חפש מאמרים:
שלום אורח
08.07.2020
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

חיפוש זוגיות, פחד מבדידות, פחד לחיות לבד, בדידות חברתית, בדידות רגשית, תחושת בדידות, ביחד או לבד, חרדות ופחדים, התמודדות עם חרדות, פחד להזדקן לבד, חיפ

חיפוש זוגיות,פחד מבדידות, פחד לחיות לבד, בדידות חברתית, בדידות רגשית, תחושת בדידות, ביחד אולבד, חרדות ופחדים, התמודדות עם חרדות, פחד להזדקן לבד, חיפוש אהבה, חיירווקות

הוא ישאל אתהשאלות שלו על התאהבויות אחר כך אתה על זוגיות, מה השאלה?

ש: אמרתי "יש"ויש "אין" ויש את ההבדל ביניהם.

אליעד:בערך.

ש: עכשיו אםאין את ההבדל ביניהם אז יש "יש" ויש "אין" ולא אכפת לי, אז זאת אומרת שמה שמפריע ליבכל הסיפור זה ההבדל עצמו, ההבדל עצמו זה סוג של מחשבה סוג של דעה ואני מנסה להביןאת זה בשביל זה אני חוזר סוג של דעה על "היש" ועל "האין" ואם לא היה את המחשבה הזאתאו הדעה הזאתי אין בעיה. השאלה עכשיו אז אני לא צריך להיפטר לא "מהיש" ולא "מהאין"אלא מההבדל הזה איכשהו קופץ לי ההבדל הזה.

אליעד: הנהאמרת נכון.

ש: אז עכשיויש לי בעיה עם ההבדל עצמו שזה אותה בעיה עצמה בין "היש לבין האין" נכון?

אליעד: אתהמתכוון להגיד שעצם זה שאתה מבדיל או לא מבדיל זה עצמו הבדל הבנו אתה בלופ אינסופי,אוקי הלאה מה את רוצה בזוגיות, כן זה עצמו הבנה גדולה זה שאתה מבין שאתה בלופ זהאומר שעכשיו יש סיכוי שאולי תתחיל פעם אחת לתפוס.

ש: אני דורךעל ההבדלה הזאת לא הייתה לי בעיה.

אליעד: כן אבלזה עצמו הבדלה להגיד "אני לא מבדיל" זה עצמו הבדלה, אוקי מה השאלה שלך?

ש: אני רוצהלדעת מנקודת מבט שלך מה ההבדל בין יש זוגיות לבין הלבד אין זוגיות.

אליעד: הנקודתמבט שלי אומרת שזה הכל תלוי בנקודת המבט שלך, בואי נהיה פרקטיים בואי נדבר על זהאוקי מה זה זוגיות עבורך ומה זה לבד עבורך כי זה קיצון בן אדם יכול להיות בזוגיותולהרגיש לבד, לבד ולהיות בזוגיות מה זה אומר עבורך זוגיות ומה זה אומר עבורך לבד אובואי נקדם את הסיפור מה את באמת רוצה לדעת, מה את רוצה לדעת מה יותר טוב?

ש: לא מה יותרטוב.

אליעד: מהבאמת את רוצה לדעת?

ש: יש את הפחדמבדידות מלהישאר לבד מלהיות לבד זה פחד שמניע הרבה אנשים אז כשנכנסים לתוך הפחד הזהומנסים להבין למה מפחדים אז עולה השאלה מה יותר טוב ולמה זוגיות ולמה לא זוגיות,ולמה לבד וממש.

אליעד: אזבואי ניקח דבר ספציפי ונפרק אותו מה את רוצה פחד להיות לבד?

ש: כן.

אליעד: אוקיאת מפחדת להיות לבד?

ש: כן.

אליעד: ממה אתמפחדת תפרטי "מפחדת ש...", מה זה אומר עבורך להיות לבד שבהלוויה נגיד שאת רק אתתהיי על הארון ולא יהיה עוד מישהו, לא תקשיבי כי בסוף כשמכניסים אותך לקבר מכניסיםאותך לבד.

ש: עד שמגיעיםלנקודת הזאת.

אליעד: אתאומרת רגע שלפני ההלוויה בדרך להלוויה שלא יהיה לבד, רגע את מתכוונת לומר נגיד שלאתמותי ביער לבד שאם את כבר מתה לפחות שיהיו אנשים בהלוויה.

ש: לא אנימדברת על החיים לבד ללא משפחה וללא ילדים וללא בעל.

אליעד: אוקימה עם זה את מפחדת לחיות לבד ללא משפחה ילדים ובעל?

ש: כן.

אליעד:למה?

ש: כי אנימפחדת שאצטרך.

אליעד: אתמכירה בעלי חיים קצת יש לך חתול משהו לשכנה שלך לחברה של השכנה?

ש: היה ליחתול.

אליעד: יפהאיך קראו לו, היה לו משפחה ילדים ובעל?

ש: לא אבל היהלו אותנו.

אליעד: היה לואותך ברור בזכותך עד שהוא לא הכיר אותך הוא היה אומלל, איך שהוא הכיר אותך אמרמצאתי משפחה ילדים ובעל וזהו, זאת האמת את אומרת לא ומה עכשיו את אומרת "לא אבל הואחתול אני לא חתול" אז תסבלי זה מה יש.

ש: אז אנימפחדת מהסבל.

אליעד: אז לאאכפת לך מזה שאת לבד בכלל אכפת לך מלסבול, אז בואי נפרט בואי נהיה פרקטיים מה רעבלהיות לבד.

ש: אני לאיודעת.

אליעד: את לאיודעת מה רע בלהיות לבד?

ש: לא יהיהמישהו שיעזור לי, לא יהיה לי עם מי לדבר.

אליעד: ואםתהיה לך פיליפינית נגיד ויש לך פייסבוק את יכולה לצ'וטט עם אנשים אז את לא לבד ישלך עם מי לדבר.

ש: לא יהיה ליאינטימיות.

אליעד: ואזמה?

ש: זה כמו שלאיהיה לי אוכל זה סוג של צורך.

אליעד: נכוןואם לא יהיה לך אוכל מה קרה אז לא יהיה לך אוכל אז תמותי מהבדידות נו אז מההבעיה?

ש: שאני לארוצה את זה.

אליעד: למה לאמה הבעיה?

ש: למה אני לארוצה את זה?

אליעד: כן למהלא, תקשיבי אני פה מייצג את אלוהים אוקי מי זה אלוהים מי שבא לך בכל מקרה אני אסבירלך מה יש בתפריט לאכול, בתפריט יש גם בדידות וגם זוגיות עכשיו אלוהים הוא השף הואמכין מה שהוא רוצה והוא לא שואל אותך יותר מדי, אוקי עכשיו את נכנסת למסעדה שלו לאשאלו אותך את כבר פה ויש לך בקטלוג גם בדידות וגם ביחד, עכשיו את אומרת לאלוהים"תקשיב אתה יודע ארוחת הצהריים המנה הזאת של הבדידות לא מתאימה לי מה הקטע" ואתמתלוננת הוא שואל אותך "מה הבעיה שלך שאת תהיי בודדה" את אומרת לו "לא רוצה", למהלא בואי ננסה להבין למה לא באמת מה הבעיה שלך, עכשיו אלוהים רוצה שתהיי בודדה מההבעיה?

ש: זה גםנורמות חברתיות.

אליעד: אזנכון ולכן יהיה לך עוד יותר רע, נכון ולכן עכשיו תסבלי כפליים שגם תהיי בודדה וגםבנורמות החברתיות יצחקו עליך אבל מה הבעיה.

ש: היא אוהבתאת עצמה והיא רוצה שמישהו יאהב אותה.

אליעד: חשבתישאת הולכת להגיד הפוך היא לא אוהבת את עצמה ולכן היא רוצה שיאהבו אותה כי אם היאאוהבת את עצמה מה אכפת לה שאוהבים אותה, אני כבר חשבתי שהיא אומרת משפט נכון פתאוםהיא אומרת את ההיפוך, את מתכוונת לומר שהיא רוצה לאהוב את עצמה ולכן היא רוצהשיאהבו אותה כי אם יאהבו אותה זה יגרום לה לאהוב את עצמה יותר.

ש: היא רוצהשמישהו שהיא רוצה יאהב אותה.

אליעד: ומה רעבלשנוא את עצמך תתחילי להתרגל לשנוא את עצמך ואז השתחררת. תקשיבי בואי נהיה פרקטייםמה את מפחדת שיקרה שתהיי בודדה, תני דוגמא שמה שכולם יצאו?

ש: שנניח שאניחולה ואין מישהו שיטפל בי.

אליעד: ומהיקרה אז מה יכול לקרות, רגע אבל מה יקרה ואז מה דרך אגב ואם תהיי עם מישהו קודם כליכול להיות שבגללו תהיי חולה ודבר שני שתהיי חולה יחד איתו.

ש: יכול להיותשתפחדי שהוא לא יביא לך כוס תה זה גם רע.

אליעד: כן לכיתדעי מה הוא יעשה יכול להיות שהוא יגיד מה זאת האישה החולה הזאת וילך עם מישהי אחרתואז תהיי עוד יותר, אבל לא משנה אבל זה כלול בפחד שלה הפחד שלה מזה זה חלק מהפחד.אוקי בואי נתקדם בסיפור אז נגיד שעכשיו את לבד חולה בודדה, ניתקו לך את הטלפון אתמחייגת ונגמרה הסוללה והפסקת חשמל וקמת והחלקת על הרצפה זהו ולמזלך הגרוע גם נפלתעל הכבל חשמל והוא הצית את הבית והבית במדבר ואין לך למי לפנות אז מה הבעיה?

ש: נגמר.

אליעד: נכוןאז מה הבעיה?

ש: שאני רוצהלחיות ושיהיה לי טוב.

אליעד: אז זהאנחנו מבינים אבל מה זה משנה, מה זה משנה איזה תאריך יהיה כתוב על המצבה מה זהמשנה?

ש: זה לא משנהאיזה תאריכים כתוב על המצבה אבל אני רוצה שעד התאריך הזה שיהיה כתוב על המצבה שיהיהלי טוב.

אליעד: אתיכולה לעשות את זה יש לך אופציה כזאת תעודת ביטוח שיהיה לך רק מה שאת רוצה, יש לךאת האופציה?

ש: לא.

אליעד: נו אזזה מה יש אז מה את רוצה, מדברים ברצינות.

ש: נכון איןלי.

אליעד: אין לךאולי יש לך.

ש: זה הבעיהשהיא רוצה משהו אחר ממה שיש?

אליעד: אנימסביר לך משהו אחר תקשיבי את נכנס לך בראש ג'וק שאומר "אני חייבת שהמציאות תהיה ככהולא תהיה ככה" זה ג'וק, עכשיו הג'וק הזה אומר יש הבדל בין יש לאין יש הבדל בין "ישלי חברים לאין לי חברים, יש לי בריאות אין לי בריאות, יש לי חיים אין לי חיים, ישלי אין לי" אוקי זה הג'וק. עכשיו הג'וק הזה איזה ג'וק גם טוב, למה הוא ג'וק גם טובלמה הוא גם טוב.

ש: אנימקדמת.

אליעד: כיבזכותו אנחנו מדברים, לא יודע אם מקדמת את בזכותו את גם מתדרדרת לא רק מתקדמת.

ש: בזכותו אניעושה משהו.

אליעד: כיבזכותו יש חיים על פני האדמה אם היית אומרת "לא משנה לי יש או אין" אז לא היית עושהשום דבר לא הולכת לא באה ואם כולם היו אומרים "אין הבדל בין יש לאין" העולם היהנעצר שזה לא מדויק כי גם כשאין הבדל בין יש לאין העולם ממשיך לפעול, אוקי אבל זהעניין אחר. עכשיו כל זה בדימויים שלנו אז בדימויים שלנו אם אין הבדל בין יש לאיןולא משנה אם אני חולה בריאה, יש זוגיות אין זוגיות אז לא יהיה חיים לא יהיה שוםבשביל מה להתאמץ וכו' לכן הג'וק הזה הוא ג'וק טוב אבל יש לו גם חסרונות שהג'וק הזהגם משגע אותך "ואם יהיה לי רע ואני לא רוצה שיהיה לי רע".

ולכן מה שצריךלעשות זה מה שהסברתי לה על הפחד קהל, זה או לקבל את הג'וק להבין שבזכותו יש חייםולחיות איתו כי בזכותו יש חיים או צ'ק על הראש, בדיוק ואיך פשוט לקחת צעד אחד אחורהאת כל הרצונות צעד אחד אחורה שזה סוג של שיגעון, עכשיו למה זה סוג של שיגעון כי זהנוגד את כל תפיסת החיים אפילו כשאת פותחת טלוויזיה כל מה שמסבירים לך שם מהמשפטהראשון עד למשפט האחרון שאת צריכה להצליח ולהיות שם ושזה נקרא הצלחה וזה נקראכישלון ושזה יותר טוב מזה, בתחרות ומי יהיה הכי טוב ומי יצליח ומי המצליח ומיהמצליח של המצליח ואוי ואבוי אם תיכשל.

נכון ולכן מישמדבר כמוני הוא סוג של חכם למה כי הוא קלט שהם המשוגעים ומי שמדבר רק כמוני הוא גםמשוגע, סתם כי בסוף צריך גם וגם אם אתה תגיד "לא אכפת לי משום דבר" אז גם כן איןמשמעות ואם אתה תגיד "רק אכפת לי" אז אתה גם כן סובל לכן צריך את החיבור. בקיצור ישיתרונות וחסרונות לזוגיות או לבד, יש אני מניח אם תחפשי תמצאי את היתרונותוהחסרונות, מה יותר טוב אין יותר טוב יתרונות וחסרונות זה כמו לשאול מה יותר טובללבוש חולצה כזאת או כזאת, אין זה יש יתרונות בזה ויתרונות בזה. עכשיו זה החיים זהמשחק החיים יתרונות וחסרונות ואני מחליפה את החסרונות האלה בחסרונות האלה ואז אנימשיגה משהו ורע לי ממשהו אחר ואז רע לי ממשהו אחר ואז טוב לי ממשהו אחר.

זה החיים ואםנמאס לך את אומרת "לא יכולה די זה משגע אותי המחשבות האלה" תגידי " הופ לא אכפת לישום דבר, לא יודעת שום דבר לא מבינה שום דבר, לא זוכרת שום דבר לא מבינה שאני פה"ובזה נגמר הדיון, מקסימום תמצאי את עצמך לבד תגידי לעצמך "אני לא לבד יש קירותסביבי רהיטים, החשמל כל כך מאוהב בי שהוא שרף אותי" מה את יודעת, הרצפה התגעגעהאלייך אמרה נשטיח אותה את מבינה כן מה כל הזמן היא דורכת וחוץ מזה אולי הרצפה רצתהלנקום בך את דורכת עליה אמרה עכשיו נעשה לה היפוך נגיד גם יכול להיות.

ש: זאת אומרתשלהיות לבד זאת לא בעיה אלא המחשבה שאני לא צריך להיות לבד זאתי הבעיה.

אליעד: אנימסביר לך משהו להיות לבד זה טוב ורע ולהיות ביחד זה טוב ורע "והבעיה" זה בגלל שאתהמבדיל בין המצבים.

ש: מבדיל זאתאומרת שיש לך מחשבה על הדבר הזה.

אליעד: לא ישלך מחשבה שאתה מבדיל בין יש לאין "יש לי חברים אין לי חברים, אני נמצא על הרצפה אונמצא על הכיסא, אני נמצא מחושמל או נמצא לא מחושמל", לא כשאתה חושב על הדבר כשאתהחושב שהוא שונה מההפך שלו.

ש: שיש לימחשבה על ההבדל ביניהם.

אליעד: תראההיא יושבת פה והיא בראש יש לה שני תרחישים על החיים תרחיש אחד שבעוד עשר שנים יש להמשפחה וילדים היא מדמיינת תמונה היא משפחה וילדים תרחיש שני היא בודדה, יש לה בראששתי תמונות והיא בראש אומרת זה שונה מזה. עכשיו אם היא הייתה יודעת מה יותר טוב היאהייתה רצה אבל גם אין יותר טוב כי גם בזה יש חסרונות וגם בזה יש חסרונות והנה אבלעכשיו וכל מה שיתנו לה היא גם תרצה את זה באופן חלקי והיא גם תשנא את זה באופןחלקי, אתה מבין אבל מאיפה כל הברדק נבע לה בראש כי היא מבדילה בין התמונה הזאתלתמונה הזאת.

ש: ההבדלהעצמה היא הבעיה.

אליעד: היאהבעיה והיא גם הפתרון...

המאמר מאת מאמן אימון אישי/ עסקי / ייעוץ / אליעד כהן - www.EIP.co.il

הכנס לאתרותהנה מעוד יועץ טיפולי, אימון עסקי, חיי רווקות,אימון עיסקי, בדידות רגשית, יעוץ נפשי, מאמן אישי, פחד לחיות לבד, פחדים פוביות,פחד לחיות לבד ועוד ...

 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

מאת: אליעד כהן - היחיד בעולם שמתחייב - 100% אושר אמיתי בשלמות מוחלטת בכל תחומי החיים - נסו ותראו! 

הכנס עכשיו לאתר EIP.co.il ותהנה מאלפי מאמרים + הרצאות וידאו על כל נושאי החיים בכלל, ועל האושר שלך בפרט ...

מאמן אישי / אימון אישי / חרדה / פחד / הפרעת חרדה / טיפול בחרדה / פחדים / דיכאון - EIP.co.il ועוד...

ידע - להצליח

תכנסו ותהנו ...

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת מאמן אישי אליעד כהן אימון אישי Eip.co.il

איך לחנך ילדים, איך לשכנע אנשים, איך לגרום למישהו לחשוב כמוך, איך לגרום למישהו להסכים איתך, כושר שכנוע, איך להסביר משהו, טיפול הוליסטי, מאמן אישי: עכשיו העניין הוא כזה למה לפעמים בן אדם רוצה להסביר משהו למישהו והוא לא מצליח להסביר לו, אתה רוצה להסביר משהו למישהו ואתה לא מצליח להסביר לו. עכשיו יש תיאוריה שאומרת אם אתה רוצה לדעת אם הבנת לך תסביר למישהו ואנחנו נשדרג את זה ותבקש ממנו גם להסביר מה הוא הבין ותראה שהוא באמת הבין ואפילו תסביר למישהו מפגר וככל שהוא יותר מפגר והצלחת להסביר ...

הכשרת עובדים, ניהול מנהלים בארגון, איך להכשיר עובדים, איך לנהל מנהלים, איך לנהל עובדים, פיתוח עובדים, קואצ'ר מומלץ, טיפול נפשי: עכשיו הנושא הוא כזה אחת הטעויות שעושים מנהלים, יש בעיקרון בארגון שני סוגי עובדים יש עובדים שיש להם מטרה מאוד מוגדרת וספציפית שהם בעצם התחליף הכי זול לרובוט כאילו זאת אומרת יש איזה עבודה מסוימת שהם צריכים לעשות עושים אותה רק פשוט במקום להביא רובוט כי אין רובוט שיעשה את זה אז הם עושים את זה, עכשיו זה עובדים שאין צורך שיהיה להם שכל אפילו יש צורך שלא יהיה ...

הערכה עצמית רעה, עודף ערך עצמי, דימוי עצמי גבוה מידי, חוסר ביטחון עצמי, הסרט הסוד, מפחד להתחיל עם בחורה, אימון אישי לחיים, אימון אישי מומלץ: עכשיו הנושא הוא כזה לפעמים דימוי עצמי גבוהה וערך עצמי גבוהה דופק את הבן אדם, עכשיו מראש בא נגיד שאם היה לו לבן אדם דימוי עצמי באמת גבוהה זה לא היה דופק אותו בסדר אבל בא נדבר על דימוי עצמי כאילו גבוהה, גבוהה אבל דופק את הבן אדם. מה לדוגמא נגיד בן אדם בוא ניתן דוגמא קלאסית נגיד בן אדם מפחד להתחיל עם בחורה כי יש לו דימוי עצמי מאוד גבוהה שהוא ...

אימון אישי, ממי ללמוד, איך לבחור מטפל, איך לבחור מאמן, איך לבחור יועץ, אימון עסקי, מורה רוחני, מאמן אישי לחיים: אז עשו כדלקמן יש את הנושא שאומר שיש בן אדם שיביא לך דגים ויש בן אדם שילמד אותך לדוג, מכירים את הנושא אם מישהו רוצה לשלוט בך הוא יעדיף לתת לך דגים ככה אתה צריך לחזור מחר לקחת עוד דגים, אם הוא רוצה להיפטר ממך כי נמאס לו לראות אותך אז הוא לא ייתן לך לא דגים ולא ילמד אותך לדוג כדי שתמות ברעב והוא לא יראה אותך יותר. אבל אם הוא יודע שזה בלתי אפשרי, סתם פשוט ניסיתי להפוך כאילו ...

לא רוצה לפחד מהמוות, ניסיונות התאבדות, מחשבות אובדניות, התגרות במוות, חרדה מהמוות, מחשבה טורדנית, מטפל רגשי, יועץ טיפולי: עכשיו השאלה היא כזאת יש מישהי נגיד לצורך העניין, מישהי מישהו לצורך העניין זאת מישהי שהתופעה המתוארת היא כדלקמן נניח היא ראתה בטלוויזיה משהו בחדשות "מישהי התאבדה, התאבדה עם צעיף", אוקי היא עכשיו נכנסה למחשבה טורדנית היא צריכה לבדוק אם אפשר להתאבד עם צעיף או לא היא הולכת נגיד עכשיו לא היה לה צעיף אז נגיד היה לה בבית כבל של טלפון סלולרי, היא לקחה את הכבל קשרה ...

הססנות, מה זה fomo, חשש מהחמצה, תחושת החמצה בחיים, התמודדות עם תחושת החמצה, fear of missing out, אימון אישי לחיים, מטפל אישי: עכשיו יש תופעה שנקראת FOMO. ש: מה זה FOMO? אליעד: FOMO זה ראשי תיבות fear of missing out אתה מפחד להחמיץ דברים. ש: פחד מלהחמיץ דברים. אליעד: כן. ש: מוכר לי. אליעד: אתה אומר לבן אדם "אולי תצא עם זאתי, לא אני מפחד להחמיץ את האחרות, אולי תעשה ככה למה שלא תהנה בסרט, אני מפחד להחמיץ סרט אחר". ש: אוקי החמצה כלשהי. אליעד: נכון, מה עושים עם זה אתה בא לעשות תרגיל ...

שיפור הישגים, פתרון בעיות, התפתחות אישית, כמה לתרגל, תרגול מיומנות, פיתוח מיומנות, מטפל רוחני, הכוונה אישית: מה אתה אומר? ש: אוקי הבנתי אז בסופו של דבר מתי באמת התרגול עובד? אליעד: התרגול עובד כשהבעיה מלכתחילה הייתה פונקציה של חוסר תרגול זאת התשובה, אם מלכתחילה הבעיה המקורית נבעה מכך שאתה לא מתרגל מספיק אז אם תתרגל זה יעבוד ואם הבעיה לא נבעה מזה זה לא יעבוד. ש: אז אם כך אז נשאלת השאלה אז מה הייתה הבעיה מלכתחילה זה מובן מאליו. אליעד: לא מובן מאליו יש אנשים שחושבים שתרגול יפתור ...

מאמרים נוספים בנושא אימון אישי - כללי

מאת: דניאל seoאימון אישי - כללי28/12/19748 צפיות
תראו חברים יקרים, אני עוסק בהשגת משכנתאות למסורבים כבר כמעט 10 שנים, אני חייב לציין שהמצב הכי קשה שיכול להיות - זה מצב שבו צריכים לקחת משכנתא כדי לסגור הלוואות או חובות והבנקים פשוט לא מוכנים לאשר את זה.

מאת: דרור אטריאימון אישי - כללי26/03/191732 צפיות
כאשר הבנק מסרב למשכנתא, מגיעים למצב שבו הכול נמצא בסימן שאלה ולא יודעים מה לעשות מכאן. במצב הזה צריכים לעצור דקה אחת, לקחת אוויר ולהחליט מה עושים. הכוונה שלי היא להגיע למצב שבו אתם מבינים שהדרך הנכונה היא להביא מומחה למשכנתאות של מסורבים כדי שיוכל להשיג את האישור הנדרש ולהביא תוצאות.

מאת: דרור אטריאימון אישי - כללי28/10/172059 צפיות
אחת החברות המעניינות ביותר בישראל בעיני היא חברת שבט זבולון, החברה בבעלות יעקוב שאול עוסקת באחד התחומים המעניינים ביותר בעולם הנדל"ן. כלומר מה שהיא עושה, זה לספק ציוד חסר עבור אתרי בנייה.

מאת: דרור אטריאימון אישי - כללי28/10/172040 צפיות
אנחנו נתחיל עם רונית מרום, שהנה אדריכלית מובילה בכל הקשור לדירות יוקרה באשדוד בעיקר, אך גם ברחבי ישראל השונים. רונית נחשבת לחברה באותוו חוג של מעצבי פנים מובילים, שיכולים לקבוע בון טון בעולם הנדל"ן של דירות יוקרה.

מאת: לילה בן הרוש אימון אישי - כללי30/11/161504 צפיות
אחד הנושאים המרתקים ביותר בעבודה עם אנשים, ילדים ובכלל בכל מערכת יחסים, זה הנושא של הרגש האנושי, ויותר מכך - הידיעה שלכל אחד מאיתנו יש את היכולת להפוך למאסטר ברגשות, שזה אומר לדעת להתחבר לכל אדם, לשדרג את כל מערכות היחסים שלנו ושל האנשים שאנחנו מקדמים, ולהרגיש באופן אמיתי הרגשה של שמחה ואהבה.

מאת: ברסלב מאיראימון אישי - כללי28/10/161189 צפיות
בראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ... והוא חובה על כל אדם ונברא להתחדש בכל בוקר שזוכה לקום משינתו, כי לא כולם קמים ואם קמים קמים עם העצבות של האתמול במקום השמחה והתקווה של המחר !

מאת: לילה בן הרוש אימון אישי - כללי07/10/161349 צפיות
בתחילתה של כל שנה כולנו נוהגים לאחל ולהבטיח לעצמנו שינויים פעמים רבות זה פשוט להתנתק מהרגלי עבר שאנחנו מושכים בחיינו ולא ממש מרוצים מהם או שהם לחלוטין אינם משרתים אותנו. והרבה פעמים אנחנו מגיעים לסיומה של שנה שנה חדשה מתחילה ושוב אנחנו מבטיחים לעצמנו את אותן הבטחות מייחלים להיפטר מאותם דפוסים שמעכבים אותנו לצמוח בחיים מי שאנחנו באמת ! רב הדפוסים שאנחנו מנסים לשנות מקורם בדפוסים שהוקנו לנו בגילאי הילדות הצעירים חיים שם בתוך התת מודע שלנו ומעכבים אותנו לחיים שאותם היינו רוצים לחיות !

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica