חפש מאמרים:
שלום אורח
27.01.2020
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

איך לגרום לגבר לרצות אותך? איך להתחיל עם בחור? איך לגרום למישהו לרצות אותך? איך לגרום לבחור לרצות אותך? מערכות יחסים, קשר רציני, קשר לא רציני, זוגיות

איך לגרום לגברלרצות אותך? איך להתחיל עם בחור? איך לגרום למישהו לרצות אותך? איך לגרום לבחורלרצות אותך? מערכות יחסים, קשר רציני, קשר לא רציני, זוגיות

אז בכל מקרהאז כמה שזה כאילו נראה פשוט הנוסחאות להתחיל עם בחורה אבל לפעמים זה לא פשוט כל כךנגיד אתמול הייתה לי שיחה עם מישהו שפשוט הוא שאל אותי למה הוא לא מצליח עם בחורותבאיזה היבט מסוים, אז לקחנו שיחה שלו שיחה במקרה הייתה התכתבות של איזה חצי שעהלקחנו את השיחה ונתחנו עברנו פסקה פסקה מה היא שאלה מה הוא ענה וכמה שזה נראה כאילופשטני הבן אדם הרבה דברים הפניתי את צומת ליבו לדוגמא נגיד כשהוא דיבר איתה עלדברים שקראו בעבר ולא קראו בהווה.

לדוגמא שהואשידר לה שיש לו חסרונות במקום יתרונות כל מיני דברים שזה כאילו היה כאילו דבריםברורים מאליהם אבל זה לא ברור מאליהם או נגיד שהיא שידרה לו שהיא לא רוצה לדבר עלאיזו תמונה מסוימת והוא כאילו פתח שיחה על הנושא למרות שהוא היה צריך להבין שהיא לארוצה לדבר על הנושא. כאילו זה בנוי מהמון המון מכלול זה לא "יש לי את הנוסחה וזהו"כי השאלה היא איך מיישמים את הנוסחה לפרטים לא רק "הנוסחה הכללית היא תגרמי לולהרגיש טוב הוא ירצה אותך" או "אם הוא יחשוב שתעשי לו טוב הוא ירצה אותך" השאלהבפרטים. בואי נמשיך עם השאלה אז מה השאלה שלך.

ש: בהנחה שאניכן משחקת את המשחק של.

אליעד: טובוהרע.

ש: טוב והרעאיך אני כן גורמת לו לרצות.

אליעד: אוקיאיך את גורמת לו לרצות, אוקי מה אמור לגרום לו לרצות אותך מה הוא רוצה את יודעת מההוא רוצה, מה אנחנו יודעים על הלקוח מה הוא רוצה?

ש: הוא רוצהלהתנסות לחוות כל מיני.

אליעד: זה מהשהוא רוצה למה הוא רוצה את זה?

ש: הוא רוצהלחיות את החיים.

אליעד: למההוא רוצה את זה?

ש: רוצהלהרגיש חי להרגיש טוב.

אליעד: הוארוצה להרגיש טוב נכון זאת השורה התחתונה נכון, האם הוא רוצה להרגיש רק טוב לא וכו'אבל כרגע נתמקד בזה שהוא רוצה להרגיש טוב בהיבט הזה שהוא רוצה להרגיש טוב. עכשיולמה שהוא ירצה אותך כי הוא יחשוב שאת האפשרות הטובה ביותר עבורו להרגיש יותר טובמרע, זאת אומרת לא משנה איזו אפשרות הוא יבחר תמיד יהיה לו גם חסרונות הוא יבחרבאפשרות שהוא חושב שאם הוא יבחר אותה יהיה לו בעיניו הכי הרבה יתרונות ביחסלחסרונות ביחס לכל האלטרנטיבות שלו, נכון יש לו הרבה אפשרויות הוא אומר "אם אניאבחר את האפשרות יתרונות וחסרונות". עכשיו זה יותר מורכב קצת כי זה לא רק יתרונותוחסרונות בטווח המידי זה גם בטווח הרחוק נגיד שהוא אומר "כן האפשרות הזאתי תיתן לייותר יתרונות עכשיו אבל יש גם שכלול של נגיד איך זה בטווח של החמש שנים של העשריםשנה הקרובות" איכשהו המוח שלו משכלל נגיד אם זה בטווח הרחוק אז זה פחות משנה.

עד כה את זההבנו, זאת אומרת אם את רוצה שהוא ירצה אותך את צריכה לגרום לו לחשוב לאו דווקא שזהיהיה באמת אבל הוא צריך לפחות לחשוב שאם הוא יהיה איתך יהיה לו יותר יתרונותמחסרונות. עד כאן זה אמת יפה אז מה השאלה, השאלה איך לעשות את זה אז את צריכה לשבתעם עצמך לשאול את עצמך כאילו שאלה ראשונה איזה חסרונות את חושבת שהוא חושב בלהיותאיתך, עכשיו זה לא רק איזה חסרונות הוא חושב שיש בלהיות איתך אלא איזה חסרונות הואחושב שיש בלהיות איתך ביחס לאלטרנטיבות שלו, זאת אומרת אם לדוגמא נגיד אם הוא יהיהעם מישהי אחרת היא תיתן לו מיליון דולר אז אחד החסרונות בלהיות איתך זה לא לקבל אתהמיליון דולר הבנת כאילו גם זה סוג של חיסרון כאילו כי זה חסרונות ביחסלאלטרנטיבות.

זאת אומרתלנסות לחשוב מה האלטרנטיבות שלו ואיזה דברים הוא חושב שחסר לו אם הוא יהיה איתך.עכשיו לגבי החסרונות האלה מה עושים עם החסרונות 1. מקטינים אותם 2. מוסיפים יתרונותשיחפו על החסרונות זה לגבי החסרונות. קודם כל אנחנו מדברים ברמה הכללית עכשיו לגביהיתרונות, עכשיו מצד שני יתרונות איזה דברים את חושבת שהוא חושב שיש בך יתרונות ואתהדברים האלה צריך להקצין להגדיל, לעשות לו סימולציה ליצור לו בראש התניה שהוא יחשובשהוא חייב את היתרונות האלה ובנוסף איזה יתרונות את חושבת שהוא יכול לחשוב שהוארוצה בך כאילו איזה יתרונות את חושבת שאת יכולה להציע לו ולוודא שאין שום יתרוןבעולם בעיניך שהוא יכול לחשוב שיש בך שהוא לא רואה את היתרון הזה. הבנת זאת תשובהברורה פשוטה לפחות בנוסחה?

ש: כן.

אליעד: יפה אזלאיפה את רוצה להתקדם, עכשיו השאלה יותר פרטית איך אני גורמת לו לחשוב על יתרוןכזה, איך אני מראה לו יתרון כזה איך אני מצמצמת חיסרון כזה, איך אני גורמת לולחיסרון להיות יתרון כל הפרטים האלה.

ש: אפשר אולילעשות לפי דוגמא אחת ספציפית כאילו.

אליעד:כן.

ש: שזה נגמרבזה כאילו נגיד השיחה האחרונה שבגללה.

אליעד: רגעאני רק אוסיף עוד משפט שמהיבט מסוים בעצם במילים אחרות אמרנו לך תתאימי את עצמך למהשהוא רוצה אלא מה שזה קשה לעשות את זה כי אז הוא כבר לא כל כך רוצה אותך הוא רוצהמשהו כבר שונה קצת, בעצם החיסרון במה שאמרתי לך זה כאילו תשתני ולהשתנות זה גם קשהואז את צריכה לשאול את עצמך איפה יש יותר יתרונות אם את תשתני, איפה יש יותריתרונות בעינייך כרגע אם את תשתני והוא ירצה אותך או אם את לא תשתני ואז את לאצריכה להשתנות אבל תהיי בלעדיו, תמשיכי.

ש: אז סתםלדוגמא השיחה האחרונה שבגללה לדעתי כאילו הוא לגמרי ויתר זה זה שהוא אמר שהוא רוצהקשר, הוא לא רוצה משהו לטווח ארוך כי הוא רוצה לדעת שהוא יכול ללכת מתי שהוארוצה.

אליעד: ללכתלאיפה לעזוב?

ש: לעזוב מתישהוא רוצה אז אמרתי לו אני מתפלאת שעד עכשיו לא הלכת.

אליעד: רגעמהתחלה זה מישהו שהיית איתו בקשר?

ש: כן הייתיאיתו בקשר.

אליעד: זה לאמישהו שעכשיו את מנסה לפתח איתו קשר אוקי.

ש: לא, הייתיאיתו כאילו ממש בהתחלה ואני כאילו שידרתי לו שאני רוצה משהו לטווח ארוך והוא לאטלאט התחיל לשדר שהוא רוצה משהו לטווח קצר.

אליעד: שזה גםכן שתדעי לך משהו שברמת העיקרון אם את תהיי מספיק טובה בעיניו הוא ירצה אותך לטווחארוך ואם לא לא וזה לא משנה מה שידרת לו או מה תשדרי לו כאילו מהיבט מסוים זה מיותרכי אם את תהיי מספיק טובה אז הוא בכל מקרה יישאר איתך ואם לא תהיי מספיק טובה הואבכל מקרה לא יישאר איתך לכן זה לא משנה להגיד לו "אני רוצה לטווח ארוך".

אלא מה מתי זהכן רלוונטי אם הוא רוצה שתרצי את זה אם הוא נגיד רוצה עכשיו לעשות איזה פרויקטלטווח ארוך ואת תגידי לו "אתה יודע גם אני רוצה לטווח ארוך" אז זה יגרום לו לרצותאותך אבל ברמה העקרונית זה שאת אומרת לו "אני רוצה לטווח ארוך" זה לא יגרום לולרצות אותך יותר או פחות זה דווקא יכול לגרום לתוצאה הפוכה כי זה לא באמת עוזר שאתאומרת לו "אני רוצה לטווח ארוך" כי אם את לא תהיי מספיק טובה זה כאילו זה לא, הואבכל מקרה לא יהיה איתך הוא יתחתן ויתגרש ואם את תהיי מספיק טובה הוא יתגרש ויתחתןאיתך, זאת אומרת הוא יתגרש ממישהי ויהיה איתך, הלאה.

ש: זהו אז הואאמר שהוא רוצה משהו לטווח קצר ושאלתי אותו למה אז הוא אמר לי.

אליעד: רגעתעצרי אבל גם כשמישהו אומר לך אני רוצה משהו לטווח קצר הרי הוא יכול להגיד מה שהוארוצה זה סתם מילים. הוא רוצה משהו שהוא חושב שיעשה לו טוב יהיה לו טוב הוא יישאראיתך לא יהיה לו טוב הוא לא יישאר איתך, מה זה "אני רוצה משהו לטווח קצר" ואם מחרתהיי מספיק טובה בעיניו אז הוא יהיה איתך גם מחר כאילו הוא יכול להגיד מה שהוארוצה, אם הוא יצא לרחוב ויהיה לו קר אז הוא יחזור הביתה כאילו גם כשהוא רצה להיותבלטווח קצר כאילו גם את לא צריכה להתייחס כל כך למה שהוא אמר אלא מה שאף על פי כןאת צריכה לבדוק אם באמת מחויב לך שזה יהיה לטווח ארוך ויכול להיות שאת חושבת שיהיהלך מאוד קשה לגרום לו להישאר לטווח ארוך זה כן יכול להיות ואז זה כבר שיכול שלך,אוקי תמשיכי.

ש: אז הוא אמרכזה שאני יכול ללכת מתי שאני רוצה אז אמרתי לו שאני מתפלאת שעד עכשיו הוא לאהלכת.

אליעד: אוקירגע לא הבנתי באת לבחור אמרת לו "אני רוצה לטווח ארוך", יפה מה הוא אמר לך "אני לארוצה לטווח ארוך אני רוצה שתהיה לי אפשרות ללכת כאילו לא רוצה קשר מחייב" משהו כזהמעין זה אוקי אז.

ש: אז אמרתילו.

אליעד: והואכבר נפרד ממך מזה, לא הוא רק אמר שהוא לא רוצה הוא לא אמר לך "אני לא רוצה אותךבכלל" הוא אמר לך "אני רוצה אבל לא ארוך".

ש: כן אז הואאמר שהוא רוצה לדעת ואז אמרתי כאילו בראש שלי זה על בסיס כל מה שהיה אני מתפלאת שעדעכשיו לא הוא לא הלך.

אליעד: אני לאהבנתי עוד פעם חכי, קודם כל אמרת לבחור ישבתם דיברתם הוא אמר לך "אני רוצה לטווחארוך" את אמרת לו.

ש: זה היהבהתכתבות זה לא היה ככה.

אליעד: כתבתלו "אני רוצה שהקשר שלנו יהיה לטווח ארוך" ואז הוא אמר "תקשיבי אני רוצה לטווח קצר"אבל זה לא אומר שהוא נפרד ממך עדיין הוא רק אמר.

ש: הוא לאנפרד.

אליעד: יפה אזאת, לא אנחנו מדברים על המקרה הקודם של הפרידה או סיפור אחר לגמרי?

ש: זה אותוסיפור אני רק אומרת לך איפה זה נגמר.

אליעד: יפהואז מה היה אחר כך?

ש: ואז הואאמר כאילו למה את מורידה מהערך של עצמך.

אליעד: אבללמה שאלת אותו "אני מתפלאת על זה שלא הלכת" לא הבנתי מה מהות השאלה.

ש: הוא אמרשהוא רוצה משהו לטווח קצר והוא לא הסביר למה ואז ניסיתי.

אליעד: כי הואלא רצה להתחייב הוא לא רוצה להרגיש שלוקחים לו את החופש זה כל הסיפור, הוא אוהב דברשקוראים לו חופש הוא רוצה חופש הוא לא רוצה לחשוב שלקחת לו את החופש אם תהיי מספיקטובה הוא יוותר הוא לא יצטרך מישהי אחרת אם לא אז הוא יחשוב על מישהי אחרת בכלמקרה. אוקי אז מה שאלת אותו?

ש: שאלתי אותואז איך זה שכאילו בהתחשב בעובדה שאתה, לא יודעת שכל פעם כשאני מה שהיה לי בראש זהזה שאני כל הזמן אומרת לו שאני רוצה קשר לטווח ארוך ואז אני לחוצה מדי ואז אמרתי לואני מתפלאת שעד עכשיו כאילו על בסיס זה שהוא אמר אני רוצה לדעת שאני יכול ללכת מתישאני רוצה.

אליעד: אבללמה שהוא ילך הוא אמר שהוא רוצה לדעת שיש לו את האפשרות ללכת הוא לא אמר שהוא רוצהללכת, לא תתרכזי הבחור אמר לך שהוא רוצה שתהיה לו אפשרות ללכת הוא אמר לך "תקשיביאל תחתמי חוזה לעשר שנים אני רוצה לצאת עוד שנה, אני רוצה לחתום לשנה ואני ארצהלחדש בעוד שנה" אמרת לו "רגע אז אם אתה לא רוצה לחתום לעשר שנים אז למה אתה גרבדירה", מה הקשר כאילו הוא לא אמר שהוא רוצה לעזוב הוא רק אמר שהוא לא רוצה להתחייבנכון או לא נכון. בא בחור אמר לך, עכשיו לגבי הדירה הבנת את המשל?

ש: לא.

אליעד: אז אניאסביר לך עוד פעם, עכשיו את גרה שותפות איפשהו לדוגמא את גרה בדירה בעל הדירה אומרלך "תחתמי חוזה לעשר שנים" ואת אומרת לו "תקשיב אני רוצה לשנה ואם אני ארצה אחר כךבשנה הבאה" אז תתארי לעצמך שהוא אומר לך "מה אם את לא רוצה להתחייב לעשר שנים אזלמה את בכלל לא עוזבת" כאילו "אם אני ארצה אני אעזוב בעוד שנה אבל למה אני צריכהלעזוב עכשיו".

ש: לא זה לאזה, זה אמרתי לו על בסיס כאילו מה שהיה לי בראש זה על בסיס כל מה שהיה כאילו אני לאזוכרת בדיוק את כל ההתכתבות.

אליעד: בואינניח שאמרת לו "אני לא מבינה איך עד עכשיו לא עזבת אותי" שזה מהיבט מסוים מהההיגיון של זה, זה כאילו "אוקי אם אתה לא רוצה להתחייב לעשר שנים אז אולי זה לאמספיק טוב אם זה לא מספיק טוב אז למה אתה פה בכלל" נניח שזה מה שאמרת לו.

ש: כאילואמרתי לו אני מתפלאת לא זוכרת על בסיס מה זה היה.

אליעד: אזבואי נמשיך איכשהו הגעת לזה ששאלת אותו "אז למה אתה בכלל לא עזבת".

ש: ואז הואאמר כאילו למה אני מורידה מהערך של עצמך.

אליעד: אוקיואז?

ש: וזהו ומאזהוא נעלמו עקבותיו פחות או יותר.

אליעד: פחותאו יותר מה זה פחות או יותר את מדברת איתו או לא מדברת איתו?

ש: לא כאילוניסיתי פה ושם לדבר וזה.

אליעד: הוא לאעונה?

ש: עונה אבלהוא לא כאילו מתחיל מעצמו.

אליעד: הבנתיבסדר לא יודע התנתק לגמרי ברח חסם אותה. עכשיו השאלה היא מה האמת יש פשוט כל כךהרבה אפשרויות למה קורה שם שצריך לדעת מה קורה, יש מצב ואז הוא חסם אותה יש מצב ואזהוא לא רוצה לדבר לדבר איתי ויש מצב ואז הוא מדבר איתי אבל לא רוצה לגור אצלי, ישהרבה ווריאציות כל מקרה זה משהו אחר.

ש: אבל היאענתה לך היא אמרה לך אני מנסה לשדר לו והוא לא משתף פעולה בתהליך שלה, כזה "מהנשמע", "תודה" אבל הוא לא אומר "מה שלומך", מה צריך דוקטורט בשביל להבין את זה.

אליעד: גאוניהלאה, עכשיו תקשיבי השאלה שאת צריכה לשאול את עצמך היא פשוטה האם זה מחויב לך שאתרוצה קשר לטווח רחוק איתו או שאת אומרת.

ש: אני רוצהשהוא ירצה אותי לא אכפת לי בכלל מה יקרה.

אליעד: אוקי,אני מדבר איתה עכשיו.

ש: אחר כךיכול להיות שאני לא ארצה אותו בכלל זה לא משנה.

אליעד: התשובהפשוטה תקשיבי הוא לא אמר לך בשום שלב ועכשיו מתברר שזה כן היה חשוב מה שאמרתי לךקודם כי הוא בשום שלב לא אמר לך "אני לא רוצה אותך" או בשום שלב לא אמר, תקשיבי רגעהוא בשום שלב לא אמר לך שאת לא טובה או בשום שלב לא אמר לך "אני רוצה להיפרד" הוארק אמר לך "תקשיבי אל תדברי איתי על טווח רחוק אני לא יודע, רוצה להשאיר אתהאפשרויות פתוחות לא רוצה להתחייב להמון זמן" זה כל מה שהוא אמר.

את סיבכת אתהעניינים מפה לשם "אז למה לא נפרדת ממני עד עכשיו אז וזה זה ומי יהיה לה רגשינחיתות" זה סתם מסתבך העלילה. תמחקי הכל תתחילי מהתחלה "שלום מה שלומך בא לך לצאת"זהו "אני אשמח שנצא" זהו שכחת תחשבי שאת בחורה חדשה מתחילה איתו מא' זה הכל, זהולכי על הדברים הבסיסיים בלי תיאוריות ומגדלים זה הכל. תקשיבי מחויב שהוא רוצהלהרגיש טוב נכון, מחויב שאם תגידי לו משהו שהוא רוצה הוא יגיד לך כן, נכון זהו איןסיבה שהוא ישנא אותך אין סיבה שזה נכון.

ש: ואם הוא לאירצה.

אליעד: איןסיבה שהוא לא ירצה אם הוא לא ירצה אז תמצאי מה הוא רוצה ותציעי לו והוא ירצה איןדבר כזה שהוא לא רוצה כלום. עכשיו זה נכון אם את עוד פעם תעשי דרמטיזציה וכו' אזתהיה בעיה, עכשיו אם הוא יגיד לך נגיד למה הורדת מהערך של עצמך תגידי "לא הורדתי רקהייתה פה איזה אי הבנה" כאילו תחליקי את זה.

ש: זה מהשעשיתי אבל זה לא רשמתי לו זה היה בהומור בכלל.

אליעד: כי אתהתמקדת בכיוון הלא נכון כי את הפוקוס של השיחה לקחת אותו ללנסות להבין מה התכוונתבלמה לא עזבת אותי זה לא נושא השיחה "הבנתי אותך אתה צודק נכון אם יהיה לנו טובנהיה, לא יהיה לנו טוב לא נהיה בזה נגמר הדיון, אני אשמח לפגוש אותך אחרי הצהרייםלאכול אתה רוצה לאכול" הוא רוצה לאכול כן, ילך לאכול איתך או לבד זה הכל זה כלהסיפור, יהיה לו נחמד איתך היום הוא ירצה לפגוש אותך מחר, ירצה לפגוש אותך מחרמחרתיים לא ירצה לא זה הכל זהו גמרנו את הסיפור כאילו בלי המסביב תתמקדי בענייןעצמו איך עכשיו מה הוא רוצה היום איך את ממלאת לו את הרצון הוא ירצה זהו.

ש: ומה עםהרצון שלה הוא לא חשוב.

אליעד: היאאמרה שלא אכפת לה היא אמרה "אני רוצה אותו בכל מחיר".

ש: אז היאמיישרת קו רק לפי הרצונות שלו.

אליעד: נכוןזה מה שהיא ביקשה, זה מה שהיא ביקשה?

ש: אמרתי אנירוצה שהוא ירצה אותי.

אליעד: הנההיא אמרה לך.

ש: אחר כך אניארצה שהוא ירצה אותי.

אליעד: אחר כךזה אחר כך. הבנו הבנת המהות היא תתמקדי מה כרגע את חושבת שהוא רוצה איך את ממלאת לואת הרצון כל השאר זה סיפורים.

ש: אבל זה גםיש זווית שזה גם טעות.

אליעד: מהטעות, אתה צודק יש זווית שהכל טעות

ש: שניהמהזווית המסוימת שהיא ישר מבודדת את עצמה ורוצה רק להשיג אותו.

אליעד: אבל זהמה שהיא רוצה.

ש: בסדר שניהאבל היא נכנסת פה לבור.

אליעד: אזמה?

ש: רק בגלל זההוא לא ירצה אותה.

אליעד: לאנכון.

ש: כי הוארוצה מישהי עם אישיות מישהי שתגיד לו גם לא, הוא רוצה משהי אסרטיבית.

אליעד: זה לאנכון, תקשיבי מה שהוא אומר זה לא נכון רוב הסיכויים אם זה היה נכון אז הוא לא היהנלחץ מזה שאת אומרת לו אני רוצה לטווח ארוך "למה לטווח ארוך, מישהי שיודעת מה היארוצה שהיא זה" לא הוא לא רוצה, הוא רוצה מישהי שהיא לא יודעת מה היא רוצה לבוא ללכתלחזור זה מה שהוא רוצה.

ש: אני לאדיברתי על קיצוניות כזאתי.

אליעד: גם היאלא דיברה מה ואני אמרתי לה תשפילי את עצמך גם אני לא דיברתי על קיצוניות נכון,אמרתי לו תציעי לו לנקות לו את הבית מחר גם לא נכון, לא צריך להקצין זה ברור שאםעכשיו היא תשפיל את עצמה והיא תגיד לו "תקשיב אני אעשה כל מה שתרצה" הוא גם לא ירצהאותה זה נכון אבל לא צריך רק ללכת לשם, זה לא מה שנאמר לה אמרתי לה את זה, אמרתי להתזמיני אותו לאכול איתו לא אמרתי לה תעשי עכשיו כל מה שהוא רוצה.

ש: אמרת להשתמלא את הרצון שלו.

אליעד: באופןיחסי.

ש: מהניסיוןשל החיים שאם לדוגמא היא הייתה עכשיו כאילו מפסיקה ללכת איתו והיא הכירה איזה מישהושהיא פתאום התאהבה ואז הוא כאילו מפיל את זה וזה נגמר ואז כאילו יש רווח ואז היאפתאום כאילו חוותה עוד דברים זה לא כאילו.

אליעד: אבל זהלא מה שהיא רוצה היא בסך הכל רצתה שהבחור הזה יבוא שימשיכו לצאת ביחד שלא יעלם להזה כל מה שהיא ביקשה.

ש: כן אבלשואל אותך כאילו שאלה דווקא אותי זה מעניין באמת רציני, למה אתה הולך למה שהיא רוצהבמקום לבנות לה איזה משהו שהיא תהיה יותר חזקה וכאילו יותר בוגרת והשאלה "אוקי אתרוצה את זה" שניה.

אליעד: כי זהמה שהיא אמרה שהיא רוצה.

ש: זה מה שהיאהזמינה מה אתה רוצה, אתה רוצה למכור לה משהו יותר יקר מה אתה רוצה זה מה שישבתקציב.

אליעד: אבל מההאמת שקודם היא אמרה לי איך להתמודד עם הפרידה ואז הסברנו לה את לא תלויה בו בכללאת לא צריכה אותו בכלל, עכשיו אנחנו מדברים מזווית אחרת, נכון אז מה אתה רוצה שעודפעם שהיא תשאל אותי את השאלה אני אגיד לה מה את צריכה אותו.

ש: לא להגידלה, רק שניה כאילו לבנות את השאלה אני שואל אותך אני רוצה להבין את הראש, הכוונהכמו שדיברנו מקודם על אחד ועוד אחד רוצה להבין את הראש שלך, במקום נגיד היא עכשיוהולכת לכיוון איך אני הולכת להשיג אותו ואתה כאילו עכשיו בערך עוזר לה איך להשיגאותו שבסופו של דבר זה יהיה בעוכריה.

אליעד: לאנכון.

ש: לאמשנה.

אליעד: למה לאמשנה.

ש: בסדר עכשיובמקום להגיד לה רק שניה למה את רוצה אותו מה מיוחד בו, למה את כאילו זקוקה לולמה.

אליעד: מהאכפת לי למה היא רוצה אותו, אנחנו נעשה אחרת פעם הבאה שאתה תשאל שאלה ותגיד אנירוצה משהו אני אגיד לך למה אתה רוצה את זה תמצא לך אפשרויות אחרות, זה...

המאמר מאת מאמן אימון אישי/ עסקי / ייעוץ / אליעד כהן - www.EIP.co.il

הכנס לאתרותהנה מעוד תמיכה נפשית, קואצ'ר מומלץ, איך לגרום לגברלהתאהב בי..., איך לגרום לגברים לרצות אותך..., איך לגרום לבן לאהוב אותי..., מאמןעסקי, איך לגרום למישהו לרצות אותי..., איך לגרום לאישה להתאהב בך..., איך לגרוםלאישה לאהוב אותי..., איך לגרום לגברים לרצות אותך... ועוד ...

 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

מאת: אליעד כהן - היחיד בעולם שמתחייב - 100% אושר אמיתי בשלמות מוחלטת בכל תחומי החיים - נסו ותראו! 

הכנס עכשיו לאתר EIP.co.il ותהנה מאלפי מאמרים + הרצאות וידאו על כל נושאי החיים בכלל, ועל האושר שלך בפרט ...

מאמן אישי / אימון אישי / חרדה / פחד / הפרעת חרדה / טיפול בחרדה / פחדים / דיכאון - EIP.co.il ועוד...

ידע - להצליח

תכנסו ותהנו ...

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת מאמן אישי אליעד כהן אימון אישי Eip.co.il

איך לחנך ילדים, איך לשכנע אנשים, איך לגרום למישהו לחשוב כמוך, איך לגרום למישהו להסכים איתך, כושר שכנוע, איך להסביר משהו, טיפול הוליסטי, מאמן אישי: עכשיו העניין הוא כזה למה לפעמים בן אדם רוצה להסביר משהו למישהו והוא לא מצליח להסביר לו, אתה רוצה להסביר משהו למישהו ואתה לא מצליח להסביר לו. עכשיו יש תיאוריה שאומרת אם אתה רוצה לדעת אם הבנת לך תסביר למישהו ואנחנו נשדרג את זה ותבקש ממנו גם להסביר מה הוא הבין ותראה שהוא באמת הבין ואפילו תסביר למישהו מפגר וככל שהוא יותר מפגר והצלחת להסביר ...

הכשרת עובדים, ניהול מנהלים בארגון, איך להכשיר עובדים, איך לנהל מנהלים, איך לנהל עובדים, פיתוח עובדים, קואצ'ר מומלץ, טיפול נפשי: עכשיו הנושא הוא כזה אחת הטעויות שעושים מנהלים, יש בעיקרון בארגון שני סוגי עובדים יש עובדים שיש להם מטרה מאוד מוגדרת וספציפית שהם בעצם התחליף הכי זול לרובוט כאילו זאת אומרת יש איזה עבודה מסוימת שהם צריכים לעשות עושים אותה רק פשוט במקום להביא רובוט כי אין רובוט שיעשה את זה אז הם עושים את זה, עכשיו זה עובדים שאין צורך שיהיה להם שכל אפילו יש צורך שלא יהיה ...

הערכה עצמית רעה, עודף ערך עצמי, דימוי עצמי גבוה מידי, חוסר ביטחון עצמי, הסרט הסוד, מפחד להתחיל עם בחורה, אימון אישי לחיים, אימון אישי מומלץ: עכשיו הנושא הוא כזה לפעמים דימוי עצמי גבוהה וערך עצמי גבוהה דופק את הבן אדם, עכשיו מראש בא נגיד שאם היה לו לבן אדם דימוי עצמי באמת גבוהה זה לא היה דופק אותו בסדר אבל בא נדבר על דימוי עצמי כאילו גבוהה, גבוהה אבל דופק את הבן אדם. מה לדוגמא נגיד בן אדם בוא ניתן דוגמא קלאסית נגיד בן אדם מפחד להתחיל עם בחורה כי יש לו דימוי עצמי מאוד גבוהה שהוא ...

אימון אישי, ממי ללמוד, איך לבחור מטפל, איך לבחור מאמן, איך לבחור יועץ, אימון עסקי, מורה רוחני, מאמן אישי לחיים: אז עשו כדלקמן יש את הנושא שאומר שיש בן אדם שיביא לך דגים ויש בן אדם שילמד אותך לדוג, מכירים את הנושא אם מישהו רוצה לשלוט בך הוא יעדיף לתת לך דגים ככה אתה צריך לחזור מחר לקחת עוד דגים, אם הוא רוצה להיפטר ממך כי נמאס לו לראות אותך אז הוא לא ייתן לך לא דגים ולא ילמד אותך לדוג כדי שתמות ברעב והוא לא יראה אותך יותר. אבל אם הוא יודע שזה בלתי אפשרי, סתם פשוט ניסיתי להפוך כאילו ...

לא רוצה לפחד מהמוות, ניסיונות התאבדות, מחשבות אובדניות, התגרות במוות, חרדה מהמוות, מחשבה טורדנית, מטפל רגשי, יועץ טיפולי: עכשיו השאלה היא כזאת יש מישהי נגיד לצורך העניין, מישהי מישהו לצורך העניין זאת מישהי שהתופעה המתוארת היא כדלקמן נניח היא ראתה בטלוויזיה משהו בחדשות "מישהי התאבדה, התאבדה עם צעיף", אוקי היא עכשיו נכנסה למחשבה טורדנית היא צריכה לבדוק אם אפשר להתאבד עם צעיף או לא היא הולכת נגיד עכשיו לא היה לה צעיף אז נגיד היה לה בבית כבל של טלפון סלולרי, היא לקחה את הכבל קשרה ...

הססנות, מה זה fomo, חשש מהחמצה, תחושת החמצה בחיים, התמודדות עם תחושת החמצה, fear of missing out, אימון אישי לחיים, מטפל אישי: עכשיו יש תופעה שנקראת FOMO. ש: מה זה FOMO? אליעד: FOMO זה ראשי תיבות fear of missing out אתה מפחד להחמיץ דברים. ש: פחד מלהחמיץ דברים. אליעד: כן. ש: מוכר לי. אליעד: אתה אומר לבן אדם "אולי תצא עם זאתי, לא אני מפחד להחמיץ את האחרות, אולי תעשה ככה למה שלא תהנה בסרט, אני מפחד להחמיץ סרט אחר". ש: אוקי החמצה כלשהי. אליעד: נכון, מה עושים עם זה אתה בא לעשות תרגיל ...

שיפור הישגים, פתרון בעיות, התפתחות אישית, כמה לתרגל, תרגול מיומנות, פיתוח מיומנות, מטפל רוחני, הכוונה אישית: מה אתה אומר? ש: אוקי הבנתי אז בסופו של דבר מתי באמת התרגול עובד? אליעד: התרגול עובד כשהבעיה מלכתחילה הייתה פונקציה של חוסר תרגול זאת התשובה, אם מלכתחילה הבעיה המקורית נבעה מכך שאתה לא מתרגל מספיק אז אם תתרגל זה יעבוד ואם הבעיה לא נבעה מזה זה לא יעבוד. ש: אז אם כך אז נשאלת השאלה אז מה הייתה הבעיה מלכתחילה זה מובן מאליו. אליעד: לא מובן מאליו יש אנשים שחושבים שתרגול יפתור ...

מאמרים נוספים בנושא אימון אישי - כללי

מאת: דניאל seoאימון אישי - כללי28/12/19143 צפיות
תראו חברים יקרים, אני עוסק בהשגת משכנתאות למסורבים כבר כמעט 10 שנים, אני חייב לציין שהמצב הכי קשה שיכול להיות - זה מצב שבו צריכים לקחת משכנתא כדי לסגור הלוואות או חובות והבנקים פשוט לא מוכנים לאשר את זה.

מאת: דרור אטריאימון אישי - כללי26/03/191155 צפיות
כאשר הבנק מסרב למשכנתא, מגיעים למצב שבו הכול נמצא בסימן שאלה ולא יודעים מה לעשות מכאן. במצב הזה צריכים לעצור דקה אחת, לקחת אוויר ולהחליט מה עושים. הכוונה שלי היא להגיע למצב שבו אתם מבינים שהדרך הנכונה היא להביא מומחה למשכנתאות של מסורבים כדי שיוכל להשיג את האישור הנדרש ולהביא תוצאות.

מאת: דרור אטריאימון אישי - כללי28/10/171967 צפיות
אחת החברות המעניינות ביותר בישראל בעיני היא חברת שבט זבולון, החברה בבעלות יעקוב שאול עוסקת באחד התחומים המעניינים ביותר בעולם הנדל"ן. כלומר מה שהיא עושה, זה לספק ציוד חסר עבור אתרי בנייה.

מאת: דרור אטריאימון אישי - כללי28/10/171935 צפיות
אנחנו נתחיל עם רונית מרום, שהנה אדריכלית מובילה בכל הקשור לדירות יוקרה באשדוד בעיקר, אך גם ברחבי ישראל השונים. רונית נחשבת לחברה באותוו חוג של מעצבי פנים מובילים, שיכולים לקבוע בון טון בעולם הנדל"ן של דירות יוקרה.

מאת: לילה בן הרוש אימון אישי - כללי30/11/161399 צפיות
אחד הנושאים המרתקים ביותר בעבודה עם אנשים, ילדים ובכלל בכל מערכת יחסים, זה הנושא של הרגש האנושי, ויותר מכך - הידיעה שלכל אחד מאיתנו יש את היכולת להפוך למאסטר ברגשות, שזה אומר לדעת להתחבר לכל אדם, לשדרג את כל מערכות היחסים שלנו ושל האנשים שאנחנו מקדמים, ולהרגיש באופן אמיתי הרגשה של שמחה ואהבה.

מאת: ברסלב מאיראימון אישי - כללי28/10/161091 צפיות
בראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ... והוא חובה על כל אדם ונברא להתחדש בכל בוקר שזוכה לקום משינתו, כי לא כולם קמים ואם קמים קמים עם העצבות של האתמול במקום השמחה והתקווה של המחר !

מאת: לילה בן הרוש אימון אישי - כללי07/10/161261 צפיות
בתחילתה של כל שנה כולנו נוהגים לאחל ולהבטיח לעצמנו שינויים פעמים רבות זה פשוט להתנתק מהרגלי עבר שאנחנו מושכים בחיינו ולא ממש מרוצים מהם או שהם לחלוטין אינם משרתים אותנו. והרבה פעמים אנחנו מגיעים לסיומה של שנה שנה חדשה מתחילה ושוב אנחנו מבטיחים לעצמנו את אותן הבטחות מייחלים להיפטר מאותם דפוסים שמעכבים אותנו לצמוח בחיים מי שאנחנו באמת ! רב הדפוסים שאנחנו מנסים לשנות מקורם בדפוסים שהוקנו לנו בגילאי הילדות הצעירים חיים שם בתוך התת מודע שלנו ומעכבים אותנו לחיים שאותם היינו רוצים לחיות !

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica