מוגבלת בזמן. מדובר בחודשיים בלבד שבמסגרתם ניתן להגיש את ההתנגדות למוסדות התכנון.

  גיליתי שהופקדה תוכנית העלולה לפגוע בי, מה עליי לעשות?

  בתחתית המסמך המתאר את הפקדת התוכנית (מודעה בעיתון או שלט במקום) מצוין לרוב המועד להגשת ההתנגדות (או מועד הפרסום, שממנו יש לספור 60 יום) והמקום שבו ניתן לעיין בתוכנית הרלוונטית ולצלם אותה. מאחר שהחוק קובע חודשיים בלבד להגשת התנגדויות, יש לפעול במהירות לקבלת העתק מהתוכנית על כלל מסמכיה (התקנון, התשריט ונספחי התוכנית). על פי עיון בתוכנית ניתן יהיה להבין את התכנון המוצע ואת האופן שבו היא עלולה להשפיע עליי או לפגוע בי, וכך לדרוש את השינויים המבוקשים במצב התכנוני המוצע בה. מאחר שאת התוכנית עורכים אנשי מקצוע היא לעתים כתובה בשפה מקצועית שאינה מובנת למי שאינו בקיא בתחום התכנון. על כן מומלץ להיעזר באנשי מקצוע הבקיאים בתחום, כגון עורכי דין המתמחים בתכנון ובבנייה, אדריכלים או שמאים, שיוכלו להעריך את השלכותיה האפשריות.

  הליך הכנת ההתנגדות

  התנגדות היא מסמך כתוב ובו המתנגדים מפרטים ומסבירים את הטעמים להתנגדותם לתוכנית. כדאי לשים לב: בשלב הכנת ההתנגדות מומלץ לבחון בדקדקנות את כלל מסמכי התוכנית (תקנון, תשריט, נספחים) ולוודא שהם תואמים זה לזה ומציגים תמונה תכנונית ברורה.

  אין נוסח סטנדרטי להתנגדות, והיא אינה חייבת להיות מנוסחת בידי מתכננים, אדריכלים או עורכי דין. עם זאת, וככל הניתן, מומלץ להיעזר בעורך דין בניסוחה. בהיעדר עורך דין, יש לנסחה באופן ענייני ככל הניתן ולתאר תיאור ברור ונהיר את העניינים האלו: העניין של המתנגד בקרקע שעליה חלה התוכנית, העובדות הנדרשות לעניין והפגיעה הצפויה מהתוכנית. יש לבקש זימון להצגת טיעוני ההתנגדות בעל פה. לכל התנגדות, גם לזו שלא ערך עורך דין, יש לצרף תצהיר חתום ומאומת בידי עורך דין.

  מה כולל מסמך ההתנגדות?

  על ההתנגדות לכלול את פרטי המתנגדים, את שמותיהם המלאים, את מספרי תעודות הזהות שלהם, את כתובותיהם ואת מספרי הטלפון, את העניין שלהם בקרקע, את הפגיעה הצפויה להם בשל התוכנית ואת כלל נימוקי ההתנגדות. מומלץ להציג במפורש את דרישות המתנגדים: האם לדחות את התוכנית על הסף, לבטל הוראות מסוימות בה - ואילו הוראות - להוסיף לה הוראות - ומה הן יגידו - או לבצע בה תיקונים מסוימים שיתוארו בכתב ההתנגדות? ככל שהטענות יותר ספציפיות ומפורטות, גדל הסיכוי שהן יקבלו התייחסות מדוקדקת; ובמקרה שיש למתנגדים הצעה חלופית עדיפה, כדאי מאוד להציגה.

  על ההתנגדות להיות מלווה בתצהיר חתום בידי עורך דין, המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת. לפי הצורך ניתן לצרף לה חוות דעת מקצועיות (למשל, לענייני רעש או תנועה) לתמיכה בנימוקי ההתנגדות ובשינויים המבוקשים בתוכנית.

  מתי יש להגיש את ההתנגדות וכיצד?

  את ההתנגדות יש להגיש חודשיים לאחר פרסום ההודעה על הפקדת התוכנית, חתומה ומאומתת בתצהיר, בכמה העתקים (לחברי הוועדה השונים), למוסד התכנון שבו הופקדה התוכנית ולוועדות הכפופות לה על פי הצורך כמפורט בחוק. על פי התקנות הרלוונטיות, מדובר ב-4 עותקים נפרדים.

  חשוב לוודא קבלת חותמת "נתקבל" על ההתנגדות, כתיעוד להגשתה. לאחר הגשת ההתנגדות ניתן לעיין בהתנגדויות נוספות שהוגשו, במידה והוגשו. עיון זה יתאפשר באתר מינהל התכנון במקרה וההתנגדות עלתה לרשת, אולם לעיתים ההתנגדויות יעלו לרשת רק לאחר תום תקופת ההתנגדויות. דרך נוספת היא לגשת למשרדי הוועדה הרלוונטית ולעיין ולצלם את ההתנגדויות בשעות קבלת הקהל. עוד דבר שחשבו לדעת, הגשת ההתנגדות יכולה להיעשות רק בצורה ידנית (דף נייר שמוגש למזכירת הוועדה בשעות קבלת הקהל) ולא באמצעות דוא"ל. במינהל התכנון מסבירים כי נכון להיום (אוקטובר 2019) חלק מהוועדות מתחילות לעבור גם להגשה מקוונת ובעתיד הדבר יתאפשר באמצעות טופס מקוון. עם זאת, נכון לסוף 2019, התנגדות עדיין צריכה להיות מוגשת פיזית.

  השלב הבא: דיון בהתנגדויות

  לאחר סיום תקופת ההפקדה מוסד התכנון שבסמכותו לאשר את התוכנית עורך דיון מרוכז בהתנגדויות שהוגשו לו. לדיון המתנגדים מוזמנים כדי להשמיע את טענותיהם בעל פה, ויזמי התוכנית רשאים להגיב על ההתנגדויות שהעלו המתנגדים. בתום ההליך מוסד התכנון מוסמך לקבל אחת משלוש החלטות:

 • לדחות את ההתנגדויות (ולהורות על אישור התוכני
 • לקבל את ההתנגדויות במלואן ולדחות את התוכנית.
 • לקבל את ההתנגדויות באופן חלקי ולהורות על תיקון התוכנית ועל הכנסת שינויים בה (לאחר הכנסת השינויים תאושר התוכנית, אלא אם מדובר בתיקונים מרחיקי לכת, בהתאם לתנאים הקבועים בחוק, ואז ייתכן שיתקיים הליך התנגדויות נוסף).
 • חשוב לציין כי מוסד תכנון רשאי שלא להזמין את כלל המתנגדים לדיון, ועל כן חשוב להקפיד לברר את מועד הדיון ואת תוצאותיו כדי לאפשר הגשת עררים במידת הצורך. עוד נקודה חשובה שיש לתת עליה את הדעת: החוק קובע כי אם מוצא מוסד התכנון שההתנגדות לתוכנית מוצדקת, רשאי מוסד התכנון לחייב את היזם לשלם למתנגדים את הוצאות ההליך. אך אם מוצא מוסד התכנון כי ההתנגדות לא הוגשה בתום לב, או שהיא טורדנית וקנטרנית, רשאי הוא לחייב את המתנגדים בתשלום הוצאות ההליך ליזם. עם זאת, לרוב מוסדות התכנון לא מחייבים בהוצאות.

  מה ניתן לעשות במקרה שההתנגדות נדחתה?

  על דחיית התנגדות ניתן להגיש ערר 15 יום מיום שנודע למתנגד על החלטת הוועדה לדחות את התנגדותו. בתוכנית בסמכות מקומית זכות הערר מוקנית, והערר יוגש לוועדת הערר המחוזית. בתוכנית בסמכות מחוזית יש לבקש רשות ערעור. בהינתן הרשות, יוגש הערר למועצה הארצית לתכנון ולבנייה. על דחייה של בקשת רשות לערעור ניתן לפנות לבית המשפט לעניינים מינהליים. בתי המשפט אינם נוהגים לשים עצמם בנעלי מוסדות התכנון ולא יידרשו לשיקולים תכנוניים אלא לשיקולים משפטיים ולפגמים שייתכן שנפלו בהליכי אישור התוכנית (למשל, אם פרסום התוכנית להפקדה לא נעשה כדין). כלומר - כדי לערער על התנגדות, אין די בחזרה על הטיעונים התכנוניים שהובילו להגשתה, ונדרשות טענות משפטיות נוספות.

  שאלות ותשובות

  לאיזו תוכנית אני יכול להתנגד?

  הציבור הרחב יכול להתנגד לתוכניות מתאר מפורטות, מקומיות, כוללניות ומחוזיות. אפשר, בהליך שונה, להתנגד גם להליכי רישוי, למשל, היתר לשימוש חורג ובקשה להקלה מתוכנית במסגרת היתר (למשל, בהקשר של תמ"א 38). לא ניתן להתנגד לתוכניות מתאר ארציות.

  האם כל עורך דין יכול לחתום על תצהיר להתנגדות?

  כל עורך דין יכול לחתום על תצהיר. כל עורך דין יכול גם לכתוב התנגדות, אך מדובר בתחום התמחות ספציפי: תכנון ובנייה. כמו בכל עניין משפטי אחר, מומלץ להיעזר בעורך דין המומחה בתחום התכנון והבנייה להגברת הסיכוי כי ההתנגדות תהיה משכנעת ומדויקת וכי תתקבל. ככל שהתוכנית יותר גדולה, מורכבת ובעלת משמעויות רחבות, יש חשיבות גדולה יותר לשימוש בשירותיו של עורך דין ולהסתייעות באנשי מקצוע נוספים לפי הצורך.

  האם יש תעריף קבוע לתשלום על הגשת התנגדות?

  הגשת תצהיר כרוכה בתשלום וכך גם ייעוץ עם עורך דין או עם כל בעל מקצוע. לא קיים תעריף קבוע, והדבר תלוי בהיקף ההתנגדות ובהיקף העבודה הנדרשת מעורך הדין או מהיועצים. חוות דעת של יועץ מומחה (כגון, מומחה אקוסטיקה או יועץ תנועה) יכולה לעלות אלפי שקלים בודדים אך גם הרבה יותר. הדבר תלוי בנושא, בהיקף התוכנית ובסוגיות המקצועיות הנדרשות לטובת ההתנגדות.

  האם צירוף חוות דעת מקצועית להתנגדות יגדיל את האפקטיביות שלה?

  אין תשובה חד משמעית לשאלה הזאת. הדבר תלוי בטענות המועלות בהתנגדות. יש תחומים שבהם חוות דעת של מומחה יכולה לתמוך בטענות שאדם מן היישוב ללא התמחות לא יכול לנמק כהלכה וגם לא לשכנע בהן. מאחר שבמוסדות התכנון דנים בהיבטים המקצועיים של התוכנית, חוות דעת מקצועית עשויה לסייע בשכנוע הוועדה (ולתמוך באמיתות הטענות של המתנגדים).

  האם כל התנגדות מחייבת תצהיר של כל אחד מהמתנגדים?

  על פי חוק התכנון והבנייה, התנגדות ללא תצהיר חתום לא תתקבל ולא תידון. למרות זאת, החוק גם קובע סייג: אם ההתנגדות היא בנושא ציבורי שעניינו שמירת אתרים, טבע, נוף, איכות חיים ואיכות סביבה, מתנגד המייצג קבוצת מתנגדים יכול להגיש התנגדות מנומקת, המלווה בתצהיר שלו; ומתנגדים אחרים שהתנגדותם דומה במהותה רשאים להסתמך על התצהיר שהגיש אותו מתנגד.

  מה הסיכוי שאצליח להוביל לשינוי מהותי בתוכנית?

  הסיכוי לשנות תוכניות שינויים מהותיים בשלב ההתנגדויות או להוביל לביטולן הוא לרוב מוגבל. זהו שלב יחסית מאוחר בתהליך התכנון, ובו למעשה התכנון כבר הושלם, מוסדות התכנון אישרו את קידומו וכבר הושקעו בו מאמצים ומשאבים רבים. עם זאת, יש התנגדויות שצלחו ואף הובילו לביטולן של תוכניות. לרוב התנגדויות אלו גוררות אחריהן הליך משפטי ארוך, ורק בסופו ייקבע גורלה הסופי של התוכנית.

  על כן, כדי להשפיע על תכנון עתידי, חשוב לנסות ולהכיר את כוונות התכנון מוקדם ככל הניתן. ככל שניתן להקדים את המעורבות בתכנון העתידי (ואת המחאה עליו, אם יש), גם באמצעים שאינם סטטוטוריים, כגון התארגנות מקומית, מחאות, שימוש בתקשורת, הצגת אלטרנטיבה תכנונית ועוד, הסיכוי להשפיע עולה. דוגמה לפעילות ציבורית ותקשורתית ממושכת ואינטנסיבית היא פעילות שנגעה לתוכנית "ספדי" - תוכנית להרחבת הבנייה בירושלים ופיתוח שכונות מגורים במערב הבירה. תוכנית זו בוטלה עקב המאבק הציבורי.

  איך אפשר לדעת שיש תוכנית בהכנה, כדי להתנגד מוקדם ככל האפשר?

  אחת הבעיות היא שהיכולת לדעת על קידומן של תוכניות מוגבלת. כדי ללמוד על קיומה של תוכנית בשלבים מוקדמים, להגדיל את הסיכוי שקולות המתנגדים יישמעו, יש כמה מהלכים שניתן לבצע.

 • עבודת רגליים - אם ישנן שמועות, מגרשים שעומדים ריקים, מבנים להריסה וכו' - אפשר לברר את הדברים, להגיע פיזית למחלקת ההנדסה, לבקר בדיוני הוועדה המקומית או לשוחח עם פוליטיקאים מקומיים כדי לדלות מידע.
 • להיכנס לאתר מינהל התכנון ולחפש מידע תכנוני ותוכניות. באתר מופיעות תוכניות במהלך קידומן. לכניסה לאתר מינהל התכנון לחץ כאן.
 • להסתייע בעזרים ברשת האינטרנט, למשל, היוזמה העצמאית החדשה "מעירים", המאפשרת לבחון תוכניות, לקבל מידע בהיר וגם לקבל התראות על תוכניות סמוך למיקום שנבחרו. לכניסה לאתר "מעירים" לחץ כאן.
 • הליכי שיתוף ציבור מוקדמים - בתוכניות כלל עירוניות או בתוכניות פינוי בינוי רחבות היקף, לא אחת מתקיימים מפגשי שיתוף ציבור בשלבים מוקדמים של ההליך. ניתן להמשיך ולפנות ולדרוש להיות מעורבים בהליכי התחדשות עירונית, למשל, באמצעות המינהלות העירוניות).
 • ממה מורכבת תוכנית, מהו תקנון ומהו תשריט?

  תוכנית היא מסמך סטטוטורי שמעמדו כשל חוק, הקובע את תנאי הפיתוח העתידי של חלקת קרקע מוגדרת. התוכנית כוללת, בין היתר, הוראות הנוגעות לזכויות הבנייה המותרות, לגובה הבנייה, לשימושים מותרים ועוד.

  מסמכי התוכנית כוללים:

 • תקנון - מסמך ובו מפורטות הוראות התוכנית.
 • תשריט - שרטוט המתאר את המצב הקיים, הוא המצב התכנוני המאושר (גם אם לא בנוי בפועל) ולעומתו, מצב מוצע - השינויים שמבקשים בתוכנית לעשות.
 • נספחים - לפי הצורך כוללת התוכנית נספחים, למשל, נספח תנועה, נספח נופי, נספח חברתי, נספח ביוב ועוד. ההתנגדות יכולה להתייחס גם לכל אחד מהנספחים הללו ובהיעדרם - לדרוש כי ייערכו נספחים אלו לפי העניין.
 • חשוב לדעת: התקנון קובע את היחס בין מסמכי התוכנית, ובעת הכנת ההתנגדות יש לבחון את כולם.

  מה צריך לכלול כתב ההתנגדות?

  על כתב ההתנגדות להציג את העניין והקשר שיש למגישי ההתנגדות בנוגע לתוכנית המופקדת ולקרקע בה היא מצויה (האם מגישי ההתנגדות מצויים בתחום התוכנית או גובלים בה) ולהבהיר את האופן שבו היא צפויה לפגוע בהם. במקביל, הוא צריך לכלול גם תצהיר חתום וחוות דעת של איש מקצוע במידת הצורך. גיוס מתנגדים נוספים, בעלי עניין דומה, יכול לחזק את ההתנגדות ולהדגים את ההשלכות הרחבות (והפוגעניות) הצפויות עקב התוכנית. גיוס כזה יועיל בעיקר בגיוס ובאיגום משאבים להגשת ההתנגדות ולנקיטת צעדים משלימים ברמה המקומית והתקשורתית כנגד התוכנית. טיפ חשוב להתנגדות הוא זה: תמיד כדאי לנסות ולהציג אלטרנטיבות תכנוניות להוראות שקובעת התוכנית, ולא לומר רק מה רע בה. הצגה של דרך חלופית יכולה לתרום לקידום פתרונות לטובת המתנגדים. כך, למשל, אם מתוכנן כביש חדש הצפוי לגרום לעומסי תנועה ניכרים או להאריך את היציאה מהשכונה, בהצגת מתווה חלופי אפשרי מבחינה הנדסית ותנועתית, שפגיעתו תהיה פחותה, אפשר לתמוך בהתנגדות ולסייע בידי המתנגדים.

  מי יכול לסייע לי בהכנת התנגדות?

  הגשת התנגדות בידי עורכי דין ובליווי חוות דעת מקצועיות ובוודאי יצירת אלטרנטיבה תכנונית משמען השקעת משאבים רבים שלא תמיד מצויים. ישנם מעט גורמים היכולים לסייע בהגשת התנגדויות, ובהם קליניקות משפטיות באוניברסיטאות או ארגוני מגזר שלישי ולעתים גם עורכי דין שיסכימו לפעול "פרו-בונו".

  האם אני יכול להתנגד לתוכנית בטענה שהיא תוריד את ערך הדירה שלי?

  לא. נימוקי ההתנגדות הם בראש ובראשונה נימוקים תכנוניים (כגון חלופות תכנוניות או שיקולים תכנוניים שלא הובאו בחשבון) ומשפטיים (כגון, פגמים פרוצדוראליים בעת הכנת התוכנית או חשש לניגוד עניינים באישורה). מקומם של שיקולים כלכליים וקנייניים אינו בהליך ההתנגדות, והם לא יזכו להתייחסות. ניתן לבחון פרוטוקולים מדיונים קודמים בתוכנית טרם הפקדתה, המצויים באתר מינהל התכנון, ללמוד מהם על סוגיות שהטרידו את בעלי העניין השונים בעבר ולהשתמש בנקודות אלו בהתנגדות.

  מהי טענה תכנונית?

  להלן כמה דוגמאות לנושאים תכנוניים שניתן לטעון בנוגע להם בעת התנגדות:

 • זכויות הבנייה המוצעות (בקשה לצמצומן או להרחבתן) והשלכות היקף הבנייה העתידי על האזור.
 • הצפיפות המוצעת.
 • אופי הבנייה, כגון קווי בניין, גובה מוצע, מיקום הממ"דים או חדרי האשפה.
 • השימושים המוצעים והשפעותיהם על התשתיות הקיימות, על שטחי הציבור, על התנועה והנגישות באזור ועל תקן החניה.
 • מטרדים והשפעה על הסביבה.
 • הוראות לעניין תקופת הבנייה ודרישה לקביעת תנאים לצמצום הנזקים לתושבים במהלכה.
 • האם אפשר לבקש להאריך את מועד הגשת ההתנגדויות?

  מוסד תכנון שהפקיד תוכנית רשאי להאריך את התקופה להגשת ההתנגדויות. על כן, במקרים של איחור מוצדק, ובעיקר אם הדיון בהתנגדויות טרם התקיים, ניתן לבקש ארכה להגשת ההתנגדויות. מוסדות התכנון נוטים לקבל בקשות אלו כדי לאפשר למתנגדים הזדמנות להעלות את טענותיהם.

  ההתנגדות שלי נדחתה - מה עוד ניתן לעשות?

  התנגדות לתוכנית היא רק דרך אחת להשפיע עליה ולשנות את הוראותיה. התגייסות ציבורית, שימוש באמצעי התקשורת והמדיה, התנהלות באמצעות לובי פוליטי ועוד הם אמצעים נוספים. בסופו של דבר, כולם בני אדם; ונחישות, זמן, השקעה והתארגנות מקומית לא אחת מוכיחים את עצמם. אפשרות נוספת, לאחר שהתוכנית כבר אושרה, היא להגיש תביעה לפיצויים על פגיעה בשל התוכנית לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבנייה.

   

   
       
       
       
     
   
  אודות כותב המאמר:

  קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפלי
  בית שמאי 7, רמת גן
  טל': 3888813 - 052
  פקס: 6990134 - 03
  דוא"ל: klinger_b@bezeqint.net

  |  כניסה לאתר  רישוי וייצוג מול הרשויות

   
       
     
   

  מאמרים נוספים מאת בנימין קלינגר

  מאת: בנימין קלינגרפורומים וקהילות01/08/2258 צפיות
  בני זוג מבאר שבע הואשמו בשימוש אסור במקרקעין בגין הוספת מחסן, חניה ודלת כניסה נוספת לדירתם ללא היתר בנייה. הם טענו להגנתם שבכל הרחוב נבנו מבנים דומים ורק נגדם הוגש כתב אישום, כך שמדובר באכיפה בררנית שמקימה להם הגנה מן הצדק. לדבריהם, הם אפילו לא זומנו קודם לחקירה. השופטת זהר דולב להמן מבית המשפט לעניינים מקומיים בעיר קיבלה את הטענות והחליטה לזכות את האישה. האישום נגד בן זוגה לא בוטל לנוכח מעורבותו הדומיננטית יותר בביצוע העבירה, אך נקבע כי שיקולי ההגנה מן הצדק יישקלו לטובתו במסגרת גזר הדין.

  מאת: בנימין קלינגרייעוץ משפטי22/07/22101 צפיות
  בקשה לשינויים בהיתר - בסמכות מהנדס העיר לאחר קבלת ההיתר, מבוצעים לעתים שינויים מזעריים במהלך הבנייה, או שנולד צורך בשינויים אלה לעומת המאושר בהיתר, עוד בטרם תחילת ביצוע הבנייה. מהנדס העיר רשאי לאשר, בעצמו או מי מטעמו, חלק מהשינויים (ראו רשימה בהמשך), ללא צורך בדיון או באישור של ועדת המשנה או רשות הרישוי. זאת, על פי תקנות התכנון והבנייה (התרת שינויים בהיתר על ידי מהנדס ועדה מקומית), תשנ"ב-1992. לבקשה בהליך זה לא נדרש תיק מידע. ההיתר נמסר לאחר בדיקת תכנית השינויים, במידה שהם עומדים בדרישות המפורטות בתקנות.

  מאת: בנימין קלינגרדיני עסקים22/07/2284 צפיות
  תוספת בניה היא הוספת שטח או קירוי שטח למבנה קיים ,בניית גדר, בריכה, הצבת ג'קוזי, סגירת מרפסת, פרגולה ועוד. זכויות הבניה של כל קרקע נקבעות בתכנית בניין עיר (תב"ע) והן מפרטות את היקף הבניה האפשרי במבנה. במקרים מסוימים, החוק מאפשר לבקש הקלות בהגשת בקשה לתוספת זכויות בניה וקווי בניין, הנתונות לשיקול דעת הוועדה המקומית. במידה וקיימות זכויות בניה שטרם מומשו במבנה – תוכלו לבקש מהועדה המקומית לתכנון ובניה היתר בניה לתוספת בניה, עד הגודל המותר לפי התב"ע. במידה ואין זכויות בניה לפעמים ניתן לבקש לנייד(לרכוש) זכויות בנייה מבעלי זכויות.

  מאת: בנימין קלינגרדיני עסקים22/07/2289 צפיות
  מהו רישיון עסק? על פי חוק רישוי עסקים תשכ"ח-1968, כל עסק הטעון רישוי בצו רישוי עסקים חייב ברישיון עסק לפתיחתו ולניהולו. רישיון לניהול עסק הינו מסמך הניתן על ידי העירייה המתיר את פתיחתו וניהולו של עסק לפי חוקים, תקנות ותנאים מכוח חוק רישוי עסקים. הרישיון ניתן לבעלי העסק המנהלים בפועל את העסק או האחראים לניהולו (אין קשר הכרחי בין בעלי העסק ובעלי הנכס). הבעלות של העסק מוגדרת לפי הרשום בטופס הרישיון שהוצא מטעם העירייה.

  מאת: בנימין קלינגרעסקים - כללי30/05/22252 צפיות
  הריני להעלות בפניכם נוהל עבודה, לדיון בהתנגדויות בפני הוועדה המקומית לבקשות להיתרי בניה ולתכניות בנין עיר. נוהל העבודה יועלה לאתר האינטרנט ההנדסי של הוועדה המקומית לתכנון ולבניה. הנכם מתבקשים לפעול מעתה ואילך בהתאם להנחיות המפורטות בנוהל העבודה. הנוהל נערך בהיוועצות עם היועץ המשפטי ומושתת על ההוראות הקבועות בחוק התכנון והבניה התשכ״ה 1965( כהגדרתו בנוהל – חוק התכנון והבניה( ועל הקבוע בתקנות התכנון והבנייה )רישוי בנייה(, תשע״ו 2016( כהגדרתן בנוהל – תקנות רישוי בניה(.

  מאת: בנימין קלינגרחוק ומנהל30/05/22291 צפיות
  מילון מונחים גולש יקר, האתר של קלינגר רישוי עסקים והתרי בניה מעניק לך מידע כללי עדכני ודינמי , ומידע נקודתי בתחומים ההנדסיים השונים ובהם רשוי ופקוח על הבנייה ותכנון בשילוב מפות גאוגרפיות עדכניות ומדויקות. בחלון זה תוכל לקבל מידע על מונחי יסוד בתחום ההנדסי / גאוגרפי ומידע אודות יכולות המערכת בתחומים שונים. להלן תאור של מספר מונחי יסוד שיקלו עליך את הגלישה

  מאת: בנימין קלינגרצבא וביטחון29/05/2291 צפיות
  פיקוד העורף מחלקת מיגון לשכת רע"ן הנדסה ורגולציה 80-8703088 :'טל 80-8703850 :פקס כ"ה אייר תשפ"ב 0800 מאי 02

  מאמרים נוספים בנושא נדל"ן ומקרקעין

  מאת: רוני הכהןנדל"ן ומקרקעין26/10/21968 צפיות
  טרם ההקמה יש לדעת כי הקמה של מבנה חייבת להיות בהתאמה מלאה לחוקים.

  מאת: רונית אלפסינדל"ן ומקרקעין22/11/201092 צפיות
  רכישת דירה יד שניה או דירה מקבלן? ומה בודקים לפני שרוכשים דירה מקבלן? והאם צריך עו"ד דין מקרקעין או שאפשר שעו"ד של הקבלן ייצג אתכם? כל זא ועוד במאמר שלפניכם.

  מאת: בנימין קלינגרנדל"ן ומקרקעין01/11/20920 צפיות
  קיבלת כתב אישום בדואר רשום בשל בנייה ללא היתר, חריגה מהיתר או תוכנית, שימוש חורג, פיצול דירות. אתם שואלים את עצמכם מה עליכם לעשות. במדריך זה נסביר לכם מה צפוי, שלב אחרי שלב.

  מאת: בנימין קלינגרנדל"ן ומקרקעין29/09/201043 צפיות
  מתכננים לבנות בריכת שחייה ביתית? חשו לדעת למה אתם נכנסים! בשנים האחרונות הופכות הבריכות הפרטיות לפופולריות מאוד בכל רחבי הארץ ואינן עוד נחלתן הבלעדית של בעלי הממון בלבד, לא מעט הודות לטכנולוגיות המתקדמות שקיימות כיום, המוזילות משמעותית את עלויות הבניה וההתקנה. נושא הצורך וההליך בהיתר בניה מורכב וחשוב שיהיה מלווה על ידי המומחה הנכון

  מאת: בנימין קלינגרנדל"ן ומקרקעין08/09/20613 צפיות
  עיריית תל אביב-יפו מפעילה צעדי אכיפה מינהליים ומשפטיים כנגד עבירות על חוק התכנון והבנייה ובכלל זה עבודה אסורה או שימוש אסור בנכס. ב-20 בדצמבר 2018 נכנסו לתקפן תקנות העבירות המינהליות [קנס מינהלי - תכנון ובנייה] תשע"ח 2018. על פי תקנות אלו, ניתן יהיה להטיל קנסות מינהליים על עבודה אסורה, שימוש אסור ועל אי קיום צווים מינהליים להפסקת עבודות או להפסקת שימוש.

  מאת: בנימין קלינגרנדל"ן ומקרקעין11/08/20583 צפיות
  קיבלת צו הריסה? לא סוף פסוק! בת המשפט נתן לאחרונה כמה החלטות שיתכן ויכולים לסייע לך!

  מאת: עו"ד ליאור אבן עזראנדל"ן ומקרקעין18/06/20737 צפיות
  להלן נקודות מרכזיות בבחירת שכונה למגורים

   
   
   

  כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
  השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

  christian louboutin replica