חפש מאמרים:
שלום אורח
24.04.2024
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

פרשת וישב - חיוב הלימוד מתלמידי חכמים

מאת: ברסלב מאירדת ומדינה09/12/20125452 צפיות שתף בטוויטר |   שתף בפייסבוק

לכבוד...

אחדשה"ט!

בעזהי"ת אכתוב לך כמה פנינים על פי דעת רבי נחמן מברסלב על פרשת השבוע.

שימוש תלמיד חכם

וזהו (בראשית לז-א) "וישב יעקב בארץ מגורי אביו".

כי אמרו חז"ל (ברכות דף ז:) גדולה שימושה של תורה, יותר מלימודה, ויש לשמש ת"ח ורבו, ללמוד הימנו אורחות חיים נצחיים, וכבר אמרו חז"ל (סוכה כא:) ע"פ (תהלים א-ג) ועליה לא יבול, שאפילו שיחת חולין של ת"ח צריכה לימוד. ק"ו דברי השקפה, ודברי תורה, וכל היהדות, מוסר ויראת שמים ועבודת ה'.

ואוי לו למי שאינו משמש תלמידי חכמים, וכמ"ש חז"ל (ברכות מז:) שאפילו קרא ושנה ולא שימש תלמידי חכמים- הרי זה עם הארץ.

ואמרו (ירושלמי נזיר פ"ז ה"א) דלא שימש ת"ח-קטלא חייב. ואמרו (סוטה כב.) רשע ערום- זה שקרא ושנה ולא שימש ת"ח. איתמר קרא ושנה ולא שימש ת"ח, ר' אלעזר אומר הרי זה עם הארץ. ר' שמואל בר נחמני אמר הרי זה בור. ר' ינאי אמר הרי זה כותי (ופרש"י [ככותי] ואסור לאכול מפיתו, ולשתות מיינו, דכיון דלא שימש חכמים-אינו מקפיד וכו'), ר' אחא בר יעקב אמר ה"ז מגוש, [פרש"י  מכשף, האוחז את העיניים, וגונב את הלבבות].

ואמרו (אבות דרבי נתן פל"ו) מי שאינו משמש לתלמידי חכמים- אין לו חלק לעולם הבא, ואפילו הי' חכם גדול בתורה, אמרו חז"ל (כתובות קיא.) אע"פ שחכם גדול אתה-אינו דומה לומד תורה מעצמו ללומד תורה מרבו.

והנה כתיב (משלי יג-יא) הון מהבל ימעט, וקובץ על יד ירבה. ואמרו חז"ל (עירובין נד:  / ע"ז יט.) אם עושה אדם תורתו חבילות חבילות-מתמעט, ואם קובץ על יד – ירבה אמר רבא: ידעו רבנן להא מילתא ועברי עלה. ואמרו חז"ל (ויקרא רבא יט, ב) תלולית זו של עפר, מי שטיפש מהו אומר? מי יכול לקצות את זו. מי שפיקח מהו אומר ?  הריני קוצץ שתי משפלות היום, שתי משפלות למחר עד שאני קוצץ את כולה, כך מי שטיפש אומר מי יכול ללמוד את [כל] התורה, נזיקין [ב"ק, ב"מ, ב"ב] שלושים פרקים, מסכת כלים שלושים פרקים. מי שפיקח מהו אומר? הרי שונה שתי הלכות היום, שתי הלכות למחר עד שאני שונה את כל התורה כולה.

אמר רב אמי (משלי כד, ז) ראמות לאויל חכמות, אמר ר' יוחנן לכיכר תלוי באוירו של בית, מי שטיפש אומר מי יכול להוריד את זה. מי שפיקח אומר ולא אחֵר תלאו?! אלא מביא שני קנים ומספקן זה לזה ומורידו. כך מי שטיפש אומר מי יכול ללמוד תורה, יהדות- שבלבו של חכם? מי שפיקח אומר והוא לא מאחר למדה?! ע"ש.

כך הוא ממש בענין שימוש ת"ח, קובץ על יד ירבה, ואוגר בקיץ לחמו, והיום לומד יסוד בעבודת ה', ולמחר לומד ליישר דעתו והשקפותיו ביהדות, וזימנא אחרינא בנושא אחֵר, עד שאוגר אוצרות רבות ועצומו,. אורחות חיים ממש - דטב אינון בעוה"ז ובעוה"ב.

וזה בחינת "וישב יעקב בארץ מגורי אביו", היינו שהיה משמש את אביו הצדיק והתלמיד חכם, עד שאגר בתוכו יסודות ידיעות ואוצרות עצומים. ואורחות חיים  בחי' "וישב יעקב בארץ מגורי אביו", ["מגורי" לשון אגירה, וכנ"ל]. וכל מי שזכה לשמש ת"ח, לבסוף מתחרט על זה שלא זכה לשמש יותר. וקל וחומר למי שאינו משמש תלמיד חכם -כמה יתחרט לעתיד לבא, אפילו בעולם הזה, וק"ו לעולם הבא. ואשרי מי שזוכה לשמש ת"ח, כמה יש לו לשמוח בעולם הזה, וק"ו שידשן מעונג בעוה"ב.

בברכת התורה וכטו"ס ראש מוסדות ברסלב שמעון יוסף הכהן ויזנפלד

פרשת וישב - קובת העלון השבועי שע"י מוסדות ברסלב, ישיבת "נצח מאיר"

"מצוה להוריד להדפיס ולפרסם"

אוהבי התורה, קחו יוזמה להחזיק בהדפסה והפצה של דברי רבינו נחמן מברסלב שמות התורמים יופיעו בעלונים ניתן להקדיש לעילוי נשמה, להצלחה וברכה..,

לפרטים 050-4161022

 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

מוסדות ברסלב מאיר

יהדות בטעם טוב ע"פ דרכי ברסלב !

מוקד התפילות (חינם) בכותל קבר רחל אומן ועוד...

אמירת קדיש יתום לנפטרים (חינם)... ע"י חסידי ברסלב.

050-4161022

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת ברסלב מאיר

מאת: ברסלב מאירבריאות הנפש07/11/171704 צפיות
פדיון נפש - מי צריך לעשות? ומה צריך לעשות? ומי לא ראוי לעשות? דבר טבעי שכל אחד מאיתנו חפץ בחיי חרות הצלחה ומנוחת הנפש, אך מה היא החירות האמיתית ומה היא מנוחת הנפש? פדיון נפש הוא המתקת הדינים כעין רעונן נהיגה כדי להמתיק נקודות רעות של עבירות תנועה... כנסו תבינו.

מאת: ברסלב מאיריהדות15/04/171062 צפיות
שאלה : עמדתי ואתבונן במנהג רבים, וכן רבים האנשים שאחר שגומרים סעודתן ומברכים ברכת המזון ללא כוס.. והרי קי''ל בגמרא (פסחים קה:) שברכת המזון טעונה כוס, וזה חלקת מכבוד הברכה.. וזה החלי בעזר צורי וגואלי...

מאת: ברסלב מאיריהדות31/01/171150 צפיות
תהליך החזרה בתשובה מהו בכלל המושג תשובה? תשובה הוא מלשון לשוב, לחזור בחזרה ... רגע אני שואל לאן בכלל הלכתי כדיי שאני אשוב בתשובה?

מאת: ברסלב מאירדת ומדינה30/12/161661 צפיות
מדוע נקבע חג רק לנס חנוכה, ולא לנס של הניצחון על גוליית? במה שונה נס חנוכה מניסים אחרים שנעשו לעם ישראל? למה דווקא עבורו קבעו חג? על האור שיורד לעולם דווקא בימי החנוכה!! נסים רבים ארעו לעם ישראל בתולדותיו. על חלקם אנו יכולים לקרוא בתנ"ך. בכל זאת, מעניין שעל רוב הניסים לא נקבע שום חג לזכר הנס!!

מאת: ברסלב מאיריהדות11/11/161344 צפיות
ברכות השחר לאישה. אין הרבה שינויים בהלכות ברכות השחר לנשים, רק הברכה שעשני כרצונו, ולנוסח ברכות השחר ספרדי שלא עשני גויה / שפחה... יש מסבירים שמברכת כרצונו כי האישה נבראה כרצונו של השם יתברך, והרי רואים שנשים הם הרבה יותר קרובות בתפילה ובלב מחוברות להשם יתברך יותר מהגברים שהם יותר פרועים לכן הטילו עליהם יותר לימוד התורה חוקים ומצוות שהזמן גרמא - לצמצם את הגבר...

מאת: ברסלב מאיראימון אישי - כללי28/10/162379 צפיות
בראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ... והוא חובה על כל אדם ונברא להתחדש בכל בוקר שזוכה לקום משינתו, כי לא כולם קמים ואם קמים קמים עם העצבות של האתמול במקום השמחה והתקווה של המחר !

מאת: ברסלב מאירבריאות ורפואה כללי25/09/161380 צפיות
ברכת המזון על פי חסידות ברסלב החשיבות הגשמית והרוחנית והתועלת שיש באמירת ברכת המזון על האוכל לטובת בריאות הגוף והנפש. בברכה לרפואה שלימה.

מאמרים נוספים בנושא דת ומדינה

מאת: אמורדת ומדינה20/07/231926 צפיות
בבחירת מתנות לראש השנה, חשוב להתייחס לפריטים הנושאים משמעות ומחזיקים בקשר לנושאים של החג. רעיון מתנה משמעותי לראש השנה הוא חתיכת יודאיקה. זה יכול לכלול פריטים כמו חנוכייה מעוצבת להפליא

מאת: נועם קוריס משרד עורכי דיןדת ומדינה09/02/171947 צפיות
כבוד הבריות בפרשנות הרמ"א / עו"ד נועם קוריס

מאת: ברסלב מאירדת ומדינה30/12/161661 צפיות
מדוע נקבע חג רק לנס חנוכה, ולא לנס של הניצחון על גוליית? במה שונה נס חנוכה מניסים אחרים שנעשו לעם ישראל? למה דווקא עבורו קבעו חג? על האור שיורד לעולם דווקא בימי החנוכה!! נסים רבים ארעו לעם ישראל בתולדותיו. על חלקם אנו יכולים לקרוא בתנ"ך. בכל זאת, מעניין שעל רוב הניסים לא נקבע שום חג לזכר הנס!!

מאת: ברסלב מאירדת ומדינה18/07/162328 צפיות
כמה סכנות יש היום בדרכים, תאונות דרכים, תקלות ברכב, מחסלים, טעויות אנוש כמה נוסעים וכמה לא חוזרים לבית? מה עושים כדי ךהשמר ולהתברך בדרך ולחזרה לשלום ? לחסידי ברסלב יש תפילה ודבר תורה לומר לכם לפני שאתם יוצאים לדרך !

מאת: ברסלב מאירדת ומדינה15/06/162391 צפיות
נר מצוה ותורה אור. וקרמיז לן קרא שבקיום המצוות יש לעשותם בבחי' "בהעלותך", דהיינו באש ובהתלהבות (שקורים ברע"ן בלע"ז), והוא יסוד החסידות ועיקר שבח ומעלת עבודת ה' ועשיית רצונו יתברך, כשהדבר נעשה מתוך שלהבת י"ה וברע"ן, באש ההתלהבות והחשק) הוא יסוד גדול בחסידות ובברסלב בפרט...

מאת: ברסלב מאירדת ומדינה07/06/162019 צפיות
תגידו הכל בסדר אצלכם ? כשיש סדר, וכל דבר יש לו מקום וכל דבר נמצא במקומו – הכל יפה והכל עובד ופועל כראוי. אבל כשאין סדר, כשאין לחפצים מקום מוגדר, ואפילו יש להם מקום, אבל לא שמים אותם על מקומם, (והאי סדר בלאגן בלעז חוגג, והבילבול שולט, ודברים חשובים הולכים לאיבוד, ודברים לא זמינים בעת שצריכים אותם. והסדר – הוא אחד מרזי ההצלחה, כי הסדר הוא - בחינת יישוב הדעת, והיפך הסדר – הוא חגיגת החוסר יישוב הדעת. אז איך זוכים שהכל יהיה בסדר ??

מאת: אבי דוידידת ומדינה16/11/152474 צפיות
כיום, בית המשפט מתייחס למספר גורמים בעל ההחלטה לגבי משמורת ילדים: ראשית, אם הילד הנו בר דעת, שואלים אותו לגבי רצונו הפרטי, כאשר ככל שהילד גדול יותר - כך ניתן משקל רב יותר לרצונו. שנית, בית המשפט מבקש לבדוק את מידת הבגרות הנפשית של הילד, והאם היא תואמת את בני גילו. שלישית, בית המשפט ייטה שלא לשבור את רצונו של הילד, אם הוא הובהר והוסבר במידה המספקת.

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica