חפש מאמרים:
שלום אורח
02.04.2020
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

הטרדה מינית?

הטרדה מינית

למרבה הצער, תקיפות והטרדות מיניות הינן מנת חלקן של נשים רבות בכל רובדי האוכלוסייה, ללא הבדל דת, מעמד כלכלי, שיוך משפחתי וכיוצ"ב.

מצער עוד יותר, כי קורבנות רבים שנחשפו לתקיפה והטרדה מינית נמנעים מלהתלונן על כך עקב סיבות מסיבות שונות, כאשר הנפוצות מביניהן הן הפחד והקושי הנפשי להתמודד עם התוקף ו/או המטריד ועם הקשיים ולעיתים גם מסע הפחד והאיומים שיכול להפעיל על הקורבן.

אלימות מינית היא תופעה חברתית הקיימת בכל חברה לרבות מדינת ישראל. בכל שנה, אלפי נשים פונות למרכזי סיוע לנפגעות תקיפה מינית לעזרה לאחר תקיפה.

מהי תקיפה ו/או הטרדה מינית ?

תקיפה מינית היא כל התנהגות ו/או מעשה מיני הנכפה על אישה, גבר או ילד ללא הסכמתם, בין אם באמצעות אלימות המתבטאת במין, ולא דחף מיני בלתי נשלט.

בדר"כ תקיפה מינית מתבצעת ע"י אלימות מצד התוקף כלפי החלש ממנו, כאשר מרבית קרבנות האלימות המינית הן נשים.

המונח "תקיפה מינית" הנו כולל ומתייחס לכל עבירות המין וכל פעולה מינית שנעשתה ללא הסכמה חופשית של שני הצדדים לדוגמא: אונס, ניסיון לאונס, מעשה סדום, אונס קבוצתי, אונס מתמשך, גילוי עריות, מעשה מגונה והטרדה מינית.

הטרדה מינית הנה אקט בעל אופי מיני שבו אחד הצדדים אינו מסכים לו, כגון חיזורים מיניים בלתי רצויים, בקשות לחסדי מין וכל התנהגות מילולית או פיזית בעלת אופי מיני.

בניסיון להילחם בתופעה נחקק חוק למניעת הטרדה מינית תשנ"ח 1998 שמטרתו לאסור הטרדה מינית כדי להגן על כבודו של אדם, על חירותו ועל פרטיותו, וכדי לקדם שוויון בין המינים.

סעיף 3 לחוק מגדיר מהי הטרדה מינית וקובע כדלקמן:

(1)       סחיטה באיומים, כמשמעותה בסעיף 428 לחוק העונשין, כאשר המעשה שהאדם נדרש לעשותו הוא בעל אופי מיני;

(2)       מעשים מגונים כמשמעותם בסעיפים 348 ו-349 לחוק העונשין;

(3)        הצעות חוזרות בעלות אופי מיני, המופנות לאדם אשר הראה למטריד כי אינו מעונין בהצעות האמורות;

(4)        התייחסויות חוזרות המופנות לאדם, המתמקדות? במיניותו, כאשר אותו אדם הראה למטריד כי אינו מעונין בהתייחסויות האמורות;

(5)        התייחסות מבזה או משפילה המופנית לאדם ביחס למינו או למיניותו, לרבות נטייתו המינית;

 
(6)        הצעות או התייחסויות כאמור בפסקאות (3) או (4), המופנות למי מהמנויים בפסקאות המשנה (א) עד (ו), בנסיבות המפורטות בפסקאות משנה אלה, גם אם המוטרד לא הראה למטריד כי אינו מעונין בהצעות או בהתייחסויות האמורות:

(תיקון מס

(א)   לקטין או לחסר ישע – תוך ניצול יחסי מרות, תלות, חינוך או טיפול, ואם טרם מלאו לקטין 15 שנים – גם בלא ניצול יחסים כאמור, ובלבד שהמטריד אינו קטין;

(ב)   למטופל, במסגרת טיפול נפשי או רפואי – תוך ניצול תלות של המטופל במטפל;

(ג)    לעובד במסגרת יחסי עבודה, ולאדם בשירות במסגרת שירות – תוך ניצול מרות ביחסי עבודה או בשירות;

 
(ד)   לתלמיד בכיתה י"ב, י"ג או י"ג, שאינו קטין, תוך ניצול יחסי מרות בלימודים;

(תיקון מ

(ה)   לתלמיד או לסטודנט, הלומד במוסד המקנה השכלה עיונית או מקצועית לבוגרים (בחוק זה – מוסד להשכלה לבוגרים), תוך ניצול יחסי מרות בלימודים;

 
(ו)    למשתקם כהגדרתו בחוק זכויות לאנשים עם מוגבלות המועסקים כמשתקמים (הוראת שעה), התשס"ז-2007, במסגרת תעסוקה – תוך ניצול יחסי מרות בתעסוקה או ניצול תלות.

(ב)  התנכלות היא פגיעה מכל סוג שהוא שמקורה בהטרדה מינית, או בתלונה או בתביעה, שהוגשו על הטרדה מינית.

סעיף 5 לחוק קובע את העונשים בגין כל אחד מסוגי ההטרדות המיניות המפורטות בסעיף 3 לחוק כאשר העונשים נעים בין מאסר של שנתיים עד ארבע שנים.

מאחר והטרדה מינית הנה עוולה אזרחית, הרי שניתן לתבוע פיצויי בגינן מכח פקודת הנזיקין [נוסח חדש].

כך, עפ"י סעיף 6(ב) לחוק, בית המשפט רשאי לפסוק פיצוי כספי של עד 50,000 ₪ ללא הוכחת נזק כשהם צמודים למדד המחירים לצרכן ועומדים לנכון לאוגוסט 2009 ע"ס של כ- 66,000 ₪.

פיצוי כספי זה ללא הוכחת נזק מטרתו לפצות את הקורבן על עגמת הנפש שנגרמה לו כאשר העדר הצורך להוכיח נזק אמור לעודד את הקורבן להתלונן  ולהגיש תביעה, מחד גיסא, כאשר מאידך גיסא, הפיצוי הכספי יפגע בכיסו של המטריד ואולי אף יביאו להימנע מלבצע את המעשים.

סעיף 7 לחוק קובע את תקופת ההתיישנות לעניין תביעה בגין הטרדה מינית ומעמיד את התקופה על שלוש שנים בלבד, כך, שקורבן של הטרדה מינית חייב ולמהר ולהגיש את תביעתו מוקדם ככל האפשר על מנת להימנע מטענת התיישנות כנגדו.

עוד קובע החוק כי מעביד חייב לנקוט באמצעים סבירים כדי למנוע הטרדות מיניות, כאשר מעביד המעסיק יותר מ- 25 עובדים חייב גם לקבוע תקנון שבו יובאו עיקרי הוראות החוק בדבר הטרדה מינית והתנכלות במסגרת יחסי העבודה. מעביד שלא ימלא חובה זו, יהיה אחראי לעוולה אזרחית לפי סעיף 6 או לעוולה אזרחית בשל פגיעה כאמור בסעיף 7 לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה.

הסמכות המשפטית לדון במקרה של הטרדה מינית ו/או התנכלות מצד מעביד לעובד, או עובד לעובד במסגרת יחסי העבודה תהיה סמכות ייחודית לבית הדין לעבודה.

מאמר זה נערך ע"י עו"ד אלי מור. המידע המשפטי המוגש, מהווה מידע כללי בלבד. השימוש במידע אינו מהווה תחליף לקבלת חוות דעת ו/או יעוץ ו/או ייעוץ משפטי. העורך אינו אחראי בצורה כלשהי, ישירה או עקיפה לתוצאות הנובעות משימוש הקוראים במידע משפטי זה. מידע נוסף בעניין ניתן לקבל באתר האינטרנט  www.mb-law.co.il וכן בטל' 03-6955644

 תגיות המאמר: הטרדה מינית


 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

 

משרד מור, בוקר ושות', מונה עו"ד דיני עבודה, ע"ד דיני משפחה, עו"ד גירושין, עו"ד הוצאה לפועל, עו"ד נדל"ן.

התקשר עכשיו: 03-6955644 וקבע פגישת ייעוץ ראשונה בלא תשלום.

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת עו"ד יניב בוקר - עו"ד דיני עבודה - עו"ד גירושין

המאמר הנ"ל עוסק קיצור זמן הפינוי של שוכר באמצעות הוצאה לפועל ל-20 יום בלבד

הכיצד לגבות מזונות באמצעות הוצאה לפועל?

בעקבות החודש החדש ניתנת לבעלים של דירה האפשרות לפנות לבית המשפט (באופן מהיר- מיידי) ולדרוש פינוי של שוכר המפר את תנאי השכירות

המאמר הנ"ל עוסק בהגדרת ידועים בציבור וההשלכות בגינו!!!

המאמר הנ"ל עוסק בסוגיות הכרוכות בהליך גירושין של בני זוג.

המאמר הנ"ל מביא בפניך את החשיבות ברישום הערת אזהרה בעת רכישת דירתך.

המאמר הנ"ל עוסק במספר פטורים הניתנים למוכר דירה.

מאמרים נוספים בנושא חוק ומשפט - כללי

מאת: רוי ורלחוק ומשפט - כללי25/03/2055 צפיות
נדל"ן יכול לספק לך אפשרות השקעה נהדרת. ישנם דברים רבים שיש לקחת בחשבון לפני שרוכשים נכס להשקעה. המידע הבא יעזור לכם למצוא הצלחה.

בית המשפט העליון מחק בימים אלו עתירה שהגיש ח"כ אביגדור ליברמן נגד הרבנות הראשית

מאת: בנימין קלינגרחוק ומשפט - כללי14/09/19493 צפיות
הסוגיה משפטית בעניין צו הריסה 1. האם מהנדס הוועדה המקומית לתכנון ולבניה (להלן: מהנדס הוועדה המקומית) רשאי להאציל את הסמכות הנתונה לו בסעיף 221 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965 (להלן: חוק התכנון והבניה או החוק) לחתום על צווי הריסה מינהליים? הרקע לבקשה והחלטות הערכאות הקודמות 2. ביום 13.11.2017, ניתן צו הריסה מינהלי לגבי בנייה ללא היתר של תקרות בטון ובריכת שחייה בדירת הדופלקס של המשיב בתל-אביב. צו ההריסה המינהלי (להלן: הצו) הוצא מכוח סעיף 221 לחוק התכנון והבני

מאת: אברהם פכטרחוק ומשפט - כללי21/03/19302 צפיות
שרת המשפטים שקד מציגה תכנית מהפכנית לבניית בית-משפט העליון, ביטול הוועדה למינוי שופטים ושימוע בכנסת בנוסח ארה"ב. אם אכן יבוא שינוי – בג"צ יכול להאשים את עצמו כי פסיקותיו וחוסר האיזון תוך התערבות בנושאים לא שפיטים, הם תוצר הביקורת.

מאת: רוני הכהןחוק ומשפט - כללי05/03/19410 צפיות
הגשה של עתירה ללא כל טעות מצריכה בקיאות בענייני משפט אלה

מאת: רוי ורלחוק ומשפט - כללי25/01/19434 צפיות
פגיעה אישית היא עניין רציני ואתה לא צריך לקחת את זה בקלות. ללא קשר לתוצאה של המקרה, לקחת מישהו למשימה על רשלנות שלהם הוא יותר מוצדק. להלן המאמר שלהלן יעזור לך עם כל ענייני הפגיעה האישית שלך.

מאת: עידן שלומןחוק ומשפט - כללי19/01/191232 צפיות
כולנו מנהלים את מרוץ החיים שלנו ודואגים להכין ביטוח כזה או אחר לצרות עתידיות שנקווה שלא יפקדו אותנו לעולם. הביטוחים הללו מבטיחים תשלומים כאלו ואחרים שנזכה להם בעתיד ישירות לכיס שלנו, או לטובת טיפולים שלנו או גרוע מכך יועברו ישירות לשארים שלנו במקרה של מוות.

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica