חפש מאמרים:
שלום אורח
02.03.2024
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

יזכור: על יום הזיכרון והשואה ולגבורה

מאת: אבינועםשואה ותקומה30/04/20146824 צפיות שתף בטוויטר |   שתף בפייסבוק
ב''היזכור: על יום הזיכרון והשואה ולגבורה יזכור עם ישראל את השואה האכזרית שנעשתה לעמינו בגולה המרה על זה שנטלו ידיהם של הנאצים הרשעים בדם והשיטו הרג רב המוני בלתי אנושיבהשמדת עמינועל חרפתם הביאו יגוןוהאיבהקשה מנשוא דמעה .על זה נזכור ולא נישכח לעולם על זה נבכה בכי מר מבכה על הרעה והרשעות שנעשה תחת השמש לפני העולם כולו. על זהששיכרונם פקד את שחור השואה הקשה שהביאה שכול ומוות קשה על רבבותבני העם היהודי ומיליוני בני אנוש, שנספו במאכלת הדמים של הנאצים הארורים שהכפישו את העם היהודי ואת בני האנוש בעולם . על כן לא נשכח את סבלם של עמינו שחווה בגולה המרה את השואה השחורה שהשפילה את הלאום היהודי ופגעה בצלמה של האנושית בעולם. על כך לא נסלח לעולםלרשעיםהאיומים הללו, שעשו רעה גדולה תחת השמש בעולםוחטאו חטא גדול לשמים ה' האלוקים ינקום דמם של כל הנופלים והנספים שנפלו למחנות השמדה המונית בידי הנאצים האכזרים שעשו מעשים מרושעים העולים על הדמיון האנושי.יזכור יזכור עם ישראל את הנופלים שנספו בשואה השחורה והמרה האיבה והיגון. נזכור ולא נשכח את ימות האפלה שקדרו בגולה המרה ואת ידי הנאצים הרשעים הללו שהתעללו בעצמות בני עמינו.לנצח נזכור ולא יישכח מליבנו ונפשנו למה מעדו והשחיתו את עמנו לבושת פנים עשונו המרעים לאבד את צלם האנוש שלנו ולהכלימנו. לנצח לא תידום תרועה בחוצות ארץ, בציון תשמע צפירה על דומיות דומעות במרחבי הדממות הקדושות, נחבוק את הרוח ונישא קול בשירת מזמור לבבנו על הדממה, נשוח דמעה, נזכור ונבכה בשיר הומה שמצמרר בדממות הבוכיות ,שם נפליל את השונאים והרשעים שעשו עוול ורשע לעמנו ועוד סביבנו רבבות שונאים שרוצים לכבשנו ולכלותינו מהמקום הקטן הזה, ישראל , שיר מציון על ארצנו ישראל תעלה לדור את הדרור השוכן במעמקים, שחירותנו השלום תשכון בך ציון עולם. לזה השיר שלנו לא ייתן לאף אומה בעולם לקבע לנו את זכותחירותנו וקיומנו כעם במדינתו שלו, ציון השלום. מולדת מולדת עטפי אותנו, אנו בוכיים למשמרת עם ביכורנו השירה. בכו בני עם ציון לאהבה שחפצה על מולדתנו שלנו, נפריח אור למשמרת הדור. שיר תפילה לאהבה בדומיה קדושה, שירו בדמעה על התקווה השמורה, חבקו רוח, חיזקו דרך אל השלום, הניפו דגל ישראל היא התפילה של השלום עולם. כולם יחד שרים ממעמקים וכולם אוהבים ויודעים לעטוף אהבה על כולם כי ישראל שונה ואחרת.לא עוד סער בנו עולמנו כי נסעף את השממה מעלינו,כי היא הרעה שיש בעולם. שונאנו המהלכים ברבבותפשעם הרוצים להכלימנו מתוך דמותנו , לא עודעלינו מיעפים הרוצים להתישנו מארץ חמדתנו . לא עוד ניתן שיכפישו את עמנו לעולם עד עולם . חירותנו היא זכותנו היתרה המאירה על ארצנו , כמה טובה הארץ הזו כמה יפה את ציון ,כמה רחומה את ציון. אשרי בנייך הטובים ואשרי שמך ציון הטובה ארץ משיחה , ארץ אבות, ארץ הבנים והבנות ,ארץ של כולם אוהלה של ציון על בני ישראל היום ולנצח עולם.יזכור רוח דמעה במרחבי ארץ קול צפירה מרעידה את ליבה של ציון , קולות על דומיות קדושות בבכי מר על הדמעות נוטפות הרוחותומלטפות את פני הלאום ,יזכור עם ישראל את השכול והנספים שנפלו למותם הקשה רוח סערה מבכה על הנורא שהיהרוח זעקה לא נוחמה על הדממה איתךציון רוח דמעה על פנייך מולדתי היקרה, לא נסוגה הדממה מציליה של העולם לא נשכח את המרה השחורה שעשתה לנו שואה גדולה ליגון עם ישראל, לא נסלח לרשעים ששמטו ועשו רשעתם בחטאם על דם אחינו לעולם, לא תבלע האיומה בצלמה להשכיח מאיתנו את הרעה הקשה שעשו השונאים לנו בעולם. רוח סערה בדום תידום עד שמים על דמעות יוקדות מכאב הזיכרון שמייסרנו עולמות, כמה חוכמה צנועה ויראה ופשוטה היה בתמימותנו לדעת עד כמה רעתם הייתה כאש לפידות, שכנות בליבות שונאות רבות להמיט חפים מפשע בלא רחמי אנוש ובלא חנינה רוחנית ומצפונית לעין שרעתהזו הרשעהמלבם הקשה, וטומאתםבהם משממתםהמו עלינו הממררים הרשעים, שעשו כך לעם בדד ולא הניחוזמן נחוש לרחם על בני אדם בעודם מורעבים ומותשים נשים וטף ,זקנים וילדים ,נערים ונערות ,בחורים בעודם אנשים בני אנוש תמימים מרשעות עולם המושפלים בצלמם, ברוחם ובנפשם בדרך של איוולת וגזענות מתוכננת ומרשעת ליעפם ולהכות את המסכנים הללו ובאכזריות ללא רחמים.הם שורפים את בני העם היהודי ובני אנוש באש ומאכלת גזים רעילים המייצרת השמדה המונית אכזרית שלא עולה על הדמיון האנושי . השמים דומעים והדממות מבכותעד הערפילים, הרוחות דומעות בדומיות המלוחכותוהקדושות עם מקדשי השמים, כל המלאכים הקדושים בעולם ירדו על כנפי רוח, לכלות את הרשעים מן העולם . את השואה המרה והחרפה הגדולה שנעשה מחוטאים לשמים עוד יכו בם השמים ללא רחם, כמו שהם עשו לבני ישראל ובני עולם החפים מפשע שלא ידעו כמה רעה ושנאה הייה בנאצים המרושעים הללו ,שלא נזכיר לעולם אפילואחד מאנשי המרצחים הללו שסחרו בחיי אדם לדיראון עולם. לא נישכח לעולם ולא ניסוב מדמעתנו כי שוכנת הבוכייה בליבנו לנצח עם ישראל יישאר יחד וישכון בטח בציון הקדושה. נפש הומייה בדמעה זועקת מעמקים בשבי ליבה על הבוכייה זומרת בדומיה שיר תפילה עד השמיםישראל בשבי דמעה על חירותה עולם . גברה השטנה שהסיתה למרדות של ארורים להחרים עם שלם, בני אנוש המהלכים בצלמם ובני אדם החפים מפשע, לחורמה גדולה שהביאה שואה אכזרית מרשעים וחוטאים, שחיללו את דמם של בני עמנו ,חטאם לשמים יכלה אותם מהעולם.רוח שטנתם ביערה אש ברחבות האפלות, על סערות הדממות כבשו דמותם באכזריות נוראית. ארורה אדמתם, לדיראון עולם תישאר מקוללת בצלמם ולא יסלחו שמים להם לעולם. איך שחיללו את השמים על פני האדמה , איך שחיללו את הנפש היהודי בפשעים נוראים ובאכזריות רעה ומבאישה, איך הם שעשו שואה וחרם בצלם האנושי איך יד רעה כזו פעלה והתיזה דם בלא רחם איך שרוחם האכזרית ביערה אש בחדרי הגזים והשמידה בני אדם חפים מפשע איך פעלו הרשעים הללו במחתרות רעות, שמגלות את השואה הארורה שלהם כלפי העם היהודי , איך הם חשבו על כל החרם במסתורי הזמן להמית בני לאום ,בני אנוש באכזריות בלתי נתפסת ובלתי אנושית , כן אלו הרשעים אנשיבלייעל ,אנשי דמים ,מרצחים , איך הם הצליחו הרשעים הללו לסובב כעדרים אלפים ורבבות בני אדם ובניאנוש החפים מפשע, להפשיטם ולהשפילם בצורה איומה, לשורפם במשרפות האש, במודעות רצחנית שהם עושים השמדה המונית, בלא רחם ובלא עין דומעת של איש מהם, אולי מישהו אחד מהם יקום ויעצור את המגפההרוחנית שהדביקה את כולם וסמלם הנאצי אדום מרושע על צווארם ונעלםמהם רגש אנושי ורחם לב על בני האדם. איןסליחה למרצחים איומים כאלו, אין מחילה לרשעים שהמיטו בגחלי אש ובחדרי גזים בני אנוש אין מקום בעולם לדבר עימם על מחילה וסליחה על שעשו כך ולא בא בלבם רחום על העם היהודי ועל בני האדם ,על זה אין מחילה.ציון תפדה ותשלם להם על הרעה הקשה והשמים תכלה רשעים מעל פני האדמהקומו בני ציון הקדושים, בני העם היהודי לשיר את הדמעה השוכנת עמוק בליבונו כדי להרחיק מעלינו את כל השונאים הארורים הרוצים עוד להשמידנו ולהכלימנו מתוך ציון .עוד לא שבעו הרשעים מלראותינוכבושים תחת שלטון מרושע אשר אין רחם לו ואין יראת שמים. קומו בני עין, בני ציון היקרים שירו עד השמים והאמינו כי ה' יכניעם ויכלה את הרעה והשטנה האיומה השותתת דם ומלאה חטאים של רשעים הרוצים מוות והרג ואין להם שום רגש לחירות האדם בצלמו כאשר ה' הוא אל העולם ואינו רוצה מלחמות ומוות בין בני אנוש ואל בני האדם החפים מפשע ורוצים רק זכות קיום לחירותם בעולם. אנחנו נשיר על השלום, חלוננו פתוח אל השירה העולמית לצאת למראות החוצות ולשיר אל האל הקדוש והוא יענה לנו, על ערפיליו יושיע את החוסים תחת כנפיו וידיח את הרשעים ששדדו המקימים עלינו חורמה ומביאים על בני העולםהישרים אימת חירותם .רומה אלוהי בי רומה אלוהי ושמע נא את תחינתי עם עמי חי בנווה עולם וכל קורא לך באשר הוא מתיירא לך אלוקים אנא עננו , אנא שמע את צעקתנו אל השלום. היום אנו באים בדמעות ליבנו כשלהבת אש, השירות מבערות את כל השואות וכל המלחמות המריעות, שמביאות יגון וחרם על בני תמותה ובני אנוש ובני עולם החוסים אליך אלוקיםובני הציון, ישראל בניך, הנאהבים לשמור את תורתך הקדושה ולהלך בציון בבטחה ולא בחרדת הזמן . כל יזכור הוא קדוש לנו היום כל דמעה על כנפיה נודדת לראות את כאביה מתהומה, לא נעלמה לעולם, יום של יזכור קשה מנשוא על הדממות הרוחות מבכות, אכזריות נוראית שלא נסלח לעולם על הנורא שהיה בחוצות העולם: לא ריחמו על אימהות יקרות ולא על נערות בתולות, לא ריחמו על הורים יקרים ובני שמים חוסים,לא ראו את הנורא, על טומאתם הביאו שואה חמורה שלא תשכח לעולם. עם ישראל לא יסלח לכם איומים בעלי מרה איומה ומררה את רעתכם הנוראית. אני אשורר לעולם את דמעתך אימא קדושה לבנייך עולם, אני אשלח שירתי כזמר מזמור על תהילות חירות העולם למנוע את השנאות הארורות המביאות חרם לבני אנוש ומביישות את השמים הדומעים. אלוהי ,אלוהי אלי הוא אתה על נפשי הומייה אדבר קול בדומיה, על הדממות תתהלך התפילה, למנוע את המרה שבעולם, להשכין את השלום בעולם ולסלק את כל ממרעי האנושות בעולם.עת יענה ה' בקול תרועה מציון ציון ציון עת יענה בי אלוהי , למשמרתך תיסוב המנגינה את הדור למשמרת ארץ אני אדור בשירייך היום, על שבי דמעתנו נשיב בשירתו, אמרי אל ישועות אפו עלייך ציון. ידור שבועתו לשמור עמו במשנותייך ציון היום. לא עוד רוח גולה משממה האיומה ולא עוד כלימה נוטרת שנאה ומביאה מליחה, ארץ ציון בך השיבה אל מעונה דרש חפצה, על גילוליהם של הרשעים יעלו יעפים וישלמו למסעפים את חרבונם כפי שעשו עלינו חרם והיכונו למדחפות אש בגלותנו המרה ,כל תעלה מהרה עלינו אהבתנו מדמעתנו על ארץ חמדתנוישראל תמיד נשמור את זכויותנו בך ציון. אשריכם ישראל בעומדכם שבויים לה' ורצויים לאהבתכם עולם. אלוקים יענה לנו בקול שירתנו על עמדתנו וחירותנו בציון השלום שיר: אלוקים יענה בקול אלוקים יענה בקול תפילת עם אני דמעה במקום שלי , בשיר אלוהי עיני בדמעה איתך נפשי, בשיר אהבתי אני המנגינה שבלביבתומי , בשבי תפילה עינינושאות רוח עד המרחקים,להרגיש במכאובים, אני מהלך בשבי ליבי עם חירותי ונפשי בך ציון תמתי, אזמור שיר בדומיה ואמללתהילתך אלוהי בי מדבר שפתותיי נטוף דמעתי, אני שומר את שירי במקומי זה ומהלך ביתומי בעולמך ציון, לשמרך נצח בליבי לעד אמצאך ארץ תמתי, שאת מולדתי יפה וטובה. לעין הארץ דבשך בשמך ישראל. ציון ציון, אני מהלך בצליליך תמידיפתי, אני רואה את ארצי אור ללבי לנוע במסורייך תמתי, עלי בי דרך ללמוד במסכייך ולשיר כל בוקר לך תודה, לך מולדת ארץ תפארת שלי. תודה לך אלוהי על שהנחלתנו שובה בארץ ציון , ארץ שעוטפת אהבה על בני עמה,אהלך בתומי, כל עולמי אני אשא את שמך ציון לאור עולם, אהלך בצלי הדממהואשיר בחוצות המרחבים לך ציון תמתי שלי. רוח דמעתי לא זרה לך אהובתי, כדי לשמרך בשיר אצילך כמבואת אלוהייך. ציון שלי מיום היוולדי היית לי האור שבלבי ולא סרת ממני לעולם, ציון שלי אהבתיך עולם, אני שמח שאני בן לציון תמתי. לעולם אשורר לאין סוף, עד אור המעיין אנוע בצלמייך למנוע מכל שונאייך ומכל אויבייך ומכל שונאי עמך לעשות עוד בנו שפלות. פה במקום הזה בארץ הזו בזמן הזה עמי יעשו חייל בך לעוד משמרת ועוד כוח רוחני המלכד את העם ופוקד בענבי רוח לשיר כל יום את שירייך הנעימים כמנחת הרוח על השלום בך ציון ובעולם . על זה לא ישיטו עלי רוח פלישתים, דבר וחרב לסובבני מתוכך ולהדיחני מתוך כתיבתי ההומה למענך ציון שלי. אני כה שמח שאני ישראלי, אין כמו ישראל , אין כמו העם היהודי בכל העולם , אך טוב לבב וזך בעמקיו הנותן אור לעולם מטובו וטהרו , אך עיקש ופיקח ולא נותן מנוח לרגליו במסעו הטוב לשמור את כל נפש יהודי בעולם , זו המעלה הגוברת על כל העולמות הקידה והזיקה והיראה העמוקה שלא דומה לאומות העולם , ולכן אני נרגש מדי מאהבתי אותך.על זה אשיר בנפש הומי ובשבי ליבי על חירותי ביתומי איתך שאת ציון שוכנת בלבי עמוק עמוק, לנצח בעדי ועד אלוהי אמשך בשירייך מתום עולמי לראות את אוצרותייך אתתי בעולם.אני דמעה במרחבי עולמי על בדדי שמחתי עוטפת עולמי לנוע בצליך ציון תמתי ולשיר כל יום לך, את אהובתי, אני במוסרך מהלך שבי בתוכך במקומי זה לעד ציון תמתי. אני המנגינה היקרה ששוכנת בלב בוכייה ובנפש הומייהעל הרוח היוקדת דמעה , אמונה ואהבה לא תידום תפילת התהילהשדומעת איתך ציון ישראל שלי לעולם ועד .התקווה : כל עוד בלבב פנימה נפש יהודי הומיה ולפאתי מזרח קדימה עין לציון צופיה. עוד לא אבדה תקוותנו התקווה בת שנות אלפיים להיות עם חופשי בארצנו ארץ ציון וירושלים.."מולדתי היקרה" מולדתי היקרה מי ייתן וייטב לך יקרה איתך חירותי התהלכתי במחסה עולמי לא ראיתי כדמותך יפתי מעולמי אשיר לך ארץ ,ארץ זוהי ארצי בך מולדתי ולעולם לא אחרת, מי ייתן ואגמול לך מולדת שומרת, "אור הדרך" תמיד עלינו כעטרת בשיר אהבתנו למולדתנו היקרה. לזה הדרך תנחנו אלוקינו להלך במישוריה לחבר את אהבה עם שירי הציון כל בוקר שרים לך ארץ ארץ לעולם לא אחרת. על זו הארץ אהבתי שואבת אותי לשור דמעתי בשיר אהבתי איתך ציון שלי על הדמעה באה יראתה לשלום עולם ולא תשבר הרוח היוקדת אותה לשמרך ארץ ישראל. אל זה נייחל בך את השלום עלייך ציון ונרקום לזמן את המקום לשיר כל יום את שירייך ציון בכל מרחבי הארץ.אין כמו ארץ ישראל שלנו היפה , ארץ ציון היא אוהל ישראל ארצנו היפה , ארצנו השמורה נותנת מקום לכולם ארץ שאוהבת , ארץ שדואגת לבני עמה אין כמו ישראל בעולם אין כמו הבית שלנו, השדות שלנו ,המים שלנו, הכל שלנו, הכל נעשה מפרי ידנו , אין כמו השירים והתפילות היראות לשמים כמו של עם ישראל בכל העולם , עם ישראל הוא עם טוב לבב וחס ורוחם נפש טוהרה שוכנת בך ציון . מי ייתן ותפרח ארץ באהבתנו איתך מולדת יקרה תאיר תורתך הקדושה את אהבתנו בך ציון ישראלתשכון בטח בך ציון לעולם ועד נר ציון לא יכבה לעולם. מאת אבינועם .ש כל הזכויות שמורת .
 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

אבינועם.ש

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת אבינועם

מאת: אבינועםדמוקרטיה ושלטון17/10/152943 צפיות
ב''ה שיר לשלום ודרור פה . זהו שיר שלום שחוצה הרים וגבעות לתת מקום טוב לכולם בעולם17/10/15 קובץ וידאו למאמר: https://www.youtube.com/watch?v=tuswerryKCE

מאת: אבינועםדת ומדינה30/07/152401 צפיות
זהו שיר לבני הדור ואשמור דרך פה ,גם עולם יבוא וישמע קול וישירה עימנו לדרור רוח ,רוח דברי עימי חמלתך בשובי לשיר שלום תפילתי על חירותי בזו אהבתי ציון שלי אני נושא דמעה בדרך אהובה ושיר תהילה על שפתותי דברתי לשלום ציון ישראל שלי ועולם עוד יבוא השלום קולי שמעתי אלי ,קולי האזנתי מלכי לי זו עת לשירה לאהבה בא ציון חמדה למשמרתה ציון תמתי לא אשכך לעולם ואל אתרחק ממך עולם ואם אשכך יום בי אז תשכח ימיני ובושתי ונכלמתי ברוחי נפשי הומייה פה בדרך ארץ אנוע בצילך למשמרתך אהובה

מאת: אבינועםחברה ומדינה - כללי29/03/151887 צפיות
ב''ה. אהבהת המולדת ציון ישראל הניפי ציון נס ודגל לשלום טקס מאיר עיניים בהרמת הדגל ובשיר הלל ציון בדומיה בכל מוסדות החינוך הארצי יהווה חיבור רוחי על זבח פולחני לאומי על הבית הזה ישראל כדי לעטוף את כל העם באורחות ציון ומוסרי הדרך ואהבת לרעך כמוך ויראת מאלוקיך והייתי בשבי ציון ולמדת חוקיה ושמרת את מולדתך ועשית מצווה ליום ציון דרך ארץ יפה וכבוד לבני עמך ישראל

מאת: אבינועםהודעות לעיתונות - כללי30/06/143431 צפיות
לזכרם של שלושת הנערים היקרים : כמה כואב לשמוע על הבשורה המרה שהחטופים נהרגו לצערנו אויה ליבי דמעה על שחשבתי בתקווה שאולי הם יחזרו בשלום למה ? אני שואל ! למה כך עשו להם הרשעים הללו! עוד הרוח מבכה על המאורע האכזרי הזה , הרוח דמעה בכל מרחבי הדממה אני שר בעצב נורא כואב והיום אני שר מרוח עיצבוני על המכאוב הנורא אני שר שלום עלייך מולדת שלי אני דמעה בשירי מכאובים רבים אני שר עם הבוכייה תפילה לזכרם של הנערים היקרים.

מאת: אבינועםמדעי החברה - כללי17/06/149065 צפיות
גשמים בחום הקיץ היום ירחפו המים כרדודים יראו עיניים את המים נוטפים במרחבי ציון הקדושה . השירה אהובה לבני עמך ישראל היום על נהרותייך ציון היקרה שירת המים על תפיח על שדותייך ציון אור במלאות שרייך היפים שיר הארץ המאירים אפיים על שדותייך כמים ישיבו הצללים והמנגינות של בני הארץ ישורו רוח נדיבה ויפה לחבוק וחבור את כולם באהבה של דור המור היום כל השירים אשלנו הם אהובים אותנו יחד בדרכים מהלכים עם השבילים אל שדותיך ירבו השירים לארץ של מבואה ויקרה מהשירים של בני ציון תבוא ברכתה שב

מאת: אבינועםחברה ומדינה - כללי30/05/144459 צפיות
איגרת רוח על השלום בך ציון עולם" מאמר האיגרת על מנחת השיר על ציון השלום . "תפילות לשלום ציון והעולם" מנחת הרוח זו שירת ציון בשעות הצהרים ,ארץ תביא ביכורי שירים על ציון בשערי הבית למפתחי הדרך רוח השירה תעלה את כוחה של המולדת למשמרת ארצה. מנחת השיר לציון היא מתנה יפה שאין כדמותה. שמעו נדיבים לאיגרת זו כי מנחת השירה בציון היא אמורה להיות היום בפועלה כחזון ציון הטוב על בניה ובנותיה, חברים יקרים צאו לשדות ארצנו בשמחת השירים של ציון והביאו ביכורי רוח בשיר המור לאהבתכם עולם

מאת: אבינועםשירה08/04/146058 צפיות
ב''ה. https://www.youtube.com/watch?v=tuswerryKCE המנגינה "עם ודגל לציון ". בוקר בוקר שרים לך ארץ - ארץ , ארץ לעולם לא אחרת עם ודגל עומדים משמרת - איתך , מולדת- התקווה שומרת יום חדש , זורח לדרך - על ציון, מולדת שומרת את, השיר ,בלב יוקדת - הדמעה, שלא נגמרת אשירה תפילה נפשי הומיה - על כבודך, עומדים דומיה אשיר תפילה, אל מעונה - אשירה דמעה , איתך אהובה נפש , נפש , עת זומרת - בך , ציון ארץ מאוחדת אשיר שלום איתך מולדת , - עם ודגל הרוח לא נשברת בך, ציון ,השירה זוהרת - עד ירושלים שומרת

מאמרים נוספים בנושא שואה ותקומה

מאת: אבי בכרשואה ותקומה24/12/171613 צפיות
מאמר זה סוקר את עשרת הימים האחרונים בחייו של היטלר בבונקר בו שהה ובו סיים את חייו בהתאבדות, המאמר מסתמך על עדויותיהם של עוזרים ויועצים ששהו בבונקר לצידו של היטלר בימיו האחרונים ועל ממצאי מחקרים קפדניים שבוצעו לאורך השנים, ומספק 'הצצה' מהימנה ביותר על ימים אלו תוך ציון תאריכים מדויקים לרצף ההתרחשויות, כמו כן נסקרים בו "אירועי שוליים" היסטוריים שלא קשורים במישרין לסופו של הצורר הנאצי והתאבדותו, כגון התרחשויות היסטוריות מחוץ לבונקר וחשיפת קטעים מתוך צוואתו הסופית.

מאת: יפה גולן השקעותשואה ותקומה03/09/132129 צפיות
בשנת 2009 הסתיים בהצלחה מאבק ארוך וחשוב למען תיקון בחוק הפנסיה הסוציאלית הגרמנית שבעקבותיו ניצולי שואה ממזרח אירופה שעבדו בגטאות זכאים לקבלת פנסיה סוציאלית. מהשינוי ייהנו עשרות אלפי ניצולים,שעתידים לקבל סכום פיצוי נכבד - כל אחד לפי נתוניו האישיים ובהמשך גם גמלה חודשית עד יום מותם. יורשיהם ייהנו מהסכום שנצבר רטרואקטיבית עד ליום פטירת המוריש.

מאת: יפה גולן השקעותשואה ותקומה15/07/132086 צפיות
סגן מנהל סניף הבנק הודה בכל האשמות שיוחסו לו בכתב האישום, והורשע על ידי השופט סגלסון בעבירות רישום כוזב במסמכי תאגיד, מרמה, והפרת אמונים בתאגיד. לאחר בדיקת הנסיבות המקלות, נגזרו על סגן מנהל הבנק לשעבר עשרים וארבעה חודשי מאסר בפועל אשר הומרו בשישה חודשי עבודות שירות, ושמונה-עשר חודשי מאסר על תנאי לתקופה של שלוש שנים. כמו כן, נקנס הנאשם בסכום כסף מכובד.

מאת: יפה גולן השקעותשואה ותקומה20/06/131993 צפיות
ביולי 2000 אישר הפרלמנט הגרמני הקמת קרן בשם "אחריות, זיכרון ועתיד" בסך עשרה מיליארד מארק. הקרן יועדה למתן פיצוי חד פעמי לניצולי שואה שהועסקו בעבודות פרך או בעבודות כפייה תחת השלטון הנאצי. האישור לא היה מובן מאליו. ארגונים רבים למען זכויות ניצולי השואה היו מעורבים במשא ומתן, וגם אני ניסיתי לסייע בעניין ועודכנתי בהתקדמות התהליך דרך הקשרים הענפים שלי בגרמניה.

מאת: יפה גולן השקעותשואה ותקומה13/06/132363 צפיות
המאבק בבתי המשפט בגרמניה לאישור החוק לקבלת פנסיה סוציאלית לעובדי הגטאות

מאת: יפה גולן השקעותשואה ותקומה06/06/132175 צפיות
כעבור יומיים הוא התקשר. "אני מעוניין לבצע הזמנה גדולה," אמר. "בואי ניפגש שוב בירדן." שמחתי מאוד. סוף סוף רואים את פירות השלום גם בתחום הכלכלי. כמה הוא הולך להזמין? שאלתי את עצמי. מאה אלף יחידות? שלוש מאות אלף? ואולי בכלל מיליון?

מאת: יפה גולן השקעותשואה ותקומה19/05/132001 צפיות
יום לאחר מתן פסק הדין עליתי לירושלים, לעימות טלוויזיוני מול פרי. הוא דיבר מתל אביב ודמותו נשקפה על המסך. במהלך העימות הבטחתי להגיש תביעה ייצוגית נגד הארגון למימוש האמנה, בשם האנשים שנפגעו, ואילו הוא התמקד בגניבת הרשימות. למעשה, פרי עבר לעמדת התגוננות. הוא הוציא סכומי עתק כדי לשקם את תדמיתו הפגועה והודיע שיערער על פסק הדין.

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica