חפש מאמרים:
שלום אורח
22.09.2021
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

דיני הטעות וההטעייה בדינו החוזים

מאת: רון אפשטייןדיני חוזים09/01/20091892 צפיות שתף בטוויטר |   שתף בפייסבוק

דיני הטעות וההטעייה:

בטעות והטעיה ישנו פגם ברצון. מדובר במצב דברים בו האמונה שהיתה לצד שלא תאמה את המציאות.

טעות והטעיה לא צריך לנתח דרך גמ"ד מאחר וחלק זה כבר נותח בחלק א' בצורה האובייקטיבית וכעת אנחנו נמצאים בפרק ב' בו הבחינה היא סובייקטיבית.

ההצדקות לביטול חוזה בשל טעות:

אם חוזה אמור להיות פרי של אוטונומית הרצון אנחנו לא רוצים לגרום למצב בו אדם יחויב בחוזה אם טעה.

מנגד ישנו העיקרון שחוזים יש לקיים, ישנה פגיעה בוודאות העסקה. בנוסף ידע הוא דבר שיש לו מחיר, אנשים צריכים לבדוק ולברר לפני שמתחייבים.

בכל חוזה יש אי ודאות ולכן לא ניתן לאפשר מצב מרחיב בו בכל טעות יהיה ניתן לבטל את העסקה.

חוזים המגנים על חוסר ודאות:

*      חוזה אופציה: מנגנון לחילוץ - מצב בו צד לחוזה באופן פנים חוזי מאפשר לעצמו להיחלץ מסיכונים עתידיים.

*      חוזה על תנאי (סעיפים 27-29): אדם רוצה לכרות חוזה כיום עם מישהו אבל יש אירוע שלא קשור לשני הצדדים בעולם ואותו צד רוצה לאפשר היחלצות במקרה שאירוע זה יתרחש.

חוזה על תנאי יכול להיות בשני אופנים:

1. תנאי מתלה: רק אם האירוע הבלתי וודאי החיצוני יתרחש - יינתן היתר כלשהו חיצוני, החוזה יהפוך לאופרטיבי.

2. תנאי מפסיק: חוזה שתכף ברגע כריתתו אבל אם התרחש אירוע חיצוני מסוים אז החוזה יתבטל.

כלומר בדיני החוזים לרוב יודעים שישנם מצבים שהם לא וודאיים ומתי אם כך דיני הטעות או ההטעיה ייכנסו לתוקף?

בטעות שתאפשר לבטל חוזה מדובר בדבר שאדם לא יודע שהוא יודע בעוד שאדם בחוזה על תנאי יודע שהוא לא יודע.

למה יש להסתכל בצמצום על דיני הטעות וההטעייה?

חסר סיבה

עקרון סופיות העסקה - אם נפתח פתח לחץ מעסקה שכבר נחתמה והסתמכו עליה זה פותח אי-ודאוות, חוסר יציבות.

מצד שני, בהקשר של דיני החוזים רוצים להגשים רצונות ולכן יש סיבות למה בכל אופן לאפשר בתנאים מסוימים (נדירים מאד) את ביטול החוזה מחמת דיני הטעות וההטעייה.

הבחנות בין טעות לסיכול:

טעות - סעיף 14 לחוק החוזים.

סיכול - סעיף 18 לחוק התרופות.

סיכול: היא טענה שעומדת לרשותנו אם היתה הפרת חוזה שהיתה בשל נסיבות שלא היו ידועות או צפויות ברגע הכריתה. יכול להיות שלמפר במקרה זה תעמוד הגנת חסינות.

בשנת 73 בפס"ד כץ מישהו לא קיים את החוזה שלו כי הוא נקרא לחזית. לנדוי אומר שבישראל מלחמות הן בגדר הצפוי - עליך הסיכון, היית צריך לדעת.

ההבחנה בין טעות לסיכול:

1. טדסקי, מבחן העיתוי - בסיכול יש כוונה שהאירוע המפתיע קרה לאחר כריתת החוזה בעוד שבטעות הטעות היתה בעבר או בהווה ולא בעתיד. טדסקי ניסה לפצח את שאלת טעות בכדאיות הוא ניסה לומר שעובדות שקרו לאחר כריתת החוזה הם לא טעויות שיאפשרו ביטול חוזה אלא טעויות בכדאיות העסקה. ז"א שבסיכול, מבחינה כרונולוגית - היה הסכם, אבל לאחר מכן קרה האירוע המסכל (האירוע המסכל התרחש לאחר הכריתה) בעוד שבטעות, בדרך כלל, המצב העובדתי מראש לא תואם את המציאות.

2. שניהם חלים על סיטואציות שונות לגמרי - בסיכול משתמשים רק לאחר שהיתה הפרה (מעשה וא מחדל) של חוזה. כלומר חוזה נכרת אבל גם הופר ומי שמשתמש בטענה הוא המפר. בטעות השימוש הוא אחר: פרק ב' לא מדבר על הפרה של חוזה אלא מקרה בו אחד הצדדים רוצה לבטל חוזה. טענת הסיכול במשפט הישראלי כמעט וריקה מתוכן.

הבחנה בין טעות לבין סיכון (תניות מכללא):

פס"ד EVERETT מישהו מכר במכירה פומבית נכסי עיזבון, נמכרה כספת מבלי לדעת את הקוד ואת תוכנה. הוא קיבל על הכספת 50 לירות סטרלינג ומי שקנה גילה בכספת 39 אלף לירות סטרלינג. בעסקה זו שני הצדדים יודעים שהם לא יודעים מה תוכנה של הכספת, ברגע שהמוכר מכר את הכספת יש תנאי מכללא שהיא נמכרת כמו שהיא - יכול להיות שהוא מרוויח ובכספת אין כלום ויכול להיות שהוא יפסיד- הוא לקח סיכון ואפילו תימכר את הסיכון הזה. המוכר ידע שהוא לא יודע ולכן הסיכון על הטעות נופל עליו. נכון שמדובר בטעות עובדתית אבל לא בטעות משפטית.

אם צד מסוים נוטל על עצמו את הסיכון שהוא לא יודע משהו, הוא מושתק מלטעון את טענת הטעות (כאילו במובן העמוק הוא בעצם לא טעה).

לא תמיד טענת הסיכון עומדת בניגוד לטענת הטעות:פס"ד ספקטור בעל מקרקעין מכר את הקרקע לקבלן בעסקת קומבינציה. המוכר ידע שעל הקרקע יש תוכנית הפקעה שלא ניתן לבנות 16 דירות אלא רק 12. הקבלן לאחר שמגלה את העניין הוא מבין שהחוזה לא כדאי ומה שהוא מנסה לעשות זה להחזיר את הגלגל אחורה. הוא רוצה לבטל את החוזה. אפשר אחת היא להגיד שהוא הוטעה (סעיף 15). השופט אשר אומר שהמוכר הטעה את הקונה שלא גילה לו על התוכנית או לכל הפחות הקונה טעה טעות חד צדדית של הקבלן שהמוכר היה צריך לדעת עליה ומבטל את החוזה.

השופט לנדוי אומר בעל הקרקע שמכר אותה כפוף לחוק המכר ובסעיף 18 בו נקבע שאם נמכר נכס ולא התנו על כך על הנכס לעבור כשהוא נקי מכל שיעבוד. מאחר והמוכר מכר את הנכס בניגוד לסעיף והקונה נטל את הסיכון שיש תכנית הפקעה - הנכס לא היה נקי משעבוד ולכן הוא מפר חוזה ואז החוק הרלוונטי הוא חוק התרופות המקנה לנפגע: אכיפה או ביטול ו/או פיצויים. הקבלן במקרה זה רוצה ביטול. (ביטול מכוח חוק התרופות וביטול מכוח חוק החוזים איננו זהה למרות הדמיון).

השופט כהן: חל חוק המכר אבל הוא מדבר על סעיף 11 לחוק המכר המחייב כל מוכר למכור נכס בצורה שמתאימה לאיך שנחזה להיות (לכל חוק מכר יש חובה נספחת שהנכס חייב להתאים לשימוש הנחזה שלו - אם בעצם חלה אי התאמה, זה בעצם הפרה לפי חוק המכר). כאשר מוכר צריך למכור נכס שנחזה להיות שטח שעליו יש להקים 16 דירות חוסר יכולת לבנות 16 דירות מדובר באי התאמה לפי סעיף 11 ולכן החוזה מבוטל.

למעשה גם הליכה באמצעות דיני הסיכון מובילה לתוצאה הפוכה לדיני הטעות ולפעמים מובילה לתוצאה שווה לדיני הטעות.

פס"ד בן לולו: נאמר לנפגעת שהיא לקחה את הסיכון ולכן היא מושתקת מלטעון לטעות, אפילו אם טעתה בדיעבד אין לה הגנה. מדובר למעשה בהסכם פשרה שהוא סוג של הימור של הצדדים.

במקרה זה איתרו, עובר לכריתת ההסכם, שההתפתחות המחלה הפסיכיאטרית יכולה להתרחש, היא ידעה שיתכן שזה יקרה (זה היה במתחם הוודאות והסיכונים שלקחה על עצמה) ולכן לא יכולה לטעון שטעתה. השופט אור אומר שאין להחיל את דיני הטעות כאשר המדובר בטעות הנמצאת בגדר הסיכון שצד לקח על עצמו במסגרת החוזה (אי וודאות/ידיעה מודעת).

פס"ד שלזינגר: לאדם היה ביטוח והוא ביטל אותו ב-16.3.94 מאחר ועבר למקום עבודה אחר. 3 שבועות לאחר מכן ב- 24.4.94 התגלתה אצלו מחלת הסרטן והביטוח החדש לא כלל הגנה על סרטן. ב-15.1.95 ביקשו לבטל את ביטול החוזה, מה שיחזיר את החוזה על כנו. ב-24.1.95 הוא נפטר.

בחוזה ביטוח חיים מותר לאדם באופן חד צדדי לבטל את החוזה. בחוזה רגיל ביטול חד צדדי לא מוכר - צריך שתהיה התניה בחוזה, אחרת מדובר בהפרה.

אם זה אקט חד צדדי, איך ניתן להחיל את פרק ב' של חוק החוזים?

מכוח חוק חוזה הביטוח סעיף 45 נאמר שבחוזה חיים החוק מעניק לו בצורה יוצאת דופן עילת ביטול חד-צדדית. הייתה לו אופציה חוקית (חוזית) לעשות כן.  

סעיף 61(ב) לחוק החוזים מחיל את כל עקרונות חוק החוזים על כל הפעולות המשפטיות שהם אינם בבחינת חוזה, כמו המקרה הזה.

האיש טעה והוא לא ידע בעת שביטל את החוזה שכוננה בתוכו מחלת הסרטן. התקיים מבחן העבר. אם היה יודע על הסרטן לא היה מבטל את החוזה.

האם טעות זאת מאפשרת לו לחזור בו? מדובר על טעות של שני הצדדים אשר טעו את אותה טעות - טעות משותפת. בטעויות כאלה אם ניתן את הביטול לצד אחד נהיה אכזריים לצד השני שעשה את אותה הטעות. החוזה מדבר על גילוי מחלת הסרטן ולא התרחשות מחלת הסרטן. דבר זה מקטין את הסיכונים של חברת הבירור ומקל על וודאות.

השופטת פרוקצ'יה בודקת את המקרה דרך דיני התניות והפרשנות - הצדדים הסכימו להקצות סיכון לפי הגילוי, ומאחר ושני הצדדים חתמו על כך, אם בוטל החוזה לפני הגילוי הסיכון הוא על החולה וטענת הטעות לא תעזור לו. החוזה נוקט במילה ברורה - אתה מכוסה מיום שנתגלה לך מחלת הסרטן (לא מדובר על קיום המחלה אלא על גילוי המחלה). ז"א שאם ביטלת א החוזה ועוד לא גילית את המחלה, אתה כבר לא מכוסה, גם אם היא כבר מכוננת בך.

דרך דיני הפירוש של החוזה השופטת פרוקצ'יה הטילה עליו את הסיכון לטעות וחלה עליו הלכת בן לולו.

הניתוח מראה איך מבחן הסיכון מתגבר על טעויות, גם אם הן טעויות רדיקליות וקשות.

שופט המיעוט - השופט לוי בפסקה 12 אומר שלא מדובר בסיכון שהאדם לקח על עצמו. הוא מדבר על השיהוי בביטול הביטול.

מה היה קורה אם המחלה היתה מתגלה אך בשל תקלה בפקס הוא לא היה מקבל את ההודעה, היה מבטל את הביטוח ולאחר 3 שבועות היה מקבל את ההודעה? השופטת פרוקצ'יה אומרת שבמצב כזה מאחר והמחלה כן התגלתה היה נדרש כיסוי - מחמת טעות באי ידיעת המכתב. 

 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:
 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת רון אפשטיין

מאת: רון אפשטייןמשפחה וזוגיות - כללי08/08/111302 צפיות
אחרי קשר זוגי ארוך, יכול להיות שאת מרגישה שהסקס שלכם הפך למשהו מאוד שיגרתי ואפילו אפרורי, זה אולי טבעי שלא את ולא הוא מרגישים צורך לקפוץ אחד על השנייה ולקרוע את הבגדים, בכל זאת הוא ישן לידך כל יום ולמרות שאת מאוד אוהבת אותו התשוקה הפכה להיות זרה לכם. יכול להיות שביום יום זה לא ממש מפריע לך או שהשגרה היומיומית לא נותנת לך יותר מדי לחשוב על זה, אבל יש ימים כאלו שבטוח בא לך לחזור לימים של תחילת הקשר שהסקס היה אישיו, ימים בהם הרגשת סקסית וראית

מאת: רון אפשטייןעסקים קטנים ובינוניים17/08/101123 צפיות
היום ישנו ביקוש הולך וגובר להובלות קטנות- חברות ההובלות נערכות לצורך העניין. מי זקוק להובלות קטנות? מי שעוזב דירה קטנה, מי שעוזב משרד ועוד. הובלות קטנות מתאימות בעיקר לסטודנטים ששוכרים חדר במעונות או דירה, וזקוקים לשירות הובלה ואחר שלא השיגו את הטנדר של אבא (או של אבא של החברים).

מאת: רון אפשטייןקרימינולוגיה05/04/0914299 צפיות
הדימוי המרכזי שמייצג את מיתוס המאפיה הינו רעיון המשפחה שהיא מחד נורמטיבית ומאידך היא לאו, זאת מאחר ומטרת התמיכה היא ביצוע הפשע. קשרי הדם הם אלו המאגדים את המשפחה, בקשרי הדם יש יסוד קדמוני כי הדם זה החיים, המוות, האלימות והגנטיקה. קשרי הדם שמאחדים את המשפחה בניגוד למשפחות נורמטיביות אחרות הם קשרי דם שלא נבראו במעגל הביולוגי הראשוני. המשפחה היא אינה בהכרח דרך קשר דם ,לפי רוסו (1978) תמונות הגנגסטרים מוצגות כהתאגדות פשע הדומות לתאגיד מודרני.

מאת: רון אפשטייןהשקעות26/03/091774 צפיות
לרשות המשקיע עומדים מקורות מידע רבים על השוק הפיננסי, וכן על כל אחת מהחברות הנסחרות בבורסה. מקורות המידע הנם כלי עזר חשוב בתהליך קבלת ההחלטות של המשקיע והוא ניזון מהמקורות הבאים:

מאת: רון אפשטייןטלוויזיה08/03/092604 צפיות
הסדרה אותה בחרתי להציג היא הסדרה "מסודרים" אשר שודרה בשנת 2007 על ידי קשת בערוץ 2. הסדרה מסודרים עלתה לפני כשנתיים בפריים טיים של ערוף ערץ וסיפרה על הגשמת חלום. מדובר על סדרת דרמה-קומדיה ישראלית המובססת על סיפורה של חברת מירבילס. חברת התוכנה הישראלית אשר פיתחה באמצע שנות ה-90 את תוכנת האייסיקיו. מולי שגב ואסף הראל ייצרו את העלילה יחדיו וביססו אותה על מירביליס תוך שהם משלבים בה את סיפורי ההצלחה של כלל החברות הישראליות אשר הצליחו לפתח תוכנות ייחודיות ולמכור אותן ברחבי העולם.

מאת: רון אפשטייןחוק ומנהל27/01/092461 צפיות
בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, סעיף 10, אומר המחוקק באופן מפורש שחוק היסוד הזה, מבחינת ההתייחסות שלו לחוקים קיימים יהיה כזה שלא יפגע בדין קודם. כלומר כל חוק שהיה קיים עד 1992 יישאר בתוקפו גם אם הוא סותר את העקרונות של שני חוקי היסוד. אם מ-1992 המחוקק רוצה לחוקק חוקים הוא צריך לחוקק חוק שלא יסתור את חוק כבוד האדם וחירותו (לגבי חוק יסוד חופש העיסוק הכנסת מוסיפה שחוקים קודמים שסותרים את חוק יסוד חופש העיסוק יישארו בתוקף).

מאת: רון אפשטייןקולנוע21/01/095394 צפיות
הסרט "פרידה" הינו סרט דרמה ביוגראפי הוליוודי המביא את הצופה "לקחת טעימה" מחייה המרתקים של הציירת המקסיקנית פרידה קאלו (1907-1954). הסרט אשר בוים על ידי ג'ולי טימור מאופיין בתאטרליות וצבעוניות רבה אשר מעניקים לו מבע קולנועי ייחודי רווי תשוקה ואידיאליזם וזאת על רקע היסטורי-תקופתי. התוודתי לעבודתיה של פרידה קאלו בשנות נעוריי לאורך לימודי האמנות בתיכון, דבר אשר גרם לי לפתח כלפיה סימפטיה ואהדה רבה. דמותה המהפכנית, הכריזמתית, השונה והמיוחדת נראו על אף מרחק הזמן כרלוונטים ונכונים לתקופתנו אנו.

מאמרים נוספים בנושא דיני חוזים

מאת: אבי דוידידיני חוזים23/12/18790 צפיות
מה עתיד להתרחש בפגישה אצל נוטריון וכיצד כדאי להתכונן על מנת להשלים את כל הנדרש במהרה.

מאת: רוני הכהןדיני חוזים16/04/181044 צפיות
האם זה דבר שנחשב בתור יתרון או רק רעה חולה שצריכים להוציא מן החברה? קראו הלאה.

מאת: רוי ורלדיני חוזים23/10/171034 צפיות
Financing a home can be made more difficult when your credit score is low. FHA loans might be a good option to consider in these circumstances, because the federal government guarantees them.FHA loans can even work when a borrower doesn't have the money to make a down payment or closing costs.

מאת: רוי ורלדיני חוזים28/10/161161 צפיות
This article is going to prepare you to start. Check out the helpful hints below and get the advice you read. Make sure that you have good landing pages. Landing pages for specific ads are better than linking to the general website. This is because you are giving them just what they want. If you provide a contact form as well, it will certainly help generate leads.

מאת: elichai rubinדיני חוזים06/07/161359 צפיות
הזוגיות בימינו מוכרת ומקובלת היום גם כשותפות כלכלית לכל דבר. ככזאת, היא חייבת להיות מנוסחת לא רק בחוזה האהבה הנחתם בנישואים, אם כי גם בדמות הסכם ממון תקף שמסדיר שותפות זו מבחינה משפטית. הסכם המון מיועד לא רק למי שיש לו יותר מהשני, אלא גם למי שבא עם פחות רכוש חומרי אבל חלקו בשותפות הזאת לחיים שווה באותה מידה.

מאת: נועם קוריס משרד עורכי דיןדיני חוזים08/11/152447 צפיות
כל מה שרצית לדעת על המחאות זכות מאת עו"ד נועם קוריס, הסבר על הדין המצוי בענייני המחאות זכות לפי חוק המחאת חיובים

מאת: איתמר כוכבידיני חוזים28/07/151680 צפיות
חוזה הינו הסכם בעל תוקף משפטי, הנובע ממפגש רצונות בין מספר צדדים כשירים בעסקה, הכולל התחייבויות משפטיות. העיקרון המנחה בדיני החוזים הוא שככלל הסכמים יש לכבד.

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica