חפש מאמרים:
שלום אורח
21.10.2019
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

יסודות הפיקוח על יצוא בטחוני - שלב רישיון היצוא - חלק ראשון

בסוף שנת 2007 נכנס לתוקפו חוק הפיקוח על יצוא בטחוני, התשס"ז – 2007 ["החוק"] . החוק, התקנות והצווים שהותקנו מכוחו, מחליפים את חקיקת המשנה שהייתה קיימת עד לכניסתו לתוקף ומסדירים בחקיקה ראשית את הפיקוח על יצוא מישראל של ציוד בטחוני, ידע בטחוני, ושירותים בטחוניים. מטרת החוק הינה הסדרת הפיקוח על יצוא בטחוני מטעמי בטחון לאומי, מדיניות חוץ, התחייבויות בינלאומיות ושמירה על אינטרסים חיוניים אחרים של מדינת ישראל.

במאמרינו הקודמים (ראו קישורים למטה) הבהרנו כי יצואן בטחוני המבקש לשווק את מוצריו יזדקק לרישיון שיווק בטרם יוכל לשווק מוצריו ואף בטרם יוכל לבצע הליכים מקדימים לשיווק (למשל הצעת הטובין או ניהול מו"מ).

כמו כן, הסברנו כי רישיון השיווק הוא תנאי מקדים הכרחי ליצואן הבטחוני, שהרי ללא רישיון שיווק תקף - אין באפשרותו לקבל רישיון יצוא עבור הטובין ו/או הידע.

במאמר זה נסקור את שלב הבקשה לקבלת רישיון יצוא עבור היצואן הבטחוני.

מהו רישיון יצוא?

החוק מגדיר בסעיף 2 "יצוא בטחוני" כל אחד מאלה:

i. יצוא של ציוד ביטחוני.

ii. העברת ידע ביטחוני.

iii. מתן שירות ביטחוני.

החוק מטיל חובה על יצואן בטחוני לקבל רישיון יצוא מאגף הפיקוח על היצוא הבטחוני ("אפ"י") לצורך עיסוק ביצוא בטחוני של ציוד, ידע או שירות. חשוב להבין כי רישיון היצוא הינו רישיון בנוסף לכל רישיון אחר הנדרש על פי הדין, ולא במקומו; לכן, רישיון יצוא לא פוטר את היצואן מהחזקה ברישיון שיווק תקף. למעשה, רישיון יצוא לא יינתן אם ליצוא אין רישיון שיווק תקף.

החובה לקבל רישיון יצוא חלה על אדם או חברה המבקשים לייצא ציוד או ידע בטחוני, כמו גם על עסקאות ייעוץ ותיווך של ציוד או ידע כאמור. קבלת הרישיון חייבת להיעשות לפני ביצוע היצוא.

מהם הסוגים השונים של רישיונות יצוא?

קיימים שני סוגים של רשיונות יצוא: האחד הינו רישיון ליצוא ציוד, והשני הוא רישיון ליצוא ידע.

רישיון ליצוא ציוד כולל גם אישור לייצא את הוראות ההפעלה והשימוש של הציוד עבורו ניתן הרישיון (לעניין זה ישנן מגבלות כאשר מדובר בציוד, תכנה וטכנולוגיות טילים [MTCR – Missile Technology Control Regime]).

רישיון לייצא ידע כולל הדרכות וייעוץ בעניינים ביטחוניים וכן ידע בעניין ייצור ציוד בטחוני.

נקודה שיש להדגיש בנושא זה היא כי על אף שהרישיון ליצוא ציוד כולל בתוכו גם יצוא של הוראות ההפעלה והשימוש במכשיר, הוא איננו מהווה רישיון יצוא להדרכה על אותו ציוד, שכן פעולת ההדרכה מחייבת רישיון ליצוא ידע, שהינו כאמור רישיון נפרד, והיצואן (בהנחה שרוצה לבצע גם הדרכות בתחום) יצטרך במצב זה להגיש בקשה לשני סוגי הרשיונות.

איך מקבלים רישיון יצוא?

כפי שהוסבר, תנאי מקדים לקבלת רישיון יצוא הוא החזקה ברישיון שיווק בטחוני תקף הכולל את היצואן, את הטובין עבורם מתבקש רישיון היצוא ואת מדינת היעד. בהערת אגב יצוין כי במקרים מסוימים נדרש כי גם הגורם הרוכש את הטובין יהא מצוין ברישיון.

על מנת לקבל רישיון יצוא בטחוני, היצואן נדרש לפנות לאפ"י ולצרף את מסמכי הבקשה הרלוונטיים. הבקשה תוגש בסמוך למועד בו נחתם חוזה בין היצואן ובין הלקוח, ולפני ביצוע העסקה. במידה ומדובר בהזמנה הכוללת מספר משלוחים, יש לפנות לפני ביצוע המשלוח הראשון.

טופס הבקשה כולל פרטים שונים: פרטים אישיים, סיווג בטחוני, תיאור הטובין, כמות, ערך כספי, לו"ז אספקה, ועוד. כמו כן, על היצואן להגיש הצהרה בעניין תמלוגים ביחס לטובין המיוצאים על ידו. מבלי להיכנס לעובי הקורה, נציין כי במקרים מסויימים יידרש צירוף מסמכים נוספים לבקשה (כך למשל במקרה של יצוא במסגרת TSWG [מסגרת שיתוף פעולה של ארה"ב-ישראל בתחום הבטחוני], לוחמה בטרור, אבטחה, לוחמה זעירה, יצוא המשך (Re-export),MTCR [תוכנה וטכנולוגיות טילים] ועוד.

האם קיומו של רישיון שיווק תקף מצביע על כך שיינתן רישיון יצוא?

חשוב לציין כי החזקה ברישיון שיווק תקף לא מחייבת את אפ"י ליתן גם רישיון יצוא עבור הטובין; הסמכות ושיקול הדעת למתן רישיון היצוא נתון לאפ"י, בלי קשר להחלטתה לגבי רישיון השיווק.

הואיל וההחלטה בעניין רישיון היצוא ניתנת על ידי אפ"י ואינה תלויה ביצואן, ומאחר שהבקשה מוגשת לאחר חתימת החוזה בין היצואן ללקוח, מומלץ להקדים תרופה למכה ולקבוע התניה בחוזה לפיה קיום החוזה / הוצאת הציוד מהארץ מותנים בקבלת רשיון יצוא מאפ"י.

בחלק הבא של מאמר זה נמשיך לדון בסוגיות בעניין קבלת רישיון יצוא בטחוני וכן בסוגיות קשורות כמו דחיית הבקשה לרישיון יצוא, קבלת רישיון מוגבל וכיו"ב.

למאמרים קודמים פרי עטנו בנושא הפיקוח על היצוא הבטחוני, לחצו על הקישורים הבאים:

· פיקוח על יצוא ציוד דו-שימושי;

· יסודות הפיקוח על היצוא הביטחוני;

· העיסוק באמצעי הצפנה ;

 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:
 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת עו"ד גיל נדל, עו"ד אור כהן-ששון

לאחרונה, אישרה הכנסת את התיקון לחוק הפיקוח על יצוא ביטחוני, התשע"ו-2016, והתיקון הפך לחלק בלתי נפרד מן החוק.

מאת: עו"ד גיל נדל, עו"ד אור כהן-ששוןמכס11/05/15867 צפיות
בסוף שנת 2007 נכנס לתוקפו חוק הפיקוח על יצוא בטחוני, התשס"ז – 2007 ["החוק"] . החוק, התקנות והצווים שהותקנו מכוחו, מחליפים את חקיקת המשנה שהייתה קיימת עד לכניסתו לתוקף ומסדירים בחקיקה ראשית את הפיקוח על יצוא מישראל של ציוד בטחוני, ידע בטחוני, ושירותים בטחוניים. מטרת החוק הינה הסדרת הפיקוח על יצוא בטחוני מטעמי בטחון לאומי, מדיניות חוץ, התחייבויות בינלאומיות ושמירה על אינטרסים חיוניים אחרים של מדינת ישראל.

בסוף שנת 2007 נכנס לתוקפו חוק הפיקוח על יצוא בטחוני, התשס"ז – 2007 ["החוק"] . החוק, התקנות והצווים שהותקנו מכוחו, מחליפים את חקיקת המשנה שהייתה קיימת עד לכניסתו לתוקף ומסדירים בחקיקה ראשית את הפיקוח על יצוא מישראל של ציוד בטחוני, ידע בטחוני, ושירותים בטחוניים. מטרת החוק הינה הסדרת הפיקוח על יצוא בטחוני מטעמי בטחון לאומי, מדיניות חוץ, התחייבויות בינלאומיות ושמירה על אינטרסים חיוניים אחרים של מדינת ישראל.

בסוף שנת 2007 נכנס לתוקפו חוק הפיקוח על יצוא בטחוני, התשס"ז – 2007 ["החוק"] . החוק, התקנות והצווים שהותקנו מכוחו, מחליפים את חקיקת המשנה שהייתה קיימת עד לכניסתו לתוקף ומסדירים בחקיקה ראשית את הפיקוח על יצוא מישראל של ציוד בטחוני, ידע בטחוני, ושירותים בטחוניים. מטרת החוק הינה הסדרת הפיקוח על יצוא בטחוני מטעמי בטחון לאומי, מדיניות חוץ, התחייבויות בינלאומיות ושמירה על אינטרסים חיוניים אחרים של מדינת ישראל.

בסוף שנת 2007 נכנס לתוקפו חוק הפיקוח על יצוא בטחוני, התשס"ז – 2007 ["החוק"] . החוק, התקנות והצווים שהותקנו מכוחו, מחליפים את חקיקת המשנה שהייתה קיימת עד לכניסתו לתוקף ומסדירים בחקיקה ראשית את הפיקוח על יצוא מישראל של ציוד בטחוני, ידע בטחוני, ושירותים בטחוניים. מטרת החוק הינה הסדרת הפיקוח על יצוא בטחוני מטעמי בטחון לאומי, מדיניות חוץ, התחייבויות בינלאומיות ושמירה על אינטרסים חיוניים אחרים של מדינת ישראל.

בסוף שנת 2007 נכנס לתוקפו חוק הפיקוח על יצוא בטחוני, התשס"ז – 2007 ["החוק"] . החוק, התקנות והצווים שהותקנו מכוחו, מחליפים את חקיקת המשנה שהייתה קיימת עד לכניסתו לתוקף ומסדירים בחקיקה ראשית את הפיקוח על יצוא מישראל של ציוד בטחוני, ידע בטחוני, ושירותים בטחוניים. מטרת החוק הינה הסדרת הפיקוח על יצוא בטחוני מטעמי בטחון לאומי, מדיניות חוץ, התחייבויות בינלאומיות ושמירה על אינטרסים חיוניים אחרים של מדינת ישראל.

בהחלטה שניתנה לאחרונה בבית משפט השלום בירושלים, במסגרת תיק המתנהל על ידי משרדנו, נקבע כי על המכס למסור ליבואן פרוטוקולים של דיונים פנימיים שהתנהלו בארגון המכס העולמי, בעניין סיווג של טובין. המכס התנגד למסירת הפרוטוקולים אך התנגדותו נדחתה בבית המשפט.

מאמרים נוספים בנושא דיני מיסים

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים23/06/19498 צפיות
בסקירה זו נתאר את החלטת בית משפט המחוזי בתל-אביב במחלוקת בנושא הפרת הוראות תקן ישראלי. במקרה זה, יבואן ייבא סוכריות ממותקות ברכב-כוהל סורביטול מגרמניה ולא ציין על גבי האריזה, ליד המילה "ללא סוכר", כי הוא מכיל רב-כהלים כנדרש בתקן. בית המשפט אישר את הבקשה לאישור התובענה כתובענה ייצוגית וקבע כי היבואן הפר את הוראות תקן ישראלי.

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים23/06/19477 צפיות
בסקירה זו נתאר את החלטת בית משפט השלום בתל אביב, בתביעתה של חברת ביטוח כנגד בעלים רשומים של אוניה, להחזר פיצויים ששולמו ליבואן מבוטח בגין מטען אשר לא הגיע ליעדו. בית המשפט דן בהיקף הפוליסה שנרכשה וקבע כי סיכון של אי מסירת מטען מצוי במתחם הסיכונים המכוסים במסגרת פוליסת הביטוח. עם זאת, חברת הביטוח לא הצליחה להוכיח כי תשלומי הפיצויים ששולמו ליבואן שולמו בגין כספים שהועברו בפועל לספק.

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים23/06/19478 צפיות
בסקירה זו נתאר את החלטת בית משפט השלום בתל אביב, בתביעתה של חברת ביטוח כנגד בעלים רשומים של אוניה, להחזר פיצויים ששולמו ליבואן מבוטח בגין מטען אשר לא הגיע ליעדו. בית המשפט דן בהיקף הפוליסה שנרכשה וקבע כי סיכון של אי מסירת מטען מצוי במתחם הסיכונים המכוסים במסגרת פוליסת הביטוח. עם זאת, חברת הביטוח לא הצליחה להוכיח כי תשלומי הפיצויים ששולמו ליבואן שולמו בגין כספים שהועברו בפועל לספק.

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים23/06/19475 צפיות
במאמר זה נתאר את הוראות החוק למניעת הפצה ומימון של נשק להשמדה המונית, התשע"ח-2018, אשר מטרתו להגביר את יכולתה של ישראל לקחת חלק במאבק הבינלאומי בהפצה ובמימון של נשק להשמדה המונית. כמו כן, נסביר כיצד משפיע החוק על חברות ישראליות גלובליות, בעלות פעילות מסחרית בינלאומית.

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים23/06/19481 צפיות
בסקירה זו נתאר את החלטת בית המשפט המחוזי בלוד, בערעורה של רשות המסים כנגד מדרג הענישה בו נקט בית המשפט השלום כנגד נאשם אשר עבר ב"מסלול הירוק", זמן שהיה צריך לעבור ב"מסלול האדום". בית המשפט קיבל את ערעורה של רשות המסים וקבע כי יש להחמיר את עונשו של הנאשם בשל חומרת המעשה ונסיבותיו.

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים23/06/19358 צפיות
בסקירה זו נתאר את החלטת בית משפט המחוזי בחיפה בעתירתה של יבואנית נגד משרד החקלאות, לאחר שמשרד החקלאות סרב לשחרר את משלוח הבוטנים של היבואנית מהנמל. בית המשפט קבע כי משלוח הבוטנים המעוכב ישוחרר תוך זמן סביר, בכפוף להעמדת הבוטנים לבדיקת מעבדה או לחיטוי. כמו כן, בית המשפט קבע כי המדינה תישא בהוצאות המשפט של היבואנית.

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים23/06/19316 צפיות
בסקירה זו נתאר את החלטת בית משפט השלום בקריות, בבקשתו של בעל רכב להורות על השבת הרכב שנתפס על-ידי המכס וצורך חילוטו, וזאת בעקבות שיפורים שנעשו ברכב מחוץ לגבולות מדינת ישראל. בית המשפט דחה התביעה להשבת הטובין המחולט שנתפס, אישר את החרמתו וקבע כי רשות המכס פעלה כדין.

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica