חפש מאמרים:
שלום אורח
15.04.2021
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

למדו לדון לכף זכות

מאת: בתיה כץחינוך ילדים15/09/20193300 צפיות שתף בטוויטר |   שתף בפייסבוק

למדו לדון לכף זכות

האם הצדק עם הנהג או עם הנוסע?

מומלץ בשולחן השבת, לדבר עם הילדים על לימוד זכות.

ההרגל לדון לכף זכות - הרגל יקר ערך הוא, להסתכל על הזולת בעין אחרת, וכבר נצטווינו על כך:

"בצדק תשפוט עמיתך".

אך לדון לכף זכות זו משימה לא קלה, הדורשת השקעה והתמדה עקבית.

בסגולתם של סיפורים ודוגמאות של לימוד זכות  לגרום לשינוי בתפיסת החשיבה ושינוי בדפוסי

ההתנהגות בהתאם.

אנשים רבים לכודים בעיסוק במחשבה שלילית על הזולת. יש והמחשבות הללו מחריפות ומגיעות

עד כדי עוינות. הם  משוכנעים בוודאות וללא ספק כי "רוצים להרע לי, להציק לי, לרדוף אותי

ולגרום לי עוול", בה בשעה שהדבר אינו נכון כלל, תלוש לחלוטין מן המציאות והוא רק פרי דמיון

פרוע, משולל רסן ושליטה.

אדם הבא בסיג ושיח בין הבריות יוכל להבחין ללא ספק בשני סוגים טיפוסיים של יצורי אנוש. מחד

גיסא יימצאו אלו החושדים בכל אחד, עוינים, סגורים, מאוימים ואינם פתוחים בנקל ליצירת

תקשורת, ובדרך זו הם גם משקיפים על העולם ועל כל אשר בו כעוין וכמאיים. כל אירוע בחיים

נתפס בעיניהם כבעייתי וכבד מנשוא.

"החיים קשים", יאמרו הללו. לעיתים, באותו אופן, פשה תפשה אצלם הגישה הזו גם לנושא קיום

המצוות, לימוד התורה ועבודת ה'.  "קשה להיות יהודי",  נאנחים הם לא אחת.

"זה לעומת זה עשה הא-לקים" - מנגד בוודאי תבחינו באנשים הרואים את העולם ואת מגוון

הבריות המצויות בו בהסתכלות חיובית. הללו פתוחים יותר ומתמודדים ביתר קלות עם הקשיים

הנערמים בדרכם. מתבוננים הם על מהלך חייהם האישי ועל עולמו של הקב"ה בעין טובה,

מוצאים ומלקטים את חסדיו של הקב"ה בכל פינה ואת הטוב שבכל אדם. "אוהב את המקום אוהב

את הבריות משמח את המקום משמח את הבריות" (אבות ו').

כמה נכון להרגיל את הילדים מקטנותם למבט חיובי על הבריות ולהסתכלות שיש בה משום "כף

זכות" במבט שכל  מעשי הבורא לטובה הם - "כל מה דעביד רחמנא, לטב עביד".

זו השקעה נבונה בהרגל שילווה אותם כל ימי חייהם.

נוכל לנווט אותם לכיוון זה על ידי סיפור מעשיות שיש בהן דוגמא ללימוד זכות, וכן לתאר בפניהם

כיצד אירועים שבתחילה סבורים היינו שאינם טובים, "א-לקים חשבה לטובה", ולבסוף נתגלה

שדווקא על ידם  נתגלגל ובא הטוב; ומן המפורש נלמד על הסתום גם בדברים אחרים שהטוב

הצפון בהם נסתר מעינינו, ו"דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל ללמד, לא ללמד על עצמו יצא אלא

ללמד על הכלל כולו יצא".

האם הצדק עם הנהג או עם הנוסע?

"מדי דברי בו זכור אזכרנו עוד" - מדי עסקינו בפרשת "בצדק תשפוט עמיתך", נזכר אני בסיפור

המבהיר את הצורך לדון לכף זכות, שארע במשפחתנו לפני מספר שנים, ומבקש אני עתה לגוללו

בפניכם.

במחוזנו קיים שירות להסעת נוסעים בקו ירושלים-בית שמש, המכונה בשם "מוניות העיר".

הנסיעה בה עסוקים אנו נכונה הייתה לצאת לדרכה מירושלים ליעדה בית שמש. עשרת הנוסעים

נתיישבו איש איש במקום אותו איווה למושב לו, איש על מחנהו ואיש על דגלו, והמונית הפליגה

לדרכה.

מחיר הנסיעה באותה עת עמד על עשרה שקלים לנוסע. הנוסעים החלו להעביר את התשלום אל

הנהג.

"זה בשביל אחד", "כאן פעמיים. אם אפשר לקבל עודף, בבקשה", "כאן עודף, בבקשה" ...

משתם ונשלם לו טקס התשלום, הפטיר הנהג בשקט: "חסרים עשרה שקלים".

ההערה נתקבלה בשקט וללא תגובה. הנהג חזר ושנה "חסרים עשרה שקלים. מישהו עדיין לא

שילם...!" ושוב שקט, ואז לפתע העיר אחד הנוסעים:

-"רבותי לנסוע מבלי לשלם, זה גזל!".

-שקט.

-"רבותי, 'גזל'. וכי בשביל עשרה שקלים, כדאי לקבל את תואר הכבוד 'גזלן'?!".

- שקט.

כאן פקעה סבלנותו של אחד הנוסעים:

-"אדוני, כולנו יודעים שיש לשלם וכולנו יודעים שגזל עוון חמור הוא 'סאה מלאה עוונות אין מקטרג

בכולן אלא גזל' ו'דור המבול לא נחתם גזר דינם אלא על הגזל'. אך כאן, כפי הנראה, ישנה בעיה

קטנה של טעות. 'טעות לעולם חוזר', הנהג טעה בספירה ואך נדמה לו כי אחד לא שילם עדיין".

-"גזל", נהם הראשון.

-"טעות בספירה", כך השני.

הנהג כבר מזה זמן רב יושב עטוף בשתיקה, מרוכז בדרך אשר לפניו ואינו שותף לוויכוח הער

ולחילופי הדברים הנערכים ברכב, משל הדיון אינו נוגע אליו. לבסוף נקעה נפשו של אחד הנוסעים

והוא הכריז בקול:

"די, מספיק כבר! אולי אפשר מעט שקט!".

שני המתווכחים נדמו, המונית המשיכה בדרכה בדומיה.

כאשר הגיעה המונית לבית שמש, החל הנהג ב"פיזור", הורדת הנוסעים בתחנות, לאורך מסלול

קבוע.

לבסוף, כאשר כמעט כולם כבר ירדו מהרכב ונשארו אך שני נוסעים, למעט הנהג, קרבה המונית

אל אחת מתחנותיה האחרונות. אדם שניצב בתחנה נופף בידו וסימן לנהג לעצור. הנהג עצר.

המנופף קרב אל המונית, פתח את דלתה, סימן בידו לנוסע שישב בפנים לרדת, תוך שהוא פונה

אל הנהג ואומר "אדם זה אורחי הוא, אני ממתין לו, הוא איננו מבין עברית, אני משלם עבורו...".

תוך כדי דיבור שלף את ארנקו ושילם לנהג את עשרת השקלים.

מכיוון שהנוסע האחרון שנותר במונית אחריו - "ויוותר יעקב לבדו" - היה אחד מילדי שיחיו, והוא

ראה במו עיניו את סופה של התעלומה ואת פתרונה, מסיבה זו נתגלגל ובא לאוזני סיפור "אמיתם

של דברים" מכלי ראשון.

אך מלבד שלושתם: הנהג, הנוסע הזר וילדי, מסתובבים להם בעולם עד עצם היום הזה שמונה

אנשים הסמוכים ובטוחים שאחת מן השתיים היא האפשרות הנכונה: אפשרות מספר אחת היא

שמסתובב לו חופשי בעולמנו גזלן מתועב, חצוף וחסר לב, המוכן לאבד עולמו בעד נזיד עדשים

של עשרה שקלים. האפשרות החילופית היא שמצויים בינינו נהגים בורים, שחסכי האינטליגנציה

שלהם חריפים ועמוקים. עליהם לחזור אל גן הילדים לריענון לימוד הספירה מאחת ועד עשר.

אך האפשרות הנוספת, האמיתית, מי ישורנה?!

הערה חשובה: ישנם החושבים כי פירוש המושג "לדון לכף זכות" הוא לגלות, לחתור ולהמציא

המצאות שינמקו ויסבירו את התנהגותו השלילית של אדם זה, כיצד באמת עשה משהו טוב, ולא -

כפי שרק נדמה לעינינו - משהו שלילי. ולעיתים קשה מאד הדבר, עד בלתי אפשרי.

"והוי דן את כל האדם לכף זכות" - יש לדעת שלדון את האדם לכף זכות, פירושו שיש לדון את

האדם ולא את המעשה. המעשה, יתכן אמנם כי שלילי הוא, אך במבט מקיף על האדם כמכלול, יש

לדונו לכף זכות. זאת משום שהוא בוודאי עושה מעשים טובים רבים, ונידון אחר רובו; ואף על

מעשה שלילי זה, ודאי נקפו ליבו וודאי ניחם עליו, וכדרך שאמרו חז"ל "אם ראית ת"ח שעבר עבירה

בלילה, אל תהרהר אחריו ביום שמא עשה תשובה. שמא עשה תשובה?! אלא ודאי עשה תשובה!

הרב דוד פיירמן הוא מרצה בנושאי חינוך ילדים

המאמר פורסם בחסות כתיבת ספר תורה

 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

לקבלת קורסים חינם במייל בנושאים: חינוך ילדים, זוגיות ומודעות עצמית

כנסו לקורסים מעניינים

מעונייינים בזוהר מתוק מדבש

כנסו לקישור

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת בתיה כץ

מאת: בתיה כץתאולוגיה03/12/192062 צפיות
תיאורית האבולוציה סוברת שבעלי חיים מתפתחים מבעלי חיים פרימיטיביים מהם, בתהליכים איטיים ובמשך מיליוני שנים. למשל, שדג מסוגל להפוך לזוחל וזוחל לציפור או יונק וקוף פרימיטיבי לאדם החושב. אנו נבחון את התיאוריה לפי סעיפים, ונענה על כל ראיה שהללו מציעים לתיאורית ההתפתחות ההדרגתית.

מאת: בתיה כץתאולוגיה03/12/192013 צפיות
במאמר על התנין וציפור התנינן הצגנו סימביוזה בין התנין לציפור המקננת בתוך שיניו כדי לאכול את שאריות המזון. האם אבולוציה מסוגלת ליצור סימביוזה בין בעלי חיים, או שרק תכנון עומד מאחורי הדברים? יהיו אנשים אשר ינסו לבטל את הסימביוזה שבין התנין לתנינן בטענה שעדיין מדובר במקרה נדיר. אך אין זה אומר ששיתוף פעולה קיצוני בין בעלי חיים בטבע הוא נדיר. למעשה, מקרים רבים של שיתוף פעולה קיצוני בין טורף לנטרף מתועדים בטבע.

מאת: בתיה כץבעלי חיים - כללי03/12/191983 צפיות
אך מה יהיה ניתן לומר על מנגנון המשלב בו מספר חלקים מופרדים הפועלים בתיאום? הרי כדי שאבולוציה תשמור מקרה כלשהו, עליו לתת יתרון הישרדותי משמעותי בו ברגע, אחרת היצור לא "ישרוד יותר טוב מאחיו". מסתבר שקיימים מנגנונים בטבע המראים של"אבולוציה" ניחנה גם בראיית העתיד, או במילים אחרות, עובדה נוספת לקיומו של גורם אינטלגנטי חיצוני.

מאת: בתיה כץתאולוגיה03/12/192078 צפיות
מתוך מיקרוסקופ או אפילו באמצעות עין בוחנת, יתגלו טביעות האצבע כבקעים בתוך העור, רכסים ועמקים מסוטטים, קוים עמוקים המקבילים אלה לאלה. הן גורמות לכך שהידיים שלנו מחוספסות קמעה. הסיבה לכך היא גאונית.

מאת: בתיה כץמדעי הטבע - כללי03/12/192025 צפיות
תיאוריה זו התבססה על הרעיון של מישהו בשם לאמרק, אשר טען כי היצורים משתנים והופכים מותאמים לסביבתם הודות לשינויים הסביבתיים והמאמצים שהם עושים לשם כך. לפי תיאוריה זו סברו שבני האדם העתידיים יהיו נמוכים ובעלי אצבעות ארוכות...

מאת: בתיה כץתאולוגיה02/12/1929062 צפיות
לפני פחות ממאה שנה היו מלמדים בבתי הספר כי הג'ירפה מתחה את צווארה ולכן נולדו צאצאיה עם צוואר ארוך יותר. כמו כן היו מספרים כי הדג במים הרדודים רצה מאות ללכת על החוף, ולכן צאצאיו נולדו עם סנפירים-רגליים. זו היתה תיאוריית האבולוציה של פעם, אך עד היום הזה יש אנשים החושבים שזה מה שהאבולוציה טוענת.

מאת: בתיה כץתאולוגיה02/12/191946 צפיות
חלק מהתומכים בתיאורית האבולוציה, מנסים לטעון שהסיכוי שהחיים נוצרו בעצמם הוא יותר טוב מהגרלה בלוטו,

מאמרים נוספים בנושא חינוך ילדים

מאת: בתיה כץחינוך ילדים18/09/192362 צפיות
לפעמים אנו עומדים נדהמים כשילדינו מתנהגים בצורה הפוכה מזו שבקשנו מהם, ולא מעלים על דעתנו את האפשרות הפשוטה: הם לא הבינו אותנו

מאת: בתיה כץחינוך ילדים18/09/192341 צפיות
נטל הילד את הסל, וכשהוא מצויד במיטב אזהרותיה של אמו יצא לחנות, העפיל על שתי המדרגות בפתח ופנה למוכר בקול צייצני: "אמא בקשה שני בקבוקי חלב"

מאת: בתיה כץחינוך ילדים18/09/192869 צפיות
מדוע דווקא השולחן הישן והרעוע האריך ימים יותר מאחיו החדש והנוצץ? ואיך כל זה קשור לחינוך?

מאת: בתיה כץחינוך ילדים18/09/192363 צפיות
"לא המדרש עיקר אלא ה'מעשה'" – הסיפור שאותו מספרים כדי להעביר את המסר. למה חשוב לספר סיפורים, ואיך מספרים סיפור טוב?

מאת: בתיה כץחינוך ילדים17/09/192325 צפיות
חייכתי למראה היצירה של בתי הבכורה. אולם כשראיתי מה חולל הפתק הקטן, נמחק החיוך והפך להבעת השתאות

מאת: בתיה כץחינוך ילדים17/09/193443 צפיות
"סימן לבנים" – מה שלמדתי מזגג ביום סוער

מאת: בתיה כץחינוך ילדים17/09/192327 צפיות
יכולת זו של ניתוח דברים, יכולת נרכשת היא. תלויה היא בהרגל של הפניית תשומת הלב לכיוון חשיבה זה, ובעקביות

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica