חפש מאמרים:
שלום אורח
15.08.2020
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

איפה ללמוד NLP? איך ללמוד NLP? NLP למתקדמים, קורס NLP, NLP למקצוענים, מה זה NLP? מבוא לניתוח NLP, שיטות NLP למומחים, מומחה ב NLP, טיפול ב NLP, מטפל ב

איפה ללמוד NLP?איך ללמוד NLP? NLP למתקדמים, קורס NLP, NLP למקצוענים, מה זה NLP? מבוא לניתוחNLP, שיטות NLP למומחים, מומחה ב NLP, טיפול ב NLP, מטפל ב NLP, למה ללמודNLP?

מה רציתלשאול?

שאלה: רציתילשאול איפה כדאי ללמוד NLP ?ואם בכלל צריך ללמוד את זה. אם בכלל אפשר ללמוד אתזה.

אליעד: קודםכל היא שאלה איפה ואחר כך היא שאלה האם כדאי?

שאלה: לא איפהכדאי ללמוד? ואם בכלל צריך ללמוד את זה? או שזה פשוט אתה מול עצמך לשבת ולנתחטקסטים ועד כמה שאתה מצליח...

אליעד: אנירגע רוצה להסביר את הסיפור של ה NLP. מה האמת? שצד האמת צריך ללמוד NLP. מצד האמתצריך ללמוד NLP. למה צריך ללמוד NLP? בדיוק כמו שצריך ללמוד כל דבר אחר. צריך ללמודביולוגיה, פיזיקה, כימיה, אסטרונומיה כל מה שקיים בעולם צריך ללמוד. למה צריך ללמודהכל? צריך ללמוד גם איך ליצר כיסאות, כן? שלא תחשבי רק אסטרולוגיה. הכל ללמוד, הכל.צריך ללמוד כישוף.

גם כשזה זה לאנכון צריך ללמוד את זה. כן, כן. הכל צריך ללמוד, למה? כי אם מישהו פעם חשב שזהנכון, זה אומר שהיה בזה משהו נכון. בעיקרון צריך ללמוד הכל. למה ללמוד הכל? כדאילהבין את המציאות, זה חלקים של המציאות. הכל חלקים של המציאות וצריך להבין את כולם.ברמת העיקרון צריך להבין הכל. מצד שני גם צריך לא ללמוד שום דבר, כעקרון שאת לומדתיותר, את מסתבכת יותר ויש יותר שאלות, יותר ספקות.

עכשיו בואונתקדם. מה הקשר של מה שאני מסביר ל NLP בעצם? יש כמה שיטות של NLP וקודם זאת היתהדוגמה טובה לסיפור של ה NLP. נגיד לדוגמה, נגיד שאתה בדרך כלל מטפל NLP ויסבירו לךאיזה משהו מסוים, השאלה מה הרמות עומק שאתה מגיע אליהם? עכשיו אני רוצה להסביר משהוספציפי. אני לא מלמד NLP. לא מלמד NLP. זה לא מענין NLP. כאילו זה לא מענין משוםדבר אחר הנושא פשוט. מה זה NLP? NLP זאת בסך הכל שיטה לתכנון של המוח, באמצעות שפה.זה הכל. עכשיו, כל מה שאני מסביר פה על NLP קודם כל למה קוראים לזה NLP? למה אניקורא לזה NLP? כי ככה קוראים לזה. מבחינתי יכלו לקרוא לזה משהו אחר. אוקי? הסיבהשאני קורא לזה NLP כי ככה בשפה שלנו קוראים לזה.

מבחינתי היוקוראים לזה במשהו אחר, משהו אחר, זה לא משנה. הרעיון הוא פשוט. מה שאת צריכה כדילהיות מומחית ל NLP וללמוד NLP זה להבין איך עובד המוח שלך עצמך. כשאת שומעת חדשותואת חווה משהו, לנתח. למה חוויתי את זה? איך המילים שהוא אמר השפיעו על החוויה שלי?איך מה שקרה שם באולפן, השפיע על החוויה שלי? זאת הדרך הכי טובה בעולם ללמוד NLP.מתוך המוח של עצמך. לא שום סיפור אחר בעולם. כל מה שאני יודע על NLP ועל כל שארהדברים

זה מתוךהלימוד של המוח של עצמי, הכל מתוך המוח של עצמי. למה אני חושב ככה? עד שהבנתי איךהמוח חושב באופן כללי.

בדיוק. עכשיואני מסביר עוד פעם כל מה שאני מסביר פה, איך לשכנע, איך פה איך שם, איך שם איך פהזה מתוך תהליך של התבוננות עצמית. למה המוח שלי השתכנע שככה וככה? למה כשאני שמעתיאת המילה הזאת זה גרם לי להרגיש ככה? איך התוספת של המילה הזאת גרמה לי להרגיש? כלהדברים האלה.

שאלה: אבל זהשונה מאדם לאדם, כל אחד יכול לנתח את זה אחרת.

אליעד: נכון,אבל המנגנון הוא אותו מנגנון.

אני מסביר עודפעם, כל מה שאני מלמד בכל נושא שהוא בעולם זה הכל ביטוי של דבר אחד. יש הבנה אחתויחידה. יש ספר שנקרא, איך קוראים לו?

"להיותאלוהים" ובספר הזה יש עצות. אם אתה מקיים את העצות שיש בספר "להיות אלוהים" כל מהשאפשר לדעת אתה תדע.

שאלה: מה עםשאר הספרים?

אליעד: לא,אני מדבר ספציפית על הספר הזה. למה? כי בו כתובה השיטה. לא כתוב הרעיונות, כתובהשיטה עצמה. עכשיו אם אתה תחקור ותיישם את העצות שיש בו אתה תדע NLP, כל מה שצריךאתה תדע. הכל תדע. למה? כי אתה תפעיל את המוח שלך על כל כך הרבה דברים, עד שאתה תדעגם כל דבר שהוא.

שמה אני מסבירעוד? כל מה שאני מסביר פה זאת תוצאה של משהו, לחדש הבנה אחת שממנה גוזרים הכל. לאמשנה מה הנושא, לא משנה מה הבעיה, לא משנה מה ההקשר. יש הבנה אחת, פילוסופיה אחתשממנה גוזרים את התשובה לכל נושא שהוא. ככה זה עובד. זה לא שאני צריך ללמוד NLPבנפרד. אדרבא, אם מישהו מלמד אותך נגיד NLP, את אומרת לו "אתה יודע להסביר לי איךזה וזה עובד?"

אם לא אז אתהגם לא הבנת את ה NLP. אין דבר כזה, צריך להיות משהו שמחובר לכל זה, צריך לבוא מכלולאחד שממנו גוזרים את השכנוע.

שאלה: וזהאומר כאילו שאין את זה בין יש לאין ומשם זה הכל מונחים כאילו...

אליעד: מתוךהאין הבדל בין יש לאין הזה, מתוכו אתה גוזר את כל הדברים בעולם.

שאלה: מה אזיש הבדל X,Y,Z?

אליעד: עכשיואני אסביר עוד משהו. כל בית ספר בעולם שילמדו אותך נגיד NLP נגיד הסבירו לך, אם אתהרוצה לשכנע אותו תגיד ככה, ואם זה תגיד ככה ונניח שזה נכון, אז קודם כל למה נניח?כי זה לא תמיד נכון, כי מה שהם לא יודעים להסביר לך את ההפך. למה אם תגיד לא ככה,זה יהיה תמיד הפוך? הם לא יודעים להסביר לך. הם גם לא יודעים שיש הפך, הם חושביםשיש רק ככה. אז מה לעשות?

אז אתה אומרלעצמך רגע אז עשיתי למה זה לא עבד לי? נגיד שאומרים לך, אתה רוצה לשכנע אותו? תגידככה וככה ואתה מנסה ואתה לא מצליח לשכנע אותו, אז אתה אומר לעצמך רגע אבל לימדואותי שזה עובד, למה זה לא למה זה לא עובד?

כי הם לאהסבירו לך גם את ההפך של הדבר. שאם אתה תגיד ככה, זה יכול להיות בדיוק מאותה סיבהשזה לא יעבוד. את זה אין לאנשים מושג להסביר את זה, כי הם אומרים יש חוקים ככה זהעובד וזהו. ולמה אם אני אעשה את החוקים האלו, זה דווקא ישיג את המטרה ההפוכה? למהאם אני אגיד לו ככה, זה בדיוק העביר את ההפך של זה? זה, מי יכול להבין כזה דבר.

עכשיו, דברנוסף, בא נניח שאומרים לך חוק מסוים. אם אתה שואל ולמה החוק עובד ככה? ולמה המוח שלהבן אדם חושב ככה? פה נגמר הדיון. מאיפה אני יודע למה המוח של הבן אדם חושב ככה.נגיד שאומרים לך אם תגיד ככה יהיה ככה, לדוגמה. ולמה המוח חושב ככה? ולמה כשככה זהככה? זה פה נגמר הדיון. פה לעומת זאת כשאנחנו לומדים דברים כאלו ואחרים, אז קודם כלאתה לומד למה זה ככה, עד כמה שאתה יכול להעמיק אבל אפשר להעמיק עד הסוף, אם תגיד לוככה הוא יחשוב ככה ואני אסביר לו גם את כל המהלך ולמה זה ככה ולמה זה ככה, ואיך זהקשור לככה עד לקיום שלך עד לקיום של המציאות, זה דבר אחד.

ודבר שני גםמראים לך את ההפך ואז אתה בזמן אמת יכול לתמרן, אתה יודע לתמרן בין הדברים. כי כלעצה שנותנים לאדם יש בה חיסרון, כל עצה יש בה חסרון. נגיד שהילד לא רוצה לאכולירקות, נניח, והבן אדם יבוא ויתן לך עצה.

גם אם העצהנכונה יש בה חסרון. זאת אומרת אם אתה תעשה אותה יותר מדי זה ישיג את התוצאה ההפוכה,הוא גם לא יאכל ירקות. אם אתה תהיה איתו נגיד יותר מדי קשוח והוא יכול להיות שהואירגיש עוד יותר רע והוא על הפרנציפ, גם אם הוא ירצה לאכול אותם הוא לא יאכל אותם,נניח.

עכשיו הקטעשאתה לא מבין למה זה ככה אז אתה גם לא יודע להשתמש בזה.

לפעמים זהעובד לפעמים זה לא עובד. אבל אם אתה יודע למה זה ככה, אז עכשיו אתה יודע לשחקבמינונים. אתה יודע, אוקי עכשיו אני צריך להשתמש בהכללה, עכשיו אני צריך להשתמשבצמצום, עכשיו אני צריך להשתמש במחויב, עכשיו אני צריך להשתמש באפשרי, עכשיו אניצריך להשתמש בלא משנה, עכשיו אני צריך להשתמש בכן משנה, עכשיו אני צריך להשתמשבחיצוני, בפנימי, בכל מיני דברים.

לכן המקום הכיטוב ללמוד NLP הוא על ידי שאת מעמיקה לתוך השורשים של ה NLP. מה זאת אומרת שורשים?הכוונה להבין איך המוח שלך חושב ואיך המוח שלך עובד ואיך המוח של מבין דברים, אזמתוך זה את יודעת לנווט מוח של אחרים ושל עצמך.

אליעד: מה אתהחושב?

ש: אני חושב,שאני ניסיתי את זה לא מזמן באיזשהו קורס שישבתי ולמדתי. ואני יודע שעם המוח הקודםשלי הייתי מסתכל על הקורס הזה והייתי בטוח מסתבך בתוך הדאגות של איך אני אזכוראזכור את הדרך המדויקת הזאת, איך אני אתאפס עליה, איך המוח שלי יתאפס עליה. אבלבמקום זה ישבתי והקשבתי לכל מה שהוא אומר והבנתי שזה לא בדיוק זה יכול להיות טיפהאחרת. אוקי, זה נסיון אולי איזשהו ממוצא שהם עשו. אבל ראיתי את כל התמונה השלמה. אזמצד אחד גם הסכמתי איתו על הדרך ומצד אחר גם ראיתי שאפשר גם אחרת.

אליעד: מה הואאומר? הוא מוסיף עוד דבר, הוא אומר כזה דבר אם אתה לומד סתם קורס NLP אתה גם לאזוכר את זה, אתה אומר איך אני יכול לזכור שככה וככה. אבל אם אתה מבין את הפרנציפ שלהדבר עכשיו אתה יכול להלביש את זה איך שאתה רוצה, אתה יכול לעשות את זה במיליוןואחת דרכים נוספות. במיליון הקשרים.

אני אסביר לכםעוד דבר שאותו לא תלמדו ואותו לא לומדים בשום מקום של NLP.

ולא לומדיםאותו בגלל שלא מעמיקים בדבר. זה הנושא של איך להלביש דברים.

מה זאת אומרתלהלביש דברים? אם אתה רוצה להעביר למישהו מסר, איך אתה יכול להעביר את המסר הזהבצורה עקיפה לתת מודע בלי שהוא ידע בכלל שהגעת לשם? בצורה שממש שאין לו מושג.לדוגמא, נגיד שאתה רוצה נגיד שהילד שלך יותר יסמוך על עצמו פחות יסמוך על אחרים,נניח ואתה לא רוצה להגיד לו את זה בצורה ישירה, נניח. אז אתה יכול סתם במשל, לעשותמשל, להגיד, זאת אומרת, לקחת את המהות של הדבר וכל פעם להגיד לו בבית "שים לבהעמוד, העציץ לא עומד ישר תישר אותו. אתה יודע הרוח יכולה לטרוק את הדלת תסגוראותה.

אתה יודע,הכוס שלא תפול תשים אותה ישר". נגיד עכשיו כשאתה אומר לו כזה דבר אתה בעצם מכניס לולמוח שהדבר צריך להיות מחויב ויציב. אז הוא אומר גם אני רוצה להיות מחויב.

אני אתןדוגמא, נניח ואתה רוצה לגרום לילד שלך לחשוב שלסמוך על אחרים זה רע והוא צריךלהתחיל לסמוך על עצמו, אתה לא רוצה נגיד להגיד לו את זה באופן אישי. אבל למישהו, אזאתה אומר "אתה יודע הבקבוק שם עומד ליפול זה מאוד גרוע אם הוא יפול, הוא צריך להיותיציב". אז נגיד הוא עושה ואז אתה אומר לו "לא, לא זה לא מספיק יציב תעשה אותו יותריציב". נכון, אבל נגיד אתה בזה שאתה אומר לו את זה, אתה בעצם מעביר לו לתת מודעשדבר יציב זה טוב וחוסר יציב זה רע. ואז הם יגידו אה אז בעצם צריך שאני אהיה יציב.אני סתם נתתי דוגמא. עכשיו זה דבר, שאיך יכולת לחשוב על כזה דבר? כי אתה לוקח, מההמהות

של הדבר? שהואנשען על אחרים, זה אומר שהוא חושב שההוא אפשרי וההם מחויבים. איך אני עכשיו גורם לולחשוב שהוא צריך להיות המחויב והם האפשריים? אז אתה מלביש לו את זה על משהו אחר.נגיד, " על תשב על הכיסא הזה הוא לא מספיק יציב" שלא תפול. "תשים לב ל..." סתם כלמיני דברים כאלו. וסתם דרך זה העברת לו בכלל על נושא אחר. אתה מדבר איתו על נושאאחד ואתה חופר לו שבוע שלם על נושא של יציבות של דברים בבית, אז הוא אומר "מה הוארוצה ממני שם, כסא לא יציב, כסא לא יציב " ובתת מודע שלו מחלחל לו מסר, שצריך דבריםשיהיו יציבים. לדוגמא, אבל גם פה צריך לעשות את זה מתוחכם.

כי אם אתהתגיד לו לעשות את זה יותר מדי אז הוא יגיד "לא נכון, הדברים צריכים להיות לא יציביםועדיף שזה לא יהיה יציב". אז אתה עכשיו עושה את זה עוד יותר מתוחכם, "תקשיב כדי שזהלא יפול עליך תעשה שזה יהיה יציב". אתה יוצר לו אינטרס שיסכים איתך שיציב זה טובואז הוא אומר "אה אז יציב זה טוב, אז אני רוצה להיות יציב גם במקום אחר", לדוגמא.עכשיו, זה נגיד סתם הייתה דוגמא אינטואיטיבית כזאת. מה שאני אומר, יש אין סוףדוגמאות כאלו, בכל נושא.

לדוגמא, אתהרוצה לשכנע מישהו שאין? מה אתה רוצה לשכנע?

שואל: שיאהבאותי, איך אתה עושה את זה?

אליעד: אתהרוצה לשכנע מישהו שיאהב אותך, אוקי. אתה צריך לשאול את עצמך "איזה יתרון הוא יכוללמצוא בי בשביל לאהוב אותי?" איזה יתרון? נגיד את זה שאתה?

ש: מענין.

אליעד: מענין,אוקי, עכשיו אתה צריך לשתוף את המוח לבחורה שמעניין זה טוב, נניח. אתה לא תגיד לה"תאהבי אותי כי אני בחור מענין". אתה צריך...

המאמר מאת מאמן אימון אישי/ עסקי / ייעוץ / אליעד כהן - www.EIP.co.il

הכנס לאתרותהנה מעוד מטפל רוחני, מאמן אישי לחיים, יעוץנפשי, אושר, מטפלים, nlp, למכור, למתקדמים, אושר, אושר ועוד ...

 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

מאת: אליעד כהן - היחיד בעולם שמתחייב - 100% אושר אמיתי בשלמות מוחלטת בכל תחומי החיים - נסו ותראו! 

הכנס עכשיו לאתר EIP.co.il ותהנה מאלפי מאמרים + הרצאות וידאו על כל נושאי החיים בכלל, ועל האושר שלך בפרט ...

מאמן אישי / אימון אישי / חרדה / פחד / הפרעת חרדה / טיפול בחרדה / פחדים / דיכאון - EIP.co.il ועוד...

ידע - להצליח

תכנסו ותהנו ...

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת מאמן אישי אליעד כהן אימון אישי Eip.co.il

איך לחנך ילדים, איך לשכנע אנשים, איך לגרום למישהו לחשוב כמוך, איך לגרום למישהו להסכים איתך, כושר שכנוע, איך להסביר משהו, טיפול הוליסטי, מאמן אישי: עכשיו העניין הוא כזה למה לפעמים בן אדם רוצה להסביר משהו למישהו והוא לא מצליח להסביר לו, אתה רוצה להסביר משהו למישהו ואתה לא מצליח להסביר לו. עכשיו יש תיאוריה שאומרת אם אתה רוצה לדעת אם הבנת לך תסביר למישהו ואנחנו נשדרג את זה ותבקש ממנו גם להסביר מה הוא הבין ותראה שהוא באמת הבין ואפילו תסביר למישהו מפגר וככל שהוא יותר מפגר והצלחת להסביר ...

הכשרת עובדים, ניהול מנהלים בארגון, איך להכשיר עובדים, איך לנהל מנהלים, איך לנהל עובדים, פיתוח עובדים, קואצ'ר מומלץ, טיפול נפשי: עכשיו הנושא הוא כזה אחת הטעויות שעושים מנהלים, יש בעיקרון בארגון שני סוגי עובדים יש עובדים שיש להם מטרה מאוד מוגדרת וספציפית שהם בעצם התחליף הכי זול לרובוט כאילו זאת אומרת יש איזה עבודה מסוימת שהם צריכים לעשות עושים אותה רק פשוט במקום להביא רובוט כי אין רובוט שיעשה את זה אז הם עושים את זה, עכשיו זה עובדים שאין צורך שיהיה להם שכל אפילו יש צורך שלא יהיה ...

הערכה עצמית רעה, עודף ערך עצמי, דימוי עצמי גבוה מידי, חוסר ביטחון עצמי, הסרט הסוד, מפחד להתחיל עם בחורה, אימון אישי לחיים, אימון אישי מומלץ: עכשיו הנושא הוא כזה לפעמים דימוי עצמי גבוהה וערך עצמי גבוהה דופק את הבן אדם, עכשיו מראש בא נגיד שאם היה לו לבן אדם דימוי עצמי באמת גבוהה זה לא היה דופק אותו בסדר אבל בא נדבר על דימוי עצמי כאילו גבוהה, גבוהה אבל דופק את הבן אדם. מה לדוגמא נגיד בן אדם בוא ניתן דוגמא קלאסית נגיד בן אדם מפחד להתחיל עם בחורה כי יש לו דימוי עצמי מאוד גבוהה שהוא ...

אימון אישי, ממי ללמוד, איך לבחור מטפל, איך לבחור מאמן, איך לבחור יועץ, אימון עסקי, מורה רוחני, מאמן אישי לחיים: אז עשו כדלקמן יש את הנושא שאומר שיש בן אדם שיביא לך דגים ויש בן אדם שילמד אותך לדוג, מכירים את הנושא אם מישהו רוצה לשלוט בך הוא יעדיף לתת לך דגים ככה אתה צריך לחזור מחר לקחת עוד דגים, אם הוא רוצה להיפטר ממך כי נמאס לו לראות אותך אז הוא לא ייתן לך לא דגים ולא ילמד אותך לדוג כדי שתמות ברעב והוא לא יראה אותך יותר. אבל אם הוא יודע שזה בלתי אפשרי, סתם פשוט ניסיתי להפוך כאילו ...

לא רוצה לפחד מהמוות, ניסיונות התאבדות, מחשבות אובדניות, התגרות במוות, חרדה מהמוות, מחשבה טורדנית, מטפל רגשי, יועץ טיפולי: עכשיו השאלה היא כזאת יש מישהי נגיד לצורך העניין, מישהי מישהו לצורך העניין זאת מישהי שהתופעה המתוארת היא כדלקמן נניח היא ראתה בטלוויזיה משהו בחדשות "מישהי התאבדה, התאבדה עם צעיף", אוקי היא עכשיו נכנסה למחשבה טורדנית היא צריכה לבדוק אם אפשר להתאבד עם צעיף או לא היא הולכת נגיד עכשיו לא היה לה צעיף אז נגיד היה לה בבית כבל של טלפון סלולרי, היא לקחה את הכבל קשרה ...

הססנות, מה זה fomo, חשש מהחמצה, תחושת החמצה בחיים, התמודדות עם תחושת החמצה, fear of missing out, אימון אישי לחיים, מטפל אישי: עכשיו יש תופעה שנקראת FOMO. ש: מה זה FOMO? אליעד: FOMO זה ראשי תיבות fear of missing out אתה מפחד להחמיץ דברים. ש: פחד מלהחמיץ דברים. אליעד: כן. ש: מוכר לי. אליעד: אתה אומר לבן אדם "אולי תצא עם זאתי, לא אני מפחד להחמיץ את האחרות, אולי תעשה ככה למה שלא תהנה בסרט, אני מפחד להחמיץ סרט אחר". ש: אוקי החמצה כלשהי. אליעד: נכון, מה עושים עם זה אתה בא לעשות תרגיל ...

שיפור הישגים, פתרון בעיות, התפתחות אישית, כמה לתרגל, תרגול מיומנות, פיתוח מיומנות, מטפל רוחני, הכוונה אישית: מה אתה אומר? ש: אוקי הבנתי אז בסופו של דבר מתי באמת התרגול עובד? אליעד: התרגול עובד כשהבעיה מלכתחילה הייתה פונקציה של חוסר תרגול זאת התשובה, אם מלכתחילה הבעיה המקורית נבעה מכך שאתה לא מתרגל מספיק אז אם תתרגל זה יעבוד ואם הבעיה לא נבעה מזה זה לא יעבוד. ש: אז אם כך אז נשאלת השאלה אז מה הייתה הבעיה מלכתחילה זה מובן מאליו. אליעד: לא מובן מאליו יש אנשים שחושבים שתרגול יפתור ...

מאמרים נוספים בנושא אימון אישי - כללי

מאת: בנימין קלינגראימון אישי - כללי13/08/2030 צפיות
קנסות מינהליים עיריית תל אביב-יפו מפעילה צעדי אכיפה מינהליים ומשפטיים כנגד עבירות על חוק התכנון והבנייה ובכלל זה עבודה אסורה או שימוש אסור בנכס. ב-20 בדצמבר 2018 נכנסו לתקפן תקנות העבירות המינהליות [קנס מינהלי - תכנון ובנייה] תשע"ח 2018. על פי תקנות אלו, ניתן יהיה להטיל קנסות מינהליים על עבודה אסורה, שימוש אסור ועל אי קיום צווים מינהליים להפסקת עבודות או להפסקת שימוש.

מאת: דניאל seoאימון אישי - כללי28/12/19836 צפיות
תראו חברים יקרים, אני עוסק בהשגת משכנתאות למסורבים כבר כמעט 10 שנים, אני חייב לציין שהמצב הכי קשה שיכול להיות - זה מצב שבו צריכים לקחת משכנתא כדי לסגור הלוואות או חובות והבנקים פשוט לא מוכנים לאשר את זה.

מאת: דרור אטריאימון אישי - כללי26/03/191819 צפיות
כאשר הבנק מסרב למשכנתא, מגיעים למצב שבו הכול נמצא בסימן שאלה ולא יודעים מה לעשות מכאן. במצב הזה צריכים לעצור דקה אחת, לקחת אוויר ולהחליט מה עושים. הכוונה שלי היא להגיע למצב שבו אתם מבינים שהדרך הנכונה היא להביא מומחה למשכנתאות של מסורבים כדי שיוכל להשיג את האישור הנדרש ולהביא תוצאות.

מאת: דרור אטריאימון אישי - כללי28/10/172076 צפיות
אחת החברות המעניינות ביותר בישראל בעיני היא חברת שבט זבולון, החברה בבעלות יעקוב שאול עוסקת באחד התחומים המעניינים ביותר בעולם הנדל"ן. כלומר מה שהיא עושה, זה לספק ציוד חסר עבור אתרי בנייה.

מאת: דרור אטריאימון אישי - כללי28/10/172060 צפיות
אנחנו נתחיל עם רונית מרום, שהנה אדריכלית מובילה בכל הקשור לדירות יוקרה באשדוד בעיקר, אך גם ברחבי ישראל השונים. רונית נחשבת לחברה באותוו חוג של מעצבי פנים מובילים, שיכולים לקבוע בון טון בעולם הנדל"ן של דירות יוקרה.

מאת: לילה בן הרוש אימון אישי - כללי30/11/161525 צפיות
אחד הנושאים המרתקים ביותר בעבודה עם אנשים, ילדים ובכלל בכל מערכת יחסים, זה הנושא של הרגש האנושי, ויותר מכך - הידיעה שלכל אחד מאיתנו יש את היכולת להפוך למאסטר ברגשות, שזה אומר לדעת להתחבר לכל אדם, לשדרג את כל מערכות היחסים שלנו ושל האנשים שאנחנו מקדמים, ולהרגיש באופן אמיתי הרגשה של שמחה ואהבה.

מאת: ברסלב מאיראימון אישי - כללי28/10/161206 צפיות
בראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ... והוא חובה על כל אדם ונברא להתחדש בכל בוקר שזוכה לקום משינתו, כי לא כולם קמים ואם קמים קמים עם העצבות של האתמול במקום השמחה והתקווה של המחר !

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica