חפש מאמרים:
שלום אורח
28.05.2024
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

האורות של הברסלבים אז שגעון או לא ?

מאת: ברסלב מאירדת ומדינה15/06/20162411 צפיות שתף בטוויטר |   שתף בפייסבוק

נר מצוה ותורה אור. וקרמיז לן קרא שבקיום המצוות יש לעשותם בבחי' "בהעלותך", דהיינו באש ובהתלהבות (שקורים ברע"ן בלע"ז), והוא יסוד החסידות ועיקר שבח ומעלת עבודת ה' ועשיית רצונו יתברך, כשהדבר נעשה מתוך שלהבת י"ה וברע"ן, באש ההתלהבות והחשק) הוא יסוד גדול בחסידות ובברסלב בפרט...

התלהבות בס"ד, ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א, יום ו' עש"ק לסדר פרשת בהעלותך

לכבוד... אחדשה"ט! בעזרת השי"ת אכתוב לך משהו הקשור עם פרשת השבוע,

וזהו (במדבר ח-ב) "בהעלותך את הנרות" וכו'.

כי הנרות – הם המצוות שנצטוינו עליהם מאת הבורא ית"ש, לעשות רצונו,

וכמ"ש (משלי ו-כג) כי נר מצוה ותורה אור.

וקרמיז לן קרא שבקיום המצוות יש לעשותם בבחי' "בהעלותך" ,

דהיינו באש ובהתלהבות (שקורים ברע"ן בלע"ז), וכמו שתרגם אונקלוס 'בהעלותך'- באדלקותך. וכן פירש רס"ג בהדליקך. וכ"כ הספורנו וכשתדליק. וכן מוסכם מכל המפרשים, ומשתמע מדבריהם.

ואכן כן הוא עיקר שבח ומעלת עבודת ה' ועשיית רצונו יתברך, כשהדבר נעשה מתוך שלהבת י"ה וברע"ן,

וזה (עשיית המצווה באש ההתלהבות והחשק) הוא יסוד גדול בחסידות, וכמ"ש רבינו הקדוש ז"ל מברסלב :

שההבדל בין עבודת ה' מתוך אש קודש והתלהבות לעבודה סתמית ויבשה,

היא כהבדל בין תבשיל חם לתבשיל קר, שאע"פ שהוא אותו מתכון ואותו אוכל בדיוק, אבל... זה קר, וזה חם!!

והנה אע"פ שעל פי רוב תפילה בהתלהבות (לדוגמא) היא מתוך הרבה תנועות חיצוניות של הגוף, כגון נענוע גדול, ותנועות ידיים והראש וכו',

מ"מ אין זה הכרח להתלהבות, כי יש התלהבות פנימית, שלבו ומוחו בוערים עד לב השמיים להשי"ת,

וכדאיתא בצוואת הריב"ש, שלפעמים יכול האדם להתפלל באהבה ויראה והתלהבות גדול בלי שום תנועה, ויהיה נראה לאדם אחֵר שהוא אומר אותם הדברים בלי שום דביקות.

[אמר המעתיק נ.ב והתלהבות המדוברת היא לא אורות שכידוע בלי בסיס ויסוד ומסוכנים !]

ובאמת עבודה זו היא יותר טובה, והולכת במהירות יותר בדביקות להשי"ת מהתפילה שנראה בחוץ על האברים.

ואין להקליפה אחיזה בזו התפילה, שכולה היא פנימית, ע"כ.

וכמו שסיפר הגה"צ ר' גרשון נכד המגיד מטירוביצה זצוק"ל : (כוכבי אור – אבניה ברזל, שיחות וסיפורים מרבינו ז"ל, אות כד)

שפעם אחת  הוכיח אותו רבינו ז"ל מברסלב על שאינו מתפלל כראוי, ולא הבין, שהרי הוא היה מתפלל תמיד בהתלהבות ובכוחות גדולים,

ואמר לו רבינו ז"ל נישט דאווענען און מיינען אז מ'דאוונט (לא להתפלל, ולחשוב שמתפללים). והיה קשה לו עוד יותר.

ואח"כ לעת ערב הוכרח מאיזה סיבה (ע"ש) להתפלל מנחה סמוך לרבינו נחמן מברסלב ז"ל.

ונתפעל אז מאד מתפילת רבינו ז"ל, והרגיש אז דביקות נפלא, והבין אז שאכן מעולם לא התפלל.

 

וידוע שרבינו ז"ל מברסלב הי' בלמברג ודיבר מארץ ישראל. בא לדביקות גדול ועצום עד כלות הנפש

והרגישו בו שהוא קרוב ליציאת נשמתו (הו"ד בשיש"ק ה-לט).

 

וידוע ומפורסם שכל עבודות ותיקי אנשי שלומינו (אנ"ש דהיינו חיסיד ברסלב) היו מתוך דביקות בה', ומתוך התלהבות,

הן התפילות, וספירת העומר (כמפורסם מאד, עד היום הזה), הן הריקודים, הן הזמירות של שבת קודש,

הן ברכת המזון, הן ההתבודדות, הן ההליכה למקוה, הן אמירת ההגדה של פסח,

הן כשנזכרים מרבינו נחמן מברסלב ז"ל ולומדים ספריו הקדושים,

(וכידוע הסיפור שרבי משה ברסלבר תלמיד מוהרנ"ת ז"ל הסתובב והלך בבית המדרש אנה ואנה כשהספר "לקוטי הלכות" בידיו נגד פניו בהתלהבות גדולה וכשמעיניו זולגות דמעות – ע' שיש"ק ג-תטז)

וכן הריקודים בשמחת תורה היו מתוך דביקות והתלהבות עצומה.

וכן ראיתי את מו"ר ר' לוי יצחק ז"ל מתפלל תמיד בהתלהבות ודביקות, ואפילו בישיבתו בלי ספר בתוך אנשים, וכגון בסעודת מצוה – ישב כך מתוך דביקות עילאה (וישנה תמונה מפורסמת שרואים את ר' לו"י בכך, והיא צולמה בחתונתי).

וכן איתא בכללי עבודת ה' מהמגיד רבי דוד ממעזריטש, שתמיד וכן בעבודת תפילה

יכול האדם לעבוד את השי"ת באופן שלא יהא נראה עבודתו בפני בני אדם כלל,

שלא יעשה שום תנועה באברים רק בפְנִים, ונשמתו יהי' בוער בלבו אהבת השי"ת, ויצעק בלחש בהתלהבות גדול,

בענין שתהיה עבודתו בפְנִים יותר משתהיה עבודתו נראה באברים.

ויהי רצון שיהי' חלקינו בין עובדי ה' בדביקות והתלהבות.

 

בברכת התורה וכטו"ס ישיבת ברסלב מאיר

שמעון יוסף הכהן ויזנפלד

 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

מוסדות ברסלב מאיר

יהדות בטעם טוב ע"פ דרכי ברסלב !

מוקד התפילות (חינם) בכותל קבר רחל אומן ועוד...

אמירת קדיש יתום לנפטרים (חינם)... ע"י חסידי ברסלב.

050-4161022

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת ברסלב מאיר

מאת: ברסלב מאירבריאות הנפש07/11/171747 צפיות
פדיון נפש - מי צריך לעשות? ומה צריך לעשות? ומי לא ראוי לעשות? דבר טבעי שכל אחד מאיתנו חפץ בחיי חרות הצלחה ומנוחת הנפש, אך מה היא החירות האמיתית ומה היא מנוחת הנפש? פדיון נפש הוא המתקת הדינים כעין רעונן נהיגה כדי להמתיק נקודות רעות של עבירות תנועה... כנסו תבינו.

מאת: ברסלב מאיריהדות15/04/171077 צפיות
שאלה : עמדתי ואתבונן במנהג רבים, וכן רבים האנשים שאחר שגומרים סעודתן ומברכים ברכת המזון ללא כוס.. והרי קי''ל בגמרא (פסחים קה:) שברכת המזון טעונה כוס, וזה חלקת מכבוד הברכה.. וזה החלי בעזר צורי וגואלי...

מאת: ברסלב מאיריהדות31/01/171167 צפיות
תהליך החזרה בתשובה מהו בכלל המושג תשובה? תשובה הוא מלשון לשוב, לחזור בחזרה ... רגע אני שואל לאן בכלל הלכתי כדיי שאני אשוב בתשובה?

מאת: ברסלב מאירדת ומדינה30/12/161686 צפיות
מדוע נקבע חג רק לנס חנוכה, ולא לנס של הניצחון על גוליית? במה שונה נס חנוכה מניסים אחרים שנעשו לעם ישראל? למה דווקא עבורו קבעו חג? על האור שיורד לעולם דווקא בימי החנוכה!! נסים רבים ארעו לעם ישראל בתולדותיו. על חלקם אנו יכולים לקרוא בתנ"ך. בכל זאת, מעניין שעל רוב הניסים לא נקבע שום חג לזכר הנס!!

מאת: ברסלב מאיריהדות11/11/161360 צפיות
ברכות השחר לאישה. אין הרבה שינויים בהלכות ברכות השחר לנשים, רק הברכה שעשני כרצונו, ולנוסח ברכות השחר ספרדי שלא עשני גויה / שפחה... יש מסבירים שמברכת כרצונו כי האישה נבראה כרצונו של השם יתברך, והרי רואים שנשים הם הרבה יותר קרובות בתפילה ובלב מחוברות להשם יתברך יותר מהגברים שהם יותר פרועים לכן הטילו עליהם יותר לימוד התורה חוקים ומצוות שהזמן גרמא - לצמצם את הגבר...

מאת: ברסלב מאיראימון אישי - כללי28/10/162397 צפיות
בראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ... והוא חובה על כל אדם ונברא להתחדש בכל בוקר שזוכה לקום משינתו, כי לא כולם קמים ואם קמים קמים עם העצבות של האתמול במקום השמחה והתקווה של המחר !

מאת: ברסלב מאירבריאות ורפואה כללי25/09/161395 צפיות
ברכת המזון על פי חסידות ברסלב החשיבות הגשמית והרוחנית והתועלת שיש באמירת ברכת המזון על האוכל לטובת בריאות הגוף והנפש. בברכה לרפואה שלימה.

מאמרים נוספים בנושא דת ומדינה

מאת: אמורדת ומדינה20/07/232029 צפיות
בבחירת מתנות לראש השנה, חשוב להתייחס לפריטים הנושאים משמעות ומחזיקים בקשר לנושאים של החג. רעיון מתנה משמעותי לראש השנה הוא חתיכת יודאיקה. זה יכול לכלול פריטים כמו חנוכייה מעוצבת להפליא

מאת: נועם קוריס משרד עורכי דיןדת ומדינה09/02/171971 צפיות
כבוד הבריות בפרשנות הרמ"א / עו"ד נועם קוריס

מאת: ברסלב מאירדת ומדינה30/12/161686 צפיות
מדוע נקבע חג רק לנס חנוכה, ולא לנס של הניצחון על גוליית? במה שונה נס חנוכה מניסים אחרים שנעשו לעם ישראל? למה דווקא עבורו קבעו חג? על האור שיורד לעולם דווקא בימי החנוכה!! נסים רבים ארעו לעם ישראל בתולדותיו. על חלקם אנו יכולים לקרוא בתנ"ך. בכל זאת, מעניין שעל רוב הניסים לא נקבע שום חג לזכר הנס!!

מאת: ברסלב מאירדת ומדינה18/07/162354 צפיות
כמה סכנות יש היום בדרכים, תאונות דרכים, תקלות ברכב, מחסלים, טעויות אנוש כמה נוסעים וכמה לא חוזרים לבית? מה עושים כדי ךהשמר ולהתברך בדרך ולחזרה לשלום ? לחסידי ברסלב יש תפילה ודבר תורה לומר לכם לפני שאתם יוצאים לדרך !

מאת: ברסלב מאירדת ומדינה07/06/162040 צפיות
תגידו הכל בסדר אצלכם ? כשיש סדר, וכל דבר יש לו מקום וכל דבר נמצא במקומו – הכל יפה והכל עובד ופועל כראוי. אבל כשאין סדר, כשאין לחפצים מקום מוגדר, ואפילו יש להם מקום, אבל לא שמים אותם על מקומם, (והאי סדר בלאגן בלעז חוגג, והבילבול שולט, ודברים חשובים הולכים לאיבוד, ודברים לא זמינים בעת שצריכים אותם. והסדר – הוא אחד מרזי ההצלחה, כי הסדר הוא - בחינת יישוב הדעת, והיפך הסדר – הוא חגיגת החוסר יישוב הדעת. אז איך זוכים שהכל יהיה בסדר ??

מאת: אבי דוידידת ומדינה16/11/152497 צפיות
כיום, בית המשפט מתייחס למספר גורמים בעל ההחלטה לגבי משמורת ילדים: ראשית, אם הילד הנו בר דעת, שואלים אותו לגבי רצונו הפרטי, כאשר ככל שהילד גדול יותר - כך ניתן משקל רב יותר לרצונו. שנית, בית המשפט מבקש לבדוק את מידת הבגרות הנפשית של הילד, והאם היא תואמת את בני גילו. שלישית, בית המשפט ייטה שלא לשבור את רצונו של הילד, אם הוא הובהר והוסבר במידה המספקת.

מאת: אבינועםדת ומדינה30/07/152449 צפיות
זהו שיר לבני הדור ואשמור דרך פה ,גם עולם יבוא וישמע קול וישירה עימנו לדרור רוח ,רוח דברי עימי חמלתך בשובי לשיר שלום תפילתי על חירותי בזו אהבתי ציון שלי אני נושא דמעה בדרך אהובה ושיר תהילה על שפתותי דברתי לשלום ציון ישראל שלי ועולם עוד יבוא השלום קולי שמעתי אלי ,קולי האזנתי מלכי לי זו עת לשירה לאהבה בא ציון חמדה למשמרתה ציון תמתי לא אשכך לעולם ואל אתרחק ממך עולם ואם אשכך יום בי אז תשכח ימיני ובושתי ונכלמתי ברוחי נפשי הומייה פה בדרך ארץ אנוע בצילך למשמרתך אהובה

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica