חפש מאמרים:
שלום אורח
20.02.2020
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

יסודות הפיקוח על יצוא בטחוני - שלב הרישום והרישוי

בסוף שנת 2007 נכנס לתוקפו חוק הפיקוח על יצוא בטחוני, התשס"ז – 2007 ["החוק"] . החוק, התקנות והצווים שהותקנו מכוחו, מחליפים את חקיקת המשנה שהייתה קיימת עד לכניסתו לתוקף ומסדירים בחקיקה ראשית את הפיקוח על יצוא מישראל של ציוד בטחוני, ידע בטחוני, ושירותים בטחוניים. מטרת החוק הינה הסדרת הפיקוח על יצוא בטחוני מטעמי בטחון לאומי, מדיניות חוץ, התחייבויות בינלאומיות ושמירה על אינטרסים חיוניים אחרים של מדינת ישראל.

מאמר זה יעסוק בפרוצדורה הנוגעת לשלב הרישום והרישוי של יצוא ציוד בטחוני.

בנקודה זו חשוב להדגיש כי רק אם פעילותו של היצואן נכנסת לאחת ההגדרות של "יצוא בטחוני", רק אז  יידרש היצואן לבצע רישום ורישוי. במקרה של ספק, מומלץ להתייעץ עם מומחה שכן אם לא מדובר בפעילות שחייבת רישוי, הדבר יחסוך ליצואן זמן, מאמץ וכסף, ובאם מדובר בפעולה שחייבת רישוי, היעדר רישוי עשוי להביא לביצוע עבירה פלילית שהעונש בגינה הינו קנס גבוה ואף מאסר.

בתחילת התהליך, נדרש היצואן להירשם במרשם היצוא הביטחוני. רק לאחר רישומו, יתאפשר לאותו יצואן לרשום טובין שונים אותם בכוונתו לשווק ולייצא, ועבורם יונפק לו רישיון היצוא הנדרש.

נפרט על כל תהליך רישום בנפרד.

א. רישום היצואן במרשם אגף הפיקוח על היצוא הבטחוני

הגוף המנהל את המרשם הינו אגף הפיקוח על היצוא הביטחוני ("אפ"י"), ואליו יש להגיש את הבקשה לרישום.

אפ"י מוסמך לבחון את זהות היצואן,  קיומו או היעדרו של עבר פלילי, מוסמך לבצע בדיקה בטחונית וכן צפוי לברר את עמידתו בהוראות חוק הפיקוח על ייצוא ביטחוני, התשס"ז-2007 ("החוק"). כמו כן יידרש היצואן למסור הצהרה בעניין בריאותו הנפשית ושימוש בסמים.

הבקשה תוגש בצירוף תצהיר מטעם המבקש לגבי נכונות פרטי הבקשה, אשר יאומת בפני עורך-דין.

על היצואן לחדש את הרישום במרשם, במידה והוא ממשיך לעסוק בתחום היצוא הבטחוני, אחת ל- 5 שנים, אלא אם כן נקבעה תקופה שונה על ידי הממונה על המרשם.

מינוי ממונה תאגיד בתחום הפיקוח על יצוא בטחוני:

על פי תקנות הפיקוח על יצוא בטחוני (רשיונות), התשס"ח-2008 ("התקנות"), כאשר היצואן המבקש להירשם הינו תאגיד, התאגיד צריך למנות עובד במשרה בכירה (עובד שכפוף ישירות למנכ"ל התאגיד) שיהא הגורם שיתנהל באופן שוטף מול אפ"י. הממונה מטעם התאגיד צריך להיות מוסכם על דעתו של אפ"י ויירשם יחד עם התאגיד במרשם היצוא הבטחוני. הממונה מטעם החברה יחויב לעבור הדרכות שונות במשך שנה מיום הרישום, על פי הוראות אפ"י, כתנאי לרישום.

תפקידי הממונה מטעם התאגיד כוללים את כל הקשור למישור ההתנהלות בתחום היצוא הבטחוני, ובתוך כך, יידרש אותו ממונה בתאגיד:

• להכיר את החקיקה בתחום הפיקוח על היצוא הבטחוני ולשמש כגורם האחראי בתחום זה בתאגיד;

• להיות איש הקשר מטעם התאגיד בהתנהלות מול אפ"י;

• לחתום כבעל סמכות חתימה מטעם ההנהלה על בקשות לרשיונות;

• לבצע בקרה על התנהלות החברה בתחום הייצוא הבטחוני;

• להיות אחראי על כתיבה וביצוע של נהלים פנימיים בנושאי פיקוח על היצוא הבטחוני, בתאגיד שבו הוא ממונה;

• להיות אחראי  ולתעד ולשמור מידע המתייחס לעסקאות היצוא הבטחוני וטובין דו-שימושיים, שביצע התאגיד.

ב. רישום מוצר

לאחר שנרשם היצואן במרשם, עליו לבצע רישום עבור כל מוצר אותו מתכוון לשווק ולייצא. בדומה לרישום היצואן, בקשה לרישום מוצר מוגשת לאפ"י.

לבקשה לרישום מוצר חדש יש לצרף מסמך אודות המפרט הטכני של המוצר, שיכיל את מירב הפרטים לגבי המוצר: שם המוצר, תמונות המוצר, שמות מסחריים או כינויים נוספים בהם המוצר מוכר בשוק, תיאור טכני ופונקציונאלי של המוצר (כולל מפרט ביצועים מערכתי ותת-מערכתי), פירוט של תכולת המוצר והמקור (יצרן/יבואן), שימושים פוטנציאליים של המוצר וכן תיוג של המוצר ל"מוצר אב" ו"מוצרי בן". חשוב להבהיר כי אפ"י מקפיד על נושא זה, וכי מסמך המפרט הטכני חייב להיות מבואר. בקשה אליה צורף מסמך מפרט טכני לקוני- תידחה, גם אם מדובר במוצר פשוט.

חשוב לציין כי כאשר ישנה גרסה חדשה של מוצר שנרשם זה מכבר, שהינה בעלת תכונות חדשות / נוספות / משופרות, יש להגיש מסמך מפרט טכני חדש המתאר את המוצר הרשום לצורך חידוש הרישום. מדובר בהוראה חשובה ביותר, שכן פעמים רבות מחליט היצרן לשדרג, לשפר או לשנות חלק מתכונות המוצר – במקרה שכזה יהיה עליו להגיש מסמך מפרט טכני חדש עבור המוצר תוך דגש על פירוט התכונות/חלקים שהשתנו במוצר החדש לעומת  המוצר הקודם.

בדומה לכך, לעיתים מספר מוצרים שרשומים כמוצרים נפרדים במרשם אפ"י, מאוחדים למערכת אחת; במקרה כזה, למרות שלא נעשה כל שינוי בכל אחד מהמוצרים בנפרד, יידרש היצואן להגיש מסמך מפרט טכני לגבי המערכת "החדשה" לכאורה, שנוצרה כתוצאה מאיחוד המוצרים הרשומים.

למאמרים קודמים שלנו בנושא הפיקוח על היצוא הבטחוני, לחצו על הקישורים הבאים:

• יסודות הפיקוח על היצוא הביטחוני

• העיסוק באמצעי הצפנה


 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:
 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת עו"ד גיל נדל, עו"ד אור כהן-ששון

לאחרונה, אישרה הכנסת את התיקון לחוק הפיקוח על יצוא ביטחוני, התשע"ו-2016, והתיקון הפך לחלק בלתי נפרד מן החוק.

מאת: עו"ד גיל נדל, עו"ד אור כהן-ששוןמכס11/05/15910 צפיות
בסוף שנת 2007 נכנס לתוקפו חוק הפיקוח על יצוא בטחוני, התשס"ז – 2007 ["החוק"] . החוק, התקנות והצווים שהותקנו מכוחו, מחליפים את חקיקת המשנה שהייתה קיימת עד לכניסתו לתוקף ומסדירים בחקיקה ראשית את הפיקוח על יצוא מישראל של ציוד בטחוני, ידע בטחוני, ושירותים בטחוניים. מטרת החוק הינה הסדרת הפיקוח על יצוא בטחוני מטעמי בטחון לאומי, מדיניות חוץ, התחייבויות בינלאומיות ושמירה על אינטרסים חיוניים אחרים של מדינת ישראל.

במאמר זה נסקור את שלב הבקשה לקבלת רישיון יצוא עבור היצואן הבטחוני.

בסוף שנת 2007 נכנס לתוקפו חוק הפיקוח על יצוא בטחוני, התשס"ז – 2007 ["החוק"] . החוק, התקנות והצווים שהותקנו מכוחו, מחליפים את חקיקת המשנה שהייתה קיימת עד לכניסתו לתוקף ומסדירים בחקיקה ראשית את הפיקוח על יצוא מישראל של ציוד בטחוני, ידע בטחוני, ושירותים בטחוניים. מטרת החוק הינה הסדרת הפיקוח על יצוא בטחוני מטעמי בטחון לאומי, מדיניות חוץ, התחייבויות בינלאומיות ושמירה על אינטרסים חיוניים אחרים של מדינת ישראל.

בסוף שנת 2007 נכנס לתוקפו חוק הפיקוח על יצוא בטחוני, התשס"ז – 2007 ["החוק"] . החוק, התקנות והצווים שהותקנו מכוחו, מחליפים את חקיקת המשנה שהייתה קיימת עד לכניסתו לתוקף ומסדירים בחקיקה ראשית את הפיקוח על יצוא מישראל של ציוד בטחוני, ידע בטחוני, ושירותים בטחוניים. מטרת החוק הינה הסדרת הפיקוח על יצוא בטחוני מטעמי בטחון לאומי, מדיניות חוץ, התחייבויות בינלאומיות ושמירה על אינטרסים חיוניים אחרים של מדינת ישראל.

בסוף שנת 2007 נכנס לתוקפו חוק הפיקוח על יצוא בטחוני, התשס"ז – 2007 ["החוק"] . החוק, התקנות והצווים שהותקנו מכוחו, מחליפים את חקיקת המשנה שהייתה קיימת עד לכניסתו לתוקף ומסדירים בחקיקה ראשית את הפיקוח על יצוא מישראל של ציוד בטחוני, ידע בטחוני, ושירותים בטחוניים. מטרת החוק הינה הסדרת הפיקוח על יצוא בטחוני מטעמי בטחון לאומי, מדיניות חוץ, התחייבויות בינלאומיות ושמירה על אינטרסים חיוניים אחרים של מדינת ישראל.

בהחלטה שניתנה לאחרונה בבית משפט השלום בירושלים, במסגרת תיק המתנהל על ידי משרדנו, נקבע כי על המכס למסור ליבואן פרוטוקולים של דיונים פנימיים שהתנהלו בארגון המכס העולמי, בעניין סיווג של טובין. המכס התנגד למסירת הפרוטוקולים אך התנגדותו נדחתה בבית המשפט.

מאמרים נוספים בנושא דיני מיסים

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים16/12/19288 צפיות
בסקירה זו נסקור את פסק דינו של בית המשפט המחוזי בירושלים אשר קבע כי היבואן הראשי מחויב לספק אחריות לכלי הרכב בישראל, גם כאשר יצרן הרכב קבע החרגה טריטוריאלית בכל הנוגע לאחריות מצידו.

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים16/12/19282 צפיות
בסקירה זו נתייחס להחלטת בית משפט השלום בתל-אביב, אשר קיבלה ברובה את בקשת יבואנית לקבל מסמכים הנוגעים למחלוקת הסיווג שנתגלעה בין הצדדים ביחס לפרופילים מאלומיניום שעברו תהליך אלגון. היבואנית יוצגה על ידי משרדנו.

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים16/12/19306 צפיות
בית המשפט קיבל את בקשת מנהל הרציף להמרת כתב אישום בכופר וזאת לאחר שנמצא כי נכנס לחנויות דיוטי פרי מבלי שהיה רשאי לכך ונמצאו אצלו מוצרים שלא שולמו בגינם מיסים.

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים16/12/19290 צפיות
במאמר זה נסקור את פסק דינו של בית המשפט המחוזי בירושלים אשר דחה עתירה לפי חוק חופש המידע של בעל חברה לחיפושי נפט וגז טבעי לקבלת מידע אודות ייבוא גופרית.

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים16/12/19278 צפיות
במאמר זה נסקור את פסיקת בתי המשפט שדנה בשאלות שונות שעלו בעקבות הגברת האכיפה בענף השייט.

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים16/12/19236 צפיות
במאמר זה נסקור את השינויים המשמעותיים העומדים להתרחש החל מינואר הקרוב בנושאי הטלת בלו על שמנים וממסים וזאת בעקבות התיקונים לצו הבלו על דלק (הטלת בלו) וצו תעריף המכס ומס קניה.

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים18/11/19321 צפיות
בסקירה זו נתאר את פסק דינו של בית המשפט המחוזי בחיפה, אשר דן בתביעה ייצוגית שהוגשה כנגד יבואנית מוצרי מזון ותוספי תזונה בטענה לייחוס סגולות רפואיות למוצרים הנמכרים על-ידה.

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica