חפש מאמרים:
שלום אורח
18.11.2019
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

יסודות הפיקוח על יצוא בטחוני - שלב הרישום והרישוי

בסוף שנת 2007 נכנס לתוקפו חוק הפיקוח על יצוא בטחוני, התשס"ז – 2007 ["החוק"] . החוק, התקנות והצווים שהותקנו מכוחו, מחליפים את חקיקת המשנה שהייתה קיימת עד לכניסתו לתוקף ומסדירים בחקיקה ראשית את הפיקוח על יצוא מישראל של ציוד בטחוני, ידע בטחוני, ושירותים בטחוניים. מטרת החוק הינה הסדרת הפיקוח על יצוא בטחוני מטעמי בטחון לאומי, מדיניות חוץ, התחייבויות בינלאומיות ושמירה על אינטרסים חיוניים אחרים של מדינת ישראל.

מאמר זה יעסוק בפרוצדורה הנוגעת לשלב הרישום והרישוי של יצוא ציוד בטחוני.

בנקודה זו חשוב להדגיש כי רק אם פעילותו של היצואן נכנסת לאחת ההגדרות של "יצוא בטחוני", רק אז  יידרש היצואן לבצע רישום ורישוי. במקרה של ספק, מומלץ להתייעץ עם מומחה שכן אם לא מדובר בפעילות שחייבת רישוי, הדבר יחסוך ליצואן זמן, מאמץ וכסף, ובאם מדובר בפעולה שחייבת רישוי, היעדר רישוי עשוי להביא לביצוע עבירה פלילית שהעונש בגינה הינו קנס גבוה ואף מאסר.

בתחילת התהליך, נדרש היצואן להירשם במרשם היצוא הביטחוני. רק לאחר רישומו, יתאפשר לאותו יצואן לרשום טובין שונים אותם בכוונתו לשווק ולייצא, ועבורם יונפק לו רישיון היצוא הנדרש.

נפרט על כל תהליך רישום בנפרד.

א. רישום היצואן במרשם אגף הפיקוח על היצוא הבטחוני

הגוף המנהל את המרשם הינו אגף הפיקוח על היצוא הביטחוני ("אפ"י"), ואליו יש להגיש את הבקשה לרישום.

אפ"י מוסמך לבחון את זהות היצואן,  קיומו או היעדרו של עבר פלילי, מוסמך לבצע בדיקה בטחונית וכן צפוי לברר את עמידתו בהוראות חוק הפיקוח על ייצוא ביטחוני, התשס"ז-2007 ("החוק"). כמו כן יידרש היצואן למסור הצהרה בעניין בריאותו הנפשית ושימוש בסמים.

הבקשה תוגש בצירוף תצהיר מטעם המבקש לגבי נכונות פרטי הבקשה, אשר יאומת בפני עורך-דין.

על היצואן לחדש את הרישום במרשם, במידה והוא ממשיך לעסוק בתחום היצוא הבטחוני, אחת ל- 5 שנים, אלא אם כן נקבעה תקופה שונה על ידי הממונה על המרשם.

מינוי ממונה תאגיד בתחום הפיקוח על יצוא בטחוני:

על פי תקנות הפיקוח על יצוא בטחוני (רשיונות), התשס"ח-2008 ("התקנות"), כאשר היצואן המבקש להירשם הינו תאגיד, התאגיד צריך למנות עובד במשרה בכירה (עובד שכפוף ישירות למנכ"ל התאגיד) שיהא הגורם שיתנהל באופן שוטף מול אפ"י. הממונה מטעם התאגיד צריך להיות מוסכם על דעתו של אפ"י ויירשם יחד עם התאגיד במרשם היצוא הבטחוני. הממונה מטעם החברה יחויב לעבור הדרכות שונות במשך שנה מיום הרישום, על פי הוראות אפ"י, כתנאי לרישום.

תפקידי הממונה מטעם התאגיד כוללים את כל הקשור למישור ההתנהלות בתחום היצוא הבטחוני, ובתוך כך, יידרש אותו ממונה בתאגיד:

• להכיר את החקיקה בתחום הפיקוח על היצוא הבטחוני ולשמש כגורם האחראי בתחום זה בתאגיד;

• להיות איש הקשר מטעם התאגיד בהתנהלות מול אפ"י;

• לחתום כבעל סמכות חתימה מטעם ההנהלה על בקשות לרשיונות;

• לבצע בקרה על התנהלות החברה בתחום הייצוא הבטחוני;

• להיות אחראי על כתיבה וביצוע של נהלים פנימיים בנושאי פיקוח על היצוא הבטחוני, בתאגיד שבו הוא ממונה;

• להיות אחראי  ולתעד ולשמור מידע המתייחס לעסקאות היצוא הבטחוני וטובין דו-שימושיים, שביצע התאגיד.

ב. רישום מוצר

לאחר שנרשם היצואן במרשם, עליו לבצע רישום עבור כל מוצר אותו מתכוון לשווק ולייצא. בדומה לרישום היצואן, בקשה לרישום מוצר מוגשת לאפ"י.

לבקשה לרישום מוצר חדש יש לצרף מסמך אודות המפרט הטכני של המוצר, שיכיל את מירב הפרטים לגבי המוצר: שם המוצר, תמונות המוצר, שמות מסחריים או כינויים נוספים בהם המוצר מוכר בשוק, תיאור טכני ופונקציונאלי של המוצר (כולל מפרט ביצועים מערכתי ותת-מערכתי), פירוט של תכולת המוצר והמקור (יצרן/יבואן), שימושים פוטנציאליים של המוצר וכן תיוג של המוצר ל"מוצר אב" ו"מוצרי בן". חשוב להבהיר כי אפ"י מקפיד על נושא זה, וכי מסמך המפרט הטכני חייב להיות מבואר. בקשה אליה צורף מסמך מפרט טכני לקוני- תידחה, גם אם מדובר במוצר פשוט.

חשוב לציין כי כאשר ישנה גרסה חדשה של מוצר שנרשם זה מכבר, שהינה בעלת תכונות חדשות / נוספות / משופרות, יש להגיש מסמך מפרט טכני חדש המתאר את המוצר הרשום לצורך חידוש הרישום. מדובר בהוראה חשובה ביותר, שכן פעמים רבות מחליט היצרן לשדרג, לשפר או לשנות חלק מתכונות המוצר – במקרה שכזה יהיה עליו להגיש מסמך מפרט טכני חדש עבור המוצר תוך דגש על פירוט התכונות/חלקים שהשתנו במוצר החדש לעומת  המוצר הקודם.

בדומה לכך, לעיתים מספר מוצרים שרשומים כמוצרים נפרדים במרשם אפ"י, מאוחדים למערכת אחת; במקרה כזה, למרות שלא נעשה כל שינוי בכל אחד מהמוצרים בנפרד, יידרש היצואן להגיש מסמך מפרט טכני לגבי המערכת "החדשה" לכאורה, שנוצרה כתוצאה מאיחוד המוצרים הרשומים.

למאמרים קודמים שלנו בנושא הפיקוח על היצוא הבטחוני, לחצו על הקישורים הבאים:

• יסודות הפיקוח על היצוא הביטחוני

• העיסוק באמצעי הצפנה


 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:
 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת עו"ד גיל נדל, עו"ד אור כהן-ששון

לאחרונה, אישרה הכנסת את התיקון לחוק הפיקוח על יצוא ביטחוני, התשע"ו-2016, והתיקון הפך לחלק בלתי נפרד מן החוק.

מאת: עו"ד גיל נדל, עו"ד אור כהן-ששוןמכס11/05/15876 צפיות
בסוף שנת 2007 נכנס לתוקפו חוק הפיקוח על יצוא בטחוני, התשס"ז – 2007 ["החוק"] . החוק, התקנות והצווים שהותקנו מכוחו, מחליפים את חקיקת המשנה שהייתה קיימת עד לכניסתו לתוקף ומסדירים בחקיקה ראשית את הפיקוח על יצוא מישראל של ציוד בטחוני, ידע בטחוני, ושירותים בטחוניים. מטרת החוק הינה הסדרת הפיקוח על יצוא בטחוני מטעמי בטחון לאומי, מדיניות חוץ, התחייבויות בינלאומיות ושמירה על אינטרסים חיוניים אחרים של מדינת ישראל.

במאמר זה נסקור את שלב הבקשה לקבלת רישיון יצוא עבור היצואן הבטחוני.

בסוף שנת 2007 נכנס לתוקפו חוק הפיקוח על יצוא בטחוני, התשס"ז – 2007 ["החוק"] . החוק, התקנות והצווים שהותקנו מכוחו, מחליפים את חקיקת המשנה שהייתה קיימת עד לכניסתו לתוקף ומסדירים בחקיקה ראשית את הפיקוח על יצוא מישראל של ציוד בטחוני, ידע בטחוני, ושירותים בטחוניים. מטרת החוק הינה הסדרת הפיקוח על יצוא בטחוני מטעמי בטחון לאומי, מדיניות חוץ, התחייבויות בינלאומיות ושמירה על אינטרסים חיוניים אחרים של מדינת ישראל.

בסוף שנת 2007 נכנס לתוקפו חוק הפיקוח על יצוא בטחוני, התשס"ז – 2007 ["החוק"] . החוק, התקנות והצווים שהותקנו מכוחו, מחליפים את חקיקת המשנה שהייתה קיימת עד לכניסתו לתוקף ומסדירים בחקיקה ראשית את הפיקוח על יצוא מישראל של ציוד בטחוני, ידע בטחוני, ושירותים בטחוניים. מטרת החוק הינה הסדרת הפיקוח על יצוא בטחוני מטעמי בטחון לאומי, מדיניות חוץ, התחייבויות בינלאומיות ושמירה על אינטרסים חיוניים אחרים של מדינת ישראל.

בסוף שנת 2007 נכנס לתוקפו חוק הפיקוח על יצוא בטחוני, התשס"ז – 2007 ["החוק"] . החוק, התקנות והצווים שהותקנו מכוחו, מחליפים את חקיקת המשנה שהייתה קיימת עד לכניסתו לתוקף ומסדירים בחקיקה ראשית את הפיקוח על יצוא מישראל של ציוד בטחוני, ידע בטחוני, ושירותים בטחוניים. מטרת החוק הינה הסדרת הפיקוח על יצוא בטחוני מטעמי בטחון לאומי, מדיניות חוץ, התחייבויות בינלאומיות ושמירה על אינטרסים חיוניים אחרים של מדינת ישראל.

בהחלטה שניתנה לאחרונה בבית משפט השלום בירושלים, במסגרת תיק המתנהל על ידי משרדנו, נקבע כי על המכס למסור ליבואן פרוטוקולים של דיונים פנימיים שהתנהלו בארגון המכס העולמי, בעניין סיווג של טובין. המכס התנגד למסירת הפרוטוקולים אך התנגדותו נדחתה בבית המשפט.

מאמרים נוספים בנושא דיני מיסים

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים23/06/19599 צפיות
בסקירה זו נתאר את החלטת בית משפט המחוזי בתל-אביב במחלוקת בנושא הפרת הוראות תקן ישראלי. במקרה זה, יבואן ייבא סוכריות ממותקות ברכב-כוהל סורביטול מגרמניה ולא ציין על גבי האריזה, ליד המילה "ללא סוכר", כי הוא מכיל רב-כהלים כנדרש בתקן. בית המשפט אישר את הבקשה לאישור התובענה כתובענה ייצוגית וקבע כי היבואן הפר את הוראות תקן ישראלי.

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים23/06/19578 צפיות
בסקירה זו נתאר את החלטת בית משפט השלום בתל אביב, בתביעתה של חברת ביטוח כנגד בעלים רשומים של אוניה, להחזר פיצויים ששולמו ליבואן מבוטח בגין מטען אשר לא הגיע ליעדו. בית המשפט דן בהיקף הפוליסה שנרכשה וקבע כי סיכון של אי מסירת מטען מצוי במתחם הסיכונים המכוסים במסגרת פוליסת הביטוח. עם זאת, חברת הביטוח לא הצליחה להוכיח כי תשלומי הפיצויים ששולמו ליבואן שולמו בגין כספים שהועברו בפועל לספק.

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים23/06/19575 צפיות
בסקירה זו נתאר את החלטת בית משפט השלום בתל אביב, בתביעתה של חברת ביטוח כנגד בעלים רשומים של אוניה, להחזר פיצויים ששולמו ליבואן מבוטח בגין מטען אשר לא הגיע ליעדו. בית המשפט דן בהיקף הפוליסה שנרכשה וקבע כי סיכון של אי מסירת מטען מצוי במתחם הסיכונים המכוסים במסגרת פוליסת הביטוח. עם זאת, חברת הביטוח לא הצליחה להוכיח כי תשלומי הפיצויים ששולמו ליבואן שולמו בגין כספים שהועברו בפועל לספק.

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים23/06/19575 צפיות
במאמר זה נתאר את הוראות החוק למניעת הפצה ומימון של נשק להשמדה המונית, התשע"ח-2018, אשר מטרתו להגביר את יכולתה של ישראל לקחת חלק במאבק הבינלאומי בהפצה ובמימון של נשק להשמדה המונית. כמו כן, נסביר כיצד משפיע החוק על חברות ישראליות גלובליות, בעלות פעילות מסחרית בינלאומית.

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים23/06/19573 צפיות
בסקירה זו נתאר את החלטת בית המשפט המחוזי בלוד, בערעורה של רשות המסים כנגד מדרג הענישה בו נקט בית המשפט השלום כנגד נאשם אשר עבר ב"מסלול הירוק", זמן שהיה צריך לעבור ב"מסלול האדום". בית המשפט קיבל את ערעורה של רשות המסים וקבע כי יש להחמיר את עונשו של הנאשם בשל חומרת המעשה ונסיבותיו.

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים23/06/19370 צפיות
בסקירה זו נתאר את החלטת בית משפט המחוזי בחיפה בעתירתה של יבואנית נגד משרד החקלאות, לאחר שמשרד החקלאות סרב לשחרר את משלוח הבוטנים של היבואנית מהנמל. בית המשפט קבע כי משלוח הבוטנים המעוכב ישוחרר תוך זמן סביר, בכפוף להעמדת הבוטנים לבדיקת מעבדה או לחיטוי. כמו כן, בית המשפט קבע כי המדינה תישא בהוצאות המשפט של היבואנית.

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים23/06/19323 צפיות
בסקירה זו נתאר את החלטת בית משפט השלום בקריות, בבקשתו של בעל רכב להורות על השבת הרכב שנתפס על-ידי המכס וצורך חילוטו, וזאת בעקבות שיפורים שנעשו ברכב מחוץ לגבולות מדינת ישראל. בית המשפט דחה התביעה להשבת הטובין המחולט שנתפס, אישר את החרמתו וקבע כי רשות המכס פעלה כדין.

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica