חפש מאמרים:
שלום אורח
05.07.2020
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

אינטימיות זוגית, אינטימיות בזוגיות, פתיחות בזוגיות, פתיחות רגשית, להביע רגשות, לשתף בזוגיות, שיתוף זוגי, אמון בזוגיות, אהבה בלי תנאים, הבעת רגשות

אינטימיות זוגית,אינטימיות בזוגיות, פתיחות בזוגיות, פתיחות רגשית, להביע רגשות, לשתף בזוגיות,שיתוף זוגי, אמון בזוגיות, אהבה בלי תנאים, הבעת רגשות

ש: איך יוצריםאינטימיות זוגית.

אליעד: יפה מהאת חושבת, איך את חושבת שאני הולך לענות לך?

ש: למה צריךליצור אותה.

אליעד: לא זאתכבר תיאוריה גדולה מדי, מה זה אינטימיות זוגית זאת סיסמה. הדרך למצוא אינטימיותזוגית היא על ידי זה שקודם כל מגדירים מה זה אינטימיות זוגית, הבנת מה זה אינטימיותזוגית עבורך?

ש: זה מקוםשבו יש איזשהו דיאלוג שבו יש חשיפה הדרגתית.

אליעד: תנסילא להשתמש במושגים פסיכולוגיים דברי מה זה אומר פרקטית.

ש: פרקטית אניחושפת על החיים שלי הוא חושף על החיים שלו זה מצב שהוא.

אליעד: רגעחברים אחרי ההפסקה.

ש: נוצר שירכזה יפה על ידי המילים שלי על ידי המילים שלו.

אליעד: עודפעם נוצר מה, חברים אנחנו איתה כן.

ש: אני שואלתאת זה מהסיבה שלאחרונה נתקעתי בזה.

אליעד: אניעוד לא כל כך הבנתי מה זה אינטימיות זוגית כי בהתחלה הסברת משהו ספציפי ואחר כךעברת כזה את יכולה להגיד שזה גם וגם.

ש: יש איזובעיה מהסיפור שלה.

אליעד: לא,תגדירי מה זה אינטימיות זוגית את מתכוונת בואו נגדיר זוגית אנחנו יודעים מה זהאינטימיות פירושו מוסתר נכון, את רוצה כאילו איך את יכולה לשתף אותו בדברים מוסתריםשכאילו תרגישי שאת יכולה לבטא מולו רגשות אישיים שלך.

ש:פתיחות.

אליעד: לא,פתיחות סופר.

ש: תקשורתשיוצרת דיאלוג זוגי.

אליעד: דיאלוגזוגי זה לא אינטימיות זוגית נכון, היא אמרה אינטימיות זוגית דיאלוג זוגי פשוט תדבריאיתו יותר בסדר, אינטימי זה גם דברים אישיים.

ש: יצאשאינטימי זה סתם חיבוקים וכאלה לא?

אליעד: נכוןרגשי, אוקי טוב בואי תמשיכי את השאלה תמשיכי תפרטי.

ש: אני אומרתזה עלה בעקבות איזו סיטואציה שנתקעתי במישהו שבוא נגיד שברמה הפיזית היה שם חיבורמאוד יפה ברמה המילולית היה איזשהו משהו שהוא לא ידע לבטא את עצמו.

אליעד: הוא לאידע או לא הצליח לבטא את עצמו?

ש: לא יודעתלא הצליח לא ידע.

אליעד: לא, לאידע זה הוא נכה הוא לא יודע לדבר לא הצליח פירושו אולי הוא לא הרגיש מספיק פתוחאיתך.

ש: לא הצליחוהשאלה אם זה אני בעצם כאילו הוא היה איפשהו המראה שלי ובגלל זה זה כל כך הציק ליאני רוצה להבין כאילו מה היה שם כאילו.

אליעד: לאקשור תסתכלו בואו נלך, טוב את רוצה אולי לתת דוגמא תתני דוגמא לדוגמא.

ש: כן זאתדוגמא.

אליעד: לא אבלתתני דוגמא נגיד איך את יודעת שהוא לא ידע לבטא את עצמו.

ש: כי הוא לאדיבר.

אליעד: לאדיבר בכלל, אתם יודעים למה היא מצאה מישהו שלא מדבר כי שם היא עובדת.

ש: לא.

אליעד: לאבגלל זה, היא לפחות עובדת עם אנשים אילמים אולי היא בסוף מצאה מישהו אמרה הוא לאמדבר תקשיבי, רגע חברים אל תקציני אל תגידי לא דיבר כי זה שקר הוא דיבר נכון?

ש: הוא דיבראבל.

אליעד: יפה אזאל תגידי לא דיבר תסבירי בדיוק.

ש: הוא לאיודע לחשוף על עצמו.

אליעד: הוא לאחשף?

ש: ברמה מאודשטחית משהו ברמה מאוד.

אליעד:טכנית?

ש: אידיאליתלא משהו.

אליעד:אישי.

ש: אישי לאמשהו שאפשר לנהל איתו עוד קצת להרחיב את הנושא או לנהל איתו איזה סוג של משהו.

אליעד: רגעואת לעומת זאת?

ש: היא לאחפרה.

אליעד: לא אתלעומת זאת כן ביטאת, איך את בעניין?

ש: אני לעומתזאת אני לא מרבה לשתף כשאין איזושהי עילה ברמה שאני מתעסקת.

אליעד: אזאולי גם הוא לא רצה לשתף אותך כי הוא חיכה שאת תשתפי אותו.

ש: לא.

אליעד: רגע אלתגידי לא, תעני למה שאני שואל הנה עכשיו יושב שמה בחור הוא אומר "למה לא כי היא לאשיתפה אותי אני משתף עד שהיא תשתף".

ש: זה מה שאנישואלת ראיתי את המראה של עצמי בעצם בגלל זה זה כל כך כאב לי?

אליעד: אזבואי נתחיל מההתחלה היא שואלת קודם כל בזוגיות זה המקום אתה מרגיש שאוהבים אותך בליתנאים לפחות לפי הספר, אוקי אתם שומעים כמה גם שם, זוגיות זה המקום שאתה מרגיששבספר כתוב שאתה אמור להרגיש שאוהבים אותך בלי תנאים כפועל יוצא שזה שאוהבים אותךבלי תנאים אתה יכול לבטא גם דברים שאחרים לא היו אוהבים אצלך או שאתה אפילו לאמספיק אוהב אצלך. עכשיו את בעצם שואלת איך להגיע למצב עם בן אדם שהוא יצליח להוציאהחוצה גם את החסרונות שלו.

ש: אבלאינטימיות זה לא רק חסרונות.

אליעד: לא אבלזה מה זה אינטימי, אישי נכון?

ש: לחשוף זהסוג של חשיפה.

אליעד: לא, כןאבל את מה אתה חושף את הדבר שאתה לא רוצה שידעו את היתרונות שלך אין לך מה לחשוףאתה ישר מספר את כל היתרונות גם אם זה לא קשר אינטימי אתה ישר מספר את כל היתרונותאבל אם זה חיסרון.

ש: לדוגמא בןאדם שמעשן סמים.

אליעד: השאלהאם הוא רואה את זה כיתרון או כחיסרון. אני אסביר לך משהו תקשיבי זה בעיקרון תהליךשנבנה אבל אני אסביר לך גם איך בונים אותו, אוקי כדי שמישהו יוכל לפתח איתך זוגיותאינטימית מה שנקרא ברמה הרגשית הוא צריך להרגיש, יש פה מה שקדם למה ביצה אוהתרנגולת בסדר אבל בעיקרון הוא צריך להרגיש שהוא לא מסתכן בלהיפגע ממך, עצם זה שהואאמר שהוא רוצה זוגיות זה כבר אומר שהוא הסתכן בלהרגיש רע מזה שהוא לבד, נכון הואכבר לקח סיכון עצם זה שהוא אמר אני רוצה אותך ולא מישהי אחרת הוא כבר הסתכן שאוליתדחי אותו הוא כבר נמצא על אופציה להיפגע ואם הוא יספר לך גם על החסרונות שלו עלהדברים הרגשיים שלו על הבעיות שלו יש לו אופציה הוא מגדיל את הסיכוי לכך שלא תרציאותו ואז הוא יפגע עוד יותר אז זה הגיוני לך?

ש: כן.

אליעד: יפה,עכשיו כדי שהוא יסכים לבטא את עצמו את צריכה לשדר לו שאת מספיק מכילה אותו שהואירגיש מספיק בנוח לבטא דברים, עכשיו זה לאו דווקא כשאת תספרי לו לאו דווקא זה לאמשנה, אני אתן לך דוגמא נגיד שאת אני אתן לך דוגמא למה זה לאו דווקא, נגיד שיש בךאיזה חיסרון ובו יש את אותו חיסרון יותר גדול עכשיו אם את תספרי על החיסרון של עצמךותגידי "אני שונאת את עצמי על החיסרון הזה" עכשיו הפחדת אותו עוד יותר שהוא לא יספרלך על החיסרון, הבנת זה לאו דווקא אם את סיפרת לו הוא יספר לך לאו דווקא.

הבן אדם נמצאבזוגיות כי הוא רוצה להרגיש שאוהבים אותו, אוקי זה הסיפור כי הוא לא אוהב את עצמווטוב או רע שכך והוא רוצה שיאהבו אותו וכו'. עכשיו אם הוא יספר לך על החסרונות אםהוא יחשוף את הדברים האישיים הוא יכול להיפגע ומתי הוא יעשה את זה, עכשיו יש לו אתהרצון לעשות את זה כי הוא רוצה שתשלימי אותו למה הוא בא להיות איתך בזוגיות לא בגללהיתרונות שלו בגלל החסרונות שלו כי בגלל היתרונות שלו הוא מרגיש טוב עם עצמו בגללהחסרונות שלו הוא מרגיש רע עם עצמו ולכן הוא רוצה להיות איתך בגלל החסרונות שלו.זאת אומרת הוא מבחינתו ביום הראשון של הפגישה אפילו יספר לך את כל החסרונות שלושתגידי לו אני אוהבת אותך ואז הוא יהיה הכי מאושר בעולם אוקי.

ש: את צריכהלהגיד לו נניח שהוא מטומטם אני נורא אוהבת מטומטמים, מטומטמים מדליקים אותי משהוכזה כאילו.

אליעד: אבל אםהוא לא אוהב את זה שהוא מטומטם אז הוא לא יאהב את זה שהיא אוהבת את זה שהוא מטומטם.אוקי אני אומר עוד פעם בעיקרון באידיאל הבן אדם נמצא איתך בזוגיות לא בגלל מה שטובבו אלא בגלל מה שהוא חושב שלא טוב בו ואז הוא צריך שאת תהיי הקונטרסט שלו ותמלאיאותו. זאת אומרת שמצד הבן אדם עצמו הוא לספר לך את כל הסיפורים, זאת אומרת זה"הDefault" שלו בשביל זה הוא נכנס איתך לזוגיות אבל למה הוא לא עושה את זה כי הואמפחד להיפגע.

עכשיו למה הואמפחד להיפגע מהמון סיבות, עכשיו לפעמים הבן אדם גם לא מוכן להודות מול עצמו שיש לוחסרונות זאת אומרת זה לא רק שהוא לא סיפר לך על החסרונות שלו זה לא רק שאותך הוא לאשיתף גם את עצמו הוא לא משתף, הוא בורח מעצמו בכלל הוא בכלל לא חושב על הדברים האלהאפילו מול עצמו. עכשיו למה הוא בורח מול עצמו כי הוא מפחד לפגוע בעצמו הוא מבין שאםהוא יחשוב על חסרונות של עצמו אז ממילא הוא ירגיש רע עם עצמו ולכן אפילו מול עצמוהוא לא מצליח לחשוב על החסרונות של עצמו.

הבנת לכן מהשזה אומר עוד נוסיף ונעמיק שכדי ליצור פתיחות בשביל זה את צריכה לשדר לו סוג שלהכלה ואיך תשדרי לו סוג של הכלה קודם כל על ידי שאת החסרונות היחסיים שלו תקבלי אתהחסרונות שהוא כבר חשף תקבלי פלוס נגיד שרואים חסרונות אצל מישהו אחר תשדרי שאתמקבלת גם את החסרונות של האחר פלוס תשדרי שאת מקבלת גם את החסרונות שלך ואז הואיהיה מספיק להרגיש בנוח לספר לך את החסרונות שלו אבל אם תעשי את זה יותר מדי שאתמקבלת את החסרונות של כולם הוא יגיד אז אולי היא לא אוהבת אותי בכלל היא סתםמשוגעת. את הבנת את גם ההיפוך עכשיו?

ש: כן.

אליעד: אםתשדרי לו "אני אוהבת את כולם בכל מקרה בלי תנאים" אז הוא יגיד "רגע אז אולי היאבכלל לא אוהבת אותי אולי סתם נתקעה איתי" לכן צריך למצוא פה את האיזון. תסבירי לימה הבנת?

ש: הבנתי שהואיכול להיפתח ולדבר על החסרונות שלו כמידת היכולת שלי להכיל אותם או לקבל אותם.

אליעד: במידתמה שהוא חושב שהיכולת שלך ולמה, למה בלי זה הוא לא יספר לך?

ש: כי הואמפחד להיפגע בעצמו.

אליעד: ממילהיפגע?

ש: ממנה.

אליעד: וממיעוד?

ש: מעצמו.

אליעד: מעצמוכי גם הוא מעצמו לא נוח לו עם עצמו. אוקי אז מה הפתרון?

ש: הפתרון זהככל שאני אשדר בעצם שאני יכולה לקבל גם את החסרונות שלי וגם את החסרונות שלו לא אתכולם אבל יכולה להכיל אותם אז זה יאפשר לו את המקום בעצם או להעלות אותם או לפחותלדבר על זה בצורה יותר.

אליעד: או לאלהסתיר אותם וכו'. הבנו היה מורכב עוד משהו על זה, עכשיו זה תהליך שנבנה זה הסיפורתהליך שנבנה תשדרי תספרי לו כמה הוא טוב.

ש: כבר אמרולו את זה כבר.

אליעד: לא, לאהוא.

ש: איך לדבראם הוא נמצא כרגע במצב מסוים שגורם לו צמצום איך הוא יכול נגיד עכשיו על ידי מחשבהשל "אל תצמצם, תתרחב וזה, תקבל" איך הוא יכול אם הוא באותו רגע בצמצום חזק.

אליעד: אניתכף יבין את השאלה ויענה אבל רגע אני רוצה לסיים איתה משהו. עכשיו זה תהליך שנבנה,עכשיו לדוגמא נגיד כשאת מפרגנת לו הרעיון הוא שאם את עוטפת אותו, תראי בבן אדם ישטוב ורע עכשיו אם את עוטפת אותו עם האחדות אז בתוכו את יכולה להכיל את הנפרדותהמקיף של הנפרדות זה האחדות לפעמים ככה אנחנו מגדירים את...

המאמר מאת מאמן אימון אישי/ עסקי / ייעוץ / אליעד כהן - www.EIP.co.il

הכנס לאתרותהנה מעוד מנטורינג, אימון אישי לחיים, בלי תנאים, יעוץאישי, מאמן אישי, אליעד כהן, אימון עסקי, הבעת רגשות, זוגיות, כהן אליעד ועוד...

 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

מאת: אליעד כהן - היחיד בעולם שמתחייב - 100% אושר אמיתי בשלמות מוחלטת בכל תחומי החיים - נסו ותראו! 

הכנס עכשיו לאתר EIP.co.il ותהנה מאלפי מאמרים + הרצאות וידאו על כל נושאי החיים בכלל, ועל האושר שלך בפרט ...

מאמן אישי / אימון אישי / חרדה / פחד / הפרעת חרדה / טיפול בחרדה / פחדים / דיכאון - EIP.co.il ועוד...

ידע - להצליח

תכנסו ותהנו ...

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת מאמן אישי אליעד כהן אימון אישי Eip.co.il

איך לחנך ילדים, איך לשכנע אנשים, איך לגרום למישהו לחשוב כמוך, איך לגרום למישהו להסכים איתך, כושר שכנוע, איך להסביר משהו, טיפול הוליסטי, מאמן אישי: עכשיו העניין הוא כזה למה לפעמים בן אדם רוצה להסביר משהו למישהו והוא לא מצליח להסביר לו, אתה רוצה להסביר משהו למישהו ואתה לא מצליח להסביר לו. עכשיו יש תיאוריה שאומרת אם אתה רוצה לדעת אם הבנת לך תסביר למישהו ואנחנו נשדרג את זה ותבקש ממנו גם להסביר מה הוא הבין ותראה שהוא באמת הבין ואפילו תסביר למישהו מפגר וככל שהוא יותר מפגר והצלחת להסביר ...

הכשרת עובדים, ניהול מנהלים בארגון, איך להכשיר עובדים, איך לנהל מנהלים, איך לנהל עובדים, פיתוח עובדים, קואצ'ר מומלץ, טיפול נפשי: עכשיו הנושא הוא כזה אחת הטעויות שעושים מנהלים, יש בעיקרון בארגון שני סוגי עובדים יש עובדים שיש להם מטרה מאוד מוגדרת וספציפית שהם בעצם התחליף הכי זול לרובוט כאילו זאת אומרת יש איזה עבודה מסוימת שהם צריכים לעשות עושים אותה רק פשוט במקום להביא רובוט כי אין רובוט שיעשה את זה אז הם עושים את זה, עכשיו זה עובדים שאין צורך שיהיה להם שכל אפילו יש צורך שלא יהיה ...

הערכה עצמית רעה, עודף ערך עצמי, דימוי עצמי גבוה מידי, חוסר ביטחון עצמי, הסרט הסוד, מפחד להתחיל עם בחורה, אימון אישי לחיים, אימון אישי מומלץ: עכשיו הנושא הוא כזה לפעמים דימוי עצמי גבוהה וערך עצמי גבוהה דופק את הבן אדם, עכשיו מראש בא נגיד שאם היה לו לבן אדם דימוי עצמי באמת גבוהה זה לא היה דופק אותו בסדר אבל בא נדבר על דימוי עצמי כאילו גבוהה, גבוהה אבל דופק את הבן אדם. מה לדוגמא נגיד בן אדם בוא ניתן דוגמא קלאסית נגיד בן אדם מפחד להתחיל עם בחורה כי יש לו דימוי עצמי מאוד גבוהה שהוא ...

אימון אישי, ממי ללמוד, איך לבחור מטפל, איך לבחור מאמן, איך לבחור יועץ, אימון עסקי, מורה רוחני, מאמן אישי לחיים: אז עשו כדלקמן יש את הנושא שאומר שיש בן אדם שיביא לך דגים ויש בן אדם שילמד אותך לדוג, מכירים את הנושא אם מישהו רוצה לשלוט בך הוא יעדיף לתת לך דגים ככה אתה צריך לחזור מחר לקחת עוד דגים, אם הוא רוצה להיפטר ממך כי נמאס לו לראות אותך אז הוא לא ייתן לך לא דגים ולא ילמד אותך לדוג כדי שתמות ברעב והוא לא יראה אותך יותר. אבל אם הוא יודע שזה בלתי אפשרי, סתם פשוט ניסיתי להפוך כאילו ...

לא רוצה לפחד מהמוות, ניסיונות התאבדות, מחשבות אובדניות, התגרות במוות, חרדה מהמוות, מחשבה טורדנית, מטפל רגשי, יועץ טיפולי: עכשיו השאלה היא כזאת יש מישהי נגיד לצורך העניין, מישהי מישהו לצורך העניין זאת מישהי שהתופעה המתוארת היא כדלקמן נניח היא ראתה בטלוויזיה משהו בחדשות "מישהי התאבדה, התאבדה עם צעיף", אוקי היא עכשיו נכנסה למחשבה טורדנית היא צריכה לבדוק אם אפשר להתאבד עם צעיף או לא היא הולכת נגיד עכשיו לא היה לה צעיף אז נגיד היה לה בבית כבל של טלפון סלולרי, היא לקחה את הכבל קשרה ...

הססנות, מה זה fomo, חשש מהחמצה, תחושת החמצה בחיים, התמודדות עם תחושת החמצה, fear of missing out, אימון אישי לחיים, מטפל אישי: עכשיו יש תופעה שנקראת FOMO. ש: מה זה FOMO? אליעד: FOMO זה ראשי תיבות fear of missing out אתה מפחד להחמיץ דברים. ש: פחד מלהחמיץ דברים. אליעד: כן. ש: מוכר לי. אליעד: אתה אומר לבן אדם "אולי תצא עם זאתי, לא אני מפחד להחמיץ את האחרות, אולי תעשה ככה למה שלא תהנה בסרט, אני מפחד להחמיץ סרט אחר". ש: אוקי החמצה כלשהי. אליעד: נכון, מה עושים עם זה אתה בא לעשות תרגיל ...

שיפור הישגים, פתרון בעיות, התפתחות אישית, כמה לתרגל, תרגול מיומנות, פיתוח מיומנות, מטפל רוחני, הכוונה אישית: מה אתה אומר? ש: אוקי הבנתי אז בסופו של דבר מתי באמת התרגול עובד? אליעד: התרגול עובד כשהבעיה מלכתחילה הייתה פונקציה של חוסר תרגול זאת התשובה, אם מלכתחילה הבעיה המקורית נבעה מכך שאתה לא מתרגל מספיק אז אם תתרגל זה יעבוד ואם הבעיה לא נבעה מזה זה לא יעבוד. ש: אז אם כך אז נשאלת השאלה אז מה הייתה הבעיה מלכתחילה זה מובן מאליו. אליעד: לא מובן מאליו יש אנשים שחושבים שתרגול יפתור ...

מאמרים נוספים בנושא אימון אישי - כללי

מאת: דניאל seoאימון אישי - כללי28/12/19741 צפיות
תראו חברים יקרים, אני עוסק בהשגת משכנתאות למסורבים כבר כמעט 10 שנים, אני חייב לציין שהמצב הכי קשה שיכול להיות - זה מצב שבו צריכים לקחת משכנתא כדי לסגור הלוואות או חובות והבנקים פשוט לא מוכנים לאשר את זה.

מאת: דרור אטריאימון אישי - כללי26/03/191727 צפיות
כאשר הבנק מסרב למשכנתא, מגיעים למצב שבו הכול נמצא בסימן שאלה ולא יודעים מה לעשות מכאן. במצב הזה צריכים לעצור דקה אחת, לקחת אוויר ולהחליט מה עושים. הכוונה שלי היא להגיע למצב שבו אתם מבינים שהדרך הנכונה היא להביא מומחה למשכנתאות של מסורבים כדי שיוכל להשיג את האישור הנדרש ולהביא תוצאות.

מאת: דרור אטריאימון אישי - כללי28/10/172058 צפיות
אחת החברות המעניינות ביותר בישראל בעיני היא חברת שבט זבולון, החברה בבעלות יעקוב שאול עוסקת באחד התחומים המעניינים ביותר בעולם הנדל"ן. כלומר מה שהיא עושה, זה לספק ציוד חסר עבור אתרי בנייה.

מאת: דרור אטריאימון אישי - כללי28/10/172040 צפיות
אנחנו נתחיל עם רונית מרום, שהנה אדריכלית מובילה בכל הקשור לדירות יוקרה באשדוד בעיקר, אך גם ברחבי ישראל השונים. רונית נחשבת לחברה באותוו חוג של מעצבי פנים מובילים, שיכולים לקבוע בון טון בעולם הנדל"ן של דירות יוקרה.

מאת: לילה בן הרוש אימון אישי - כללי30/11/161503 צפיות
אחד הנושאים המרתקים ביותר בעבודה עם אנשים, ילדים ובכלל בכל מערכת יחסים, זה הנושא של הרגש האנושי, ויותר מכך - הידיעה שלכל אחד מאיתנו יש את היכולת להפוך למאסטר ברגשות, שזה אומר לדעת להתחבר לכל אדם, לשדרג את כל מערכות היחסים שלנו ושל האנשים שאנחנו מקדמים, ולהרגיש באופן אמיתי הרגשה של שמחה ואהבה.

מאת: ברסלב מאיראימון אישי - כללי28/10/161187 צפיות
בראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ... והוא חובה על כל אדם ונברא להתחדש בכל בוקר שזוכה לקום משינתו, כי לא כולם קמים ואם קמים קמים עם העצבות של האתמול במקום השמחה והתקווה של המחר !

מאת: לילה בן הרוש אימון אישי - כללי07/10/161349 צפיות
בתחילתה של כל שנה כולנו נוהגים לאחל ולהבטיח לעצמנו שינויים פעמים רבות זה פשוט להתנתק מהרגלי עבר שאנחנו מושכים בחיינו ולא ממש מרוצים מהם או שהם לחלוטין אינם משרתים אותנו. והרבה פעמים אנחנו מגיעים לסיומה של שנה שנה חדשה מתחילה ושוב אנחנו מבטיחים לעצמנו את אותן הבטחות מייחלים להיפטר מאותם דפוסים שמעכבים אותנו לצמוח בחיים מי שאנחנו באמת ! רב הדפוסים שאנחנו מנסים לשנות מקורם בדפוסים שהוקנו לנו בגילאי הילדות הצעירים חיים שם בתוך התת מודע שלנו ומעכבים אותנו לחיים שאותם היינו רוצים לחיות !

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica