חפש מאמרים:
שלום אורח
03.07.2020
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

יסודות הפיקוח על יצוא בטחוני - שלב רישיון היצוא - חלק ראשון

בסוף שנת 2007 נכנס לתוקפו חוק הפיקוח על יצוא בטחוני, התשס"ז – 2007 ["החוק"] . החוק, התקנות והצווים שהותקנו מכוחו, מחליפים את חקיקת המשנה שהייתה קיימת עד לכניסתו לתוקף ומסדירים בחקיקה ראשית את הפיקוח על יצוא מישראל של ציוד בטחוני, ידע בטחוני, ושירותים בטחוניים. מטרת החוק הינה הסדרת הפיקוח על יצוא בטחוני מטעמי בטחון לאומי, מדיניות חוץ, התחייבויות בינלאומיות ושמירה על אינטרסים חיוניים אחרים של מדינת ישראל.

במאמרינו הקודמים (ראו קישורים למטה) הבהרנו כי יצואן בטחוני המבקש לשווק את מוצריו יזדקק לרישיון שיווק בטרם יוכל לשווק מוצריו ואף בטרם יוכל לבצע הליכים מקדימים לשיווק (למשל הצעת הטובין או ניהול מו"מ).

כמו כן, הסברנו כי רישיון השיווק הוא תנאי מקדים הכרחי ליצואן הבטחוני, שהרי ללא רישיון שיווק תקף - אין באפשרותו לקבל רישיון יצוא עבור הטובין ו/או הידע.

במאמר זה נסקור את שלב הבקשה לקבלת רישיון יצוא עבור היצואן הבטחוני.

מהו רישיון יצוא?

החוק מגדיר בסעיף 2 "יצוא בטחוני" כל אחד מאלה:

i. יצוא של ציוד ביטחוני.

ii. העברת ידע ביטחוני.

iii. מתן שירות ביטחוני.

החוק מטיל חובה על יצואן בטחוני לקבל רישיון יצוא מאגף הפיקוח על היצוא הבטחוני ("אפ"י") לצורך עיסוק ביצוא בטחוני של ציוד, ידע או שירות. חשוב להבין כי רישיון היצוא הינו רישיון בנוסף לכל רישיון אחר הנדרש על פי הדין, ולא במקומו; לכן, רישיון יצוא לא פוטר את היצואן מהחזקה ברישיון שיווק תקף. למעשה, רישיון יצוא לא יינתן אם ליצוא אין רישיון שיווק תקף.

החובה לקבל רישיון יצוא חלה על אדם או חברה המבקשים לייצא ציוד או ידע בטחוני, כמו גם על עסקאות ייעוץ ותיווך של ציוד או ידע כאמור. קבלת הרישיון חייבת להיעשות לפני ביצוע היצוא.

מהם הסוגים השונים של רישיונות יצוא?

קיימים שני סוגים של רשיונות יצוא: האחד הינו רישיון ליצוא ציוד, והשני הוא רישיון ליצוא ידע.

רישיון ליצוא ציוד כולל גם אישור לייצא את הוראות ההפעלה והשימוש של הציוד עבורו ניתן הרישיון (לעניין זה ישנן מגבלות כאשר מדובר בציוד, תכנה וטכנולוגיות טילים [MTCR – Missile Technology Control Regime]).

רישיון לייצא ידע כולל הדרכות וייעוץ בעניינים ביטחוניים וכן ידע בעניין ייצור ציוד בטחוני.

נקודה שיש להדגיש בנושא זה היא כי על אף שהרישיון ליצוא ציוד כולל בתוכו גם יצוא של הוראות ההפעלה והשימוש במכשיר, הוא איננו מהווה רישיון יצוא להדרכה על אותו ציוד, שכן פעולת ההדרכה מחייבת רישיון ליצוא ידע, שהינו כאמור רישיון נפרד, והיצואן (בהנחה שרוצה לבצע גם הדרכות בתחום) יצטרך במצב זה להגיש בקשה לשני סוגי הרשיונות.

איך מקבלים רישיון יצוא?

כפי שהוסבר, תנאי מקדים לקבלת רישיון יצוא הוא החזקה ברישיון שיווק בטחוני תקף הכולל את היצואן, את הטובין עבורם מתבקש רישיון היצוא ואת מדינת היעד. בהערת אגב יצוין כי במקרים מסוימים נדרש כי גם הגורם הרוכש את הטובין יהא מצוין ברישיון.

על מנת לקבל רישיון יצוא בטחוני, היצואן נדרש לפנות לאפ"י ולצרף את מסמכי הבקשה הרלוונטיים. הבקשה תוגש בסמוך למועד בו נחתם חוזה בין היצואן ובין הלקוח, ולפני ביצוע העסקה. במידה ומדובר בהזמנה הכוללת מספר משלוחים, יש לפנות לפני ביצוע המשלוח הראשון.

טופס הבקשה כולל פרטים שונים: פרטים אישיים, סיווג בטחוני, תיאור הטובין, כמות, ערך כספי, לו"ז אספקה, ועוד. כמו כן, על היצואן להגיש הצהרה בעניין תמלוגים ביחס לטובין המיוצאים על ידו. מבלי להיכנס לעובי הקורה, נציין כי במקרים מסויימים יידרש צירוף מסמכים נוספים לבקשה (כך למשל במקרה של יצוא במסגרת TSWG [מסגרת שיתוף פעולה של ארה"ב-ישראל בתחום הבטחוני], לוחמה בטרור, אבטחה, לוחמה זעירה, יצוא המשך (Re-export),MTCR [תוכנה וטכנולוגיות טילים] ועוד.

האם קיומו של רישיון שיווק תקף מצביע על כך שיינתן רישיון יצוא?

חשוב לציין כי החזקה ברישיון שיווק תקף לא מחייבת את אפ"י ליתן גם רישיון יצוא עבור הטובין; הסמכות ושיקול הדעת למתן רישיון היצוא נתון לאפ"י, בלי קשר להחלטתה לגבי רישיון השיווק.

הואיל וההחלטה בעניין רישיון היצוא ניתנת על ידי אפ"י ואינה תלויה ביצואן, ומאחר שהבקשה מוגשת לאחר חתימת החוזה בין היצואן ללקוח, מומלץ להקדים תרופה למכה ולקבוע התניה בחוזה לפיה קיום החוזה / הוצאת הציוד מהארץ מותנים בקבלת רשיון יצוא מאפ"י.

בחלק הבא של מאמר זה נמשיך לדון בסוגיות בעניין קבלת רישיון יצוא בטחוני וכן בסוגיות קשורות כמו דחיית הבקשה לרישיון יצוא, קבלת רישיון מוגבל וכיו"ב.

למאמרים קודמים פרי עטנו בנושא הפיקוח על היצוא הבטחוני, לחצו על הקישורים הבאים:

· פיקוח על יצוא ציוד דו-שימושי;

· יסודות הפיקוח על היצוא הביטחוני;

· העיסוק באמצעי הצפנה ;

 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:
 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת עו"ד גיל נדל, עו"ד אור כהן-ששון

לאחרונה, אישרה הכנסת את התיקון לחוק הפיקוח על יצוא ביטחוני, התשע"ו-2016, והתיקון הפך לחלק בלתי נפרד מן החוק.

מאת: עו"ד גיל נדל, עו"ד אור כהן-ששוןמכס11/05/15967 צפיות
בסוף שנת 2007 נכנס לתוקפו חוק הפיקוח על יצוא בטחוני, התשס"ז – 2007 ["החוק"] . החוק, התקנות והצווים שהותקנו מכוחו, מחליפים את חקיקת המשנה שהייתה קיימת עד לכניסתו לתוקף ומסדירים בחקיקה ראשית את הפיקוח על יצוא מישראל של ציוד בטחוני, ידע בטחוני, ושירותים בטחוניים. מטרת החוק הינה הסדרת הפיקוח על יצוא בטחוני מטעמי בטחון לאומי, מדיניות חוץ, התחייבויות בינלאומיות ושמירה על אינטרסים חיוניים אחרים של מדינת ישראל.

במאמר זה נסקור את שלב הבקשה לקבלת רישיון יצוא עבור היצואן הבטחוני.

בסוף שנת 2007 נכנס לתוקפו חוק הפיקוח על יצוא בטחוני, התשס"ז – 2007 ["החוק"] . החוק, התקנות והצווים שהותקנו מכוחו, מחליפים את חקיקת המשנה שהייתה קיימת עד לכניסתו לתוקף ומסדירים בחקיקה ראשית את הפיקוח על יצוא מישראל של ציוד בטחוני, ידע בטחוני, ושירותים בטחוניים. מטרת החוק הינה הסדרת הפיקוח על יצוא בטחוני מטעמי בטחון לאומי, מדיניות חוץ, התחייבויות בינלאומיות ושמירה על אינטרסים חיוניים אחרים של מדינת ישראל.

בסוף שנת 2007 נכנס לתוקפו חוק הפיקוח על יצוא בטחוני, התשס"ז – 2007 ["החוק"] . החוק, התקנות והצווים שהותקנו מכוחו, מחליפים את חקיקת המשנה שהייתה קיימת עד לכניסתו לתוקף ומסדירים בחקיקה ראשית את הפיקוח על יצוא מישראל של ציוד בטחוני, ידע בטחוני, ושירותים בטחוניים. מטרת החוק הינה הסדרת הפיקוח על יצוא בטחוני מטעמי בטחון לאומי, מדיניות חוץ, התחייבויות בינלאומיות ושמירה על אינטרסים חיוניים אחרים של מדינת ישראל.

מאת: עו"ד גיל נדל, עו"ד אור כהן-ששוןדיני מיסים30/01/151014 צפיות
בסוף שנת 2007 נכנס לתוקפו חוק הפיקוח על יצוא בטחוני, התשס"ז – 2007 ["החוק"] . החוק, התקנות והצווים שהותקנו מכוחו, מחליפים את חקיקת המשנה שהייתה קיימת עד לכניסתו לתוקף ומסדירים בחקיקה ראשית את הפיקוח על יצוא מישראל של ציוד בטחוני, ידע בטחוני, ושירותים בטחוניים. מטרת החוק הינה הסדרת הפיקוח על יצוא בטחוני מטעמי בטחון לאומי, מדיניות חוץ, התחייבויות בינלאומיות ושמירה על אינטרסים חיוניים אחרים של מדינת ישראל.

בהחלטה שניתנה לאחרונה בבית משפט השלום בירושלים, במסגרת תיק המתנהל על ידי משרדנו, נקבע כי על המכס למסור ליבואן פרוטוקולים של דיונים פנימיים שהתנהלו בארגון המכס העולמי, בעניין סיווג של טובין. המכס התנגד למסירת הפרוטוקולים אך התנגדותו נדחתה בבית המשפט.

מאמרים נוספים בנושא דיני מיסים

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים16/12/19579 צפיות
בסקירה זו נסקור את פסק דינו של בית המשפט המחוזי בירושלים אשר קבע כי היבואן הראשי מחויב לספק אחריות לכלי הרכב בישראל, גם כאשר יצרן הרכב קבע החרגה טריטוריאלית בכל הנוגע לאחריות מצידו.

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים16/12/19557 צפיות
בסקירה זו נתייחס להחלטת בית משפט השלום בתל-אביב, אשר קיבלה ברובה את בקשת יבואנית לקבל מסמכים הנוגעים למחלוקת הסיווג שנתגלעה בין הצדדים ביחס לפרופילים מאלומיניום שעברו תהליך אלגון. היבואנית יוצגה על ידי משרדנו.

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים16/12/19583 צפיות
בית המשפט קיבל את בקשת מנהל הרציף להמרת כתב אישום בכופר וזאת לאחר שנמצא כי נכנס לחנויות דיוטי פרי מבלי שהיה רשאי לכך ונמצאו אצלו מוצרים שלא שולמו בגינם מיסים.

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים16/12/19510 צפיות
במאמר זה נסקור את פסק דינו של בית המשפט המחוזי בירושלים אשר דחה עתירה לפי חוק חופש המידע של בעל חברה לחיפושי נפט וגז טבעי לקבלת מידע אודות ייבוא גופרית.

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים16/12/19394 צפיות
במאמר זה נסקור את פסיקת בתי המשפט שדנה בשאלות שונות שעלו בעקבות הגברת האכיפה בענף השייט.

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים16/12/19343 צפיות
במאמר זה נסקור את השינויים המשמעותיים העומדים להתרחש החל מינואר הקרוב בנושאי הטלת בלו על שמנים וממסים וזאת בעקבות התיקונים לצו הבלו על דלק (הטלת בלו) וצו תעריף המכס ומס קניה.

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים18/11/19420 צפיות
בסקירה זו נתאר את פסק דינו של בית המשפט המחוזי בחיפה, אשר דן בתביעה ייצוגית שהוגשה כנגד יבואנית מוצרי מזון ותוספי תזונה בטענה לייחוס סגולות רפואיות למוצרים הנמכרים על-ידה.

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica