חפש מאמרים:
שלום אורח
21.09.2020
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

מחלה בעקבות מקצועית

מאת: work-accident-lawדיני עבודה19/09/2010713 צפיות שתף בטוויטר |   שתף בפייסבוק

לפי חוק הביטוח הלאומי הגדרת תאונת עבודהכוללת שני גורמים עיקרים:התאונה צריכה לקרות במסגרת שעותעבודת הנפגעוהשני הוא קשר נסיבתי בין התאונה לתנאים של הנפגע בעת עבודתו.

תאונות העבודה הן גםמחלות מקצוע שהן מחלות שהנפגע חלה בהןבשל תנאי עבודתו.

כיצד ניתן להגדירמחלת מקצוע?

הגדרת מחלת מקצוע היא מחלהשנוצרה אצל הנפגע  עקב חשיפה ארוכה ונשניתלתנאים הרסניים בתחוםביולוגי, כימי, פיזיקאלי  וכו'. ישנהרשימה שלמחלות הנכללות בהגדרה זועל ידי ביטוח לאומי. אם המחלה לא נכללתברשימההנפגע לא יקבל  פיצוי עבור מחלתו. בנוסף לקיומה שלהמחלה ברשימהישלהוכיח שקיים קשר נסיבתי ביןתנאי העבודה והמחלה. אםהעובד אינו זכאילפיצויהוא יכול להגיש תביעה בבית הדין לעבודה תוך שישה חודשיםמיוםדחיית תביעתו.

אילו מחלות נחשבות כמחלות מקצוע?

המחלותהמזכות בפיצוי על ידי ביטוח לאומי הןסרטן עור, ירידה בשמיעה,שיתוק של העצבים  וכו'הנגרמות בשלגורמים כמו רעש מכונות, הפעלת מכשורועוד. מחלות נוספותכמו גחלת , פוליו ועוד נגרמות בשל  חשיפה של העובדאלחומרים ביולוגיים. מחלות כמו  ריאה, הרעלות שונות וכו' יכולות להיגרםבגלל חשיפה של הנפגע אל  | חומרים כימייםמסוכנים.

כיצדמקבלים דמי פגיעה?

כדי לקבל פיצויים מביטוח לאומי בשלמחלת מקצוע,העובד צריך להוכיחשקייםקשר ישירבין המחלה לתנאי העבודה.למשל: רעש מכונותחזק שגרם לולירידת שמיעה או צפצופים באוזן, חומר כימי שהוביל   למחלתעור, אבק צמחישגרם לאלרגיה ועוד. עובד   אשר חלה צריך לדווח על המחלה למפקח העבודההאזורי ליד עבודתו   ולרופא המחוזי של משרד הבריאות.  המפקח צריך לחקוראת העובד ואת מעבידו ויתר העובדים במקום. לאחר החקירה המפקחכותב דו"ח עםפירוט של הוראותכיצדניתן למנועהישנות של מקרים כאלה בעתיד.

עובד שחושששמחלתונובעת עקב תנאי עבודתו,צריך לפנות מיידית אל רופאתעסוקתי של קופת החולים בה הואחבר. אם הרופא מגיע למסקנה שאכן המחלההיא תוצאה של מקום העבודה, העובד פונהאל המוסד לביטוח לאומילהגשת תביעהלקבלת פיצויים עבור הנזק ועוגמת הנפש שנגרמו לו. אם העובדיוכר כנפגעתאונת עבודה, יקבעו לושיעורי נכות לפי החלטתה של הועדה הרפואית. העובדיכול לערער עלמסקנותהועדה בבית דין האזורי לעבודה.אם העובד מקבלאחוזינכות של 10-19 אחוזים הואיקבל מענק חד פעמי. במקרים בהם הנפגעמוכר כנכה בשיעוריםשל 20% ומעלה,הוא יקבלקצבה חודשית. יש מקרים בהםהעובד מקבל גם הטבות כמו שיקום,גמלה לנכות קשה וכו'.

טיפול רפואי

עובד שמקבל אישורכלוקה במחלת מקצוע זכאילקבל טיפול רפואיללאתשלום. המעביד נותן לנפגעטופס 250 אותו הוא מציגבקופת החולים. עובדעצמאי זכאילקבל טיפול  עם טופס אחרהמסופק לובקופת החולים.  לשם עזרהראשונההעובד יטופל על ידי בית חולים או מד"א. הטיפול הרפואי ללא תשלוםמכסהאת תקופת ההחלמהשל הנפגע,ציוד רפואי, אשפוז, בדיקות תרופות,בדיקות ועוד.

עורך דין

אדם שלקה במחלת מקצוע צריך לפנות בהקדם אל עורך דין מתחום הנזיקיןהבקיא בתחום תאונות העבודה. עורך הדיןינחה וילווה אתהנפגע , יתווה לואסטרטגיה של תביעה,   ינחה אותו לגבי איסוףשלכל הטיפול הרפואי ועוד.עורך דיןמהימן ומנוסה יוביל את העובד לקבלת סכום פיצויים גבוה.

 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

הכל על דיני נזיקין, תאונות עבודה, פיצויים, נכות

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת work-accident-law

מאת: work-accident-lawדיני עבודה29/11/10828 צפיות
תאונות עבודה הם מכלול של תאונות העלולות להתרחש במהלך העבודה. אחת מהתאונות הנחשבות בהגדרה של ביטוח לאומי תאונות עבודה הן תאונות הדרכים. תאונות אלה עלולות לקרות בנסיעה אל העבודה או חזרה, במהלך נסיעות מטעם המעסיק ועוד. אילו פעולות יש לבצע במקרה של תאונת דרכים במהלך העבודה?

מאת: work-accident-lawדיני עבודה28/10/10652 צפיות
כאשר אדם נפגע בתאונה בזמן עבודה ועקב העבודה, או בדרך מביתו למקום העבודה או בדרך חזרה ממקום עבודתו לביתו, תחשב התאונה כתאונת עבודה.

מאת: work-accident-lawתאונות דרכים10/08/10694 צפיות
תקנת הפיצויים לקורבנות תאונות דרכים הוא חוק חברתי שביכולתו לספק הגנה לאנשים רבים מפני פגיעות, נזקי גוף ונפש. בכוונת חקיקתו, ביקש המחוקק להבטיח פיצויי תאונות דרכים לכל נפגעי תאונות דרכים (הולכי רגל, נהגים, נוסעים ואף נפגעי פגע וברח), ללא קשר לשאלת אחריותם בתאונה.

מאמרים נוספים בנושא דיני עבודה

מאת: איתמר כוכבידיני עבודה10/09/2048 צפיות
עובד המפוטר ממקום עבודתו זכאי לשכר של חודש כנגד כל שנת עבודה (אלא אם כן, הוסכם על שיעור גבוה יותר), בעת פיטוריו או בעת היותו מתפטר כדין מפוטר או כמוסכם בהסכם עבודה. תשלומי פיצויים מגלמים בתוכם את רכיב העמלות (בחישוב ממוצע של 12 החודשים האחרונים), ואת רכיבי השכר הקבועים, גם כאלה שלא נכנסים תחת הקטגוריה "שכר בסיס". עם זאת, פיצויים אינם משולמים עבור פרמיות, מענקים, בונוסים, החזרי הוצאות, משכורת 13 ותוספות מותנות. הכלל הבסיסי הינו (למעט במקרה של מתפטר בדין מפוטר), שעובד מפוטר בלבד, זכאי לפיצויי פיט

מאת: רונית בילרדיני עבודה14/03/18532 צפיות
חוק פיצויי פיטורים קובע, כי עובד אשר פוטר ממקום עבודתו לאחר שנת עבודה זכאי לפיצויי פיטורים מהמעביד. כמו כן, קובע החוק, כי בנסיבות מסוימות זכאי עובד לתשלום פיצויי פיטורים אף לאחר התפטרותו מעבודה. (הרעת תנאים, התפטרות לצורך טיפול בילד, מעבר מגורים לצורך עבודתו של בן הזוג ועוד).

מאת: tiloniדיני עבודה07/09/17894 צפיות
לעיתים, כמו בכל משפחה, יכולים להתגלע ויכוחים וחילוקי דעות, אולי אפילו להיאמר מילים קשות אך במקום העבודה, בניגוד למקרים דומים בתוך המשפחה הקרובה או לחברים הקרובים, עלול הצד השני לראות בדברים אלו כהוצאת לשון הרע בעבודה ולתבוע את אומרם בבית המשפט תחת חוק ""איסור לשון הרע התשכ"ה- 1965"

מאת: שירה אלהדיני עבודה20/12/16818 צפיות
במסגרת עבודתו, זכאי העובד לזכויות שונות, כגון חופשה שנתית, דמי הבראה, גמול שעות נוספות ועוד.

מאת: איתמר כוכבידיני עבודה01/08/161792 צפיות
אישור מרופא תעסוקתי המורה כי אין העובד מסוגל לחזור לעבודתו הקודמת, או מצב הזהה לה, וזאת בשל תפקוד לקוי של אחד מאברי הגוף. עובד הסובל מבעיות בריאותיות ומציג מסמכים מרופא מומחה, המציין את הלקות בכושר עבודתו ומגבלותיו הרפואיות בעבודתו. עובד הסובל ממגבלה בריאותית ומבצע עבודה אשר אינה מתאימה ליכולותיו הרפואיות עקב מצב בריאותי לקוי.

מאת: איתמר כוכבידיני עבודה02/06/162400 צפיות
החובה לשלם שכר בחגים לעובדים, עולה מתוקף צו ההרחבה להסכם המסגרת במגזר העסקי. בהתאם לכך, עובד חודשי ועובד שכר (בתנאים הרשומים להלן) זכאים לשכר רגיל, אף בימים אשר לא עבדו בהם בשל היותם ימי מנוחה בחגים.

מאת: אבי דוידידיני עבודה23/05/162518 צפיות
בקצרה על הרעת תנאים בעבודה לאלו המחליטים להתפטר ולאלו המחליטים להישאר במקום העבודה.

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica