חפש מאמרים:
שלום אורח
02.04.2020
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

מטרות ויעדים, הצבת מטרות, איך ליצור מוטיבציה? יצירת מוטיבציה, התמדה ועקביות, נחישות עצמית, יעדים ומטרות, אין חשק לעבוד, כיצד ליצור מוטיבציה? הצבת מטרו

מטרות ויעדים,הצבת מטרות, איך ליצור מוטיבציה? יצירת מוטיבציה, התמדה ועקביות, נחישות עצמית,יעדים ומטרות, אין חשק לעבוד, כיצד ליצור מוטיבציה? הצבת מטרות ויעדים בחיים, דבקותבמטרה

ש: אז השאלהשלי זה איך לגרום לעצמי לפעול ע"פ בוא נקרא לזה

"מטרות העל"או רצונות שלי לטווח הרחוק, ולא ע"פ הרצונות המידיים שעולים בכל רגע נתון.

אליעד: אוקיי,הוא אומר שיש לו איזה מטרה גדולה כגון שיהיה לך הרבה מאוד כסף נניח, יש לך גם מטרהקטנה לבזבז את הכסף.

ש: אפילולשטוף כלים עכשיו או לעשות משהו אחר ש..

אליעד: לא.נגיד שמביאים לך כסף, יש לך שתי מטרות: 1) אני רוצה לקנות את הגלידה הזאת. 2) אנירוצה שיהיה לי מליון דולר.

עכשיו, זהמטרות שמתנגשות, כאילו, אתה יודע.. אלא אם כן יהיה לך הרבה מאוד כסף, אבל בכל מקרההן מתנגשות איכשהו.

ש: כן.

אליעד: עכשיו,הוא שואל שאלה: או שיש לך מטרה להיראות טוב נגיד, לעשות דיאטה וגם יש לך מטרה לאכולאת הפיצה, כאילו מטרה מיידית ומטרה גדולה. יש את הקונפליקטים האלה.

ש: שלא בהכרחמתנגשות, בא נגיד המטרות המיידיות מבזבזות, בא נגיד על חשבון..

אליעד: כן, הןמתנגשות באופן יחסי. אתה יכול גם וגם אבל זה כאילו שאתה דוחה את המטרה הכללית.אוקיי, אז בקיצור מה אתה אומר? אתה אומר כזה דבר: יש לך מטרה, יש לך מטרה כללית, ישלך מטרות נוספות ויש לך משאבים מוגבלים ביכולת שלך להשיג את המטרות, כי אם המשאביםלא היו מוגבלים לא הייתה שאלה, היית אומר אני משיג גם את המטרה הקרובה וגם את המטרההרחוקה, עכשיו המשאבים שלך מוגבלים, אתה רואה הרגל שאינטואטיבית אתה מוציא אתהמשאבים שלך על המטרות המיידיות ואתה שואל איך אתה יכול לגרום לעצמך, את האיקסמשאבים שיש לך להשקיע על המטרות הגדולות יותר ואני בכוונה טרחתי לציין שיש לךמשאבים מוגבלים, כי אם הם לא היו מוגבלים לא הייתה בעיה מלכתחילה, או במילים אחרות,כשאומרים שיש לך משאבים מוגבלים, פירושו שממשהו תצטרך לסבול, משאבים מוגבלים, שתימטרות, חייבים לסבול ממשהו - אי אפשר לקנות גם וגם.

עכשיו השאלההיא: איך לאלץ אותך, איך אתה מאלץ את עצמך להוציא את המשאבים שלך על המטרה הזאת ולאעל המטרה הזאת. זה כמו לשאול: איך לגרום למישהו לקנות את המוצר שלך ולא מוצר אחר,נגיד, בהנחה שאתה רוצה.. זה אותו הדבר, כי אתה כאילו המוכר יש לך שתי מטרות, שתימוצרים ואתה רוצה למכור את המוצר הזה ולא את המוצר הזה.

ש: כן.

אליעד: יפה,אז מה שואלים? מה גורם לבן אדם להוציא את המשאבים שלו על מטרה אחת ולא על מטרהאחרת. אז מה התשובה? תן אתה תשובה. במה תלוי אם הוא מוציא את המשאבים שלו על המטרההזאת ולא אחרת?

ש: כמה שהואחווה שזה חסר לו.

אליעד: שניהםחסרים לו. במה זה תלוי? מה החוק שיחליט האם הוא יוציא את המשאבים שלו, הנפשיים,הרגשיים, על המטרה הקרובה או על המטרה הרחוקה יותר?

ר: כמה הואנואש.

אליעד: כמההוא נואש למה? הוא נואש לשני הדברים. כמה הוא רוצה מה? ברור שזה כמה שהוא רוצה אבלבמה זה תלוי כמה הוא רוצה? הוא בסוף עושה את מה שהוא רוצה אבל במה זה תלוי? לאבפילוסופיה אבל במה זה תלוי?

ר: אוליבזמינות, מה שזמין.

אליעד: אבלזמין לך גם להתקרב למטרה הגדולה על חשבון הקטנה, גם זה זמין.

ר: נמאס לךמהמטרה הקטנה..

אליעד: אבלעוד לא נמאס לו, הוא מנסה לשאול אותי איך לגרום לו שימאס לו מהקטנה ושישקיע בגדולה,אז קודם כל בואו ננסה להבין את החוקיות שלפיה אתה משקיע בגדולה ולא בקטנה. אזהתשובה היא פשוטה, התשובה היא שיש לכל בן אדם הרבה מטרות, יש לו מטרות קטנות ויש לומטרות גדולות, אבל יש עוד מטרה אחרת שצריך לקחת אותה בחשבון, שקוראים לה "אני רוצהלהרגיש טוב", זה המטרה הכללית. עכשיו, המוח שלך - איך הוא מחליט האם להשקיע במטרההקטנה של עכשיו ואז זה ידפוק את המטרה הגדולה? איך הוא מחליט? לפי המטרה הנוספתבכלל, יש לך מטרה אחת שהיא חשובה יותר מכל המטרות שקוראים למטרה "להרגיש טוב". ישלך מטרות קטנות, יש לך מטרות גדולות, רחוקות יותר שדורשות יותר התמדה ויש מטרה אחרתשהיא הכי גדולה בעולם: "אני רוצה להרגיש טוב". ואז המוח שלך עושה שיכלול: איפה ישלי סיכוי יותר גדול שאני ירגיש יותר טוב, האם במטרה הזאת או המטרה הזאת. ולפי זהבסוף אתה מחליט, קודם כל תבין לפי מה אתה מחליט שזה יהיה על המטרה הקטנה או עלהגדולה.

לפי המטרההנוספת, השלישית, שהיא להרגיש טוב. אתה כאילו בודק איפה להשקיע את המשאבים לפיהמטרה הכללית. מה הבנת אותי, עד כאן? אחר - כך נראה איך לנווט את זה.

ש: שאוליבעצם, השאלה היא למה אני חושב שאני ירגיש יותר טוב במטרות הקטנות.

אליעד: לא, אתזה אתה כבר חושב, כי אתה משקיע יותר בקטנות מאשר בגדולות. כדי לשכנע אותך לא להשקיעבמטרה הקטנה בשביל המטרה הגדולה, אנחנו בעצם צריכים להשתמש במטרה העוד יותר גדולהשהיא להרגיש טוב ולנסות לשכנע אותך שאם תשקיע במטרה הרחוקה, זה יעשה לך יותר טוב,יש יותר סיכוי שתרגיש בסך - הכל יותר טוב מאשר במטרה הקרובה. לדוגמא, נגיד שיש לךמקום שמשלמים לך "איקס" כסף בחודש, ויש מקום שלא משלמים משכורת בכלל, אבל במקום שלאמשלמים לך בכלל משכורת, יכול להיות שאתה תתעשר בסוף השנה בסכום עולמי. אז אתה בודק:פה משלמים לי במזומן, פה משלמים לי אולי, אבל פה אם משלמים לי איזה סכום כל כך גדולשבשבילו שווה לי זה. ולפי מה אתה בודק? לפי המטרה הרחוקה יותר, כאילו אתה משכלל אתשתי המטרות ביחס למטרה הכללית יותר. אוקיי, אז מה אתה מבין בעצם? מה זה אומר?

ש: זה אומרשאם בסופו של דבר אני יאמין שבסך הכל הכללי המטרה הרחוקה תגרום לי להרגיש יותרטוב..

אליעד: בסךהכל הסופי. כי במיידי, ברור שהמטרה הקטנה גורמת לך להרגיש יותר טוב, כי עובדה שאתהמשיג אותה מיד, אתה לא צריך לחסוך בשביל להשיג אותה, אתה עכשיו משיג אותה.

ש: כן, באופןמיידי, זה העניין, במטרות הקטנות - עכשיו אני מרגיש יותר טוב ובמטרה הגדולה זהאולי, מתישהו אני ירגיש טוב.

אליעד: זה כמונגיד, איך הרבי משכנע אותך לוותר על כל החיים בעולם הזה תמורת העולם הבא, הוא אומרלך "תראה, העולם הזה הוא במזומן, העולם הבא זה בדחוי" ואתה גם לא בטוח שיש וזה וזה,אבל הוא אומר "תראה, המזומן פה בסדר, תפסיד 70 שנה, מה קרה? אבל אתה רוצה להפסידחיי נצח?" אז אתה יודע, בשביל האופציה של חיי הנצח עוד 70 שנה אתה אומר "אני מוכןלוותר על המטרות המיידיות". עכשיו, יש כאלה שאומרים לו "לא שכנעת אותי. אני רוצהלאכול עכשיו, לא מחר" ויש כאלה שאומרים "וואלה, החיים שלי במילא לא משהו, בוא נוותרעליהם ונשקיע באדמות על הירח, אולי יום אחד אדמות על הירח יהיו שוות הרבה כסף". לךתדע, אתה מבין?

ש:אוקיי..

אליעד: אז מההמסקנה בעצם? כדי לשכנע אותך להשקיע יותר במטרות רחוקות, צריך לגרום לך לחשובשהשקעה במטרות היותר רחוקות תביא לך יותר תשואה בסך הכל הכללי ביחס למטרה הכלליתיותר של להרגיש טוב, יותר מאשר להשקיע במטרות הקטנות. נכון?

ש: נכון.

אליעד: יפה,זה קודם כל התשובה הכללית. עכשיו אם אתה רוצה, תביא דומה ספציפית וננתח אותה. תןדוגמה.

ש: נגיד, אנירוצה למצוא עבודה שהיא יותר מתאימה לכישורים שלי

אליעד: זאתהמטרה קצרה או הרחוקה?

ש: נגידשהרחוקה ונגיד שזה אומר תכנון של כל מיני דברים: להשקיע, ללמוד, כל מני דברים שהםלטווח הרחוק, או סתם, לכתוב איזה מאמר ללימודים או כל מיני דברים כאלה. והדברהמיידי זה פייסבוק, להכין אוכל, לא משנה, כל דבר שבא באותו רגע נגיד, זאת המטרההמיידית.

אליעד: כאילויש לך שתי אופציות: 1) לקום בבוקר ולהסתלבט ולעבוד קצת במה שיוצא. 2) להפסיקלהסתלבט, ללכת ללמוד וכו' בשביל איזה מטרה רחוקה יותר.

ש: כן.

אליעד: אוקיי,אז מה אתה מבין בעצם? שלפי מה בסוף אתה מחליט? מה אתה רוצה? אתה רוצה להסתלבטבבוקר.. תתרכז טוב טוב בשאלה, להסתבלט בבוקר או לעשות תואר ראשון וכו', לפי מה אתהמחליט בסוף? מה אתה רוצה, את זה או את זה?

ש: לפיהמציאות, מה שקונה זה הטוב המיידי, עד עכשיו..

אליעד: לא.אוקיי, אבל מה אתה רוצה יותר? כאילו מה אתה באמת רוצה? בוא ננסח את זה אחרת: מה אתהבאמת רוצה? להסתלבט בבוקר או ללכת ללימודים? מה אתה באמת רוצה? אני רוצה שתתן ליתשובה שזה לא זה ולא זה. מה אתה באמת רוצה?

ש: בסופו שלדבר להרגיש טוב.

אליעד: יפה!אתה מבחינתך, אם אפשר היה לדלג על הלימודים - היית מדלג עליהם. אם היה אפשר לדלג עלהסתלבט ולהרגיש טוב במיטה, היית מרגיש טוב במיטה. בשביל מה לקום, לפייסבוק אם אפשרהיה בלי זה. אוקיי, אבל מה לעשות שבשביל קצת להשתעשע צריך פייסבוק נכון? יפה, אםאתה רוצה להשתעשע הרבה יותר אתה צריך ללכת לעבוד ואז אחר כך תוכל להשתעשע יותר,כאילו אם תעבוד קשה תוכל אחר כך לא לעבוד קשה, זה סוג של פרדוקס כזה, כאילו אםתתעלל בעצמך אחר כך תוכל ליהנות, משהו כזה, כאילו תחסוך הרבה ואז תחיה יותר ואזתוכל לבזבז. אם לא תבזבז היום תוכל לבזבז מחר, כל מיני מחשבות כאלה. אוקיי, אז מהזה בעצם אומר? שמה יגרום לך להחליט ש"אני רוצה לקום וללכת למצוא עבודה מסודרתולימודים? ע"י שהדברים הקטנים יתנו לך פחות הנאה, ותהיה משוכנע שהדברים הגדוליםיתנו לך הנאה מאוד גדולה. אתה הבנת את החשיבה?

ש: כן, אניצריך איכשהו לשכנע את עצמי?

אליעד: בסדר,אנחנו קודם כל מנתחים מה האופציות, יכול להיות שאין דרך, יכול להיות שאין פתרון.רואים קודם כל מה הדרך. זאת אומרת שאם המטרות הקטנות יתנו לך פחות תועלת, פחות הנאהנגיד שיום אחד כבר ימאס לך מהפייסבוק בלי קשר לכלום ואם המטרות הגדולות ייצגו עבורךדברים מאוד מאוד גדולים, אז ממילא, מטבע הדברים, אתה תשקיע יותר במטרותהגדולות.

ש: אוקיי.

אליעד: יפה.עכשיו מה צריך לעשות? מה האמת? במה עדיף להשקיע בזה או בזה?

ש: האמתהמוחלטת?

אליעד: כן. מההאמת המוחלטת?

ש: שלאמשנה.

אליעד: יפה!לא משנה. עכשיו, מה האמת המוחלטת שיותר טוב, המטרות הגדולות או הקטנות? תשובה: בכלאחד יש יתרונות וחסרונות. ופה נכנסת לעניין החשיבה היחסית, זאת אומרת שפה אתה צריךלהתחיל לשקר קצת. זה אומר שעל המטרות הקטנות אתה צריך לשקר ולראות את החסרונות שלהןועל המטרות הגדולות - אתה צריך לשקר ולראות את היתרונות שלהם. ולשקר, על המטרותהגדולות לראות רק יתרונות ובהנאות הקטנות לראות רק חסרונות, שזה שקר. לדוגמה: מההחסרונות בלקום בבוקר ולגלוש בפייסבוק? מה היתרונות בזה?

ש: היתרונותזה ש..

אליעד: איןיתרונות. אין יותר יתרונות, סתם. מה החסרונות?

ש: זה מבזבזאת הזמן..

אליעד: יפה.זה "גם" מבזבז את הזמן או "רק" מבזבז את הזמן?

ש: זה גםמבזבז את הזמן.

אליעד: לא לאלא, אז תלוי לאיפה אתה רוצה להגיע: אם אתה רוצה להגיע למצב שנוח לך עם עצמך אז תגידאת האמת, תגיד שזה גם מבזבז את הזמן וזה גם כיף, אבל אם אתה רוצה להגיע למצב שאתהמשנה את עצמך אז תשקר את עצמך ותגיד "מה פתאום זה גם מבזבז את הזמן? זה רק מבזבז אתהזמן".

אתם הבנתם אתהכוונה? אם רע לך אם מה שאתה עושה אז תגיד את האמת שיש בזה גם חסרונות וגם יתרונות.אבל אם אתה רוצה לשנות את מה שאתה עושה, אז אתה בעצם צריך להגיד שפה זה "רק" רע ושםזה "רק" טוב.

ש: אבל איךאני יצליח לשקר לעצמי אם אני יודע שזה שקר?

אליעד: אם אתהרוצה לעבור אתה צריך, מה אתה לא יודע לשקר? יש לי שאלה: מה יותר קל, לשקר את עצמךאו להגיד את האמת?

ש: להגיד אתהאמת.

אליעד: אוקייאז אם אתה רוצה את האמת, האמת היא שזה לא משנה מה אתה עושה, תקבל את עצמך כמו שאתה,עזוב אותך, למה להתמיד במטרות הגדולות? תצמד לאמת שזה לא משנה ותמשיך להתבטל למוות,מה אכפת לך? לא? אבל אתה אומר "קשה לי להצמד לאמת הזאת" נכון?

ש: כן.

אליעד: יפה,אז תשקר. אם אתה נצמד לאמת, אז מה אכפת לך מה אתה עושה בכלל? מה זה משנה איך אתהמעביר את החיים שלך? למי אכפת בכלל? מה זה משנה אם אתה מתבטל או עובד?

אם היו אומריםלך שאתה מת מחר, היית מעדיף להקדיש את היום האחרון בחיים שלך ללימודים אקדמאים אולבטלה בפייסבוק? יש לך שתי אופציות, מה אתה לוקח?

ש: נראה לישלא זה ולא זה. בטלה אבל אחרת..

אליעד: אחרת,אוקיי יפה ואם אומרים לך נגיד, שאתה מת עוד יומיים, אז מה אתה מעדיף, זה או זה? גםאת הבטלה, רוב הסיכויים שאת הבטלה.

ש: כן, כן

אליעד: יפה,אז בסדר, אבל אתה אומר זה אמיתי מדי.. תראה האמת היא שאתה בסדר איך שאתה, שאתה לאצריך לשנות כלום. בא לך להתבטל, תתבטל, ימאס לך להתבטל תעשה משהו אחר, זאת האמת.עכשיו, אתה אומר "לא בא לי על האמת הזאת. אני רוצה למצוא במה אני לא בסדר ולהחליטשאני צריך לשנות את עצמי, סבבה אז תשקר עוד קצת. אם אתה כבר משקר שאתה לא בסדר אזתשקר שאתה עוד קצת לא בסדר ואז תהיה לך מוטיבציה לשנות את עצמך. אם אתה נצמד לאמתאין הבדל.. ואם אתה רוצה לשנות אז תגיד שיש הבדל.

ש: מה אם ישקונפליקט פנימי בתוכי בין הצד שיודע את האמת, שלא משנה..

אליעד: לביןהצד שלא יודע את האמת, שאומר שכן משנה, כאילו אתה גם לא מצליח להגיד את האמת יותרמדי וגם לא מצליח לשקר יותר מדי. כי אם היית איש אמת, לא היה אכפת לך מה אתה עושהואם היית יותר שקרן, כבר היית משקר את עצמך שזה מאוד גרוע להתבטל ושצריך ללמודוכאלה

ש: אני לאמצליח לשקר לעצמי.

אליעד: טוב,אז מה עושים כשאתה לא מצליח, לא להגיד להגיד את האמת ולא לשקר? תשובה, מה התשובה?מה עושים כשלא מצליחים ללכת לא לצד הזה ולא לצד הזה?

ש: כלום.

אליעד:סובלים. זאת התשובה. כי אם אתה לא מצליח לא במים החמים ולא במים הקרים, אז חצי גוףחם וחצי גוף קר, אז אתה סובל, זה הכל. אז מה האופציות שלך? או לסבול מזה שאתהבקונפליקט או לסבול מזה שאתה צריך להתאמץ יותר להגיד את האמת שזה לא משנה, או לסבולמזה שאתה צריך לשקר קצת ולהגיד "תפסיק לחשוב שזה לא משנה, זה מאוד משנה. תפסיקלבזבז את הזמן. אתה "רק" מבזבז את הזמן, אתה פוגע בעצמך, אתה פוגע בעתיד שלך, אתהלא מממש את עצמך, איך אתה מבזבז את החיים? באת לעולם בשביל לגלוש בפייסבוק? מה זההדברים האלה? אתה צריך לפתח את עצמך, יש לך פוטנציאל גדול, אתה צריך להשקיע, לךתלמד, תתפתח ואל תשקר שזה גם טוב - פייסבוק, פייסבוק זה רק רע ופייסבוק זה הדבר הכינורא שקרה לך אי פעם.. והדבר הכי טוב שיקרה לך אי פעם זה שתתפתח ותלמד ותצליח"וזהו. ואם רע לך מזה, תדע שבתמורה אתה מקבל את ההצלחה ההיא.

ש: איך אנייודע שאני לא משתמש באמת בתור שקר? זאת אומרת שיש לי קול שאומר "זה לא משנה", אבלזה בעצם מניפולציה כדי לא לעשות דברים.

אליעד: למהמניפולציה?

ש: זה גם יכוללהיות.

אליעד: סליחה,אם אני אומר לך נגיד, שתכבה את הפלאפון שלך עכשיו, "הוא מצלצל. תשתיק אותו", מה אתהתגיד לי? תקשיב הפלאפון שלך מצלצל, תשתיק אותו, עכשיו הוא מצלצל - תשתיק אותו.

ש: הוא לאמצלצל.

אליעד: אוליאתה עושה עלי מניפולציה כי לא בא לך להשתיק אותו? אם אני אומר לך עכשיו להשתיק אתהפלאפון, מה אתה אומר לי? "הוא לא מצלצל" נכון? עכשיו, איך אנחנו נדע אם הוא באמתלא מצלצל או שפשוט הוא מצלצל ואתה עושה עלי מניפולציה ואתה אומר לי שהוא לא מצלצל,כי לא בא לך להשתיק אותו?

ש: לאיודע.

אליעד: זהאותו הדבר! זה בדיוק אותו הדבר. אם אתה חושב שאתה בסדר איך שאתה, מה אתה אומר? "אניחושב שאני בסדר איך שאני, אבל אולי אני עושה על עצמי מניפולציה כי לא בא לילהתאמץ?" אבל אין לזה סוף, אתה מגיע הבייתה ואז עובר לך בראש "אולי אני צריך לנקותאת הרצפה?" ואז אתה מסתכל ואתה רואה שהיא נקיה ואז אתה אומר "אולי אני משקר את עצמישהיא נקיה כי אין לי כוח לנקות אותה?" אבל היא באמת נקיה, אין לזה פתרון. מה, אתהרוצה לשגע את עצמך? אם אתה חושב שהאמת היא שאתה בסדר - אז אתה בסדר. אלא מה? שאתהלא באמת בטוח שאתה בסדר, לכן אתה חושב שאולי אתה משקר שאתה בסדר.. מה אתה מבין? אניאומר לך: זה החוקים. זה מה יש, זה חוקי המשחק.

ש: מה אנימבין? שאני באיזה מצב אמצע, בין לבין. אני חושב שכבר יותר קל לי ללכת לאמת מאשרללשקר לעצמי יותר.

אליעד: אניאומר לך כזה דבר: שלמות בכל מקרה אין פה. אם אתה תלמד יהיה לך רע מזה שאתה לומד ואםאתה תתבטל יהיה לך רע מזה שאתה מתבטל, בכל מקרה אתה צריך לסבול ממשהו, בכל מקרה -צפה פגיעה. מצד שני בכל דבר גם יש דבר טוב, אם אתה מתבטל אז כיף לך שאתה מתבטל ואםאתה עובד אז כיף לך שיש לך משכורת. אתה בכל מקרה נהנה וסובל ממשהו בכל מקרה. קודםכל אל תצפה למושלם, עכשיו יש לך בחירה, יש יתרונות וחסרונות בלהתבטל ובלעבוד - זאתהאמת. יש מלא אנשים שהם אנשי עסקים מאוד מוצלחים שהסיבה שהם ממשיכים לעבוד גם אחרישיש להם המון כסף היא שהם פוחדים שאם הם יתבטלו אז כאילו תיכנס להם מחשבה שתגיד"רגע, בשביל מה עבדתם כל כך קשה? לא היה כבר עדיף להתבטל מלכתחילה?" אז הם כאילובשביל לברוח מהמחשבה הזאת אז הם אומרים "לא לא, אנחנו צריכים לעבוד, העיקר זהלעבוד", כי יש אנשים שבתת - מודע שלהם אומרים "מה לא היה עדיף כבר להתבטל...

המאמר מאת מאמן אימון אישי/ עסקי / ייעוץ / אליעד כהן - www.EIP.co.il

הכנס לאתרותהנה מעוד טיפול אישי, מטפל רב תחומי, אליעד כהן, כיצדליצור מוטיבציה..., אימון אישי, מוטיבציה, מוטיבציה, איך ליצור..., הסוד, אימוןעסקי ועוד ...

 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

מאת: אליעד כהן - היחיד בעולם שמתחייב - 100% אושר אמיתי בשלמות מוחלטת בכל תחומי החיים - נסו ותראו! 

הכנס עכשיו לאתר EIP.co.il ותהנה מאלפי מאמרים + הרצאות וידאו על כל נושאי החיים בכלל, ועל האושר שלך בפרט ...

מאמן אישי / אימון אישי / חרדה / פחד / הפרעת חרדה / טיפול בחרדה / פחדים / דיכאון - EIP.co.il ועוד...

ידע - להצליח

תכנסו ותהנו ...

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת מאמן אישי אליעד כהן אימון אישי Eip.co.il

איך לחנך ילדים, איך לשכנע אנשים, איך לגרום למישהו לחשוב כמוך, איך לגרום למישהו להסכים איתך, כושר שכנוע, איך להסביר משהו, טיפול הוליסטי, מאמן אישי: עכשיו העניין הוא כזה למה לפעמים בן אדם רוצה להסביר משהו למישהו והוא לא מצליח להסביר לו, אתה רוצה להסביר משהו למישהו ואתה לא מצליח להסביר לו. עכשיו יש תיאוריה שאומרת אם אתה רוצה לדעת אם הבנת לך תסביר למישהו ואנחנו נשדרג את זה ותבקש ממנו גם להסביר מה הוא הבין ותראה שהוא באמת הבין ואפילו תסביר למישהו מפגר וככל שהוא יותר מפגר והצלחת להסביר ...

הכשרת עובדים, ניהול מנהלים בארגון, איך להכשיר עובדים, איך לנהל מנהלים, איך לנהל עובדים, פיתוח עובדים, קואצ'ר מומלץ, טיפול נפשי: עכשיו הנושא הוא כזה אחת הטעויות שעושים מנהלים, יש בעיקרון בארגון שני סוגי עובדים יש עובדים שיש להם מטרה מאוד מוגדרת וספציפית שהם בעצם התחליף הכי זול לרובוט כאילו זאת אומרת יש איזה עבודה מסוימת שהם צריכים לעשות עושים אותה רק פשוט במקום להביא רובוט כי אין רובוט שיעשה את זה אז הם עושים את זה, עכשיו זה עובדים שאין צורך שיהיה להם שכל אפילו יש צורך שלא יהיה ...

הערכה עצמית רעה, עודף ערך עצמי, דימוי עצמי גבוה מידי, חוסר ביטחון עצמי, הסרט הסוד, מפחד להתחיל עם בחורה, אימון אישי לחיים, אימון אישי מומלץ: עכשיו הנושא הוא כזה לפעמים דימוי עצמי גבוהה וערך עצמי גבוהה דופק את הבן אדם, עכשיו מראש בא נגיד שאם היה לו לבן אדם דימוי עצמי באמת גבוהה זה לא היה דופק אותו בסדר אבל בא נדבר על דימוי עצמי כאילו גבוהה, גבוהה אבל דופק את הבן אדם. מה לדוגמא נגיד בן אדם בוא ניתן דוגמא קלאסית נגיד בן אדם מפחד להתחיל עם בחורה כי יש לו דימוי עצמי מאוד גבוהה שהוא ...

אימון אישי, ממי ללמוד, איך לבחור מטפל, איך לבחור מאמן, איך לבחור יועץ, אימון עסקי, מורה רוחני, מאמן אישי לחיים: אז עשו כדלקמן יש את הנושא שאומר שיש בן אדם שיביא לך דגים ויש בן אדם שילמד אותך לדוג, מכירים את הנושא אם מישהו רוצה לשלוט בך הוא יעדיף לתת לך דגים ככה אתה צריך לחזור מחר לקחת עוד דגים, אם הוא רוצה להיפטר ממך כי נמאס לו לראות אותך אז הוא לא ייתן לך לא דגים ולא ילמד אותך לדוג כדי שתמות ברעב והוא לא יראה אותך יותר. אבל אם הוא יודע שזה בלתי אפשרי, סתם פשוט ניסיתי להפוך כאילו ...

לא רוצה לפחד מהמוות, ניסיונות התאבדות, מחשבות אובדניות, התגרות במוות, חרדה מהמוות, מחשבה טורדנית, מטפל רגשי, יועץ טיפולי: עכשיו השאלה היא כזאת יש מישהי נגיד לצורך העניין, מישהי מישהו לצורך העניין זאת מישהי שהתופעה המתוארת היא כדלקמן נניח היא ראתה בטלוויזיה משהו בחדשות "מישהי התאבדה, התאבדה עם צעיף", אוקי היא עכשיו נכנסה למחשבה טורדנית היא צריכה לבדוק אם אפשר להתאבד עם צעיף או לא היא הולכת נגיד עכשיו לא היה לה צעיף אז נגיד היה לה בבית כבל של טלפון סלולרי, היא לקחה את הכבל קשרה ...

הססנות, מה זה fomo, חשש מהחמצה, תחושת החמצה בחיים, התמודדות עם תחושת החמצה, fear of missing out, אימון אישי לחיים, מטפל אישי: עכשיו יש תופעה שנקראת FOMO. ש: מה זה FOMO? אליעד: FOMO זה ראשי תיבות fear of missing out אתה מפחד להחמיץ דברים. ש: פחד מלהחמיץ דברים. אליעד: כן. ש: מוכר לי. אליעד: אתה אומר לבן אדם "אולי תצא עם זאתי, לא אני מפחד להחמיץ את האחרות, אולי תעשה ככה למה שלא תהנה בסרט, אני מפחד להחמיץ סרט אחר". ש: אוקי החמצה כלשהי. אליעד: נכון, מה עושים עם זה אתה בא לעשות תרגיל ...

שיפור הישגים, פתרון בעיות, התפתחות אישית, כמה לתרגל, תרגול מיומנות, פיתוח מיומנות, מטפל רוחני, הכוונה אישית: מה אתה אומר? ש: אוקי הבנתי אז בסופו של דבר מתי באמת התרגול עובד? אליעד: התרגול עובד כשהבעיה מלכתחילה הייתה פונקציה של חוסר תרגול זאת התשובה, אם מלכתחילה הבעיה המקורית נבעה מכך שאתה לא מתרגל מספיק אז אם תתרגל זה יעבוד ואם הבעיה לא נבעה מזה זה לא יעבוד. ש: אז אם כך אז נשאלת השאלה אז מה הייתה הבעיה מלכתחילה זה מובן מאליו. אליעד: לא מובן מאליו יש אנשים שחושבים שתרגול יפתור ...

מאמרים נוספים בנושא אימון אישי - כללי

מאת: דניאל seoאימון אישי - כללי28/12/19418 צפיות
תראו חברים יקרים, אני עוסק בהשגת משכנתאות למסורבים כבר כמעט 10 שנים, אני חייב לציין שהמצב הכי קשה שיכול להיות - זה מצב שבו צריכים לקחת משכנתא כדי לסגור הלוואות או חובות והבנקים פשוט לא מוכנים לאשר את זה.

מאת: דרור אטריאימון אישי - כללי26/03/191416 צפיות
כאשר הבנק מסרב למשכנתא, מגיעים למצב שבו הכול נמצא בסימן שאלה ולא יודעים מה לעשות מכאן. במצב הזה צריכים לעצור דקה אחת, לקחת אוויר ולהחליט מה עושים. הכוונה שלי היא להגיע למצב שבו אתם מבינים שהדרך הנכונה היא להביא מומחה למשכנתאות של מסורבים כדי שיוכל להשיג את האישור הנדרש ולהביא תוצאות.

מאת: דרור אטריאימון אישי - כללי28/10/172003 צפיות
אחת החברות המעניינות ביותר בישראל בעיני היא חברת שבט זבולון, החברה בבעלות יעקוב שאול עוסקת באחד התחומים המעניינים ביותר בעולם הנדל"ן. כלומר מה שהיא עושה, זה לספק ציוד חסר עבור אתרי בנייה.

מאת: דרור אטריאימון אישי - כללי28/10/171982 צפיות
אנחנו נתחיל עם רונית מרום, שהנה אדריכלית מובילה בכל הקשור לדירות יוקרה באשדוד בעיקר, אך גם ברחבי ישראל השונים. רונית נחשבת לחברה באותוו חוג של מעצבי פנים מובילים, שיכולים לקבוע בון טון בעולם הנדל"ן של דירות יוקרה.

מאת: לילה בן הרוש אימון אישי - כללי30/11/161437 צפיות
אחד הנושאים המרתקים ביותר בעבודה עם אנשים, ילדים ובכלל בכל מערכת יחסים, זה הנושא של הרגש האנושי, ויותר מכך - הידיעה שלכל אחד מאיתנו יש את היכולת להפוך למאסטר ברגשות, שזה אומר לדעת להתחבר לכל אדם, לשדרג את כל מערכות היחסים שלנו ושל האנשים שאנחנו מקדמים, ולהרגיש באופן אמיתי הרגשה של שמחה ואהבה.

מאת: ברסלב מאיראימון אישי - כללי28/10/161128 צפיות
בראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ... והוא חובה על כל אדם ונברא להתחדש בכל בוקר שזוכה לקום משינתו, כי לא כולם קמים ואם קמים קמים עם העצבות של האתמול במקום השמחה והתקווה של המחר !

מאת: לילה בן הרוש אימון אישי - כללי07/10/161291 צפיות
בתחילתה של כל שנה כולנו נוהגים לאחל ולהבטיח לעצמנו שינויים פעמים רבות זה פשוט להתנתק מהרגלי עבר שאנחנו מושכים בחיינו ולא ממש מרוצים מהם או שהם לחלוטין אינם משרתים אותנו. והרבה פעמים אנחנו מגיעים לסיומה של שנה שנה חדשה מתחילה ושוב אנחנו מבטיחים לעצמנו את אותן הבטחות מייחלים להיפטר מאותם דפוסים שמעכבים אותנו לצמוח בחיים מי שאנחנו באמת ! רב הדפוסים שאנחנו מנסים לשנות מקורם בדפוסים שהוקנו לנו בגילאי הילדות הצעירים חיים שם בתוך התת מודע שלנו ומעכבים אותנו לחיים שאותם היינו רוצים לחיות !

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica