חפש מאמרים:
שלום אורח
13.04.2024
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

ב''ה-מאמר האיגרת על מנחת השיר על ציון השלום .

מאת: אבינועםחברה ומדינה - כללי30/05/20144502 צפיות שתף בטוויטר |   שתף בפייסבוק
ב''ה. "איגרת רוח על השלום בך ציון עולם" מאמר האיגרת על מנחת השיר על ציון השלום . "תפילותושירות לשלום ציון והעולם" מנחת הרוח זו שירת ציון בשעות הצהרים ,ארץ תביא ביכורי שירים על ציון בשערי הבית למפתחי הדרך רוח השירה תעלה את כוחה של המולדת למשמרת ארצה. מנחת השיר לציון היא מתנה יפה שאין כדמותה. שמעו נדיבים לאיגרת זו כי מנחת השירה בציון היא אמורה להיות היום בפועלה כחזון ציון הטוב על בניה ובנותיה, חברים יקרים צאו לשדות ארצנו בשמחת השירים של ציון והביאו ביכורי רוח בשיר המור לאהבתכם עולם עימה , צאו במקהלות ובמלבושכם הנעים ושירו בשמחת הדור על קבלת הדרור בציון , הביטו שמים וראו כי ממעל אל שמים שומע קול אהבתכם לברכתכם תשיב הרוח לעין ציון כשפעת המנגינה שלכם ביטחו בה' וראו כי כולם שייכים ואין פלגים ואין אנשים שונים כולם יראים ומסורים השירים יהלכו למסורכם ותראו כי השירה השוכנת בלבכם היא תפארת הרוח שבכם להניף את המשאלות לשמים בחומות היום יחד בשמחה ובאהבה ובהבנה כי הדור הזה הוא דור הדרור לרוח חירותכם מחיי את השאיפות להיות מאושרים לבטח תחת כיפת השמים .מנחת השיר בציון הוא מחווה רוחני היוקד את הילתה של ארצנו ומאחד רוח דרך השירה של ציון במילותיה היפות ומטרת מנחת השירה בציון היא לתת ולחגור מפתחי דרך ארץ כאשר הרוח יוצרת את מעונה של חזונה של ציון בלבב העם . מחווה רוחני קדוש חוזה בשעות הצהרים סמוך לתפילת המחנה יפתחו שערי משכנות הארץ בכל המוסדות ישירו במקהלות במסורי ציון ובכבוד תורתנו הקדושה את השירההזאת כדי להניף רוח טובה על פני הארץ ולחרוץ בסלעי הרוח לחמדתנו בארצנו למען אורח הציון . השיבה לציון היא איננה תמה ושמה הקדוש יקרא מנחת הרוח של ציון . מה היא מנחת השלום בצוהרי היום על ציון היקרה : מנחת השירה הזאת היא מעגלי רוח שמייסדות בני העם בשירי הלאום על שלום המולדת ועל שלום העולם שירת מנחת הרוח היא מגה אנרגטי היוצרת רוח שמייסדת מהלכים על הזמן ודורשת משאלה רוחנית תחת חסות השמים ונימתה היא השירה והמנגינה במלים רהוטות ונאותות המספרות לדממה ולאל הקדוש את נאקת הזמן למען אהבת עולם .מנחת השירה של ציון צריכה להיות בצוהרי היום לחוות קשר עם תפילת המנחה של עם ישראל החוויה של מנחת השירה היא נוסדה בגלל המצב המתעתע והמבלבל וגורם עלינו סככת זעם שאינה מובנת לבני האדם אך ההבנה תימסר עם שירת מנחת השלום ותראה עלינו אור של דרור שתוביל לפרוץ חומות בין הפלגים לחבר את איחוד העם בשירת הרוח ,משברי הזמן הם יכולים לסגת מעלינו אם במידה תהיה הסכמה רוחנית שאנו כבני העם יודעים שהרי כל המצב הוא מהאל הקדוש ואותותיו נשלחים עלינו למחווה הסוערעלינו ורוח הזמנים משתנים מקצה לקצה חום וקור גשמים יבשים אדמות צמאות למים לחץ בכבישים לחץ בכל מקום לזה תבינו כי השירה הזאת היא מחייבת את רוח העם לפקוד בנוכח המקום את המנגינות של ציון ולראות אוצרות רבים כשהם שוכנים בליבנו ומאחוות ביותר הבנה ובטחון עם האל הקדוש אשר הוא אל של כל העולם ואין אחר מלבדו ולכן אנו חייבים לנוע בצלי מסוריו של האל ללא כפייה ורק מאהבה וחיבורה של הרוח היא ההתמסרות הציונית כאשר חמלת העם תוססת ומשדרת רצון ואהבה לתת מקום ראוי ונוח לכל בני ציון ללא מרדפי הזמן וללא שחקי הכספים הרבים הגורמים לבני העם סבל ועייפות ונורא והיום למעוטי היכולת כאשר עיניהם רואות את הלהבות מפריכות הרי הם כבר אינן נלהבות ואין משלהבות כך הרוח מספרת עם הדממה לאחוז בשירה הציונית לחיבורה של ארץ כאשר המטרה ברורה ושקופה תחת כיפת השמים הקדושים. השירה של עם ישראלהיא מקור אנרגטי היוצר כוחות של מהלכים הנוטעים מוסרים ומעמדות רוחניות בבני העם כאשר המטרה היא איחוד ומלקוחיה יהיה הידע והתפיסה של מקור השירה שהיא בעצם נותנת מקום לכל בני העם להתחבר לרוח ציון תחת חסות השמים הקדושים. השירה היא מתנה אלוקית כאשר המילים שיוצרות את המנגינות הן בעלות מוסר ויראה לאהבת ציון והעולם והשלום הזה יצליח לשבור אתהמיתוס המתעתע שגורם לנו להרגיש קרובים אך מרוחקים בגלל מנהגי הגולה שהבאנו איתנו ולכן ציון הקדושה תיצור אחדות בעם כאשר המגמה היא רצוןלאחווה הנוצרת מפתחי דרך לשלום בארצנו . וכאשר יש פשרה והסכמה רוחנית בין כל הפלגים להבין את המטרה של אוהל ציון השייך לבני ישראל אזי נלך אל בית המלך ופתחי הדרך היא השירה היוצרת מבטחים לבני הלאום ומאחזת את אחדות הארץ למען שמירת המולדת. השירה מותרת ומחויבת היום במסוריהלעלות את דברי דרך ארץ היפה למשכנות הרוח וליקוד את נתיבי הארץ בשירה בכל מקום ודגלי ציון יניפו רוח למראות העיניים כאשר המנגינה היא מספרת את אוצרות הרוח מלבנו לאהבה ולשלום ולחיבור רוחני מדהים בבני העםבשימוע קולות השירות ובכינורי צלילי הרוחותכל עין תשמעיהוכל רוח תתרצה עימה והזמן ייתן בעיתו את פיריו כי כולם ירצולגעת במנגינה אשר תרעיד ברגשותינו את אהבתנו לציון ובנפשנו ההומיה נעלה שיר הלל בדומיה נחושה כאשר צלינו בתומנו חפציםלאהבה הזאת. ציון היא אוהל מחסה של כל עם ישראל וכל החפץ לשמור את כבודה יישאו קולו עד השמים תראה הארץ פורחת ושופעת מאהבת העם וכמים ינחלו בכל ערוצי ציון. מנחת השיר על ציון השלום . "תפילות לשלום ציון והעולם" אשירה אל חיי בתוכך ציון עם אלוהי אשא תפילתי אל השלום בך מכורתי,אלוהי נפשי הומיה ודמעותיי על כפי למסוריך אדבר שפתותיי על השלום עולם, ציון תמתי שמעי קולי בשיר מנחתי עד אלוהייך ציון בדרך הלוכי אעמוד דומייה נחושה למאורותיי אהובה והשיר בדומי את אהבתיך עולם אשאל לשלום עובר אורח ואראה כי השלום הוא מאור הדרך את תילייך הסוב בליבי למשגבי נפשי לדבר בקול ציפיותייך גם בשתיקתי אראה את שירת מנחתי מייסדת קולי למעני לשימוע מסרי לאל חי אלוהי שמים קודשי ,כל עוד נפש הומי פנימה בדרך הילוכי אשא את מסוריך תמתי ואשכין את אהבתי בלבי לדעת דברי אלוהיי בי בשיר מתחתי אדדם קולי לחזות בדממות המספרות את כולי בי להלך בבטחה בארץ משובתי ציון שלי ברוך שמך אל עליון ברוך הוא וברוך שמו ,אלוהי עליתי דמעתי שבי ליבי עד שמים שחלתי מנגינתי בצמרות רוחי דמעתי לנשוא את שירך בלבי למען השלום עלי התור חפציך בי מלכי ,עת קול דברי אשמיע בשירת מנחתי עם עמי נשמת קול חי ישראל ,ידך עשוני וצפניך יבינוני לראות תבונתי במוסרי על דרך השלום החגור תיליך אלוהיך והעטוף רוחי בנאות הדרכים לשיר דמעתי לחם ולחבר את אהבתי עם בני עמי שלום , שמעי רוח את אהבתי ובשרי עלי שלום עת דברי אני שר מנפש תומי לספר על ציון כי תהילותיה למאור הדור בארץ הדרור ,שמעו נדיבים והריעו יראים ומלאו חלוצים בשירים ססגוניים מלאי רוח אהב ורקמו בתוכם מילים יפותלמפתחי מסורי הדרך על כולם . פיתחו שערים בצוהרי היום לשיר את מנחת הרוח אל השלום בארץ הדרור שמים דמעה שמים שמע קול שוועה ונשבעה על הלחם שאלה טובתך מיהרו אל השיר ורחמו על המן כי אור עולם פוקד היום על כולם שמעו ושירו עורה לקראת השירה ובטחו בה' שמו הקדוש כי אורח על ציון הנה בא היום לשמור את בני הלאום ישראל ובני החוסים עליו . הניפי ציון נס ודגל לשלום. מאמר שיר: שיר אזמור עד מתי אלוהי תרהיבני לזמר בשיר חירותי ציון שומרני -אל כי חסיתי בך אלוהי עליוןרוח רוח אנא תובילני ביושר לבבי ותסיעני לדור ארצי עלי ציון ותסמיכני לשורר טובתך עמך חי בנשמת כל ישראל יודוך אלוהי על כל מעשי ידך ויברכוך בשיר קודשך פותח את ידך ומשביע לכל חי רצון בשיר אזמור אמלל על אהבתך ציון לדור הדרור לשלום תרדפני רוחי היום על חירותי אשא זיכיוני ואמלא לאוצרותייך ארצי את החליצותבמשאלתי השלום אשיר את אהבתי לאיחוד מולדתי ואדגול בדגלי על מושבתי על נאומי אשור אשרייך תורתי לברכתך אלוהי אמלל שירי לציון תמתי, תבורכי ארצי ,ותתברכי מולדתי על אהבתי אצא בגיל לשיר לאוצרותייך עלי תמיד . את השיר נשיר יחדבנפש הומי להלך בשדותייך ארצי על תומי אשור רגע לדומי כי את חירותי אני נושא בעולמיבך ציון תמתי.המנגינה שלי מספרת את מסריה בשיר הרגיעו רוח וחזקו את אורחות הארץ באהבה ובאמונה יחד המנגינה שלנו תדשא את הארץ בניחוחה לאהבה המפריחה אור על כולם, לראות את המנגינה מעומק הנפש ולתת לרוח הנעימה לעטוף אותנו בחדוות הזמן. אשיר איתך ציון תמתי מנפש הומי לעולם אשמור לך את אהובתי קולי אשא בשירי דומי לאחדותך יפתי אור תקוותי במסורייך מולדתי רוח רוח יקרה משוח שמעיני אהובה והרהיביני לדור את אהבתי עלייך תמתי עוד ארחיב את מקומך משירייך ההומים עלייך אשכין אור ציון תמתי שלי. את קולי אשא בשיר מולדתיאזמור לאהבתי בוקר אשכים אדבר בקול שבחיעת לדרך שובה נשיר תישקנה שפתותי במסורייך ארציעל תפארת אל הבה נגילה ונשיר קול קוראאשכימה לשיר ציון תמתי סובי ציון, בשירי הלל על הארץ אתפלל אהבה סובי ציון, הללי בנייך בשיר אלוהייך תפילה סובי ציון, בשיר הלל על הארץ אתפלל סובי ציון, בשירייך נהלל הדרך לשלום סובו סובו בני עין יקרים, את השירים דשנו מרוח אהבתכם עת לדרך החליצות אומרת לנוע בצלייך ציון כדבר אלוהייך ארץ לא תידום לעולם קומה עורה ואשירה את השיר אמסור במסורייך הטובים כמאור עלינו הדור לשאת את חירותו על פני מולדתו ציון . שופעת ארצה מדבשה מלאה מתבונת השדה לא יבשה עולם על השירה זרעה רוחה וכרמיה פרחו לפריה בשיר מחבק ומרגש ההילה, תעטוף אותנו באהבה המצפה לשמעצלילי מנגינה יקרה.מנחת הרוח על ציון שירי המולדת בצוהרי היום כמנחת הרוח אל השלום אנא רחמו על הזמן הזה והביאו ביכורי שירים למען אחדות העם ולמען החזון של עם ישראל לשבור את ימי הגלות מעלינו לתת לאור לעטוף את כולם בחיבת הרוח של ציון .הכשרת הרוח היא מעמדיה של ציון כאשר נוגעים ברוח המלטפת השומרת את כולם והיא השירהוהתפילה של בני ציון יחד להשיב את כוחה חזרה ,אנא סורו מתוך כאביכם וסערכם והאמינו כי אל השמים מכסה פניו עלינו ושומר את עלינו תמיד אך הבדלו מתוך קשיי עורפיכם והניפו את דגלי ציון בכל מושבות הארץ בשירי הציון בשעת המנחה ובשחר בוקר ישראל הגדילו בשירה לאומית ובסר פנים יפות מלאו רוחכם באהבת הארץ שלא ישטפונו זרים ממרעים המחכים לראותנו סוערים ומכים אחד בשני למה יכלאונו זרים רודפים אחרינו כבר אלפי שנים ה יכונובגולה האיומה ופה בציון אנו נשיב אהבתנו למאור עיננו ונדע כי האלוקים הוא חי בנשמת כל חי ישראל לזאת הבינו כי ארץ ישראל יפה ונותנת לנו מחסה וחומותיה של ציון זו השירה אשר מהווה לכולם מקום נעים השומר את רוחנו זוהרת בחירותנו ציון. אנא חברים אל תניחו את מאמרי וספרי בשולי המדפים נסו להבין את כתיבתי וראו כי מיצרי הרוח עולזת בחיבורה של העם גם שקשה אפשר לפרוח וגם עם פט חרבה ומים לגמעה אפשר להרגיש את אהבה שמחממת ונותנת לנו אווירה כה נאמנה למקוריה ודרכה יוצרת אימון הדדי שפותח דרך המכשירה דוד שיח בין כולם להבנת המצב ולייצבו דרך דברי מוסר ודרך ארץ היוקדת אורח רוח מרגיע שמאיר על כולם .המתווה היקר שמובילני לשורר כך זה לשמור על מעמדה הקדוש של ציון וחיזוקה של אהבת הארך וחיבורה שלבני העם לאיחוד רוחני המוסר בשירה את אהבה אחד לשני ,עולזות הרוחות ודמעות השירות לשימוע את חיבורו של העם למשמרת המולדת שלנו .רוח ידידות לנפשך ידיד הנפש באהבה יקרה הרוקמת בליבנו את האמונה אשר חייה בליבנו ונותנת לנו לראות את היראה שלנו מול עיננו ,עין לציון צופיה זהו השמים הקדושים ורוח השירה היא המבואה זהו אנחנו היקרים אתה הוא הנפש המגלה את האור בעולמך ואתה הוא הנפש המפיח אתאהבתך בארצך ללגום מהרוח את המים שכמו לשיר על מעיינות המים אתה הוא שותה ממעיינות רוחך בארצך כי אתה הוא משדר אתמעיינות ליבך לאגם המים למולדתך .. כמו שחר חדש פוקע לעולם אל השמים אל השלום מאותת לבני העולם לנוס מתוך הפלתם אל מעונה של התפילה לשלום עולם והיראה הגדולה שנפקדת בעולם . התגלות ציון על העולם בימי המשיח חזות הרוח אל המקום הקדוש לחיות בתקווה מאירה את השלום כציווי אלוקי לחוות את החלום במציאות כדרך החוויה אשר קבלנו כמתנה מהשמים מהאל הקדוש ה' הוא האלוקים כמו שחר חדש פוקע לעולם. שחר חדש בפתח הגיע לעולם-(התקופה החדשה שוחרת הילה לאהבה ושלום) שחר לאור הדרור על פני ציון היקרה -(דור השיבה שיר הודיה למנצח אל השמים) שחרהמבקש תפילה ושירה לשלום המנגינה עלינו מאירה-(משאלה התקווה) שחר של תשובה אהובה על פני העולם ,(להיות בני אדם פשוטים ויראים ונאמנים,חלוצים) שחר יוקד את עקידת הרוח על בני האדם-(לעורר את השירה של ציון על פני הארץ,קידה לאל ) שבי הזמן היא עקידת הרוח היקרה ביותר בעולם-(לשדר אהבה ושלום על פני האדם ביושר לבב תנחני צדקתך אלוקי) עורי ,עורי נפש נדיבה לשירייך ציון תיכון התפילה לאל השמים אך לזאת יש אמרת קול לכבודה של המולדת לכבודם של השמים לפתוח את שער היום הישראלי בדרך של מוסר וכבוד ויראה כלפי נפש ציון תפילת השחר בשירת העם באהבה ובכבוד לזולת היא המעלה היוקדת מלב העםאת הרגשות לכבודה של כל נפש ישראל, פתחו שערים אל השלום בשירת הלב והשמים יאירו על הארץ בה כי חפצה אהבה מתוכה אל העולם. מטרתי היא לראות באחדות עם שזו המטרה הנחשבת לנו קדושה מאד ומשמעותה מאירה עיניים כזכות השיבה לציון ובה על כולם רוח חזונה של ישראל בציון,לשדר משמר דרך רוחני היוקד הילה ויראה נחושה ופשוטה ויוצרת מעמדות בארוחות הארץ .אשרי מי שיודעני גדולת האחדות ומה שיבקשנו מאיתו יתברך זה רוממות רוח למקום של אהבה והאחדות במקום הזה ללא פלגים מרובים "הרוח עומדת כקרן אור בקודשה עם נאמניה היקרים שחזו טובה על קרן האור של בני העם לחיות במולדתם בשמחה ובראש מורם . רגעו והניחו לזמן לנוע בשיפורה של אהבה והשלום באהבה הפשוטה שהיא המאור הקטן שדולק על אהבה ולא בלהבת האש חיברוהו בכם אלא בשלהבת אש אהבה המניחה דמעה לשמור אותה בליבנו ,אנא הרפו לנוח בה בבטחה ובהרגשה של זכות עומדת עולם ולא בחרדת הזמן תתהלכון ועל ציון תשירו בנפש הומיה ותלינו בה ברוח יקרה כי הנפש קדושה יותר מהדרשה רק תתכוון לאהוב את בני העם ולהשפיע טובה לראות את המענה הטוב לכולם ובדרך מוסר וכבוד של אורחות הציון וקדושת תורתנו המאירה עולם כולם תראו את האור היוצא על העולם, אנא אל תמהרו להסיג את הזמן לטפו רוח על כולם באורח הציון דברו טובה בשפת אם נעימה ויפה והנחילו דמעה לאהבה שחפצה להיות בציון הקדושה חברוהו ובקשוה כי לעשות מצוותה כהלכתה למען השלום היא הצדקה בה יאורו נרותיה עד שמים לשלום עם ישראל ותדבר הדממה לאמור אשמור קודשייך ציון אל אמורי אל הניח רוח טובה על דמותך ליבי סוגד לך בנפשי הומייה ,נפש יהודי בציון בשערי צוהרי היום ייתן מנחתו בתפילת קול בשיר מזמור לה' אלוקינו באהבה לשמור את הכל בדור הדרור.מולדתי זו ארץ הולדתיהפחת בי רוח על ציון אשוח, כסער יולדתי, מהיותי נודד בשדותייך ארצי, שמרי אמונתי, ארץ עד לבב אהבתי אתהלך שבי בך ציון היקרה. לאחדותך אשורר שיר הלל, לשבח בך ארץ ציון היקרה לכל בני העם יחד וביחד נהלל יה למשכנותיך ישראל להיות עם חופשי בארצנו, נגילה ונשמחה בך ציון ישראל ישראל בארץ ישראל . שמעי אהובה לנער הבודד עוד רוח תמשח שמן על תפארתך ארצי .מה לך אהובה כסער זוהרת בי לאהבתי פתחי שערייך עלי נדדתי על משכנותייך חיי קולי שמעת אלוהי, אמרי פי האזנת לי אלוקים על ציון שבעה נפשי בשבי אהבתי לתור משלים רבים כמים המועיל מנחלי עידנך מלכידמעתי יראתילך על חזוני נאמתי עימך אלוהיבדומיה קדושה ונחושה יעמדו כל בני הארץ דום ללא פלגים וללא מחנות. זו זכות לאומית וגאווה ציונית לעמוד בדומיה מול דגלי ציון היקרה. עלי סמדר, הייתי כתפוח בין ארזי היער לחיקך, דמותי כמוצא שלום על תלמייך הילכתי בסברי משלייך נמשלתי להיות בין ענפי הרוחעל צילך הליכתי שבי ודמותי רבבה מעלי משירי ההומיםציון תמתי במשלי הרוח על אהבתי בךלקטי כאשכולות התפוחים לשדות כרמייך נטעתי את שירי לרצון האל לשמרך עולםהשירה הנעימה של ציון היקרה עם מילותיה רוחי אשר עלי אנא השמיעי קולי בקרב עמיישמרני אלי -ישיש עם בקרב אל ישמרנו האל . את השיר אזמור על הדרור עד ליבי לחירותי אדבר שלום במסורי נפשי עוד אהבתי תפריח אור ממעמקים אני אמסור דברי אמורי כחול ולבן על הדגל תפארת ציון על נפש בדור. ישמור האל את האור מקול קורא, תזרח ארץ השקמה דבשה וחלבה מתבואתה בשירי ציון עם יחד תשכון בטח התקווה לנצח ישראל לעולם ועד.והדרת פני זקן ויראת מאלוקיך ואהבת לרעך כמוך ודרשת ללמוד את חוקת מוסר הארץ ושקדת ברוח אימך ולמדת דברי מורי אביך ליראתך בה, התהלכת ברוח נוחה ונעימה וטוב לזולתך היית בזו הדרך, השיבה הביתה לשמור את אהבתך בליבךוביושר אורחות ארץ תחזה תודה למולדת המאירה לנו את הדרך . רוח שירתה של ציון נמשלת לנכס רוחני על משכנותהארץ לבני עמה . ארץ נפלאה שאין כדמותה מלאה באהבה ופורייה בשמחה אך לזמן יש תשובה נפלאה הדרך לשלום ואחדות העם הוא סודה של ציון היקרה לתת מענה לרוח היוצאת ממעמקי נפש האדם החלוצי כל עוד בלבב יש תקווה שלוותה תעורר בלבב העם אתהשירה של ציון בעם יש במקדשנו מעלה שאין כדמותה בכל העולם, מתייראיםלמועד השלוםעל ארץ האבות ללא מחנות וללא פלגים כולנו עם אחד לאל אחד למולדת אחת לציון האחת חלוצים יקרים, אוהבים קדושים במעמקי הנפש כולם אוהבים לדרך הארץ, כולם מתפללים לשלוותהוחרותה של ציון שלנו היקרה והיפה. אך, התעוררות בטחונה של הארץ כולם מספרים ,כולם מבקשים טובה ונוחה כמו המנוחה המחכה לשבתה של שבת קודש ,אך האמינו כי כולם קדושים וכולם מכבדים את אור ציון לדמותה של נפש הציון ולכן מענהרוחי הוא אחדותה של הארץ היפה שלנו. להיות במקדש עולמנו במקדש נפש יהודי הומייה לציון היקרה שיבנה בית המקדש בירושלים במהרה בימינו לעולם תהייה לנו ארץ יפה ושומרת כמו ישראל שלנו לעולם ועד. הבית הזה לא תבוסנה הבית שלי בארץ מולדתי הבית הזה הוא מולדת חזון הארץ חזון כל נפש יהודי זכות חרותה של הארץ לחזות את הנפש החלוצית למולדתה ציון היא הזכות היחידה לחרות כל נפש יהודי למציאות שלווה בזמן המלהט את העולם היא המציאות העכשווית לחרות האדם במושבת הארץ. אוהל ישראל הוא משכן הרוח של תורת ישראל הקדושה נאמנותה של החרות היא הבית היהודי בארץ ציון. זכות החרות בנויה על סדר הדברים להחיות את נפש העם, על פני האדמה. קרן קיימת לישראל היא המילה הקסומה של חזון ישראל , הכוח של ארץ ציון היא ארץ שחוברה יחדיו לתת מענה לכל נפש לשכות מחייתו בארצו, לעשות את הנוח ביותר לחלוצי הארץ. עמוד התווך של החברה הוא השיויון והעמדת הזכויות הפשוטות ביותר מחסה, פת חרבה ומים לגמעה, הם חובתו של חזון הציונות לכל נפש יהודי. רשומה עתיקה על מגילה קדושה לכל לנוח על יושבי הארץ לכבוד בניה . אחדות המולדת היא שחר ישראל לדוגמא הרמת הדגל בטקס תרבותי ציוני ובהכוונת הרוח למקום של מעמד החזון הציוני למטרה הקדושה, חרות בנויה על שיוון, לתת הרגשה שכולם שייכים למקום על בסיס תרבות ציון , גישור רוחני למעמד החזוני חיבור העם לאחדות המולדת היא הכשרת הרוח לקבל את מעמד קדושת ישראל מנשמת כל חי ישראל , כולם שייכים ,כולם ברורים ,כולם אוהבים, כולם יודעים שאין לנו ארץ אחרת רק מולדתנו היקרה מכל דבר בעולם ישראל... שופעת הרוח מאהבה על ציון שואבת האבן לאחדות המולדת שומרת נאמניה ואוהביה לשלום בניה , דורשת תפילה לדרור על החזון . אל שירת הרוח במנחת התפילה אנו שואפים אל השלום שיבוא עלינו כמו החלום. רוח רוח הרהיביני והשקיני מייןחזונך על הטוב שיש בעולמך פתחי את חלונך להשמיע את שירי לשלום הדור יערה ברוכה לאהבה פרשה כנפיה על הדממה לשוח בין ענפי היער עד שיפוח שיר השלום. ציון תמתי, ציון שלי הנה אהבתיך תמתי. קול דודי הנה הוא בא הבה נגילה ונשמחה בך נשכימה לכרמיםבשיר עדרים נלינה בכפרים לראות את האהבה שחפצה עולם שיר של מנגינה על צילי הרוח גם בשתיקה רוחה ישמע על צליל התפילה כולם שייכים ואין בתוכנו זרים כולם אוהבים ועין טובה עלינו עולם סערה על המיםנודדת בין הררי העולם את השיר בשימוע על גלי האתר יחדדו רוח, לראות את כמיהתה למצוא השלום היא נוסדה בעת שערי הרחמים יפתחומעיינות השרות כל דורש בשירת המור יתרצה בדור הדרור כל אוהבה וטוב לב יראה כנס את האור בדור הזה שירו שירו ורונו עד השמים ממעמקים יישאו השירים את המשאלות כמו נבואות על הרוח בלא תנאיעל הדור. אולי כולם נשירה תפילה אל מעונה אולי נגבור על אויבנו ונסלק את השנאה מעלינו קול שיר נשמה הוא עולם יקר קול הדממה שומרת על כולם ושוב נשוב לרקום את החלום של השלום כמו השחר החדש שזורח על העולם לבוא השלום רוח מבואה יקרה לאין סוף ומביאה את התקווה המאירה כל החלומות שלנו הן מציאות קודרת בהלכי היום לא עוד במרוצת הזמן אל הטבע כולם בדמותם מעוררים את השירה כטבע העולם לנוע בבטחה בצלי הדממה גם עולם ישמע רוחה וייסב קולו באמרת השירה אל השמיםדמעה מבורכת ממכאובי מעלה ישועה לאור הדרך כל דומה וכל נדחי השממה יתרחקו מעלי גלי השירה המספרת את אמרתה לשלום אמרת קול הנפש הזומרת קול המנגינה על שופר זה תענה אהבתי מענה לשוני באמרות הדרך כי ידענו היום כי שחר חדש זורח לעולם המבקש חמלת רוח מבני האדם להדיח את השנאה הארורהולסלק את נדחי המלחמות לשחקהדומה הרוח שוחקת והדמעה מסעפת המנגינה שומרת את אהבה מלטשת כשלהבת רוח באה אהבה ונשארת תמיד בדמותה לאמונה היוקדת יראתה לשמים היום .רוח ,רוח שמעי קול מעוני לאהובי רוח רוח בי תשאי תפלתי אלוהייך ציוןשמריני אהובה לטפיני יקרה עד חומותייך ארץ אשיר לך מולדת מולדת אל הדרך שמרי את הרוח אהובת דמעתי לך ארץ שמרתי בך רגש הילכתי בתוכך הולדת השמיעיני רוח מבית אבי אני שוח הראיני רוח את הסוד שלך בלבי ציון שוכנת רוח ,רוח שמעי קול מעוני לאהובי רוח רוח בי תשאי תפלתך שלום על ציון שלי מולדת. פתחי חלונך אל השלום הדרור מבקש -אני אותך שומר אני תפילה בנפשי ההומיה לגלות עלי את המשאלה היקרה אני דומיה בשיר תפילה על אהבה שמרתי את המשאלה אנא אלי שמע קולי -אנא אלוהי ברכני -נא על שלום הבית אני תפילה מבית אבי ירשתי מנגינה לדרך אליך אהובה רוח רוח אני שר דמעה אל הדרור אני תקווה פתחי חלונך על ציון, אאיר טובך עוד אשלח על כנפייך את יונת השלום מעל אבני ירושליםהקדושה . אל השמים ה' שמו הקדוש שמר מסריו לעמוידור את השלום היא הדרך הנכונה בעולם, אנחנו לא שוממים בדרך שבילייךציון היקרה מולדתנו היא כדמותנו היקרה לנו בעולם לעד עולם את חסותנו ציון בארץ השיבה אנחנו מבקשים את השלום בעולם כך מספרת השירה שלי: טוב לי חסותך ציון מחסות בני אדם כי כל צמא ילך למים כל הטוב יש בך ציון תמתי מה טובו אוהלייך ציון לבני ישראל משכנותייך עת לראות את הטוב שיש בארץ המור מים לגמעה ופת חרבה, ומחסה פשוטה כל הטוב הוא אושרך מתרבותך האצילה ציון ארץ שופעת ברכה, לשלוות החירות על הנפש באה האמרה ארץ של כולם מביאה ברכתה ללא דופי ועם אופי לעולם שלא יחסר לך אימא יקרה מאומה בדרך לעולם לא תבוש המנגינה שמאוריה אור לציון על מגילת הרוח לאוהבייך תשכין חזונך אור לכל נפש ציון הקדושה. על נפש הומי אשיר בדומי ואלך ביושרי לרקום את התקווה המאירה על כנפי הדממה. כל השממה מתבלבלים והומים מכספים ומגדלים שמגיעים עד השחקיםסוחרים למרדפים במרוצת הזמן מביאים בלבול עצום שאין ממנו מנוס לזו יד השממה מפרכת לשימוע כמו חרבם נטויה להביא אש למלחמה, המה מקוננים רוחם בלהבות הרס להניע את מרוצת הזמןלכן אנחנו נראה לעולם שהרי אנחנו הלוכדים את האור לזכויות החירות של בני ציון ובני העולם החוסים לשמים ובשירתנו נהלל כמספרים את פועלנו בדברי מוסרי האל עם ציון השלום . למה סוערים הנודדים בלא שבילים על מפאתי הזמן כפזורים על רוח בלא רצון אל השלום נודדת ממרחקיםארץ של כרמים ושדות חיטיםהיא ארצנו הציונית לעובדי אדמה וחלוצים יקרים הרוצים את חרות שלוותם בארץ אבותם. חזונה של ארץ ציון היא זכויות הלמידה לחיות בה באמונה שלא יחסר לאדם מאומה בדגלנו כחול ולבן. ארץ ארץ על חומותייך הניפי דגלייךכחול ולבן כשמי השמים, על ציון השירה כמים כל עוד נפש הומי פנימה עד לבבי אשא תפילתי שלום בך ציון אהובתי ארץ מולדתי כשמך אהבתיך עולם עיניי בדמעה לשמור אותך אהובה על צילך ארקום מנגינה יפה לכולם על תפילתי ארקום אהבתי לדור בעדייך ציון ציון תמתי הסיבי עינייך על מובאתי לחרוז בשיר תפילתי ברוח תפילתי עלי אהבה למצאני בתוכך יקרה סובי סובי שיר לאימי על מורי אל נפש הומי לדור אוצרותיך. בתוכי ציון תמתי על חומותייך אחגור שרייך לשמרך ארץ אשיר אהבה לשלום אחזה, לבלום כל מרע על הארץ היפהדגלייך ציון ירחפו על במותייך לשוח את שירייך כל יום אנעים קול ברוחי הסוחב עם שירי אדגול מראות עיניים נושאות כפיים על דגלייך. שירת ציון היא המבואה היקרה שתכבוש את הזמן לטובת העםעל משרייך ינהלו רוח למצוא את האהבה אשר חפצה . שמים בוהקים שמש מתישה משזפת עולם רוח נודדת בין ערפי השמים עד פאתי השירים, נוטפות הדמעות על העולם כסערות חמות מייבשות הרים וגבעות, שורפותבאבוקים את נחלי הימים ,שזפה השמש וחתרה מבין קרניה, ארץ פוריה תשיר דמעה אך השמים תנדוד משאלה, לנוע בנוח בארץ הדרור. גשמים בחום הקיץ שמים בוהקים, על השלום נוטפות הרוחות גשמים בחום הקיץ, נודדים בדרך אבוקים שרבים מתישים צוננים בהרים ומורדים סופות חום מייבשות ,רוח מסעפת על המים נודדת כסער, שומרת את מקדשי הארץ דמעות מלטפות את הדממות בתפילות יוקדות אהבות זמירות ושירות, על מנגינות הארץ היקרה שלנו ארץ מפריחה אור ציון הקדושה אוהל השלום לעם הדרור ולעולם כולו מחסה הארץ הקדושה, שומרת את רוחהלאנוכי אני גם לשיר ציון יש מקום טוב על האור גם לשוח דברי שלום יש מקום טוב לדרור המורגם לראות את הדגל בגאון זה הרוח של האור גם לשמוע למורה בכבוד וביראה זה מאור לכבוד לדור גם להלך בשבי ציון בארץ הדרור זה המקום ופה והיום נוח לנו מכל גם לשיר תפילתי נוכח פני האל לעד הסב רוח הומי פנימה עד לבי אשיר יראתי בדומיה אל תקוותי אלי עומד איתי תמיד לאחדותך מולדתי נשא בשירייך יחד עם ודגל עם האל הקדוש ה' שומר את ישראל עמו לעולם ועד. ערכים מאירים לדרך בדרך מסורייך ארץ ארכוש אמונה במאור הדרשה , אשים אהבתי נורא בליבי בלשכות חוקותייך ציון . האיר ליבי את רוח לכבודךארץ ללמודמסוריך אשר נכספים לי בעולם , אשמר את כבודם של משכיניהארץ לאורחותייך ציון , ידע, חירות ,חופש, אימון, קשר למסורי,יראה ,נחישות בפועלה לסביבה הכוללת היא יוצרת באנו את התקווההנפלאה ואהבת לרעך כמוך ויראת מאלוקיך, ועשית מלאכתך שבי מולדתך, ושמרת כבודך לתת למקומך דבר מה טוב אחד מליבך, ולא שמת מכשול לחברך בדרך ואהבת, והאמנת כי ציון היא מקום שובך, וחזקת דברי מוסרה לכבודה של הארץ ושמרת כבודך לתת למקומך דבר מה טוב אחד מליבך, ואהבת, והאמנת כי ציון היא מקום שובך, וברכת את ה' אלוקיך בטוב הזה, כי נחלה היא הארץ הזו לך. וברכת טובך בלבך על הלחם והמים ועל הנחלה הטובה של מחסה ארצנו ציון ישראל והגיתי ליום פירקה קטנה מפרקי אבות לדור במוסרי אבותינו ושרת כל יום שיר הודיה מודה ותודה לאל בארץ ישראל וברכת את ה' אלוקיך בטוב הזה, כי נחלה היא הארץ הזו לך. וראית בשביך ציון את שובך להיום לתהילתך בואך החלום לשמור בכל לבבך את מסורי ארצך היקרה . וכבוד ומורה עד השמים להם ייסדו עליה חוקת הארץ למוסרה לשמור בצילה את התקווה השמורה בליבה של ציון . יש לנו ארץ יפה ישראל בליבה של ציון היקרה והטובה על כולם בעולם. ארץ זבת חלב ודבש שופעת ארצנו מטובה,דבשה וחלבה- מלאה תנובתה,ניגר עסיסה- לא מלאה יד אדם משפעתה.אף מכוניה לא פסקו מלפעול-וידיים חרוצות יום וליל במלאכה עושות -שמרי מדינתנו על אילו הידיים המיומנות ואל נא תפקירי טובי בנייך לאנחות.אחדי ארצי ציון לשובך תפארת ישראל נפשי עלייך הומייה רוח תמתי על דומי אשוח את מנגינתי לאחדותך. אלוהי אלוהי שמע את נאקת עמך ושלח עלינו מברכת השלום למשול עלינו כמאור תורתך היום ,שפעה רוחי מזמירות ליבי לרקום את אהבתי במכתבי עולם על הטוב שיהיה לכולם ,אנא אלוהי שלא יחסר מאומה לאם יקרה בציון ולא תכבוש אותנו חרדת הרוח ,ארץ זבתי היא פרי עולמי על שדותיה אשכים בשירת השחרית לנוע בשבילי הכרמים ולנוטע מאכלים על ידנו נשא פירינוועל רוחנו נשא את שירנו קומה חלוצים זו ארצנו ומולדתנו היפה שלנו הבה נצא בשירי הארץ לנטוע ולזרוע ללמוד ולעבוד לדעת לראות כמה טוב יש לנו בארצנו היפה ישראל הקימו מפעליםלבנינו נשיב את השמחה בארצנו הקטנה ,הקימו אור כי פה הדרור פה במקום הזה ציון ישראל זה הדרור של עם ישראל .בזמר שיר לכבודך ציון, אויה אהובתי עלייך נאומי בנפש הומי אדבר על כבודך לשוב בטובך עם מולדתי היקרה ציון תמתי .לשיר ולשיר את שירי ציון באהבה וביראה זו מתנה מאירה ישקו שפתיים בני עם לחירותו יוקד דמעה עלרוח נעימה על צלילי השירה בקול תרועה מספרים ומבקשים לאהבה חפצים יש אהבה, עד עין השמים היא מאירה על הדרך, בה ציון על כולם מאירה סמכו והסמיכו מילים רהוטות, על ציון ספרו אהבתכם שירו ודברו בכינור הנעימות, זמר על ציון שבחו כבבת ליבכם בקשו שלום ורדפוהויום יום לרקום מנגינות נעימות ומאירות,על הדממות המספרות לחבוק את האהבה, לחבור אל הרוח שבה נודדת לה היקרה לגעת ברוח, לראות את השמים מצלילי המים אש תוקד על המזבח, לשיר דמעה לאהבה ולשלום, לאחדות ולרעות לשמוע קול רוחכצפריר אשוח, על חלונים יאירו השמורים . שובי שובי נאומך רוחמה על בנייך שדרי כוחך לשמור נרותייך בכל בתי ארץ ישראל שמעו שמיים, שמעו אוזניים, שמוע רוח בצלילי הנשמה לדעת קול תרועה מתוך עם בר לבב מציון תצא אורה עד העולם , הקדשתי את חלומך לשלום אבנייך ירושלים הקדושה ציון ,ציון אחלי לנו ישועות אלוהייך על דברי רוח אשיר דמעותיי למען אזמר קולי אליך אלוהי מים רבים לא יכבו את האהבה שחפצה. איגרת רוח על השלום עלייך ציון שבה אלייך ציון, על הדרך בה ראיתי כמה יפה רוחך בי אשמור כבודי למען דרכי בה אני משורר לך כל אשר אני יודע כולם משדרים טובה בך אהובה, כמה יפה אהבה עלינו תמימה יקרה אימא, אימא, מנעי קולך מבכי ולא תדמעי מסער נערך שמעי יקרה, יפת עיניים, לי שמריני אהובה, השקיני מיין אהבתך ברכיני אהובה לדור את אהבה שחפצה עם המנגינה היקרה לשיר ולשיר כמו השיר מאהבה שלא נגמרת לעולם על ציון היקרה . רוח ידידות לנפשך ידיד הנפש באהבה יקרה הרוקמת בליבנו את האמונה אשר חייה בליבנו ונותנת לנו לראות את היראה שלנו מול עיננו ,עין לציון צופיה זהו השמים הקדושים ורוח השירה היא המבואה זהו אנחנו היקרים אתה הוא הנפש המגלה את האור בעולמך ואתה הוא הנפש המפיח אתאהבתך בארצך ללגום מהרוח את המים שכמו לשיר על מעיינות המים אתה הוא שותה ממעיינות רוחך בארצך כי אתה הוא משדר אתמעיינות ליבך לאגם המים למולדתך .. לשיר לטוב לבני האדם זה לשורר את הטוב מלבך לעולם על צדקת השמים תראה את עולמך ותראה בנפשך את אהבתךמאירה בך בגללך ממדך לציון . פילוסופיה על הרמת הדגל בציון טקס מאיר עיניים ישוב על ציון במהרה מערך חדש שיוצר מובאה יפת דרך ועטרת ראשה בתפארתה באה לקראת ציון באורחותיה ינועו בצלייה כל בני עמה למען החזית החדשה שיוצרהדרך ארץ קודמת לתורה ומסוריה קדושים לעמה למפתחי הדרך נוסדה המבואה על חליצות נבונה ומרגיעה הנה באה המתנה היקרה שנמצאת עמוקה בתוכנו אחדות עם במסרי ציון על הלכותיה תראה הארץ מדושנת ומחומשת בזרועות רוח השומרים את צילה ומהלכים השומרים בתוכה תמיד. טקס הרמת הדגל במרחבי הארץ בכל שחר ישראל בכל מוסדות החינוך יהווה מקום של התחדשות ורצון לחיבורו של עם ולהקטנת הפלגים הדוחקים עלינו לנוע בנחלת הארץ. מערך חדש של מובאתי הרי היא כל אהבתי לציון לשמור את אורחותיה בדרך הרוחנית הנורמטיבית המייסדת ארץ דמוקרטית ציונית בעלת הלכותיההמייסדות שם נצחי ארץ לאומית על שם ציון ישראל השלום שכוחה הוא החזון העולמי . מחזההשיר שלי כל עוד ליבי בעולמך ציון תמתי על נפש הומי אנצור אמונתי בלבי אתהלך שבי בלבבי ועל דומי אשיר לך ציון שלי אשמור אותך בתפילתי עולם ציון שלי את השיר ליטפתי בדמעה על לבי עקדתי תקווהאל השלום ,אני הוא השירה על חלומי אנצור את חזוני לתקוותך מולדתי לשיר יומי את העולםשבי. רוח ,רוח לא תבושי ממני ולא תכלימני את השיר רקמתי מתפילתי על המנגינה שלי אנא אלוהי שמע נא אלי את השיר שלי. שלום עלייך ארץ נהדרת ברוכה את ארץ ציון שומרת יום חדש , זורח לאור בך מולדת את הדרך נשיר יחד עטרת לראש תפארתך מולדת תודה לך מולדת , ארץ אוהבת ,ארץ שומרתישראל ,ישראל,בארץישראל . ברכו את ציון השלום ברכו את ה' בכבודו בשמו הקדוש על בטוחנה של ארצנו בשיר הלאום כראש עטרת על נפשנו הומייה ידור עם את חזונו הטוב השלום במקום הזה ציון ישראל.הידד הידד הבה ונגילה, ונזכה ונברך לדרוש עם רוח השירה לאהבה שחפצה בעולם אות ומילה רהוטה ויפה מאירה על דברי לשונה היפה ישקו שפתותיה שפחה בשירתהובתפילתה לשעת רצון בפעולתה היא מתרצה וענפה לחבורה של הנפש החוזה את התקווה כי המשאלה יותר יקרה מהדרשה המספרת את חלומה הטוב באגדתה למציאותה . הללו-יה. אל התקווה אדור עטרת מאמרי זה כבבת ליבי שוררתי בה על עטרת כבודך למען הבית הציוני השיבה עם לאחדותך ארץ על דגל ציון בגאון יתהלכו ישראל אל השלום.ציון,ציון לא תשכח אורחותייך מלביונתיבותייך תמיד אשיח לאלי ,נפשי בך הומיה לאלוקייך ציון כל שירייך נערמו עלי על השלום הרחיקו כל דומה המביאה דמעה לאוהב ללא תנאי כל נפש הומייה מלאום עמינו הרי היא ציון עוזו בשירי מוסרים הוא האלוקים ישמור בדרכים על נדיבים וטובים ומשרים יושיע בצלמיו את זעקת הדלים רוח שמים סנוורם להטביע בתוכם אהבת עולם חינם ,אלוהינועוזו בתפארת שמו על כולם יחסה מברכתו השלום וישמיע קולו לנטוע מלאכים טובים בליבות היראים הנה המקום באים השרים כצללים דומעים לחירות האדם הם מסורים תשכון בלבך תמתי אור אלוהייך שתסב את שירייך היפיםעל בני אמונייך. ידיד לנפש אדם הדרך הישרה שכולה מאירה בצלי הדממה שקט בתהומות השחק ,קול זועק להזינך דרכי במישורייך ציון היקרה ללבי עולם . ציון תמתי שלי הרחיבי מקום אוהלייך לשכון בטח במשכנותייך עין לציון צופיה בשירייך אדדם קול בשיר אלוהייך ציון אשמרך בדרך וארחיק מתוכך את כל ממרעייך השואגים לטרף על בני תומך ואברייך הישרים ותמימים וטובי הלב המייסדים אהבה ודאגה לכולם . אויההתנחמי נפשי התנחמי בי כי ציון אוצר גדול לבני ישראל עולם ולא תמוש אורחותייך מתוך מסילותייך כי שם תעלוז נא השירים ותחבר אוהבים ואמונים דלים המבקשים טובתך ארץ סוחרי רוח המה למלחמה. סוחרי הרוח מקימי סערת הדרכים ויוצרים מלחמות ושנאות רבות רוח משיטה במלכודות רשתות יקושים ותמימים נבוכים משברי הדרכים המביאות רוח סערות לאבדות השוממות דמעות הרוח על נבוכי הדממה בצלמי הדרכים סוערים היעפים, שמים דמעה לשיר את השלום על הארץ דרשהחבלים בנעימים יהיו האוהבים ולא הסמויים המכשילים תמימים כל השבילים הם בדרכי הישרים טובים ונעימים על הרוח הם משיבים את השירים היוקדים אהבה ושלום בלא עין נצורה למירה איומה עוד נגיע לשלום עם שלל השירים ולא שלל הכספים . רוח אהבהרבתה בצלי הדממה והפילה דרך אסורה ושמרה כל אות מסורה לאצילי הדרך עטפה המנגינה את כנפיה של השירה להילה גדולה הראתה ארץ יקרה לשלום בואי ארץ כבר עולם מחכה לשלום שבדרך . על כל האוהבים והנאמנים לליבך ציון עולם עד שנות עולמים השלום יאיר בשיר ציון תמתי הבא נשירה איתך ונגילה ובך נדבר נתיבתך שלום במסורי אלוהייך נהלך כולם שחפצים לדעת את זכות בחירתך אהובה , קול קורא לשיר השלום בארץ המור ישראלציון תמתיבדומיה אשיר תפילתי בנפש הומי אספר תהילתך אלוהי על ציון תמתי אשורר רוח אהבתי על מאורות היום אשוח על השלום ביתי עורי עורי נפשי לשיר את ציון תמתי עלייך דמעתי נוטפת רוחי על שובך ארץ בי נשבעתי לך מולדתי על נאומי להיות לך נער ואהבתיךמולדתי . ציון תמתי מולדתי ארץ אבותיי לכבודך אעמוד בדומיה קדושה על כנפייך בצליי אשלח שיר תפילה לאהבתך לאום עד אלוהייך אני שר לך ציון שלי ברוח תקוותך אשמור את המקום הזה לשלום בני עמי אתתי ציון תמתי אני תפילה אלוהייך בנפש הומייה צפנתי לבי לשיר טור אחד יקר ערך למשמרת אהבה ושלום ארץ לעם ודגל תישא עיניים רוח ענפה בה יראו אוהבייך את כנפייך מנשבת למעמקי הנפש לתור את הדרך אל השלום בעמך נפשי תמימה על תורתך הקדושה תאחד רוח את ליוצריך כשלל יוקד אוצרותייך את השיר המאחד מזמור שיר לציון על השלום השיבך נפשי על מולדתי אצא בחיבתי עם אלוהייךבר לבבי אשא תפילתי בשחר ימי כשיר לאומי למצוא את מפתחי היום לשלום עמי ישראל עורה שפתותי למלל בדרך תפילה על השלום באחדותה של המנגינהבאי צדקתי מלפניי לעשות דבר טוב למושיעי על נפשי התהלך שבי לבי לך ירושלים הבוכייה ,ציון תמתי ארץ חמדתי מולדת הולדתי השכנת בי את מחזותייך לשמור את כבודך בך ציון תמתי אנא אלוהי ואלוהי אבותיי חוסה נא עלי מסערת הזמן אולי התפנה לדור מעלתך על השלום במולדת שלי ציון ישראל.שיר מזמור לפני האלוקים מה רבו מעשיך אלוהי ישראליודעך וידוך מלכינו על הארץ על שהנחלתנו בארץ אבותינו , מה נאמר לך ומה נדבר אליך אלוקינו . שבנו ובאנו לארץ מולדתנו ציון להתפלל על חירותנו בא אלי באלוהי ניחמתני בזאת הדרך על שובי ארץ למולדתך ציון על זה תברכני סלע מרחמך אלוהי, התברכי נפשי על אלוהייך ,דברי קולך ממעמקייך השמיעי רוח אלוהי אתה הוא אל העולם שהנחלת עלינו אורה בתקוותנו תלינו שמחה על הזמן הזה שיר תפילה לך אלוקים אני בדומייה על בית קודשי יריתי לך נאמן ידידי לנפשי הראני טובתך בדרך עמי על תפילתי מודה אני למסוריך אלוקים ,קדוש אתה ועליון שמך בלבי ,לאנוכי סיפרתי דברי לבי על אות תודה ליתדותיך ומסוריך על ציון ישראל . אלוקינו ואלוהי אבותינו חדש עלינו שנים טובות מברכתך השופעת על ציון ואור עולם לשוב ברחמך על רוח הנחמה לאהבתנו ולהגות יומא בתורתנו הקדושה ,אז נשאל ממך מצור משאלתנו ועל השלום באים אנחנו, מה דבריתי ומה שיווית על קול דברי בשבי ציון שמרתי תורתךהקדושה בלבי עולם על ארצי הנחלתי אחדות לנפלאותיה לדבר בזמר עם בקול השירההזאת ,על נפש אומיה תרתי משלים רבים משילהועל דורה הנחלתי רוחענפה על צוקי גבעות הרים לבא היום יראו עיניים כמשלים בזמר השבים ינעמו קול לשלום הבית על ציון תמתי ,שובה שובה על שובך עמי לשיר ישראל אל השלום תחגור חומתהמשירי ציון ישראל,אלוהי נחם בעדי ובעד עמי חי ישראל לשיר ממעלותיה של אור הגואל מציון אני שואל ממך רחמים למנחת השירים במחולותאוהבים על דברי משלי שלחתי בך ציון אות השלום. מזמור לה' בנפלאותיו על השחר בארץ הדרור. מזמור לדודי על אמירך בפי אדבר שלום עד שערי שמים אמורי אלי תפילתי אל חי על ציון עיר מושבי אדור רוח טובתך כי ידברו שלום עמך מאלוקים תזריע ארץ צלילותיה שמע אלי שפתותי דמעה על השלום קידמתי רוח לארץ קידמת אבי מורי אל שמים לה' תפילתי יריתי שמעך למען השלום ברוח דברי שירתי תישא להיום ניחוחה מעוז ממלכתך אלוקים. רוני ושמעי בתי עימי לציון ,שורי מראש צורים על ציון דברי קולך לדור חמדתך על ירושלים עיר קודשך אלוהייך ציון . רונו בני עם ושירו סולו בדמעתכם על שובה של ציון זמרו קולכם מטוב לבבכם ומשכו רוחכם על אהבתם לבשר בא שלום. זה היום מובאתי במשאלתי אלוהי, אלי ,אלי ראה את דמעותיי כרוח סערה שלא נוחמהומבכה על ליבה של עולם , אנא אלוהי רחמך תיתן בי לנדור כתיבי על שלום העולם הניפי ציון נס ודגל לשלום מולדתנו היקרה ". "רוח בוכייה " הניפי ציון נס ודגל לשלום בואי ארצילשיר שלום, בואי רוח עטפיני לאהבה שמרי מולדתי את הארץ שבלבי, לך אשיר בדומיה על נפש הומי, הבאתי לך ביכורים על דברי ציון אהובתי, בואי אלי אהובה לשיר בשירים, ארץ ארץ על כבודך אניח תפילתי, ארץ נפלאה שאין דומה לה בעולם היא ארצנו ציון ישראל.אנא שמרו עליה, כבדו את דמותה ונועו בצילהולעולם תבוא התקווה המאירה בליבנו את האור של ציון היקרה ולשלום העולם . לא לשכוח את הזיכיון של הרוח היא אות הרוח של הזיכרון כל נפש יהודי הומיה היא אור של ציון על קולנו באהבה הרוח במעקיה את השיר מאירה בדומיה קדושה להפריח את המנגינה לארץ המבואה ישראל היקרהצמאה הרוח לאהבת עולם כדי לשיר את שירייך ציון מולדתי על משרייך אדבר אמונתי בתום ליבי אשוח בשיר לאחדותך ארץ שלי אהובתי ,אהובתי אשיר לך את שיר אהובי למען אחי ורעי אדבר שלום בך"הניפי ציון נס ודגל לשלום". המסר למולדתי היקרה " המסר הראשוני :טקס מאיר עיניים בשחר בוקר ישראל הרמת הדגל בגאון הרוח בכל בתי הספר בארץ ללא דופי. לשיר לכבוד המולדת בהלל תודה לאל על הארץ הטובהשהנחילנו האל בציון הקדושה . המסר שלי: הרמת הדגל בשחר בוקר ישראל בכוונת העם לעשות בפועל טקס ציוני מאיר עיניים ומגלה רוח נעימה המכשירה את הזמן לאמינות אורחות ציון בפועל הזמן הבית הציוני של עם ישראל"סדר הטקס 1-הרמת הדגל בדומיה 2-דברי ברכה לשחר היום הציוני מאמרי פי המנהל/ת 3-דברי תרבות ומוסר ,כבוד לזולת ,חיזוקוגיבוש החברה הישראלית ללא פלגים להמשך הציונות. 4- דברי קודש, משפט מתורת ישראל ליראה הקדושה שבתוך נפש העם יום ביומו. 5-שיר מציון -שיר התקווה בעמידה וביראה לאל ובכוונה עמוקה לאהבה ולשלום ולאחדות העם. חמש דקות יקרות יוקדות אור ותקווה בלב העםעד השמים, ממעמקי הנפש הרוח אורגת את הכוח המוביל להתנהלות החברה סדר יום החינוך הארצי יפתח רק לאחר טקס הרמת הדגלבכבודו בדומייה בשיר התקווהללא שום משאל עםרק דרך חוק מחוקק מכנסת ישראל למוסר דרך הארץ במערכת החינוך הארצי .הייתי קורא בשםטוב ומאיר על ציון הבית הציוני של עם ישראל" סדר היום החברתי דרשתי להחזיר לסדר היום החברתי הישראלי את מהווה איחוד הציונות,להחזיר את מהווה הספר הישראלי הציוני בערכים נאורים למולדת ולצמצם את תוכניות הריאליטי בטלוויזיה המובילות להתדרדרות הספרות והתרבות הציונית בחירותהבה צמאה הדרך למוסר ולכבודה של רוח התרבות,כמה יפה התרבות השוכנת בתוכנו ע"י טבע ,יצירות ספרות, ציונות, מדע ,חינוך ומוסר, כבוד ויראה ועוד הרבה אפשרויות כדי לווסת את המהדורות הלוקחות את רוח העם לדברים תפלים וחסרי משמעות לשמירת השפה העברית היפה בעולם. לפתח ולעורר את המוסיקה הישראלית(שירי ארץ ישראל הישנה) ע"י חוגי תרבות,חוגי רוח ,כל דבר שבהישג ידו של כל אדם לגעת ברוח התרבותית לקידום וגיבוש החברה הציונית שיש בתוכו אלמנטים תמימים של ארץ ציון המשפיעים על כוח הרצון של בני האדם להרגיש ,לגעת לשפר את המצב שאינו ניתן לשליטה ,כוחה של ההשפעה הוא רק דרך ליצור משמעת על -פי אורחות ציון ברוח מטיבה מחוקקת דרך ממשלת ישראל על הרוח תיקוד התרבות והחינוך הארצי אור כוח מסגרת השכיות בונה חזון של ציון היקרה. התוצאה מרהיבה ונפלאה ועושה שבחה לאין סוף מגיע סודה,תראה בה את הסוד המחזיר את האימון ההדדי בחברה והמשכין שלום בתוך פלגי החברה ומה שנדבר על שבחה רוגע נעימות רוח שתגרום להפסיק לרדוף אחרי מד הזמן המתעתע בלא הרף.תקשורת ואימון הדדי "מולדתי היקרה" היא אוצר השלום מולדתי היקרה מי ייתן וייטב לך יקרה, איתך חירותי התהלכתי במחסה עולמי. לא ראיתי כדמותך יפתי מעולמי, אשיר לך ארץ ,ארץ זוהי ארצי בך מולדתי ולעולם לא אחרת, ציון תמתי אורחותייך בלבבי לחמדתי עולם, בך נפשי הומייה אשיר רוחותייך פנימה על לבבי אשא תפילתי השלום . כל עוד נפשי באהבתי עולם,על לבבי אשא תקוותי בנפש הומי על רוח תפילתי בדומי העמוד בשיר ציון תמתי לנפש אמונתי אסגוד לאלוהייך עולם , מחזההשיר שליכל עוד ליבי בעולמך ציון תמתי על נפש הומי אנצור אמונתי בלבי אתהלך שבי בלבבי ועל דומי אשיר לך ציון שלי אשמור אותך בתפילתי עולם ציון שלי את השיר ליטפתי בדמעה על לבי עקדתי תקווהאל השלום ,אני הוא השירה על חלומי אנצור את חזוני לתקוותך מולדתי לשיר יומי את העולםשבי. רוח ,רוח לא תבושי ממני ולא תכלימני את השיר רקמתי מתפילתי על המנגינה שלי אנא אלוהי שמע נא אלי את השיר שלי.שלום עלייך ארץ נהדרת ברוכה את ארץ ציון שומרת יום חדש , זורח לאור בך מולדת את הדרך נשיר יחד עטרת לראש תפארתך מולדת תודה לך מולדת , ארץ אוהבת ,ארץ שומרתישראל ,ישראל,בארץישראל . ושובה בדגלנו כחול ולבן. ארץ ארץ על חומותייך הניפי דגלייךכחול ולבן כשמי השמים, על ציון השירה כמים כל עוד נפש הומי פנימה עד לבבי אשא תפילתי שלום בך ציון אהובתי ארץ מולדתי כשמך אהבתיך עולם עיניי בדמעה לשמור אותך אהובה על צילך ארקום מנגינה יפה לכולם על תפילתי ארקום אהבתי לדור בעדייך ציון ציון תמתי הסיבי עינייך על מובאתי לחרוז בשיר תפילתי ברוח תפילתי עלי אהבה למצאני בתוכך יקרה סובי סובי שיר לאימי על מורי אל נפש הומי לדור אוצרותיך. בתוכי ציון תמתי על חומותייך אחגור שרייך לשמרך ארץ אשיר אהבה לשלום אחזה, לבלום כל מרע על הארץ היפהדגלייך ציון ירחפו על במותייך לשוח את שירייך כל יום אנעים קול ברוחי הסוחב עם שירי אדגול מראות עיניים נושאות כפיים על דגלייך. שירת ציון היא המבואה היקרה שתכבוש את הזמן לטובת העםעל משרייך ינהלו רוח למצוא את האהבה אשר חפצה .רגעישתיקה על הדממה עם ודגל בדומיה הללו בשירה תקווה, משירי ציון מאירה התקווה רוממו לה' בהלל -יה, לאהבה ושלום למשמרת הזמן ארץ ארץ - יפה כדמותך לא ראיתי מעולם על שירייך היפים מולדת, נפיח שומרים כל היום וכל הלילה לשוח על שלום בכל מקום, לראות את החלום עד חומותירושלים השוכנת בליבה של ציון . כל המשאלות למסורייך קושרות בלולאות הרוח, כדי להיות יחד ללא פלגים ומחנות, נפקיד כולנו את השומרים למענך, ובאחדותך מולדת אתלה את התקווה על ראש תפארת כבודך, למאורות השלום, רוח השיר תספר את כל המשאלות שבהן האוהבות חומדות על כל נפש הדור.נשמור חזותך כמאור עיניים עלינו ,עד השמים תבוא ברכתנו, לקבל את השלום על אהבה שחפצה ושמורה כמתנה שאין לה מחיר בעולם. ציון היא הבית היהודי לישראל! "מולדתי היקרה"אוצר השלום מולדתי היקרה מי ייתן וייטב לך יקרה, איתך חירותי התהלכתי במחסה עולמי. לא ראיתי כדמותך יפתי מעולמי, אשיר לך ארץ ,ארץ זוהי ארצי בך מולדתי ולעולם לא אחרת,תמתי אורחותייך בלבבי היא חמדתי,בך נפשי הומייה אשיר רוחותייך מלבבי, על תפילתי השלום אל התקווה , כל עוד נפשי באהבתי עולם,על לבבי אשא רוח תפילה בציון אמונתי, עד שמים אשלח דמעתי לך אלוהי, בשיר זה אתחנן לשוח רוח לאחדותה שלמולדתי היקרה. עם בר לבב טוב ומטיב מרחם ורוצה כמו ישראל אין עוד בעולם עם זך מלבה של אומה קדושה הרוצה רק טוב למען הדור אך עיקש מסבל שכמו וידע את אוצרותיו מיד עולמו עם רם ונישא בקול תפארת תורתו יהלך שבי מעונו לתור את אחדות הארץ למעוניו יהיו אוצרותיו נפלאים לאור ציון עיניים מראות רוח דגלים ,דגלים הניפו רוח למראות עיניים, לעד יינשאו השירים מהעמקים לגעת ברחש על המחשבה הטובה, יוצרת הרוח את הדרך הישרה, הגונה בתפארתה טובה מהדרשה אהבה שחפצה את האדם בצלמו.שומרי הדרך בך ארץ יראו עיניים את בואה של השירה היקרה הנותנת מקום טוב לכולם בציון הקדושה . בזמר מנגינת השיר לכבודך ציון אהובתי שוררתיעלייך את נאומי, בנפש חלומו הטוב על פני הדור למען הדרור חירותו של העם היהודי הוא בציון השלום ישראל לעולם ועד בנפש הומי דברתי מנגינתי את תהומי, על כבודך התהלכתי פתי שבי לשמרך אהבתי לדור מסכת מאירה לעולם באהבתך ליושרי. מי ייתן ויבוא השלום לפתוח מוסרותייך מהרה, על דרכי נבדלתי בתוכי לדור מחסי בכבודי, ארץ אהובתי יפת תפארת מולדתי, לא אבוז לך בעולמי על סבלי גדתי את חלומי הטוב למענך ארציואגדתי מחרוזת אלופי לכתוב את מחשבותיי לשלום הדרך בעולמי. אשרי עם אשר בטח בה' האלוקים ויסב משָלו על חזונה של ציון רווח ונחלה ,רוגע והבנה ,יראה מסורה ,יש מקום לכולם רק צריך לפתוח שערים' לפתוח ידיים לראות כי המקום הזה שייך לכולם אך ללא מרדף הזמן. ישראל איננה דומה לשממה האיומה, הגולה הארורה, שכפתה עלינו רעה וייסרה את עמנו לבצרה של כפייה ופחד. פה בארצנו נתהלך בגאווה ובראש מורם ללא מחרד הזמן. אני מאמין בבני עמי שכולם טובים וברי לבב, יראו כי נחלת ציון היא האושר של כולם ואם החלום הגשים את החזון אין דבר העומד בפני הרצון.תמיהותיי "אם לאו היה החזון אגדה מאירה בחלום , לא היה האיש מספר את החלום שנראה בליבו אם לאו שאל לפתרונה על התקווה לא סיפר לאדםמאין סודה אם לא היה מאמין למשכנה לא איגד מאמרה לדורשהאם לאו האמין ליבו לאלוהיו לא היהחוזה את החלום בעולמו על נפשו הוא מושך רוחו עוד הדרך מאירה כמו השמש לתת משיריו את מסריו מיושר ליבו עקד בו את חלומו למען אור הדור עימו. וכותב בזמן שעוד הוא לומד לשורר, כפתי הוא מדבר עד יבוא השלום לרדוף את החזון, כל יום הוא החלום. כאהובה ניחוחה לנו ציון תמתי. רוח רוח שמריני על מסורייך להלך פתי על פני הארץ כדי לשיר איתך, לייחד אהבה יחד על בני העם במשאלות הטובות.על מאורות עיניים הרוח תישא את קולה של השירה היקרה של ציון על הרוח יישאו השירים כנהרות יעלו הנעימות לבארות המים על מוקדי הרוח תעלה השירה לאחדותך נאורה על גדרותייך ירחפו שומרייך סביבך שירייך ינהלו מושבייך לארץ אוהבייך על הדרך בה רגלנו עומדות בשערייך ירושלים הקדושה על שירתנו בחמדתנו הרוח שומרות עלייך ציון היקרה עד מקום אוהלייך נדור רוח לשמור מסבייך למור הדור על כינורנונייחל אורחתנו לשלום בך ציון לאמור על אהובתנו נקשור את רוח אמונתנו בתורתנו הקדושה על רוח בוכייה קול דומי ברחש השתיקה להלך יחד בנעימות השיר הללי נפשי את אלוהייך ציון . בשיר זמר המלל את שירי הלל לה' אלוקינו על מנחתנו לשלום ארצנו ציון תפיח אור על מקומנו בשירה הזאת רוח של אהבה מלטפת את התקווה על שדותיה של הארץצמאות רוח משיריה של עמה אז ליום הביכורים נצא במחולותינו בשמחה ובגילה לראות את חמדתנו שומרת לנו את מקומנו יחד בציון . אלוהי ,אלוהי שלח עלינו ברכתך השלום הנה בא היום ציון ברינה מלאום הדור שירו ורונו את מזמור הרוח למעמדות הציון . על שירתך ציון, בעקבות הנצח תידור מבואתך ציון לשלום שירה ציונית חלוצית שירו בארצנו היקרה זמרו את שירת ציון בכל רחבי הארץ מעפולה ועד מטולה כל העם כולו מתאחד כאחד בשירי ציון הענוגים, הנוגעים ומלטשי הרוח הניפי ציון נס ודגל לשלום להרגיע רוח עבותות הסער על שאגת הנער לא תרחק השירה מליבנו ולא תרחק אהבתנו משוממתינו כי ציון אור מולדתנו מי יגור באוהלייך ציון ומי ישאלך בשירייך ציון מי יראה את השירה בתומה על המנגינה מי יהלך בדומיה נחושה לשמרך נפש הומיה על אהבתך אדור משלים למסורייך אעלה שירים ציון תמתי לא אתרחק ממך לעולם גם אם יסובבוני עיצבוניי עלייך אני שומרך בליבי לעולם.על כולם ליבך יטיב מרווחתך תנעים המנגינה קדושה כרחם מאיתך לשיראת התקווה השומרהלשלום מולדתנו היקרה ישראל. בימיי אתהלך לשמור את חזותך שלום ואנוע בצלמייך לרקום את אהבתי לבני עמי השוכן בתוכך ארץ מובאתי . גם בכעסי לא אתהלך למריבת סערותייךולא אבער רוחי בקרב עמי ואל תפילתי אתהלך שלום ואצא בחיבתי לדבר תומי עם אלוהייך ציון תמתי . אשיר שלום משירת הלאום, אודה לך ציון ואשמח לשיר לך בקול רינתי כדי להיות יחד בנפש הומי עם עמי ובכדי לשבור את ימי גלותי מני. כל תקוותי להיות תחת חסותך בנבואותיי ואשלם שכרי בשיר אהבתי עם אמונתי לטובת עמי אחבר שירי למעיינו. על זהארד ממגדלי רוחי למען אחי וראי אדבר שלום בך ציון. על תורתי אתהלך במסורי אלוהיי לדעת יריתי מדלת חוכמתי כי אשא את שם אלוהי למאורת כנפייך בשיר תורתי הקדושה בלבי לעד. "מולדתי היקרה" היא אוצר השלום מולדתי היקרה מי ייתן וייטב לך יקרה, איתך חירותי התהלכתי במחסה עולמי. לא ראיתי כדמותך יפתי מעולמי, אשיר לך ארץ ,ארץ זוהי ארצי בך מולדתי ולעולם לא אחרת, ציון תמתי אורחותייך בלבבי לחמדתי עולם, בך נפשי הומייה אשיר רוחותייך פנימה על לבבי אשא תפילתי השלום . כל עוד נפשי באהבתי עולם,על לבבי אשא תקוותי בנפש הומי על רוח תפילתי בדומי העמוד בשיר ציון תמתי לנפש אמונתי אסגוד לאלוהייך עולם , מחזההשיר שלי כל עוד ליבי בעולמך ציון תמתי על נפש הומי אנצור אמונתי בלבי אתהלך שבי בלבבי ועל דומי אשיר לך ציון שלי אשמור אותך בתפילתי עולם ציון שלי את השיר ליטפתי בדמעה על לבי עקדתי תקווהאל השלום ,אני הוא השירה על חלומי אנצור את חזוני לתקוותך מולדתי לשיר יומי את העולםשבי. רוח ,רוח לא תבושי ממני ולא תכלימני את השיר רקמתי מתפילתי על המנגינה שלי אנא אלוהי שמע נא אלי את השיר שלי. שלום עלייך ארץ נהדרת ברוכה את ארץ ציון שומרת יום חדש , זורח לאור בך מולדת את הדרך נשיר יחד עטרת לראש תפארתך מולדת תודה לך מולדת , ארץ אוהבת ,ארץ שומרתישראל ,ישראל,בארץישראל . ברכו את ציון השלום ברכו את ה' בכבודו בשמו הקדוש על בטוחנה של ארצנו בשיר הלאום כראש עטרת על נפשנו הומייה ידור עם את חזונו הטוב השלום במקום הזה ציון ישראל.הידד הידד הבה ונגילה, ונזכה ונברך לדרוש עם רוח השירה לאהבה שחפצה בעולם ציון תמתי שלי אהבתיך עולם http://www.youtube.com/watch?v=RdAUFNbl-bc בכבוד רב : אנא אבקש לשמור על כבודם וערכם של המילים היקרות על ציוןמאת אבינועם .ש כל הזכויות שמורות
 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

אבינועם.ש

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת אבינועם

מאת: אבינועםדמוקרטיה ושלטון17/10/152960 צפיות
ב''ה שיר לשלום ודרור פה . זהו שיר שלום שחוצה הרים וגבעות לתת מקום טוב לכולם בעולם17/10/15 קובץ וידאו למאמר: https://www.youtube.com/watch?v=tuswerryKCE

מאת: אבינועםדת ומדינה30/07/152418 צפיות
זהו שיר לבני הדור ואשמור דרך פה ,גם עולם יבוא וישמע קול וישירה עימנו לדרור רוח ,רוח דברי עימי חמלתך בשובי לשיר שלום תפילתי על חירותי בזו אהבתי ציון שלי אני נושא דמעה בדרך אהובה ושיר תהילה על שפתותי דברתי לשלום ציון ישראל שלי ועולם עוד יבוא השלום קולי שמעתי אלי ,קולי האזנתי מלכי לי זו עת לשירה לאהבה בא ציון חמדה למשמרתה ציון תמתי לא אשכך לעולם ואל אתרחק ממך עולם ואם אשכך יום בי אז תשכח ימיני ובושתי ונכלמתי ברוחי נפשי הומייה פה בדרך ארץ אנוע בצילך למשמרתך אהובה

מאת: אבינועםחברה ומדינה - כללי29/03/151897 צפיות
ב''ה. אהבהת המולדת ציון ישראל הניפי ציון נס ודגל לשלום טקס מאיר עיניים בהרמת הדגל ובשיר הלל ציון בדומיה בכל מוסדות החינוך הארצי יהווה חיבור רוחי על זבח פולחני לאומי על הבית הזה ישראל כדי לעטוף את כל העם באורחות ציון ומוסרי הדרך ואהבת לרעך כמוך ויראת מאלוקיך והייתי בשבי ציון ולמדת חוקיה ושמרת את מולדתך ועשית מצווה ליום ציון דרך ארץ יפה וכבוד לבני עמך ישראל

מאת: אבינועםהודעות לעיתונות - כללי30/06/143442 צפיות
לזכרם של שלושת הנערים היקרים : כמה כואב לשמוע על הבשורה המרה שהחטופים נהרגו לצערנו אויה ליבי דמעה על שחשבתי בתקווה שאולי הם יחזרו בשלום למה ? אני שואל ! למה כך עשו להם הרשעים הללו! עוד הרוח מבכה על המאורע האכזרי הזה , הרוח דמעה בכל מרחבי הדממה אני שר בעצב נורא כואב והיום אני שר מרוח עיצבוני על המכאוב הנורא אני שר שלום עלייך מולדת שלי אני דמעה בשירי מכאובים רבים אני שר עם הבוכייה תפילה לזכרם של הנערים היקרים.

מאת: אבינועםמדעי החברה - כללי17/06/149080 צפיות
גשמים בחום הקיץ היום ירחפו המים כרדודים יראו עיניים את המים נוטפים במרחבי ציון הקדושה . השירה אהובה לבני עמך ישראל היום על נהרותייך ציון היקרה שירת המים על תפיח על שדותייך ציון אור במלאות שרייך היפים שיר הארץ המאירים אפיים על שדותייך כמים ישיבו הצללים והמנגינות של בני הארץ ישורו רוח נדיבה ויפה לחבוק וחבור את כולם באהבה של דור המור היום כל השירים אשלנו הם אהובים אותנו יחד בדרכים מהלכים עם השבילים אל שדותיך ירבו השירים לארץ של מבואה ויקרה מהשירים של בני ציון תבוא ברכתה שב

מאת: אבינועםשואה ותקומה30/04/146849 צפיות
ב''ה על יום הזיכרון והשואה ולגבורה יזכור עם ישראל את השואה האכזרית שנעשתה לעמינו בגולה המרה על זה שנטלו ידיהם של הנאצים הרשעים בדם והשיטו הרג רב המוני בלתי אנושי בהשמדת עמינו על חרפתם הביאו יגון והאיבה קשה מנשוא דמעה .

מאת: אבינועםשירה08/04/146066 צפיות
ב''ה. https://www.youtube.com/watch?v=tuswerryKCE המנגינה "עם ודגל לציון ". בוקר בוקר שרים לך ארץ - ארץ , ארץ לעולם לא אחרת עם ודגל עומדים משמרת - איתך , מולדת- התקווה שומרת יום חדש , זורח לדרך - על ציון, מולדת שומרת את, השיר ,בלב יוקדת - הדמעה, שלא נגמרת אשירה תפילה נפשי הומיה - על כבודך, עומדים דומיה אשיר תפילה, אל מעונה - אשירה דמעה , איתך אהובה נפש , נפש , עת זומרת - בך , ציון ארץ מאוחדת אשיר שלום איתך מולדת , - עם ודגל הרוח לא נשברת בך, ציון ,השירה זוהרת - עד ירושלים שומרת

מאמרים נוספים בנושא חברה ומדינה - כללי

מאת: בנימין קלינגרחברה ומדינה - כללי05/10/222248 צפיות
לא פעם אנו מתלבטים אם להחליף גג,לבנות גדר,פרגולה,גאקוזי, לסגור חניה או מחסן ולהשכיר אותו או לפעמים לפצל דירה אחת לשניים / שלוש ויותר. להשכירם אבכדי לקבל הכנסה חודשית. כן אז ייתכן ולקחתם סיכון והתחלתם לבצע עבודה הטעונה היתר, והופ הפיקוח הופיע. לא חשוב אם בגלל תלונה של שכן "נחמד" או מכל סיבה אחרת אתפ בבעייה וככל שלא תדעו מה זכויותכם וכיצד להתנהג אתם עלולים להסתבך. לנו במשרד קלינגר בנימין ניסיון רב בהתמודדות עם ביקורי פתע של הרשויות,צווי הפסקת עבודה,צווי הריסה מנהליים שיפוטיים ועוד.

מאת: בנימין קלינגרחברה ומדינה - כללי02/05/221855 צפיות
השקעה בקרקע חקלאית היא נושא שמעניין אנשים רבים וניתן לדון בו בהרבה מאוד אספקטים. קיימים היבטים רבים שצריך לבדוק לבחינת כדאיות השקעה בקרקע כזו ובמאמר זה נתמקד באחד הקריטריונים המרכזיים. ראשית, כשבאים להשקיע בקרקע חקלאית, חשוב לזכור את המובן מאליו, כי מדובר בהשקעה ספקולטיבית בהגדרה. קיים בה סיכון וגם המשקיע צריך להביא בחשבון שהרבה פעמים טווח השקעה עד להפקת תשואה ראוייה הוא ארוך יחסית – הוא לא טווח קצר! לרוב שינוי יעוד לא יתרחש בתוך שנים בודדות. אין בעובדה הזו בכדי לפסול את ההשקעה כקרקע כזו, אבל חשוב לזכור את הדבר.

מאת: אבי בכרחברה ומדינה - כללי28/11/211646 צפיות
גולדה מאיר (מאירסון) היא ללא ספק מיתוס יהודי, מיתוס ישראלי ומיתוס לאומי, גולדה היא לא רק מיתוס לאומי, גולדה הצליחה להתמקם מכוח אישיותה בתודעה כמיתוס בינלאומי חוצה מגזרים ומגדרים, אישיותה המרתקת וסיפור חייה הינם נרטיב לאומי, ציוני, ועולמי. דמותה ופועלה המרתקת מהווה לנו כיהודים החיים את העבר וההווה הציוני אבן דרך ודוגמה ומופת לאישה אשר הקדישה את חייה ופועלה לחלוטין לעם היהודי ושימשה אור לנשים בכל העולם כאישה אשר "עשתה את זה ובגדול" והגיעה למקומה ומיקומה הגבוהים כראשת ממשלה בזכות אישיותה ועשייתה בלבד ללא מורא ללא חסד או התחסדות ואת כל זה עשתה בעולם גברי ושוביניסטי במיוחד בשנים בהם חיה ופעלה.

מאת: בנימין קלינגרחברה ומדינה - כללי09/09/206014 צפיות
הרשות לאכיפה במקרקעין (היחידה הארצית לאכיפת דיני התכנון והבנייה לשעבר) היא יחידת סמך במשרד האוצר, כפופה לשר האוצר ופועלת כיחידה עצמאית. ייעודה הוא להיאבק בעבירות התכנון והבניה ולבצע פיקוח על הועדות המקומיות. ביום 19.6.2016 קיבלה ממשלת ישראל החלטה מספר 1559 "חיזוק אכיפת דיני התכנון והבנייה" מתוך הבנה שמדובר ביעד אסטרטגי של מדינת ישראל שעל רשויות המדינה להוביל על מנת להגן על התכנון והבנייה ולבצר את שלטון החוק. החלטת הממשלה שמה את היחידה לאכיפה במקרקעין בחזית המאבק בעבירות התכנון והבנייה, מעניקה אחריות, כלים ומשאבים לממש את האחריות המוטלת עליה. תיקון 116 לחוק התכנון והבנייה, העניק לרשות את הסמכויות הנרחבות לממש את האחריות כאמור.

מאת: אדיר בנימיניחברה ומדינה - כללי18/08/181881 צפיות
בתיאוריה הפוליטית שלו, שאף ז'אן ז'אק רוסו, ליישב בין האינדיבידואליזם הקיצוני שבו דגל, לבין השמירה על הסולידריות החברתית. רוסו האמין כי הרגש האנושי הטבעי הוא רגש של סולידריות בין בני אדם שהוא גם הבסיס לחיים בקולקטיב

בית המשפט העליון דן לאחרונה ודחה בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו, כב' השופטת מ' סוקולוב מיום 18.10.2017. בגדרו של פסק הדין, נדחה ערעורו של המבקש על החלטתו של בית המשפט לעניינים מקומיים ברמת גן (כב' השופט העמית מ' בן-חיים), בע"א 39527-06-17, מיום 10.07.2017, שם נדחתה בקשתו של העותר להאריך את המועד להישפט על הודעת תשלום קנס, מיום 10.05.1998.

מאת: עומריחברה ומדינה - כללי23/05/172113 צפיות
חברות ואתרים גדולים בתחום הקניות אונליין (E-commerse) כמו איביי, אמזון, דיל אקסטרים, אליאקספרס, אתר Zipy הישראלי ודומיהם, החלו לאחרונה לחייב את הלקוחות שלהם להזין גם את המיקוד שלהם באזור הזנת הכתובת לפני ביצוע רכישה. אם בעבר עניין זה היה רשות בלבד, היום לא תוכלו להמשיך בתהליך הקניה שלכם אונליין אם לא תזינו

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica