חפש מאמרים:
שלום אורח
06.12.2021
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

צו הריסה מינהלי לבניה ללא היתר שוב בוטל רוצה לדעת למה?

מאת: בנימין קלינגרזכויות הפרט11/10/2021231 צפיות שתף בטוויטר |   שתף בפייסבוק

צו ההריסה בוטל. "פגם שיש בו לסכל את הכוונה של הצבת 'שומר סף'" (שאטרסטוק) צו ההריסה בוטל. "פגם שיש בו לסכל את הכוונה של הצבת 'שומר סף'" (שאטרסטוק)

מבני המגורים נבנו ללא היתר, למבקש לא הייתה עילה לביטול צו ההריסה שהוצא למבנים – אך בית המשפט החליט לבטל את הצו בשל פגמים בהתנהלות היחידה הארצית לאכיפת דיני התכנון והבנייה, או לפי מילותיה של השופטת פנינה לוקיץ: בשל "אי-קיום חובת ההיוועצות קודם להוצאת הצו".

הנכס המדובר הוא למעשה שני מבני מגורים בשטח של 310 מ"ר בכפר עראבה שבגליל העליון, שהחלו להיבנות בסביבות יולי 2019, והוצא נגדם צו הריסה משום שנבנו ללא היתרי בנייה. האחראי לבנייה הגיש בקשה לעיכוב ביצוע ההריסה לבית משפט השלום בקריות, בטענה לפגמים חמורים בתשתית העובדתית שעל יסודה התקבלה ההחלטה על הוצאת הצו, פגמים המחייבים את ביטול הצו; והוצאת הצו תוך סטייה מהנחיות מנהליות מחייבות של המשיבה.

אין מחלוקת כי מדובר בבנייה טרייה וכי לא קיים אופק תכנוני שיאפשר את המשך הבנייה. בשל כך פנה המבקש לטענה אחרת: לא ננקטו כל ההליכים הנדרשים להוצאת הצו


מבחינת הטענות שהוצגו בפני בית המשפט, אין מחלוקת כי מדובר בבנייה טרייה שטרם חלפו שישה חודשים מאז שהסתיימה (שכן היא עוד לא הסתיימה), וכי לא קיים אופק תכנוני שיאפשר את המשך הבנייה ואת השלמתה כדין – לכן אין למבקש עילה לביטול הצו בטענה לחוסר הצדקה להריסת המבנים. בשל כך פנה המבקש לטענה אחרת: לא ננקטו כל ההליכים הנדרשים להוצאת הצו, וההליך רצוף פגמים חמורים המחייבים את ביטולו.

"הוצאת הצו נעשתה תוך סטייה ממדיניות האכיפה של המשיבה"

בין הפגמים שעליהם הצביע המבקש: "הצו הוצא תוך הסתרת מידע מהותי מהגורמים המחליטים ומהיועץ המשפטי של המשיבה, שעימו קיימת חובת היוועצות לפי סעיף 225 לחוק קודם להוצאת הצו; הצו הוצא ללא שהונחה בפני נותן הצו תשתית עובדתית ראויה; הוצאת הצו נעשתה תוך סטייה ממדיניות האכיפה של המשיבה, שכן לא הוכח שנשקל השיקול בדבר פעילות/העדר פעילות של הוועדה המקומית הרלבנטית.

השופטת לוקיץ ציינה כי בדיון לא הוצגה הודעה שנמסרה לוועדה המקומית מטעם היחידה הארצית לאכיפת דיני התכנון והבנייה בדבר כוונתה להוציא צו הריסה למבנים או בדבר הוצאת הצו. עוד היא ציינה כי היחידה הארצית לא הוכיחה שהיועץ המשפטי שלה, או מתכנן המחוז, ידעו על הוצאת צו ההפסקה קודם לחיווי דעתם ביחס להוצאת הצו.

בד בבד עם האינטרס הציבורי החשוב בהגברת האכיפה למיגור התופעה של בנייה בלתי חוקית, קיים אינטרס ציבורי חשוב לא פחות של שמירה והקפדה על ההליכים הנדרשים להוצאת צו הריסה מנהלי"

"אני סבורה כי הנטל להוכיח עובדה זו מוטל על המשיבה, והיא לא עמדה בו", ציינה השופטת לוקיץ, שהוסיפה כי "ניתן לקבוע בוודאות גבוהה כי חובת ההתייעצות עם היועץ המשפטי לא קוימה באופן המחייב רשות מנהלית".

מכאן עברה השופטת לדון בשאלת משקלו של ההליך התקין אל מול החשיבות שבמלחמה בתופעת הבנייה הלא חוקית, ואמרה: "בד בבד עם האינטרס הציבורי החשוב בהגברת האכיפה למיגור התופעה של בנייה בלתי חוקית, קיים אינטרס ציבורי חשוב לא פחות של שמירה והקפדה על ההליכים הנדרשים להוצאת צו הריסה מנהלי. לצורך כך בדיוק נקבעה חובת היוועצות עם גורמים מקצועיים שהם בבחינת 'שומרי הסף' אצל המשיבה.

באם נאפשר למשיבה, בכל פעם שעולה טענה כנגד קיום חובת ההיוועצות, לטעון בדיעבד שללא קשר לטיב המידע שהיה מובא בפניהם התוצאה הייתה זהה, הרי שלמעשה רוקנו מתוכן את חובת ההיוועצות ונותיר בידי מנהל המחוז את ההחלטה הבלעדית בדבר הוצאת צו הריסה מנהלי ללא שנבטיח את בחינת מלוא השיקולים הרלבנטיים".

"אין בהחלטה זו כדי להתיר או לאפשר למבקש להמשיך בביצוע הבנייה"

"הפגם שנפל במקרה זה בפעולת המשיבה, דהיינו שלא הוכח כי חובת ההיוועצות אכן קוימה כנדרש בכלליה היא, ולא הוכח כי בפני הגורמים המייעצים הובאו מלוא הנתונים הרלבנטיים, הינו פגם הסותר את הנחיות המשיבה עצמה", המשיכה השופטת לוקיץ, "ויש בו לסכל את הכוונה של הצבת 'שומר סף' שיבחן, משפטית ותכנונית (כל יועץ בתחומו) את ההצדקה להוצאת הצו, לפני שזה מוצא.

המשיבה (היחידה הארצית לאכיפת דיני התכנון והבנייה) כלל לא הוציאה הודעה לוועדה המקומית על נטילת סמכות האכיפה על ידה; לא ניתנה כל הודעה לוועדה המקומית, לא לפני הוצאת הצו ולא במקביל להוצאתו. כעולה מכל האמור לעיל, את הפגם בהוצאת הצו אני רואה באי-קיום חובת ההיוועצות קודם להוצאתו. לטעמי, מדובר בפגם חמור שיש בו כדי להביא לביטולו של הצו".

אם המשיבה תסבור כי יש מקום, בכל זאת, להוציא צו הריסה, תתכבד ותפעל בהתאם להנחיותיה היא, ובאם כל זה ייעשה, תוכל לפעול להריסת המבנים שבנה המבקש"

ההחלטה, ניתן להניח, עשויה לעורר ביקורת באשר לתוצאותיה ולהשלכותיה האפשריות בשטח – וגם לכך התייחסה השופטת: "אינני מתעלמת מן העובדה כי מדובר בבנייה בלתי חוקית שלא קיים לגביה 'אופק תכנוני' שיאפשר את אישורה ולפיכך דינה, ככל הנראה להיהרס. אינני מתעלמת גם מן העובדה כי השארת הבנייה שבוצעה בכפוף לצו ההפסקה המינהלי בלבד עלולה לאפשר את המשך הבנייה ודורשת הקצאת משאבים משמעותיים לאכיפת צו ההפסקה.

אולם למרות כל אלו, ולמרות שתכנונית קיימת כנראה הצדקה להוצאת צו הריסה, אני סבורה כי הצו שהוצא דינו להתבטל, ואם המשיבה תסבור כי יש מקום, בכל זאת, להוציא צו הריסה, תתכבד ותפעל בהתאם להנחיותיה היא, תציג ראיות לקיום הליך היוועצות מלא ואמיתי שבו יובא בפני היועצים מלוא המידע העובדתי הרלבנטי, ובאם כל זה ייעשה, תוכל לפעול להריסת המבנים שבנה המבקש. אין בהחלטה זו כדי להתיר או לאפשר למבקש להמשיך בביצוע הבנייה ללא שיש בידיו היתר בנייה תקף, ובכל מקרה לא כל עוד צו ההפסקה לא בוטל על ידי בית משפט המוסמך לבטלו".

 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפלי
בית שמאי 7, רמת גן
טל': 3888813 - 052
פקס: 6990134 - 03
דוא"ל: klinger_b@bezeqint.net

|  כניסה לאתר  רישוי וייצוג מול הרשויות

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת בנימין קלינגר

מאת: בנימין קלינגראימון אישי11/10/21225 צפיות
מתי נחוץ היתר בניה: בניה חדשה תוספות בניה הליך הוצאת היתר בניה מורכב מחמישה שלבים עיקריים, כאשר כל שלב תלוי ומותנה בשלב הקודם. חלק מהשלבים הינם באחריות מגיש הבקשה וחלקם באחריות הוועדה. מילוי כל ההנחיות שלהלן על ידי מגיש הבקשה, יאפשרו הוצאת היתר בניה בצורה יעילה ומהירה.

מאת: בנימין קלינגרניהול ידע16/09/21322 צפיות
הגשת הבקשה לרישיון עסק בתל אביב- מיידע ראשוני על בעל העסק או מיופה כוחו להגיש את הבקשה המלאה (כולל המסמכים הנדרשים) למרכז שירות הלקוחות של אגף רישוי עסקים. את אגרת רישוי העסקים ניתן לשלם בעת הגשת הבקשה. הערה – בקשה ליציאת שותף מהעסק לא כרוכה בתשלום אגרה. הבקשה לרישיון עסק מוגשת לרשות הרישוי העירונית. על הבקשה לרישיון לכלול:

מאת: בנימין קלינגראקטואליה16/09/21296 צפיות
בית המשפט לעניינים מנהליים בראשל"צ הורה לאחרונה לבטל שני כתבי אישום שהוגשו נגד עברייני בנייה, בנימוק שהמדינה התעלמה מתיקון מס' 66 לחוק סדר הדין הפלילי, המאפשר לסגור תיקים "קלים" בהסדר וללא מעורבות בית משפט.

מאת: בנימין קלינגראימון לאיכות חיים30/08/21386 צפיות
קנסות מינהליים עיריית תל אביב-יפו מפעילה צעדי אכיפה מינהליים ומשפטיים כנגד עבירות על חוק התכנון והבנייה ובכלל זה עבודה אסורה או שימוש אסור בנכס. ב-20 בדצמבר 2018 נכנסו לתקפן תקנות העבירות המינהליות [קנס מינהלי - תכנון ובנייה] תשע"ח 2018. על פי תקנות אלו, ניתן יהיה להטיל קנסות מינהליים על עבודה אסורה, שימוש אסור ועל אי קיום צווים מינהליים להפסקת עבודות או להפסקת שימוש.

מאת: בנימין קלינגרחוק ומשפט - כללי19/08/21406 צפיות
https://www.tel-aviv.gov.il/Residents/Construction/DocLib1/%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%AA%20%D7%9E%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%9D%20%D7%9E%D7%A1%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%9D%20%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D.pdf

מאת: בנימין קלינגרפסקי דין19/08/21446 צפיות
מפרטים אחידים ותיקון 34 לחוק רישוי עסקים אז ככה,לאורך שנים רבות לא הייתה אחידות בדרישות גורמי רישוי מעסקים שונים הטעונים רישוי על פי אותו פריט רישוי. על מנת למנוע שונות ורגולציה עודפת ובעקבות המלצות “ועדת הבר” משנת 2006, הוחלט כי רשויות הרישוי ונותני האישור ינסחו “מפרטים אחידים” לסוגי העסקים. כך, בעל עסק מראש יוכל לדעת מראש מה יידרש ממנו על מנת לקבל רישיון עסק.

מאת: בנימין קלינגראקטואליה19/08/21453 צפיות
מהו רישוי הבנייה? תהליך רישוי הבנייה מלווה את הבונה משלבי תכנון הבנייה ועד לסיום הבנייה. התהליך מתבצע מול הועדה המקומית לתכנון ובנייה. ועדות לתכנון ובנייה נמצאות בפריסה ארצית, לכל ישוב ועדה מקומית לתכנון ולבנייה אליה הוא שייך. לרשימת הועדות והיישובים לחץ כאן תהליך רישוי הבנייה מרכב מ 5 אבני דרך מרכזיות: התקשרות עם עורך בקשה - קבלת מידע להיתר- תכנון - קבלת היתר בנייה - מהלך הביצוע האם תמיד צריך לבצע את כל תהליך הרישוי? לרוב עבודות הבנייה יש לבצע את כל תהליך הרישוי ולקבל היתר בנייה, המהווה אישור מהוועדה המקומית לכך שתכנון הבניין תואם לתוכניות המאושרות ולדרישות הוועדה. ישנן מספר עבודות בנייה שמצריכות דיווח בלבד - פטור מהיתר. גם בפטור מהיתר הבנייה חייבת להיות בהתאם לדרישות הועדה המקומית והתוכניות המאושרות.

מאמרים נוספים בנושא זכויות הפרט

מאת: בנימין קלינגרזכויות הפרט28/06/21634 צפיות
באמצע בדיקות הבטיחות: כיצד קרס המגדל בפלורידה? לצד מרוץ נגד הזמן בחיפוש אחר ניצולים בעיירה סרפסייד שליד מיאמי, בארה"ב תוהים כיצד מגדל בן 12 קומות קרס לפתע פתאום באישון לילה. העבודות על הגג, האדמה שתועדה שוקעת בצילומי לוויין והקרבה לאוקיינוס: אלו ההשערות שהועלו על ידי המומחים. מושל פלורידה הבטיח חקירה מהירה: "נביא תשובות" כן לצערנו זה קרה היום ובנינים קורסים. רצוי בבנינים ישנים ו/או כאלו הנמצאים בסיכון לבצע בדיקת יציבות.

מאת: בנימין קלינגרזכויות הפרט20/02/21586 צפיות
בשל המצב הכלכלי הקשה, רבים חוזרים כעת לגור עם ההורים ומפצלים את דירת המגורים. פיצול דירה ללא היתר מעלה את החשש כי העירייה או הרשות המקומית תוציא נגד המפצל צו הריסה, אשר יוריד הכול לטמיון. מה עושים בסיטואציה כזאת, ואיך אפשר להתמודד עמה?

מאת: בנימין קלינגרזכויות הפרט24/10/20763 צפיות
תיקון 101 לחוק התכנון והבניה, הידוע בכינויו "חוק הפרגולות","פטור מהיתר" או "רפורמת הפרגולות" (החוק עצמו מצורף כאן), מציע הרבה יותר סמכויות לוועדות המקומיות והמרחביות, ובמקביל מאפשר לא מעט הקלות או פטור למי שרוצה להוסיף בחצר ביתו ו/או בעסק אלמנטים כגון דק, מסלעה, מחסן, פרגולה, גדר, סככת כניסה, סככת חניה וכד'. החוק גם קובע הליך מקוצר לסגירת מרפסת, תוספת ממ"ד ועוד. שימו לב שבמקרים מסוימים יש פטור מלא מהיתר ודיווח, ובמקרים מסוים יש אמנם פטור, אך עדיין חובה לדווח באמצעות טופס על ההקמה של העבודה.

מאת: בנימין קלינגרזכויות הפרט27/03/20757 צפיות
לאחרונה בעקבות כניסתו של תיקון 116 לחוק התכנון והבניה מאוד קשה להתמודד עם צווי ההריסה המנהלים. למרות האמור שילוב של משפטן מנוסה עם משרד אדריכלים המתמחה בהסדרת עברות בניה יכול להיות הפתרון.

מאת: בנימין קלינגרזכויות הפרט31/12/19993 צפיות
. ,תיקון 116 לחוק התכנון והבנייה מתקן למעשה את פרק האכיפה והעונשין בחוק התכנון והבנייה עצמו, ומבצע תיקונים במספר חוקים נוספים, באופן שיביא להגברת האכיפה בעבירות תכנון ובנייה. נדבך מרכזי בחוק הוא הגברת הסנקציות שניתן להטיל על המפר את הוראות חוק התכנון והבניה, בעיקר בדרך של החמרת הענישה והחמרה ניכרת של עונשים.

מאת: בנימין קלינגרזכויות הפרט14/09/19813 צפיות
קיבלת צו הריסה או צו הפסקת עבודה? יש לנו פתרון בשבילך! קלינגר היתרי בניה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפלי פתרונות יצירתיים לבעיות מורכבות מומחים בהכשרת חריגות בניה

מאת: רוני הכהןזכויות הפרט05/12/171110 צפיות
תעודת עיוור אשר מקנה כל מיני סוגים של זכויות חשובות לחיי היומיום ולחיים בכלל של אנשים עם מוגבלות בראייה, דבר זה מביא אל השאלה המתבקשת לגבי הדרך בה יכולים להוציא תעודה שכזו במידת הנדרש.

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica