חפש מאמרים:
שלום אורח
17.07.2024
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

8 תכונות שקיימות במהות אישיות המנחה ע"פ קרל רוג'רס

מדריך, מנחה, מטפל, מורה – אלה דמויות הנושאות בתפקיד שיש ממנו ציפיות גבוהות ורבות. הציפיות נוגעות גם לדרך ההתערבות של דמויות אלה,תפקודן ואישיותן החייבת לשמש מודל להזדהות. לפיכך אין תימה על הציפיות הגבוהות, מאחר שאנשים אלו עוסקים בנפש האדם, וליתר דיוק,"בציפור הנפש" של האדם.

מאת:דר' ירון זיו

כל שינוי שחל באדם הוא בעצם תוצאת למידה. אם לא תהא למידה, לא יחול שינוי. מכאן שכל העוסק במקצועות אלו הוא גם מורה במובן הרחב של המלה.היוונים כינו את הרופא "מורה"; המלה "דוקטור" מקורה בשפה היוונית, שבה הוראתה היא "מורה".

בספרות נמצא תיאורים רהים לדמות ה"מורה". בחרנו להביא כאן קטע משירו של ג'ובראן חליל ג'ובראן "על המורה", המתאר בדקות אמנותית את עבודתו, אך בד בבד את הציפיות הגבוהות ממנו.

קרל רוג'רס

אין איש שיגלה לכם דבר,

אשר אינו כמוס וגם בחביון הגיונכם.

המורה, הפוסע בצללי המקדש בין חסידיו,

אינו מגיש מחכמתו. כי מאמונתו ומאהבתו.

אם אכן נבון הוא, לא יצווכם את חכמתו,

אלא יכוון צעדיכם אל מפתן נפשכם אתם.

התייחסות זו יכולה ליצור את הרושם שהמנחה "מרומם מעם", "עומד מעל", ובכך להרתיע רבים מלהיכנס לתחום זה. ואכן, קרל רוג'רס {1979} בספרו "ייעוץ ופסיכותרפיה", נותן את דעתו לכך ומרבה לעסוק באישיות המנחה ובתכונותיו, אךהוא מדגיש ומציג את תכונות המנחה כבעלות ממדים אנושיים.

רוג'רס אינו גורס שרק בעל ה"תואר" יכול לעסוק בהנחיה, ומזכיר ניסוי שבו הכשירו בזמן קצר עקרות בית להיות מטפלות במופרעים, ואיכות עבודתן לא נפלה מזו של בעלי התואר המקצועיים. בדבריו מצוינות תכונות שקיימות במהות אישיות המנחה:

א.רגישות לאינטראקציות בין-אישיות ולרגשות העולים – המנחה צריך להבין ולקבל רגשות שליליים ויחסים קשים. דבר זה מאפשר לחברי הקבוצה להעלות בחופשיות רגשות קשים וכואבים, להבינם ולהתמודד עמם ביעילות.

ב.יכולת קבלה – התעניינות חמה בפרט במידה הנכונה, דהיינו, לא חמה מדי אך גם לא קרירה וקפואה. שתי התייחסויות אלו עלולות להוות מקור איום על פרטים בקבוצה. גישה חמה מדי עלולה להיתפש כבלתי אמינה, מזויפת, מתחנפת וכד'.גישה קרה וקפואה עלולה לחבל ביכולת הפרט לבנות אמון בסיסי בינו למנחה. מכאן שעל המנחה לשמור על איזון בהבעת רגשותיו; לתת לפרט את המרחב שהוא זקוק לו בשלב זה מתוך שמירת גבולותיו, ועם זאת ליצור אווירה המאפשרת חוויה תקשורתית אינטימית בינו לפרטים בקבוצה.

ג.מודעות המנחה לעצמו – כפי שהקבוצה נמצאת האינטראקציה בלתי פוסקתבינה לבין עצמה ומפתחת מודעות להשפעה ההדדית בין חברי הקבוצה, כך גם מתקיימת אותה אינטראקציה בין הקבוצה למנחה ובין המנחה לקבוצה ולכל פרט בה.אישיות המנחה, התנהגותו, דרך התבטאותו, האינטונציה הקולית ושפת גופו – כלאלה מהוות גירויחיובי או שלילי לפרטים בקבוצה, ולהפך – התנהגות פרטים בקבוצה מהווה גירוי חיובי או שלילי למנחה.

מנחה יעיל חייב להיות מודע לתגובותיו על התנהגויות שונות של פרטים בקבוצה, כדי שיוכל לשמור על איזון בתגובותיו. מנחה מאוים יגיב מהר מאוד בתוקפנות אימפולסיבית או בהתכנסות ובהסתגרות ויהווה בלם לצמיחת הקבוצה.

ד.דימוי עצמי – המנחה חייב להיות אדם בעל דימוי עצמי חיובי והערכה עצמית כאדם וכאיש מקצוע. מנחה שאינו מעריך את עצמו כאיש מקצוע יעיל,ימצא את עצמו מהר מאוד מסוגר, לא משתף, שומר בנוקשות על מרחק, צמוד לטכניות ויהווה בלם לביטוי רגשות ולדינאמיקה אמיתית בקבוצה.

לעומת זאת מנחה המעריך את עצמו כאיש מקצוע יאפשר לתהליכים הטבעיים בקבוצה לקרות בלי לחוש מאוים. לדוגמה: בשלב ההתקפה על המנחה או בשלב שבו מצפים מהמנחה להכתיב לקבוצה כיצד להתנהג, ירשה לעצמו מנחה יעיל לשתף את הקבוצה בחוויותיו האישיות בלי לחשוש שהקבוצה תתפוש אותו כחלש.

עוד לקריאה-דר' ירון זיו

נהפוך הוא, המנחה יראה בכך התחברות, התקרבות ואנושיות המהוות דוגמה אישית ומתן לגיטימציה לחברי הקבוצה להרגיש נוח ופתוחים להביע רגשות,מאוויים, פחדים וכל רגש קשה וכואב. המנחה יוכל להשרות הרגשת נוחות וחופש בקבוצה, רק כאשר הוא יחוש ביטחון ורצון להיכנס לעולמם. וכך תוכל הקבוצה להיכנס לעומק שאליו מוכן המנחה להיכנס. המנחה ירגיש שהוא חלק מהקבוצה רק אם ירגיש שוויון בינו ובין הקבוצה; שוויון כאדם, שוויון בחופש להביע רגשות שונים בקבוצה, אף שהוא נמצא מעליהם בידע, בניסיון ובסמכות – אחריותו כמנחה.

ה.כבוד לפרט – לקבל את האחרים כמו שהם ולתת להם חופש לעבד אתר גשותיהם.בכך הוא מיישם את מה שאמר גתה: "יש לראות את האדם כפי שהיה רוצה להיות,ולא כפי שהוא עכשיו". גישה זו עוזרת לאדם להגיע לצמיחה אישית ולמימוש הפוטנציאל הגלום בו.

ו.ידע פסיכולוגי – על המנחה להיות בעל ידע בפסיכולוגיה ולהכיר התנהגות אנוש.

ז. אמפתיה – אמפתיה היא היכולת לחוש את עולמו הפנימי של האחר כאילו היה שלך, וזאת בלי לאבד את סגולת ה"כאילו", לדעת רוג'רס, אמפתיה היא תנאי חיוני. המנחה חייב להיות מסוגל לחוות הבנה אמפתית לעולם הפרט ולהעביר לו רסיסים משמעותיים של אותה הבנה.

ההבנה האמפתית מאפשרת למנחה לנוע בחופשיות ולהסביר לפרט בבהירות את מהשהוא הרגיש והבין במעומעם, וכן לבטא את משמעות חוויותיו. על המנחה להעבירגם לקבוצה את החוויה האמפתית שעבר, ובהמשך להגיע להתערבות המתאימה.

ח.יצירת גבולות – המנחה הוא אדם שמכיר את גבולותיו ויודע להעמידםבדרךהנכונה. הוא דואג ליצירת גבולות בקבוצה כקבוצה וגבולות של הפרט בקבוצה.לדעת רוג'רס, כך יהפוך המנחה את המצב הקבוצתי למיקרוקוסמוס, שבו יוכל כלפרט לפגוש את ההיבטים המציאותיים של החיים בעזרת ההגנה והתמיכה של המנחהושל הקבוצה, ולכן יוכל להסתגל אליהם. פרטים בקבוצה שיש להם בעיות בנושאיגבולות, חוסר גבולות או גבולות נוקשים מדי יגיבו ברגשות כעס או דחייה, ואףייאבקו בגבולות והמנחה. המנחה צריך להיות מסוגל ליצור ולתחזק את הגבולותבצורה אמפתית.

מאמר זה לקוח מתוך ספרו של ד"ר ירון זיו "מסע קבוצתי".

 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

ד"ר ירון זיו – מייסד ומנהל מקצועי מרכז "מעוף" להתפתחות אישית, מחבר הספר "מסע קבוצתי". .
ד"ר לפסיכולוגיה קלינית (Newport University)
עובד סוציאלי (Yeshiva University,MSW)
יועץ ארגוני,(Polythecnic University, M.Sc )
עמית מחקר ומדריך במכון אלברט אליס בניו-יורק לתרפיה רציונלית אמוטיבית REBT
מטפל מוסמך בגישת הגשטלט מטעם מכון הגשטלט בקליבלנד אוהיו,
מטפל קוגניטיבי -התנהגותי מוסמך מטעם אוניברסיטת תל-אביב

כתובת האתר
www.maof-center.com.

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת ירון זיו

מאת: ירון זיואימון לרוחניות03/01/1212464 צפיות
כמו בתיאטרון, תפקיד הוא סדרת פעולות המנחות וקובעות את מה שמצופה מאתנו במצבים מסוימים. תפקידים יוצרים את האחידות ואת יכולת הניבוי של התנהגות ויוצרים ציפיות מהתנהגותם של חברים כלפי האחרים בתא הקבוצתי. כל התפקידים משרתים את צורכי הפרט והקבוצה. הפרט כבר מגיע לקבוצה עם "תפקיד" שעיצב ב"סגנון החיים", שפיתח בשנותיו הראשונות במשפחה שבה גדל {אדלר}. לפיכך אפשר לכנות תפקיד זה "תפקיד פסיכולוגי".

מאת: ירון זיופסיכולוגיה11/12/111833 צפיות
גורדון הלפורט דמות חשובה בפסיכולוגיה, בסיפורו רב ההשפעה אודות האישיות האנושית מדגיש את תפקיד ההומור בקידום "אובייקטיביות עצמית", ביטוי מגושם אולי אולם בכל זאת מונח יעיל לביטוי אספקט מרכזי בפסיכותרפיה.

מאת: ירון זיופילוסופיה14/11/119925 צפיות
ד"ר ירון זיו פיתח מודל המכונה "מודל המכתבים", והו הוא מציג תיאור מדויק של משוב בונה ותומך לעומת משוב ביקורתי ותוקף, ומסביר את מידת השפעתו על יכולת הלמידה של האדם את עצמו:

מאת: ירון זיואימון לאיכות חיים04/11/114364 צפיות
הפסיכולוגים ג'ו לופט והארי אינגראם {1970} היטיבו לתאר את התהליך במודל שבנו והידוע בשם "חלון ג'והרי". זה מודל גרפי של התנהגות בין אישית, המעוגנת במבחר תאוריות אישיות ופסיכולוגיה חברתית.

מאת: ירון זיואימון לאיכות חיים12/10/112151 צפיות
משוב הוא תקשורת מילולית או לא מילולית, המכוונת אל אדם או על קבוצה ומעבירה להם מידע על האופן שבו נתפשת התנהגותם על-ידי האחר, כיצד היא משפיעה על האחר ואילו תגובות היא מפיקה ממנו. התהליך של מתן משוב ושל קבלת משוב הוא אחד התהליכים החשובים ביותר בעבודה הקבוצתית.

מאת: ירון זיואימון למערכות יחסים07/10/111535 צפיות
לכבוד יום כיפור, החלטתי לגעת בנושא אשר לרוב איננו מעזים להתקרב אליו. אני מעוניין לקרוא תיגר על טרנד הסליחה, על האנשים אשר אומרים כל הזמן: "תסלח, הכל יהיה בסדר".

מאת: ירון זיואימון לרוחניות23/08/112658 צפיות
תחום הנחיית הקבוצות הופך בשנים האחרונות להיות אחד מן המקצועות המבוקשים ביותר בתחומי מדעי ההתנהגות. מובילי תהליכים המתרחשים בתוך קבוצה, חייבים להיות אנשים מיומנים ומקצועיים ביותר המבינים את התהליכים הבין אישיים והתוך-אישיים המתרחשים בתוך העבודה בקבוצות.

מאמרים נוספים בנושא משפחה וזוגיות - כללי

מאת: ערןמשפחה וזוגיות - כללי10/02/215414 צפיות
כאשר אדם הולך לעולמו נותר בזכרוננו כל מה שהיה עבורנו. בין אם מדובר בבן משפחה ובין אם מדובר בחבר קרוב, זהו זמן כאוב. בימים האלה שהמשפחה מתכנסת ומתכוננת להלוויה ולשבעה, ישנה רק עוד משימה אחת אחרונה. לכבד את זכרו של אותו אדם באמצעות מודעות בעיתון שיאפשרו למכרים הרחוקים יותר לקבל מידע חשוב על המקום שבו תהיה השבעה.

מאת: כרמי אומרומשפחה וזוגיות - כללי17/10/204830 צפיות
ייעוץ זוגי והקלקולים בהורות אחד ממוקדי המריבות העיקריים המופיעים במהלך ייעוץ זוגי זו ההתנהלות של בני הזוג מול ילדיהם. נראה שכל אחד מביא את הדעות והאמונות שלו, יחד עם השריטות והמגבלות שלו.

מאת: כרמי אומרומשפחה וזוגיות - כללי14/07/201202 צפיות
בני זוג לעיתים מביאים עימם תחושת חסך שחוו במהלך ילדותם והתבגרותם. הרצון למלא חסך שהיה, לפצות על מחסור שנחווה, הינו פעולה המשולה למי שמוזג מים בחבית ללא תחתית

מאת: כרמי אומרומשפחה וזוגיות - כללי13/04/201494 צפיות
כיצד מרגיש זוג בהגיעו ליועץ זוגי? קבלו הצצה לזווית קצת אחרת

מאת: דוד כהןמשפחה וזוגיות - כללי15/03/201451 צפיות
אחת הדילמות שעומדות בפנינו, כשאנחנו רוצים לערוך פיקניק עם חברים ובני משפחה או כשאנחנו רוצים לארח אירוע בבית או בכל מקום אחר, זה עם מה נארח אותם? באילו כלים ואמצעים נשתמש? בסד אריזות הביאו לכם כמה נקודות מחשבה

מאת: נטלי הרוש משפחה וזוגיות - כללי27/07/173128 צפיות
החופש הגדול בעיצומו, הילדים מתחילים קצת להתבגר ולקראת השנה החדשה אנחנו ההורים מנסים לקדם אותם מכל מיני בחינות...אם לימודיות או לקיחת אחריות, איך להתנהג חברתית ועוד. הנה לכם כמה אפשרויות שישפרו לילדים שלכם את חופשת הקיץ ובמקביל יכינו אותם מכל מיני בחינות לשנה החדשה.

מאת: רוןמשפחה וזוגיות - כללי04/05/173457 צפיות
מאמר על חברת ניקיון

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica