חפש מאמרים:
שלום אורח
18.11.2019
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

יסודות הפיקוח על יצוא בטחוני - שלב רישיון השיווק

בסוף שנת 2007 נכנס לתוקפו חוק הפיקוח על יצוא בטחוני, התשס"ז – 2007 ["החוק"] . החוק, התקנות והצווים שהותקנו מכוחו, מחליפים את חקיקת המשנה שהייתה קיימת עד לכניסתו לתוקף ומסדירים בחקיקה ראשית את הפיקוח על יצוא מישראל של ציוד בטחוני, ידע בטחוני, ושירותים בטחוניים. מטרת החוק הינה הסדרת הפיקוח על יצוא בטחוני מטעמי בטחון לאומי, מדיניות חוץ, התחייבויות בינלאומיות ושמירה על אינטרסים חיוניים אחרים של מדינת ישראל.

כפי שהובהר במאמרינו הקודמים, ביצוע בירור בשאלה האם פעילות היצואן נכנסת תחת הקטגוריה של "יצוא בטחוני" הינה קריטית; בדיקה מקדמית כזו עשויה לחסוך ליצואן זמן וכסף רב, שכן אם הוראות החוק לא חלות על היצואן, חבל להשקיע זמן וכסף לשווא, ומצד שני, יצואן שפועל שלא על פי הוראות החוק בזמן שהן חלות עליו, מסתכן בביצוע עבירה פלילית.

מאמרנו הקודם ("יסודות הפיקוח על היצוא הבטחוני- שלב הרישום והרישוי") עסק ברישום היצואן וברישום המוצרים, במאמר זה נציג את שלב רישיון השיווק. יודגש, כי רישיון שיווק הוא שלב הכרחי הנדרש לפי החוק, מעבר לרישום היצואן ורישום המוצר.

מהו רישיון שיווק?

החוק מחייב יצואן בטחוני לקבל רישיון שיווק מאגף הפיקוח על היצוא הבטחוני ("אפ"י") לצורך עיסוק ביצוא בטחוני של ציוד, ידע או שירות. החובה לקבל רישיון שיווק חלה על אדם / חברה העוסקים ביצוא הבטחוני, וכן על מתווך / סוכן מייצג שבמסגרת פעילותם מנהלים משא ומתן למכירת ציוד, ידע או שירות בטחוני.

על אף שרישיון זה נקרא רישיון "שיווק", הוא נדרש עבור פעולות נוספות מעבר לשיווק עצמו, כגון ניהול הליכי משא ומתן או הליכים מוקדמים יותר לקידום עסקה (אף בטרם חתימת חוזה או עריכת זכרון דברים) בקשר לטובין הנכנסים תחת קטגוריית היצוא הבטחוני. במילים אחרות, החובה לקבל רישיון שיווק חלה בשלבים מוקדמים מאד עוד בטרם התגבשה העסקה, כגון: הצעת מוצר, פיתוח, ייעוץ, הדרכה, תיווך ועוד.

איך מקבלים רישיון שיווק?

על מנת לקבל רישיון שיווק בטחוני, על היצואן לבצע פנייה מסודרת לאפ"י ובקשה לקבלת רישיון שיווק. מבלי למצות את הסוגיה, יצוין כי ישנם תתי-תחומים בתוך היצוא הבטחוני שעל מנת לקבל רשיון שיווק עבורם יש לצרף לבקשה מסמכים נוספים (כך הדבר, לדוגמה, בתתי-התחומים MTCR [תוכנה וטכנולוגיות טילים], TSWG [מסגרת שיתוף פעולה של ארה"ב-ישראל בתחום הבטחוני]  לוחמה בטרור, אבטחה, לוחמה זעירה ועוד).

מהו תוקפו של רישיון שיווק?

אם בקשתו של היצואן אושרה על ידי הוועדה המייעצת באפ"י, רשאי ראש אפ"י להעניק רישיון שיווק שתוקפו לכל היותר עד 3 שנים, כאשר 3 חודשים לפני תום תוקפו יידרש היצואן לפנות שוב לאפ"י בבקשה לחידוש רישיון השיווק. מאחר ותהליך בדיקת והפקת רישיון שיווק דורש בדיקות מקיפות ויסודיות על ידי אפ"י, התהליך עלול להתמשך זמן לא קצר, ועל כן מומלץ כי היצואן יכלכל צעדיו בחכמה ויפנה זמן מספיק לפני תקופת השיווק / פקיעת רישיון השיווק.

האם קיימים הבדלים בין רישיון שיווק של יצואן אחד למשנהו?

כן. רישיון השיווק עשוי להשתנות מיצואן ליצואן: לאפ"י סמכות להעניק את הרישיון תוך קביעת התניות לתוקפו, אשר יטילו הגבלות מסויימות על היצואן, זאת בהתאם לחוק ולתקנות הפיקוח על יצוא בטחוני ולשיקול הדעת המוקנה לאפ"י. ההתניות יכולות לכלול הגבלות על שיווק מוצרים מסויימים, הגבלות על שיווק למדינות מסוימות, תוקף רישיון קצר יותר מהנהוג וכיו"ב.

מה ההבדל בין רישיון שיווק לציוד לבין רישיון שיווק להעברת ידע?

חשוב להבחין בין שני סוגים של רישיון שיווק הקיימים: הראשון מיועד לצורך שיווק ציוד בטחוני, והשני מיועד לצורך העברת ידע בטחוני. הסוג הראשון הוא רישיון השיווק הקלאסי לו יזדקק אדם או גוף המבקש לשווק ציוד המוגדר כבטחוני, בעוד שהסוג השני מתייחס למקרים שבמהלכם מועבר ידע בטחוני; כך למשל, יידרש רישיון שיווק מהסוג השני לצורך הדרכה בנושא ייצור, או למשל במקרה בו הגוף מפעיל צוותי הדרכה להעברת ידע בטחוני.

פעמים רבות יזדקק היצואן לשני רשיונות – האחד לשיווק ציוד והשני להעברת ידע, ואין רישיון אחד מספיק עבור הפעולה השנייה. יצואנים רבים עשויים להאמין, בצורה שגויה, כי קבלת רישיון שיווק שניתן להם לגבי ציוד מסוים מתיר להם לבצע גם פעולות של העברת ידע (כדוגמת הדרכות) בקשר לאותו ציוד, אך לא כך הדבר; במקרה כגון זה על היצואן לקבל רשיון נפרד לכל פעולה. הדבר נכון גם במקרה ההפוך – במידה וההדרכה כוללת גם "מכירת" ידע לצד המודרך, הצטיידות ברישיון להעברת ידע בטחוני לא יספיק, והיצואן יצטרך לקבל רישיון שיווק עבור הידע אותו מתכוון לשווק.

מהי חשיבותו של רישיון השיווק?

חשוב להבהיר כי רישיון השיווק הוא תנאי מקדים הכרחי ליצואן הבטחוני, שהרי ללא רישיון שיווק תקף - אין באפשרותו לקבל רישיון יצוא עבור הטובין ו/או הידע.

בעניין רישיון היצוא במסגרת הפיקוח על היצוא הביטחוני נעסוק במאמר הבא בסדרה.

למאמרים קודמים שלנו בנושא הפיקוח על היצוא הבטחוני, לחצו על הקישורים הבאים:

• פיקוח על יצוא ציוד דו-שימושי;

• יסודות הפיקוח על היצוא הביטחוני- חלק ראשון;

• דברים שחשוב לדעת על העיסוק באמצעי הצפנה;

• יסודות הפיקוח על היצוא הבטחוני- שלב הרישום והרישוי;

 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:
 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת עו"ד גיל נדל, עו"ד אור כהן-ששון

לאחרונה, אישרה הכנסת את התיקון לחוק הפיקוח על יצוא ביטחוני, התשע"ו-2016, והתיקון הפך לחלק בלתי נפרד מן החוק.

מאת: עו"ד גיל נדל, עו"ד אור כהן-ששוןמכס11/05/15876 צפיות
בסוף שנת 2007 נכנס לתוקפו חוק הפיקוח על יצוא בטחוני, התשס"ז – 2007 ["החוק"] . החוק, התקנות והצווים שהותקנו מכוחו, מחליפים את חקיקת המשנה שהייתה קיימת עד לכניסתו לתוקף ומסדירים בחקיקה ראשית את הפיקוח על יצוא מישראל של ציוד בטחוני, ידע בטחוני, ושירותים בטחוניים. מטרת החוק הינה הסדרת הפיקוח על יצוא בטחוני מטעמי בטחון לאומי, מדיניות חוץ, התחייבויות בינלאומיות ושמירה על אינטרסים חיוניים אחרים של מדינת ישראל.

במאמר זה נסקור את שלב הבקשה לקבלת רישיון יצוא עבור היצואן הבטחוני.

בסוף שנת 2007 נכנס לתוקפו חוק הפיקוח על יצוא בטחוני, התשס"ז – 2007 ["החוק"] . החוק, התקנות והצווים שהותקנו מכוחו, מחליפים את חקיקת המשנה שהייתה קיימת עד לכניסתו לתוקף ומסדירים בחקיקה ראשית את הפיקוח על יצוא מישראל של ציוד בטחוני, ידע בטחוני, ושירותים בטחוניים. מטרת החוק הינה הסדרת הפיקוח על יצוא בטחוני מטעמי בטחון לאומי, מדיניות חוץ, התחייבויות בינלאומיות ושמירה על אינטרסים חיוניים אחרים של מדינת ישראל.

בסוף שנת 2007 נכנס לתוקפו חוק הפיקוח על יצוא בטחוני, התשס"ז – 2007 ["החוק"] . החוק, התקנות והצווים שהותקנו מכוחו, מחליפים את חקיקת המשנה שהייתה קיימת עד לכניסתו לתוקף ומסדירים בחקיקה ראשית את הפיקוח על יצוא מישראל של ציוד בטחוני, ידע בטחוני, ושירותים בטחוניים. מטרת החוק הינה הסדרת הפיקוח על יצוא בטחוני מטעמי בטחון לאומי, מדיניות חוץ, התחייבויות בינלאומיות ושמירה על אינטרסים חיוניים אחרים של מדינת ישראל.

בסוף שנת 2007 נכנס לתוקפו חוק הפיקוח על יצוא בטחוני, התשס"ז – 2007 ["החוק"] . החוק, התקנות והצווים שהותקנו מכוחו, מחליפים את חקיקת המשנה שהייתה קיימת עד לכניסתו לתוקף ומסדירים בחקיקה ראשית את הפיקוח על יצוא מישראל של ציוד בטחוני, ידע בטחוני, ושירותים בטחוניים. מטרת החוק הינה הסדרת הפיקוח על יצוא בטחוני מטעמי בטחון לאומי, מדיניות חוץ, התחייבויות בינלאומיות ושמירה על אינטרסים חיוניים אחרים של מדינת ישראל.

בהחלטה שניתנה לאחרונה בבית משפט השלום בירושלים, במסגרת תיק המתנהל על ידי משרדנו, נקבע כי על המכס למסור ליבואן פרוטוקולים של דיונים פנימיים שהתנהלו בארגון המכס העולמי, בעניין סיווג של טובין. המכס התנגד למסירת הפרוטוקולים אך התנגדותו נדחתה בבית המשפט.

מאמרים נוספים בנושא דיני מיסים

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים23/06/19598 צפיות
בסקירה זו נתאר את החלטת בית משפט המחוזי בתל-אביב במחלוקת בנושא הפרת הוראות תקן ישראלי. במקרה זה, יבואן ייבא סוכריות ממותקות ברכב-כוהל סורביטול מגרמניה ולא ציין על גבי האריזה, ליד המילה "ללא סוכר", כי הוא מכיל רב-כהלים כנדרש בתקן. בית המשפט אישר את הבקשה לאישור התובענה כתובענה ייצוגית וקבע כי היבואן הפר את הוראות תקן ישראלי.

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים23/06/19578 צפיות
בסקירה זו נתאר את החלטת בית משפט השלום בתל אביב, בתביעתה של חברת ביטוח כנגד בעלים רשומים של אוניה, להחזר פיצויים ששולמו ליבואן מבוטח בגין מטען אשר לא הגיע ליעדו. בית המשפט דן בהיקף הפוליסה שנרכשה וקבע כי סיכון של אי מסירת מטען מצוי במתחם הסיכונים המכוסים במסגרת פוליסת הביטוח. עם זאת, חברת הביטוח לא הצליחה להוכיח כי תשלומי הפיצויים ששולמו ליבואן שולמו בגין כספים שהועברו בפועל לספק.

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים23/06/19575 צפיות
בסקירה זו נתאר את החלטת בית משפט השלום בתל אביב, בתביעתה של חברת ביטוח כנגד בעלים רשומים של אוניה, להחזר פיצויים ששולמו ליבואן מבוטח בגין מטען אשר לא הגיע ליעדו. בית המשפט דן בהיקף הפוליסה שנרכשה וקבע כי סיכון של אי מסירת מטען מצוי במתחם הסיכונים המכוסים במסגרת פוליסת הביטוח. עם זאת, חברת הביטוח לא הצליחה להוכיח כי תשלומי הפיצויים ששולמו ליבואן שולמו בגין כספים שהועברו בפועל לספק.

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים23/06/19575 צפיות
במאמר זה נתאר את הוראות החוק למניעת הפצה ומימון של נשק להשמדה המונית, התשע"ח-2018, אשר מטרתו להגביר את יכולתה של ישראל לקחת חלק במאבק הבינלאומי בהפצה ובמימון של נשק להשמדה המונית. כמו כן, נסביר כיצד משפיע החוק על חברות ישראליות גלובליות, בעלות פעילות מסחרית בינלאומית.

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים23/06/19573 צפיות
בסקירה זו נתאר את החלטת בית המשפט המחוזי בלוד, בערעורה של רשות המסים כנגד מדרג הענישה בו נקט בית המשפט השלום כנגד נאשם אשר עבר ב"מסלול הירוק", זמן שהיה צריך לעבור ב"מסלול האדום". בית המשפט קיבל את ערעורה של רשות המסים וקבע כי יש להחמיר את עונשו של הנאשם בשל חומרת המעשה ונסיבותיו.

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים23/06/19370 צפיות
בסקירה זו נתאר את החלטת בית משפט המחוזי בחיפה בעתירתה של יבואנית נגד משרד החקלאות, לאחר שמשרד החקלאות סרב לשחרר את משלוח הבוטנים של היבואנית מהנמל. בית המשפט קבע כי משלוח הבוטנים המעוכב ישוחרר תוך זמן סביר, בכפוף להעמדת הבוטנים לבדיקת מעבדה או לחיטוי. כמו כן, בית המשפט קבע כי המדינה תישא בהוצאות המשפט של היבואנית.

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים23/06/19323 צפיות
בסקירה זו נתאר את החלטת בית משפט השלום בקריות, בבקשתו של בעל רכב להורות על השבת הרכב שנתפס על-ידי המכס וצורך חילוטו, וזאת בעקבות שיפורים שנעשו ברכב מחוץ לגבולות מדינת ישראל. בית המשפט דחה התביעה להשבת הטובין המחולט שנתפס, אישר את החרמתו וקבע כי רשות המכס פעלה כדין.

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica