חפש מאמרים:
שלום אורח
28.02.2020
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

אקסים, געגועים לאקסית, לשכוח את האקסית, מתגעגע לאקסית, פרידה מחברה, משבר פרידה זוגית, אקסית מיתולוגית, פרידה מבת זוג, פרידה מבן זוג

אקסים, געגועיםלאקסית, לשכוח את האקסית, מתגעגע לאקסית, פרידה מחברה, משבר פרידה זוגית, אקסיתמיתולוגית, פרידה מבת זוג, פרידה מבן זוג

מה הנושא?

ש: הנושא?

אליעד: מהשאתה רוצה.

ש: סבלמהאקסית.

אליעד: סבלמהאקסית.

ש: כבר היהלנו משהו כזה.

אליעד: היה ישמשהו שעוד לא היה משהו דומה, אוקי אתה סובל ממנה או היא סובלת ממך או ביחד.

ש: לא אכפת לימה איתה.

אליעד: לא אבלעדיין מי סובל ממי אתה גורם לה לסבל?

ש: אני סובלמהסיטואציה.

אליעד: אוקיבא נדבר על זה אקסית נפרדתם ואתה סובל.

ש: בקצרהנפרדנו לפני כמה חודשים ואני נפרדתי אני רוצה להמשיך לבד.

אליעד: ברורזה אתה נפרדת "מה היא מה פתאום היא רצתה אמרה לך בוא נישאר רק אני נפרדתי" תגידנפרדנו זה לא משנה מי נפרד רצון ההדדי אוקי.

ש: העניין הואשזה מה שאני רוצה אוקי ועדיין אני לא יכול להתנתק ממנה ואני לא מצליח להתנתק וזהגורם לי לתחושות של לחץ.

אליעד: אוקיזה הסיפור עכשיו בוא נפתח אותו, היית בקשר רגשי עם מישהי כמה זמן?

ש: שנהוחצי.

אליעד: שנהוחצי התאהבת וכו' ונפרדת לפני חצי שנה, נכון ואתה לא רוצה לחזור כי אם היית רוצהלחזור היית חוזר נניח שזה אפשרי ואתה לא רוצה לחזור אבל אתה גם לא מצליח להתנתק,נכון ואתה סובל משני הצדדים אתה גם סובל שאתה לא איתה כי עוד יש לך רגשות וגם ואתהגם סובל מזה שאתה לא מצליח להתנתק ולא להיות איתה.

ש: זה גם אותודבר מה שאמרת יש לו את שתי אפשריות.

אליעד: גם זהדומה הכל דומה, עכשיו בוא ננתח את המצב אוקי בא נחשוב בהיגיון היית בקשר עם מישהיאוקי בא נחשוב בהיגיון, לפני שנתיים הכרת אותה בעצם בא נלך יום אחד לפני אוקי יוםאחד לפני שהכרת אותה אם היית רואה אותה ברחוב מה אתה חושב עליה כלום נכון יש עודאלף כמוה נכון כלום, מה היא הייתה עבורך מישהו נכון כאופציה יש אותה יש עוד זה.עכשיו הכרת אותה לפני שנתיים אחרי יום היא הייתה עבורך משהו גם לא "יום היא הייתהעבורי משהו של יום", עכשיו מה קרה עכשיו מה היא בסך הכל בן אדם מה זה בן אדם תודעהבתוך גוף שיש פונקציונליות מסוימת ידע מסוים.

עכשיו מה שקרהשאתה היית עם אותה בחורה וזה גרם לך להרגיש טוב וזה גרם לך להרגיש טוב ביום השניוביום השלישי ואז נקשרת רגשית כי בעצם זה סיפק לך מקור של כוח אתה קיבלת את הכוחשלך את הכיף שלך את החירות שלך את הזה ממנה מהקשר שלך איתה, אוקי עכשיו כמו בכל דברבחיים גם בקשר שלך איתה יש יתרונות וחסרונות כמו לכל דבר בחיים וזה לא משנההמינונים עובדתית כרגע החלטת שיש עבורך יותר חסרונות מיתרונות למה כי ככה החלטת לאמשנה למה מבחינתי שיהיה אקראי זרקת קובייה יצא אקראי שיש בזה יותר חסרונות.

עכשיו מה קורהאצלך בראש מה שקורה אצלך בראש זה שבגלל החסרונות הם מספיק חזקים כדי להגיד "אני לארוצה להיות איתה אני רוצה להיות עם מישהי אחרת / רוצה להיות לבד" אבל עדיין יש גםיתרונות זאת האמת. עכשיו קודם כל אנחנו מנסים להבין את המצב יכול להיות שאין פתרוןאבל לפחות נדע שאין פתרון אנחנו מנסים לנתח בוא ננתח מה עובר עליך בראש אתה רוצה אתהיתרונות שבקשר אבל אתה לא רוצה לחזור לקשר בגלל החסרונות ואתה חושב שיש יותרחסרונות מיתרונות כי אם היית חושב שיש פחות אז היית חוזר והיית סופג נכון זההסיפור.

ש: בדיוק.

אליעד: נכוןעכשיו מה זה אומר אז איך יוצאים מהברוך אז זה פשוט, יש כמה אופציות בא נלך על כלהאופציות אופציה אחת שכל מה שאתה חושב שהחסרונות שיש בה, תקשיב עובדתית יש פה מישהילדוגמא מישהי שאתה חושב שיש בה 51 חסרונות ו49 יתרונות אז בגלל ה51 חסרונות אתה לאאיתה ובגלל ה49 יתרונות אתה רוצה להיות איתה אתה לא מצליח לשאת את זה שאתה לא איתהאבל אתה גם לא רוצה להיות איתה שזה נכון לכל תחום בחיים, אופציה אחת אומרת אתה צריךלנקות את עצמך אני אלך איתך על כל האופציות.

אופציה אחתאומרת אתה צריך לנקות את עצמך מהחסרונות שאתה חושב שיש לה אתה חושב שיש בה 51 אחוזחסרונות או יותר חסרונות אתה צריך לנקות את עצמך מזה שאתה חושב שיש בה חסרונות,דהיינו, תבין למה זה לא באמת חסרונות תבין שהחסרונות האלו לא משנים ואז תוכל להיותאיתה זאת אופציה אחת כאילו מה בעצם אמרנו תיקח את החסרונות ותנמיך אותם צמצם אותם.עכשיו אם אתה תחשוב אם אתה תיקח שני חסרונות שלה ותוריד אותם כמה חסרונות יש לה 49ונגיד תוסיף לה עוד שני יתרונות יש לה 51% יתרונות, מה יקרה אתה תחזור להיות איתהאבל יהיה לך טוב גם לא יהיה לך אותו דבר רק הפוך.

אותו דבר רקהפוך כי אתה תגיד "אני איתה אני לא יכול להיות בלעדיה כי אני רוצה אותה אבל גם רעלי שאני איתה מכך שיש לה 49% חסרונות" לכן צריך לעשות פה שינוי דרסטי צריך להרחיקאת הפערים, עכשיו אופציה אחת אומרת קח את החסרונות דחוף אותם למטה איך, אפשר לעשותעל זה עבודה יותר פנימית לקחת את החסרונות "אני חושב שיש לה חיסרון כזה וכזה" לעבורעל החסרונות ולגרום לך להבין למה או שזה לא משנה או שזה אפילו יתרונות כי יש לנושלוש אפשרויות על כל דבר או להגיד רע או להגיד שזה טוב או להגיד שזה לא משנה. עכשיודוגמא איזה חיסרון יש לה תן דוגמא נגיד?

ש: שאני רוצהלהיות עם נשים אחרות.

אליעד: אוקינגיד שהיא קנאית.

ש: לא החוסראמון שאני מדבר זה לא קשור אליה.

אליעד: לאשהמערכת יחסים שלך איתה מגבילה אותך.

ש: בדיוק.

אליעד: כן זהמה שאמרתי, עכשיו אפשר וזה רע עכשיו בעיקרון אפשר למצוא מה טוב בזה ואפשר להגיד שזהלא משנה, עכשיו אם תצליח להשתכנע שזה לא משנה או תצליח לחשוב שזה טוב עכשיו אם תגידשזה לא משנה אז ירד חיסרון אם תגיד שזה טוב אז אפילו יש יתרון לדוגמא, נכון יפהעכשיו זאת אומרת אסטרטגיה אחת אומרת קח תרשום על נייר את כל החסרונות או שתביא אתעצמך למצב נייטרלי כלפיהם של זה "לא משנה ככה או ככה" או למצב של "וואלה זה בכללטוב שזה ככה" ואז בעצם אתה יכול לחזור להיות איתה זאת אופציה אחת. עכשיו מה זה אומרשיש לנו גם את האופציה ההפוכה אופציה הפוכה אומרת תרשום מה טוב בה, אוקי נגיד מההיתרון בזה שאתה איתה?

ש: שאני מרגישממש כיף ואת האהבה שאני מקבל ממנה.

אליעד: לא אבללמה מה טוב בה נגיד שיקשיב לך.

ש: סקסית.

אליעד: אוקינגיד סקסית, אוקי עכשיו אפשר בשלוש נקודות מבט להסתכל על זה או שזה טוב או שזה רעאו שזה לא משנה אז אפשר לקחת את היתרונות אנחנו מנסים ליצור משהו, עכשיו אפשר לקחתאת היתרונות ולהסביר מה רע בזה שהיא סקסית לדוגמא לא יודע אפשר לחשוב.

ש: מה יכוללהיות רע בזה שהיא סקסית?

אליעד: אם אתמספיק יצירתית תמצאי ואם לא, לא משנה אני מדבר על העיקרון תקשיבי אם נרצה תביאינושא נמצא לך מה טוב מה רע ולמה זה לא משנה בסדר כל נושא בכל תחום שהוא קודם דיברנומה זה כל כך קשה למצוא כל דבר אפשר למצוא מה טוב אפשר למצוא מה רע או לא משנה אושווה

ש: יש רקתשובה אחת אבל?

אליעד: שניההוא לא יכול להיות הוא גם טוב הוא גם רע וגם נייטרלי ואתה תמיד חושב שהוא גם טוב גםרע וגם נייטרלי בשלב המינונים.

ש: אז אניצריך לבחור אם אני רוצה לעשות את זה לכאן או לכאן?

אליעד: אנימסביר לך את האופציות לא יודע אחר כך אתה נחליט מה אתה עושה, בסדר קודם כל אנימסביר לך את האפשרויות עכשיו אני מסביר לך את הכיוונים איך עובד המוח. עכשיו אפשרלמצוא מה רע בזה יש מספיק דברים שיסבירו לך מה רע בזה שהיא סקסית, בסדר אפשר למצואמה רע בזה אפשר למצוא שזה לא משנה ואז זה ינמיך לך את היתרונות ואז תגיד "זה כבר לאמשנה זה לא זה" אוקי זה הבנו עד כאן?

ש: לגמרי.

אליעד: עכשיויש עוד אופציה נוספת שגם היתרונות לא משנים וגם החסרונות לא משנים זאת גם אופציהשאתה אומר גם היתרונות שלה לא משנים וגם החסרונות שלה לא משנים ואז גם טוב לך, אתהמבין אתה בניטרלי כאילו "כל היתרונות שלה לא מעניינים אותי כל החסרונות שלה לאמעניינים אותי ובזה נגמר הדיון מבחינתי אני כמו לפני שנתיים", בסדר אבל יש עוד שתיאופציות אופציה נוספת אומרת מה אמרנו באופציה, הבנו את האופציה שאמרנו את החסרונותתנמיך או שאת היתרונות תנמיך או שתחשוב שזה לא משנה ואז בכל מקרה אתה לאבקונפליקט.

עכשיו יש עודאופציות אופציה נוספת אומרת החסרונות שלה הם נכונים אבל תמצא דרך להגן על עצמךמהחסרונות של הקשר הזה גם כשאתה איתה, יכול להיות שאין דרך אני מסביר לך אסטרטגיתאם אתה תמצא דרך "נכון זה חיסרון אבל יש משהו שכשאני עושה אותו הוא מאזן לי אתהחיסרון" אוקי אולי תמצא דרכים לדוגמא אני אתן לך דוגמא, נגיד חיסרון לדוגמא נגידשהיא עצבנית נניח אז אתה אומר "אוקי אבל יש לה גם יתרונות, אוקי אז אני אהיה איתהאבל אני אעשה סדנת מדיטציה ואז נכון שזה חיסרון שהיא עצבנית אבל זה שאני עושה סדנתמדיטציה זה יגן עלי בחיסרון שלה שהיא עצבנית ואז אני אוכל להיות איתה בשבילהיתרונות שלה".

אבל יש גם אתהההיפוך של זה מה ההיפוך של זה אומר, ההיפוך של זה אומר "אני יכול להיות בלעדיה ואניאשיג את אותם יתרונות בדרך אחרת" אתה מבין זה כמו "שאני יכול להישאר איתה ולהגן עלעצמי מהחסרונות של הקשר איתה אני יכול להיות בלעדיה ולהשיג את היתרונות שלה בלעדיה"אתה מבין זה האופציות שלך או להישאר במצב הקיים ולסבול שזאת גם אופציה. מה אתה אומרמה הבנת?

ש: הכל.

אליעד: יפה אזמה אתה אומר על זה?

ש: איזהאופציה אני בוחר?

אליעד: עכשיומה שאני מציע לך תהיה בחור חכם תגיד אני רוצה את כל האופציות נלך על הכל נלך על כלהקופה, עכשיו כל האופציות שאמרתי לך איפה הן מתרחשות בראש יפה שב עם עצמך וזרום עםכל האופציות תכתוב "כל היתרונות שלה כל החסרונות שלה אני רוצה להבין גם, בא נלך עלכל הקופה בסדר "אני גם כל החסרונות שלה אני גם רוצה להבין למה זה לא יתרונות ולאחסרונות וגם רוצה להבין למה זה יתרונות" אחר כך נלך על כל היתרונות "אני רוצה להביןלמה זה חסרונות ולמה זה לא משנה".

ודרך אגב זהעצמו כבר ייתן לך כבר את השלב הבא כי אז אתה יכול להיות איתה ולאזן את עצמך על ידימחשבה אתה כבר יכול לשחק עם החסרונות "זה כבר לא חסרונות" ואתה יכול גם להיותבלעדיה וכבר אין לך את היתרונות ואז מה יקרה ואז תהיה אלוהים תוכל לעשות מה שאתהרוצה הבנת זה בדיוק מה שדיברנו קודם, נכון שזה מה שדיברנו קודם אותו דבר אם תבין מהטוב ברע ומה רע בטוב ותבין את ההיפוך שלו אז אתה עכשיו חופשי.

ש: אז בעצםאני יכול לעשות מה שבא לי.

אליעד: בסוףאתה עושה מה שבא לך בכל מקרה ככה או ככה בסוף אתה עושה מה שבא לך, אתה עושה את מהשאתה רוצה בכל מקרה לטוב או לרע השאלה היא זה איך אתה חווה את זה האם אתה שלם בזהשעזבת אותה או לא ומי מחליט במה זה תלוי באיך אתה חווה את הדברים אם אתה חווה רקיתרונות אתה אומר "רגע יש לה יתרונות איך אני יכול להיות בלעדיה אבל יש לה גםחסרונות" אז אתה בקונפליקט כן.

ש: אז בעצםאתה אומר שאני יכול לא משנה באיזה מצב אני נתון אני יכול תמיד להרגיש טוב עם הכליםשנתת לי עם האופציות האלה, אני יכול לחזור אליה עכשיו להגיד טוב בא לי לחזור אליהלחודשיים אוקי ואז לשחק להפוך את החסרונות ליתרונות.

אליעד: אולניטרלי.

ש: או לניטרליאו להיפרד ממנה שוב ואז להפוך.

אליעד:יתרונות לחסרונות או לניטרלי או למצוא להם אלטרנטיבה.

ש: אז בעצם מהשקורה בתכלס זה לא כזה קריטי.

אליעד: ואזבסוף יש לך את כל האופציות זה עדיף לא?

ש: אבל אם היאלא רוצה אם היא לא משתתפת במשחק הזה?

אליעד: אבלהוא אמר אבל אין לו את הבעיה זה בהתחלה התחלנו אם היא לא משתתפת במשחק אז גם בזה ישאת היתרונות ויש חסרונות נגיד שהיא אומרת לו "לא רוצה" אז הוא סובל אפשר למצוא מהטוב בזה שהיא לא רוצה ואפשר למצוא מה רע בזה שהיא לא רוצה, אפשר למצוא למה זה לאמשנה. עכשיו נגיד שהיא לא רוצה עכשיו אפשר למצוא מה הוא יכול לעשות כדי שהיא תרצהואפשר למצוא למה הוא לא צריך לעשות את זה אפשר למצוא מכל הצדדים אבל בסוף מכלאופציה את נהנה.

מה שאני רקיוסיף לכם תקשיבו רגע אחד, עכשיו בואו אני אגיד לכם משהו נגיד שלקחת את כל האופציות"וישבתי עם עצמי" אמרת "אני רוצה בשביל עצמי להבין איך אני הופך את שני הצדדים" ואזאתה מגיע לשווה עכשיו אם תגיע לזה אתה תהיה בחוויה שאתה תישאר במצב של עכשיו, הבנתבעיקרון כי למה לשנות.

ש: נראה לישזה המצב שלי שזה די קרוב אחד לשני.

אליעד: לא אבלאצלך אתה נשאר במצב של עכשיו כי אתה על אותה כמות חסרונות ויתרונות אבל אז אתה סובלאתה נקרע אז אני אומר לך את היתרונות תהפוך לחסרונות את החסרונות ליתרונות ואז לאתיקרע אתה מבין ואז תהפוך אותם ככה וככה.

ש: להפוך אתהיתרונות לחסרונות ואת החסרונות ליתרונות.

אליעד: אתההיום על המצב הקיים כ 50% אתה נמשך בחבל לפה ו50% אתה נמשך בחבל לפה, אני אומר לךאת כל היתרונות שלה תחשוב למה הם חסרונות ואת כל החסרונות שלה תחשוב למה הם יתרונותואז תיקרע מהכיוון ההפוך ואז תהפוך אותם עוד פעם ועוד פעם ואז יש לך את שני הצדדים.תקשיב היום רע לך מזה שאתה לא איתה אבל גם טוב לך מזה שאתה לא איתה, רע לך בגללהיתרונות שלה וטוב לך בגלל החסרונות שלה עכשיו אם החסרונות שלה יראו לך טוביםוהיתרונות שלה יראו לך רעים אז יהיה לך את אותו דבר רק הפוך אתה תגיד "אז רע ליבגלל היתרונות והחסרונות ההפוכים".

ולכן מההפתרון, הפתרון זה לעשות את כל האופציות בו זמנית שהיתרונות שלה תבין למה הם גםיתרונות וגם חסרונות והחסרונות שלה תבין למה הם גם חסרונות ולמה וגם יתרונות ואזאתה בשווה ואז אתה חופשי לגמרי אתה יכול להגיד שזה יתרונות ולהיות שם ואתה יכוללהגיד שזה חסרונות ולהיות שם, אם אתה תחשוב רק את ההיפוך אז אתה עוד פעם נדפקת אתהצריך להיות במצב שכל היתרונות שלה אתה מבין למה זה גם יתרונות וגם חסרונות ואם אתהמספיק יצירתי תמצא ואם לא נסביר לך איך וכל החסרונות להבין למה זה גם יתרונות וגםחסרונות יש בכל דבר אפשר למצוא.

ש: כן ואז אניצריך לבחור את זה במידה שאני רוצה.

אליעד: ואזאחר כך זה לפי העניין.

ש: לפי המצבהנתון אם אני לא איתה אז אני חייב להפוך את זה.

אליעד: נכוןאז אתה תסתכל אז אתה תגיד לעצמך זה טוב מאוד ואם אתה לא איתה ויבוא לך להרגיש רע אזתגיד לא יש בה יתרונות ואם אתה איתה ויבוא לך להרגיש רע אז תגיד יש בה חסרונות אבלאתה יכול גם להגיד את ההיפוך.

ש: אז עכשיונשאר לי לעשות את העבודה הזאתי.

אליעד: זה רקעניין של התבוננות כי ההתבוננות משנה את החוויה.

ש: אני רוצהלהגיד איזה משהו עם הניסיון שלי כשנצמדים לפה או להרצאות בהתחלה כשאתה מנסה לעשותאת העבודה הזאתי זה קשה לך כי הראש שלך עובד עדיין בסוג כזה שמקשיבים עוד אושקוראים או שמתבוננים פתאום באים לך רעיונות חדשים איך להסתכל הפוך שזה עצמו עוזרלך לעשות את העבודה עצמה כי לפעמים אתה יכול לעשות את זה וזה יכול לקחת לך עוד עשרשנים אולי עוד עשרים שנה, כשנצמדים לדוגמא לפה או לספר הזה אז כבר הרעיונות האלהנכנסים לך בזיכרון יותר קל.

אליעד: מהשהוא אמר עכשיו בא נחזור על זה יותר פורמלי, מה שהוא אמר זה שככל שאתה מגיע לפהיותר פעמים וקורא יותר את הספר וכו' אז המוח שלך מתחיל להסתגל זה כמו שאתה עושהאימוני כושר בחדר כושר או עושה כושר רק בשדה קרב, אתה מבין אתה יכול להגיד "מה אנימתאמן תוך כדי מלחמה" ואתה יכול להגיד "לא אני מתאמן באימונים" אתה מבין, עכשיו ככלשאתה יותר קורא אז המחשבה שלך מתהפכת ומתהפכת אז אתה כבר טיק טק אתה יש לך אתזה.

ש: עבדתי כמהחודשים עם השיטה של ביירון קטי.

אליעד: רגע זהנושא אחר?

ש: לא זה אותונושא בדיוק על מה שדיברנו עכשיו.

אליעד: אוקיאתה תזכור את השאלה הזאת, אתה תזכור אותה אני רוצה להגיד עוד משהו. עכשיו תבינומשהו פשוט מה שאמרתי לו זה נכון אבל אם הוא יעשה את מה שאמרתי לו במאה אחוז הואיהיה במה שנקרא אחדות אבל מה שאני מנסה לומר זה שאחר כך כשהוא בוחר צד הוא לא יכוללהישאר על המקום של "טוב זה גם יתרונות וגם חסרונות וגם חסרונות וגם יתרונות" כי אםאתה נשאר על אותו מקום אז אתה לא פה ולא שם כאילו אם אתה תהיה איתה נגיד שאתה חוזראליה כי למה כי הבנת ש החסרונות שלה זה יתרונות אבל בוא זמנית אתה אומר "רגע אבל גםהיתרונות שלה הם חסרונות" אז אתה כבר לא פה ולא שם.

שזה לא בהכרחרע זה גם בסדר אבל אמרנו שאחר כך כשאתה בנפרדות אתה חוזר כאילו לנפרדות ועכשיו אתהכן ננעל על משהו "לא זה יתרונות" ואז אתה יכול לחזור להיות איתה זה יתרונות אבל אזאתה, כאילו אתה כן נכנס לתוך זה זה לא שאתה תמיד נמצא על השווה בתת מודע שלך איפשהובעומק הכל שווה "זה שווה אם אני חי זה שווה אם אני מת, זה שווה אם אני בריא זה שווהאם אני חולה" אבל בחיצוני אתה לא נמצא על השווה כי על השווה אתה לא תפעל אתה לאתוכל "למה לי לפעול זה שווה".

ש: אתה תמידחייב לשמור על פער מסוים כדי לא לסבול.

אליעד: לא אתהתמיד חייב לשמור על פער כדי ליצור תנועה כדי בסוף להחליט האם אני מוחק את הזה אומתקשר נגיד, יש לך את המספר שלה...

המאמר מאת מאמן אימון אישי/ עסקי / ייעוץ / אליעד כהן - www.EIP.co.il

הכנס לאתרותהנה מעוד טיפול אישי, מטפל, פרידה מחבר, שכנוע,מאמן אישי, בן זוג, זוגיות, מאמן אימון אישי, מאמן אימון אישי, יעוץ אישי ועוד...

 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

מאת: אליעד כהן - היחיד בעולם שמתחייב - 100% אושר אמיתי בשלמות מוחלטת בכל תחומי החיים - נסו ותראו! 

הכנס עכשיו לאתר EIP.co.il ותהנה מאלפי מאמרים + הרצאות וידאו על כל נושאי החיים בכלל, ועל האושר שלך בפרט ...

מאמן אישי / אימון אישי / חרדה / פחד / הפרעת חרדה / טיפול בחרדה / פחדים / דיכאון - EIP.co.il ועוד...

ידע - להצליח

תכנסו ותהנו ...

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת מאמן אישי אליעד כהן אימון אישי Eip.co.il

איך לחנך ילדים, איך לשכנע אנשים, איך לגרום למישהו לחשוב כמוך, איך לגרום למישהו להסכים איתך, כושר שכנוע, איך להסביר משהו, טיפול הוליסטי, מאמן אישי: עכשיו העניין הוא כזה למה לפעמים בן אדם רוצה להסביר משהו למישהו והוא לא מצליח להסביר לו, אתה רוצה להסביר משהו למישהו ואתה לא מצליח להסביר לו. עכשיו יש תיאוריה שאומרת אם אתה רוצה לדעת אם הבנת לך תסביר למישהו ואנחנו נשדרג את זה ותבקש ממנו גם להסביר מה הוא הבין ותראה שהוא באמת הבין ואפילו תסביר למישהו מפגר וככל שהוא יותר מפגר והצלחת להסביר ...

הכשרת עובדים, ניהול מנהלים בארגון, איך להכשיר עובדים, איך לנהל מנהלים, איך לנהל עובדים, פיתוח עובדים, קואצ'ר מומלץ, טיפול נפשי: עכשיו הנושא הוא כזה אחת הטעויות שעושים מנהלים, יש בעיקרון בארגון שני סוגי עובדים יש עובדים שיש להם מטרה מאוד מוגדרת וספציפית שהם בעצם התחליף הכי זול לרובוט כאילו זאת אומרת יש איזה עבודה מסוימת שהם צריכים לעשות עושים אותה רק פשוט במקום להביא רובוט כי אין רובוט שיעשה את זה אז הם עושים את זה, עכשיו זה עובדים שאין צורך שיהיה להם שכל אפילו יש צורך שלא יהיה ...

הערכה עצמית רעה, עודף ערך עצמי, דימוי עצמי גבוה מידי, חוסר ביטחון עצמי, הסרט הסוד, מפחד להתחיל עם בחורה, אימון אישי לחיים, אימון אישי מומלץ: עכשיו הנושא הוא כזה לפעמים דימוי עצמי גבוהה וערך עצמי גבוהה דופק את הבן אדם, עכשיו מראש בא נגיד שאם היה לו לבן אדם דימוי עצמי באמת גבוהה זה לא היה דופק אותו בסדר אבל בא נדבר על דימוי עצמי כאילו גבוהה, גבוהה אבל דופק את הבן אדם. מה לדוגמא נגיד בן אדם בוא ניתן דוגמא קלאסית נגיד בן אדם מפחד להתחיל עם בחורה כי יש לו דימוי עצמי מאוד גבוהה שהוא ...

אימון אישי, ממי ללמוד, איך לבחור מטפל, איך לבחור מאמן, איך לבחור יועץ, אימון עסקי, מורה רוחני, מאמן אישי לחיים: אז עשו כדלקמן יש את הנושא שאומר שיש בן אדם שיביא לך דגים ויש בן אדם שילמד אותך לדוג, מכירים את הנושא אם מישהו רוצה לשלוט בך הוא יעדיף לתת לך דגים ככה אתה צריך לחזור מחר לקחת עוד דגים, אם הוא רוצה להיפטר ממך כי נמאס לו לראות אותך אז הוא לא ייתן לך לא דגים ולא ילמד אותך לדוג כדי שתמות ברעב והוא לא יראה אותך יותר. אבל אם הוא יודע שזה בלתי אפשרי, סתם פשוט ניסיתי להפוך כאילו ...

לא רוצה לפחד מהמוות, ניסיונות התאבדות, מחשבות אובדניות, התגרות במוות, חרדה מהמוות, מחשבה טורדנית, מטפל רגשי, יועץ טיפולי: עכשיו השאלה היא כזאת יש מישהי נגיד לצורך העניין, מישהי מישהו לצורך העניין זאת מישהי שהתופעה המתוארת היא כדלקמן נניח היא ראתה בטלוויזיה משהו בחדשות "מישהי התאבדה, התאבדה עם צעיף", אוקי היא עכשיו נכנסה למחשבה טורדנית היא צריכה לבדוק אם אפשר להתאבד עם צעיף או לא היא הולכת נגיד עכשיו לא היה לה צעיף אז נגיד היה לה בבית כבל של טלפון סלולרי, היא לקחה את הכבל קשרה ...

הססנות, מה זה fomo, חשש מהחמצה, תחושת החמצה בחיים, התמודדות עם תחושת החמצה, fear of missing out, אימון אישי לחיים, מטפל אישי: עכשיו יש תופעה שנקראת FOMO. ש: מה זה FOMO? אליעד: FOMO זה ראשי תיבות fear of missing out אתה מפחד להחמיץ דברים. ש: פחד מלהחמיץ דברים. אליעד: כן. ש: מוכר לי. אליעד: אתה אומר לבן אדם "אולי תצא עם זאתי, לא אני מפחד להחמיץ את האחרות, אולי תעשה ככה למה שלא תהנה בסרט, אני מפחד להחמיץ סרט אחר". ש: אוקי החמצה כלשהי. אליעד: נכון, מה עושים עם זה אתה בא לעשות תרגיל ...

שיפור הישגים, פתרון בעיות, התפתחות אישית, כמה לתרגל, תרגול מיומנות, פיתוח מיומנות, מטפל רוחני, הכוונה אישית: מה אתה אומר? ש: אוקי הבנתי אז בסופו של דבר מתי באמת התרגול עובד? אליעד: התרגול עובד כשהבעיה מלכתחילה הייתה פונקציה של חוסר תרגול זאת התשובה, אם מלכתחילה הבעיה המקורית נבעה מכך שאתה לא מתרגל מספיק אז אם תתרגל זה יעבוד ואם הבעיה לא נבעה מזה זה לא יעבוד. ש: אז אם כך אז נשאלת השאלה אז מה הייתה הבעיה מלכתחילה זה מובן מאליו. אליעד: לא מובן מאליו יש אנשים שחושבים שתרגול יפתור ...

מאמרים נוספים בנושא אימון אישי - כללי

מאת: דניאל seoאימון אישי - כללי28/12/19279 צפיות
תראו חברים יקרים, אני עוסק בהשגת משכנתאות למסורבים כבר כמעט 10 שנים, אני חייב לציין שהמצב הכי קשה שיכול להיות - זה מצב שבו צריכים לקחת משכנתא כדי לסגור הלוואות או חובות והבנקים פשוט לא מוכנים לאשר את זה.

מאת: דרור אטריאימון אישי - כללי26/03/191287 צפיות
כאשר הבנק מסרב למשכנתא, מגיעים למצב שבו הכול נמצא בסימן שאלה ולא יודעים מה לעשות מכאן. במצב הזה צריכים לעצור דקה אחת, לקחת אוויר ולהחליט מה עושים. הכוונה שלי היא להגיע למצב שבו אתם מבינים שהדרך הנכונה היא להביא מומחה למשכנתאות של מסורבים כדי שיוכל להשיג את האישור הנדרש ולהביא תוצאות.

מאת: דרור אטריאימון אישי - כללי28/10/171988 צפיות
אחת החברות המעניינות ביותר בישראל בעיני היא חברת שבט זבולון, החברה בבעלות יעקוב שאול עוסקת באחד התחומים המעניינים ביותר בעולם הנדל"ן. כלומר מה שהיא עושה, זה לספק ציוד חסר עבור אתרי בנייה.

מאת: דרור אטריאימון אישי - כללי28/10/171955 צפיות
אנחנו נתחיל עם רונית מרום, שהנה אדריכלית מובילה בכל הקשור לדירות יוקרה באשדוד בעיקר, אך גם ברחבי ישראל השונים. רונית נחשבת לחברה באותוו חוג של מעצבי פנים מובילים, שיכולים לקבוע בון טון בעולם הנדל"ן של דירות יוקרה.

מאת: לילה בן הרוש אימון אישי - כללי30/11/161418 צפיות
אחד הנושאים המרתקים ביותר בעבודה עם אנשים, ילדים ובכלל בכל מערכת יחסים, זה הנושא של הרגש האנושי, ויותר מכך - הידיעה שלכל אחד מאיתנו יש את היכולת להפוך למאסטר ברגשות, שזה אומר לדעת להתחבר לכל אדם, לשדרג את כל מערכות היחסים שלנו ושל האנשים שאנחנו מקדמים, ולהרגיש באופן אמיתי הרגשה של שמחה ואהבה.

מאת: ברסלב מאיראימון אישי - כללי28/10/161113 צפיות
בראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ... והוא חובה על כל אדם ונברא להתחדש בכל בוקר שזוכה לקום משינתו, כי לא כולם קמים ואם קמים קמים עם העצבות של האתמול במקום השמחה והתקווה של המחר !

מאת: לילה בן הרוש אימון אישי - כללי07/10/161276 צפיות
בתחילתה של כל שנה כולנו נוהגים לאחל ולהבטיח לעצמנו שינויים פעמים רבות זה פשוט להתנתק מהרגלי עבר שאנחנו מושכים בחיינו ולא ממש מרוצים מהם או שהם לחלוטין אינם משרתים אותנו. והרבה פעמים אנחנו מגיעים לסיומה של שנה שנה חדשה מתחילה ושוב אנחנו מבטיחים לעצמנו את אותן הבטחות מייחלים להיפטר מאותם דפוסים שמעכבים אותנו לצמוח בחיים מי שאנחנו באמת ! רב הדפוסים שאנחנו מנסים לשנות מקורם בדפוסים שהוקנו לנו בגילאי הילדות הצעירים חיים שם בתוך התת מודע שלנו ומעכבים אותנו לחיים שאותם היינו רוצים לחיות !

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica