חפש מאמרים:
שלום אורח
01.06.2020
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

מדריך להוצאת רישיון עסק בתל אביב-כיצד להגיש בקשה לרישיון עסק בתל אביב?

מאת: בנימין קלינגרייעוץ משפטי10/08/20111439 צפיות שתף בטוויטר |   שתף בפייסבוק
שלב א' - קבלת מידע מוקדם/מקדמי להגשת בקשה לרישוי עסק

מהו מידע מוקדם?

מידע מוקדם כולל:

 • מידע כללי
 • בדיקה בנוגע לצורך ברישיון עסק
 • בדיקה בנוגע לצורך בתכנית עסק
 • מידע ספציפי נוסף
 • המידע המוקדם יימסר בכתב, בגמר הפגישה באגף רישוי עסקים, ללא תשלום.

מהו מידע מקדמי?
מידע מקדמי הינו מידע מוסמך ומלא על דרישות הרשויות השונות מהעסק המבוקש.
לצורך קבלת מידע מקדמי עליך להגיש בקשה לרשות הרישוי או לגוף הרישוי שממנומבוקש המידע (למשל, בקשת מידע מקדמי למפעל מזון תוגש למשרד הבריאות).
המידע המקדמי יוגש אליך בכתב באמצעות אגף רישוי עסקים תוך מקסימום 30 יום מיום הגשת הבקשה ותוכניות העסק.

שלב ב' – תכנון העסק והכנת תוכנית

מהי תוכנית עסק ומה היא כוללת?
תוכנית עסק מתבססת על תכנון העומד בחוק התכנון והבניה וחוק רישוי עסקים.

על התכנית לכלול את המפורט להלן:

 • תרשים סביבה
 • מפה מצבית
 • תכנית העסק
 • חתכים

כיצד מכינים תוכנית עסק?
באפשרותך לפנות למהנדס תורן במרכז המידע שבאגף רישוי עסקים או לתאם מראש עם מהנדס תכנון באגף לצורך קבלת הנחיות בכל הנוגע לתכנון והכנת התכנית כך שתעמוד בדרישות, ושניתן יהיה לאשר אותה כבסיס להגשת הבקשה (לא ניתן להגיש בקשה ללא תכניות מאושרת.

אלו דפי עזר ונספחים נדרשים לתוכנית עסק?

לצורך הכנת תוכנית יש לצרף לתוכנית העסק:

 • דף ריכוז נתונים לתוכנית.
 • טבלת האישורים לתוכנית.
 • דף בקשה לשימוש חורג.

דפים אלו מהווים חלק מה"גרמושקה" של תוכנית העסק שיש להגיש עם הבקשה לרישיון.

יש לחבר את התוכנית על פי הסדר הבא:

 • דף ריכוז נתונים לתכונית
 • טבלת האישורים לתוכנית
 • דף בקשה לשימוש חורג
 • תרשים סביבה
 • תרשים מגרש
 • תרשים העסק בקנה מידה כמפורט בהנחיות להכנת תוכנית עסק
 • חתכים

בנוסף לדפים אלו המהווים חלק מתוכנית העסק, נדרש מגיש התוכנית להציג:

 1. ייפוי כוח לטיפול בתוכנית מטעם בעל העסק
 2. תצהיר המגיש בדבר נכונות הנתונים המוצגים בתוכנית
 3. טופס פרשה טכנית לבתי אוכל בלבד

 

על מנת לחסוך בפגישות ולצמצום הערות לתוכנית, הכנו דפים לבדיקה עצמית של תוכנית.
דף בדיקה לעסק מסוג בית אוכל, ודף בדיקה לעסק אחר.

כיצד נבדקת ומאושרת התוכנית?
לצורך בדיקת התוכנית ואישורה יש להגיע לפגישה עם מהנדס התכנון באגף הרישוי.  במידת הצורך, מהנדס התכנון ינחה את המגיש באופן מפורט וספציפי לתיקון התוכנית. כאשר התוכנית מאושרת לקבלה, ניתן להמשיך לשלב הבא – הגשת הבקשה לרישוי עסק.

שלב ג' - הגשת בקשה לרישוי עסק

מהי בקשה לרישוי עסק ומה היא כוללת?

בקשה לרישוי עסק מוגשת במרכז המידע שבאגף רישוי עסקים וכוללת את המסמכים הבאים:

 1. טופס הגשת בקשה לרישיון חתום על ידי מבקש הרישיון.
 2. תוכנית עסק (קיימת או חדשה) חתומה על ידי בעל מקצוע מוסמך ומאושרת על ידי מהנדס התכנון.
 3. תוכנית בטיחות (בהתאם להנחיות מהנדס התכנון).
 4. שובר תשלום אגרת בקשה לרישיון עסק חתום בחתימת הבנק או קופת העירייה (את השובר ניתן לקבל אצל מתאמת המידע באגף רישוי עסקים).
 5. מסמכים נדרשים נוספים שנדרשו על ידי האגף לרישוי עסקים:
  • מס' חוזה ארנונה עדכני.
  • חוזה חתום ע"י בעל הנכס.
  • אישור מרשם החברות + מינוי מנהלים בחברה.
  • צילום תעודת זהות.
  • ייפוי כוח (לנציג שעובד בחברה).

כיצד נבדקת ומאושרת הבקשה?
רשות הרישוי תדון בבקשה בתוך 21 יום מיום הגשת הבקשה ותחליט באשר להמשך תהליך הרישוי.
לאחר קליטת הבקשה ואישורה בידי רשות הרישוי, תועבר הבקשה לקבלת חוות דעתשל כל גופי הרישוי ונותני האישורים הנדרשים על פי צו רישוי עסקים למשל,מחלקות ואגפים עירוניים רלוונטיים.
במקרה של החלטה להפסיק בתהליך הרישוי, יימסר למגיש הבקשה סירוב ותפורטנה הנסיבות לסירוב.

שלב ד' – הנפקת רישיון עסק

לאחראישור הבקשהעל ידי כל גורמי הרישוי – תפעל רשות הרישוי להוצאת רישיוןלניהול עסק (לינקלפירוט סוגי הרישיונות הקיימים). על פי התקנות, יש להציגאת הרישיון במקוםגלוי בעסק לעיונו של כל לקוח.  תוקפו של רישיון תקופתינקבע על פי תקנות רישוי עסקים,והוא יירשם בטופס הרישיון.  לקראת מועד תפוגת תוקף הרישיון כל אחד מגופיהרישוי יפנה לעסק ביוזמתו, יערוך ביקורת בעסק וייתן את אישורו להארכת תוקףהרישיון, או שיודיע לבעל העסק ורשות הרישוי מהם התנאים והדרישות לחידושהרישיון.


הנחיות ונהלים של רשות הרישוי

מהן ההנחיות המיוחדות של רשות הרישוי?
רשות הרישוי והוועדה המקומית לתכנון ולבנייה התקינו הנחיות ומסמכי מדיניותלעסקים, המגבילים את האפשרות להקמת עסקים מסוימים במקומות מסוימיםותפקידםלהסדיר את פעילות העסקים בעיר.

קלינגר התרי בניה, רשוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי
בית שמאי 7, רמת גן
נייד: 3888813 - 052
טל': 03-6990132
פקס: 6990134 - 03
דוא"ל: klinger_b@bezeqint.net

 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפלי
בית שמאי 7, רמת גן
טל': 3888813 - 052
פקס: 6990134 - 03
דוא"ל: klinger_b@bezeqint.net

|  כניסה לאתר  רישוי וייצוג מול הרשויות

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת בנימין קלינגר

מאת: בנימין קלינגרשירותים לעורכי דין14/04/20182 צפיות
האדריכל שלך הגיש בקשה להיתר בניה בתל אביב ואתה מעוניין לדעת מה קורה בתיק? השכן שלך הגיש בקשה לשימוש חורג? גן ילדים אולי? קלינגר שמחה להציג בפנכם את המערכת המקוונת למידע על בקשות להתרי בניה בתל אביב. משרדנו מקדם בקשות להתרי בניה ולא מעט נעזר במערכת חדשה זו.

מאת: בנימין קלינגראדריכלות14/04/20183 צפיות
מהו היתר בנייה? היתר בניה הינו רישיון לבניה שניתן על ידי וועדה מקומית לתכנון ולבניה או על ידי רשות הרישוי. נדרש להוציא היתר בבניית בית/בניין חדש או בשינויים המבוצעים בבית/בבניין קיים. היתרי בניה מגישים כיום בצורה מקוונת דרך המערכות הממוחשבות. שימוש חורג בנכס גם דורש היתר.

מאת: בנימין קלינגרחוק ומשפט - כללי13/04/20188 צפיות
הרבה אזרחים תמימים בנו פרגולה בחשיבה שעמדו בתקנות הפטור והופתעו כאשר קבלו צו הריסה בעקבות קרוי של הותקן נגד הגשם בעיקר. הוצאו אלפי צווי הריסה בנושא זה שסוף סוף מקבל מענה הולם בתיקון תקנות הפטור.

מאת: בנימין קלינגרעיצוב תעשייתי 12/04/20188 צפיות
הנחיות להליך קבלת ההיתר לשימוש חורג ההליך לקבלת ההיתר לשימוש חורג הינו תהליך מורכב ועיתים לא מוכר. במאמר זהנעשה כל שניתן על מנת להקל על הבנת הדרישות החוק והתקנות בנדון. רצ"ב הנחיות מפורטות. שרות זה ניתן לגולשי האתר , המיידע לנוחיותכם ועל אחריותכם בלבד.אלו שאינם מגישים את הבקשה דרכינו מומלץ שיקבלו סייוע מקצועי ומשפטי. לתשומת ליבכם, תהליך הוצאת היתר הבניה היינו הליך מנהלי מורכב ובעל היבטים תכנוניים וחוקיים רבים. לכן, מומלץ כי קלינגר תילווה בצמוד את ההליך כולו, ובכך תמנעו מ אי הבנות מקצועיות

מאת: בנימין קלינגרבניין ואחזקה - כללי10/04/20207 צפיות
הרבה מהלקוחות המרוצים של משרד בן קלינגר רישוי עסקים והתרי בניה שואלים רבות" במה עוד אתם יכולים לסייע?" החלטנו לפרסם לקהל הרחב פרופיל משרד המתאר את היכולות והשרותים שלנו מול משרדי התכנון,ממשל ועוד.

מאת: בנימין קלינגרשלטון מקומי05/04/20212 צפיות
יעוץ בהקמת עסק הצעד הראשון בין חלום למציאות מתחיל כאן. ​​​​כולנו שואפים להיות הבוסים של עצמנו אבל בפועל לא כל אחד מצליח. לרבים מאתנו יש יוזמות עסקיות מצוינות אך כדי להפוך אותן לעסק מניב ומשגשג נדרש תכנון, ידע בתחומים שונים והבנה עסקית. ​אם קורצת מהחומר האמיתי, נותר לך רק ללמוד איך עושים את זה נכון. אנו ב קלינגר רישוי עסקים נלווה אותך מהליך בדיקת המקום לפני השכרתו/רכישתו ועד קבלת רישיון העסק וההיתרים הנדרשים

מאת: בנימין קלינגרהתמודדות עם מצבי לחץ05/04/20247 צפיות
הסבר ותיאור כללי של מחלקת רישוי בניה בעיר הרצליה הנמצאת כיון במאמצי פיתוח רבים, אמונה מחלקת רישוי בניה על הפקת היתרי הבניה השונים שבאמצעותם ניתן יהיה לבנות ולפתח את העיר. תהליך הפקת היתר מלווה בבדיקות המשלבות בדיקות סטטוטוריות, זאת יחד עם בדיקת טיב התכנון המוצע המתבצע באמצעות בדיקת התאמה להנחיות המרחביות. בנוסף, נציגי מחלקת רישוי מסייעים במתן מידע וליווי המתכננים משלבי התייעצות ראשוניים ועד לשלב הפקת ההיתר.

מאמרים נוספים בנושא ייעוץ משפטי

מאת: עו"ד אברהם זאדה הרפזייעוץ משפטי11/04/20177 צפיות
הגשתם בקשה להיתר בניה וקיבלתם סירוב? התקבלה החלטה בעניינכם ללא שנתנה לכם האפשרות לטעון את טענתכם? לא העניקו לכם הזדמנות לטעון את טענותיכם? מה ניתן לעשות במקרים כאלה ומהם זכויותיו של האזרח בפני הרשות ומהם חובותיה של הרשות?

מאת: tiloniייעוץ משפטי11/06/19398 צפיות
ישנם מקרים רבים בהם נגרמים לאנשים תמימים נזקי רכוש עקב רשלנות או אשמת צד שלישי. אלו נזקים שביכולתם להיגרם לדירה, לרכב, לעסק ולרכוש אחר, בדרכים שונות. אלו נזקים שעשויים להתרחש עקב אירועי שריפה, שיטפון, נזילות, שריפה, פריצה, אסונות טבע, ליקוי בניה ואחרים.

מאת: רוי ורלייעוץ משפטי25/01/19488 צפיות
זו הסיבה מדוע יש צורך ייתכן שתצטרך עזרה. המאמר להלן מספק עצות מצוינות כדי לעזור לך לנצח במקרה שלך פגיעה אישית.

מאת: נועם קוריס משרד עורכי דיןייעוץ משפטי24/06/171601 צפיות
רלה הגישה לתיק ההוצאה לפועל בקשה בטענת פרעתי וטענה בין היתר שנגבו ממנה סכומים עודפים ומופרזים שכלל לא היו צריכים להיגבות ובאופן מפתיע (או שלא) טענתה התקבלה ולאחר חישוב הסכומים שנגבו ביתר במהלך השנים, יצא דווקא שהבנק פתאום חייב לה מיליונים של שקלים.

מאת: אופירייעוץ משפטי02/09/161211 צפיות
לנוטריון יש מגוון תפקידים. בין היתר הוא צריך לאשר ולאמת מגוון מסמכים, ולו על מנת שאלו יהיו קבילים להוות ראיות בבית המשפט- אם בארץ ואם בחו"ל.

מאת: אופירייעוץ משפטי01/08/16949 צפיות
לנוטריון תפקיד משפטי חשוב במערכת המשפט הבינלאומי. סימוכין לכך, ניתן לראות עוד מתקופות קדומות, והחל משנות ה 70 הוקמה במדינת ישראל חוקת נוטריונים, תחת משרד המשפטים הממשלתי. לנוטריון יכולת לתת אישור משפטי בעל תוקף בינלאומי בכל הקשור לאישורי מסמכים ותרגומי מסמכים, אישורי תעודות, אימותי חתימה ואישורי חיים. לכל אישור שכזה תקיפות בינלאומית המאפשרת הבאת ראייה במידת הצורך במערכות מקבילות שמעבר לים.

מאת: אופירייעוץ משפטי06/04/16993 צפיות
אישורי נוטריון מהווים בעיני בית המשפט ראיה מספקת לנכונות המסמך אשר מאושר באישור נוטריוני. יותר מכך יש מסמכים וצעדים הנובעים מהם שנדרשים על ידי בית המשפט לאור אישור נוטריוני.

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica