חפש מאמרים:
שלום אורח
01.04.2020
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

ירידה בשמיעה בגין חשיפה לרעש

ירידה בשמיעה בגין חשיפה לרעש
תביעה להכרה בנזקי שמיעה כתוצאה מחשיפה לרעש במקום העבודה  כפגיעה בעבודה, הפכה בשנים האחרונות לתביעה מסובכת ביותר. הקושי הוא בעיקר להוכיח תביעות,  שהן תולדה  של חשיפה ממושכת לרעש  במקום העבודה. פגיעה בשמיעה כתוצאה  מאירוע חד פעמי כגון פיצוץ במפעל היא תביעה פשוטה יותר להתמודדות ועל כן במאמר זה לא נתמקד בה.
 
כשמדובר בנזקי שמיעה כתוצאה מחשיפה לרעש במקום העבודה ניתן לתבוע שני גורמים:
א.      המוסד לביטוח לאומי.
ב.      המעביד ו/או חברת הביטוח שביטחה את המעביד בפוליסת ביטוח חבות מעבידים.
 
תביעה כנגד המוסד לביטוח לאומי:
 
הוראות חוק הביטוח הלאומי מקשות על נפגעי השמיעה, ומטילות עליהם את החובה  לעמוד במספר קריטריונים מצטברים בכדי שהפגיעה בשמיעה תוכר כפגיעה בעבודה וכדלקמן:
 
?      על הנפגע להוכיח כי נחשף לרעש מתמשך העולה על 85 דציבל  ובמשך זמן רב. אם העובד לא יוכל להציג תוצאות של בדיקות מהימנות לעוצמת הרעש, ששוררת במקום עבודתו, קיים חשש כי תביעתו למוסד לביטוח לאומי תידחה. על כן, יש להזדרז בהגשת התביעות כל עוד מקור הרעש קיים. עובד שמגיש תביעה לאחר שהמכונה שהיא מקור הרעש הוחלפה או לאחר שהמפעל נסגר לוקח סיכון שתביעתו תידחה. יש לציין, שלעיתים אפשר להסתפק גם בעוצמת רעש הנמוכה במעט מ-85 דציבל אך מצב זה הופך את התביעה לקשה ומסובכת יותר. התביעה במקרה מעין זה תעבור ממסלול תביעה נוח יחסית של מחלת מקצוע למסלול תביעה קשה יותר, שנקרא מיקרוטראומה. במסלול זה נטל ההוכחה נופל על התובע.
 
?        על נפגע הרעש להוכיח כי כושר השמיעה שלו פחת ב- 20 דציבלים לפחות בכל אחת מאוזניו וזאת בתדרים הנמוכים (שנקראים גם תדירויות הדיבור). בדרך כלל, ירידה בשמיעה בשיעור נמוך יותר, לא תוכר כפגיעה בעבודה.
 
?      כאשר קיימת פגיעה בתדרים הגבוהים הניזוק מתלונן לעתים גם על צפצופים באוזניים (טנטון או בלועזית טיניטוס). על מנת שטנטון עקב חשיפה לרעש מזיק ייחשב כפגיעה בעבודה, הנפגע צריך לעמוד בתנאים הקודמים שהוזכרו לעיל וכן בתנאים מצטברים נוספים והם:
1.      כושר השמיעה בתדרים הגבוהים פחת בשיעור של 25 דציבל לפחות בכל אוזן.
2.      הטנטון תועד לראשונה ברשומה רפואית לפני שהנפגע חדל לעבוד בחשיפה לרעש מזיק.
3.      הפגיעה חייבה פניות חוזרות ונשנות לטיפול רפואי שתועדו ברשומה רפואית. 
 
?      את התביעה להכרה בליקוי השמיעהכפגיעה בעבודה יש להגיש למוסד לביטוח לאומי בתוך 12 חודשים מהמוקדם מבין אלה:
1.      מיוםשלקוי השמיעה תועד לראשונה ברשומה רפואית.
2.      מהיום, שבו לדעת הועדה הרפואית (מדרג ראשון או לעררים) החלה הירידה בשמיעה.
במקרים מסוימים הועדות הרפואיות של המוסד לביטוח לאומי מתחכמות וגם אם התלונות הראשונות המתועדות של הנפגע החלו לפני פחות מ- 12 חודשים, יכולה הועדה הרפואית של המוסד לביטוח לאומי לקבוע כי לדעתה הירידה בשמיעה של הנפגע החלה לפני יותר מ- 12 חודשים מיום הגשת התביעה מה שיוביל לכך שהתביעה תידחה.
תנאי זה הוא ברוב המקרים בעייתי  ולהערכתי הוא גם אינו הוגן. ברוב המקרים של ירידה בשמיעה כתוצאה מחשיפה מתמשכת לרעש, הירידה בשמיעה אינה ירידה מיידית ודרסטית, אלא מופיעה באופן הדרגתי. במקרים רבים, בשלבים הראשונים, הפגיעה בשמיעה היא מזערית, והעובד כמעט ולא שם לב כי חלה ירידה בשמיעתו ורק לאחר חלוף תקופת זמן נוספת, ולאחר שמתרחשת ירידה נוספת בשמיעה, העובד שם לב ש"משהו לא בסדר בשמיעה" ורק אז הוא פונה להגיש תביעה למוסד לביטוח לאומי. במקרה כזה הוראת החוק תעמוד לתובע לרועץ.
הדברים מתייחסים במיוחד לנפגעים שעובדים במקומות עבודה "מסודרים", בהם מקפידים להפנות את העובדים לבדיקות שמיעה תקופתיות המתעדות למעשה את הירידה ההדרגתית בשמיעת העובד. לכן, כשאותו עובד יפנה בתביעה למוסד לביטוח לאומי בגין הירידה בשמיעה, עלולה תביעתו להידחות בטענה שהכרטיס הרפואי של העובד מוכיח כי הוא סבל מירידה הדרגתית של שמיעתו במשך שנים ועל כן אינו עומד בתנאי הדורש פניה למוסד לביטוח לאומי בתביעה, לא יאוחר מ- 12 חודשים מהיום בו תועדה לראשונה התלונה ברשומה רפואית או מהיום בו לדעת הועדה החלה הנכות.
חשוב לדעת כי המוסד לביטוח לאומי, כדבר שבשגרה, פונה לקבל את הכרטיסים הרפואיים של התובעים ממקומות העבודה, מהרופא הכללי בקופ"ח, ממרפאות א.א.ג, ממכוני שמיעה   וממרפאות הרופאים התעסוקתיים.
 
תביעה כנגד המעביד ו/או פוליסת ביטוח חבות מעבידים.
 
יתכן כי לעובד שנפגע באוזניו כתוצאה מחשיפה לרעש  קיימת גם הזכות להגיש תביעה  כנגד המעביד, או כנגד חברת ביטוח שביטחה את המעביד בפוליסת ביטוח חבות מעבידים.  חשוב לציין שלעיתים יש סיכון בתביעה כזו ולכן עורך דין מיומן בתחום מחלות מקצוע יכול להצביע על הסיכון המשפטי ואולי למנוע יציאה להרפתקה מיותרת.
ככלל בתביעה כנגד המעביד חלים דיני התיישנות אחרים וחשוב לציין, שקיימת גם מערכת של יחסי גומלין בין התביעה כנגדהמוסד לביטוח לאומי ובין התביעה כנגד המעביד על פי פוליסת ביטוח חבות מעבידים.
לדוגמא: אם שיעור הנזק שיקבע בית המשפט הוא 100,000 ₪ ו והנפגע קיבל מהמוסד לביטוח לאומי 30,000 ₪, פוליסת ביטוח חבות מעבידים תפצה את הנפגע בסכום נוסף של 70,000 ₪ בלבד כך שסה"כ הנפגע לא יקבל יותר מ-100,000 ₪. אולם, קיימת גם אפשרות שבית המשפט יקבע כי שווי התיק עומד על 100,000 ₪ ומהמוסד לביטוח לאומי יקבל הנפגע מענק של 120,000 ₪. במקרה כזה גובה מענק הנכות שיתקבל מהמוסד לביטוח לאומי גבוה משווי התיק. מצב משפטי זה נקרא "בליעה", קרי, תגמולי המוסד לביטוח לאומי בלעו את התביעה כנגד פוליסת הביטוח של המעסיק.
במקרה של "בליעה" בית המשפט ידחה את התביעה כנגד המעביד על פי פוליסת ביטוח חבות מעבידים והתובע (הנפגע) עלול להידרש לשלם הוצאות משפט והשלמת אגרה בסכום שיכול להגיע לכ- 10,000 ₪.
כדי להימנע ממצב כזה כדאי להתייעץ עם עורך דין מיומן ומנוסה בתביעות נזקי גוף כנגד חברות ביטוח. ובעקר עורך דין המתמחה בתביעותנזקי שמיעה הנובעים ממחלת מקצוע.
 
טיפ  לנפגעי רעש.
תביעה להכרה בפגיעה במערכת השמיעה כפגיעה בעבודה היא תביעה מורכבת הדורשת הכנה מוקדמת טרם הגשתה. בשל מורכבות התביעה מומלץ לפנות לעורך דין העוסק בתחום תביעות נזקי גוף בגין חשיפה לרעש ומומחה בתביעות כנגד המוסד לביטוח לאומי לצורך קבלת ייעוץ וייצוג משפטי טרם הבדיקה אצל הרופא.
זכור! מרגע שהתלונות על נזקי השמיעה מופיעות בקופת חולים או במקום העבודה יתכן שנוצרת בעיה משפטית לתבוע.עורך דין מיומן יוכל להנחות את נפגע הרעש בכל צעד וצעד.
                                                    אנא פנה אלינו לקבלת יעוץ חינם!
                                                                1800-229-444             
 
 אתרנו באינטרנט:

www.gil-law.co.il

 

 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:
עורך דין גיל גולדרייך

עורך דין גולדרייך,הוא משפטן המתמחה בתחום נזקי הגוף. הוא בעל מספר תארים אקדמיים ממספר אוניברסיטאות בישראל לרבות בתחום המשפטים, כלכלה ומנהל עסקים, ותחום החשבונאות. בנוסף, עו"ד גולדרייך בעל השכלה פרה-רפואית נרחבת שנרכשה במסגרת תפקידי הוראה שונים בבית הספר לרפואה צבאית ובמגן דוד אדום. כיום מעביר עו"ד גולדרייך הרצאות במוסדות ובפורמים שונים לרבות במס' אוניברסיטאות ומכללות, כגון:  אוניברסיטת חיפה, המכללה למנהל חיפה, מ.ט.י (מרכז טיפוח יזמות) חיפה ועוד .בנוסף, עו"ד גולדרייך מתנדב בארגונים ובמוסדות שונים ובן השאר  הוא מתנדב וכן משמש כחבר בחבר הנאמנים של "אחווה-ארגון נכי חיפה והצפון"

עו"ד גולדרייך הוא מומחה לנזקין ועוסק בתביעות ביטוח אך ורק בתחום נזקי הגוף. בתחום נזקי הגוף אנו כוללים בן השאר: את כל הנזקים שנגרמים לגוף האדם כתוצאה מתאונות,פציעות,חבלות,נפילות,מעידות וכו.. כמובן, שהמומחיות של עו"ד גולדרייך היא לתרגם את אותם נזקים למישור כלכלי, כך שבתביעות הביטוח ניתן יהיה למקסם את הפיצויים.


עורך דין גולדרייך צבר ניסיון של שנים בטיפול בנפגעי תאונות ובתחום נזקי הגוף בכלל. לכל נפגע בהתאם לפגיעתו נבנית אסטרטגיית טיפול המתאימה למקרה שלו וזאת על מנת למקסם את הסכומים להם הנפגע יהיה זכאי בסיום הטיפול בתיק. בבניית אסטרטגיית ניהול התיק יש לקחת בחשבון פרמטרים שונים לרבות סוג הפציעה, גיל הנפגע, מין הנפגע, דרגת הנכות, זהות חברת הביטוח, סוג בית המשפט אשר בו יש להגיש תביעות מסוג זה ומיקומו, זהות השופט ועוד.


עו"ד גולדרייך ניחן בסבלנות אין סופית ובעיקר, כשמדובר בלקוחות, הוא נותן יחס אישי וחם לכל ציבור הלקוחות, ולעולם הוא אינו מסרב לקיים פגישה עם לקוח, הן בנוגע לטיפול בתביעה, והן בנוגע לכל נושא אחר. כמובן, הפגישות עם הלקוחות אינן כרוכות בתשלום.

אנא פנה אלינו לקבלת יעוץ חינם!

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת עו"ד גיל גולדרייך

מאת: עו"ד גיל גולדרייךחוק ומשפט - כללי05/03/091203 צפיות
רישיון נהיגה בטרקטורון החוק בישראל קובע, שכדי לנהוגבטרקטורון על הנהג להחזיק ברישיון נהיגה על טרקטור. רישיון הנהיגה על טרקטור נחשב לרישיון נהיגה, שבאופן יחסי קל להוציאו. הגיל המינימאלי הנדרש לצורך קבלת רישיון נהיגה על טרקטורון הוא 17 שנה. נהגים, שהוציאו רישיון נהיגה על טרקטור לפני שמלאו להם 17 אביבים, רשאים לנהוג בטרקטורים או בטרקטורונים לצורכי עבודה בלבד, קרי נהיגה במקרה זו תותר רק בשטחי השיפוט של ישובים חקלאיים ובמהירות שלא תעלה על 40 קמ"ש. יש לציין, שמשרד התחבורה הנפיק תקנה, שלפיה נהיגה בטרקטורונים של משא כגון ריינג'ר, מיול, וטומקאר תוגבל לבעלי רישיון לרכב פרטי בלבד. טרקטורונים אלה, שייעודם המקורי היה לשימוש חקלאי, שימשו בעבר בני נוער לנסיעות רגילות במקום מגוריהם. מסתבר, שבני נוער רבים התפרעו בנהיגה באותם טרקטורונים. רק לאחר שנערה נהרגה, בעת שנסעה בטרקטורון כזה הותקנה התקנה..

מאת: עו"ד גיל גולדרייךחוק ומשפט - כללי28/01/091470 צפיות
לא רק ניצולי שואה זכאים לקבל גמלה מאוצר המדינה מרבית האנשים, שעלו לישראל ממדינות אירופה ומצפון אפריקה בין השנים 1939 ל 1953 זכאים לקבל גמלה חודשית מאוצר המדינה, על פי חוק נכי רדיפות הנאצים

מאת: עו"ד גיל גולדרייךחוק ומשפט - כללי28/01/091627 צפיות
נכות כללית - ישום מסקנות ועדת לרון בחודש יולי 2008,עבר בכנסת תיקון בחוק הביטוח הלאומי, שמתייחס להשתלבותם של נכים קשים במעגל העבודה בישראל. במאמר זה נתמקד בהסברים, שנתנו בהקשר ליישום התיקון בחוק הביטוח הלאומי לעידוד השתלבותם של אנשים עם מוגבלויות בשוק העבודה, בהתאם למסקנות ועדות לרון (להלן: "חוק נכות כללית החדש"). "

מאת: עו"ד גיל גולדרייךחוק ומשפט - כללי28/01/091761 צפיות
פגיעות ברחוב - תאונה בשטח ציבורי נפגעת עקב נפילה ברחוב ? נפלת בשטח ציבורי ונפצעת? האם הגורם לתאונה נובע מרשלנות עירייה או מרשלנות של גורם אחר ? אם כן, כדאי שתקרא את המאמר הזה הוא מיועד במיוחד בשבילך! כאשר אדם נופל ונחבל או נפצע במקום ציבורי, יתכן שמגיע לו פיצוי כספי. השאלה שיש לשאול היא האם האחראים או הבעלים של המקום הציבורי התרשלו וכתוצאה מכך התרחשה התאונה

מאת: עו"ד גיל גולדרייךחוק ומשפט - כללי28/01/09927 צפיות
גם לחולי פוליו שנפגעו במחלה לפני קום המדינה מגיע פיצוי! המוסד לביטוח לאומי ממשיך כהרגלו "להראות את נחת זרועו" לציבור הנכים. הפעם מדובר בהתייחסותו של המוסד לביטוח לאומי לציבור חולי הפוליו (שיתוק ילדים) שלקו במחלה לפני קום המדינה. לדאבוני הרב החוק לפיצוי לנפגעי פוליו נוסח באופן לקוי, וכבר במרץ 2007 (לאחר שהחוק עבר בקריאה שלישית) התרעתי על כך שהמוסד לביטוח לאומי עלול לפרש באופן מצמצם את המילה "ישראל

מאת: עו"ד גיל גולדרייךחוק ומשפט - כללי28/01/09905 צפיות
זהירות - התיישנות בחוק הפוליו בחודש מרץ 2007 חוקק בכנסת חוק פיצוי לנפגעי פוליו (להלן: חוק הפוליו). חוק הפוליו נועד לפצות את נפגעי הפוליו בין השאר בשל מחדליה של ממשלת ישראל בטיפול בנפגעי הפוליו. חוק הפוליו עבר בכנסת, לאחר מאבקים קשים של ארגון נכי הפוליו. ארגון נכי הפוליו בהנהגת מר דורון יהודה ועוד מספר נכים, שמהווים את הגרעין הקשה של הארגון, אילצו את הממשלה להצביע בעד חוק שמלכתחילה התנגדה לו.

מאת: עו"ד גיל גולדרייךחוק ומשפט - כללי28/01/09820 צפיות
פיצויים לנפגעי פוליו ביום 19.3.2007 אישרה הכנסת ברוב של 83 תומכים וללא מתנגדים את הצעת החוק לפיצוי נפגעי פוליו. הצעת חוק זו אושרה לאחר שעברה מכשולים רבים וניסיונות לטרפוד החוק.

מאמרים נוספים בנושא חוק ומשפט - כללי

מאת: רוי ורלחוק ומשפט - כללי25/03/2050 צפיות
נדל"ן יכול לספק לך אפשרות השקעה נהדרת. ישנם דברים רבים שיש לקחת בחשבון לפני שרוכשים נכס להשקעה. המידע הבא יעזור לכם למצוא הצלחה.

בית המשפט העליון מחק בימים אלו עתירה שהגיש ח"כ אביגדור ליברמן נגד הרבנות הראשית

מאת: בנימין קלינגרחוק ומשפט - כללי14/09/19492 צפיות
הסוגיה משפטית בעניין צו הריסה 1. האם מהנדס הוועדה המקומית לתכנון ולבניה (להלן: מהנדס הוועדה המקומית) רשאי להאציל את הסמכות הנתונה לו בסעיף 221 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965 (להלן: חוק התכנון והבניה או החוק) לחתום על צווי הריסה מינהליים? הרקע לבקשה והחלטות הערכאות הקודמות 2. ביום 13.11.2017, ניתן צו הריסה מינהלי לגבי בנייה ללא היתר של תקרות בטון ובריכת שחייה בדירת הדופלקס של המשיב בתל-אביב. צו ההריסה המינהלי (להלן: הצו) הוצא מכוח סעיף 221 לחוק התכנון והבני

מאת: אברהם פכטרחוק ומשפט - כללי21/03/19301 צפיות
שרת המשפטים שקד מציגה תכנית מהפכנית לבניית בית-משפט העליון, ביטול הוועדה למינוי שופטים ושימוע בכנסת בנוסח ארה"ב. אם אכן יבוא שינוי – בג"צ יכול להאשים את עצמו כי פסיקותיו וחוסר האיזון תוך התערבות בנושאים לא שפיטים, הם תוצר הביקורת.

מאת: רוני הכהןחוק ומשפט - כללי05/03/19408 צפיות
הגשה של עתירה ללא כל טעות מצריכה בקיאות בענייני משפט אלה

מאת: רוי ורלחוק ומשפט - כללי25/01/19433 צפיות
פגיעה אישית היא עניין רציני ואתה לא צריך לקחת את זה בקלות. ללא קשר לתוצאה של המקרה, לקחת מישהו למשימה על רשלנות שלהם הוא יותר מוצדק. להלן המאמר שלהלן יעזור לך עם כל ענייני הפגיעה האישית שלך.

מאת: עידן שלומןחוק ומשפט - כללי19/01/191230 צפיות
כולנו מנהלים את מרוץ החיים שלנו ודואגים להכין ביטוח כזה או אחר לצרות עתידיות שנקווה שלא יפקדו אותנו לעולם. הביטוחים הללו מבטיחים תשלומים כאלו ואחרים שנזכה להם בעתיד ישירות לכיס שלנו, או לטובת טיפולים שלנו או גרוע מכך יועברו ישירות לשארים שלנו במקרה של מוות.

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica