חפש מאמרים:
שלום אורח
27.05.2022
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

צו הריסה מינהלי לבניה ללא היתר שוב בוטל רוצה לדעת למה?

מאת: בנימין קלינגרזכויות הפרט11/10/2021833 צפיות שתף בטוויטר |   שתף בפייסבוק

צו ההריסה בוטל. "פגם שיש בו לסכל את הכוונה של הצבת 'שומר סף'" (שאטרסטוק) צו ההריסה בוטל. "פגם שיש בו לסכל את הכוונה של הצבת 'שומר סף'" (שאטרסטוק)

מבני המגורים נבנו ללא היתר, למבקש לא הייתה עילה לביטול צו ההריסה שהוצא למבנים – אך בית המשפט החליט לבטל את הצו בשל פגמים בהתנהלות היחידה הארצית לאכיפת דיני התכנון והבנייה, או לפי מילותיה של השופטת פנינה לוקיץ: בשל "אי-קיום חובת ההיוועצות קודם להוצאת הצו".

הנכס המדובר הוא למעשה שני מבני מגורים בשטח של 310 מ"ר בכפר עראבה שבגליל העליון, שהחלו להיבנות בסביבות יולי 2019, והוצא נגדם צו הריסה משום שנבנו ללא היתרי בנייה. האחראי לבנייה הגיש בקשה לעיכוב ביצוע ההריסה לבית משפט השלום בקריות, בטענה לפגמים חמורים בתשתית העובדתית שעל יסודה התקבלה ההחלטה על הוצאת הצו, פגמים המחייבים את ביטול הצו; והוצאת הצו תוך סטייה מהנחיות מנהליות מחייבות של המשיבה.

אין מחלוקת כי מדובר בבנייה טרייה וכי לא קיים אופק תכנוני שיאפשר את המשך הבנייה. בשל כך פנה המבקש לטענה אחרת: לא ננקטו כל ההליכים הנדרשים להוצאת הצו


מבחינת הטענות שהוצגו בפני בית המשפט, אין מחלוקת כי מדובר בבנייה טרייה שטרם חלפו שישה חודשים מאז שהסתיימה (שכן היא עוד לא הסתיימה), וכי לא קיים אופק תכנוני שיאפשר את המשך הבנייה ואת השלמתה כדין – לכן אין למבקש עילה לביטול הצו בטענה לחוסר הצדקה להריסת המבנים. בשל כך פנה המבקש לטענה אחרת: לא ננקטו כל ההליכים הנדרשים להוצאת הצו, וההליך רצוף פגמים חמורים המחייבים את ביטולו.

"הוצאת הצו נעשתה תוך סטייה ממדיניות האכיפה של המשיבה"

בין הפגמים שעליהם הצביע המבקש: "הצו הוצא תוך הסתרת מידע מהותי מהגורמים המחליטים ומהיועץ המשפטי של המשיבה, שעימו קיימת חובת היוועצות לפי סעיף 225 לחוק קודם להוצאת הצו; הצו הוצא ללא שהונחה בפני נותן הצו תשתית עובדתית ראויה; הוצאת הצו נעשתה תוך סטייה ממדיניות האכיפה של המשיבה, שכן לא הוכח שנשקל השיקול בדבר פעילות/העדר פעילות של הוועדה המקומית הרלבנטית.

השופטת לוקיץ ציינה כי בדיון לא הוצגה הודעה שנמסרה לוועדה המקומית מטעם היחידה הארצית לאכיפת דיני התכנון והבנייה בדבר כוונתה להוציא צו הריסה למבנים או בדבר הוצאת הצו. עוד היא ציינה כי היחידה הארצית לא הוכיחה שהיועץ המשפטי שלה, או מתכנן המחוז, ידעו על הוצאת צו ההפסקה קודם לחיווי דעתם ביחס להוצאת הצו.

בד בבד עם האינטרס הציבורי החשוב בהגברת האכיפה למיגור התופעה של בנייה בלתי חוקית, קיים אינטרס ציבורי חשוב לא פחות של שמירה והקפדה על ההליכים הנדרשים להוצאת צו הריסה מנהלי"

"אני סבורה כי הנטל להוכיח עובדה זו מוטל על המשיבה, והיא לא עמדה בו", ציינה השופטת לוקיץ, שהוסיפה כי "ניתן לקבוע בוודאות גבוהה כי חובת ההתייעצות עם היועץ המשפטי לא קוימה באופן המחייב רשות מנהלית".

מכאן עברה השופטת לדון בשאלת משקלו של ההליך התקין אל מול החשיבות שבמלחמה בתופעת הבנייה הלא חוקית, ואמרה: "בד בבד עם האינטרס הציבורי החשוב בהגברת האכיפה למיגור התופעה של בנייה בלתי חוקית, קיים אינטרס ציבורי חשוב לא פחות של שמירה והקפדה על ההליכים הנדרשים להוצאת צו הריסה מנהלי. לצורך כך בדיוק נקבעה חובת היוועצות עם גורמים מקצועיים שהם בבחינת 'שומרי הסף' אצל המשיבה.

באם נאפשר למשיבה, בכל פעם שעולה טענה כנגד קיום חובת ההיוועצות, לטעון בדיעבד שללא קשר לטיב המידע שהיה מובא בפניהם התוצאה הייתה זהה, הרי שלמעשה רוקנו מתוכן את חובת ההיוועצות ונותיר בידי מנהל המחוז את ההחלטה הבלעדית בדבר הוצאת צו הריסה מנהלי ללא שנבטיח את בחינת מלוא השיקולים הרלבנטיים".

"אין בהחלטה זו כדי להתיר או לאפשר למבקש להמשיך בביצוע הבנייה"

"הפגם שנפל במקרה זה בפעולת המשיבה, דהיינו שלא הוכח כי חובת ההיוועצות אכן קוימה כנדרש בכלליה היא, ולא הוכח כי בפני הגורמים המייעצים הובאו מלוא הנתונים הרלבנטיים, הינו פגם הסותר את הנחיות המשיבה עצמה", המשיכה השופטת לוקיץ, "ויש בו לסכל את הכוונה של הצבת 'שומר סף' שיבחן, משפטית ותכנונית (כל יועץ בתחומו) את ההצדקה להוצאת הצו, לפני שזה מוצא.

המשיבה (היחידה הארצית לאכיפת דיני התכנון והבנייה) כלל לא הוציאה הודעה לוועדה המקומית על נטילת סמכות האכיפה על ידה; לא ניתנה כל הודעה לוועדה המקומית, לא לפני הוצאת הצו ולא במקביל להוצאתו. כעולה מכל האמור לעיל, את הפגם בהוצאת הצו אני רואה באי-קיום חובת ההיוועצות קודם להוצאתו. לטעמי, מדובר בפגם חמור שיש בו כדי להביא לביטולו של הצו".

אם המשיבה תסבור כי יש מקום, בכל זאת, להוציא צו הריסה, תתכבד ותפעל בהתאם להנחיותיה היא, ובאם כל זה ייעשה, תוכל לפעול להריסת המבנים שבנה המבקש"

ההחלטה, ניתן להניח, עשויה לעורר ביקורת באשר לתוצאותיה ולהשלכותיה האפשריות בשטח – וגם לכך התייחסה השופטת: "אינני מתעלמת מן העובדה כי מדובר בבנייה בלתי חוקית שלא קיים לגביה 'אופק תכנוני' שיאפשר את אישורה ולפיכך דינה, ככל הנראה להיהרס. אינני מתעלמת גם מן העובדה כי השארת הבנייה שבוצעה בכפוף לצו ההפסקה המינהלי בלבד עלולה לאפשר את המשך הבנייה ודורשת הקצאת משאבים משמעותיים לאכיפת צו ההפסקה.

אולם למרות כל אלו, ולמרות שתכנונית קיימת כנראה הצדקה להוצאת צו הריסה, אני סבורה כי הצו שהוצא דינו להתבטל, ואם המשיבה תסבור כי יש מקום, בכל זאת, להוציא צו הריסה, תתכבד ותפעל בהתאם להנחיותיה היא, תציג ראיות לקיום הליך היוועצות מלא ואמיתי שבו יובא בפני היועצים מלוא המידע העובדתי הרלבנטי, ובאם כל זה ייעשה, תוכל לפעול להריסת המבנים שבנה המבקש. אין בהחלטה זו כדי להתיר או לאפשר למבקש להמשיך בביצוע הבנייה ללא שיש בידיו היתר בנייה תקף, ובכל מקרה לא כל עוד צו ההפסקה לא בוטל על ידי בית משפט המוסמך לבטלו".

 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפלי
בית שמאי 7, רמת גן
טל': 3888813 - 052
פקס: 6990134 - 03
דוא"ל: klinger_b@bezeqint.net

|  כניסה לאתר  רישוי וייצוג מול הרשויות

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת בנימין קלינגר

מאת: בנימין קלינגראקטואליה03/05/2298 צפיות
מי רשאי להגיש בקשה להיתר בניה? הנדסאי בנין, אדריכל, מהנדס , קונסטרוקטור או כולם? בקשות כעורך ראשי להיתר בנייה ובאילו מבנים? פסק דין שהתקבל בימים האחרונים בבית המשפט המחוזי בחיפה מפזר את הערפל ועושה סדר בסוגיה הבוערת. השופטת תמר שרון נתנאל, קבעה כי אדריכלים בלבד יוכלו לשמש עורכים ראשיים ולהגיש בקשות להיתר למבנים של ארבע קומות ומעלה. מהנדסים לעומתם, יהיו רשאים לשמש עורכים ראשיים ולהגיש בקשות להיתר רק כאשר מדובר במבנים פשוטים בשימושים מוגבלים, כשהכוונה היא למבני מגורים, אחסנה ומלאכה בני פחות מארבע קומות.

מאת: בנימין קלינגרחברה ומדינה - כללי02/05/2291 צפיות
השקעה בקרקע חקלאית היא נושא שמעניין אנשים רבים וניתן לדון בו בהרבה מאוד אספקטים. קיימים היבטים רבים שצריך לבדוק לבחינת כדאיות השקעה בקרקע כזו ובמאמר זה נתמקד באחד הקריטריונים המרכזיים. ראשית, כשבאים להשקיע בקרקע חקלאית, חשוב לזכור את המובן מאליו, כי מדובר בהשקעה ספקולטיבית בהגדרה. קיים בה סיכון וגם המשקיע צריך להביא בחשבון שהרבה פעמים טווח השקעה עד להפקת תשואה ראוייה הוא ארוך יחסית – הוא לא טווח קצר! לרוב שינוי יעוד לא יתרחש בתוך שנים בודדות. אין בעובדה הזו בכדי לפסול את ההשקעה כקרקע כזו, אבל חשוב לזכור את הדבר.

מאת: בנימין קלינגרבניין ואחזקה - כללי02/05/2290 צפיות
אז מה זה ארנונה ? ארנונה זה מס שמוטל מכוח חוק בכל שנה והוא מורכב לכאורה ממשוואה מאוד פשוטה: "שטח הנכס" כפול "תעריף לכל מ"ר" – המכפלה של שניהם יוצרת בעצם את החיוב השנתי. אבל למען האמת, זה לא כל כך פשוט, וכפי שנציג כאן, הנתונים של "שטח" ו"תעריף" מצריכים בדיקה דקדקנית ועשויים להתפרש במספר אופנים. וכל שינוי קטן במשוואה הזאת יכול להביא להפחתה של עשרות אחוזים בחיוב הארנונה!

מאת: בנימין קלינגראדריכלות09/04/22161 צפיות
הודבק לך צו הריסה מינהלי על הנכס ואולי מצאת אותו זרוק בחצר. אסכם כאן מה שחשוב לדעת על צו הריסה מנהליוהכי חשוב זכרו שעליכם לפעול מהר בכדי לנסות לעקבו או לבטלו. לנו במשרד בנימין קלינגר נסיון מוכח של שנים בנושאי הסדרת עברות בניה וביטול צווי הריסה. צו הריסה מנהלי הוא אחד מהצעדים הקיצוניים ביותר שנוקטת רשות מקומית כלפי תושביה. צו כזה כולל בתוכו לוח זמנים צפוף במיוחד, ועל כן חשוב לפעול כנגדו במהירות האפשרית,תוך מקצועיות ומומחיות, כי הזמן לרעתכם. דרוש יידע נסיון ויצירתיות בהרבה מקרים. מהו צו הריסה מנהלי? ככלל, צו הריסה הוא הוראה של אחד מגופי השלטון להרוס מבנה. צו הריסה מנהלי הוא הוראה כזאת שניתנת על ידי וועדת התכנון והבנייה המקומית, מהנדס הוועדה, או ראש יחידת האכיפה, מכוח סעיף 221 לחוק התכנון והבנייה, תשכ"ה-1965 (להלן: חוק התכנון והבנייה).

מאת: בנימין קלינגרעיצוב פנים09/04/22157 צפיות
עיריית תל אביב – יפו חוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965 מינהל ההנדסה 1 'עמ 22-0283 פרוטוקול החלטות רשות רישוי דיין משה 151 בצרון 34 בקשה מספר: 0283-22 גוש: 6150 חלקה: 392 תאריך בקשה: 2022/02/20 שכונה: ביצרון ורמת ישראל תיק בניין: 151-0758 סיווג: מסלול מקוצר/הוספת מרחב מוגן דירתי בקשת מידע: 201900843 שטח: 1766 מ"ר תא' מסירת מידע: 2019/06/12 מבקש הבקשה: דווידוביץ אמיר בצרון 34 , תל אביב - יפו 6789481 שיר דווידוביץ אוראל בצרון 34 , תל אביב - יפו 6789481 עורך הבקשה: פרמן אריאל שדה יצחק 57ב, תל אביב - יפו 6706630 תוכן הבקשה ע"י עורך הבקשה

מאת: בנימין קלינגרשלטון מקומי04/04/22206 צפיות
תוספות שונות למבנה קיים או שינויים במבנה. התוספות יכולות להיות מכח תכניות הרחבות במקומות שונים ברחבי העיר, ניצול זכויות בנייה שלא מוצו בהיתרים קודמים או מכוח תכניות או תקנות חדשות שאושרו לאחר הקמת הבניין.

מאת: בנימין קלינגראינטרנט - כללי04/04/22176 צפיות
הצהרת נגישות אנו בקלינגר רישוי עסקים והתרי בניה רואים חשיבות עליונה בסיוע והנגשת אתר האינטרנט שלה לאנשים עם מוגבלויות, ובכך לאפשר למרבית האוכלוסייה לגלוש בקלות ובנוחות ולהנות מהאתר המושקע. בהתאם לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות תשנ"ח-1998 ולתקנות שהותקנו מכוחו, מושקעים מאמצים ומשאבים רבים בביצוע התאמות הנגישות הנדרשות שיביאו לכך שאדם עם מוגבלות יוכל לקבל את השירותים הניתנים לכלל הלקוחות, באופן עצמאי ושוויוני.

מאמרים נוספים בנושא זכויות הפרט

מאת: בנימין קלינגרזכויות הפרט22/01/22557 צפיות
הוצאת צו הריסה מנהלי היא אחת הסמכויות החזקות ביותר שיש לוועדה המקומית לתכנון ובנייה. המשמעות הקשה של הצו היא הריסת מבנים ללא הליך שיפוטי שמברר לעומק את טענות הצד שזכויותיו נפגעות, ולכן השימוש בסמכות זו צריך להיות זהיר ולאחר הפעלת שיקול דעת רציני בלבד!

מאת: בנימין קלינגרזכויות הפרט28/06/21979 צפיות
באמצע בדיקות הבטיחות: כיצד קרס המגדל בפלורידה? לצד מרוץ נגד הזמן בחיפוש אחר ניצולים בעיירה סרפסייד שליד מיאמי, בארה"ב תוהים כיצד מגדל בן 12 קומות קרס לפתע פתאום באישון לילה. העבודות על הגג, האדמה שתועדה שוקעת בצילומי לוויין והקרבה לאוקיינוס: אלו ההשערות שהועלו על ידי המומחים. מושל פלורידה הבטיח חקירה מהירה: "נביא תשובות" כן לצערנו זה קרה היום ובנינים קורסים. רצוי בבנינים ישנים ו/או כאלו הנמצאים בסיכון לבצע בדיקת יציבות.

מאת: בנימין קלינגרזכויות הפרט20/02/21670 צפיות
בשל המצב הכלכלי הקשה, רבים חוזרים כעת לגור עם ההורים ומפצלים את דירת המגורים. פיצול דירה ללא היתר מעלה את החשש כי העירייה או הרשות המקומית תוציא נגד המפצל צו הריסה, אשר יוריד הכול לטמיון. מה עושים בסיטואציה כזאת, ואיך אפשר להתמודד עמה?

מאת: בנימין קלינגרזכויות הפרט24/10/20873 צפיות
תיקון 101 לחוק התכנון והבניה, הידוע בכינויו "חוק הפרגולות","פטור מהיתר" או "רפורמת הפרגולות" (החוק עצמו מצורף כאן), מציע הרבה יותר סמכויות לוועדות המקומיות והמרחביות, ובמקביל מאפשר לא מעט הקלות או פטור למי שרוצה להוסיף בחצר ביתו ו/או בעסק אלמנטים כגון דק, מסלעה, מחסן, פרגולה, גדר, סככת כניסה, סככת חניה וכד'. החוק גם קובע הליך מקוצר לסגירת מרפסת, תוספת ממ"ד ועוד. שימו לב שבמקרים מסוימים יש פטור מלא מהיתר ודיווח, ובמקרים מסוים יש אמנם פטור, אך עדיין חובה לדווח באמצעות טופס על ההקמה של העבודה.

מאת: בנימין קלינגרזכויות הפרט27/03/20834 צפיות
לאחרונה בעקבות כניסתו של תיקון 116 לחוק התכנון והבניה מאוד קשה להתמודד עם צווי ההריסה המנהלים. למרות האמור שילוב של משפטן מנוסה עם משרד אדריכלים המתמחה בהסדרת עברות בניה יכול להיות הפתרון.

מאת: בנימין קלינגרזכויות הפרט31/12/191214 צפיות
. ,תיקון 116 לחוק התכנון והבנייה מתקן למעשה את פרק האכיפה והעונשין בחוק התכנון והבנייה עצמו, ומבצע תיקונים במספר חוקים נוספים, באופן שיביא להגברת האכיפה בעבירות תכנון ובנייה. נדבך מרכזי בחוק הוא הגברת הסנקציות שניתן להטיל על המפר את הוראות חוק התכנון והבניה, בעיקר בדרך של החמרת הענישה והחמרה ניכרת של עונשים.

מאת: בנימין קלינגרזכויות הפרט14/09/19897 צפיות
קיבלת צו הריסה או צו הפסקת עבודה? יש לנו פתרון בשבילך! קלינגר היתרי בניה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפלי פתרונות יצירתיים לבעיות מורכבות מומחים בהכשרת חריגות בניה

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica