חפש מאמרים:
שלום אורח
15.08.2020
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

החברה הישראלית ואתגרי התקופה - דו"ח מצב תחילת 2009

החברה הישראלית מיום הולדתה מתמודדת אם אתגרים מיוחדים ומגוונים . אתגרים אלו הם חלק מתופעות הלווי של חברה המורכבת מקבוץ גלויות עשיר ומגוון . מדינת ישראל מכילה בתוכה מגוון עשיר של שפות ,מנהגים ,תרבויות ,גוונים ,ורבדים שונים המתערבבים אחד בתוך השני בצורה בלתי פוסקת מיום הקמת המדינה ,וקיבוץ כל הגלויות לתוכה .

שוני תרבותי זה בין מזרח ומערב יצר במרוצת השנים חיכוכים ועימותים רבים תחושת קיפוח ומירמור  תרבותי מצד אחד ותחושת שליטה וחוסר קבלה מהצד השני. אך יחד אם זאת החברה הישראלית נעה בצורה מתמדת לכיוון  כור ההיתוך שכתוצאה ממנו נוצר ישראלי חדש המכיל בתוכו שילוב של מזרח ומערב של ישן וחדש. ישראלי זה הוא תוצר תרבותי וחברתי שמתפתח כל הזמן ובסופו של תהליך יוליד ישראלי אחיד שיכיל בתוכו את התהליך המדובר.

להיתעוותו של הישראלי החדש  ושל הישראליות בכלל היו במהלך השנים היזכורים רבים בקולנוע הישראלי.

היחלשות האטוס הציוני, המעבר מתפיסה תרבותית צרה לתפיסה רב תרבותית ומיקומו המשמעותי של צה"ל בהוויה הישראלית יצרו מגוון עשיר של סרטי סטירה העוסקים ביחסים בין אשכנזים למזרחים ובין צה"ל לחברה הישראלית בכללותה. במשוואה זו צה"ל מיצג את המרכיב המקשר, היוצר שפה משותפת אחת המובנת לכל.

במוקד המאמר עומד צה"ל (וסרטי הסטירה שנולדו כתוצאה ממנו) והזהות המזרחית אל  מול  הזהות האשכנזית/קיבוצניקית כי שהן באות לידי ביטוי בקולנוע הישראלי.

במאמר זה אעמוד על ההבדלים התרבותיים בין מזרח ומערב ועל נקודת המפגש שלהם והיצירה המחודשת שנולדת בצה"ל. עבודה זו, תעמוד על מיקומו של צה"ל כבמה לסטירה שביכולתה לחבר בין מזרח ומערב, ליצור שפה משותפת סטירית שתהיה מובנת לכל הן בשפה והן בהרגשה הפנימית.

כיצד מיושמת תפיסת האוריינטליזם לגבי הקונפליקט העדתי בחברה הישראלית והמפגש עם צה"ל תוך כדי יצירת שפה צה"לית חדשה המשמשת את החברה הישראלית בכללותה.

את תשובותי ומסקנותי אשאוב מסרטי הסטירה הצה"ליים.

בחרתי לנתח שני סרטים מעשורים שונים העוסקים בסוגיות עדתיות חברתיות שונות  שעל מנת להופכן מובנות לחברה  בכללותה משתמשים היוצרים בפלטפורמה מוכרת וידועה- צה"ל.

הסרטים הם: "גבעת חלפון אינה עונה" ,  (אסי דיין 1978) ו"מבצע סבתא" (   ).

היצוג של שנתי העדות זו מול זו למרות שמדובר בסרטים שנעשו בעשורים שונים הוא יפה ומענין.

גבעת חלפון- מציגה לנו את המאבקים הסטיגמטיים בין האשכנזי התחמן לבין המזרחי החזק, הקשוח אך עם זאת התמים שנופל במלכודת שמתמין הרומני התחמן.. יצירה זו אף על פי שהיא מתעסקת ביחסים בין עדות מגיעה ללב הקונצנזוס ואף יותר מזה ממציאה שפה ותת תרבות חדשה שהקונצנזוס מאמץ ומוקיר במשך עשורים שלמים. סרו זה הוא דוגמה ליצירה שבה המרכיבהמשוף שנולד כצאה מהווייה הצהל"ית מצליח לחבר מדינה שלמה.

הדוגמה הנוספת היא הסרט " מבצע סבתא" שהוא סרט נישתי  סרט זה המספר על שלושה אחים הנלחמים בבירוקרטיה הקיבוצית יכול היה להפוך להיות סרט שמדבר לפן מאוד מצומצם באוכלוסיה. אילמלא היה משתמש בצה"ל כפלטפורמה להצגת המציאות. סרט זה גם הוא מצליח ליצור שפה חדשה  שמאומצת. ע"י האוכלוסיה בכללותה ללא הבדלי מזרח מערב מפני שהוא עוטף את עצמו בעלילה צה"לית מודרנית כזו שמוכרת לכולם. אילמלא הי הועשה זאת היה נשאר הסרט בתוך קוטלי הקיבוץ בלבד.

שני הסרטים הם דוגמאות כיצד צה"ל משמש ככור היתוך מודרני ויעיל  המתיך בתוכו את ההבדלים שבין תרבות המזרח לתרבות המערב  ויוצר תרבות חדשה, ישראליות חדשה.

שני הסרטים הם סרטי סטירה המדברים בצורה הומוריסטית, קלה ומובנת וחדשנית.

במאמרה של אלה שוחט -"הציונות מנקודת מבטם של הקורבנות היהודיים" ,הלא הם המזרחיים,היא טוענת שהשעתוק נעשה מפני שהמזרחיים לא משכילים ולא רציונאליים, שהדיבור שלהם בא פחות בשפה ויותר בגוף ולכן יש לכנכם מחדש. בשני הסרטים שהצגתי כדוגמה אפשר למצוא את הסטיגמה הזו באה לידי ביטוי : מר חלפון ,המנסה לתפוס את סרגיו בצורה אלימה ובכל מחיר.וגם במבצע סבתא כאשר מציגים את המפגש של הקיבוצניק התמים אם המזרחיים ה"חייתים " בסצנות שונות במהלך הסרט.

המושג " בורקס " וסטירה חברתית הפך מקובל בקרב מבקרי הקולנוע בשנות השבעים ובהדרגה התפשט לכלל הציבור.סרטי "הבורקס" וגם סרטי הסטירה המדוברים הם זאנר קולנועי אשר לא היה ממנו מנוס. הקהל שמלווה את הסרטים הללו מורכב מחתך רחב של אנשים ממדינות שונות ובעלי תרבויות שונות שלכולם ישנה שפה משותפת ישירה עם החומרים השונים המוצגים בסרטים.גם הסרטים מצידם משתמשים בשפה ועוסקים בחומרים נכונים עבור יצירת מכנה משותף רחב מספיק בכדי להגיע לכמה שיותר פלחים (קהל).הסרטים אותם אני חוקר עוסקים בפולקלור המקומי שלנו על משמעויותיו הרחבות ,בדיוק כמו סרטי הבורקס אותם אלה שוחט חוקרת במאמרה.זאנר סרטי הבורקס הם סרטים סטריאוטיפים שמייצגים את המזרחיים בצורה מעוותת (בא לידי ביטוי גם בסרטים המדוברים),אך גם לאשכנזים למוסדותיהם ,ולתרבות שלהם.(הסרט "מבצע סבתא" מלא בביקורת אולי לגלוג ובוז לבירוקרטיה ולתקנונים של הקיבוץ).זאנר זה נעזר בסטראוטיפיזציה וייתכן כי גרם לביסוסו והעמקתו, -הרומני התחמן ,המזרחי העצבני ,הקיבוצניק החזק מפקד ביחידת המסתערבים ,האשכנזי החכם אך גם התמים חסר עמוד שידרה וכו' .

מאמר:אדוארד סעיד : (1978) -יוצא נגד המושג "אוריינטליזם". הוא רואה זאת כהמשגת המזרח מנקודת מבט הגמונית מערבית ,על ידי ציון הייחוד במזרח נעשית הבדלה בינו (המזרח) לבין המערב ,האוריינט מסייע להגדרת המערב בתור ניגודו בדימוי ,ברעיון,באישיות ובחוויה.

האדם המערבי הופך את המזרח לאובייקט מחקרי ומנסה להסבירו בצורה אינטלקטואלית דרך עיניו המערביות ,תוך שימוש במערכת דימויים מערבית גרידא. המושג אוריינט הומצא על ידי המערב ,האוריינטליזם כסגנון מערבי למשול באוריינט ,להעבירו ארגון מחדש ולקנות סמכות עליו.

סעיד חושש מחוסר דיוק ועיוות המציאות ,נובעים בעיקר מהדוגמטיזם ומהמבט הכללי על האוריינט.על מנת להתמודד עם זאת ,מתבונן סעיד דרך שלושה היבטים עיקריים של המציאות שייתכן ומציגים מוצא מהקושי : ההבחנה בין ידע טהור לידע פוליטי -ההבחנה בין בעלי ידע ספרותי ההומניסטים לבין בעלי ידע על מדינות העולם ומצבן הנוכחי ,אלו יהיו אנשים בעלי יכולות מדיניות.

השאלה המתודולוגית סעיד רואה בניסוח נקודת המוצא הראשית של כל חיבור במדעי הרוח כחשוב מאוד .לאחר מכן הבין כי אין נקודת מוצא נתונה , אלא ישנו תיחום .סעיד מתקשה להגדיר היכן אזורו המקומי של האוריינט ,האם הכוונה לארצות המזרח הרחוק אשר מקבצות יחדיו  תרבויות ועמים שונים ומגוונים ,ארצות ערב ,או שמא ארצות אפריקה .מבחינה אישית סעיד מתוודה כי הוא עצמו מוסלמי ולכן מתמקד בהווייתו האוריינטלית המוסלמית ,מעורבותו האישית חרצה את כיוונו ואת נקודת הפתיחה ממנה תצא המתודולוגיה .סעיד רואה בתקופה הפוסט מודרנית כיום ,תקופה בה אנשים ועמים מכווצים לתוך סטריאוטיפ על מנת שיוכלו להידחס לתוך משבצת שידור .התקשורת המערבית אינה יוצרת הזדהות עם האוריינט ,אלא מדגישה את שונותו על פני המערב ומציגה את בחירת לאורח חיים נכון ותקין כלומר מערבי.

דייר (1997) מנסה במאמרו לבחון את המצב הנדון דרך עיניו כלומר דרך עיניו של איש לבן ,מערבי. דייר נובר בגזעו של הלבן ,את הניטרליות של צבע עורו הוא מבטל בעזרת ההזרה ,כך מנסה דייר לפרק את סמכותו הבלתי ניתנת לערעור של הלבן .ההזרה מבקרת את כל המובן מאליו ומבקשת לפתוח נקודת מבט חדשה לנושא מוכר ,בעזרת ההזרה תיחשף לראשונה נקודת חולשתו של האדם החזק ,הלבן. דבריו של דייר מיוחסים לאימפריאליזם ,דחף האדם הלבן להפרחת השממה וישובה. הוא מציג את המערבון כזאנר המציג רצון ונקודת מבט תרבותית ,האדם הלבן מעוניין לכבוש את הטבע ולנצל את משאביו , האינדיאני כ"אחר" מעוניין לחיות בתוך הטבע העזרת המערבון מנצי האדם הלבן את ריבונותו וכמובן מצדיק את מאבקו כנגד האינדיאנים המוצגים כפראים.

ההיברידיות:

הומי .ק.באבא (1994),הושפע ישירות מעבודתו של סעיד ומנסה לפתור את הבעיה אשר הועלתה על ידו , לעומתו , מציע באבא שיטה שונה במבטו על האוריינטליזם הוא מאמין כי לא ניתן לתאר מציאות פוסט קולוניאלית על ידי הפרדת השולטים למוכפפים. הרי כפי שהמוכפפים למדו ממנהגי השולטים כך בדיוק למדו השליטים את מנהגיהם של המוכפפים ,כלומר גם אנשי המערב מאמצים חלקים בתרבות המזרח ,ההשפעה בזמן הקולוניות היא דו סטרית ,שני הכיוונים הושפעו והשפיעו בד בבד.

על פי הומי באבא יש מצב של שוויון ודו שיח בין תרבויות .באבא מתייחס לייצוג,הסטריאוטיפ כסוג של פנטזיה מעורבת בתשוקה ופחד מהשונה לטענתו הייצוג הסטריאוטיפי הוא זן של ארגון ידע פטישיסטי .הפטישיזם לקוח מתרבויות פרמיטיביות ,אשר נטו להעניק כוחות מאגיים לעצמים. באבא קורא את מערכת היחסים בין מזרח למערב בעזרת הפטישיזם .באבא מציג הסתכלות חדשה על המצב כוחם של השולט והנשלט מתואר במאמר דרך המושג "היברידיות", .מצבזה מעניק כוח וחולשה הן לשולט והן לנשלט שניהם במצב לא מוגדר במאת האחוזים,כך התוקפן יהפוך נינוח , האחר ממילא לא אמור להיות דומה לו.

 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:
 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת עורכת דין דנה תדמור

מאת: עורכת דין דנה תדמורשמלות כלה ובגדי חתן07/12/101269 צפיות
כל אחת רוצה לחגוג את חגיגות הנישואין בדרך שלה, הרי היא מלכה ליום אחד..(לפחות). כל אחד רוצה להיראות "מיליון דולר" וכדי שזה יקרה, יש לתת לשמלת כלה את הטון הקובע כדי ששמלת החלומות תהפוך

מאת: עורכת דין דנה תדמורעיצוב אופנה 17/08/102646 צפיות
מכירת בגדים ומציאת בגדים יכולים להיות חוויה מהנה או עונש שאתם רק מחכים שיגמר. אם אתם מהאנשים שיודעים מה הם רוצים ולא מעוניינים לבזבז זמן יקר ולהקדיש התרוצצויות מיותרות' אך עם זאת לא מעוניינים להתפשר על מחיר הגעתם למקום הנכון. שפע מותגים ,שפע מידות וצבעים והכל נגיש, מהיר ומגיע עד הבית.

מאת: עורכת דין דנה תדמורפרופילי חברות28/12/095964 צפיות
המבנה הארגוני של פרטנר הוא מבנה היררכי ישנו את המנכ"ל ומתחתם יושבים חמישה סמנכ"לים , שיווק ,טכנולוגיות, כספים, שירות לקוחות ורכש. תחת כל סמנכ"ל ישנם מספר מנהלי אגפים שתחתם יש מספר מנהלי מחלקות .מתחת לכל מנהל מחלקה יש עובדים שכפופים לו .

מאת: עורכת דין דנה תדמורשיווק ואסטרטגיה24/06/0914537 צפיות
להלן ניתוח ענף הסלולר המקומי ע"פ מודל 5 הכוחות של התחרות של פורטר, תוך התבוננות על הסביבה השיווקית הקרובה של פרטנר בהשוואה למתחרותיה. עוצמות התחרות בענף- רקע על פרטנר- "פרטנר תקשורת בע"מ" היא חברת טלפוניה סלולרית, המפעילה במ”י רשת תקשורת תחת המותג אורנג. החברה שמעסיקה בארץ כ3,500 עובדים וששווייה מוערך במ815,351,000 ₪ , נותנת שירות ל2.626 מיליון מנויים, כשמתוכם 219 אלף בעלי מכשיר דור 3. פרטנר החלה את פעילותה בארץ ב99 תחת המותג הבינ"ל אורנג, שהיה אז בבעלות האצ'יסון ומפואה, שהחזיקה גם בחלק ממניות

מאת: עורכת דין דנה תדמורבריאות ורפואה כללי26/04/091525 צפיות
סוף אפריל שנת 2009 – העולם מתעורר אל מגיפה חדשה המאיימת להתפשט מזרחה ממקסיקו שבמרכז אמריקה אל עבר העולם כולו, העולם שוב מתגייס למען חיסול מגיפה אשר מזכירה לכולנו עד כמה קטלני ובוגדני יכול להיות הטבע. מגיפות רבות הכו את האנושות לאורך השנים והביאו לנזקים כבדים מאוד בחיי אדם ורכוש אוכלוסיות שלמות נכחדו עכב אותם נגיפים קטלניים. העולם כיום מפחד פחד מוות מנגיפים המסוגלים להתפרץ באיזור ולהדביק איזורים שלמים אשר עלולים להפוך במהרה אל איזורים מוכי אסון.

מאת: עורכת דין דנה תדמורהשמה12/04/091378 צפיות
החלום הכי גדול שלי זה לעבוד בשוק ה תקשורת להיות מוקף בכל הסלבס ולהיות מעורב בכל עולם ה ברנז'ה . זה בטח חיים ממש ממש זוהרים ומרווחים שם מלא כסף כמו למשל היחצן רני רהב שמזמינים אותו לכל ההשקות ולכל האירועים הכי מפוארים וכל ערב יש לו מסיבה אחרת והוא מתלבש בכל המותגים שהוא מקבל בהנחה כמובן. או שאולי אני אהיה מה אנשי תקשורת כמו רביב דרוקר ואראיין את כל המי ומי וכולם ירצו להיות בתוכנית שלי כי אם לא קיבלת כתבה אצל דרוקר אתה לא קיים.

מאת: עורכת דין דנה תדמורתקשורת06/04/091653 צפיות
עפ"י מאמרו של איניס התרבות המצרית, בתקופת המונרכיה, השתמשה באבן כאמצעי התקשורת הנפוץ. הכתיבה על האבן הייתה קשה ואופיינה בצורה ישירה או מעגלית של הקו, מלבניות ומיקום זקוף. כאשר הירוגליפים פוסלו על אבן הן עוצבו בזהירות ודמו לתמונות דקורטיביות. עם המהפכה הדמוקרטית צורת התקשורת עברה מהאבן לאמצעי כתיבה קל ונייד יותר- הפפירוס.

מאמרים נוספים בנושא מדעי המדינה

מאת: אדיר בנימינימדעי המדינה17/11/1316782 צפיות
הרצון העיקש להשיג את התוכנית המושלמת מביא להשארת המצב הקיים, שהוא בדרך כלל פחות טוב מן הרע במיעוטו או הטוב במירבו.

מאת: דורון עמיתמדעי המדינה17/09/128232 צפיות
כול כך הרבה דם נשפך על מדינת ישראל והקיום שלה, מדוע שפוליטיקאים לא יפנימו ויעשו מהלך גורף אמיתי לאיחוד העם ושינוי המגמה?

מאת: פורטל אינדקס עסקיםמדעי המדינה06/02/127896 צפיות
ומה עם פסיכומטרי? בחינת הפסיכומטרי היא מדרגה גדולה בדרך לתואר הראשון אבל זה לא בלתי אפשרי, הציון בבחינה יחד עם ציוני הבגרות יחושבו לקרת לימודי התואר. ממוצע ציונים טוב ואתם על הגל, אם לא הלך לכם כל כך טוב זה קורה, רבים מנסים שוב בפעם הבאה תהיו מוכנים יותר.

מאת: אבי בכרמדעי המדינה11/06/1111263 צפיות
מהו תהליך קבלת החלטות? תיאור פשטני של תהליך קבלת החלטות יהיה להגדירו כבחירה בין אלטרנטיבות. הכושר לקבל החלטות בכלל, והחלטות נכונות בפרט, הוא תכונה חשובה למנהלים, למפקדים ולמנהיגים בכל הדרגות ,הרמות והתפקידים כמו גם לאנשים פרטיים. לאורך השנים פותחו מודלים לקבלת החלטות על מנת לסייע למנהל לקבל החלטה רציונאלית, הנשענת על איסוף וארגון מידע, בדיקת חלופות והערכת תוצאותיהן האפשריות.

מאת: עמית שטיינהרטמדעי המדינה20/05/109097 צפיות
מאמר זה עוסק בהשפעת האינטרנט על ארגוני המודיעין וקשרי הגומלין שבין ארגוני הביון לקברניט המדיני. המאמר בוחן האם חל שינוי מהותי בדפוסי האיסוף של המודיעין (בארגוני ביון חוץ שאינם צבאיים) בעשור האחרון ובהתאמה לכך האם ניתן לשפר את מערכת הבקרה והפיקוח של הקברניט המדיני על ארגוני המודיעין?

מאת: Efratמדעי המדינה01/02/109594 צפיות
המונח דמוקרטיה מסמל את המושג שלטון העם. הדמוקרטיה הינה שיטת ממשל המקובלת כיום על ידי רוב במדינות בעולם המודרני. העקרון החשוב ביותר בשיטת ממשל זו הוא הבחירה של מנהיג באמצעות הצבעה של כלל האזרחים במדינה. התהליך בא לידי ביטוי בבחירה של מועמד אחד מתוך מספר מועמדים מובילים, כאשר לאחר ההצבעה, הרוב קובע מיהו המנצח. הבוחרים שווים בינם לבין עצמם ואינם מופלים על סמך פרמטרים כגון: מין, דת, צבע עור, השכלה או גיל. השיטה המקובלת כיום הינה השיטה של דמוקרטיה ייצוגית, באמצעות שיטה זו הרשויות מתחלקות לשתיים: הרשו

מאת: Efratמדעי המדינה20/01/1010417 צפיות
דמוקרטיה ליברלית היא צורת ממשל, המבוססת על דמוקרטיה ייצוגית בה היכולת של הנבחרים להפעיל את כוחם הפוליטי כפופה לשלטון החוק במטרה להגן על זכויות האזרח. עקרונות השיטה מקיימים בה הן אחריות אנכית (Vertical Accountability) של השלטון לבוחרים והן אחריות אופקית Horizontal) Accountability) של השלטון למוסדות המאזנים (נויברגר 2004, 211). החוקה היא תולדה של "רגע קונסטיטוציוני" בו ניתן ביטוי להסכמה לאומית רחבה אשר מייצרת "הסדר" ממשלי ארוך ימים שאינו תלוי בזהות האנשים המאיישים אותו

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica