חפש מאמרים:
שלום אורח
30.03.2020
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

לשכוח את העבר, מחשבות על העבר, זיכרונות מהעבר, טראומה מהעבר, לחיות את הרגע, להשתחרר מהעבר, להתקדם קדימה, להתנתק מהעבר, זיכרון מהעבר, חרטה על העבר, געג

לשכוח את העבר,מחשבות על העבר, זיכרונות מהעבר, טראומה מהעבר, לחיות את הרגע, להשתחרר מהעבר,להתקדם קדימה, להתנתק מהעבר, זיכרון מהעבר, חרטה על העבר, געגועיםלעבר

מה השאלהשלך?

ש: השאלה שליאיך לצאת מהלופים של משהו שקרה בעבר ולא נותן לי לחיות ברגע הזה.

אליעד: אוקיאיך לצאת מהלופים של העבר שלא נותנים לך לחיות ברגע הזה, מה הנחות היסוד אוטומטית?אחד שצריך לצאת מהלופים של העבר שצריך לחיות ברגע הזה ושהלופים של העבר לא נותניםלך לחיות ברגע הזה, יש פה כמה הנחות יסוד אני תכף אתן לך תשובה למה שאתה שאלת אבלבנוסף תשים לב אולי זה טוב להישאר בלופים של העבר אולי זה טוב לא לחיות ברגע הזהואולי אפשר גם להיות בלופים של העבר וגם לחיות ברגע הזה.

אבל איךיוצאים מהלופים של העבר? לא יוצאים, למה לצאת מהלופים של העבר? כי אי אפשר לחיותברגע הזה, קודם כל מי אמר אולי גם וגם אפשר אבל לא משנה בוא נזרום איתך בא תסביר אתהשאלה תן דוגמא, בהנחה שנניח שאתה רוצה לצאת מהלופים של העבר ונניח שהם מפריעים לךלחיות ברגע הזה אז איך יוצאים מהלופים של העבר זאת השאלה.

כי זה לאמחויב אולי אתה גם יכול להרגיש בנוח להיות בלופים אולי גם אי אפשר לצאת מהלופים,אולי אפשר לצאת רק באופן יחסי. אוקי אתה רוצה לתת דוגמא אחת, אתה רוצה לתת דוגמא אושאני אמציא תשובה אתה רוצה לתת דוגמא למה הכוונה לצאת מהלופים של העבר?

ש: כן נגיד לאמשנה לפני כמה זמן אם ניקח תקופה של עשר שנים היה איזה משהו שהייתי יכול לעשותבצורה אחת ועשיתי את זה בצורה אחרת.

אליעד: למהעשית את זה בצורה הזאתי אם יכולת לעשות בצורה אחרת?

ש: כי זה מהשהחלטתי.

אליעד: ולמההחלטת את זה היית יכול להחליט אחרת?

ש: כן.

אליעד: אז למההחלטת ככה ולא אחרת?

ש: כי באותורגע החלטתי שזה מה שיעשה לי טוב.

אליעד: כי זהמה שחשבת ויכולת לחשוב אחרת באותו רגע? כן.

ש: האמת שלאאני לא יודע.

אליעד: יפה אזאתה לא יכולת לעשות אחרת בעבר.

ש: אי אפשרלדעת.

אליעד: סתם רקרציתי להגיד לך שגם המשפט שאומר "יכולתי לעשות אחרת" גם הוא לא בטוח נכון כי אפשרלומר שהיית חייב לעשות ככה, הנסיבות הובילו אותך לעשות משהו מסוים.

ש: כן.

אליעד: אוקיהלאה.

ש: אתה מדברעל המצב שבו הרובריקה הזאת לא עוזרת.

אליעד: איןבעיה לא משנה, פרקטית עשית פעם קיבלת החלטה שבעיניך היא נתפסת כשגויה ואיך זה תוקעאותך כרגע?

ש: כרגעלפעמים זה פשוט מפריע לא חייב להיות כל הזמן בזה אבל יש כמה פעמים ביום שזה סוגשאני צריך לחשוב על זה כאילו משהו.

אליעד: כאילומשהו לא פתור?

ש: המוח בעצמורוצה לחזור לשם ולחשוב על זה קשה לו להימלט מזה.

אליעד: אוקיבא נראה מה הוא שאל ומה מהמות של השאלה שלו, הוא אומר הוא תיאר תהליך בעבר שמפריעלתהליך בהווה זה מה שהוא תיאר, משהו שקרה בעבר שהמחשבות בהווה על מה שקרה בעבר הואלא רוצה את המחשבות האלה. שימו לב בא נראה מחויב ואפשרי הוא סיפר סיפור שלם אבל מההמהות של הסיפור? המהות של הסיפור היא כזאת שבעבר קרה משהו לא משנה מה המשהוושבהווה הוא חושב על מה שקרה בעבר ושהוא לא רוצה את זה.

עכשיו לא משנהלמה הוא לא רוצה את זה אבל הוא לא רוצה את המחשבות בהווה על מה שקרה בעבר זאת המהותשל מה שהוא אמר נכון, אז בעצם ניקח את השאלה שלו ונשאל אותה אחרת איך אפשר להשתחררבהווה ממחשבות על העבר זאת המהות של השאלה נכון, אם נדע את זה מזה נוכל לגזור מהשנרצה. עכשיו איך אפשר להשתחרר בהווה ממחשבות על העבר אז מה האמת?

ש: עשינו אתזה פעם.

אליעד: באמת,אז מה האמת קודם כל מה האמת האם באמת בהווה אתה חושב על משהו שקרה בעבר או שאוליבהווה אתה חושב על משהו, סתם אני אקצין שאתה חושב שקרה בעבר. מה המהות של העניין,קודם כל רציתי להכניס פה היבט שגם מה שקרה בעבר לא בהכרח קרה בעבר אלא אתה חושב שזהקרה בעבר, בהווה נראה לך שזה קרה בעבר יכול להיות שבעבר קרה משהו כרגע נראה לך שקרהמשהו אחר ואז אתה חושב על זה אבל המהות של מה שאני רוצה להגיד היא שבן אדם בהווהחושב על הבעיות שיש לו בהווה, אתה לא חושב על העבר אתה חושב על המשמעויות של העברעבורך להווה.

עוד פעם אתהלא מוטרד ממה שקרה בעבר העבר לימד אותך משהו שבהווה הוא מטריד אותך, לדוגמא אם פעםקיבלת החלטה נגיד לא נכונה ואז זה אומר לך שאולי ההחלטות שלך לא מספיק נכונות אזאתה בהווה ממשיך לחשוב על זה לא בגלל שאתה חושב על מה שהיה בעבר אלא בגלל שכרגע אתהלא בטוח שההחלטות שלך נכונות. רגע שנייה אתה הבנת מה אני אומר? זאת אומרת שאםלדוגמא בעבר נגיד נכשלת אלף פעמים והמחשבות האלה הן מונעות ממך להצליח כי המוח שלךאומר "אולי אני אכשל" זאת אומרת שאם אתה תהיה בטוח בהווה שלא אכפת לך להיכשל נגידאז ממילא אתה תפסיק לחשוב על העבר.

זאת אומרתכשאתה חושב על המחשבות מהעבר צריך לחקור למה אתה חושב עליהן, מה זאת אומרת למה?איזה תועלת זה מביא לך כרגע מה זה מייצג עבורך ולפתור את זה כרגע ואז ממילא אתהתפסיק לחשוב על מה שהיה בעבר. זה לא שבעבר חשבת משהו ואתה פשוט הוא נדבק אליך כיאחרת היית חושב על הרבה דברים מהעבר, למה אתה חושב דווקא על זה? כי לזה יש משמעותעבורך להווה. צריך לבדוק מה המשמעות שיש למחשבות שלך על מה שקרה בעבר מה המשמעותשיש להן לגבי ההווה שלך זאת השאלה. אתה הבנת?

ש: כן.

אליעד: אתהרוצה לדבר על זה?

ש: מה המשמעותש...?

אליעד: מההמשמעות שלך כרגע למה שקרה בעבר. אני אתן לך דוגמא נגיד בעבר הרחוק אני לא יודע אםאתה זוכר אני זוכר איך שהתחלת ללכת נפלת מדי פעם, אתה זוכר שהתחלת ללכת כילד ונפלתאתה עדיין חושב על זה?

ש: לא.

אליעד: למהלא? אולי פתאום תיפול כי אתה בטוח שאין לזה משמעות, אתה אומר "אז הייתי ילד נפלתיועכשיו אני אדם בוגר אני לא אפול" נכון, זאת אומרת שאם אתה בטוח שאין לזה משמעותלגבי הרגע הזה אתה לא חושב על זה. אתה מבין זאת אומרת השאלה היא מה המשמעות שיש לךכרגע על המחשבות שאתה חושב שקרו בעבר זאת השאלה.

ש: אני הבנתימה אתה אומר זה אי שביעות רצון מהמציאות הנוכחית כנראה.

אליעד: ומהאכפת לך מהאי שביעות, מהמציאות הנוכחית?

ש: כן.

אליעד:אוקי.

ש: כנראה שאםאני חוקר את זה בנוגע למה שאמרת שכרגע יש לי משמעות למשהו שקרה בעבר.

אליעד: זהאיכשהו קשור להווה שלך.

ש: וזה גםנותן לו כרגע תועלת כי אחרת הוא לא היה חושב על זה.

אליעד: הואחושב שזה ייתן לו תועלת לחקור את זה או יותר מדויק, תראה בן אדם רוצה להרגיש טוב בןאדם עושה את מה שהוא חושב שיעשה לו טוב, זאת אומרת שאם הוא חושב על זה הוא חושבשאיכשהו המחשבה הזאת תעשה לו טוב, איך היא תעשה לו טוב? הסקת מסקנות תגרום לולהתחמק מנזק מסוים.

ש: זה מחויבכאילו שהוא לא יחזור על זה?

אליעד: לאיודע.

ש: לא אנישואל ברצינות.

אליעד: מחויבלי אבל שקרה לו משהו בעבר ושזה נגיד לדוגמא, נגיד בן אדם נגיד בבית הספר השפילואותו נניח והוא כל הזמן חושב על זה למה כי הוא עדיין כרגע מרגיש מושפל מזה זה לאקשור לעבר, אם הוא יצליח כרגע להתגבר על זה שהוא יקבל את זה שנגיד משפילים אותו הואיפסיק לחשוב על מה שקרה בעבר, אם הוא נגיד יגיד "נכון שהשפילו אותי אבל" גם הואיפסיק לחשוב כרגע הוא מרגיש מושפל זה שהוא חושב על כל מה שקרה בעבר זה בגלל שכרגעהוא מושפל בגלל מה שקרה בעבר אבל זה קשור כרגע, הלאה.

ש: שאלההבאה?

אליעד: לא רגעאז מה?

ש: אולי איךשהבנתי את זה את מה שאמרת העניין שאני בורח מהרגע הנוכחי מהמציאות לעבר כי אני לאמרוצה מהמציאות של עכשיו זה מה שאתה אמרת.

אליעד: בערךלא אמרתי שאתה בורח לא, לא אמרתי שאתה בורח בעבר אתה לא חושב על מחשבות טובות שקרובעבר נכון. תראה אם אתה רע לך ואתה חושב על דברים טובים שקרו בעבר אז יש היגיוןכשרע לך אתה מעדיף לחשוב על מציאות אחרת שקרתה בעבר כדי שיהיה לך טוב אבל לא דוברעל זה. בעבר קרה משהו מה קרה לצורך העניין שקיבלת החלטה לא נכונה, בסדר אתה רוצהלתת?

ש: זאת לאהחלטה לא נכונה זה החלטתי משהו ואני מתחרט על זה כאילו זה כן לא כן לא, אולי זהאולי זה.

אליעד: ולמהאתה חושב על זה עדיין?

ש: לא אני לאיודע.

אליעד: אזיכול להיות שכרגע אתה לא מרוצה מהמצב ואז כל הזמן המוח שלך אומר לך "ואם היית עושהכך אולי היום היה אחרת" כאילו אתה מנסה לברוח, אז זה בסדר בא ננסה להבין עוד פעםאתה חי חיים ואתה לא מרוצה מהמצב ואז אתה אומר "טוב מה נעשה? לא יודע מה לעשות" ואזאתה אומר "טוב בא נחשוב שאולי בעבר הייתי מקבל החלטה אחרת אולי המציאות הייתה אחרת"ואז אתה כאילו אולי איכשהו מתענג על המחשבה "אבל אם אז הייתי עושה ככה היום, אם רקהייתי ממלא את המספרים האלה הייתי זוכה בלוטו והיה אחרת" אתה מבין משהו כזה.

אבל אם לדוגמאאתה נגיד תקבל את המציאות שיש לך כרגע או שיהיה לך נגיד כלים איך להתמודד עםהמציאות שיש לך כרגע או שתבין לדוגמא שלא משנה מה היית בוחר בעבר המצב היה גרוע אוטוב באותה מידה, כי אם לדוגמא היית מחליט את ההחלטה ההיא בעבר היית במקום אחר והיהלך אולי יתרונות אחרים אבל חסרונות אחרים אם אתה תצליח לראות את זה אז זה לא אכפתלך מה קרה בעבר "אז מה זה משנה אז הייתי עושה אחרת היה קורה אחרת ומה" אז זהחסרונות אחרים יתרונות אחרים.

דבר נוסף ישגם יתרונות בזה שהגעת לאיפה שאתה היום גם בזה יש יתרונות ודבר נוסף גם אולי בעבר שלהעבר, כאילו זה גם לופ אינסופי כי אתה יכול להגיד "אם רק הייתי נולד יומיים אחרילמשפחה אחרת יכול להיות שגם בכלל היה סיפור חיים שלם, ואולי בכלל הייתי נולד מאהשנה קדימה היה בכלל אחרת" זה לופ אינסופי כזה כן זה לופ אינסופי הנסיבות משתנות.ואולי אם תבין שזה לופ אינסופי אז אתה תקבל את המציאות ואולי אם תבין שזה לא משנהתקבל את המציאות ואז זה יעזור לך להשתחרר ממחשבות על העבר. זה הבנו את זה עלזה?

ש: זה הבנואבל יש לי שאלה מה קשור להתענג על המחשבה אבל אולי הוא סובל מהמחשבה הזאת, אמרתשהוא מתענג על המחשבה שהייתה לו בעבר.

אליעד: לא,אמרתי שהוא חושב על זה מהצד שכשהוא חושב על זה הוא כאילו יכול להגיד "ואז החיים היואחרת".

ש: כן אבל הואסובל עכשיו או לא נהנה מזה, אני אגיד לך למה זה מתקשר אמרת ותמיד אתה אומר.

אליעד: הוא רקלא נהנה מזה?

ש: אולי זה גםוגם.

אליעד: אז גםוגם.

ש: אבל השאלההיא כזאת אמרת שתמיד בן אדם עושה את מה שהוא חושב שיעשה לו יותר טוב מרע אז עכשיוהוא חושב מחשבות וזה עושה לו רע.

אליעד: רקרע?

ש: הוא מרגישעכשיו מושפל.

אליעד: לא הואאמר שהוא מרגיש שזה תוקע אותו המחשבות על העבר.

ש: לא חשובנניח נתת דוגמא הם השפילו אותו בעבר והיום מרגיש עוד פעם מושפל אז הוא מרגיש לא טובהוא לא עושה את זה.

אליעד: לא כייש לו צורך לפתור את זה.

ש: אוקי איפההבן אדם עושה את מה שיותר טוב לו מרע בקטע הזה של המחשבות מחשבות זאת העשייהוהמחשבות גורמות לו להרגיש רע.

אליעד: לכןאמרתי לו שזה לא מדויק כל כך. בפשוט נגיד הושפלת בעבר נכשלת בעבר אתה חושב על זההיום כי לא סגור לך פרשיה מהעבר יש לה כרגע משמעות עבורך כרגע זהו, תבדוק מההמשמעות של העבר עבורך כרגע תפתור אותו ואז לא תחשוב עליו יותר.

ש: האם המחשבההזאת זאת עשייה?

אליעד: לאמחויב אני אגיד לך למה הבנתי מה אתה שואל, אתה שואל אם אנחנו רואים שבן אדם בוחר מהשהוא עושה האם שייך לומר בן אדם בוחר את מה שהוא חושב גם כן באותה מידה, לא בדיוקכי אז תהיה בעיה אחרת תיווצר שאלה חדשה אז בכל פעם כשבן אדם רע לו ממשהו אז אתה גםיכול להגיד למה רע לך נגיד מרביצים לך אוקי רע לך, למה רע לך כי אתה חושב על זהשמרביצים לך, למה אתה חושב על זה שמרביצים לך כי זה עושה לך טוב.

אתה מביןאנחנו נכנסים לאיזה לופ כזה שכאילו להגיד לך אוקי אז כל מה שקורה לך אתה חושב עליובגלל שזה עושה לך טוב, קצת בעיה בהגדרה אפשר להגיד שזה עושה לך טוב כי אתה רוצהלהיות קיים אתה רוצה שיהיה לך רע אבל לא "אני מחויב לי שיש משמעות למה שקרה", בןאדם חושב בהווה על מה שקרה בעבר כי יש לו איזו משמעות לגבי ההווה. עכשיו אצלוספציפית זה כרגע הוא לא מרוצה מהמצב ואז הוא בראש מריץ תרחישים "מה היה קורה אם ומההיה קורה אם".

אם הוא יפטר מ- "מה היה קורה אם" כגון, איך יפטר מזה? כגון "גם אם היה קורה אחרת עדיין היההיתרונות והחסרונות, גם אם היה קורה אחרת יכול להיות שהיה שהמצב היה יותר טוב ואזהוא היה בכלל עוד יותר גרוע" לראות את היתרונות שיש במצב הנוכחי, להבין שזה גם לופאינסופי כי תמיד יכול להיות "ומה היה קורה אם היה קורה אחרת" וזה עד אינסוף על כלפעולה אתה יכול להגיד "ואם רק הייתי זז אחרת אם נגיד הייתי אומר אחרת" וזה עדאינסוף ואז זה כבר לא משנה מה זה משנה אז היית עושה אחרת מה זה משנה יש יתרונותוחסרונות אחרים.

ש: תמיד היהלי איזשהו קריטריון כזה שבן אדם עושה משהו...

המאמר מאת מאמן אימון אישי/ עסקי / ייעוץ / אליעד כהן - www.EIP.co.il

הכנס לאתרותהנה מעוד יועץ פילוסופי, מאמן עסקי, געגועים לעבר,פסיכולוג, לקוחות, תת מודע, יעוץ אישי, כהן אליעד, חינוך, פילוסופיה ועוד...

 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

מאת: אליעד כהן - היחיד בעולם שמתחייב - 100% אושר אמיתי בשלמות מוחלטת בכל תחומי החיים - נסו ותראו! 

הכנס עכשיו לאתר EIP.co.il ותהנה מאלפי מאמרים + הרצאות וידאו על כל נושאי החיים בכלל, ועל האושר שלך בפרט ...

מאמן אישי / אימון אישי / חרדה / פחד / הפרעת חרדה / טיפול בחרדה / פחדים / דיכאון - EIP.co.il ועוד...

ידע - להצליח

תכנסו ותהנו ...

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת מאמן אישי אליעד כהן אימון אישי Eip.co.il

איך לחנך ילדים, איך לשכנע אנשים, איך לגרום למישהו לחשוב כמוך, איך לגרום למישהו להסכים איתך, כושר שכנוע, איך להסביר משהו, טיפול הוליסטי, מאמן אישי: עכשיו העניין הוא כזה למה לפעמים בן אדם רוצה להסביר משהו למישהו והוא לא מצליח להסביר לו, אתה רוצה להסביר משהו למישהו ואתה לא מצליח להסביר לו. עכשיו יש תיאוריה שאומרת אם אתה רוצה לדעת אם הבנת לך תסביר למישהו ואנחנו נשדרג את זה ותבקש ממנו גם להסביר מה הוא הבין ותראה שהוא באמת הבין ואפילו תסביר למישהו מפגר וככל שהוא יותר מפגר והצלחת להסביר ...

הכשרת עובדים, ניהול מנהלים בארגון, איך להכשיר עובדים, איך לנהל מנהלים, איך לנהל עובדים, פיתוח עובדים, קואצ'ר מומלץ, טיפול נפשי: עכשיו הנושא הוא כזה אחת הטעויות שעושים מנהלים, יש בעיקרון בארגון שני סוגי עובדים יש עובדים שיש להם מטרה מאוד מוגדרת וספציפית שהם בעצם התחליף הכי זול לרובוט כאילו זאת אומרת יש איזה עבודה מסוימת שהם צריכים לעשות עושים אותה רק פשוט במקום להביא רובוט כי אין רובוט שיעשה את זה אז הם עושים את זה, עכשיו זה עובדים שאין צורך שיהיה להם שכל אפילו יש צורך שלא יהיה ...

הערכה עצמית רעה, עודף ערך עצמי, דימוי עצמי גבוה מידי, חוסר ביטחון עצמי, הסרט הסוד, מפחד להתחיל עם בחורה, אימון אישי לחיים, אימון אישי מומלץ: עכשיו הנושא הוא כזה לפעמים דימוי עצמי גבוהה וערך עצמי גבוהה דופק את הבן אדם, עכשיו מראש בא נגיד שאם היה לו לבן אדם דימוי עצמי באמת גבוהה זה לא היה דופק אותו בסדר אבל בא נדבר על דימוי עצמי כאילו גבוהה, גבוהה אבל דופק את הבן אדם. מה לדוגמא נגיד בן אדם בוא ניתן דוגמא קלאסית נגיד בן אדם מפחד להתחיל עם בחורה כי יש לו דימוי עצמי מאוד גבוהה שהוא ...

אימון אישי, ממי ללמוד, איך לבחור מטפל, איך לבחור מאמן, איך לבחור יועץ, אימון עסקי, מורה רוחני, מאמן אישי לחיים: אז עשו כדלקמן יש את הנושא שאומר שיש בן אדם שיביא לך דגים ויש בן אדם שילמד אותך לדוג, מכירים את הנושא אם מישהו רוצה לשלוט בך הוא יעדיף לתת לך דגים ככה אתה צריך לחזור מחר לקחת עוד דגים, אם הוא רוצה להיפטר ממך כי נמאס לו לראות אותך אז הוא לא ייתן לך לא דגים ולא ילמד אותך לדוג כדי שתמות ברעב והוא לא יראה אותך יותר. אבל אם הוא יודע שזה בלתי אפשרי, סתם פשוט ניסיתי להפוך כאילו ...

לא רוצה לפחד מהמוות, ניסיונות התאבדות, מחשבות אובדניות, התגרות במוות, חרדה מהמוות, מחשבה טורדנית, מטפל רגשי, יועץ טיפולי: עכשיו השאלה היא כזאת יש מישהי נגיד לצורך העניין, מישהי מישהו לצורך העניין זאת מישהי שהתופעה המתוארת היא כדלקמן נניח היא ראתה בטלוויזיה משהו בחדשות "מישהי התאבדה, התאבדה עם צעיף", אוקי היא עכשיו נכנסה למחשבה טורדנית היא צריכה לבדוק אם אפשר להתאבד עם צעיף או לא היא הולכת נגיד עכשיו לא היה לה צעיף אז נגיד היה לה בבית כבל של טלפון סלולרי, היא לקחה את הכבל קשרה ...

הססנות, מה זה fomo, חשש מהחמצה, תחושת החמצה בחיים, התמודדות עם תחושת החמצה, fear of missing out, אימון אישי לחיים, מטפל אישי: עכשיו יש תופעה שנקראת FOMO. ש: מה זה FOMO? אליעד: FOMO זה ראשי תיבות fear of missing out אתה מפחד להחמיץ דברים. ש: פחד מלהחמיץ דברים. אליעד: כן. ש: מוכר לי. אליעד: אתה אומר לבן אדם "אולי תצא עם זאתי, לא אני מפחד להחמיץ את האחרות, אולי תעשה ככה למה שלא תהנה בסרט, אני מפחד להחמיץ סרט אחר". ש: אוקי החמצה כלשהי. אליעד: נכון, מה עושים עם זה אתה בא לעשות תרגיל ...

שיפור הישגים, פתרון בעיות, התפתחות אישית, כמה לתרגל, תרגול מיומנות, פיתוח מיומנות, מטפל רוחני, הכוונה אישית: מה אתה אומר? ש: אוקי הבנתי אז בסופו של דבר מתי באמת התרגול עובד? אליעד: התרגול עובד כשהבעיה מלכתחילה הייתה פונקציה של חוסר תרגול זאת התשובה, אם מלכתחילה הבעיה המקורית נבעה מכך שאתה לא מתרגל מספיק אז אם תתרגל זה יעבוד ואם הבעיה לא נבעה מזה זה לא יעבוד. ש: אז אם כך אז נשאלת השאלה אז מה הייתה הבעיה מלכתחילה זה מובן מאליו. אליעד: לא מובן מאליו יש אנשים שחושבים שתרגול יפתור ...

מאמרים נוספים בנושא אימון אישי - כללי

מאת: דניאל seoאימון אישי - כללי28/12/19404 צפיות
תראו חברים יקרים, אני עוסק בהשגת משכנתאות למסורבים כבר כמעט 10 שנים, אני חייב לציין שהמצב הכי קשה שיכול להיות - זה מצב שבו צריכים לקחת משכנתא כדי לסגור הלוואות או חובות והבנקים פשוט לא מוכנים לאשר את זה.

מאת: דרור אטריאימון אישי - כללי26/03/191404 צפיות
כאשר הבנק מסרב למשכנתא, מגיעים למצב שבו הכול נמצא בסימן שאלה ולא יודעים מה לעשות מכאן. במצב הזה צריכים לעצור דקה אחת, לקחת אוויר ולהחליט מה עושים. הכוונה שלי היא להגיע למצב שבו אתם מבינים שהדרך הנכונה היא להביא מומחה למשכנתאות של מסורבים כדי שיוכל להשיג את האישור הנדרש ולהביא תוצאות.

מאת: דרור אטריאימון אישי - כללי28/10/171999 צפיות
אחת החברות המעניינות ביותר בישראל בעיני היא חברת שבט זבולון, החברה בבעלות יעקוב שאול עוסקת באחד התחומים המעניינים ביותר בעולם הנדל"ן. כלומר מה שהיא עושה, זה לספק ציוד חסר עבור אתרי בנייה.

מאת: דרור אטריאימון אישי - כללי28/10/171979 צפיות
אנחנו נתחיל עם רונית מרום, שהנה אדריכלית מובילה בכל הקשור לדירות יוקרה באשדוד בעיקר, אך גם ברחבי ישראל השונים. רונית נחשבת לחברה באותוו חוג של מעצבי פנים מובילים, שיכולים לקבוע בון טון בעולם הנדל"ן של דירות יוקרה.

מאת: לילה בן הרוש אימון אישי - כללי30/11/161434 צפיות
אחד הנושאים המרתקים ביותר בעבודה עם אנשים, ילדים ובכלל בכל מערכת יחסים, זה הנושא של הרגש האנושי, ויותר מכך - הידיעה שלכל אחד מאיתנו יש את היכולת להפוך למאסטר ברגשות, שזה אומר לדעת להתחבר לכל אדם, לשדרג את כל מערכות היחסים שלנו ושל האנשים שאנחנו מקדמים, ולהרגיש באופן אמיתי הרגשה של שמחה ואהבה.

מאת: ברסלב מאיראימון אישי - כללי28/10/161125 צפיות
בראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ... והוא חובה על כל אדם ונברא להתחדש בכל בוקר שזוכה לקום משינתו, כי לא כולם קמים ואם קמים קמים עם העצבות של האתמול במקום השמחה והתקווה של המחר !

מאת: לילה בן הרוש אימון אישי - כללי07/10/161289 צפיות
בתחילתה של כל שנה כולנו נוהגים לאחל ולהבטיח לעצמנו שינויים פעמים רבות זה פשוט להתנתק מהרגלי עבר שאנחנו מושכים בחיינו ולא ממש מרוצים מהם או שהם לחלוטין אינם משרתים אותנו. והרבה פעמים אנחנו מגיעים לסיומה של שנה שנה חדשה מתחילה ושוב אנחנו מבטיחים לעצמנו את אותן הבטחות מייחלים להיפטר מאותם דפוסים שמעכבים אותנו לצמוח בחיים מי שאנחנו באמת ! רב הדפוסים שאנחנו מנסים לשנות מקורם בדפוסים שהוקנו לנו בגילאי הילדות הצעירים חיים שם בתוך התת מודע שלנו ומעכבים אותנו לחיים שאותם היינו רוצים לחיות !

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica