חפש מאמרים:
שלום אורח
01.06.2020
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

משפט פלילי

    הליכי המשפט הפלילי

אחת ממטרת המשטרה היא לאסוף ראיות להרשעת העבריין להצגתם בפני :

בית משפט השלום או המחוזי.

המשטרה תאסוף ראיות בכל מקרה.אבל בכל מקרה של פשע חמור יתלווה למשטרה פרקליט מלווה.הפרקליטות היא זו שתייצג את המדינה בפשעים חמורים.בחט/עוון ופשעים מסויימים תייצג את המדינה התביעה המשטרתית.

בעבירות שוטרים תחקור המחלקה לחקירות שוטרים הכפופה למשרד המשפטים.באם אין עבירה פלילית הדורשת בין היתר את היסוד הנפשי יועבר הטיפול למחלקת המשמעת של המשטרה ואז ניתן באם יוחלט להעמיד  את השוטר לדין משמעתי.כך גם לגבי עובדי צבור במשרדים ממשלתיים בפני ערכאות משמעתיות שלהם.

החוק קובע כי העונש הוא על פי חומרת העבירה. במדינת ישראל מחולקים העבירות ע"פ חטא עוון פשע. אין במדינת ישראל כמעט עבירה שאין עליה עונש מאסר, ולכן עונש המאסר מצביע על חומרת העבירה.

חטא: עד 3 חודשי מאסר

עוון: מ-3 חודשים עד 3 שנים

פשע: מ-3 שנות מאסר עד מאסר עולם + עונש מוות

בית משפט השלום הוא הערכאה הנמוכה ביותר ומי שיושב שם רשאי להטיל עונש עד 7 שנות מאסר (יכול לשפוט חטא, עוון, ופשע עד 7 שנות מאסר). כלומר מי שי שדינו מעל 7 שנות מאסר אינו יכול לבוא בדין בפני בית משפט השלום.

עונשים אלה מובאים בפני בית המשפט המחוזי. אם כך, מה נעשה לאדם שביצע פשע שדינו מעל 7 שנות מאסר ובנוסף גם עבירה מסוג עוון?  כלומר, סה"כ דינו מחולק לפחות מ-7 שנות מאסר והשנייה יותר, אז יובא העבריין בפני בית המשפט המתאים ע"פ העבירה החמורה יותר מבין העבירות שביצע.

עבריין יוכל לבוא בפני "הרכב" (3 שופטים) כאשר נשיא בית המשפט מחליט כי לעניין חשיבות ציבורית גבוהה, כמו במקרה של איציק מרדכי.

בית משפט מחוזי יושב ב"דן יחיד"- שופט אחד, אבל המחוקק קבע : 7-10 שנים "דן יחיד", ומעל 10 שנים "הרכב" של שלושה שופטים.

*בבית משפט שלום, מחוזי, ובהרכבים השונים ההליך המשפטי הוא זהה.

כאשר מוגש כתב אישום על התובע להוכיח 2 דברים:

1.      בוצעה עבירה

2.      העבירה בוצעה ע"י הנאשם.

המשפט

1.      זיהוי הנאשם

2.      קריאת כתב האישום והסברתו בפני הנאשם

3.      הצגת השאלה: מודה או מכחיש (במידה ומודה נשאל במה הוא מודה?, במידה ומכחיש מסביר מדוע, ובמידה ולא עונה בית המשפט מסביר את תשובתו כהכחשה).

4.      מודה: גזר דין  מכחיש: בית משפט מברר עם הנאשם וסניגורו האם יש הודאה בעובדות מסוימות (מודה בעודות ללא הודאה באשמה)...

5.      פתיחת פרשת התביעה- התביעה צריכה להוכיח מעבר לכל הספק את אשמת הנאשם. באמצעות עדים- עד מחויב לומר את האמת ורק את האמת ובית המשפט חייב להזהיר העד כי במידה ולא יואשם בעבירה שדינה עונש. עד אחר אינו יכול לשמוע עדים אחרים. העד נחקר מעל הדוכן: ראשית (ע"י התובע, ע"פ הצהרה), נגדית (ע"י ההגנה- אינו מוגבל בשאלות שאינן רלוונטיות כמו התובע), חוזרת (שאלות התובע על דברים שהתעוררו בחקירה הנגדית). ולאחר מכן נשאלות שאלות הבהרה ע"י השופט. *כל חומרי העדים פתוח וגלוי להגנה.

6.      במידה ולא הצליחה התביעה להגיע לרמת הוכחות וראיות מספיקה, רשאי הנאשם לבקש את ביטול המשפט, ובית המשפט רשאי להתיר לו ש"לא להשיב לאשמה" ולסיים את המשפט. במידה שכך נפתחת....

7.      פרשת ההגנה-  העד הראשון הוא הנאשם אם הוא מחליט להעיד.

8.      חקירה: ראשית (הגנה), נגדית (תביעה), חוזרת (הגנה). *במקרה זה התובע לא יודע איזה דברים יוצגו כנגד ההאשמה, שלא כפי בפרשת התביעה.

9.      הצדדים עושים סיכום הראיות (התובע ראשון כדי שההגנה תשיב)

10.  פס"ד:

                     א.         הכרעת דין (60 יום מהדיונים מקסימום):

                                                   i.      זכאי: המשפט הראשון הוא "בית המשפט מזכה את הנאשם"...ומציג את הסיבות (הוכח שלא ביצע העבירה, או לא הוכח שביצע, או לא הוכח שבוצעה עבירה.

                                                 ii.      אשם: הרשעה. בית המשפט רשאי לקבל החלטות:

1.      בדיקה רפואית של הנאשם

2.      תסקיר קצין מבחן (במידה והנאשם קטין בית המשפט מחויב)

11.  גזר דין: נפתח בטענות הצדדים (הראשון התובע). ולאחר מכן הטלת העונש, מהותו וחומרתו. בית המשפט רשאי להחליט על...

                     א.         ע"פ תסקיר קצין מבחן רשאי בית המשפט לבטל את ההרשעה ולהחליט על צו מבחן או שרות למען הצבור.

                     ב.         להפעיל עונש מאסר (בפועל, על תנאי, עבודות שירות)

                      ג.          להטיל קנס

                     ד.         להטיל צו מבחן בהרשעה (יכול להינתן בנוסף לקנס אבל לא למאסר בפועל)

                     ה.         שרות למען הצבור

12.  הודעה לנאשם על זכות הערעור- על עצם ההרשעה או על חומרת העונש.

 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

 סגן ד"ר אבי זלבה דובר אק"מ

משטרת ישראל

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת סגן ניצב ד"ר אבי זלבה

מאת: סגן ניצב ד"ר אבי זלבהעזרה והתנדבות15/03/111287 צפיות
אני מבקש לציין במיוחד את דבריו החמים של הממ"ז על מתנדבי המחוז, האק"מ בהחלט כיכב בנאומו כמו גם בסרט שהוקרן על המחוז, את הכנס כיבדו בנוכחותם מספר ראשי ערים הנמצאות בתחומי המחוז, מפכלי"ם לשעבר וממ"זים לשעבר,

מאת: סגן ניצב ד"ר אבי זלבהעזרה והתנדבות15/03/111679 צפיות
שומרים על הקהילה ועל הבית- אגף קהילה ומשמר אזרחי, מספק מסגרת חברתית קהילתית המאפשרת לכל אזרח לשמור על ביתו, על משפחתו ועל המדינה. האגף מפעיל מערך של כ 40,000 מתנדבים מהם 36,000 בגירים. מידי יום מעורבים 2,000 אזרחים בעשייה קהילתית מאתגרת, במגוון תפקידי שיטור בליבת העשייה של משטרת ישראל, כתף אל כתף עם שוטרי משטרת ישראל.

מאת: סגן ניצב ד"ר אבי זלבהעזרה והתנדבות15/03/111613 צפיות
בשנים האחרונות התפרסמו דו"חות ביקורת וסקרים רבים, שהעידו על הצורך בביצוע שינויים מהותיים בפעילות האגף. תכנית העבודה של אגף קהילה ומשמר אזרחי לשנת 2011 מהווה תוצר של תהליך עיבוד וניתוח מורכב של צורכי העבודה, כפי שעלו בממצאי הדו"חות, ולאור דיונים מקיפים עם יחידות השטח ובמטות.

מאת: סגן ניצב ד"ר אבי זלבהאקטואליה13/03/111425 צפיות
הכיכר היחודית והיחידה בארץ "כיכר המישמר האזרחי "הוקמה על ידי ובמימון עמותת"ידידי המישמר האזרחי "באר שבע שגם היא בודדה מסוגה בישראל. הח"מ היה בין מקימיה (של הכיכר)בסיוע של הרשות . הכיכר נחנכה במסגרת ארועי 35 שנה לאק"מ שהתקיימו בעירי.

מאת: סגן ניצב ד"ר אבי זלבהאקטואליה13/03/111209 צפיות
הכיכר היחודית והיחידה בארץ "כיכר המישמר האזרחי "הוקמה על ידי ובמימון עמותת"ידידי המישמר האזרחי "באר שבע שגם היא בודדה מסוגה בישראל. הח"מ היה בין מקימיה (של הכיכר)בסיוע של הרשות . הכיכר נחנכה במסגרת ארועי 35 שנה לאק"מ שהתקיימו בעירי.

מאת: סגן ניצב ד"ר אבי זלבהשיווק מגזרים13/03/118527 צפיות
רפ"ק חן ערך סקירה מסכמת על הפעילות האכיפתית בשנה שחלפה ושם דגשים לגבי האכיפה בשנה הנוכחית. השנה הכריז ראש העיר ד"ר יחיאל לסרי על כל רובעי העיר כאיזור סטרילי מבחינת ההתייחסות לתרבות הנהיגה. משטרת התנועה של אשדוד תשים דגשים של אכיפה עם הסברה ומניעה תוך הסתייעות בתגבור של משטרת התנועה הארצית.

מאת: סגן ניצב ד"ר אבי זלבהעזרה והתנדבות13/03/111973 צפיות
המתנדבים עיכבו את הנהג לצורך זיהוי ובעוד שהם ממתינים לניידת שבדרך הנ"ל החל לפתע לרוץ לעבר שדה החיטה הרטוב והחשוך. המתנדבים דלקו אחריו בריצה והצליחו לתפוס אותו מנסה לשכב ולהסתתר בחיטה, כמובן שהבחור נעצר ואז הוחלט לערב גם את מתנ"א דרום בתמונה

מאמרים נוספים בנושא פלילי

מאת: בנימין קלינגרפלילי01/09/19488 צפיות
אכיפה שיפוטית סימן ה' לחוק התכנון והבנייה: באחריות יחידת החקירה בוועדה המקומית לבצע חקירה בהתאם להנחיות ולכללים שמפורסמים מעת לעת על מנהל היחידה הארצית לאכיפת דיני התכנון והבניה. ובסיום החקירה להעביר לתובע את חומר החקירה להכרעה בדבר העמדה לדין והגשת כתב אישום.

מאת: אבי דוידיפלילי21/11/18482 צפיות
עורך דין פלילי בצפון מסביר על תנאים של שחרור בערבות ועל הסיכויים לאישור בקשת השחרור בערבות.

מאת: שירה אלהפלילי27/07/16922 צפיות
אדם בן 39, ללא עבר פלילי, מכר לחבריו סם מסוג חשיש בכמה הזדמנויות שונות. בית המשפט, בצעד חריג ביותר, החליט שלא להרשיע אותו, והסתפק בלשלוח אותו לבצע שירות לציבור.

מאת: אופירפלילי05/04/16920 צפיות
יש מסמכים שעבורם תרגום נוטריון הוא מתבקש והגיוני אך יש גם סוגים נוספים של תרגום נוטריון שמעט מפתיע שיש צורך לגביהם בתרגום מיוחד של נוטריון.

מאת: אלעד שנירפלילי17/03/161301 צפיות
הטרדות מיניות אינן נחלתם של מבוגרים בלבד, והן מתרחשות גם בקרב בני נוער. מהו היחס של החוק לקטין המטריד מינית? כיצד בית הספר מטפל באירוע הטרדה מינית? וכיצד ניתן לזהות שהילד שלך מוטרד מינית? על כך במאמר שלפניכם.

מאת: elichai rubinפלילי14/03/161140 צפיות
לרבים מאיתנו, שאינם עורכי-דין ולא בקיאים בהבדלים משפטיים, המילה "פלילי" מתקשרת עם "דבר לא רצוי" או "מעשה רע". רובנו לא יודעים האם יש הבדל בין עבירה פלילית לעבירת תעבורה ומהו בכלל התחום בעריכת דין שנקרא "אזרחי". במאמר קצר זה, אנסה להסביר את ההבדלים ביניהם וכפי שתראו – ההבדלים משמעותיים מאד

מאת: אביב יועציםפלילי14/02/161090 צפיות
כתב אישום הינו המסמך שפותח את המשפט כנגד הנאשם והוא כולל מספר סעיפים קבועים ואת כל העובדות שנאספו כנגד המואשם, עדי התביעה והסעיפים בחוק שהופרו, כביכול, על ידו. ביטול המסמך מונע את ההגעה למשפט כך שאין ענישה וכל הטיפול בתיק מופסק. את הביטול ניתן לבצע בנקודות זמן שונות כאשר המוקדמת ביותר היא כאשר התיק עדיין נמצא בידי המשטרה ועדיין לא עבר לבית המשפט. כאן נלמד מעט יותר אודות אפשרויות הביטול השונות בנקודת זמן זו.

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica