חפש מאמרים:
שלום אורח
07.07.2020
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

יוגה, מדיטציה, לתרגל מדיטציה, לתרגל יוגה, מה טוב במדיטציה? מה טוב ביוגה? מה רע ביוגה? מה רע במדיטציה? התבוננות במדיטציה, השפעת המדיטציה, איך להיות מאו

יוגה, מדיטציה,לתרגל מדיטציה, לתרגל יוגה, מה טוב במדיטציה? מה טוב ביוגה? מה רע ביוגה? מה רעבמדיטציה? התבוננות במדיטציה, השפעת המדיטציה, איך להיות מאושר? להשתיק אתהמחשבות

ש: דיברת פעםעל יוגה אתה יכול להסביר לי מה זה יוגה ולמה אתה עשית יוגה?

אליעד: אתהבטוח שאני דיברתי על יוגה?

ש: כן.

אליעד: אוקימה אתה רוצה לדעת?

ש: בדיוק עליוגה אני לא מבין למה אנשים עושים את זה, למה אתה עשית יוגה מה רצית להשיג בזה?

אליעד: תקשיבקודם כל יוגה זאת מילה, מה אתה יודע על יוגה כלום?

ש: אנשיםיושבים ולא עושים כלום.

אליעד: אתהמתכוון לומר מדיטציה אולי.

ש: מה אתהעשית ולמה עשית את זה?

אליעד: תקשיבאני היה לי טוב עם עצמי ורציתי שיהיה לי יותר טוב, אוקי עוד פעם אני היה לי טוב עםעצמי רציתי שיהיה לי יותר טוב למזלי הטוב או הגרוע גם היה לי רע עם עצמי רציתישיהיה פחות רע, גם היה לי טוב ורציתי שיהיה לי יותר טוב גם היה לי רע רציתי שיהיהפחות רע. זה שני הדברים שדחפו אותי 1. זה הגזר של "אני רוצה שיהיה יותר טוב שללהשתדרג" 2. זה המקל של "רע לי אני רוצה שיהיה פחות רע" ואז אתה מחפש שיטות כל מינישיטות ואז אומרים לך יש דבר שהוא בריא לגוף ולנפש יש דבר שהוא בריא לנפש כל מינישיטות ותיאוריות.

ש: אוקי מהההבדל בין יוגה למדיטציה?

אליעד: זהפחות פיזי וזה יותר פיזי.

ש: יוגה היאיותר פיזי אז מה זה מדיטציה?

אליעד: למהאתה שואל אתה רוצה להכיר את השיטה לך לגוגל תכתוב מדיטציה ותגיע אלי עוד פעם אתהואז אתה לא תשאל אותי מה זאת מדיטציה.

ש: אני רוצהלדעת למה אתה עשית מדיטציה.

אליעד: כיחשבתי שזה יכול לעזור לי.

ש: איךבאיזה?

אליעד: מההשכל שבדבר?

ש: כן.

אליעד: אחתההנחות אומרת שהסיבה שרע לך כאילו מה ההיגיון לומר שמדיטציה יכולה לעזור, אוקי מהההיגיון כי בעיקרון נגיד שמציק לך משהו ויש בזה שכל בדבר קודם כל אם מציק לך משהואתה אומר "מה מציק לי המחשבה אז אולי אם אני אעשה מדיטציה ואני אצליח להתרכז במשהוואצליח להיות רגוע אולי זה כאילו ירגיע אותי יהיה לי פחות רע" זה מהיבט אחד. עכשיולמה שבן אדם יחשוב שמדיטציה תעשה לו פחות רע זה הגיוני כי אם אתה תחשוב פחות עלדברים שמציקים לך יהיה לך פחות רע, עכשיו למה שבן אדם יחשוב שמדיטציה תעשה לו טוב,למה כי השאלה היא איך אתה תופס טוב אם אתה תופס טוב שיש לך רצון והוא מתמלא אזמדיטציה לא יכולה לעשות לך טוב כי מדיטציה היא סוג של מוציאה אותך מהרצון שלך אבלאם אתה תופס טוב כמצב שבו אין קונפליקט בין הרצון שלך לבין המציאות אז מדיטציהיכולה לעשות לך טוב כי אם לא יהיה לך רצון אז כאילו ממילא זה נקרא טוב.

עוד פעם השאלהמה אתה מגדיר כטוב אם אתה מגדיר טוב כמקום שאין בו קונפליקט אז מדיטציה יכולה לעשותלך טוב כי אין קונפליקט אם אתה מגדיר טוב כמצב שבו יש לך מטרה ואתה משיג אותה אזמדיטציה לא עושה לך טוב כי במדיטציה אין איזו מטרה להשיג אותה מדיטציה כאילו אמורהלהוציא אותך מהמטרות. בין כך ובין כך עכשיו למה שיוגה תעשה לך טוב, לדוגמא למהשיוגה תעשה טוב מה ההיגיון בלומר שיוגה תעשה טוב.

ש: מה זה יוגהמדיטציה אתה מתכוון לאותה מילה?

אליעד: לאיוגה זה משהו אחר יוגה זה יותר פעילות של הגוף כל מיני תרגילי יוגה כל מיני אתה שםאת הגוף בכל מיני זוויות דברים כאלה. כי אז אם אתה עושה יוגה אתה מרגיש יותר טוב עםעצמך, מה זאת אומרת אם אתה מזדהה עם הגוף שלך והגוף שלך חולה אז רע לך אם אתה מזדההעם הגוף שלך ואתה עושה תרגילי יוגה והגוף שלך נהיה יותר גמיש יותר פה יותר שם אזאתה נהיה יותר טוב לך זה הסיפור.

ש: אוקי רגעאז למה הפסקת לעשות את זה אם אפשר לשאול?

אליעד: כי זהלא עזר מה זאת אומרת זה לא עזר, אני אתן לך דוגמא נגיד שאתה רעב ורע לך אתה הולךלאכול טוב לך נכון כי אכלת נהיה לך טוב אבל זה מוגבל, מה זאת אומרת זה מוגבל כי אםאתה נגיד רעב יש לך בעיה אכלת כאילו פתרת את הבעיה אבל מה האמת שאתה יודע מראששהבעיה תחזור עוד כמה שעות עוד פעם. עכשיו השאלה היא מה אתה מחפש אם אתה אומר "אנימספיק לי פתרון יחסי" אז בסדר לך תאכל זה תשבע עוד שלוש שעות תחזור עוד פעם אבל אםאתה אומר "לא אני רוצה לפתור אחת ולתמיד את העניין אז יוגה ומדיטציה הדברים האלה לאעוזרים כי בהם גם חיסרון הם לא פותרים לך את הבעיה בשורש. יש רמות של פתרון יש רמותוברמה העמוקה הידיעה הקיום הדברים האלה אתה צריך לפתור אותם בצורה יותר עמוקה מאשרשב תעשה מדיטציה או שב תעשה יוגה.

ש: אוקי כשאתהנגיד עושה יוגה אתה מתבונן במשהו.

אליעד: לאיוגה זה פחות התבוננות באופן יחסי יש כאלה שיגידו לך שיוגה מקורית זה יותרהתבוננות, יש כאלה שיגידו לך שהיוגה המקורית זה רק התבוננות ועשו תרגילים שיעזרו לךלהתבונן ואז אנשים עכשיו עושים את התרגילים בלי להתבונן כמו בהרבה דברים. היוגההמקורית מטרתה הייתה בכלל להתבונן התבוננות ואז עשו תרגילים פיזיים שכשתעשה אותם זהיעזור לך להתבונן תפיסתית אבל אז אנשים אמרו טוב בא ניקח את התרגילים נעזוב אתההתבוננות. אז מה אתה מנסה להבין?

ש: מנסה להביןשבשביל להתבונן אז קארמה של יוגים יוגה יכול לעזור כאילו או שלא.

אליעד: מה זהיוגה?

ש: פשוט לשבתולהתבונן.

אליעד: לאיוגה זה לא לשבת ולהתבונן יוגה זה משהו אחר אתה מבלבל יוגה ומדיטציה.

ש: אזמדיטציה.

אליעד: כייוגה זה משהו אחר יוגה זה ממש תרגילים שאתה עושה תרגילים פיזיים.

ש:מדיטציה.

אליעד: אוקיהאם מדיטציה יכולה לעזור לך להתבונן תשובה כן, ההיגיון אומר שאם אתה יושב במקוםואתה חושב על משהו זה יכול לעזור לך להתבונן אלא מה השאלה מה אתה מגדיר להתבונן, מהזה להתבונן וגם האם אתה חייב לשבת במקום כי בעיקרון בשלמות אתה אמור להתבונן במהשאתה פועל לא רק בלשבת במקום, עכשיו יש כאלה שיגידו תעשה מדיטציה תוך כדי תנועהתקשיב השאלה היא המהותית זה מה אתה מנסה להתבונן ואיך אתה מנסה להתבונן זאת מהותהשאלה זה לא משנה אם אתה יושב רוקד עומד קופץ רב עם מישהו לא משנה, השאלה היא מהאתה מתבונן כשאתה אומר "אני מנסה להתבונן" במה מתבונן?

ש: שליטהבמחשבה לא אז לאן מתבוננים אם לא במחשבה?

אליעד: מהקשור שליטה במחשבה, כן קודם כל יש כאלה תעשה מדיטציה תסתכל על הנקודה שם ותחשוב רקעליה זאת המדיטציה שלו.

ש: אבל אתה לאבאמת יכול לחשוב רק עליה.

אליעד: ברוראז מה אבל מנסים, מנסים הכל אנשים מנסים הכל.

ש: המחשבה רצהלא יעזור כלום.

אליעד: זהתגיד לאלה שעושים מדיטציה.

ש: אני לאצריך להגיד להם אני יודע את זה בלי שעשיתי אני מבין את זה.

אליעד: יפהחסכת, חסכת את הזמן יותר מהשנים שאני חי היא ישבה במדיטציה.

ש: אז למה ישכאלו שאומרים שהם כן הפסיקו עם המחשבה.

אליעד: למה ישכאלה שאומרים שבגן עדן יותר טוב, למה יש כאלה שאומרים שאלוהים ברא את העולם יש כאלהשאומרים הרבה דברים אז מה אם הם אומרים, מה זה איזו שאלה זאת יש כאלה שאומרים מה זהיש כאלה שאומרים.

ש: כי הבנתישזה יוביל לזה.

אליעד: אתהשואל למה הבנת או למה יש כאלה שאומרים?

ש: אני שואלאת שניהם, כבר אני לא שואל זהו.

אליעד: תקשיבעוד פעם מהות השאלה היא מה ההתבוננות המרכזית שלך זאת מהות השאלה, עכשיו אני מסבירעוד פעם במדיטציה אני לא נגד התבוננות אבל השאלה היא איזה סוג של התבוננות עכשיובמדיטציה אין לך את ההתבוננויות שאנחנו מדברים עליהם אין לך התבוננות של לקחת תהליךולנסות ללמוד ממנו אין את הדברים האלה במדיטציה זה סוג אחר של התבוננות זה משהואחר, אין את התהליך של בא ניקח דבר ונראה מה המהות ומה הצורה למרות שיגידו לך כן ישאבל זה לא בדיוק אותו דבר אין אתה התהליך של לקחת את הרצון ולחקור אותו פנימה איןאת התהליכים האלה זה דברים אחרים מדיטציה זה משהו אחר, מדיטציה כמו סוג של תנסהלברוח מעצמך סוג של.

ש: ומה"שבקרויה זאזן" זה כן דומה?

אליעד: באופןיחסי זה יותר קרוב.

ש: מה היאעושה?

אליעד: שאלותהיא כאילו אומרת תשאל את עצמך, השאלה עד איזה רמה היא שואלה עד איזה רמה מגיעיםההפכים.

ש: יש שאלותשכבר אין לך תשובות עליהן.

אליעד: אז מהעושים שואלים עד שמוצאים תשובה. טוב אתה קיבלת, אתה הבנת?

ש: כן.

אליעד: מה אתהמבין, לפי מה שאני אמרתי מה הבנת?

ש: שתלויבהתבוננות וכאילו מה ההתבוננות ולא מה כאילו.

אליעד: ולאאיך עשית.

ש: כן.

אליעד: אם אתהנגיד תעשה מדיטציה לך זה יעזור יותר מלאנשים אחרים שעושים מדיטציה, למה כי הכרתאותי כבר קודם כי אם אתה כבר תשב לעשות מדיטציה אתה כנראה תחשוב על משהו אחר. תראהלמרות שיש כאלה נגיד שאתה תעשה מדיטציה גם יש הרבה סוגים של מדיטציה יש כאלו שיגידולך במדיטציה תנסה לרוקן את המחשבות לנקות את המחשבות עכשיו זה נגיד מדיטציה לא טובההוא צוחק הוא חושב שזה לא אפשרי ואני אומר לך שזאת דרך לא טובה כי זה לא אפשרי, מהזאת אומרת הכוונה היא שגם אם אתה מצליח לרוקן את המחשבות אתה אף פעם לא יכול לרוקןאותן לגמרי אתה פשוט חושב על משהו אחר, עכשיו יש כאלה שיגידו לך "לא נכון לא חשבתיעל כלום" בסדר.

ש: רק מת לאיכול לחשוב על כלום גם זה לא בטוח.

אליעד: אתה לאבטוח בזה.

ש: הם מתאריםשקט דממה יש לפעמים פעולות כאלה של אנשים שאמרו שהוא מתאר ממש את המקום הזה שלהילדות כאלו.

אליעד: ישאנשים שמספרים שהם חזרו בתשובה או בשאלה והם גם חוו סוג של היעלמות, מה האמת שבאופןיחסי הוא חווה סוג של היעלמות אבל זה לא מוחלט. תקשיב תנסה אתה תעזוב תנסה.

ש: ניסיתי זהלא.

אליעד: אז מההשאלה?

ש: איןשאלה.

אליעד: אז אםזה לא עבד לך אז למה אנחנו...

המאמר מאת מאמן אימון אישי/ עסקי / ייעוץ / אליעד כהן - www.EIP.co.il

הכנס לאתרותהנה מעוד מומלץ, מאמן עסקי מומלץ, NLP, רע,פילוסופיה, מה טוב ביוגה..., יעוץ, מאמן אישי, NLP, לקוחות ועוד ...

 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

מאת: אליעד כהן - היחיד בעולם שמתחייב - 100% אושר אמיתי בשלמות מוחלטת בכל תחומי החיים - נסו ותראו! 

הכנס עכשיו לאתר EIP.co.il ותהנה מאלפי מאמרים + הרצאות וידאו על כל נושאי החיים בכלל, ועל האושר שלך בפרט ...

מאמן אישי / אימון אישי / חרדה / פחד / הפרעת חרדה / טיפול בחרדה / פחדים / דיכאון - EIP.co.il ועוד...

ידע - להצליח

תכנסו ותהנו ...

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת מאמן אישי אליעד כהן אימון אישי Eip.co.il

איך לחנך ילדים, איך לשכנע אנשים, איך לגרום למישהו לחשוב כמוך, איך לגרום למישהו להסכים איתך, כושר שכנוע, איך להסביר משהו, טיפול הוליסטי, מאמן אישי: עכשיו העניין הוא כזה למה לפעמים בן אדם רוצה להסביר משהו למישהו והוא לא מצליח להסביר לו, אתה רוצה להסביר משהו למישהו ואתה לא מצליח להסביר לו. עכשיו יש תיאוריה שאומרת אם אתה רוצה לדעת אם הבנת לך תסביר למישהו ואנחנו נשדרג את זה ותבקש ממנו גם להסביר מה הוא הבין ותראה שהוא באמת הבין ואפילו תסביר למישהו מפגר וככל שהוא יותר מפגר והצלחת להסביר ...

הכשרת עובדים, ניהול מנהלים בארגון, איך להכשיר עובדים, איך לנהל מנהלים, איך לנהל עובדים, פיתוח עובדים, קואצ'ר מומלץ, טיפול נפשי: עכשיו הנושא הוא כזה אחת הטעויות שעושים מנהלים, יש בעיקרון בארגון שני סוגי עובדים יש עובדים שיש להם מטרה מאוד מוגדרת וספציפית שהם בעצם התחליף הכי זול לרובוט כאילו זאת אומרת יש איזה עבודה מסוימת שהם צריכים לעשות עושים אותה רק פשוט במקום להביא רובוט כי אין רובוט שיעשה את זה אז הם עושים את זה, עכשיו זה עובדים שאין צורך שיהיה להם שכל אפילו יש צורך שלא יהיה ...

הערכה עצמית רעה, עודף ערך עצמי, דימוי עצמי גבוה מידי, חוסר ביטחון עצמי, הסרט הסוד, מפחד להתחיל עם בחורה, אימון אישי לחיים, אימון אישי מומלץ: עכשיו הנושא הוא כזה לפעמים דימוי עצמי גבוהה וערך עצמי גבוהה דופק את הבן אדם, עכשיו מראש בא נגיד שאם היה לו לבן אדם דימוי עצמי באמת גבוהה זה לא היה דופק אותו בסדר אבל בא נדבר על דימוי עצמי כאילו גבוהה, גבוהה אבל דופק את הבן אדם. מה לדוגמא נגיד בן אדם בוא ניתן דוגמא קלאסית נגיד בן אדם מפחד להתחיל עם בחורה כי יש לו דימוי עצמי מאוד גבוהה שהוא ...

אימון אישי, ממי ללמוד, איך לבחור מטפל, איך לבחור מאמן, איך לבחור יועץ, אימון עסקי, מורה רוחני, מאמן אישי לחיים: אז עשו כדלקמן יש את הנושא שאומר שיש בן אדם שיביא לך דגים ויש בן אדם שילמד אותך לדוג, מכירים את הנושא אם מישהו רוצה לשלוט בך הוא יעדיף לתת לך דגים ככה אתה צריך לחזור מחר לקחת עוד דגים, אם הוא רוצה להיפטר ממך כי נמאס לו לראות אותך אז הוא לא ייתן לך לא דגים ולא ילמד אותך לדוג כדי שתמות ברעב והוא לא יראה אותך יותר. אבל אם הוא יודע שזה בלתי אפשרי, סתם פשוט ניסיתי להפוך כאילו ...

לא רוצה לפחד מהמוות, ניסיונות התאבדות, מחשבות אובדניות, התגרות במוות, חרדה מהמוות, מחשבה טורדנית, מטפל רגשי, יועץ טיפולי: עכשיו השאלה היא כזאת יש מישהי נגיד לצורך העניין, מישהי מישהו לצורך העניין זאת מישהי שהתופעה המתוארת היא כדלקמן נניח היא ראתה בטלוויזיה משהו בחדשות "מישהי התאבדה, התאבדה עם צעיף", אוקי היא עכשיו נכנסה למחשבה טורדנית היא צריכה לבדוק אם אפשר להתאבד עם צעיף או לא היא הולכת נגיד עכשיו לא היה לה צעיף אז נגיד היה לה בבית כבל של טלפון סלולרי, היא לקחה את הכבל קשרה ...

הססנות, מה זה fomo, חשש מהחמצה, תחושת החמצה בחיים, התמודדות עם תחושת החמצה, fear of missing out, אימון אישי לחיים, מטפל אישי: עכשיו יש תופעה שנקראת FOMO. ש: מה זה FOMO? אליעד: FOMO זה ראשי תיבות fear of missing out אתה מפחד להחמיץ דברים. ש: פחד מלהחמיץ דברים. אליעד: כן. ש: מוכר לי. אליעד: אתה אומר לבן אדם "אולי תצא עם זאתי, לא אני מפחד להחמיץ את האחרות, אולי תעשה ככה למה שלא תהנה בסרט, אני מפחד להחמיץ סרט אחר". ש: אוקי החמצה כלשהי. אליעד: נכון, מה עושים עם זה אתה בא לעשות תרגיל ...

שיפור הישגים, פתרון בעיות, התפתחות אישית, כמה לתרגל, תרגול מיומנות, פיתוח מיומנות, מטפל רוחני, הכוונה אישית: מה אתה אומר? ש: אוקי הבנתי אז בסופו של דבר מתי באמת התרגול עובד? אליעד: התרגול עובד כשהבעיה מלכתחילה הייתה פונקציה של חוסר תרגול זאת התשובה, אם מלכתחילה הבעיה המקורית נבעה מכך שאתה לא מתרגל מספיק אז אם תתרגל זה יעבוד ואם הבעיה לא נבעה מזה זה לא יעבוד. ש: אז אם כך אז נשאלת השאלה אז מה הייתה הבעיה מלכתחילה זה מובן מאליו. אליעד: לא מובן מאליו יש אנשים שחושבים שתרגול יפתור ...

מאמרים נוספים בנושא אימון אישי - כללי

מאת: דניאל seoאימון אישי - כללי28/12/19746 צפיות
תראו חברים יקרים, אני עוסק בהשגת משכנתאות למסורבים כבר כמעט 10 שנים, אני חייב לציין שהמצב הכי קשה שיכול להיות - זה מצב שבו צריכים לקחת משכנתא כדי לסגור הלוואות או חובות והבנקים פשוט לא מוכנים לאשר את זה.

מאת: דרור אטריאימון אישי - כללי26/03/191730 צפיות
כאשר הבנק מסרב למשכנתא, מגיעים למצב שבו הכול נמצא בסימן שאלה ולא יודעים מה לעשות מכאן. במצב הזה צריכים לעצור דקה אחת, לקחת אוויר ולהחליט מה עושים. הכוונה שלי היא להגיע למצב שבו אתם מבינים שהדרך הנכונה היא להביא מומחה למשכנתאות של מסורבים כדי שיוכל להשיג את האישור הנדרש ולהביא תוצאות.

מאת: דרור אטריאימון אישי - כללי28/10/172058 צפיות
אחת החברות המעניינות ביותר בישראל בעיני היא חברת שבט זבולון, החברה בבעלות יעקוב שאול עוסקת באחד התחומים המעניינים ביותר בעולם הנדל"ן. כלומר מה שהיא עושה, זה לספק ציוד חסר עבור אתרי בנייה.

מאת: דרור אטריאימון אישי - כללי28/10/172040 צפיות
אנחנו נתחיל עם רונית מרום, שהנה אדריכלית מובילה בכל הקשור לדירות יוקרה באשדוד בעיקר, אך גם ברחבי ישראל השונים. רונית נחשבת לחברה באותוו חוג של מעצבי פנים מובילים, שיכולים לקבוע בון טון בעולם הנדל"ן של דירות יוקרה.

מאת: לילה בן הרוש אימון אישי - כללי30/11/161503 צפיות
אחד הנושאים המרתקים ביותר בעבודה עם אנשים, ילדים ובכלל בכל מערכת יחסים, זה הנושא של הרגש האנושי, ויותר מכך - הידיעה שלכל אחד מאיתנו יש את היכולת להפוך למאסטר ברגשות, שזה אומר לדעת להתחבר לכל אדם, לשדרג את כל מערכות היחסים שלנו ושל האנשים שאנחנו מקדמים, ולהרגיש באופן אמיתי הרגשה של שמחה ואהבה.

מאת: ברסלב מאיראימון אישי - כללי28/10/161189 צפיות
בראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ... והוא חובה על כל אדם ונברא להתחדש בכל בוקר שזוכה לקום משינתו, כי לא כולם קמים ואם קמים קמים עם העצבות של האתמול במקום השמחה והתקווה של המחר !

מאת: לילה בן הרוש אימון אישי - כללי07/10/161349 צפיות
בתחילתה של כל שנה כולנו נוהגים לאחל ולהבטיח לעצמנו שינויים פעמים רבות זה פשוט להתנתק מהרגלי עבר שאנחנו מושכים בחיינו ולא ממש מרוצים מהם או שהם לחלוטין אינם משרתים אותנו. והרבה פעמים אנחנו מגיעים לסיומה של שנה שנה חדשה מתחילה ושוב אנחנו מבטיחים לעצמנו את אותן הבטחות מייחלים להיפטר מאותם דפוסים שמעכבים אותנו לצמוח בחיים מי שאנחנו באמת ! רב הדפוסים שאנחנו מנסים לשנות מקורם בדפוסים שהוקנו לנו בגילאי הילדות הצעירים חיים שם בתוך התת מודע שלנו ומעכבים אותנו לחיים שאותם היינו רוצים לחיות !

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica