חפש מאמרים:
שלום אורח
29.09.2020
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

ביטוח כושר עבודה- נספח לביטוח חיים / מנהלים - פרק א' - הצהרת הבריאות

הקדמה -

מאמר זה הינו אחד מסדרה של עשרות מאמרים שכתבתי, שמטרתם לתת מידע מקצועי לחולים ונפגעים, כיצד לממש את המגיע להם, כצעד חשוב בשיקום ובחזרה לחיים. חלק מהמאמרים דן בפרוצדורות השונות, כיצד לגשת לוועדות רפואיות בביטוח הלאומי, מס הכנסה, משרד הביטחון, קרן הפנסיה, חברת הביטוח. מאמרים אחרים, חשובים אף יותר, מתארים את התהליך האפשרי של חזרה לחיים, מתוך כוחות פנימיים. כיצד להפוך את המצוקה הבריאותית, לנקודת הזדמנות?

הנני רופא ומשפטן. לאחר שחליתי מאד בעצמי; ולאחר שאחד מילדי נפגע קשה בפיגוע התאבדות, כחייל - הבנתי מקרוב את עולמם של החולים והנפגעים. הבנתי עד כמה יש צורך בהקטנת הנזק הכלכלי, שמתלווה תמיד לנזק הבריאותי. עד כמה קשה לחולה להשתקם, כאשר יש לו אי נוחות, או אפילו מצוקה כספית. הבנתי גם עד כמה קשה להתמודד מול הוועדות הרפואיות השונות, המנוכרות ולעיתים אף מזלזלות.  נרתמתי לעניין, שכן כרופא ומשפטן יש לי את כל הכלים הדרושים על מנת להצליח לקבל את מה שמגיע בוועדות הרפואיות. לקבל את מה שמגיע לפי החוק והדין. מה שמגיע כדי לסייע לו להשתקם, או לפחות לא להידרדר. לאחרונה התחלתי לכתוב את הידע שלי ולפרסמו באינטרנט, כשירות עבורך. בנוסף הנני פועל בחברת בר מדיקס - למימוש זכויות רפואיות   http://www.barmedics.co.il , הפועלת מתוך הבנת החולה והנפגע, בצורה מקצועית ובגישה מאד אכפתית.

חובת הגילוי של המבוטח

בעת מילוי הבקשה לביטוח, מתבקש המועמד לביטוח למלא טופס הצהרת בריאות מפורט, טו מקוצר.   לעיתים בשל גובה הביטוח, מופנה למועמד לביטוח רופא מטעם החברה, הממלא את הצהרת הבריאות יחד עם המועמד לביטוח וגם עורך בדיקה רפואית. חתימת המועמד לביטוח משמשת כהוכחה לכך שהמועמד לביטוח טוען שמסר פרטים נכונים ומלאים על מצב בריאותו, לפי מיטב ידיעתו והבנתו.   לא מצופה מהמועמד לביטוח להבין את מצבו הרפואי כמו הרופא המטפל בו בקופת חולים, אך מצופה שידווח על אירועים מהותיים בעברו הרפואי, וכן על בעיות רפואיות פעילות.

החוק חוזה הביטוח מסדיר את מערכת היחסים בין המבטח למבוטח.

1.   חובת הגילוי - סעיפים 6 ו - 7 לחוק חוזה הביטוח

דנים בחובת הגילוי ובתוצאות אי הגילוי וקובעים כלהלן : חובתו של המבוטח לענות בכנות על השאלות בדבר עיסוקו ומצב בריאותו. עליו לענות על שאלון שהוצג לו על ידי החברה, או לעמוד לבדיקה רפואית. היה וחלק מתשובותיו חסרות, שגויות, או לא מלאות, עד כדי שהיו יכולים להשפיע על החלטות החברה בעת הצטרפותו לביטוח, יכולה החברה לשנות רטרואקטיבי את התנאים בפוליסה , ובמקרים מיוחדים אף לבטל את הפוליסה . דוגמה שכיחה – המבוטח לא הצהיר על כאבי גב מדי פעם . ביום בו הוא מגיש תביעה בשל כל בעיה רפואית , ובמיוחד בשל כאבי גב, יכולה החברה לבדוק את תיקו הרפואי בקופת חולים. הרישום בתיק על כאבי גב מיד יבלוט. החברה יכולה לשנות עכשיו את התנאים. למשל להקטין את הסכום המבוטח מבלי להקטין את התשלום. אפשרות נוספת – להחריג את הגב. כלומר אם סיבת אי הכושר שלך הינה כאבי גב, לא תפוצה, כי אין כיסוי ביטוחי לבעיה זו.

2.  שינויים בסיכון – סעיפים 17 ו- 18 לחוק

על המבוטח להודיע לחברה על כל שינוי מהותי, כמו שינוי עיסוק, או תחביב חדש עם סיכון. על המבטח להגיב תוך 30 יום.

3. סעיף 3 לחוק חובה להבליט הגבלות - מטיל על המבטח חובה לפרט בפוליסה תנאים או סייגים לחבות המבוטח או היקפה, בסמוך לנושא שהם נוגעים לו, או לציינם בהבלטה מיוחדת. במידה וחברת הביטוח לא מבליטה את התנאי או הסייג, היא לא תהיה זכאית להסתמך עליהם מאוחר יותר ולהתנער מחבותה על פי הפוליסה.

מצב רפואי קודם – לפני הגשת ההצעה להצטרפות לביטוח

מה קורה עם בעיות רפואיות קודמות, לפני ההצטרפות לביטוח ( התאריך הקובע הינו הפקת הפוליסה ולא תאריך ההצעה לחברת הביטוח , שמילאת עם הסוכן )?

יש שתי אפשרויות : האחת שדיווחת על הבעיה בטופס הצהרת בריאות. השנייה, שלא דיווחת.

אפשרות א ' – דווח על הבעיה - במקרה כזה חברת הביטוח יכולה לבקש תוספת, או להחריג את הבעיה. במקרה שהתבקשה תוספת או לא התבקשה כל תוספת – מקרה הנובע מהחמרת מהבעיה מבוטח. במקרה שהיתה החרגה ( יש לציין זאת במפורש בפוליסה שקבלת ) – מקרה של החמרת הבעיה, או בעיה הנובעת מאותה בעיה, לא מבוטחים.

אפשרות ב ' – לא דווח על הבעיה - במקרה כזה, החברה תבדוק ותשקול את צעדיה כמפורט בסעיף 2 בעמודים 2-3 לעיל.

 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

עודד שראל - רופא' פיזיולוג  ומשפטן . משמש מנהל רפואי בחברת
בר מדיקס - החברה הראשונה למימוש זכויות רפואיות   טלפון:  1-700-702-707
לקבל מה את מה שמגיע לך בוועדות הרפואיות - ביטוח לאומי, מס הכנסה, משרד הביטחון (קצין התגמולים), קרן הפנסיה, חברת הביטוח

בר מדיקס מסייעת לחולים ונפגעים לקבל מה את מה שמגיע להם בוועדות הרפואיות - ביטוח לאומי, מס הכנסה, משרד הביטחון, קרן הפנסיה, חברת הביטוח.

בר מדיקס מסייעת בהצלחה מרובה בהליכים לקביעת זכאות כספית, כתוצאה מהבעיה הרפואית - כושר עבודה, קביעת נכות, נכות כללית, שירותים מיוחדים, תאונות עבודה, מחלת מקצוע, נפגעי איבה, פנסיית נכות, פגיעה בשירות ביטחון, החמרת מצב.

ד"ר שראל בעצמו חלה מאד ואחד מילדיו נפצע קשה בפיגוע התאבדות. לכן הוא מבין מאד ומקרוב, את מצבם של החולים ובני משפחותיהם.   מטרתה של בר מדיקס - להיות חלק מהשיקום של הנפגעים והחולים, על ידי הקטנת הקושי הכלכלי!

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת ד"ר עודד שראל

מאת: ד"ר עודד שראלביטוח לאומי25/07/091892 צפיות
המאמר נככתב לפי ניסיון מצטבר של חברת בר מדיקס, שהכינה אלפי אנשים כיצד נכון להופיע בפני הוועדה הרפואית. בר מדיקס - הינה החברה הוותיקה והמנוסה במימוש זכויות רפואיות. שימוש בכללים כיצד להופיע בפני הוועדה, ישפיע על התוצאות בוועדה.

מאת: ד"ר עודד שראלביטוח לאומי25/07/091673 צפיות
המאמר מוגש על ידי בר מדיקס - המנוסה ביותר במימוש זכויות רפואיות, לאור ניסיונה העשיר בהכנת אנשים כיצד להופיע נכון בפני הוועדה הרפואית על מנת לקבל את מה שמגיע.

מאת: ד"ר עודד שראלביטוח אובדן כושר עבודה25/07/098426 צפיות
המאמר הינו בחסות בר מדיקס החברה הוותיקה בארץ למימוש זכויות רפואיות. ביטוח כושר עבודה נועד לפצות את המבוטח במקרה של אבדן כושר העבודה. קבלת התביעה, דחיית התביעה, התיישנות, החמרת מצב. חובת הקטנת הנזק.

מאת: ד"ר עודד שראלביטוח אובדן כושר עבודה25/07/098285 צפיות
המאמר הינו בחסות בר מדיקס החברה הוותיקה בארץ למימוש זכויות רפואיות. ביטוח כושר עבודה נועד לפצות את המבוטח במקרה של אבדן כושר העבודה. הפרוצדורה. כיצד יש להוכיח אי כושר עבודה

מאת: ד"ר עודד שראלביטוח אובדן כושר עבודה25/07/091790 צפיות
המאמר הינו בחסות בר מדיקס החברה הוותיקה בארץ למימוש זכויות רפואיות. ביטוח כושר עבודה נועד לפצות את המבוטח במקרה של אבדן כושר העבודה. הגדרת אי כושר העבודה. כיצד להגיש בקשה?

מאת: ד"ר עודד שראלביטוח לאומי25/07/092487 צפיות
מוגש על ידי בר מדיקס - החברה המנוסה במימוש זכויות רפואיות. רבים נכשלים בוועדה רפואית. מה הם הכשלים העיקריים? האם סביר שהמוסד לביטוח לאומי ידריך את התובעים? שהחתול ישמור על השמנת?

מאת: ד"ר עודד שראלביטוח לאומי25/07/097224 צפיות
מאמר זה הוגש בחסות בר מדיקס -החברה הוותיקה והמנוסה במימוש זכויות רפואיות. מהן הזכויות לנכה שהוכר בנכות כללית, מעבר לקצבה החודשית? שיקום מקצועי, שירותים מיוחדים, קצבת תלויים, הנחה בקופת חולים, הנחה בארנונה ועוד.

מאמרים נוספים בנושא ביטוח אובדן כושר עבודה

מאת: דורון עמיתביטוח אובדן כושר עבודה19/07/138160 צפיות
ליבי ליבי עם בעלי העסקים ומנהלי החברות אשר נזקקים למימוש של פוליסת הביטוח שלהם עליה שמרו מכול משמר, איזה מסכת יסורים הם הולכים לעבור ביום האמת.

מאת: אמיר וינברגרביטוח אובדן כושר עבודה02/11/127585 צפיות
כל מי שעבר תאונת עבודה או חלה במחלת מקצוע חלילה ומגיש תביעת אובדן כושר עבודה צפוי להיתקל במכשולים רבים מצד חברת הביטוח, שיגרמו לעיכוב בטיפול, הפחתת הסכומים המשולמים ולעיתים אף דחיית התביעה. הגשת התביעה בצורה מקצועית ומסודרת מגדילה את סיכוייה להצליח. עורך דין ביטוח יכול בהחלט לסייע בכך ולהגדיל את סיכויי ההצלחה.

מאת: neri bennunביטוח אובדן כושר עבודה23/06/118221 צפיות
קיימות חברות ביטוח רבות המציעות, במסגרת שלל הביטוחים השונים, גם פוליסת ביטוח תאונות אישיות, שהינה ביטוח פרטי, שנועד לכסות במקרים של אובדן כושר עבודה ו/או נכות כתוצאה ממקרה של תאונה

מאת: lawtipביטוח אובדן כושר עבודה20/01/118373 צפיות
מהו ביטוח אובדן כושר עבודה ? מדוע הוא מחד כל כך חשוב, אך מאידך טומן בחובו הגדרות שונות ומשונות אשר עשויות לעמוד לנו לרועץ בקרות מקרה ביטוח ? ממה צריך להיזהר ולמה לשים לב ? על כך ועל עוד נושאים מרכזיים בתחום בכתבה.

מאת: Efratביטוח אובדן כושר עבודה16/01/118148 צפיות
תביעת נזקי גוף מגיעה בעיקר בעקבות נזקים ופגיעות שנגרמו לאדם לאחר תאונת עבודה, תאונת דרכים או במקרה של רשלנות רפואית. ישנם מקרים בהם מעורבים יותר מאחד מהמקרים הללו ואז ישנה תביעה משולבת. התביעה מוגשת לביטוח הלאומי, שהינו מוסד ממשלתי המבטח את כלל אזרחי המדינה, בתהליך הכולל הגשת טפסים רפואיים המעידים על הפגיעה יחד עם כתב התביעה למוסד הביטוח הלאומי. שם, לאחר דיון בממצאים, תיקבע ועדה רפואית לגבי קיצבה, דמי טיפול או פיצויים שיועברו לנפגע במידה ונמצא ראוי לכך. בפועל, התהליך אינו פשוט כל כך וכולל הליכים

מאת: דוד נתנאלביטוח אובדן כושר עבודה12/12/107763 צפיות
לפי החוק, כל אחד מחויב לשלם ביטוח לאומי. לפי ההיגיון, הביטוח הלאומי צריך לתת לנו להרגיש בטוחים. לפי המציאות, אנחנו באמת משלמים, אבל הביטחון שהביטוח הלאומי באמת יבטח אותנו, שואף לאפס.

מאת: דניאל seoביטוח אובדן כושר עבודה01/07/107754 צפיות
שלום לכולם, אני כותב על נושא הביטוח, פשוט כי חשוב מאוד לדעתי להודיע לכלל הציבור על חשיבותו של נושא הביטוח. כולם מבינים שביטוחים הם מאוד חשובים אבל רובנו מעדיפים שלא לחשוב ל זה בכלל.

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica