חפש מאמרים:
שלום אורח
15.04.2021
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

מאמץ בזוגיות, זוגיות ללא תנאים, זוגיות עם תנאים, להתאמץ עבור הזוגיות, קשיים בזוגיות, להצליח בזוגיות, אהבה בזוגיות, אהבה ללא תנאים, אהבה בלי תנאים, אהב

מאמץ בזוגיות,זוגיות ללא תנאים, זוגיות עם תנאים, להתאמץ עבור הזוגיות, קשיים בזוגיות, להצליחבזוגיות, אהבה בזוגיות, אהבה ללא תנאים, אהבה בלי תנאים, אהבה עם תנאים, זוגיות בעדונגד

עכשיו בכדורהארץ שלנו בחיים האלה בשביל להשיג מטרה צריך להתאמץ, עד כאן זה הגיוני? אם בן אדםלא מבקש מהמציאות כלום הוא לא צריך להתאמץ בכלום אם בן אדם אומר "אני מקבל אתהמציאות איך שהיא" באותה שנייה אתה לא צריך לעשות כלום אתה לא צריך אפילו ללכתלאכול, אם אתה מקבל את המציאות איך שהיא אתה אומר "מה שהמציאות עושה מקובל עלי" אתהלא צריך יותר לאכול לא צריך לעבוד לא צריך לעשות שום דבר מה שקורה קורה ואם זה לאאכפת לך אז אתה גם לא צריך לעשות כלום.

עכשיו אבלברגע שבן אדם אומר "אכפת לי מה קורה" הוא מציב למציאות תנאים המציאות אומרת לו גםכן "אתה גם צריך להתאמץ" עד כאן זה הגיוני. עכשיו השאלה היא כזאת מתי נגיד לדוגמאבא נלך לסיפור של זוגיות או מערכות יחסים.

ש: שאלה קטנהאפשר לקבל?

אליעד:כן.

ש: כשאתה אומרלא אכפת כלום אז למה שיהיה אכפת לו לעשות גם משהו?

אליעד: לאאכפת לו אבל הוא גם לא עושה כלום על פי השכל הוא לא יעשה כלום.

ש: לא הבנתיאת זה.

אליעד: מה לאהבנת?

ש: אתה אומרשלא אכפת לי מכלום.

אליעד: אם אתהיושב על הכיסא ואתה אומר "אני אין לי ציפיות לכלום" אז למה שתעשה, כלום לא אכפת לךמה שיקרה אתה אומר "לא אכפת לי אם אני אדרס לא אכפת לי אם אני אמות, לא אכפת לישאפצע לא אכפת לי למות מרעב".

ש: לא אכפת לךגם לעשות דברים.

אליעד:נכון.

ש: אוקי אז מהאומר?

אליעד: אםמישהו ידחוף אותך יזיז לך את היד לשפשף את הקיר לא אכפת לך מה אכפת לך.

ש: לא אכפת לךמכלום אבל לא אכפת לך גם לתת לו פיצוץ.

אליעד: אםתרצה.

ש: נכון.

אליעד: בהנחהשהרצון לא שלך כי אם אתה רוצה והוא שלך זה כבר נקרא רצון.

ש: השאלהלמה.

אליעד: לאמשנה תקשיב.

ש: נושאאחר.

אליעד: נושאאחר עכשיו תסתכל עכשיו השאלה היא כזאת נגיד לדוגמא בזוגיות, עכשיו על מערכות יחסיםהאם לבן אדם יותר קל להתאמץ או יותר קשה להתאמץ ביחס למשימות רגילות בחיים הרגיליםזאת השאלה.

ש: עוד פעם אםאפשר.

אליעד: בן אדםבחיים יודע שבשביל להשיג מטרה צריך להתאמץ, עד כאן זה הגיוני? הגיוני אתה רוצה לאלהיות רע צריך לאכול רוצה לאכול צריך אוכל, צריך אוכל צריך כסף וכו'. הלאה עכשיוהשאלה היא כזאת כשבן אדם נמצא בתוך מערכת יחסים בזוגיות האם זה גורם לו שיהיה לויותר קל להתאמץ ושנייה שימו לב אני לא מדבר אם יהיה לו יותר קל להתאמץ בחיים האחריםנגיד אם הוא בזוגיות יותר טוב לו ואז נגיד יש לו יותר מצב רוח לעבוד לא מדבר עלזה.

נגיד שלמעןהזוגיות הוא צריך להתאמץ על משהו האם הבן אדם תופס את זה כמטרה רגילה או שהוא תופסאת זה כמטרה שיותר קל או יותר קשה להתאמץ עבורה זאת השאלה.

ש: זהתלוי.

אליעד: מה זאתאומרת רגע אתה הבנת את השאלה?

ש: אני לאהבנתי בכלל את השאלה.

אליעד: יפה אזבא נחזור לשאלה אתה תסביר את השאלה מה השאלה?

ש: אני מסביראת השאלה אני לא יודע איך להסביר את זה.

אליעד:במילים.

ש: קשה לילהסביר.

אליעד: אזנסביר את השאלה עוד פעם, אוקי בן אדם יודע שבשביל להשיג מטרה צריך להתאמץ עד כאןהגיוני?

ש: כן.

אליעד: עכשיונניח שאת נמצאת עם מישהו בקשר זוגי והוא אומר לך ונגיד אז אתם רבים אז יש נגיד שאתלא מכינה אוכל טעים נניח ואז כאילו את מבינה שבשביל שתהיו בקשר יותר טוב את צריכהלהתאמץ להכין אוכל יותר טעים, יש בזה היגיון? יש בזה היגיון הוא רוצה שיהיה לו טובובשביל שיהיה לו טוב הוא רוצה לאכול אוכל טעים תמלאי לו את הרצון לאכול אוכל טעיםיהיה לו יותר טוב והוא יהיה איתך יהיה לו יותר כייף.

עכשיו השאלההיא אז לכאורה זאת אומרת שאם את אומרת לעצמך "אני רוצה שיהיה לי איתו יותר טוב" אזאת צריכה להתאמץ להכין אוכל יותר טעים, עכשיו השאלה היא האם במוח שלך תחווי את זהכמו כל מטרה רגילה של "אם אני רוצה שהבית יהיה נקי אני צריכה לנקות אותו" וזה כאילושזה ברור מאליו שככה זה עובד או שאולי בגלל שזה בזוגיות יש מצב לומר "לא עכשיו אםהוא ביקש ממני את המטרה הזאת אז יהיה לי עוד יותר קל להתאמץ" או "עוד יותר קשהלהתאמץ".

ש: תלויבמחויבים שלו.

אליעד: רגע אתהבנת את השאלה?

ש: לא את הסוףשלה.

אליעד: בן אדםאומרים לו "תקשיב אתה רוצה לרדת במשקל תרוץ" הוא מבין זה החוקים צריך ללכת לשם לרוץזה הבין אין לו הוא לא שואל למה צריך לרוץ כי צריך לרוץ זה מה יש, יכול להיות שהואלא ירצה לרוץ לא יודע מה אבל הוא מבין "אתה רוצה זה תתאמץ" זה הוא מבין אבל בזוגיותאם אומרים לך תתאמצי למען הזוגיות האם המאמץ בזוגיות נתפס כמאמץ יותר קל או שהואנתפס כמאמץ יותר קשה.

ש: מאשר נגידשאני צריכה.

אליעד: מאשרבמאמץ בכל תחום אחר.

ש: בהשוואהלתחומים אחרים בחיים.

אליעד: אניאתן דוגמא ספציפית נגיד לדוגמא שאומרים לך תרוצי ואז מישהו נגיד אומר לך "אם תצליחילרוץ תקבלי מיליון דולר" נניח אז זה פתאום נהיה לך לרוץ יותר קל ואם נגיד אומרים לךתרוצי ומישהו שם עלייך משקולת או מושך אותך מאחורה נהיה לך יותר קשה, נכון אז האםזה שהמאמץ הוא בתוך זוגיות האם זה כמו ששמו עלייך משקולת שיהיה לך יותר קשה להתאמץאו שזה כמו שמו לך מיליון דולר שיהיה לך יותר קל להתאמץ. זאת אומרת כיצד זה שהמאמץהוא עבור זוגיות או אהבה או מערכת יחסים כיצד זה משפיע על המאמץ?

ש: בתפיסה שליאת המאמץ.

אליעד: בדיוקמה אתה אומר? רגע שנייה הוא כי הוא חדש כן מה אתה אומר.

ש: אני חושבשזה לכמה הבן אדם חושב על זוגיות למשל אני עם האקסית שלי היא הייתה נוסעת יותרפעמים להוד השרון לפה מאשר שאני אליה כי לה יותר חשוב לראות אותי מאשר שלי לא.

אליעד: רגעאתה הבנת את השאלה מה השאלה?

ש: אתה אמרתשאתה לפי מה שהבנתי אתה נתת דוגמא שנגיד אני בזוגיות עם מישהי אני מכין אוכל והואלא מספיק טעים לה היא מבקשת ממני שאני אכין אוכל יותר טעים.

אליעד: חברהשלך אומרת לך "אני מבקשת בשבילי תקום יותר מוקדם בבוקר" או הבוס שלך אומר "בשביליתקום יותר מוקדם בבוקר", עכשיו השאלה היא האם זה שחברה שלך ביקשה ממך זה הופך את זהליותר קל או הופך את זה ליותר קשה זאת השאלה הספציפית. הבנת?

ש: אני חושבשזה תלוי גם מה חשוב לך כי אם העבודה חשובה לי יותר.

אליעד: לאבהנחה שזוגיות חשובה לך יותר מהעבודה.

ש: אוקי אזברור שזה יותר קל.

אליעד: לאיודע.

ש: לי זה ברורשזה יותר.

אליעד: בסדרגמור הבנו אותך.

ש: זה יותרחשוב.

אליעד: לאשנייה זה הגיוני לומר, בא נחדד בדיוק שנייה רגע זה הגיוני לומר שככל שהמטרה יותרחשובה לך ככה יהיה לך יותר קל להתאמץ עבורה זה נכון בלי קשר, אם אומרים לך "תעבודתרוויח 20 שקלים לשעה" או 500 שקלים לשעה יהיה לך קל להתאמץ ב500 אז זה אותו מאמץזה נכון זאת לא השאלה מה ששאלתי, בהנחה שזה אותו קושי כאילו בהנחה שאתה רוצה אתשניהם אותו דבר נגיד אתה גם רוצה זוגיות טובה ואתה גם רוצה נגיד להתפרנס.

ש: אז זה אותודבר גם?

אליעד: לאבהכרח לא יודע תכף תראה עוד היבטים, רגע שנייה מה הוא אומר הוא אומר "תראה אם אתהרוצה את המטרה באותה מידה" נגיד לדוגמא אתה רוצה משכורת ואתה רוצה זוגיות באותהמידה ואז אתה צריך להתאמץ נגיד את אותה כמות מאמץ, נגיד לדוגמא לקום בבוקר ב8 בבוקריהיה לך קשה באותו קושי זה מה שאתה אומר נכון.

ש: ונגיד זהאותו דבר הרצון אותו דבר?

אליעד: אותודבר כן.

ש: אז כן.

אליעד: אתהאומר "זה שזה זוגיות זה לא הופך את המאמץ ליותר קל או ליותר קשה" אוקי בסדר תשובהתכף תראה עוד תשובות, כן מה אתה אומר?

ש: אני אומרשמהיבט מסוים מצד הזוגיות זה יותר קשה.

אליעד:למה?

ש: למה כי מצדהזוגיות יש לי ציפייה למשל מהחיים מהחוקים שבחיים אין לי ציפייה שהם יקבלו אותי כמושאני ואני מבין שאני חייב להתאמץ ומהצד של הזוגיות אני מצפה שעוד יקבלו אותי כמושאני אז להתאמץ באיזושהי פעולה שאז זה אומר גם שיש לי חיסרון מזה שלא מקבלים אותיכמו שאני.

אליעד: אזקודם כל מה שאמרת זה נכון זאת זווית שרציתי לשמוע.

ש: כן אני גםחושב ככה אני רוצה רק לחדד את זה.

אליעד: תחדדאת זה.

ש: אני חושבשזה קשור למה אתה מצפה אם אתה מצפה בזוגיות שזה יעשה לך חיים יותר קלים וזה יעשה לךחיים יותר קשים אז זה מתנגש.

אליעד: לאדובר על זה או שאתה רק מוסיף עוד זווית?

ש: מוסיף.

אליעד: בואאני אחדד את הרעיון שנייה אני אחדד את הרעיון, הרעיון הבסיסי של זוגיות זוגיות זהשונה מכל דבר אחר בחיים זה שונה מכל מטרה אחרת, מי אמר? אני עכשיו אמרתי וזהעובדתית תבדוק זה ככה.

ש: קודם כלזאת הנחה אבל בסדר נניח שזה נכון.

אליעד: תזרוםעם זה עכשיו תקשיב בהנחה שמה שאנחנו מגדירים זוגיות מתכוונים לאותו דבר בסדר?

ש: אני לאמבין למה אתה מתכוון מה זה אמור להיות יותר

אליעד: אזעכשיו אני אסביר ולפי זה תדע למה אני מתכוון.

ש: אוקי אזתסביר בבקשה.

אליעד: אז ככהזוגיות אני מדבר על מערכת יחסים שבה בן אדם מצפה שהוא יאהב את הבן זוג שלו "בליתנאים" ושיאהבו אותו "בלי תנאים" אוקי, עכשיו בשונה מכל שאר הדברים בעולם נגיד הבוסשלך נגיד במכולת לדוגמא קנית משהו אתה לא מצפה לקבל הנחה ואתה גם לא מצפה לקבליותר, אתה לא תגיד למוכר "למה שילמתי לך על לחמנייה אחת למה לא הבאת לי שתיים למהאתה מביא לי בדיוק לחמנייה אחת" זה מה ששילמת אבל גם המוכר לא יכול לבוא אליךבתלונה "למה שילמת לי שני שקל ולא שלושה שקלים", ככה זה זה כל אחד כי בכל התחומיםבחיים זה עובד לפי הדין מה מגיע לך תקבל מה מגיע אני אקבל.

ש: לפימה?

אליעד: לפיהדין.

ש: מה זהדין?

אליעד: כאילולפי הפרוטוקול לפי החוק היבש לא לפנים משורת הדין לעומת זאת בזוגיות הרעיון הוא שבןאדם מחפש שיהיה מקום שבו יאהבו אותו בלי תנאים יקבלו אותו איך שהוא ולכן בזוגיות,בלי קשר למה שהוא אמר שתלוי כמה אתה רוצה את הזוגיות שזה נכון אבל בלי קשר לזהלפעמים בגלל שזה בזוגיות יותר קשה להתאמץ, למה בגלל שזה זוגיות יותר קשה להתאמץ? אםנגיד הבוס שלך היה אומר לך לעשות משהו היה לך יותר קל מאשר בזוגיות.

למה? כי הבוסאתה אומר "הוא לא אוהב אותי אז הוא מבקש ממני לעשות את זה אז בסדר אני מבין בשבילשאני אקבל כסף צריך לקום בבוקר אבל היא אמורה לאהוב אותי אז למה היא אומרת שאניצריך להשתנות למענה מה היא לא באמת אוהבת אותי".

ש: יש ליהיפוך כבר על האש.

אליעד: יפהעכשיו חכה רגע.

ש: מה עם זהשאתה אוהב אותה.

אליעד: חכהרגע שנייה אנחנו קודם כל מדברים על הזווית מהזווית שהבן אדם רוצה שיאהבו אותו בליתנאים מהזווית הזאת לפעמים בזוגיות יותר קשה להתאמץ, למה יותר קשה להתאמץ כי מאמץבזוגיות הוא גם סוג של הוכחה שלא אוהבים אותך בלי תנאים, כשאומרים לך תתאמץ למעןהזוגיות זה כמו להגיד לך לא באמת אוהבים אותך בלי תנאים, אוקי לכן מהיבט מסויםבזוגיות יותר קשה להתאמץ. עכשיו מאיזה היבט.

ש: יש גםהיפוך לזה שאני חושב שאם היא אוהבת אותי אז אם היא עושה משהו שלא נעים לי אז היאתשנה אותו כי היא אוהבת אותי, זה גם?

אליעד: חכהאתה שנייה, עכשיו מאיזה היבט יותר קל לבן אדם להתאמץ בזוגיות אז אוקי אז אנחנודיברנו על ההיבט שאמרו לך, שנייה אנחנו דיברנו על ההיבט שאומר ככה בזוגיות יותר קשהלהתאמץ כאילו המחשבה הבסיסית שאומרת בחיים בשביל להשיג מטרה צריך להתאמץ הרבה פעמיםכשנכנסים לטריטוריה של זוגיות המחשבה הזאת נחלשת.

עוד פעםהתפיסה שאומרת "אתה יודע בשביל תועלת צריך להתאמץ בשביל תשואה צריך להשקיע, no painno gain אין לך כאב אין רווח" אוקי התפיסה הזאת הרבה פעמים כשהיא בטריטוריה שלמערכת יחסים בזוגיות גם אנשים שאוהבים להתאמץ רגילים להתאמץ מבינים שצריך להתאמץפתאום בזוגיות הם "לא אני לא רוצה להתאמץ, מה אתה לא יודע שמתאמצים בחיים? לא אבלאני באתי לזוגיות בשביל שיהיה לי מקום שבו אני לא צריך להתאמץ כי ציפיתי שבזוגיותיאהבו אותי בלי תנאים ואני לא אצטרך להתאמץ אז עכשיו אני גם צריך להתאמץ אז בשבילמה אני צריך זוגיות".

ולכן יש אנשיםשעוד פעם שהתפיסה שהם מבינים שהם בלי מאמץ אין תועלת או שיתנו יקבלו לא יתנו לאיקבלו התפיסה הזאת בזוגיות נחלשת אצלם בגלל שהם מצפים שיאהבו אותם בלי תנאים. עכשיומאיזה מקום זה הפוך שדווקא בזוגיות יותר קל להתאמץ?

ש: צריך להביןשני דברים לדעתי אחד לקבל שאהבה היא עם תנאים.

אליעד: לא אנילא שאלתי איך אני לא שאלתי מה צריך לעשות כדי להתאמץ, שאלתי מאיזה היבט יותר קלבזוגיות להתאמץ.

ש: מההיבטשאתה רוצה לאהוב בלי תנאים.

אליעד: שאתהרוצה לאהוב בלי תנאים.

ש: אתה רוצהלתרגל את האהבה בלי תנאים כן.

אליעד: שנייהלא בא נראה מה אמרת מה אמרת אתה, אתה אומר מההיבט שאתה רוצה לאהוב בלי תנאים?

ש: כן מההיבטהזה קל להתאמץ.

אליעד:אוקי.

ש: כמו שאתהמצפה ממנה שתאהב אותך.

אליעד: רגעשנייה חכה אתה שנייה רגע בא נבין מה הוא אמר, שנייה רגע אתה אומר מההיבט שאתה אוהבבלי תנאים אז אתה אומר אוקי.

ש: זאת גםתשובה.

אליעד: אתהרוצה להרגיש שאתה אוהב בלי תנאים ובגלל שאתה רוצה להרגיש שאתה אוהב בלי תנאים כיכשאתה מרגיש שאתה אוהב בלי תנאים זה עושה לך מאוד טוב ולכן יהיה לך יותר קל להתאמץכי המאמץ מבטא את האהבה שלך, אוקי וזה כשאתה מבטא אהבה אז אתה בתמורה אתה מקבלתחושה שאתה אוהב בלי תנאים. אוקי זה מה שאמרנו? עוד פעם אתה רוצה להרגיש שאתה אוהבבלי תנאים אז אם אומרים לך תעשה משהו יותר קל לך מאשר בעבודה, למה נגיד שהבוס שלךאומר לך "תקום בשמונה בבוקר, אין לי כוח לקום בשמונה בבוקר מה הוא נותן לי הוא נותןלי כסף לא מעבר לזה".

אבל לדוגמא אםנגיד הבת זוג אומרת לך "תקום בשמונה בבוקר" אתה אומר "כן אבל בתמורה אם אני קםלמענה בשמונה בבוקר אני לא מקבל רק זוגיות נגיד אני מקבל גם תחושה שאני אוהב אותהבלי תנאים ואני מעוד רוצה לאהוב בלי תנאים". אוקי עכשיו מה שכן את זה עצמו קודם כלזה נכון מה שאמרת אבל את זה עצמו אפשר להגדיר טיפה שונה, אוקי להגדיר את זה לא עלהצד שאתה מרגיש שאתה אוהב בלי תנאים אל על הצד שאתה אומר "בזוגיות יש לי תחושה שלאהבה בלי תנאים גם שאוהבים אותי בלי תנאים וגם שאני אוהב בלי תנאים כאילו אם אניאעמוד בתנאים שלה אז אני אוכל להרגיש שהיא אוהבת אותי בלי תנאים".

גם יש אתהזווית הזאת זאת לא רק הזווית שאתה רוצה לאהוב בלי תנאים גם הזווית שאוהבים אותךבלי תנאים, עוד פעם לדוגמא קנית במכולת משהו שילמת קיבלת אבל לא קיבלת אהבה בליתנאים המקום היחיד שבו אתה מקבל אהבה בלי תנאים זה בזוגיות ולכן כביכול בזוגיותיותר קל להתאמץ כי בתמורה לא מקבלים סתם מילוי רצון אלא מקבלים מילוי רצון מסוג שלמדגם של אהבה בלי תנאים.

עכשיו מה זהאומר פרקטית? זה אומר שבזוגיות מהיבט מסוים יהיה יותר קשה להתאמץ כי מצפים לאהבהבלי תנאים ומהיבט אחר, מהיבט אחד יהיה יותר קשה להתאמץ כי מצפים לאהבה בלי תנאיםומהיבט אחר יהיה יותר קל להתאמץ כי מקבלים בתמורה אהבה בלי תנאים וזה בדיוק מה שהואאמר בהתחלה, שנייה עד אסוף נסביר מה הוא אמר? הוא אמר בסוף זה תלוי בכמה תועלת אתהחושב שתקבל ביחס למאמץ.

עכשיו שימו לבאם בן אדם אומר "אני מצפה לקבל אהבה בלי תנאים ואם אני מתאמץ אני לא מקבל אהבה בליתנאים" אז זה מוריד את הערך של התועלת ומגדיל את העלות ולכן המחשבה שאומרת "אנירוצה לקבל אהבה בלי תנאים בזוגיות ואני לא מקבל את זה כי אני צריך להתאמץ" היא בעצםמגדילה את הקושי להתאמץ כי אז התועלת של הזוגיות יורדת כי זאת לא באמת אהבהאמיתית.

הוא אומר "אנינכנסתי לזוגיות כדי לחשוב שאוהבים אותי בלי תנאים עכשיו אומרים לי תתאמץ אז אניחושב שזה לא באמת בלי תנאים אז אני לא רוצה להתאמץ" כי התועלת ירדה והעלות עלתה.לעומת זאת יש את הצד של "אני מקבל אהבה בלי תנאים" שאז אהבה בלי תנאים מעלה מעוד אתהתועלת ואז ממילא העלות של המאמץ יורדת.

ש: אני עדייןלא מבין לא יודע בדיוק איך אני מקבל את האהבה ללא תנאים, לא הבנתי את הנקודה הזאתלא הבנתי איך זה הפך להיות בזה שאני מתאמץ אני כן מקבל אהבה ללא תנאים.

אליעד: אניאסביר לך במאמץ עצמו אתה לא מקבל אהבה בלי תנאים אתה אומר "אם אני אתאמץ אז אניאקבל אחר כך אשליה שאוהבים אותי בלי תנאים".

ש: אחרכך?

אליעד: כןתראה עצם המאמץ מחויב שהוא מראה שזאת לא אהבה ללא תנאים, מחויב אין מצב בעולם אםאמרו לך תשתנה זה להגיד לך "לא אוהבים אותך איך שאתה" זה לא משנה איך תסובב אתזה.

ש: כן אבל איךזה?

אליעד: אניאגיד לך כי אחרי שאתה תשתנה אתה תהיה האחד שלה ואז אתה תהיה האחד שלה אז היא תאהבאותך בלי תנאים בדברים אחרים.

ש: הבנתי.

אליעד: בדבריםאחרים כי מה האמת? כי אם היא הייתה אומרת לך "אני אוהבת אותך רק כמה שאתה מתאמץ" אזגם כן אין טעם להיות איתה, היא אומרת לך "אני בדברים אחרים". מה אתה רוצהלהגיד?

ש: שזה ענייןשל מה מחויב שהבן אדם שבגללו הוא במערכת יחסים אם המחויב זה להרגיש אהבה ללא תנאיםאז זה נכון אבל אם המחויב זה הבן אדם למשל הבחורה אז אין בעיה אז הוא יתאמץ בלי סוףבשבילה.

אליעד: מה זאתאומרת?

ש: כי הואמקבל אותה השאלה מה המחויב של הרצון שלו בתוך היחסים.

אליעד:הזוגיות נכון ולכן כשהוא דיבר בהתחלה על זוגיות אמרתי זה תלוי מה ההגדרה שלך שלזוגיות בהנחה שזוגיות המטרה של זה לקבל אהבה בלי תנאים אם המטרה שלך נגיד להיות עםמישהי, סתם אתה יודע אתה לא רוצה ללכת לבד רוצה ללכת עם מישהי אז זה משהופונקציונלי אתה בודק כמה זה שווה לך וזהו.

ש: כי הוא אמרקודם "אם היא אוהבת אותי היא תעשה הכל בשבילי" זה נכון אם הוא המחויב אז אין בעיהאז היא תעשה הכל בשבילו.

אליעד: אני לאיודע עוד לא התייחסתי למה שהוא אמר, קודם כל השאלה מה המטרה של הזוגיות בהנחהשהמטרה של הזוגיות זה אהבה בלי תנאים אז מהיבט מסוים יהיה הרבה יותר קל להתאמץ כיזה כאילו למען האהבה ואהבה זה הכי חשוב וזה בלי תנאים וכו' ואהבה בלי תנאים זה הדברהכי טוב שיש בעולם ומצד שני אם זאת אהבה בלי תנאים זה גם יהיה הכי קשה להתאמץ כי בןאדם אומר "מה אני עכשיו צריך להתאמץ למען אהבה בלי תנאים, רציתי שזה יהיה בלי תנאיםמה אומרים לי עם תנאים".

ש: כי זהסותר.

אליעד: עכשיואני רוצה להסביר עוד משהו אחד הדברים שטוב בזוגיות וזה כביכול מקזז את התחושה שלהתנאים שיש בעולם שלנו, בעולם שלנו בכל המערכות יחסים יש תנאים אוקי ואז נגיד כשילדנולד אז באופן יחסי ההורים שלו אוהבים אותו בלי תנאים באופן יחסי ביחס לשאר הסביבהאבל מה לעשות ששאר הסביבה אוהבים אותו עם תנאים ואם מישהו מלמד את הילד שלו שהואאוהב אותו בלי תנאים מתישהו זה יהיה בקונפליקט, הוא כאילו "מגן עליו" בליתנאים.

מה זה אומרבלי תנאים? "גם אם תבלגן את החדר נסדר אותו במקומך גם אם לא תעשה את המטרות שלךנתמוך בך, גם אם תתפרע זה וזה אנחנו אוהבים אותך בלי תנאים", אבל מה הבעיה שבחייםהאמיתיים זה לא עובד בלי תנאים ואז הוא מתרגל לקבל בלי תנאים ואז הוא פתאום יוצאלחיים האמיתיים הוא במשבר אומר "משבר עכשיו אמרו לי שלא אוהבים אותי בלי תנאיםעכשיו אני צריך להתנהג כמו בן אדם" ואז הוא בטראומה.

ולכן נוצרההקומבינה של הזוגיות או של הדבר הזה שכאילו כביכול "אוקי פה יש לך את המקום שאוהביםאותך איך שאתה" ואז אם אומרים לבן אדם תתאמץ בתוך הזוגיות אז כביכול זה דופק לו אתזה אבל מצד שני אם הוא מספיק מקבל תחושה שאוהבים אותו בלי תנאים אז יהיה לו יותר קללהתאמץ למען הזוגיות. עכשיו ומה האמת?

ש: לגבימה?

אליעד: עכשיוככה בא נחזור שנייה רק, אוקי מה האמת האם באמת בסופו של דבר זה עם תנאים או בליתנאים זאת השאלה, הזוגיות עכשיו האם.

ש: מה עוד פעםמה השאלה?

אליעד: קודםכל יש פה כמה שאלות שאלה ראשונה האם באמת בסוף הזוגיות זה עם תנאים או בליתנאים?

ש: בסוף הכלעם תנאים חוץ מהאלוהים במציאות.

אליעד: לא אתהתדייק, יש פה שתי שאלות שאלה ראשונה אם בסוף זוגיות זה עם תנאים או בלי תנאים בהנחהשאנחנו מגדירים זוגיות כמערכת יחסים שבה אוהבים בלי תנאים אז בסוף זה עם תנאים אובלי תנאים?

ש: עםתנאים.

אליעד: זאתשאלה ראשונה תכף נבדוק את זה ושאלה שנייה נניח שבן אדם נמצא בזוגיות וקשה לו להתאמץמכך שהוא מרגיש שלא אוהבים אותו בלי תנאים מה הוא יכול כדי להתגבר על המחשבההזאת.

ש: לדון.

אליעד: אזקודם כל הכי טוב לראות את האמת אז מה האמת?

ש: האמת זהשזה עם תנאים שהכל עם תנאים.

אליעד: כן אבלאם זה עם תנאים זה דופק את כל המשחק.

ש: מה לעשותזאת האמת.

אליעד: אבלזאת לא האמת זה עם תנאים, זאת האמת שזה עם תנאים וזהו?

ש: כן עםתנאים וזהו.

אליעד: אבל אםבאמת זוגיות הייתה עם תנאים וזהו אז המערכות יחסים של הזוגיות היו מתפרקות כי חלקממה שמתחזק אותן זאת המחשבה שזה בלי תנאים אהבה בלי תנאים.

ש: כן קודם כלהאמת זה שזה עם תנאים.

אליעד: זאתהאמת זאת כל האמת?

ש: אבלמתייחסים לזה כאילו זה בלי תנאים זה המשחק.

אליעד: למה זהשונה?

ש: זההמשחק.

אליעד: אבללמה הלבישו את זה דווקא על זוגיות אתה יכול להגיד את זה גם על העבודה, האמת היאשהבוס שלך נותן לך משכורת עם תנאים לפי כמה שתעבוד תקבל אבל בא נגיד שזה בליתנאים.

ש: זה כמוהיחסים עם המציאות.

אליעד: למה לאאמרו את זה על עבודה למה אמרו את זה על זוגיות דווקא?

ש: בגללשזוגיות זה משל ליחסים שלי עם המציאות לדוגמא.

אליעד: לאהבנתי אתה הבנת מה שאלתי בהנחה שמצד האמת.

ש: בזוגיות ישלך הכי הרבה מה להפסיד.

אליעד: בהנחהשמצד האמת, בהנחה שאין לך מה להפסיד הרבה אבל בהנחה שמצד האמת שזה עם תנאים אז למהדווקא על זוגיות אמרו שזה בלי תנאים יכלו כל אינטראקציה בעולם "אתה יודע היחסים שלךעם המוכר במכולת זה בלי תנאים אהבה בלי תנאים", רגע נשאל אותו.

ש: כי נושאהאהבה הוא נושא כבר את הזוגיות.

אליעד: באמת?אין שום אהבה זה עם תנאים יש אהבה בכל תחום מה זה שונה מכל תחום אחר.

ש: אז מהההגדרה של אהבה זה שמישהו עושה לך טוב.

אליעד: אבל זהנכון לכל תחום אחר האהבה שלך לרכב שלך היא אהבה ללא תנאים גם כן האהבה שלך למוכרבמכולת היא ללא תנאים, אתה יכול לקחת מה שאתה רוצה מהחנות אתה תשלם לו כמה שהוארוצה.

ש: רגע אתה לארואה הבדל בין בני זוג.

אליעד: אנירואה הבדל אתה תגיד לי מה ההבדל כי אם זה עם תנאים אז מה ההבדל.

ש: אז מהההבדל?

אליעד:כן.

ש: ההבדלשאנחנו חושבים שזה בלי תנאים.

אליעד: אבללמה אנחנו חושבים דווקא בזוגיות שזה בלי תנאים למה לא בכל תחום אחר לא אמרו שזה בליתנאים?

ש: כן אמרתבתחום מסוים בילדים זה עם תנאים.

אליעד: נכוןחוץ מהילדים, ילדים נגיד שזה יותר שקוף שזה בלי תנאים "הנה הוא לא התאמץ והוא קיבלבתמורה ככה וככה" למרות שמצד האמת ההורה מקבל תועלת מזה שהוא נותן לילד שזה התנאי,ההורה קיבל תועלת מכך שהוא נתן לילד וזה התנאי זה לא באמת בלי תנאים אבל מבחינתהילד מאחר שהוא לא היה צריך להתאמץ זה כאילו אהבו אותו בלי תנאים. אוקי אבל עכשיונדבר בזוגיות במה שונה זוגיות מעבודה?

ש: כי זוגיותכאילו נתפסת שאני ביחס עם הבן אדם הזה לתמיד כביכול.

אליעד: גםהמוכר במכולת זה לתמיד במה זה שונה, אתה הבנת מה אני שואל? תסביר מה אני שואל.

ש: למה אמרודווקא.

אליעד: אתהאמרת שמצד האמת זוגיות זאת אהבה.

ש: בחיים הכלזה בלי תנאים וזוגיות.

אליעד: עםתנאים אמרת.

ש: זה עםתנאים ובזוגיות דווקא אומרים שזה בלי תנאים.

אליעד:מעמידים פנים שזה בלי תנאים.

ש: מעמידיםפנים שזה בלי תנאים.

אליעד: למהדווקא בזוגיות מעמידים פנים שזה בלי תנאים, זה באמת רק עם תנאים כל תחום אחר זאתהאמת זאת השאלה שלי, נגיד שבן אדם אומר "בשביל מה לי להיות בזוגיות?" אומרים לו "כיאז תרגיש שאוהבים אותך" הוא אומר "אז מה כל אחד אוהב אותי אם אני אתן למישהו מאהשקל ברחוב גם הוא יאהב אותי" אומרים לו "לא אבל אם הוא יאהב אותך עם תנאים בזוגיותיאהבו אותך בלי תנאים" אבל האם זאת האמת האם בזוגיות אוהבים אותך בלי תנאים זאתהשאלה שלי.

ש: אני אומרקודם כל אוהבים אותך רק עם תנאים וזאת האמת אין מלבדה.

אליעד: סבבההשאלה היא האם מה שאתה אומר זה נכון בכלל אני רק שאלתי אם זאת האמת, אני שאלתי אםזאת האמת שבאמת אוהבים אותך רק עם תנאים בזוגיות.

ש: ולא רואיםאת זה.

אליעד: אם זאתהאמת שאוהבים אותך רק עם תנאים אם זאת האמת אז למה דווקא על זוגיות אמרו שזה בליתנאים, יכלו לקחת כל מערכת אחרת ולהגיד שהיא גם בלי תנאים למה דווקא על זוגיות אמרואת זה?

ש: מהאינטרסהכי קרוב אלי שזה יהיה.

אליעד: אוקיזה רק בגלל האינטרס אין בזה שום טיפת היגיון שזה גם בלי תנאים או שזה בסוף.

ש: יש בזההיגיון.

אליעד: שנייהאז איפה זה בלי תנאים?

ש: אם אנירוצה לתת למישהו בלי תנאים אני אתן למישהו הכי קרוב אלי, הכי קרוב אלי זה הבת זוגשלי באותו רגע.

אליעד: רגעאבל מראש אתה אומר, רגע שנייה אבל למה היא הכי קרובה אליך? כי היא אוהבת אותך בליתנאים כי אתה מרגיש קרוב אליה, למה אתה מרגיש קרוב אליה? כי הכי טוב לך איתה, למההכי טוב לך איתה? כי היא אוהבת אותך בלי תנאים ואתה אוהב אותה בלי תנאים אבל איךמראש בכלל חשבת שאתה אוהב אותה בלי תנאים.

ש: ככהראיתי.

אליעד: טובהלאה אתה מה אתה אומר אדוני?

ש: כי זהכאילו נגד אבל זה מרגיש בלי תנאים.

אליעד: למה זהמרגיש בלי תנאים?

ש: כי אחרת זהמהות העניין.

אליעד: אנישאלתי למה.

ש: זאת גםמהות העניין אני חושבת.

אליעד: לאשאלתי מה מהות העניין קודם כל עובדתית יש מישהו שחושב שזוגיות זה גם בלי תנאים אורק עם תנאים?

ש: זה גםוגם.

אליעד: אתחושבת שזה בלי, סבבה אני רוצה את הגרסה שלך.

ש: כי אניחושבת שבזוגיות.

אליעד: איפההמקום.

ש: אתה משלםבאותו מטבע ולזה ברחוב אתה נותן מאה שקל והוא נותן לך אהבה אבל בזוגיות אתה נותןאהבה אתה מקבל אהבה אתם משלמים באותו מטבע.

אליעד: איפההתנאים בזוגיות?

ש: התנאיםבזוגיות.

אליעד: ישאינסוף תנאים נכון?

ש: כן.

אליעד: יפה"אם הוא יעשה ככה וככה" את לא איתו או את איתו רק אם ככה וככה בסדר.

ש: כן אם ישתנאים.

אליעד: ואיפההבלי תנאים זה תמיד עם תנאים.

ש: הבלי תנאיםשקודם כל יש רמות מסוימות של התנאים אז זאת אומרת אתה יכול להגיד, אני אגיד נגיד אםהוא יהיה שיכור אז אני לא אהיה איתו בסדר אבל אם הוא רק ישתה כוסית ביום אני כןאהיה איתו.

אליעד: אז זהעם תנאים.

ש: נכון.

אליעד: לא אזאני רוצה שתסבירי לי איך זה בלי תנאים.

ש: בלי תנאיםזה רק משום המטבע שחוזר אלי זאת אומרת אני נותנת אהבה ואני מקבלת אהבה.

אליעד: אבלאיפה פה הרכיב של הבלי תנאים?

ש: אי אפשרבלי תנאים לגמרי אין בלי תנאים זה לא בלי תנאים.

אליעד:את.

ש: למה אנימקבלת אותו עם הטוב ועם הרע שלו.

אליעד: באמתלא משנה מה הוא יעשה את איתו?

ש: לא זה לאלא משנה זה גם עם תנאים יש תנאים עד רמה מסוימת כמו שהיא אומרת יש לי סף מסוים.

אליעד: זה לאעניין של רמה זה עניין של סוגי התנאים.

ש: בסדר.

אליעד:אוקי.

ש: הגדרתילעצמי משהו ברגע שמצאתי פחות או יותר את ההגדרה הזאת מפה זה בלי תנאים.

אליעד: זה חצינכון כאילו זה נכון אבל בואי נדייק את זה טיפה, לא שנייה רגע הנושא הואשבזוגיות.

ש: אני לאמוכנה שמישהו אני יודעת יתנהג אלי באלימות נגיד זה תנאי זה המחויב שלי, התמלאו לימחויבים מסוימים שהחלטתי שהם must ועכשיו מפה זה בלי תנאים.

אליעד: ומההאמת שגם זה לא מדויק למה כי אם הוא ממלא לך מספיק, קודם כל מה ההגדרה של אלימותוגם להגיד לך "תקומי מהמיטה" זה גם אלימות כל דבר סוג של אלימות.

ש: כןבסדר.

אליעד: ודברשני, לא כי זה חשוב לדעת בסדר ודבר שני גם אם יהיה לך מספיק בתמורה גם תהיי מוכנהשהוא יתנהג נגדך באלימות.

ש: לא.

אליעד: תתפלאיאז מה אם את אומרת את זה את יכולה להגיד מה שאת רוצה.

ש: גם אתהיכול להגיד מה שאתה רוצה.

אליעד: בסדראוקי.

ש: ואני מכבדתאת זה בסבבה.

אליעד: תודהרבה.

ש: אבל זאתדעתי.

אליעד: אוקימה אני אומר לדוגמא את נגיד לא רוצה גבר שיכור אבל אם יהיה לך מספיק טוב ממנו גםתהי מוכנה שהוא יהיה שיכור לא יהיה לך שום בעיה עם זה תלוי מה את רוצה. לדוגמא נגידבחברי כנסת לדוגמא נגיד שהיא עובדת אצל הבוס שלה למרות נגיד שהוא מטריד אותה מינית,למה כי היא קיבלה מספיק טוב כדי להישאר שם לעבוד או נגיד עובד אצל ביבי למרות שרעלו כי הוא קיבל מספיק טוב.

אוקי עכשיורגע אז בואו נחדד עוד פעם אז מה האמת, לא שנייה רגע לפני כן לפני השאלה אני רוצהלהסביר את זה עכשיו מההתחלה אני רוצה להסביר את זה מההתחלה. זוגיות כמו כל דברבחיים זה עם תנאים מה ההוכחה, עכשיו רגע בואו נחדד את זה יותר אם זוגיות הייתה בליתנאים בכלל לא הייתה זוגיות ביום שמישהו יגיד לך שהוא אוהב אותך בלי תנאים בכללבאותו יום הוא ייפרד ממך.

אם מישהו יותרמדי מתחיל לקבל אותך איך שאת ואת אומרת "למה אתה אוהב אותי? לא אני פשוט אוהבאותך", "פשוט אוהב אותי" זה חשוד למה כי אז "איך אני אדע שפשוט לא תאהב אותה" גםשאלה או כי אם הוא אומר לך "אני פשוט אוהב אותך למרות שככה וככה בגלל שככה וככה" אזה - "בגלל שככה וככה" נגיד שיש אותו רק בך ואז הוא אומר "טוב הוא יאהב רק אותילמרות ש... אבל בגלל ש..." אבל אם הוא אוהב אותך למרות שככה ולמרות שככה בלי שום"בגלל" אז אם זה בלי שום "בגלל" הוא יכול לאהוב גם מישהי אחרת.

זאת אומרתשקודם כל באינטרס שלך כבן אדם את גם אמורה לרצות שיאהבו אותך שלי תנאים ואת גםאמורה לרצות שיאהבו אותך עם תנאים כי אם יאהבו אותך בלי תנאים בכלל לא יאהבו אותךיותר לא יהיה לזה שום משמעות מכמה סיבות, קודם כל כי הוא יכול לאהוב מישהי אחרתודבר שני כי נניח שהוא ימשיך לאהוב אותך אבל הוא כבר יתחיל לאהוב את כולם באותהמידה ואם הוא אוהב את כולם באותה מידה זה גם כן מוריד מהערך של האהבה מסיבות נוספותכאלה ואחרות.

ולכן קודם כליש לך אינטרס שהוא יאהב אותך עם תנאים ושהתנאים יהיו שאת ממלאה את רצונו יותרמאחרות, עכשיו אלא מה שאת גם לא רוצה שהוא יאהב אותך רק עם תנאים את גם רוצה שהואיאהב אותך בלי תנאים למה כי עם תנאים זאת לא חוכמה לאהוב אותך כי כולם אוהבים אותךעם תנאים, את אומרת "אבל רגע אני רוצה שתאהב אותי בלי תנאים" ולכן מה עשו בזוגיות?בזוגיות אמרו יש תנאים מסוימים שתעמוד בהם ואחר כך יאהבו אותך בלי תנאים בשונהמאחרים זה כאילו תנאים אחרים.

ש: אבל זהתנאים זה לא בלי תנאים זה תנאים.

אליעד: סבבהאני לא אמרתי כלום, לא אני אמרתי אבל באופן יחסי ביחס לחיים הרגילים בזוגיות ישיותר תחושה של בלי תנאים ולמה יותר בלי תנאים, שנייה רגע ולמה בזוגיות תכף נביא גםאת ההפך של זה, ולמה בזוגיות יש יותר תחושה שאוהבים אותך בלי תנאים? כי יש הרבהמאוד תנאים שבחברה לא היו מקבלים אותך שדווקא בזוגיות מקבלים אותך.

ש:לדוגמא?

אליעד: תמציא,משהו שאשתך מקבלת שאנשים אחרים לא היו מקבלים אצלך, נגיד אני אתן לך סתם דוגמא לזהנגיד לדוגמא שאתה מביע חולשה כלפיה נגיד שאתה מראה איזה חיסרון שיש בך שאנשים אחריםהיו רואים את החיסרון הזה נגיד היו אוהבים אותך פחות אבל היא אוהבת אותך באותה מידהנגיד, אוקי זה נקרא שאוהבים אותך בלי תנאים כביכול. אלא מה אז קודם כל יש הרבהדברים בזוגיות שאתה מרגיש שאוהבים אותך בלי תנאים, אתה אומר "תראה בעבודה אני לאיכול ככה אני לא יכול להגיד ככה, לא יכול להתנהג ככה לא יכול זה וזה בבית אני יכולכי שם אוהבים אותי בלי תנאים אוהבים אותי איך שאני".

אבל מצד שניגם אפשר להגיד שבבית זה דווקא הכי בלי תנאים אם נרצה לסובב את זה הפוך "כי בעבודהלא מצפים לזה ולא לזה אבל לעומת זאת בבית מצפים שאני אעשה את ואת זה ואת זה". עכשיויש מה מסופר בסיפור סתם סיפור אחד רצה אמר לאבא שלו "אבא אני מתחתן" אז הוא אמר לו"קודם כל תגיד לי סליחה" אתם מכירים את זה כולם מכירים את זה?

ש: לאמכיר.

אליעד: אף אחדלא מכיר לרגע אתם צוחקים כי אתם מכירים את זה.

ש: צחקתי כיזה מצחיק.

אליעד: אז אחדאמר לאבא שלו "אבא בוא אני אספר לך בשורה משמחת" מה הבשורה אמר לו "אני הולךלהתחתן" אז אבא שלו אמר לו "תקשיב קודם כל תגיד לי סליחה" אז הוא אומר לו "על מהסליחה?" הוא אומר לו "קודם כל תבקש סליחה", הוא אומר לו "על מה אני אבקש סליחה?"הוא אומר לו "לא יודע קודם כל תבקש סליחה", "על מה לבקש סליחה לא עשיתי כלום" הואאומר לו "תקשיב קודם כל תבקש סליחה" בסוף "טוב סליחה" הוא אומר לו "עכשיו אתה יכוללהתחתן" כי בשביל להתחתן צריך לדעת לבקש סליחה גם אם אתה לא מבין למה זה הכל.

אם אתה לאמסוגל לבקש סליחה בלי שאתה מבין למה למרות שאתה לא מבין למה אתה לא זה לא יעבוד לך,קודם כל תדע לבקש סליחה בלי להבין למה עכשיו כשאתה יכול להגיד סליחה בלי להבין למהעכשיו אתה יכול להתחתן, זאת נגיד ציפייה שמבקשים אותה רק בנוגע למערכת יחסים. אוקיעכשיו אז מה בעצם הבנו שאם הבן אדם מרגיש שקשה לו להתאמץ בגלל שהוא רוצה שיאהבואותו בלי תנאים אז הוא צריך לזכור את האמת שהאמת היא שזה לא רק בלי תנאים זה גם עםתנאים וגם הוא עצמו לא באמת אוהב בלי תנאים.

אם מישהו אומר"אבל אני רוצה שיאהבו אותי בלי תנאים" ואתה אוהב בלי תנאים גם אתה לא אוהב בליתנאים, למרות שיש פה איזה עוד לופ שאם אתה אוהב בלי תנאים אז תאהב את זה שאוהביםאותך עם תנאים, אם אתה אוהב בלי תנאים אז תאהב את זה שאוהבים אותך עם תנאים אבל מההאמת שזה לא בלי תנאים וזה עם תנאים ומה האמת יש דברים שזה עם תנאים ויש דברים שזהבלי תנאים אבל המחשבה שאומרת "אני רוצה שיאהבו אותי בלי תנאים" היא שקר אתה יכוללרצות אבל זה לא קשור לזוגיות.

ש: רגע שנייהאבל אתה כל פעם אומר כאילו יש חלק עם תנאים וחלק בלי תנאים.

אליעד:עובדתית, אתה מדבר דרכי הוא עכשיו.

ש: רגע שנייהאני הבנתי או שאני רוצה להבין שיהיה אהבה או שהיא עם תנאים או שהיא בלי תנאים איןדבר כזה חצי חצי.

אליעד: זהביחס למציאות אולי אתה יכול לאהוב את כל המציאות בלי תנאים או לא לאהוב שום דבר בליתנאים אבל בזוגיות אוהבים אותך עם תנאים כי יש דברים שאם תעשה לא יהיו איתך ומצדשני גם אוהבים אותך בלי תנאים כי יש הרבה דברים שאתה עושה שנמצאים איתך שמישהו אחרלא היה איתך.

ש: אניהתייחסתי לבלי תנאים זה כאילו אם זה בלי תנאים לא יכול להיות תנאים שם ואם זה עםתנאים לא יכול להיות בלי תנאים.

אליעד: לא זהבאופן יחסי כזה זה באופן יחסי, את.

ש: גם עםהמציאות זה לא יכול להיות בלי תנאים אתה לא יכול לאהוב את...

המאמר מאת מאמן אימון אישי/ עסקי / ייעוץ / אליעד כהן - www.EIP.co.il

הכנס לאתרותהנה מעוד מטפל טוב, אימון אישי, אהבה עם תנאי, אימוןעיסקי, אהבה בלי תנאי, אהבה, פסיכולוגיה, להתאמץ, זוגיות, זוגיות בעד ונגד ועוד...

 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

מאת: אליעד כהן - היחיד בעולם שמתחייב - 100% אושר אמיתי בשלמות מוחלטת בכל תחומי החיים - נסו ותראו! 

הכנס עכשיו לאתר EIP.co.il ותהנה מאלפי מאמרים + הרצאות וידאו על כל נושאי החיים בכלל, ועל האושר שלך בפרט ...

מאמן אישי / אימון אישי / חרדה / פחד / הפרעת חרדה / טיפול בחרדה / פחדים / דיכאון - EIP.co.il ועוד...

ידע - להצליח

תכנסו ותהנו ...

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת מאמן אישי אליעד כהן אימון אישי Eip.co.il

איך לחנך ילדים, איך לשכנע אנשים, איך לגרום למישהו לחשוב כמוך, איך לגרום למישהו להסכים איתך, כושר שכנוע, איך להסביר משהו, טיפול הוליסטי, מאמן אישי: עכשיו העניין הוא כזה למה לפעמים בן אדם רוצה להסביר משהו למישהו והוא לא מצליח להסביר לו, אתה רוצה להסביר משהו למישהו ואתה לא מצליח להסביר לו. עכשיו יש תיאוריה שאומרת אם אתה רוצה לדעת אם הבנת לך תסביר למישהו ואנחנו נשדרג את זה ותבקש ממנו גם להסביר מה הוא הבין ותראה שהוא באמת הבין ואפילו תסביר למישהו מפגר וככל שהוא יותר מפגר והצלחת להסביר ...

הכשרת עובדים, ניהול מנהלים בארגון, איך להכשיר עובדים, איך לנהל מנהלים, איך לנהל עובדים, פיתוח עובדים, קואצ'ר מומלץ, טיפול נפשי: עכשיו הנושא הוא כזה אחת הטעויות שעושים מנהלים, יש בעיקרון בארגון שני סוגי עובדים יש עובדים שיש להם מטרה מאוד מוגדרת וספציפית שהם בעצם התחליף הכי זול לרובוט כאילו זאת אומרת יש איזה עבודה מסוימת שהם צריכים לעשות עושים אותה רק פשוט במקום להביא רובוט כי אין רובוט שיעשה את זה אז הם עושים את זה, עכשיו זה עובדים שאין צורך שיהיה להם שכל אפילו יש צורך שלא יהיה ...

הערכה עצמית רעה, עודף ערך עצמי, דימוי עצמי גבוה מידי, חוסר ביטחון עצמי, הסרט הסוד, מפחד להתחיל עם בחורה, אימון אישי לחיים, אימון אישי מומלץ: עכשיו הנושא הוא כזה לפעמים דימוי עצמי גבוהה וערך עצמי גבוהה דופק את הבן אדם, עכשיו מראש בא נגיד שאם היה לו לבן אדם דימוי עצמי באמת גבוהה זה לא היה דופק אותו בסדר אבל בא נדבר על דימוי עצמי כאילו גבוהה, גבוהה אבל דופק את הבן אדם. מה לדוגמא נגיד בן אדם בוא ניתן דוגמא קלאסית נגיד בן אדם מפחד להתחיל עם בחורה כי יש לו דימוי עצמי מאוד גבוהה שהוא ...

אימון אישי, ממי ללמוד, איך לבחור מטפל, איך לבחור מאמן, איך לבחור יועץ, אימון עסקי, מורה רוחני, מאמן אישי לחיים: אז עשו כדלקמן יש את הנושא שאומר שיש בן אדם שיביא לך דגים ויש בן אדם שילמד אותך לדוג, מכירים את הנושא אם מישהו רוצה לשלוט בך הוא יעדיף לתת לך דגים ככה אתה צריך לחזור מחר לקחת עוד דגים, אם הוא רוצה להיפטר ממך כי נמאס לו לראות אותך אז הוא לא ייתן לך לא דגים ולא ילמד אותך לדוג כדי שתמות ברעב והוא לא יראה אותך יותר. אבל אם הוא יודע שזה בלתי אפשרי, סתם פשוט ניסיתי להפוך כאילו ...

לא רוצה לפחד מהמוות, ניסיונות התאבדות, מחשבות אובדניות, התגרות במוות, חרדה מהמוות, מחשבה טורדנית, מטפל רגשי, יועץ טיפולי: עכשיו השאלה היא כזאת יש מישהי נגיד לצורך העניין, מישהי מישהו לצורך העניין זאת מישהי שהתופעה המתוארת היא כדלקמן נניח היא ראתה בטלוויזיה משהו בחדשות "מישהי התאבדה, התאבדה עם צעיף", אוקי היא עכשיו נכנסה למחשבה טורדנית היא צריכה לבדוק אם אפשר להתאבד עם צעיף או לא היא הולכת נגיד עכשיו לא היה לה צעיף אז נגיד היה לה בבית כבל של טלפון סלולרי, היא לקחה את הכבל קשרה ...

הססנות, מה זה fomo, חשש מהחמצה, תחושת החמצה בחיים, התמודדות עם תחושת החמצה, fear of missing out, אימון אישי לחיים, מטפל אישי: עכשיו יש תופעה שנקראת FOMO. ש: מה זה FOMO? אליעד: FOMO זה ראשי תיבות fear of missing out אתה מפחד להחמיץ דברים. ש: פחד מלהחמיץ דברים. אליעד: כן. ש: מוכר לי. אליעד: אתה אומר לבן אדם "אולי תצא עם זאתי, לא אני מפחד להחמיץ את האחרות, אולי תעשה ככה למה שלא תהנה בסרט, אני מפחד להחמיץ סרט אחר". ש: אוקי החמצה כלשהי. אליעד: נכון, מה עושים עם זה אתה בא לעשות תרגיל ...

שיפור הישגים, פתרון בעיות, התפתחות אישית, כמה לתרגל, תרגול מיומנות, פיתוח מיומנות, מטפל רוחני, הכוונה אישית: מה אתה אומר? ש: אוקי הבנתי אז בסופו של דבר מתי באמת התרגול עובד? אליעד: התרגול עובד כשהבעיה מלכתחילה הייתה פונקציה של חוסר תרגול זאת התשובה, אם מלכתחילה הבעיה המקורית נבעה מכך שאתה לא מתרגל מספיק אז אם תתרגל זה יעבוד ואם הבעיה לא נבעה מזה זה לא יעבוד. ש: אז אם כך אז נשאלת השאלה אז מה הייתה הבעיה מלכתחילה זה מובן מאליו. אליעד: לא מובן מאליו יש אנשים שחושבים שתרגול יפתור ...

מאמרים נוספים בנושא אימון אישי - כללי

מאת: בנימין קלינגראימון אישי - כללי13/08/201202 צפיות
קנסות מינהליים עיריית תל אביב-יפו מפעילה צעדי אכיפה מינהליים ומשפטיים כנגד עבירות על חוק התכנון והבנייה ובכלל זה עבודה אסורה או שימוש אסור בנכס. ב-20 בדצמבר 2018 נכנסו לתקפן תקנות העבירות המינהליות [קנס מינהלי - תכנון ובנייה] תשע"ח 2018. על פי תקנות אלו, ניתן יהיה להטיל קנסות מינהליים על עבודה אסורה, שימוש אסור ועל אי קיום צווים מינהליים להפסקת עבודות או להפסקת שימוש.

מאת: דניאל seoאימון אישי - כללי28/12/191883 צפיות
תראו חברים יקרים, אני עוסק בהשגת משכנתאות למסורבים כבר כמעט 10 שנים, אני חייב לציין שהמצב הכי קשה שיכול להיות - זה מצב שבו צריכים לקחת משכנתא כדי לסגור הלוואות או חובות והבנקים פשוט לא מוכנים לאשר את זה.

מאת: דרור אטריאימון אישי - כללי26/03/192864 צפיות
כאשר הבנק מסרב למשכנתא, מגיעים למצב שבו הכול נמצא בסימן שאלה ולא יודעים מה לעשות מכאן. במצב הזה צריכים לעצור דקה אחת, לקחת אוויר ולהחליט מה עושים. הכוונה שלי היא להגיע למצב שבו אתם מבינים שהדרך הנכונה היא להביא מומחה למשכנתאות של מסורבים כדי שיוכל להשיג את האישור הנדרש ולהביא תוצאות.

מאת: דרור אטריאימון אישי - כללי28/10/172338 צפיות
אחת החברות המעניינות ביותר בישראל בעיני היא חברת שבט זבולון, החברה בבעלות יעקוב שאול עוסקת באחד התחומים המעניינים ביותר בעולם הנדל"ן. כלומר מה שהיא עושה, זה לספק ציוד חסר עבור אתרי בנייה.

מאת: דרור אטריאימון אישי - כללי28/10/172312 צפיות
אנחנו נתחיל עם רונית מרום, שהנה אדריכלית מובילה בכל הקשור לדירות יוקרה באשדוד בעיקר, אך גם ברחבי ישראל השונים. רונית נחשבת לחברה באותוו חוג של מעצבי פנים מובילים, שיכולים לקבוע בון טון בעולם הנדל"ן של דירות יוקרה.

מאת: לילה בן הרוש אימון אישי - כללי30/11/161785 צפיות
אחד הנושאים המרתקים ביותר בעבודה עם אנשים, ילדים ובכלל בכל מערכת יחסים, זה הנושא של הרגש האנושי, ויותר מכך - הידיעה שלכל אחד מאיתנו יש את היכולת להפוך למאסטר ברגשות, שזה אומר לדעת להתחבר לכל אדם, לשדרג את כל מערכות היחסים שלנו ושל האנשים שאנחנו מקדמים, ולהרגיש באופן אמיתי הרגשה של שמחה ואהבה.

מאת: ברסלב מאיראימון אישי - כללי28/10/161475 צפיות
בראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ... והוא חובה על כל אדם ונברא להתחדש בכל בוקר שזוכה לקום משינתו, כי לא כולם קמים ואם קמים קמים עם העצבות של האתמול במקום השמחה והתקווה של המחר !

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica