חפש מאמרים:
שלום אורח
19.01.2022
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

אתיקה של עיתונאות, מה מותר לפרסם ומה אסור?

מאת: דנה דגןאתיקה05/01/20092175 צפיות שתף בטוויטר |   שתף בפייסבוק

דילמה א) ידיעות ניתן לסווג לשני סוגים: ידיעות שיש בהן "עניין ציבורי" - פרסום שבידיעתו יש משום תועלת לציבור, אם לשם גיבוש דעתו בעניינים ציבוריים ואם לשם שיפור אורחות חייו. במקרה של "עניין ציבורי" הזכות לפרטיות האדם תיסוג לטובת זכותו של הציבור לדעת (סגל, 1996).

ידיעות שיש בהן "עניין לציבור"- כל נושא שיש בו כדי לעניין אדם, ולו גם מטעמי סקרנות ויצר הרכילות גרידא (סגל, 1996).

במקרה דנן, הבאת הידיעה לפרסום תהיה מתוך שיקול של עניין ציבורי -זאת מאחר שראש העיר, דוד חן, חשוד בביטול דוחות חנייה לטובת מקורביו, כלומר פעל משיקולים שאינם רלוונטיים. 

לפי סעיף 8 בתקנון האתיקה, הקובע, כי לא יפרסמו עיתון ועיתונאי ללא הסכמתו של אדם דבר הנוגע לפרטיותו או לשמו הטוב והעלול לפגוע בו, אלא אם קיים עניין ציבורי בפרסום ובמידה הראויה.

לראש העיר יש אחריות ציבוריות ומתוקף תפקידו כדמות ציבור, חייב לפעול בהגינות וביושר לטובת כלל הציבור אשר אותם הוא מייצג, מכך שלציבור ישנה זכות לדעת אם ראש העיר לא מבצע את תפקידו כראוי ולא שומר על האינטרסים של כלל האנשים במידה שווה. אך מנגד דבריה של המזכירה נחמה כץ על הרומן של חברת המועצה עם ראש העיר בעודם נשואים, הוא בחזקת עניין לציבור. זוהי רכילות זולה שאין זו ענינו של הציבור ופרסום ידיעה שכזו עלול לפגוע קשות, לא רק בראש העיר ובמשפחתו אלא גם בחברת המועצה ומשפחתה ולהוות נזק בלתי הפיך. בנוסף לכך ידיעה זו היא בחזקת שמועה בלבד, ועל כן ניתן לטעון שאם הכתבה תתפרסם יניב יעבור על חוקי האתיקה ע"פ סעיף 8.   

דילמה ב') לפי סעיף 16 א' לתקנון האתיקה - שימוש לרעה - "עיתונאי לא יעשה שימוש לרעה בכוחו לפרסם". 

כתבת המקומון, צילה, יצרה קשר עם ראש מחלקת החנייה של העירייה כדי להשיג עוד מידע ובתמורה לכך הבטיחה לגמול לו, במידה ויגיש מועמדות לבחירות, ע"י סדרת כתבות מחמיאות שתפרסם עליו לקראת הבחירות. צילה משתמשת בכוחה ומבטיחה פרסום (סוג של שוחד\תשלום) תמורת מידע. דבר זה פסול כיוון שעשוי לקרות מצב שבו ראש מחלקת החנייה יסלף את העובדות, או יספר עלילות שווא רק כדי לזכות בכתבה המיוחלת.

דילמה ג') שימוש באמצעים פסולים: סעיף 20 בתקנון האתיקה קובע כי, אין להשתמש באמצעים פסולים לשם השגת מידע. צילה נכנסה לחדרו של ירושלמי במרמה, שיכפלה מפתח לחדרו ופלשה אליו כשלא היה בחדרו ולא ידע על כך, חיטטה במסמכיו ומצאה מידע המאשש את החשדות כנגד ראש העיר. דוד חן עושה איפה ואיפה בקרב התושבים ונוגד את האינטרס הציבורי, ע"פ שיקולים לא מקצועיים, אך אם זאת מעשיה של צילה הם עברה פלילית של פריצה. אין זה אתי וחוקי לעבור על החוק כדי לגלות מידע נוסף, למרות היותו מפליל, (גם למשטרה נדרש צו משופט על מנת לבצע חיפוש שכזה).

דילמה ד') ע"פ סעיף 11 לתקנון האתיקה, אין לפרסם פרטים על חולים סופנים ללא הסכמה מפורשת של בני משפחתם, אלא אם קיים עניין ציבורי. במקרה דנן סיפר דוד מגן, על מחלתו הקשה שעבר ראש העיר, ידיעה שלפי דברי מקרובו לא פורסמה ונשמרה בסוד. במקרה זה אין לפרסם דבר על המחלה ללא הסכמתו של ראש העיר שכן ייתכן שניסה להסתיר זאת מפאת צנעת הפרט או דאגתם של בני משפחתו. למרות היותו דמות ציבורית, יש לכבד אותו ולשמור על פרטיותו, משום שפרסום המידע עלול לפגוע בו ובמשפחתו. בנוסף ניתן לומר שאם בכל זאת, יוחלט לפרסם את ההודעה על מחלתו יש לעמוד בסעיף 5 א', לתקנון האתיקה, משמע לא יפרסם העיתונאי ביודעין או ברשלנות דבר שאינו אמת, אינו מדויק מטעה או מסלף. ועליו לבדוק ביסודיות עם גורמים מוסמכים ומהימנים את ההודעה על מחלתו.

דילמה ה') ע"פ סעיף 10 א' לתקנון האוסר להתייחס ולפרט את פרטיהם של קטינים מתחת לגיל 14 ללא אישור. תהיה כאן פגיעה בקטין אם יציינו בכתבה את שמו של בן ראש העיר ואף מייחסים לו עברות פליליות לכאורה של איומים וכל זאת בהיותו בן 13 בלבד וללא הסכמת הוריו ואי שימוש במידה הראויה בפרסום זה.

ע"פ גביזון (1997), בכל מקרה של פרסום, חשוב להראות את האינטרס הציבורי הקיים בפרסום ומצדיק את הפגיעה בפרטיות. על העיתונות להימנע מהגישה הצדקנית שרואה בכל דבר עניין ציבורי.

גביזון( 1997),במאמרה דנה על פגיעה מפרסום, כשפרסום פוגע בצנעת הפרט יש לבדוק האם יש לכך הצדקה,  לא כל מה שהציבור ישמח לדעת הוא משהו שדווקא חייבים לפרסם. זכות הציבור לדעת רק מה שעלול לפגוע בו או שנחוץ לו לעשיית שיפוטים שהוא מחויב או רשאי לעשות. בעוד שכתב המקומון, יניב תחכמון חקר את המקרה, הוא קיבל ידיעה שראש העיר מנהל רומן בעודו נשוי. ע"פ סעיף 8 בתקנון האתיקה, לא יפרסמו עיתון ועיתונאי ללא הסכמתו של אדם דבר הנוגע לפרטיותו או לשמו הטוב והעלול לפגוע בו, אלא אם קיים עניין ציבורי. בהתאם לסעיף זה ובהתאם לדבריה של גביזון (1997), אין לעיתונאי שום סיבה מוצדקת לפרסם בכתבה את הידיעה הזאת משום שידיעה זו קשורה לחייו הפרטיים של ראש העיר, אין היא עניינה של הציבור ופרסומה תפגע בשמו הטוב ואף "בחפים מפשע" רבים אחרים כגון אותה חברת מועצה נואפת וכן משפחתה ומשפחתו של ראש העיר שעלולים להיפגע בצורה קשה ביותר על פריט רכילות נטו, אין זה עניין ציבורי, מה קורה בין סדיניו של ישות ציבורית, שכן אין זה פוגע בתפקידו כראש העיר.

שאלה ב

פטרסון ווילקינס (1994),מסבירים למה לעיתונאי כל כך קשה לשמור על אמינות אבסולוטית, ומרחיבים על הגורמים השונים המפריעים להם במסירת דיוק המידע. העיתונאות מחויבת לאמת, אך אמת היא אינדיבידואלית ויכולה להתפרש למגוון פירושים ומשמעיות שונות, חברתיות וגיאוגרפיות. על כן מציעים הם, ארבע דרכי פעולה לעיתונאי שיאפשרו לו להגיע לאובייקטיביות,לדיוק, לאמינות ולאיזון :

 Accuracy(דיוק):שימוש בעובדות ובמילים הנכונות, בקונטקסט הנכון, על מנת שלא תיווצר הטעיה.שימוש בהתייחסות מדויקת, ללא זליגה לתחומים שלא קשורים לנושא, ומודעת לנקודת המוצא של העיתונאי, בהתייחסותו לנושאים אחרים, כדי שיוכל לשקפם בצורה המדויקת ביותר. בכתבתנו ישנם אי דיוקים רבים וזליגה לנושאים שאינם רלוונטיים לנושאי הכתבה. חלק מעיקרון זה בא לידי ביטוי בכך שאין הסתמכות על עובדות אלא על מספר אמירות של אישיים בעלי אינטרסים, שכבר היו נגד ראש העיר. דוגמא לכך היא בדברי חברת האופוזיציה, אשר סיפרה סיפורים עסיסיים על חייו והתנהלותו. בנוסף נקודת המוצא של העיתונאי, יניב אשר, מוסחת מבעוד מועד עקב קשרי משפחה- אביו פוטר בגלל מעילה ויניב יכול להטעות את הדברים בשל נקמה.

Dignity(כבוד): העיתונאי צריך להתייחס בכבוד המרבי לנושא הכתבה, ולאנשים המתפרסמים בכתבה, כל זאת לאור תפקידו - איסוף מידע והבאתו לידיעת הציבור. בכתבה ישנן התייחסויות בעייתיות: תחילה דבריה של המזכירה, נחמה, על הרומן של ראש העיר. הדבר פוגע בכבודם ולא רלוונטי לאיסוף החומר עבור הכתבה. בנוסף פרסום הידיעה על מחלתו הקשה של ראש העיר, ללא אישוריו, פוגע בפרטיותו וכבודו של ראש העיר. 

 Sufficiency (בדיקה מספקת): בתהליך כתיבת הכתבה, על העיתונאי לבדוק כל פיסת מידע לפרטי פרטים. בנוסף עליו לבדוק את שני צידי המתרס של הסיפור ולאמתם. בכתבתנו קיימת התייחסות למקורביו של ראש העיר וגם למתנגדיו, חברי האופוזיציה, אך בסיפור בעל אופי פלילי שכזה אשר עלול להכפיש פועלו של אדם יש מקום להביא את התייחסותו של ראש העיר לטענות אלו, מה שלא מוזכר בכתבה.

Equity (הגינות\צדק): לכל נושא קיימות מספר השקפות וישנן דרכים להסתכל עליו: על העיתונאי לשקף בכתבה את כל נקודות הראיה השונות וכל האופציות האפשריות. בכתבה זו יניב הוא בעל אינטרסים קודמים (אביו פוטר מתפקידו בתור פקח חנייה), ולכן לא ראשי בכלל להשתתף בתחקירו כעיתונאי זאת מאחר שספק אם יפרסם את כל צידי המתרס של הסיפור\כתבה. דבריה של צילה אשר מצטטת את גדי ירושלמי, ראש מחלקת החנייה בעירייה, בעיתיים, שכן בשל הסכם בינה לבינו אין היא מייצגת את מגוון הדעות שכן היא משוחדת לגביו. לכן ניתן להניח שלא תמסור את כל האמת בנוגע לדבריו. כאשר באים לפרסם כתבה שכזו חסרים השקפות וצדדים נוספים לסיפור, כגון דבריו של ראש העיר שלא היה שותף לכתבה, משפחתו או אנשים מטעמו. ההתייחסות היא מגמתית, כגון ציטוט איומיי בנו הקטין על העיתונאים דבר שמלכתחילה אסור ע"פ תקנון האתיקה (סעיף  10 א').

שאלה ג

ע"פ אברמסון (Abramson,1990),העיתונות הוא אוסף של תנים. עיתונאי שמריח סיפור טוב יעשה הכול על מנת להשיגו ולסקרו, מבלי להתחשב בזולת ובפרטיותו,גם אם המשמעות היא לדרוך על אנשים חפים מפשע ולפגוע בהם או בשמם הטוב. התן הרע: עיתונאי שלא רואה בעיניו את האובייקטיביות והאמת אלא רק את רווחו האישי , לדוגמא- פרסום של העיתונאי יניב על הרומן של ראש העיר, ציטוט של סגן הגזבר אורי שטען כי ראש העיר הוא חסר אחריות, ציטוטו של דוד, מקרובו של ראש העיר, על מחלתו הקשה (יש כאן תן רע מצד אחד בשל פירוט על מחלתו והטיפולים, אך מצד שני זהו תחום אפור בשל העובדה שראש העיר לא תיפקד עקב טיפולים שעבר, מה שמעיד על חוסר תיפקדו במקרה), העיתונאית צילה אשר יצרה קשר עם ראש מחלקת החנייה בעיר והבטיחה לו שוחד על מנת לקבל ממנו חומר על הפרשה, ובנוסף לכך פרצה למשרד לשם השגת עובדות. תיאור והצגת בנו של ראש העיר למרות היותו קטין והתייחסות לשיחת הטלפון שיזם לבדו. התן הטוב:חשיפת האמת גם אם היא פוגעת, אך למטרה טובה ורלוונטית לציבור, לדוגמא- שוקי שדה אשר עשה עבודת שטח במטרה להתחקות אחר "התנהגות החנייה" של המזוכים מהדוחות. השטח האפור:אלה הם מקרים גבוליים עבורם יצרה העיתונות סטנדרט חדש לבדיקת מועמד ציבורי. לדוגמא- אילו, צילה הייתה מבקשת מאדם העובד במשרד, להעביר לידה את המסמכים (גם אם בעילום שם) במקום לגנוב אותם, מקרה זה היה נחשב לתחום אפור,שכן המסמכים הוצאו ללא רשות וע"י גורם פנימי המעורב בפרשה.

שאלה ד

 בכדי שצוות העיתונאים ישלים את התחקיר היינו ממליצים מספר תיקונים:

1. הבאת תגובתו של ראש העיר בהתייחסו לכל פרטי הכתבה, גם אם יטען בה שאינו מעוניין להגיב לנושא זה או אחר. כך ניתן יהיה לומר שהוא מודע לכל האשמות המופנות כלפיו ויוכל להתגונן מהם ובכך הציבור יוכל לשפוט אותו בעצמו.

2.בדיקת נתונים שפורסמו על ידי הצלבת מספר מקורות ויצירת חיתוכים והקבלות על מנת להתקרב ככל האפשר לאמת.

3. עקב הנחיות תקנון האתיקה העיתונאית, נשמיט מן הכתבה את מקרה הבגידה, את ההתייחסות לקטין, את פרטי מחלתו וטיפוליו של ראש העיר ובמקום זאת נרשום "בשל סיבות אישיות" ואת המידע שהושג תוך כדי עבירה פלילית (המסמכים של צילה).

4. הצגת מסמכים שהושגו שלא כדין ע"י מקורות פנימיים שיופיעו בעילום שם ובכך הבאת האמת (עובדות).  

5. פרסום הפרשה ללא רשימת שמו של ראש העיר ועירו ללא חשדות מספקים.

אם כן לסיכום, ישנם כללים וחוקים אתיים. תהליך קבלת ההחלטות אצל עיתונאי הוא לא דבר קל. ההתנגשות בין חוקי האתיקה, לבין חשיפת מחדל\סקופ תקשורתי היא יומיומית וישנם היבטים שלגביהם צריכה להיות מדתיות וצורה ראויה שיגרמו למינימום פגיעה אפשרית, ללא פגיעה בתפקידו העיקרי של העיתונאי בחשיפת האמת בפני הציבור.היינו ממליצים לעיתונאים בכתבתנו שישימו דגש עיקרי על עניין הבאת האמת האובייקטיבית ביותר, המדויקת, המהווה "עניין ציבורי" ולא "עניין לציבור", ובנוסף דגש על עיקרון תום הלב ושמירת הפרטיות.

 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:
 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת דנה דגן

מאת: דנה דגןביקורות מוצרים08/03/111056 צפיות
השוק הישראלי לנורות מגלגל 100 מיליון שקלים בשנה ואף יותר, מדובר בשוק מכובד ומתפתח תודות להשמת דגש על עניין איכות הסביבה, ועמידה בתקנים משתנים שנקבעים על ידי משרד איכות הסביבה הישראלי ותקנים בין- לאומיים. יכולת העמידה בתקנים נבדקת במעבדה, כאשר החישוב נעשה בתנאים אופטימליים ונלקח בחשבון שחלק מהנורות נפגעות באורך החיים שלהן עקב הדלקה וכיבוי.

מאת: דנה דגןביטוח בריאות07/06/1013109 צפיות
העולם הגדול מלא בביטוחי בריאות מסוגים שונים, חלקם טובים, חלקם טובים פחות חלקם אפילו מצוינים. אבל אם אתה ישראלי שעבר לגור בחו"ל יש רק ביטוח רפואי אחד שהוא המושלם בשבילך –ולא בשביל אף אחד אחר. DavidShield הוא הביטוח הרפואי לישראלים בחו"ל, היחיד בעולם שתוכנן ועוצב להיות הפיתרון הטוב ביותר כביטוח בריאות לישראלים הגרים בחו"ל. הביטוח שמעניק לך יתרונות ששום ביטוח בעולם לא יוכל לתת לך ולא משנה באיזה מחיר. לדבר בשפה שלך, לאפשר לך לבקר בארץ בלי חשש, לענות לך בכל שעה, להבין אותך באמת ומעל לכל להעניק לך

מאת: דנה דגןצרכנות10/03/101110 צפיות
אתר המכירה תותי הינו אתר המתמחה במכירת מוצרי איכות לתינוקות, החל מביגוד בסיסי לילד, דרך צעצועים איכותיים ובטיחותיים ועד לעגלות יוקרה. לכבוד חג הפסח הממשמש ובא עלינו לטובה מציעה תותי במושב מגוון עשיר של מבצעים ומתנות, אותם כל פעוט ישמח לקבל. רק אצל תותי תוכלו למצוא שפע של מתנות, עגלות תינוקות, בגדי תינוקות ומוצרי תינוקות אותם תוכלו למצוא בחנות הבית שלנו במושב רשפון, או לחילופין לרכוש אונליין באתר והמוצרים יגיעו אליכם הביתה.

מאת: דנה דגןטיולים משפחתיים12/10/091584 צפיות
טיסה בשמי הארץ מתאימה לכל הגילאים, לכל אירוע ואפילו אין צורך באירוע מיוחד לשם כך, אפשר סתם לטוס בשמי הארץ בשביל החוויה. אז פעם הבאה במקום להזמין טיסות ללונדון פשוט הזמינו טיסות בשמי הארץ

מאת: דנה דגןמחשבים ניידים22/04/091840 צפיות
מחשב נייד הוא דבר שימושי לכל אדם, אנו יכולים בעזרתו לעבוד גם מחוץ למשרד, לגלוש באינטרנט בזמן שיעור לא מעניין במיוחד או סתם לראות סרטים בנסיעה וכך להעסיק את הילדים במושב האחורי. רוב האנשים רוצים מחשב נייד אך לא רובם יודעים כיצד לבחור אותו, יש חברות רבות הפועלות בשוק וכן יש מגוון רחב מאוד של מחשבים ניידים אז כיצד ניתן לדעת איך לבחור?

מאת: דנה דגןאתיקה11/02/093145 צפיות
בסעיפי המקרה שלפנינו עולות דילמות בנוגע לנכונות פרסום הממצאים, כפי שניתן לראותם ולנמקם על פי תקנון האתיקה העיתונאית. הדילמה הראשונה נוגעת לפסקה הראשונה בעבודה. בפסקה זאת מדובר על עיתונאי שחדר לביה"ס במסווה והציץ לתיקים אישיים של תלמידים בבית הספר ובהם מצא פרטים שעלולים להיות קשורים לרצח. אם נשפוט על כף המאזניים, אז לפי סעיף 4 ב בתקנון האומר שלא יימנע עיתונאי מלפרסם מידע שקיים עניין ציבורי בפרסומו, כמובן שבתור עורך יש להוציא את המידע לאור. אולם, ישנם מספר סעיפים בתקנון האתיקה אשר מצביעים אחרת.

מאת: דנה דגןדיני חוזים08/02/092224 צפיות
לטענת התובעים כי מוקנת להם זכות כללית לביטול עסקה ככל הנראה על פי סעיף 32 לחוק הגנת הצרכן- לגבי טענת זאת מנמקת השופטת " ביטול המכר מותנה בכך שנעשה לגבי נכס שנמכר "מעשה או מחדל שיש בו משום הטעיה או ניצול מצוקה כאמור בחוק זה, והם מהותיים בנסיבות העניין...". התובעים לא הראה כי נעשה כלפיהם הטעייה או ניצול של מצוקה." עוד מוסיפה השופטת וטוענת כי "זו הייתה בחירתם החופשית של התובעים..." ובכך מדגישה את אחריות הבלעדית של התובעים בביצוע ההזמנה.

מאמרים נוספים בנושא אתיקה

מאת: אריה פולקאתיקה24/08/154313 צפיות
עסקים ונותני שירותים צריכים לעשות הכל על מנת לשמור על דיסקרטיות במהלך העבודה השוטפת מול לקוחות. דיסקרטיות היא ערך עליון ובמגזר העסקי היא יכולה לבוא לידי ביטוי בדרכים רבות. דיסקרטיות שומרת על האינטרס של הלקוח, מונעת ממנו עגמת נפש ומגנה על העסק מפני הגשת תביעה משפטית. בנוסף, בעידן המודרני יש חשיבות יתרה להקפדה על דיסקרטיות וזאת על מנת למנוע זליגת מידע לאתרי אינטרנט.

מאת: נטלי הרוש אתיקה07/10/142367 צפיות
מה המשמעות של בדיקת פוליגרף? את מי זה משמש? ומה כדאי לדעת בנושא...

מאת: ronyotאתיקה06/05/132648 צפיות
מערכת מנדף היא מערכת של סינון העשן, הפיח, האדים, הריח וכל הקיים באוויר בעת הבישול האינטנסיבי המתרחש במטבח תעשייתי. מטבח תעשייתי הוא מטבח המופקד על הכנת מזון בכמויות גדולות כגון מטבחים של בתי אבות, פנימיות, מסעדות, בתי מלון וכדומה. ניקוי ארובות מתבצע בעזרת טכנאים מוסמכים של חברה אשר מתקינה מנדפים ועל פי רוב מלווה גם את בית העסק (המטבח התעשייתי), במשך השנים הבאות בתחזוקה השוטפת של המנדפים. טכנאי בקי במנדף אותו הוא מנקה ולכן הוא יודע את המיקום של כל התעלות הקיימות בארובות.

מאת: משה יוריאתיקה16/01/1314684 צפיות
מאז ומעולם גמרתי אומר להקים עסק עצמאי בענף האדריכלות. מפאת זאת, הלכתי ללמוד ולקחתי הלוואה להקמת חנות. עם זאת, חיש קל הגעתי למסקנה שע"מ להצליח בתחום המדובר, יש הכרח לגבש אסטרטגיה ולארגן את הכספים אפקטיבית. בלי ספק, אין זה פשוט לעסוק בתחום זה, אך זה אפשרי לנצח. קיימות דרכים שונות שמטרתן להסביר כיצד להתפתח.

מאת: משה יוריאתיקה08/11/128397 צפיות
משחר ילדותי חלמתי על ליל כלולות מהודר ומרהיב. רציתי לעטות שמלה עם מחוך ותכננתי לשכור מתחם אירועים פרחוני וירוק. ודאי שחלפו שנים ורצונותיי הוחלפו באחרים פעם או פעמיים, אבל תמיד היה ברור שהערב שלי יהא יחודי! כצפוי, קיימים הרבה מאוד נשים וגברים שמתכננים לקיים ליל חתונה יוקרתי שילהיב את החוגגים, אבל איך עושים זאת? התשובה פשוטה - פונים למתכנן אירועים שמסוגל לגרום לזה לקרות.

מאת: מורן אופיראתיקה24/10/128412 צפיות
כשמדובר באירוע בר מצווה, חגיגת יום-הולדת או כל דבר שמערב ילדים, חשוב לוודא שיהיה בידור לאורך כל האירוע. ילדים עשויים להשתעמם בקלות ובמהירות, לכן מאוד חשוב לארגן אטרקציות ייחודיות שיאפשרו לאורחים לרקוד, לשחק ולהנות. זו רשימה חלקית של כמה אטרקציות שהאורחים יאהבו:

מאת: מורן אופיראתיקה23/10/128372 צפיות
ודאי שמתם לב שלאחרונה חלו תמורות חיוביות בתחום האירועים בארץ. בעוד שעד לא מזמן ניתן היה להסתפק במסיבה צנועה, אז היום כולם מנסים להשקיע במסיבה קצת יותר מאמץ. בשביל מה להסתפק בחטיפים מהסופר, מוסיקה באיכות גרועה ומשחקי חברה נדושים, אם אפשר לערוך אירוע יותר מתוחכם? עם מוזיקה בלייב, לוקיישן שנועד למסיבות וכמובן אטרקציות רציניות עבור האורחים?

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica