חפש מאמרים:
שלום אורח
17.04.2021
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

מעלת השכחה

מאת: ברסלב מאיררוחניות - כללי31/01/20131136 צפיות שתף בטוויטר |   שתף בפייסבוק

מעלת השכחה

אחדשה"ט!

רבינו הקדוש ז"ל אמר: אצל העולם ה"שכחה" היא חסרון גדול בעיניהם, אבל בעיני יש בשכחה מעלה גדולה, כי אם לא היתה שכחה לא היה אפשר לעשות שום דבר בעבודת ה', כי אם הי' זוכר תמיד כל מה שעבר עליו - לא הי' אפשר לו להרים את עצמו לעבודתו יתברך בשום אופן. גם היו מבלבלים את האדם מאד כל הדברים שעוברים עליו (ע' בשיחות הר"ן סי' כו), כי אם הי' זוכר ומתבונן אפילו חלקית בפגמיו ועוונותיו המרובים, וגודל הצער בכל העלמות וההשלכות הנובעות מהן הי' מיד נכנס לדכאון ומוחין דקטנות, וחלישות הדעת, ולב נשבר מאד, ועצבות רחמנא ליצלן שע"י הי' נופל למשכב או יושב מאובן כאבן כבדה וגדולה המונחת על הלב ולא נותנת לזוז. וגם לא הי' רוצה לזוז כלל מרוב התגברות המרה שחורה. והרי כל ההנהגה הנ"ל היא היפך רצונו יתברך, היפך דרך התורה ורצונו ית' בבריאה, ודבר טוב לא יוצא מתוך מוחין דקטנות, ואמנם צריך לדעת את האמת ולהרגיש באמת כאב חטאיו, אבל זה רק שעה אחת ביום, ושאר כל היום חייבים להיות בשמחה וכמ"ש רבינו ז"ל (ליקו"מ ח"ב סי' כה), כי יש אנשים שרודפים את עצמן כל הזמן ע"י שעושים והולכים בתר היפכא, ומזכירים את עצמן מגודל פגמם וזה משתק אותם מעבודתו יתברך, ואפי' כשמתגברים מאד לעסוק בעבודת ה' הכל הוא בלי רצון ובלי חֵשק ובלי לֵב כאילו כפאו שד. והעצה היא להסיח את הדעת במשך היום מכל הנ"ל ממילא יסתלקו מחשבותיו הנ"ל, כי כך הטביע השי"ת בחסדו הנהגת העולם "לשכוח" מה שעבר, אא"כ האדם מתעורר מאד לזכור מה שלא צריך, כי אזי הרגל נעשה טבע, ומחשבות הרדיפה הנ"ל יעלו אצלו ממילא ירדפוהו כל הזמן, אבל ברגע שיחליט להסיח דעתו ולהנצל מהנ"ל אזי הי' כלא הי'. ואצל רבינו ז"ל דרך הנהגתו היתה שכל מה שעבר והלך - נגמר ונפסק ומסתלק והולך לחלוטין, ואינו חוזר בדעתו עוד כלל, ולא היה מבלבל א"ע כלל, במה שעבר. וכמ"ש מוהרנ"ת ז"ל תלמידו של  רבי נחמן מברסלב (שם) שענין זה הוא דרך עצה טובה גדולה מאד בעבודת ה', כי על פי רוב יש להאדם בילבולים רבים ועירבוב הדעת מאד ממה שחלף ועבר ע"ש, כי לא רק עוונותיו מבלבלים אותו, אלא גם טירדות הפרנסה, וסיכסוכי שכנים וכו', ובעיות בריאות, וחינוך הילדים, ויחסיו עם אשתו וקרובותיה, ועגמת נפש לדאגות מהחדשות המגיעות לאזניו וכו' וכו', שכל אחד מהנושאים האלו לבד, מספיק לבלבל אותו בשעת תורה ותפילה, וגם לפני התפילה ועסק התורה, עד שלא יוכל להתפלל וללמוד כלל כרצונו ית' וכדבעי. וע"כ אשרי המשתמש עם זכות השכחה.

ואיתא בספר חסידים (סי' תתרח) שאחד שאל מחכם ואמר, עכברים אכלו מלחמי, אם אוכל לאכול מן הלחם? ]ושאלו החכם[ ולמה לא תוכל? א"ל "פן אשכח תלמודי, ואני נזהר מלאכול כל מה שמשכח התלמוד, ואני רעב". אמר לו החכם "אינך חייב עד שתשב ותסירם מלבך. ואני רואה שאינך עוסק בתורה, ואתה פנוי, והיית יכול לעסוק, וכל היום אתה בטל מדברי תורה, והולך אתה עם עמי הארץ לשמוע דברים בטלים, מוטב היה לך שלא היית נזהר מדברים המשכחים, כדי שהיית שוכח דברים בטלים שאתה עוסק בהם" ע"כ. הרי שרבי יהודה החסיד ראה מעלה בשכחה מצד זה ששוכח ריבוי דברים ושטויות המסתובבים בלבו ובמוחו. וכידוע שדברים בטלים והבלים קל לקנותם וקשה לאבדם, וטמטומיהם מסתובבים שוב ושוב בלבו ומעקמים אותו ומבלבלים מוחו ודעתו, וכמו שרואים בחוש, וע"כ אין להצטער על השכחה וכנ"ל.

ואמרו חז"ל (קהלת רבה א, יג) שבשביל זה ניתן השכחה, כדי שתהא התורה חביבה על לומדיה תמיד כשעה ראשונה, כי ע"י השכחה כשחוזר ובא ולומד אפי' מה שכבר למד הוא אצלו כחדשות וחביב עליו. וצריכים להתפלל שנזכה שתיהי' עבודתו יתברך אצלנו חדשה בכל יום ויום, ונתחיל בכל פעם מחדש כאילו לא התחלנו עדיין מעולם לעבדו, ובפרט קטני ערך כמונו אשר באמת עדיין לא התחלנו עדיין שום התחלה אמיתית. ואפי' במעט דברים שאנו זוכים לעבדו כראוי צריכים להתחדש תמיד כנשר ולא ניפול ח"ו לזקנה ותשות כח. וכמ"ש רבינו ז"ל אַלט ט0אר מען נישט זיין, נ0אר יונג און פְריש.

ויהי רצון שנזכה לחדש כנשר נעורינו ולעבדו בלבב שלם בהתלהבות והתחדשות.

בברכת התורה וכטו"ס

שמעון יוסף הכהן ויזנפלד

 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

מוסדות ברסלב מאיר

יהדות בטעם טוב ע"פ דרכי ברסלב !

מוקד התפילות (חינם) בכותל קבר רחל אומן ועוד...

אמירת קדיש יתום לנפטרים (חינם)... ע"י חסידי ברסלב.

050-4161022

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת ברסלב מאיר

מאת: ברסלב מאירבריאות הנפש07/11/17804 צפיות
פדיון נפש - מי צריך לעשות? ומה צריך לעשות? ומי לא ראוי לעשות? דבר טבעי שכל אחד מאיתנו חפץ בחיי חרות הצלחה ומנוחת הנפש, אך מה היא החירות האמיתית ומה היא מנוחת הנפש? פדיון נפש הוא המתקת הדינים כעין רעונן נהיגה כדי להמתיק נקודות רעות של עבירות תנועה... כנסו תבינו.

מאת: ברסלב מאיריהדות15/04/17670 צפיות
שאלה : עמדתי ואתבונן במנהג רבים, וכן רבים האנשים שאחר שגומרים סעודתן ומברכים ברכת המזון ללא כוס.. והרי קי''ל בגמרא (פסחים קה:) שברכת המזון טעונה כוס, וזה חלקת מכבוד הברכה.. וזה החלי בעזר צורי וגואלי...

מאת: ברסלב מאיריהדות31/01/17725 צפיות
תהליך החזרה בתשובה מהו בכלל המושג תשובה? תשובה הוא מלשון לשוב, לחזור בחזרה ... רגע אני שואל לאן בכלל הלכתי כדיי שאני אשוב בתשובה?

מאת: ברסלב מאירדת ומדינה30/12/161056 צפיות
מדוע נקבע חג רק לנס חנוכה, ולא לנס של הניצחון על גוליית? במה שונה נס חנוכה מניסים אחרים שנעשו לעם ישראל? למה דווקא עבורו קבעו חג? על האור שיורד לעולם דווקא בימי החנוכה!! נסים רבים ארעו לעם ישראל בתולדותיו. על חלקם אנו יכולים לקרוא בתנ"ך. בכל זאת, מעניין שעל רוב הניסים לא נקבע שום חג לזכר הנס!!

מאת: ברסלב מאיריהדות11/11/16910 צפיות
ברכות השחר לאישה. אין הרבה שינויים בהלכות ברכות השחר לנשים, רק הברכה שעשני כרצונו, ולנוסח ברכות השחר ספרדי שלא עשני גויה / שפחה... יש מסבירים שמברכת כרצונו כי האישה נבראה כרצונו של השם יתברך, והרי רואים שנשים הם הרבה יותר קרובות בתפילה ובלב מחוברות להשם יתברך יותר מהגברים שהם יותר פרועים לכן הטילו עליהם יותר לימוד התורה חוקים ומצוות שהזמן גרמא - לצמצם את הגבר...

מאת: ברסלב מאיראימון אישי - כללי28/10/161475 צפיות
בראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ... והוא חובה על כל אדם ונברא להתחדש בכל בוקר שזוכה לקום משינתו, כי לא כולם קמים ואם קמים קמים עם העצבות של האתמול במקום השמחה והתקווה של המחר !

מאת: ברסלב מאירבריאות ורפואה כללי25/09/16904 צפיות
ברכת המזון על פי חסידות ברסלב החשיבות הגשמית והרוחנית והתועלת שיש באמירת ברכת המזון על האוכל לטובת בריאות הגוף והנפש. בברכה לרפואה שלימה.

מאמרים נוספים בנושא רוחניות - כללי

מאת: בתיה כץרוחניות - כללי12/11/19397 צפיות
בעת שהספינה היקרה בעולם טבעה בים, לא היה בכוחו של שום כסף שבעולם להציל חיי אדם. עשירים לא קבלו יחס מועדף. עשירים ועניים פלסו דרכם יחד, ונדחפו יחד לסירות ההצלה ללא הבחנה.

מאת: בתיה כץרוחניות - כללי29/04/1981711 צפיות
כתיבת ספר תורה הינה מצווה נעלה וחשובה עד מאד, מצווה זו הינה מצוות עשה מהתורה, האחרונה במניין תרי''ג המצוות. מי שזוכה לקיים את המצווה הזו, מעלה עליו הכתוב כאילו קיבל את התורה בהר סיני.

מאת: עופר שלורוחניות - כללי02/10/181395 צפיות
ספרי חומש

מאת: רוני הכהןרוחניות - כללי01/07/18718 צפיות
כולם מחפשים אחר הכוונה, והדת היא כבר לא הכלי היחיד אשר זמין על מנת להגיע אל איזון הנפש מלבד רפואה.

מאת: SEOMANרוחניות - כללי22/01/18674 צפיות
אם תמיד רציתם לדעת איך לאזן את הגוף בקלות ולהתחיל להכניס יותר שפע אל חייכם, הרי כי עכשיו גם אתם תוכלו לעשות זאת בעצמכם. כל שעליכם לעשות זה לאמץ לכם את אחת מהשיטות עתיקות היומין אשר הגיעו אלינו היישר מן המזרח. על מנת שאנרגיית הצ'י תוכלו לזרום בחייכם, תוכלו להתחיל ולהתאמן בטאי צ'י, צ'י קונג, סו ג'וק ,מדיטציות, רייקי, הילינג, יוגה ושיטות נוספות. היום נדבר על הדרכים האפקטיביות ביותר לריפוי הגוף והנפש אשר יתחילו לגרום לכם להרגיש שינוי משמעותי בחייכם ולאורך זמן.

מאת: דוד דרומררוחניות - כללי14/08/161263 צפיות
הכותל המערבי (בקיצור: הכותל) הוא אחד מארבעת קירות התמך המקיפים את הר הבית זה כאלפיים שנה, משלהי תקופת בית שני ועד ימינו. במסורת היהודית מיוחסת לכותל המערבי קדושה יתרה,

איך לקבל אנרגיה למכור, איך למכור עם חשק, איך להרגיש טוב למכור, למה עבודה במכירות שוחקת, איך לאהוב למכור, איך ליהנות לעבוד במכירות, תמיכה נפשית, מאמן אישי מומלץ: וכאן תתבאר עוד נקודת מבט, לאיך וכיצד איש המכירות אמור לקבל אנרגיה למכור את המוצר שלו ללקוחות. והדרך לכך היא, על ידי זה שאיש המכירות ישאל את עצמו, האם הייתי מוכר את המוצר הזה לאנשים, גם אם לא היית מרוויח מכך כסף?! ז"א שעל איש המכירות לדמיין לעצמו מצב, שבו הוא כאיש מכירות לא צריך כסף, משום שיש לו מספיק כסף, אבל מצד שני ...

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica