חפש מאמרים:
שלום אורח
16.04.2021
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

זוגיות, מה יותר חשוב? חזק בדיבורים, חלש במעשים, העיקר המעשים, העיקר הדיבורים, אהבה, פחד ממחוייבות, הצהרת אהבה, הצהרת אמונים, לא רוצה להתחייב, פחד מחתו

זוגיות, מה יותרחשוב? חזק בדיבורים, חלש במעשים, העיקר המעשים, העיקר הדיבורים, אהבה, פחדממחוייבות, הצהרת אהבה, הצהרת אמונים, לא רוצה להתחייב, פחד מחתונה, חרדהממחוייבות

אליעד: במערכתיחסים יש קטע של לפעמים אומרים: "מה שחשוב, העיקר זה המעשים, לא משנה הדיבורים,העיקר המעשים". ויש כאלה שאומרים: "מה שחשוב זה דיבורים", למרות שפחות אומרים אתזה. עכשיו מזה אומר דיבורים? נגיד שמישהו בא בהצהרות אהבה ויש מישהו שמבצע.

עכשיו השאלההיא מה האמת? האם באמת מה שחשוב זה, העיקר המעשים? זאת השאלה.

ש: העיקרהמעשים יחסית לדיבורים.

אליעד: כן,אתה שמעת פעם מישהו שאומר "מה שחשוב זה המעשים ולא הדיבורים"? "אל דיבורים, מעשים,רוצה לראות מעשים, מכיר את זה?".

ש: מכירמכיר

אליעד: מהבאמת יותר חשוב? דיבורים או מעשים?

ש: ביחסלמה?

אליעד:דיבורים למעשים?

ש: מה יותרחשוב ביחס למה?

אליעד: במערכתיחסים זוגית נגיד, נגיד לנאמנות, לכל דבר שאתה רוצה.

ש: גם דיבורזה מעשה

אליעד: אבלבהנחה שיש הבדל בין דיבור למעשים, כי אחרת לא היה את המושגים האלה מלכתחילה

ש: לא תמיד זהנכון, יש מקרים שאתה יכול לתת...

אליעד: מהיותר חשוב דיבורים או מעשים?

ש: מעשים

אליעד:מה?

ש: כעקרוןמעשים

אליעד:בטוח?

ש: כעקרון כן,כי המשפט מתייחס לאם אתה..

אליעד: תתרכזטוב טוב, אתה נגיד יוצא עם מישהי, מה יותר חשוב לך? הדיבורים שלה או המעשיםשלה?

ש: אם אניצריך לבחור אז מעשים שלה.

אליעד: תמיד?בטוח? אתה יכול לדמיין את עצמך שאתה בוחר את הדיבורים ולא את המעשים?

ש: לא בטוח,במידה ואני יחייב לבחור.

אליעד: אנישואל האם אתה יכול להעלות על דעתך מקרה שאתה אומר "מה שחשוב לי זה דיבורים. מעשיםלא חשוב לי, חשוב לי דיבורים".

ש: ברור, ברורשאני יכול להעלות על דעתי מקרה כזה.

אליעד: למה?באיזה מקרה נגיד את יכול להגיד: "מה שחשוב לי זה הדיבורים ולא המעשים"?

ש: בכל הנושאשל תקשורת.

אליעד: לא, מהקשור תקשורת עכשיו? לא, לא תקשורת, לא שהיא מדברת אתך או לא מדברת אתך.

נגיד שמישהיאומרת לך "אני אוהבת אותך" אבל ומישהי מתנהגת כאילו היא אוהבת אותך.

מה חשוב לךיותר שהיא תגיד לך שהיא אוהבת אותך? או שהיא תאהב אותך? או שהיא תתנהג בצורה שהיאאוהבת אותך?

ש: שתתנהגבצורה

אליעד: אז אתהבטוח שזה יותר חשוב?

מה אתהאומר?

ש: היא יכולהלהתנהג בצורה כזאת אבל בפנים היא לא אוהבת ממש.

ש: או שאתה לאתפרש את זה

אליעד: ששש...רגע, הוא עכשיו

ש: היא יכולהלהתנהג ולעשות הצגות אבל בפנים היא לא אוהבת.

אליעד:אוקי

ש: עכשיו, זהגם, שאם היא גם אומרת שהיא אוהבת אותך זה גם לא מחייב שהיא באמת אוהבת אותך. אזצריך פה להפעיל שיקול דעת. ולפעמים, ראשית מעשה במחשבה תחילה.

אליעד: אתהאומר, יש כאלה שהולכים לדיבורים, כי דיבורים יותר קל להם. יותר קל לו להגיד "אניאוהב, אני אוהב, אני אוהב", כי זה ללא עלות. אבל מעשים, הוא מזלזל, מתייחס נגידבזלזול ואז בא הבנאדם מהצד השני ואומר לו: "תקשיב, מה שחשוב לי זה מעשים, לאדיבורים, דיבורים, מה עוזר לי דיבורים? רוצה לראות מעשים בשטח.

אבל מצד שנייש אנשים שאצלם זה הפוך, שהם לוקחים את המשפט שאומר: העיקר זה המעשים ולא הדיבוריםומסתתרים מאחוריו כדי כאילו להתנהג באהבה, אבל זה לא באמת בלב שלם, אי אפשר באמתלסמוך עליהם, כי עבורם, הדיבור יותר מחייב אותם מהמעשים.

ש: לאהבנתי

אליעד: נניחשאתה יש לך מחויב שחברה שלך תאהב אותך, נניח שזה המחויב שלך, אוקי?

עכשיו, מהההוכחה היותר גדולה שהיא אוהבת אותך? זה שהיא מתנהגת בצורה שהיא אוהבת אותך? או זהשהיא אומרת שהיא אוהבת אותך?

תשובה, לאנכון, תשובה לא נכון, תשובה: זה סובייקטיבי לגמרי, זה יכול להיות ככה, יכול להיותככה.

למה? איך יכוללהיות? איך יכול להיות? יכול להיות מצב, שהיא אומרת לך שהיא אוהבת אותך והיאמתכוונת לזה, וזה שהיא מתנהגת בצורה כאילו היא לא אוהבת אותך זה כי היא לא יודעתאיך להתנהג, כי יש לה הרגלים רעים, כי היא מבולבלת, כי משהו.

אבל, היאאוהבת אותך. ויכול להיות שזה מאוד חשוב לך.

אתה אומר, אניחשוב לי לדעת שהיא אוהבת אותי יותר מאשר היא תתנהג אלי בכבוד.

כאילו, עודפעם, אם, זה שהיא מתנהגת אליך לא בכבוד, זה מוכיח לך שהיא לא אוהבת אותך נגיד, אזזה בעיה.

אבל יכוללהיות מצב אתה אומר, זה שהיא אומרת שהיא אוהבת אותי זה מחויב, זה הצהרה, אני קונהאת המשפט שלה

וזה שהיאמתנהגת אלי בצורה שהיא לא אוהבת אותי זה כי היא לא יודעת איך להתנהג, כי היא עוד לארגילה, כי היא לא למדה, כי פה, כי שם, מה שחשבו לי זה לדעת שאת רוצה שזה יצליח.

מה שחשוב ליזה לדעת את הכוונות. מה שחשבו לי, גם אם לא הצלחת, לפחות ברמת הפורמלי, אתהבעניין.

לעומת זאתיכול להיות מצב הפוך, במקרה הספציפי הזה, שמישהי מתייחסת אליך בכבוד וזה וזה וזהאבל היא לא אוהבת אותך, היא מחכה לרגע להיפתר ממך, או שהיא אתך בלית ברירה, גם זאתאופציה.

עכשיו זהאפשרות אחת ובמקרה כזה יהיה חשוב יותר הדיבורים. יש מצב, שחשוב יותר המעשים.

למה?

אם בנאדם,לדוגמה יותר קשה לו המעשים, כי עבורו המעשים יותר מחייב, הדיבורים זה בא לו יותרבקלות, אז אומרים לו: "אדוני, מה אכפת לי מדיבורים, דיבורים אתה לא מתכוון אליהם,רוצה לראות את המעשים".

אבל השאלה היאעוד פעם, מה המשמעות של הדיבורים ומה המשמעות של המעשים?

יש אנשיםשעבורם דיבורים יותר קשים ממעשים, יש אנשים שהם יכולים לבוא כל בוקר לעבודה אבל לאמוכנים לחתום שהם עובדים פה. הוא מוכן כל יום לעשות את אותה פעולה אבל הוא לא מוכןלהתחייב, כי ההתחייבות, היא יותר קשה לו, הוא מוכן לעשות את זה כל החיים רק לאלהתחייב על זה. כי ההתחייבות קשה לו.

ואז, במקרהכזה, מה שיותר חשוב זה ההתחייבות, תתחייב. "עזוב, תפקשש קצת במעשים אבל תתחייב,ההתחייבות זה הנקודה פה. למה אתה לא מתחייב? כי אתה לא רוצה להתחייב. אתה אומר:'אני מוכן לעשות הכל אבל אני לא רוצה להתחייב. '".

אז ההתחייבותהיא המחויב, היא הטאבו, היא החותמת. לעומת זאת יש מצב שבנאדם יכול לתת מילים מכאןועד הודעה חדשה, אבל מעשים מאוד מאוד קשה לו, למה? כי היא לא באמת מתכוון למילים.במקרה כזה, מה שחשוב זה המעשים, לא המילים.

אז מה שאנימנסה להגיד, יש אנשים שעבורם הקושי שלהם הוא בלבצע מעשים, ואז: אדוני אתה נמדד לפיהמעשים. ויש אנשים שעבורם הקושי זה המילים, כי מעשים, הם יכולים להיות נחמדים אבלהם לא בהכרח, הם לא מוכנים להתחייב, לא מוכנים לקחת אחריות או משהו כזה. ושמה דווקאהמחויב יהיה הדיבורים, לא המעשים.

נגיד, לדוגמה,נניח, נגיד שיש מישהו שמתייחס למישהי מאוד יפה נניח. אבל הוא אף פעם לא אומר להשהוא אוהב אותה. הוא מתייחס מאוד יפה.

עכשיו מהיבט,אם הכי חשוב זה המעשים, אז היא יכולה לצפות שפשוט יתייחס אליה במעשים עוד יותרגדולים, במקום לקנות לה פרח, יקנה שלושה פרחים. אבל היא אומרת: 'לא, אני לא רוצהשתקנה לי 3 פרחים, אל תקנה לי 5 פרחים, רוצה שתגיד לי שאתה אוהב אותי, במילים'.

כי המיליםיוצרות לו מחויבות, כי המילים יוצרות לו את המחויבות.

לעומת זאת ישמקרה שמישהו יכול להגיד 100 פעם ביום 'אוהב אותך' והוא לא עושה שום דבר. 'לא אדוני,אתה תתחיל לעשות מעשים, אל תוסיף לי עוד מילים, תוסיף מעשים'.

לכן, התשובההיא שזה תלוי במשמעות הסובייקטיבית של אותו בנאדם ספציפי, מה המשמעות שלו למילים,מה המשמעות שלו למעשים. וגם אצל השומע איך הוא חווה את המעשים? איך הוא חווה אתהמילים? זה הכל, זאת התשובה.

אז מה חשוביותר מעשים או מילים?

ש: תלוי במהחושב זה ומה חושב ההוא.

אליעד: תלוי,מה שחשוב יותר זה מה מבטא יותר אהבה. מה מבטא יותר אהבה? המילים או מעשים? תלוי,פעם זה, פעם זה, אין חוקיות מסוימת.

ש: מה שמחויבזה האהבה

אליעד: זה מהשאמרתי מלכתחילה

ש: יש כאלהנגיד שהמחויב שלהם זה כסף

אליעד: מהקשור עכשיו כסף?

ש: שהוא אומרלה אני אוהב אותך...

אליעד: מהחשוב יותר כדי להיות עשיר? שתרוויח כסף? או שתרצה להרוויח כסף?

ש: תרוויחכסף

אליעד: לאנכון

ש: אותודבר

אליעד: לאנכון

ש: לא מספיקלרצות את זה

אליעד: לאנכון, תסתכל, שני בני אדם, אתה עכשיו צריך להמר למי יהיה יותר כסף בעוד X שנים. למיאתה מהמר, על ההוא שמרוויח כסף כרגע, או על ההוא שאומר שהוא רוצה להרוויח כסף? הואחזק המעשים, הוא חזק בדיבורים. לא בהכרח שהוא שמרוויח עכשיו כסף עוד X שנים יהיה לופי 10, יכול להיות שהוא תמיד יישאר בלבל הזה, הוא יעלה טיפה יותר, טיפה פחות, אבלהמילים, הוא אומר שהוא מחויב, אז הוא ימצא כבר את הדרך להשיג את המטרה, גם יכוללהיות.

ש: שינית אתהשאלה באמצע

אליעד: מהשאני מנסה להראות שלא תמיד המעשים, אחרת אין שאלה, כי אם אתה אומר 'חשוב לי שיהיהלו 100 שקל, אם יש לו 100 שקל ברור שזה עדיף, אני אומר 'לא תמיד המעשים לוקחים',אני מסביר עוד פעם כי הרעיון של, כי מילים, המשמעות של מילים זה מחויבות, אחתהמשמעויות של מילים זה מחויבות, ובנאדם נגיד יכול לדוגמה לעבוד במקום עבודה כליום.

נגיד שיש לךעובד. מה יותר חשוב לך? שהוא יכיר בסמכות שלך? או שיתנהג טוב? לפעמים מה שחשוב לךזה שהוא יתנהג טוב ולפעמים חשוב לך שיכיר בסמכות שלך.

כאילו, אם ישלך נגיד עבד, מעובד עברתי לעבד, נגיד שיש לך עבד והוא עושה את כל מה שאתה רוצה אבלאתה יודע שאתה לא יכול לסמוך עליו, כי הוא לא נאמן לך, כי אתה יודע שהוא לא מוכןלהיות עבד, זה בעיה, זאת אומרת שאתה אומר, עדיף לי שהוא היה מצהיר אמונים והיה טועהמדי פעם, בטעות אנוש, מאשר שהוא לא מצהיר אמונים והוא עושה הכל.

כי כשהוא אומרלך 'אני לא מוכן להצהיר שאני עבד זה לכשעצמו, גם להצהרה יש...

המאמר מאת מאמן אימון אישי/ עסקי / ייעוץ / אליעד כהן - www.EIP.co.il

הכנס לאתרותהנה מעוד ייעוץ טיפולי, יועץ פילוסופי, הסוד,אושר, פחד ממחויבות, הסוד, זוגיות, לא רוצה להתחייב, חרדות, אהבה ועוד...

 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

מאת: אליעד כהן - היחיד בעולם שמתחייב - 100% אושר אמיתי בשלמות מוחלטת בכל תחומי החיים - נסו ותראו! 

הכנס עכשיו לאתר EIP.co.il ותהנה מאלפי מאמרים + הרצאות וידאו על כל נושאי החיים בכלל, ועל האושר שלך בפרט ...

מאמן אישי / אימון אישי / חרדה / פחד / הפרעת חרדה / טיפול בחרדה / פחדים / דיכאון - EIP.co.il ועוד...

ידע - להצליח

תכנסו ותהנו ...

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת מאמן אישי אליעד כהן אימון אישי Eip.co.il

איך לחנך ילדים, איך לשכנע אנשים, איך לגרום למישהו לחשוב כמוך, איך לגרום למישהו להסכים איתך, כושר שכנוע, איך להסביר משהו, טיפול הוליסטי, מאמן אישי: עכשיו העניין הוא כזה למה לפעמים בן אדם רוצה להסביר משהו למישהו והוא לא מצליח להסביר לו, אתה רוצה להסביר משהו למישהו ואתה לא מצליח להסביר לו. עכשיו יש תיאוריה שאומרת אם אתה רוצה לדעת אם הבנת לך תסביר למישהו ואנחנו נשדרג את זה ותבקש ממנו גם להסביר מה הוא הבין ותראה שהוא באמת הבין ואפילו תסביר למישהו מפגר וככל שהוא יותר מפגר והצלחת להסביר ...

הכשרת עובדים, ניהול מנהלים בארגון, איך להכשיר עובדים, איך לנהל מנהלים, איך לנהל עובדים, פיתוח עובדים, קואצ'ר מומלץ, טיפול נפשי: עכשיו הנושא הוא כזה אחת הטעויות שעושים מנהלים, יש בעיקרון בארגון שני סוגי עובדים יש עובדים שיש להם מטרה מאוד מוגדרת וספציפית שהם בעצם התחליף הכי זול לרובוט כאילו זאת אומרת יש איזה עבודה מסוימת שהם צריכים לעשות עושים אותה רק פשוט במקום להביא רובוט כי אין רובוט שיעשה את זה אז הם עושים את זה, עכשיו זה עובדים שאין צורך שיהיה להם שכל אפילו יש צורך שלא יהיה ...

הערכה עצמית רעה, עודף ערך עצמי, דימוי עצמי גבוה מידי, חוסר ביטחון עצמי, הסרט הסוד, מפחד להתחיל עם בחורה, אימון אישי לחיים, אימון אישי מומלץ: עכשיו הנושא הוא כזה לפעמים דימוי עצמי גבוהה וערך עצמי גבוהה דופק את הבן אדם, עכשיו מראש בא נגיד שאם היה לו לבן אדם דימוי עצמי באמת גבוהה זה לא היה דופק אותו בסדר אבל בא נדבר על דימוי עצמי כאילו גבוהה, גבוהה אבל דופק את הבן אדם. מה לדוגמא נגיד בן אדם בוא ניתן דוגמא קלאסית נגיד בן אדם מפחד להתחיל עם בחורה כי יש לו דימוי עצמי מאוד גבוהה שהוא ...

אימון אישי, ממי ללמוד, איך לבחור מטפל, איך לבחור מאמן, איך לבחור יועץ, אימון עסקי, מורה רוחני, מאמן אישי לחיים: אז עשו כדלקמן יש את הנושא שאומר שיש בן אדם שיביא לך דגים ויש בן אדם שילמד אותך לדוג, מכירים את הנושא אם מישהו רוצה לשלוט בך הוא יעדיף לתת לך דגים ככה אתה צריך לחזור מחר לקחת עוד דגים, אם הוא רוצה להיפטר ממך כי נמאס לו לראות אותך אז הוא לא ייתן לך לא דגים ולא ילמד אותך לדוג כדי שתמות ברעב והוא לא יראה אותך יותר. אבל אם הוא יודע שזה בלתי אפשרי, סתם פשוט ניסיתי להפוך כאילו ...

לא רוצה לפחד מהמוות, ניסיונות התאבדות, מחשבות אובדניות, התגרות במוות, חרדה מהמוות, מחשבה טורדנית, מטפל רגשי, יועץ טיפולי: עכשיו השאלה היא כזאת יש מישהי נגיד לצורך העניין, מישהי מישהו לצורך העניין זאת מישהי שהתופעה המתוארת היא כדלקמן נניח היא ראתה בטלוויזיה משהו בחדשות "מישהי התאבדה, התאבדה עם צעיף", אוקי היא עכשיו נכנסה למחשבה טורדנית היא צריכה לבדוק אם אפשר להתאבד עם צעיף או לא היא הולכת נגיד עכשיו לא היה לה צעיף אז נגיד היה לה בבית כבל של טלפון סלולרי, היא לקחה את הכבל קשרה ...

הססנות, מה זה fomo, חשש מהחמצה, תחושת החמצה בחיים, התמודדות עם תחושת החמצה, fear of missing out, אימון אישי לחיים, מטפל אישי: עכשיו יש תופעה שנקראת FOMO. ש: מה זה FOMO? אליעד: FOMO זה ראשי תיבות fear of missing out אתה מפחד להחמיץ דברים. ש: פחד מלהחמיץ דברים. אליעד: כן. ש: מוכר לי. אליעד: אתה אומר לבן אדם "אולי תצא עם זאתי, לא אני מפחד להחמיץ את האחרות, אולי תעשה ככה למה שלא תהנה בסרט, אני מפחד להחמיץ סרט אחר". ש: אוקי החמצה כלשהי. אליעד: נכון, מה עושים עם זה אתה בא לעשות תרגיל ...

שיפור הישגים, פתרון בעיות, התפתחות אישית, כמה לתרגל, תרגול מיומנות, פיתוח מיומנות, מטפל רוחני, הכוונה אישית: מה אתה אומר? ש: אוקי הבנתי אז בסופו של דבר מתי באמת התרגול עובד? אליעד: התרגול עובד כשהבעיה מלכתחילה הייתה פונקציה של חוסר תרגול זאת התשובה, אם מלכתחילה הבעיה המקורית נבעה מכך שאתה לא מתרגל מספיק אז אם תתרגל זה יעבוד ואם הבעיה לא נבעה מזה זה לא יעבוד. ש: אז אם כך אז נשאלת השאלה אז מה הייתה הבעיה מלכתחילה זה מובן מאליו. אליעד: לא מובן מאליו יש אנשים שחושבים שתרגול יפתור ...

מאמרים נוספים בנושא אימון אישי - כללי

מאת: בנימין קלינגראימון אישי - כללי13/08/201206 צפיות
קנסות מינהליים עיריית תל אביב-יפו מפעילה צעדי אכיפה מינהליים ומשפטיים כנגד עבירות על חוק התכנון והבנייה ובכלל זה עבודה אסורה או שימוש אסור בנכס. ב-20 בדצמבר 2018 נכנסו לתקפן תקנות העבירות המינהליות [קנס מינהלי - תכנון ובנייה] תשע"ח 2018. על פי תקנות אלו, ניתן יהיה להטיל קנסות מינהליים על עבודה אסורה, שימוש אסור ועל אי קיום צווים מינהליים להפסקת עבודות או להפסקת שימוש.

מאת: דניאל seoאימון אישי - כללי28/12/191886 צפיות
תראו חברים יקרים, אני עוסק בהשגת משכנתאות למסורבים כבר כמעט 10 שנים, אני חייב לציין שהמצב הכי קשה שיכול להיות - זה מצב שבו צריכים לקחת משכנתא כדי לסגור הלוואות או חובות והבנקים פשוט לא מוכנים לאשר את זה.

מאת: דרור אטריאימון אישי - כללי26/03/192867 צפיות
כאשר הבנק מסרב למשכנתא, מגיעים למצב שבו הכול נמצא בסימן שאלה ולא יודעים מה לעשות מכאן. במצב הזה צריכים לעצור דקה אחת, לקחת אוויר ולהחליט מה עושים. הכוונה שלי היא להגיע למצב שבו אתם מבינים שהדרך הנכונה היא להביא מומחה למשכנתאות של מסורבים כדי שיוכל להשיג את האישור הנדרש ולהביא תוצאות.

מאת: דרור אטריאימון אישי - כללי28/10/172338 צפיות
אחת החברות המעניינות ביותר בישראל בעיני היא חברת שבט זבולון, החברה בבעלות יעקוב שאול עוסקת באחד התחומים המעניינים ביותר בעולם הנדל"ן. כלומר מה שהיא עושה, זה לספק ציוד חסר עבור אתרי בנייה.

מאת: דרור אטריאימון אישי - כללי28/10/172313 צפיות
אנחנו נתחיל עם רונית מרום, שהנה אדריכלית מובילה בכל הקשור לדירות יוקרה באשדוד בעיקר, אך גם ברחבי ישראל השונים. רונית נחשבת לחברה באותוו חוג של מעצבי פנים מובילים, שיכולים לקבוע בון טון בעולם הנדל"ן של דירות יוקרה.

מאת: לילה בן הרוש אימון אישי - כללי30/11/161785 צפיות
אחד הנושאים המרתקים ביותר בעבודה עם אנשים, ילדים ובכלל בכל מערכת יחסים, זה הנושא של הרגש האנושי, ויותר מכך - הידיעה שלכל אחד מאיתנו יש את היכולת להפוך למאסטר ברגשות, שזה אומר לדעת להתחבר לכל אדם, לשדרג את כל מערכות היחסים שלנו ושל האנשים שאנחנו מקדמים, ולהרגיש באופן אמיתי הרגשה של שמחה ואהבה.

מאת: ברסלב מאיראימון אישי - כללי28/10/161475 צפיות
בראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ... והוא חובה על כל אדם ונברא להתחדש בכל בוקר שזוכה לקום משינתו, כי לא כולם קמים ואם קמים קמים עם העצבות של האתמול במקום השמחה והתקווה של המחר !

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica