חפש מאמרים:
שלום אורח
02.04.2020
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

פינוי שוכר באמצעות הוצאה לפועל ל-20 יום בלבד- קיצור זמן הפינוי בעקבות שינוי חקיקה

פינוי מושכר/שוכר בהוצל"פ בתוך כ- 20 יום

חדשות טובות לבעלי הנכסים המשכירים את נכסיהם בשכירות בלתי מוגנת מגיעה בדמותו של תיקון לחוק ההוצל"פ אשר הביא לקיצור בהליך פינוי המושכר בהוצל"פ בצורה דרמטית ומשמעותית.

הקיצור הנו מפרק זמן של כ- 90 יום שהיה נדרש עד לתיקון להשלמת פינוי מיום פתיחת תיק ההוצל"פ, לפרק זמן של כ- 30 ימים בלבד מיום פתיחת תיק ההוצל"פ וכ- 20 ימים בלבד ממועד המצאת האזהרה לשוכר (החייב בתיק ההוצל"פ).

תיקון זה התבקש מזה זמן רב וביתר שאת, מאז תוקן פרק טז'4 לתקנות סדר הדין האזרחי תשמ"ד 1984, אשר קיצר את פרק הזמן הדרוש לקבלת פסק דין לפינוי מושכר לתקופה של כ- 60 יום בלבד.

כך, בעוד ההליך בבית המשפט השלום בפינוי המושכר התקצר משמעותית, כאמור, גרם הליך ההוצל"פ לפינוי המושכר לעיכוב משמעותי נוסף בפינוי של כ- 90 ימים ארוכים ומורטי עצבים נוספים.

התוצאה הייתה כי על מנת להגיע למצב של פינוי השוכר מהמושכר באופן פיזי, באמצעות לשכת ההוצל"פ, היה נדרש לעיתים פרק זמן של כ- 6 חודשים.

לא עוד !

בסופו של דבר, המחוקק הבין כי מלאכתו לא הושלמה רק בעצם תיקון פרק טז'4 לתקסד"א, בכל הקשור לפינוי המושכר בערכאה המשפטית, וכי עליו להשלים את התיקון בנושא פינוי מושכר גם במסגרת חוק ההוצל"פ.

כך, במסגרת התיקון לחוק ההוצל"פ תשמ"ד 1984 (תיקון מס' 36 תשע"ב - 2012) הורה המחוקק, כי לאחר שהומצאה לשוכר (החייב בתיק ההוצל"פ) אזהרה, קרי, דרישת פינוי מטעם לשכת ההוצל"פ הנוקבת במועד הפינוי בטרם ינקטו כנגדו הליכים, קרי, פרק זמן של 20 ימים, ניתן יהיה להיכנס למושכר ולפנות את המושכר בתוך 14 ימים מתום התקופה הנקובה באזהרה.

כלומר, לאחר חלוף 20 ימי האזהרה, יהיה למשכיר חלון הזדמנויות של 14 יום במהלכם יוכל לפנות המושכר מכל אדם וחפץ השייך לשוכר.

כך, בעצם ניתן לפנות את השוכר כבר לאחר 20 יום ממועד מסירת האזהרה. אם נוסיף את הימים הדרושים לצורך הנפקת מסמך האזהרה והמצאתו למשרד ב"כ המשכיר, פרק זמן של כ- 10 ימים, יהיה ניתן בפועל לפנות את השוכר לאחר כ- 30 ימים ממועד פתיחת תיק ההוצל"פ ולאחר כ- 20 ימים בלבד ממועד מסירת האזהרה !

רשם ההוצל"פ יהיה רשאי להאריך את תקופת הפינוי גם לאחר חלוף חלון ההזדמנויות של 14 הימים וזאת בתקופות נוספות שלא יעלו על 14 ימים כל אחת. בגין כל הארכת תקופת הפינוי, יהיה צורך לבצע המצאה נוספות לשוכר של הודעת הפינוי.

אין ספק כי תיקון זה, אשר מקצר את תקופת פינוי המושכר בהוצל"פ בכשני שליש מתקופת פינוי המושכר שהיה דרוש עד כה במסגרת הליכי ההוצל"פ, הנו משמעותי מאוד הן בכדאיות של השוכר להפר את הסכם השכירות ולהחזיק במושכר שלא כדין והן כלכלית, מאחר והמשמעות של קיצור זמן פינוי המושכר הנה בהכרח צמצום הנזק הכספי למשכיר בצורה ניכרת.

כאמור, יתרון נוסף טמון בהרתעה שיוצר התיקון לחוק לשוכר הסורר שאינו מפנה את המושכר, כאשר השוכר מבין כי פרק הזמן בו אשר היה ניתן לפנותו עד כה מהמושכר קוצר לכשליש וכעת, ספק אם קיימת מבחינתו כדאיות בכניסה להליכים משפטיים של פינוי מושכר כאשר כיום ניתן לפנותו בשליש מהזמן שהיה ניתן לבצע זאת עד התיקון.

יחד עם זאת, לגבי אותם שוכרים שלא מפנים את המושכר מחוסר אמצעים כספיים ואי יכולת לשלם את דמי השכירות, הרי שהח"מ סבור כי לגביהם לא יחול שינוי בכל הקשור לשיקולי הכדאיות, שכן, שוכרים אלה ינצלו כל פרק זמן שינתן להם בטרם יפונו מאחר ואין להם מה להפסיד, אולם למשכיר כעת עומדת האפשרות לפנותם בפרק זמן קצר הרבה יותר.


מה לגבי הנזק הכספי שנגרם למשכיר בתקופה זו ?


אין חולק כי ככל שפרק הזמן עד למתן פסק דין המורה על פינוי המושכר ופינויו בפועל חולף, גודל הנזק הכספי למשכיר, וביתר שאת, כאשר אין בידיו בטוחות טובות כמו שטר חוב עם ערבים, וערבים לחוזה השכירות עצמו. לפיכך, הדרך לרפא פגיעה זו, היא להקדים ולהגיש תביעה כספית כנגד השוכרים ו/או הערבים, אם ישנם, וזאת כבר במקביל לתביעת הפינוי ו/או לפעול כנגדם במסגרת הליכי ההוצל"פ על מנת לגבות את חוב דמי השכירות וכן יתר הנזקים שהשוכר גרם למושכר.


מאחר ובמועד הגשת התביעה הכספית וכל עוד טרם פונה המושכר, טרם גובש הנזק הסופי של המשכיר, שכן המושכר טרם פונה וטרם ידוע למשכיר מה מצב המושכר, לפיכך, בידי המשכיר להגיש לבית המשפט במסגרת תביעתו הכספית, בקשה לפיצול סעדים לפיה הוא יוכל לתקן את תביעתו ו/או להמשיך ולתבוע את כל הנזקים הכספיים שנגרמו לו, עד תומם, לאחר שיהיה בידו לכמת את הנזק שנגרם לו.
מה צריך לעשות כאשר השוכר מפר את הסכם השכירות ?


רבים מבין המשכירים אשר למרבה הצער נחשפים לשוכר בעייתי שמפסיק לשלם להם, "נופלים בפח" פעם נוספת כאשר הם מאמינים ו/או רוצים להאמין להבטחות השוכר כי התשלום יוסדר וכי הוא יתקן את דרכיו וכיוצ"ב, אלא, שהבטחות אלה ברובם המוחלט של המקרים מופרות ובכך מוצא עצמו המשכיר מאבד זמן יקר בתהליך פינוי הדירה.

המסקנה המתבקשת היא, כי במקרה בו השוכר מפסיק לשלם ו/או מפר את חוזה השכירות באופן המביא לביטולו, יש להקדים ולפעול לפינויו בדרך משפטית, או במילים אחרות, יש להגיש תביעה לפינוי מושכר על מנת לשריין מועד לדיון בבית המשפט ולנקוט בהליכי הוצל"פ ככל שידרש, כאשר כיום, ניתן להשלים את ההליכים ולקבל את המושכר חזרה בפרק זמן קצר מאוד.


מאמר זה נערך ע"י עו"ד אלי מור (מלול) המתמחה בתביעות משפטיות והליכי הוצל"פ בנושא פינוי מושכר / שוכר. המידע המשפטי המוגש, מהווה מידע כללי בלבד. השימוש במידע אינו מהווה תחליף לקבלת חוות דעת ו/או יעוץ ו/או ייעוץ משפטי. משרד עו"ד מור, בוקר ושות' אינו אחראי בצורה כלשהי, ישירה או עקיפה לתוצאות הנובעות משימוש הקוראים במידע משפטי זה. מידע נוסף בעניין ניתן לקבל באתר www.mb-law.co.il

 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

 

משרד מור, בוקר ושות', מונה עו"ד דיני עבודה, ע"ד דיני משפחה, עו"ד גירושין, עו"ד הוצאה לפועל, עו"ד נדל"ן.

התקשר עכשיו: 03-6955644 וקבע פגישת ייעוץ ראשונה בלא תשלום.

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת עו"ד יניב בוקר - עו"ד דיני עבודה - עו"ד גירושין

הכיצד לגבות מזונות באמצעות הוצאה לפועל?

בעקבות החודש החדש ניתנת לבעלים של דירה האפשרות לפנות לבית המשפט (באופן מהיר- מיידי) ולדרוש פינוי של שוכר המפר את תנאי השכירות

מה הוא המושג הטרדה מינית? ומה הן ההשלכות בגינו!!!

המאמר הנ"ל עוסק בהגדרת ידועים בציבור וההשלכות בגינו!!!

המאמר הנ"ל עוסק בסוגיות הכרוכות בהליך גירושין של בני זוג.

המאמר הנ"ל מביא בפניך את החשיבות ברישום הערת אזהרה בעת רכישת דירתך.

המאמר הנ"ל עוסק במספר פטורים הניתנים למוכר דירה.

מאמרים נוספים בנושא נדל"ן ומקרקעין

מאת: דניאל מלמדנדל"ן ומקרקעין16/02/20202 צפיות
מרבית תושבי מדינת ישראל רוכשים דירות למטרת מגורים. לכן חשוב שיהיה לכם עורך דין צמוד מקצועי ושמבין את התחום. עו״ד עמית ורד מתמחה בנדל"ן ומקרקעין.

מאת: עידן שלומןנדל"ן ומקרקעין23/11/19362 צפיות
כל קבלן שיפוצים יודע שענף הבניה איננו פשוט והתחרות גבוהה על כל פרויקט, בעיקר כיום שיש אתרים המדרגים בעלי מקצוע שונים, אפליקציות שמאפשרות העברת הפניות עבודה למנויים משלמים ובכלל סף הכניסה איננו גבוה וכל מי שקנה ארגז כלים וצבע דירה לקרוב משפחה יכול להתהדר בתואר קבלן שיפוצים.

מאת: yoni romנדל"ן ומקרקעין04/08/19577 צפיות
התחום המשפטי בכלל - והתחום המשפטי בנושאי משפחה בפרט - הוא מרתק ומעניין, אך במידה ואינכם מבינים בו לעומק רצוי מאוד לשכור את שירותיו של עורך דין מנוסה ומקצועי.

מאת: בנימין קלינגרנדל"ן ומקרקעין13/04/18722 צפיות
היתר בנייה הוא רישיון לעשות שינוי /בניה בנכס, שניתן בהתאם לחוק התכנון והבנייה, ובהתאם לזכויות הבנייה שנקבעו בתכנית הבנייה.אם אתם רוצים לעשות שינוי בבית/ בדירה שכרוך בשינוי שדורש היתר בנייה – לדוגמה, אתם רוצים לבנות על הגג, אזי אתם צריכים לפנות לוועדה המקומית לתכנון ובנייה (לרוב פונים עם תוכנית שמאושרת על ידי אדריכל) ואז מחכים לאישורה. האישור ניתן בהסתמך על החוק, על הבקשה הספציפית, ועל האזור בכלל (לרבות התחשבות במתנגדים). היתר הבנייה הוא מסמך פורמלי שאליו מצורפים תכניות המבנה ורשימת דרישות.

מאת: orya peryנדל"ן ומקרקעין22/01/18602 צפיות
תל אביב הינה העיר המבוקשת ביותר בארץ לרכישת או שכירות נדל"ן. אם הסטודנטים שמעוניינים ללמוד ולעבוד בעיר המרכזית ביותר בארץ, או זוגות צעירים שמעוניינים לגור בעיר בגלל הקרבה למקום עבודתם. גם משקיעים בנדל"ן מעוניינים למצוא דירות ישנות שתכנית תמ"א 38 חלה עליהן. מי שמוצא עסקה מסוג זה, יצא מורווח, היות ומדובר על עסקה שתהיה שווה בעשרות אחוזים יותר, כאשר מדובר על פינוי בינוי והערך של הדירה יהיה שווה הרבה יותר, כשהיא חדשה לחלוטין וגדולה הרבה ממה שהייתה בעת רכישתה לפני הבנייה.

מאת: בנימין קלינגרנדל"ן ומקרקעין18/12/161052 צפיות
האם כאשר לא ניתן להרשיע אדם בביצוע עבודות בנייה ללא היתר בשל התיישנות, ניתן להרשיעו בעבירה נמשכת של שימוש בנכס שנבנה ללא היתר? ביהמ"ש לעניינים מקומיים משיב על כך בשלילה. כנגד קטן שושנה ויוסף (להלן: "הנאשמים") הוגש כתב אישום המייחס להם עבירות של ביצוע עבודות ושימוש במקרקעין ללא היתר כדין ביחס למבנים מסוימים. כתב האישום הוגש לביהמ"ש לעניינים מקומיים בחולון, ונדון בפני השופטת ריבי צוק.

מאת: בנימין קלינגרנדל"ן ומקרקעין22/11/16781 צפיות
יש לכם מסעדה קטנה, מכבסה, מספרה, מכון קעקועים ופירסינג, אטליז או חדר כושר? אתם צפויים לקבל הקלות ברישוי פתיחת העסק. במסגרת רפורמה של האוצר בחוק ההסדרים תבוטל חובת אישור כבאות האש לסוגי עסק מסויימים והיא תוחלף בהתחייבות עצמית. לידי ynet הגיעה רשימת 120 סוגי העסקים שיהיו פטורים מהאישור המדובר בדרך לרישיון העסק.

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica