חפש מאמרים:
שלום אורח
04.04.2020
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

סוגים של אושר, מבצע שובו אחים, תחושת חוסר אושר, תחושת אושר מוחלט, תחושת חוסר סיפוק, תחושת אושר יחסי, להשיג אושר, להרגיש מאושר, לרצות אושר

סוגים של אושר,מבצע שובו אחים, תחושת חוסר אושר, תחושת אושר מוחלט, תחושת חוסר סיפוק, תחושת אושריחסי, להשיג אושר, להרגיש מאושר, לרצות אושר

אז מה אתאומרת?

ש: אני שואלתכשאני מתבוננת אז אני חווה או מבינה לא יודעת שאני אף פעם לא מרוצה.

אליעד: שניהרגע חכי בואי נדייק את אף פעם לא מרוצה זאת ההגדרה המדויקת או שאת אף פעם לא מרוצהבמאה אחוז?

ש: אני אף פעםלא מרוצה במאה אחוז זאת ההגדרה.

אליעד: יפה אזקודם כל תדייקי "אני מתבוננת ואני רואה שאני אף פעם לא מרוצה במאה אחוז" זה נכון,להגיד "אני אף פעם לא מרוצה" זה לא נכון את כן מרוצה לפעמים רק את לא מרוצה במאהאחוז אוקי.

ש: וזה לאמספיק לי כי זה שאני לא מרוצה במאה אחוז זה משאיר לי סבל משאיר אותי בסבל.

אליעד: בגםסבל.

ש: בגם סבל כיאני מרגישה את החיסרון שלי.

אליעד: נכוןאוקי אז מה את רוצה מה השאלה?

ש: אני רוצהפעם אחת להיות מרוצה במאה אחוז.

אליעד: אוקיעכשיו מה הוא הציע לך הוא אמר או מה הוצע כאן קודם, הוצע כאן קודם תביני שאין דברכזה להיות מרוצה במאה אחוז אם תביני את זה אז לא תחפשי את זה.

ש: חשבתי עלזה גם.

אליעד: אוקיעכשיו מה האמת שקודם כל זה נכון מהיבט מסוים אבל עדיין זה לא ייתן לך לב שלם, למהזה לא ייתן לך לב שלם כי המוח יגיד "ואולי יש פתרון ואני לא יודע" תמיד כי המוח לאיכול להשתכנע במאה אחוז שאין פתרון כי הוא לא בטוח במאה אחוז שהוא צודק. למשל למההדבר דומה אתה זוכר את הנושא של "האין תשובה אין שאלה" יפה, יש את ההוא שהבין שאיןתשובה ואז הוא אמר "טוב אז אין תשובה אז אין שאלה כי אין תשובה" אבל זה לא נכון כיאין תשובה זה אין תשובה ואין שאלה זה אין שאלה שניהם שונים נגיד "למה, למה, למה"אין תשובה אבל זה לא אומר שאין שאלה יש שאלה ויש תשובה.

זאת אומרבהקשר ההוא להגיד "למה, למה, למה" אין תשובה זה כאילו להגיד יש תמיד חיסרון אבל זהשתמיד יש חיסרון זה לא הופך את זה לאין חיסרון יש תמיד חיסרון, אתה בעצם אומר להתראי תביני שאין תשובה כאילו זה כמו תביני "שלמה, למה, למה" לא מוביל אותך לשוםמקום ואז תפסיקי לחפש כי אין תשובה אבל זה לא נכון כאילו זה נכון הרבה אנשים גםמורים רוחניים גם מלמדים את זה תראה שאין תשובה ואז לא תחפש אבל זה לא באמת נכון כיבלב שלך המוח אומר "ואולי יש איזושהי פרצה אולי יש משהו" וגם אם המוח יוכיח שאיןתשובה עדיין המוח לא יכול להיות בטוח שהוא צודק ולכן תמיד המוח יגיד "אולי יש עודאיזה קומבינה למרות שיש ומי שמחפש את התשובה למרות שאין תשובה הוא רואה שאיןשאלה.

זה לא בגללשאין תשובה אין שאלה מי שהגיע לאין תשובה ובכל זאת יחפש תשובה אז הוא יראה שאיןשאלה אם יהיה חשוב לך למצוא תשובה למרות שאין תשובה אז את תטיל ספק בשאלה ואז לאתהיה שאלה אבל זה לא אין תשובה זה אין שאלה. מה שאני מסביר פרקטית בנושא שלך זהשלהגיד "תמיד יש חיסרון" זה נכון ביומיום בסופו של דבר אחד הדברים שינחמו אותך יהיה"ההבנה" שתמיד יש חיסרון אבל זאת לא נחמה בלב שלם, אם את רוצה נחמה בלב שלם צריךלמצוא לזה פתרון ותכף אני אגיד לך מה הפתרון.

אוקי אז עודפעם מה שהוא אומר זה נכון בפרקטי זה די נכון אבל אם את רוצה בלב שלם אז לב שלם איאפשר להגיד ללב שלם "תבין שאין פתרון אז בלב שלם תקבל את זה" איך אני אקבל את זהכאילו זה כמו להגיד למישהו "תקבל את זה שאתה מת כי אתה חייב למות" למה שאני אקבל אתזה אני הבנתי שאני חייב למות אבל לא מקבל את זה שאני מת בסדר זה ברור לא שהוא הולךלמות אבל הוא לא רוצה למות כי עדיין הוא חושב שיש אפשרות שאולי הוא לא ימות.

למרות שזה לאכל כך דומה למה זאת לא ראיה כי אפשר להגיד ככה ההוא שאומרים לו "אתה בטוח הולךלמות" מחויב לו שהוא ימות מצד הידיעה אבל לא מצד השכל אז הוא אומר מאחר שהוא יכוללהטיל ספק ולהגיד "אולי אני ספציפית לא אמות" ולכן הוא לא רוצה למות לעומת זאתבמקרה הזה שלו מצד השכל מחויב שאין תשובה ואולי אם מצד השכל מחויב שאין תשובה אוליזה כן יכול להכריח את הבן אדם לקבל את המצב.

מי הבין מהאני מבין אתה הבנת אותי תראו אני נתתי דוגמא הוא אמר או נאמר מתישהו שאם אתה תביןשאין תשובה לא תהיה לך שאלה ואני נתתי דוגמא לכך שזה לא נכון, אמרתי הנה בן אדםמבין שהוא אף פעם לא יכול לא למות והוא עדיין לא רוצה למות ואז ניסיתי להפריך את זהכבר אוטומטית כבר בא לי ההיפוך של זה, מה ההיפוך של זה ההיפוך של זה אומר תקשיב בןאדם שאומרים לו "אתה בסוף הולך למות" הסיבה שיכולה להיות שהוא לא יקבל את זה זהבגלל שההבנה שהוא הולך למות היא לא מחויבת מצד השכל לכן הוא יכול להתנגד לזה ולאלרצות למות לעומת זאת ההבנה שתמיד יש חיסרון היא מחויבת מצד השכל ולכן שמה אולי אםנאמר שהוא ישתכנע מצד השכל שתמיד יש חיסרון אז אולי לזה הוא לא יכול להתנגד.

ש: למה מצדהשכל הוא לא מחויב למות?

אליעד: כי למהשהוא יהיה מחויב למות יש חוק פיזיקלי שאומר שאתה חייב למות גם חוק פיזיקלי זה לאשכל.

ש: לא משנהאבל השכל שלו אומר שאם זאת אמת.

אליעד: מהיותר ודאי לך שאת תמות שאתה אישית תמות או שאי אפשר להכניס מטר על מטר לתוך קובייהשל סנטימטר על סנטימטר, מה יותר ודאי לך?

ש: החלקהשני.

אליעד: יפהלמה כי זה אין אפשרות גם אם יהנדסו את העולם מחדש גם אם ימצאו תרופה לסרטן וימצאותרופה לכל המחלות המדענים אף פעם לא יצליחו להכניס מטר לתוך חצי מטר, אין אפשרותמטר זה מטר חצי זה חצי.

ש: אבל גםלמות זה.

אליעד: למה לאזה משהו גנטי יכולים לשנות את זה ויפטרו לך את זה למה לא גם פעם לא האמינו שאפשרלהגיע לירח נכון הנה הגיעו לירח, האמנת שאפשר להגיע לירח לא הנה הגיעו מחר ימציאוטריק שברגע שאתה נגיד תהיה חולה יחליפו לך את החלק הזה אולי החלק הזה וזהו תמשיךככה לרוץ אינסוף זמן כמו שאפשר לעשות ברכב אתה יכול להחליף כל הזמן חלקים, לפעמיםלא שווה לך אבל אם זה שווה לך אתה יכול כל פעם שמשהו מתקלקל תחליף את החלק אתה רוצהתחליף את השלדה תחליף את המנוע תחליף את הצמיג תיסע איתו אלף שנה קדימה.

אמת, רגע לכןמה שבאתי להגיד שזה שבן אדם כשאומרים לו "אתה חייב למות" הוא עדיין לא רוצה למות זהלא הוכחה לכך שאם נגיד לו משהו שמצד השכל מחויב שהוא יתנגד לזה אבל אף על פי כן אניאומר שגם אם זה מחויב מצד השכל זה לא מחויב כי עדיין יש במוח מקום שאומר "אז מה אםהשכל אמר אולי זה לא מחויב". מה אתה רצית להגיד?

ש: רציתילהגיד לגבי מה שנאמר קודם בדיוק כמו שאתה אמרת שההבנה שהמציאות תמיד תהיה חסרה אובמילים אחרות להגיד לבן אדם נדפקת וזה זה לדעתי אפילו עושה יותר גרוע לבן אדם זה לאשזה עוזר לו כי זה עושה הרבה יותר גרוע.

אליעד: רקיותר גרוע?

ש: זה לא רקיותר גרוע לא כלומר, אני אסביר, כי הרי בן אדם רוצה להרגיש שלמות או את השלמות הזאתכתוצאה מאיזה שורש ברשימו שהוא יודע שזה קיים אז אתה אומר לו נדפקת כאילו הוא לאיכול לקבל את זה.

אליעד: אבלהוא לא אמר את זה הוא אמר שאם אתה תהיה בטוח במאה אחוז שאין פתרון זה יגרום למוחשלך להפסיק לחפש פתרון אבל מה הבעיה שקודם כל זה נכון ומצד שני אתה לא יכול להיותבטוח במאה אחוז כי השכל לא יכול להיות בטוח שהוא צודק.

ש: גם יש לךרשימו אתה לא יכול להיות בטוח במאה אחוז במשהו שהוא לא מאה אחוז ודאי ככה גם בזהאפשר להטיל ספק.

אליעד:שמה?

ש: זה לא מאהאחוז ודאי שזה גם יוביל לשם כאילו אם הבן אדם רוצה משהו זה מגיע מאיזה שורש.

אליעד: הואטען טענה, הוא אמר הרצון של הבן אדם קיים וזה גם אני הסברתי את זה הרבה פעמים בגללשהוא רוצה לשנות את מניחה שאפשר להשיג אושר במאה אחוז ואז את רוצה את זה אם תהייבטוחה שאין דבר כזה אז גם לא תרצי את זה, זה מה שהוא אומר שזה נכון מהיבטמסוים.

ש: אני מבינהאת מה שהוא אומר.

אליעד: אבל אתלא היית בטוחה במאה אחוז שאין פתרון.

ש: כי השכלשלי אמר יכול להיות שכן יש פתרון אולי בגלל זה לא הייתי מוכנה לקבל את זה.

אליעד: השכלשלך אמר שאולי יש פתרון כי לא השתמשת בו מספיק אם היית משתמשת בשכל שלך מספיק הייתרואה שאין פתרון, השכל שלך לא היה אומר אולי אין פתרון כי הוא היה מבין שאין פתרון.רגע אתם הבנתם זה שכשהשכל שלך אמר לך אין פתרון זה לא סיפק אותך זה כי גם בשכל עצמואת לא הבנת במאה אחוז שאין פתרון ואז מה שהוא אומר הוא אומר "תקשיבי אבל אם את תהייבטוחה במאה אחוז שאין פתרון בשכל שלך אז תראי שזה סיפק אותך" ואני אומר שאת לאיכולה להיות בטוחה בגלל שאת לא יכולה להיות בטוחה שהשכל צודק.

זאת אומרתהשכל יכול להוכיח שאין פתרון אבל השכל לא יכול להוכיח שהוא צודק כשאת אמרת אולי ישפתרון זה עדיין היה בשכל אז אני אומר משהו אחר, אני אומר "האולי יש פתרון" הוא מחוץלשכל בשכל אם את תפעילי אותו לא תבוא לך מחשבה שאומרת אולי יש פתרון, אם את תפעיליאת השכל שלך מספיק לא תבוא לך מחשבה שאומרת אולי יש פתרון, לא כי בשכל אין אפשרותלחשוב שיש פתרון. עוד פעם אם בן אדם מפעיל את השכל שלו מספיק לא אפשרי שהשכל שלויגיד לו "תקשיב ואולי יש איזה פתרון הגיוני לבעיה ואני לא יודעת אותו" איןאפשרות.

ש: למה?

אליעד: כי אםאתה תפעיל את השכל עד הסוף אתה תראה שמחויב שתמיד יש חיסרון שבשביל קיום צריךחיסרון ואז מחויב שתהיה בחיסרון ואין לזה מה לעשות, לא כשהיא אמרה שהיא בדקה בשכלוזה לא סיפק אותה כי היא עדיין רצתה פתרון זה כי השכל שלה חשב שעדיין יש פתרוןהגיוני ואני אומר שגם אם השכל שלה יהיה בטוח במאה אחוז שאין פתרון, למה אין פתרוןכי אם אתה קיים בשביל להיות קיים צריך להרגיש משהו שאתה לא אתה לא אז גם חסר לך,חסר לך אז אתה בחיסרון. בסדר אלא עדיין גם השכל מבין את זה והוא רואה את זה אין מהלעשות "אתה רואה אתה קיים, קיים חיסרון אין מה לעשות" עדיין הוא אומר "אבל אולי ישאין שכל אולי באין שכל יש איזה פתרון שאני לא יודע אותו". מה אתה רוצה להגיד?

ש: אני אומראני חושב גם שהחיסרון עצמו שהיא דיברה עליו הוא דווקא מגיע מהמקום של האין שכלכלומר, התשובה חייבת להגיע מאותו מקום התשובה לא יכולה להגיע מהשכל.

אליעד: לאיודע זה לא מחויב אבל בגלל שהמוח שלך מודע איפשהו גם לאין שכל לכן חסר לך כי ביחסלאין שכל יש לך תמיד אופציה שלא חשבת עליה המוח תמיד בתת מודע אומר ואולי השכל לאצודק. טוב עכשיו בואו נתקדם, עכשיו מהתחלה מה את רוצה את רוצה שלא יהיה שום חיסרוןנכון עכשיו השאלה היא זה כמה את רוצה את זה, כמה את רוצה את זה אמרת "אני לא רוצהשיהיה שום חיסרון" כמה את לא רוצה שום חיסרון, כמה רע לך מזה שטיפה רע לך מה אתאומרת את אומרת "רע לי מזה שאפילו טיפה רע לי" נכון אבל כמה רע לך מזה שטיפה רעלך.

מאה אחוז רעלך מזה שטיפה רע לך שני אחוז רע לך מזה שטיפה רע לך, את הצבת מטרה חדשה את אמרת"תקשיב אני רוצה מטרה להיות מרוצה במאה אחוז" אבל כמה אחוז את רוצה להיות מרוצהבמאה אחוז. למה זה משנה אתם הבנתם יש בן אדם שאומר תקשיב "אני רוצה לאכול פיצהלמרות שאני יודע שאני לא אהיה מרוצה אין בעיה" יש בן אדם לעומת זאת שאומר "תקשיבאני רוצה להיות מרוצה במאה אחוז" ואז אומרים לו כמה אחוז אתה רוצה להיות מרוצה במאהאחוז כאילו כמה אתה בלב שלך אתה מרגיש שאתה רוצה את המאה אחוז.

ולמה זה משנהכי אם בן אדם אומר "אני רוצה להיות מרוצה במאה אחוז וכמה אני רוצה להיות מרוצה במאהאחוז במאה אחוז אני רוצה להיות מרוצה במאה אחוז" בן אדם כזה אפשר לתת לו פתרון,אפשר להגיד לו "תקשיב אתה רוצה להיות במאה אחוז מרוצה במאה אחוז", "כן" "אוקי תטילספק במה שאתה יודע לא תדע כלום ואתה מרוצה במאה אחוז" אבל אם אתה לא במאה אחוז רוצהלהיות מרוצה במאה אחוז אז אתה גם לא כל כך מוכן להשקיע אתה רק אומר שאתה רוצה להיותמרוצה אבל אז אומרים לך "אוקי אתה מוכן להשקיע", "עזוב אני לא מוכן להשקיע לא פהולא שם" למה זה לא שאתה לא רוצה אתה רוצה.

ש: אתה מדברעל הפתרון שהוא אמר?

אליעד: לא,אני אמרתי לך כזה דבר אם את רוצה להיות מרוצה במאה אחוז יש דרך הדרך הזאת אבל בשבילשתהיי מוכנה לשלם את המחיר את צריכה ממש לרצות להיות מרוצה במאה אחוז, אני לא אומרלך אין דרך להיות מרוצה במאה אחוז אני אומר יש דרך אבל הדרך להיות מרוצה במאה אחוזעוברת דרך הטלת ספק בכל הרצונות שלך במאה אחוז ובשביל שאת תהיי מוכנה להטיל ספק בכלהרצונות שלך את צריכה במאה אחוז או ב99% לרצות להיות מרוצה במאה אחוז. יש דבר שנקראאושר מוחלט אם את תרצי באופן מוחלט אושר מוחלט את תקבלי אותו אבל אם את תרצי אושרמוחלט באופן יחסי לא תקבלי אותו, לא תקבלי אותו באופן מוחלט.

יש דבר שנקראאושר יחסי אושר יחסי כולנו יודעים מה זה, יש לך משהו טוב לך אבל גם רע לך זה נקראאושר יחסי יש דבר שנקרא אושר מוחלט מה זה אושר מוחלט שלא חסר לך כלום למה קוראיםלזה אושר ככה אבל לא משנה "אושר מוחלט". עכשיו כמה אתה מאושר באושר מוחלט לפי כמהשאתה רוצה באופן מוחלט את האושר המוחלט אם בן אדם שני אחוז, הוא רוצה אושר מוחלטאבל כמה הוא מוכן להשקיע באושר המוחלט הזה שני אחוז אז הוא שני אחוז אם תבדוק בתוכךאתה תראה שבשני אחוז אתה גם מאושר באופן מוחלט אבל אם אתה תראה נגיד "אני רוצה במאהאחוז אושר מוחלט" אז אתה תשיג גם את האושר המוחלט במאה אחוז יש דרך.

ש: זאת אומרתכשאני אומרת לעצמי שאני לא מרוצה אז אני אמורה להטיל בזה ספק?

אליעד: מהצריך לעשות כדי להיות מרוצה במאה אחוז?

ש: לא בא נניחשאני מרגישה שיש לי חיסרון.

אליעד: דווקאאת צריכה לשאול את עצמך "מי אמר שיש חיסרון, מי אמר שיש הבדל בין חיסרון ליתרון מיאמר שיש הבדל בין יש לאין" ואם תעשי את זה לא תוכלי לדעת שיש לך חיסרון. אני אתן לךדוגמא נגיד שאת מרגישה שחסר לך משהו תגידי לעצמך "מי אמר שחסר, מה חסר" נגיד שאתיושבת בבית ואת מרגישה שמשהו חסר לך ותשאלי את עצמך "מה חסר לי, מה חסר" תגידי "חסרלי זה מה איפה זה חסר, מה חסר מי אמר שזה חסר", תני לדוגמא לדבר אחד שחסר לך אחדמשהו אחד נגיד בבית חסר מה חסר לך דבר אחד סתם דוגמא הכי בנאלית.

ש: לא חסר ליכלום.

אליעד: כלוםלא תגידי את האמת אמרת קודם שחסר לך משהו.

ש: מה חסר ליחסר לי אושר מוחלט זה מה שאני חושבת שחסר לי.

אליעד: באמת,אושר מוחלט בן אדם משיג אותו כשלא חסר לו כלום זאת תוצר אושר מוחלט זה תוצר כשבןאדם לא חסר לו כלום הוא מגיע לאושר מוחלט אם משהו חסר אז הוא לא באושר מוחלט. תגידילי מה חסר אם באמת לא יהיה חסר לך שום דבר גם תקבלי אושר מוחלט, משהו חסר לך אתבבית חסר לך מה חסר לך ריגוש אינסופי תחושה עילאית מה חסר לך, חסר לך שמשעמם לךבחיים מה חסר לך חסר לך אושר מוחלט אין בעיה.

ש: אני לאיודעת אבל אם אני חושבת שזה ימלא לי את החיסרון אז הייתי עושה דברים בשביל להשיג אתזה אבל אני יודעת שאני.

אליעד: מה חסרלך אושר מוחלט חסר לך תגידי כן תגידי "כן חסר לי אושר מוחלט".

ש: כן חסר ליאושר מוחלט.

אליעד: אוקימה זה אושר מוחלט תחושה שלא חסר כלום נכון, מה זה לא אושר מוחלט תחושה שחסר משהונכון, יפה את בטוחה שיש הבדל בין תחושה שחסר משהו לתחושה שלא חסר משהו?

ש: אם אניבטוחה שיש הבדל?

אליעד: אתבטוחה כי אם את אומרת "חסר לי אושר מוחלט" זאת אומרת שאת בטוחה שיש הבדל בין אושרמוחלט שזה לא חסר כלום ואושר יחסי שזה חסר משהו אז אם את רוצה להגיע לאושר מוחלט אתצריכה לשאול את עצמך "האם אני בטוחה במאה אחוז שיש הבדל בין אושר יחסי לאושרמוחלט", הלב שלך אומר לך "אני רוצה להרגיש שלא חסר לי כלום" תגידי לו "באמת יש הבדלבין להרגיש שלא חסר כלום ללהרגיש שכן חסר משהו" זה כמו לשאול אותו האם יש הבדל ביןחיסרון לשלמות.

ש: אז שאלתיאת עצמי כאילו האם יש הבדל בין מרוצה ללא מרוצה.

אליעד: נכוןמה קיבלת תשובה מה הייתה התשובה?

ש: אני לאיודעת.

אליעד: אז אניאגיד לך מה הייתה התשובה, התשובה הייתה שכן שיש הבדל כי אם המוח שלך היה אומר לך"אין הבדל או אני לא יודעת שיש הבדל" אז אי אפשר לרצות יותר את האושר המוחלט כי איןהבדל בין אושר מוחלט ליחסי. אני מסביר עוד פעם הדרך לאושר המוחלט עוברת בזה שתשאליאת עצמך האם יש הבדל בין האושר המוחלט לאושר היחסי וכשלא תדעי שיש הבדל בין מוחלטליחסי לא תרצי את המוחלט ולא יהיה אכפת לך שאת ביחסי ואז ממילא את כבר במוחלט.

ש: אז אתהאומר כאילו שאני מטילה ספק בדברים ואני שואלת כאילו אם יש הבדל באופן מוחלט.

אליעד:שמה?

ש: אני לאמטילה ספק באופן מוחלט.

אליעד:כן.

ש: וזה באופןיחסי את כן שואלת כזה אבל לא באמת שואלת, אם באמת היית שואלת פעם אחת "באמת יש הבדלבין חיסרון לאין חיסרון" לא היית יודעת את זה ואז באותה שניה לא היה לך חיסרון אולא היית יודעת שיש לך חיסרון. אתה הבנת אותנו מה אתה מבין בערך?

ש: האמת שלאכל כך עקבתי.

אליעד: אוקיבסדר גמור, מה את הבנת גם את בפסק זמן מה אתה הבנת?

ש: הבנתי שמהשבעצם היא רוצה היא רוצה להיות מרוצה יותר היא לא רוצה להיות מרוצה באופןמוחלט.

אליעד: זה מהשהבנת היא רוצה באופן מוחלט הנה תשנה היא רוצה באופן מוחלט מה אני אומר לה?

ש: אם היארוצה באופן מוחלט אז היא צריכה לשאול את השאלות ואז להגיע להבנה שתגיע להבנה שאיןהבדל בין אושר יחסי לאושר מוחלט ואז ממילא היא כבר תהיה שם.

אליעד: ולמההיא לא עושה את זה?

ש: כי היא לארוצה.

אליעד: כי מההיא לא רוצה?

ש: היא לארוצה באמת אושר מוחלט.

אליעד: היארוצה אושר מוחלט אבל לא "באמת" באמת זה במאה אחוז.

ש: היא מגדירהאת האושר המוחלט בצורה מסוימת וזה רצון ספציפי.

אליעד: היאעדיין רוצה אושר מוחלט רק היא לא רוצה אותו במאה אחוז.

ש: כן היא לארוצה במאה אחוז.

אליעד: היארוצה אושר מוחלט אבל היא מוכנה לשלם את המחיר לא אז זה לא נקרא שאתה מספיקרוצה.

ש: מההמחיר?

אליעד: להטילספק בהכל לא לדעת כלום. כן מה אתה רוצה להגיד?

ש: אני שמתילבד לדוגמא נגיד שאנשים כאילו עושים את ההטלת ספק הם עובדים מאוד קשה יש אנשיםמסוימים שעובדים מאוד קשה אבל הם הולכים החוצה הם לא הולכים כאילו אחד פנימה, זאתאומרת להטיל ספק זה שולחן זה כיסא זאת מנורה זה טוב לי זה רע לי אבל הם לא מטיליםספק.

אליעד: בהנחתיסוד של הטלת הספק.

ש: מהנחתהיסוד אז אם יש הנחת יסוד במקום ללכת החוצה ללכת תמיד אחד פנימה.

אליעד: נכוןאבל על זה דיברנו קודם כשאתה מטיל ספק אז תבדוק מה הנחת היסוד של הטלת הספק. עכשיובואו אני אתן לכם דוגמא נגיד עכשיו נגיד יש שלושה ילדים שחטפו אותם נכון מה הםנקראים אזרחים ילדים לא משנה חטפו שלושה אנשים, עכשיו החליטו מה עושים שרוציםלהחזיר אותם נכון והם מתפללים ורוצים וזה עכשיו מה היה קורה נגיד עכשיו רוציםלהחזיר אותם רוצים להחזיר אותם, כמה רוצים להחזיר אותם מאוד, עכשיו מה היה קורהנגיד לדוגמא היו אומרים למדינת ישראל.

ש: זהבירושלים.

אליעד: שניהעזוב אותי מירושלים עכשיו תקשיב משהו אחר נגיד מדינת ישראל הייתה יודעת שיש עכשיובשמיים מטוסים בדרך למדינת ישראל ועל כל מטוס יש פצצה גרעינית ויש מאה מטוסים כאלהלא שניים מאה, אלף מטוסים כאלה עם פצצות גרעיניות להפיל אותן על הראש של מדינתישראל איך מדינת ישראל הייתה מגיבה מה היא הייתה עושה?

ש: מתפלת בהםבמיידי.

אליעד: שניהאבל מה היא הייתה עושה מה היא הייתה עושה ומה היא לא הייתה עושה.

ש: מפסיקה אתהחיפושים.

אליעד: לאאכפת עכשיו חיפושים שכח חיפושים לא חטפו אותם בוא ניתן תרחיש אחר, תרחיש אחר לאחטפו אף אחד עכשיו יש תרחיש חדש מה התרחיש החדש יש מאה מטוסים בדרך כתוב על כל מטוס"פה יש פצצה גרעינית" יש וודאות שיש פצצה גרעינית כל פצצה יכולה להשמיד את כל מדינתישראל ויש אלף כאלה בשמיים, איזה פעולות צבאיות מדינת ישראל הייתה עושה ואיזהפעולות צבאיות היא לא הייתה עושה?

ש: היא הייתהמתמקדת איך מנטרלים את האיום הזה בכל דרך אפשרית.

אליעד: כמהמשאבים היא הייתה מקדישה לזה?

ש: את כלהמשאבים האפשריים וגם את אלא שאפשר להתחייב עליהם.

אליעד: נכוןעכשיו למה היא הייתה מקדישה.

ש: ויורדיםלבור.

אליעד: שניהלא יורדים לבור פשוט טסים במטוס בורחים מפה.

ש: שניה למהכי כרגע לדוגמא כשאתה רוצה משהו אתה אומר "אבל אם אני אעשה ככה מה יהיו ההשלכות שלהתגובה" אבל פה נגיד לדוגמא הם אומרים לך "תקשיב עכשיו הולכים להרוג אותך לגמרי"אין השלכות של התגובה אין שום השלכות לשום דבר כי אם אתה לא תגיב אתה בכל מקרה זהלא משנה מה יהיה אחרי כי בכל מקרה אתה לא תהיה אחרי.

עכשיו מה אנימנסה להגיד אני מנסה להגיד שאם נגיד היו רוצים להשמיד את המדינה באופן מוחלט טוטאליאז היו מקדישים את כל המשאבים של המדינה את כל המשאבים כל האנשים כל מה שיש היואומרים לך "תיקח את העט הזה תזרוק אותו בשמיים אולי הוא יפגע במטוס" הכל אם לא אתהמת אין מה לעשות, אם לא תנסה אולי תמות הכל היו עושים זה נקרא שעושים הכל זה נקראשרוצים לעשות הכל ככה עושים.

עכשיו חטפושלושה ילדים...

המאמר מאת מאמן אימון אישי/ עסקי / ייעוץ / אליעד כהן - www.EIP.co.il

הכנס לאתרותהנה מעוד קואצינג מומלץ, מנטורינג, הרגשת חוסר, רגשות,אליעד כהן, אושר, אושר יחסי, פסיכולוגיה, רגשות, מאמן אישי ועוד ...

 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

מאת: אליעד כהן - היחיד בעולם שמתחייב - 100% אושר אמיתי בשלמות מוחלטת בכל תחומי החיים - נסו ותראו! 

הכנס עכשיו לאתר EIP.co.il ותהנה מאלפי מאמרים + הרצאות וידאו על כל נושאי החיים בכלל, ועל האושר שלך בפרט ...

מאמן אישי / אימון אישי / חרדה / פחד / הפרעת חרדה / טיפול בחרדה / פחדים / דיכאון - EIP.co.il ועוד...

ידע - להצליח

תכנסו ותהנו ...

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת מאמן אישי אליעד כהן אימון אישי Eip.co.il

איך לחנך ילדים, איך לשכנע אנשים, איך לגרום למישהו לחשוב כמוך, איך לגרום למישהו להסכים איתך, כושר שכנוע, איך להסביר משהו, טיפול הוליסטי, מאמן אישי: עכשיו העניין הוא כזה למה לפעמים בן אדם רוצה להסביר משהו למישהו והוא לא מצליח להסביר לו, אתה רוצה להסביר משהו למישהו ואתה לא מצליח להסביר לו. עכשיו יש תיאוריה שאומרת אם אתה רוצה לדעת אם הבנת לך תסביר למישהו ואנחנו נשדרג את זה ותבקש ממנו גם להסביר מה הוא הבין ותראה שהוא באמת הבין ואפילו תסביר למישהו מפגר וככל שהוא יותר מפגר והצלחת להסביר ...

הכשרת עובדים, ניהול מנהלים בארגון, איך להכשיר עובדים, איך לנהל מנהלים, איך לנהל עובדים, פיתוח עובדים, קואצ'ר מומלץ, טיפול נפשי: עכשיו הנושא הוא כזה אחת הטעויות שעושים מנהלים, יש בעיקרון בארגון שני סוגי עובדים יש עובדים שיש להם מטרה מאוד מוגדרת וספציפית שהם בעצם התחליף הכי זול לרובוט כאילו זאת אומרת יש איזה עבודה מסוימת שהם צריכים לעשות עושים אותה רק פשוט במקום להביא רובוט כי אין רובוט שיעשה את זה אז הם עושים את זה, עכשיו זה עובדים שאין צורך שיהיה להם שכל אפילו יש צורך שלא יהיה ...

הערכה עצמית רעה, עודף ערך עצמי, דימוי עצמי גבוה מידי, חוסר ביטחון עצמי, הסרט הסוד, מפחד להתחיל עם בחורה, אימון אישי לחיים, אימון אישי מומלץ: עכשיו הנושא הוא כזה לפעמים דימוי עצמי גבוהה וערך עצמי גבוהה דופק את הבן אדם, עכשיו מראש בא נגיד שאם היה לו לבן אדם דימוי עצמי באמת גבוהה זה לא היה דופק אותו בסדר אבל בא נדבר על דימוי עצמי כאילו גבוהה, גבוהה אבל דופק את הבן אדם. מה לדוגמא נגיד בן אדם בוא ניתן דוגמא קלאסית נגיד בן אדם מפחד להתחיל עם בחורה כי יש לו דימוי עצמי מאוד גבוהה שהוא ...

אימון אישי, ממי ללמוד, איך לבחור מטפל, איך לבחור מאמן, איך לבחור יועץ, אימון עסקי, מורה רוחני, מאמן אישי לחיים: אז עשו כדלקמן יש את הנושא שאומר שיש בן אדם שיביא לך דגים ויש בן אדם שילמד אותך לדוג, מכירים את הנושא אם מישהו רוצה לשלוט בך הוא יעדיף לתת לך דגים ככה אתה צריך לחזור מחר לקחת עוד דגים, אם הוא רוצה להיפטר ממך כי נמאס לו לראות אותך אז הוא לא ייתן לך לא דגים ולא ילמד אותך לדוג כדי שתמות ברעב והוא לא יראה אותך יותר. אבל אם הוא יודע שזה בלתי אפשרי, סתם פשוט ניסיתי להפוך כאילו ...

לא רוצה לפחד מהמוות, ניסיונות התאבדות, מחשבות אובדניות, התגרות במוות, חרדה מהמוות, מחשבה טורדנית, מטפל רגשי, יועץ טיפולי: עכשיו השאלה היא כזאת יש מישהי נגיד לצורך העניין, מישהי מישהו לצורך העניין זאת מישהי שהתופעה המתוארת היא כדלקמן נניח היא ראתה בטלוויזיה משהו בחדשות "מישהי התאבדה, התאבדה עם צעיף", אוקי היא עכשיו נכנסה למחשבה טורדנית היא צריכה לבדוק אם אפשר להתאבד עם צעיף או לא היא הולכת נגיד עכשיו לא היה לה צעיף אז נגיד היה לה בבית כבל של טלפון סלולרי, היא לקחה את הכבל קשרה ...

הססנות, מה זה fomo, חשש מהחמצה, תחושת החמצה בחיים, התמודדות עם תחושת החמצה, fear of missing out, אימון אישי לחיים, מטפל אישי: עכשיו יש תופעה שנקראת FOMO. ש: מה זה FOMO? אליעד: FOMO זה ראשי תיבות fear of missing out אתה מפחד להחמיץ דברים. ש: פחד מלהחמיץ דברים. אליעד: כן. ש: מוכר לי. אליעד: אתה אומר לבן אדם "אולי תצא עם זאתי, לא אני מפחד להחמיץ את האחרות, אולי תעשה ככה למה שלא תהנה בסרט, אני מפחד להחמיץ סרט אחר". ש: אוקי החמצה כלשהי. אליעד: נכון, מה עושים עם זה אתה בא לעשות תרגיל ...

שיפור הישגים, פתרון בעיות, התפתחות אישית, כמה לתרגל, תרגול מיומנות, פיתוח מיומנות, מטפל רוחני, הכוונה אישית: מה אתה אומר? ש: אוקי הבנתי אז בסופו של דבר מתי באמת התרגול עובד? אליעד: התרגול עובד כשהבעיה מלכתחילה הייתה פונקציה של חוסר תרגול זאת התשובה, אם מלכתחילה הבעיה המקורית נבעה מכך שאתה לא מתרגל מספיק אז אם תתרגל זה יעבוד ואם הבעיה לא נבעה מזה זה לא יעבוד. ש: אז אם כך אז נשאלת השאלה אז מה הייתה הבעיה מלכתחילה זה מובן מאליו. אליעד: לא מובן מאליו יש אנשים שחושבים שתרגול יפתור ...

מאמרים נוספים בנושא אימון אישי - כללי

מאת: דניאל seoאימון אישי - כללי28/12/19425 צפיות
תראו חברים יקרים, אני עוסק בהשגת משכנתאות למסורבים כבר כמעט 10 שנים, אני חייב לציין שהמצב הכי קשה שיכול להיות - זה מצב שבו צריכים לקחת משכנתא כדי לסגור הלוואות או חובות והבנקים פשוט לא מוכנים לאשר את זה.

מאת: דרור אטריאימון אישי - כללי26/03/191423 צפיות
כאשר הבנק מסרב למשכנתא, מגיעים למצב שבו הכול נמצא בסימן שאלה ולא יודעים מה לעשות מכאן. במצב הזה צריכים לעצור דקה אחת, לקחת אוויר ולהחליט מה עושים. הכוונה שלי היא להגיע למצב שבו אתם מבינים שהדרך הנכונה היא להביא מומחה למשכנתאות של מסורבים כדי שיוכל להשיג את האישור הנדרש ולהביא תוצאות.

מאת: דרור אטריאימון אישי - כללי28/10/172003 צפיות
אחת החברות המעניינות ביותר בישראל בעיני היא חברת שבט זבולון, החברה בבעלות יעקוב שאול עוסקת באחד התחומים המעניינים ביותר בעולם הנדל"ן. כלומר מה שהיא עושה, זה לספק ציוד חסר עבור אתרי בנייה.

מאת: דרור אטריאימון אישי - כללי28/10/171983 צפיות
אנחנו נתחיל עם רונית מרום, שהנה אדריכלית מובילה בכל הקשור לדירות יוקרה באשדוד בעיקר, אך גם ברחבי ישראל השונים. רונית נחשבת לחברה באותוו חוג של מעצבי פנים מובילים, שיכולים לקבוע בון טון בעולם הנדל"ן של דירות יוקרה.

מאת: לילה בן הרוש אימון אישי - כללי30/11/161438 צפיות
אחד הנושאים המרתקים ביותר בעבודה עם אנשים, ילדים ובכלל בכל מערכת יחסים, זה הנושא של הרגש האנושי, ויותר מכך - הידיעה שלכל אחד מאיתנו יש את היכולת להפוך למאסטר ברגשות, שזה אומר לדעת להתחבר לכל אדם, לשדרג את כל מערכות היחסים שלנו ושל האנשים שאנחנו מקדמים, ולהרגיש באופן אמיתי הרגשה של שמחה ואהבה.

מאת: ברסלב מאיראימון אישי - כללי28/10/161129 צפיות
בראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ... והוא חובה על כל אדם ונברא להתחדש בכל בוקר שזוכה לקום משינתו, כי לא כולם קמים ואם קמים קמים עם העצבות של האתמול במקום השמחה והתקווה של המחר !

מאת: לילה בן הרוש אימון אישי - כללי07/10/161293 צפיות
בתחילתה של כל שנה כולנו נוהגים לאחל ולהבטיח לעצמנו שינויים פעמים רבות זה פשוט להתנתק מהרגלי עבר שאנחנו מושכים בחיינו ולא ממש מרוצים מהם או שהם לחלוטין אינם משרתים אותנו. והרבה פעמים אנחנו מגיעים לסיומה של שנה שנה חדשה מתחילה ושוב אנחנו מבטיחים לעצמנו את אותן הבטחות מייחלים להיפטר מאותם דפוסים שמעכבים אותנו לצמוח בחיים מי שאנחנו באמת ! רב הדפוסים שאנחנו מנסים לשנות מקורם בדפוסים שהוקנו לנו בגילאי הילדות הצעירים חיים שם בתוך התת מודע שלנו ומעכבים אותנו לחיים שאותם היינו רוצים לחיות !

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica