חפש מאמרים:
שלום אורח
13.04.2024
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

ב''ההניפי ציון נס ודגל לשלום

מאת: אבינועםחברה ומדינה - כללי29/03/20151896 צפיות שתף בטוויטר |   שתף בפייסבוק
ב''ה. אהבהת המולדת ציון ישראל הניפי ציון נס ודגל לשלום טקס מאיר עיניים בהרמת הדגל ובשיר הלל ציון בדומיה בכל מוסדות החינוך הארצייהווה חיבור רוחי על זבח פולחני לאומיעל הבית הזה ישראל כדי לעטוף את כל העם באורחות ציון ומוסרי הדרך ואהבת לרעך כמוך ויראת מאלוקיך והייתי בשבי ציון ולמדת חוקיה ושמרת את מולדתך ועשית מצווה ליום ציון והגית יומם ולילי פיקרא מפרקי אבות קדושים וכל יום ויום למדת וחידשת לך אורח רוח לעבודת ה' ביראה נעימה ומסרת שלום לרעך ומורה שמים בך וכבוד עשית לדרך ציון היקרה ושמרתתורת אביךוראית את בני עמך שווים וטובים כולם לחמדת הארץ ושמעת את דברי אלוקי ציון ,כל מצווה על מציון היא נחשבת לעבודת ה' כצדקת הארץ על ציון,אז התחברו אחד עם השני וראו כי אורחות ציון בהלכתה ואורחותיה נעימים לכולם ומייסדים מוסר גאוני על כולם ללא פחד רק צריך לרצות ולחזות את אהבה בכפיפות של משי ילטפו הרוחות בכולםונס על פי המקום יפיח אור לארץ השיבה בזמן הזה לדורי הדורות.הרגיעו רוח עבותות הסער על שאגת הרוחות וחיברו אהבתכם עלציון והילכו קודש בהלמשמרת תורתה הקדושה היושבת בה היום לנצח עולם והביאו ביכורי שירה מנחת הרוח לשלום בה מאהבתכם עולם ,כי לא תרחק השירה מליבנו ולא תרחק אהבתנו מציוןכי השממה הכתה אותו מרה והשפילה את עמנו ישראל קשה מאד ועשתה לעם ישראל רעה גדולה בשואה האכזרית ובכל הארצות שמרדן בעם היהודי והכו בהם אל תשכחו את הדמעות והסבל שאבותינו סבלו מאימת הרעה של הגולה והיום אנחנו עוד סובליםמרעת הגולה ולכן אסור לו לתת לסערה לכבוש אותו ואו חייבים להתאחד באורחות ציון למשמרתה היום ולהאיר את תורתו באהבה למוצא השלום בציון עולם הטקס הזה הוא פולחןלאומי ,ציוני, תורני ,תורתי, ארצי, מולדתי ,חירותי המונה כוח עוז לחיבור עם במסוריה של ציוןויראה חושה ל ה' האלוקים וייתן לנו זמן להפריח את כוחנו בארצנו ולכבוש פארנו בשירי ציון ובעבודת השם בדרך של אהבת עולם ובכל יום יאירו שירי הבית בכל אתרי הארץ . הנה לכם סוד לעין רווה על מלכות הדרך לאחדות עם להניף נס ודגל לשלום המכורה ,מי יגור באוהלייך ציון ומי ישאלך בשירייך ציון כולם שייכים לציון היקרה שבת קודש היא אור ומרוממת רוח למקדשיה ,קבלת שבת מיארה על פני ציון בכל בתי הספר בארץ ללא דופי ,נרות שבת בכניסת הבית הספר ,ושירי ציון ישמעו במקהלות התלמידים היקרים לענג להם את יום השבת למוצאי רוחם הטובה והם יטבעו משירי ציון ואהבת המולדת ישראל . מי יראה את השירה בתומה על המנגינה ,מי יהלך בדומיה נחושה לשמרך נפש הומיה על אהבתך אדור משלים למסורייך אעלה שירים. ציון תמתי לא אתרחק ממך לעולם וגם אם יסובבוני עיצבוניי עלייך אני שומרך בליבי לעולם.על כולם ליבך יטיב מרווחתך תנעים המנגינה קדושה כרחם מאיתך לשיראת התקווה השומרהלשלום מולדתנו היקרה ישראל.לחגור את מסורי מולדתו בכוח החינוך ולייסד את חוקת דרך הארץ בכל אתרי ציון . בימיי אתהלך לשמור את חזותך שלום ואנוע בצלמייך לרקום את אהבתי לבני עמי השוכן בתוכך ארץ מובאתי . גם בכעסי לא אתהלך למריבת סערותייךולא אבער רוחי בקרב עמי ואל תפילתי אתהלך שלום ואצא בחיבתי לדבר תומי עם אלוהייך ציון תמתי . אשיר שלום משירת הלאום, אודה לך ציון ואשמח לשיר לך בקול רינתי כדי להיות יחד בנפש הומי עם עמי ובכדי לשבור את ימי גלותי מני. כל תקוותי להיות תחת חסותך בנבואותיי ואשלם שכרי בשיר אהבתי עם אמונתי לטובת עמי אחבר שירי למעיינו. על זהארד ממגדלי רוחי למען אחי וראי אדבר שלום בך ציון. על תורתי אתהלך במסורי אלוהיי לדעת יריתי מדלת חוכמתי כי אשא את שם אלוהי למאורת כנפייך בשיר תורתי הקדושה בלבי לעד ואחבר עמי יחדיו למשמרת הציון .ביכורי רוחחסודיםהדרך אל השלוםציון היא מנחת השלום היום אליך אלוהיאשירה מזמורי תפילה על ציון השלום אל מעינות המים קול דברי השירה על הארץ הטובה הזאת אם ההלך בקרב אל על תומי אמלא שירתי ציון מדמעותיי היום למים השירה עלייך ציון תפילתי חזתה את השלום השכין על נחלותייך אשוח רינתי מאהבתילמלאות את נהרותייך ציון במים רבים אלוהי שפתותיי נוטפות מור ורוחי כובשני לשירי אהבתי שלום עול אשירה אל חיי אלוהי ענני במרבי ,זה המקום באני לשיר על המים בציון תמת שמעני ובשרני טובתך בי מלכי והוחיל עלי התרה מרוח קודשך ללקט מדברי תורתך לשיר על המים בארץ מובאתך ציון לישראל עמך אנא קדשני במשורי ותנחני בארץ מישור לדבר שפת פי לנאום בשירת המים על דור הדרור. גם כי והלך ביתומי על בדדי אתור לארצי את הזמן להנעים רוח מזמירות אשוח על נעימות ציון אפרוס שירי על כנפי הרוחות לעולות לארצי משניות רוח שמלאו בי בשדות ציון אהובתי אליך אלוהי קולי ,אליך קולרינתי ,אליך קול תחנוני בשיר זה מזמורי אל ציון בי תנחמני רוח לצאת ומחולת עמי בשיר ביכורי ארצי לציון תמתי ציון ציון כל שרייך ציון לאור המולדת שלנו לדור הדורות בא ידברו ברוח מנגינותייך עמך השלום לנוחה הארץ היום על דמותך עטפיעמך בשיר אל מעונך ,בך ישירו זו הארץ הקדושה שה' הנחלנו באלתור בא היום את השירה במרחבייך ציון את המולדת על נפש הומייה יהלכו בך בשבי מסורייך לשיר אמרי שפתותינו שלום בך ארץ אוהבת למשמרת אדור שירתך היפה למפתחי התפילה יאירו נרותייך על עמך ,המנגינה היא אוהבת עולם לעולם שלא יחסר לך אימא יקרה מאומה בדרך לעולם לא תבוש המנגינה שמאוריה אור לציון על מגילת הרוח לאוהבייך תשכין חזונך אור לכל נפש ציון הקדושה. על נפש הומי אשיר בדומי ואלך ביושרי לרקום את התקווה המאירה על כנפי הדממה. כל השממה מתבלבלים והומים מכספים ומגדלים שמגיעים עד השחקים סוחרים למרדפים במרוצת הזמן מביאים בלבול עצום שאין ממנו מנוס לזו יד השממה מפרכת לשימוע כמו חרבם נטויה להביא אש למלחמה, המה מקוננים רוחם בלהבות הרס להניע את מרוצת הזמן לכן אנחנו נראה לעולם שהרי אנחנו הלוכדים את האור לזכויות החירות של בני ציון ובני העולם החוסים לשמים ובשירתנו נהלל כמספרים את פועלנו בדברי מוסרי האל עם ציון השלום,למה סוערים הנודדים בלא שבילים על מפאתי הזמן כפזורים על רוח בלא רצון אל השלום נודדת ממרחקים,ארץ של כרמים ושדות חיטיםזו היא ארצנו הציונית לעובדי אדמה וחלוצים יקרים הרוצים את חירות שלוותם בארץ אביתם. חזונה של ארץ ציון היא זכויות הלמידה לחיות בה באמונה שלא יחסר לאדם מאומה. טוב לחסות בה' מבטוח בנדיבים,על מסוריו יעלו השירים לחפוץ באהבה שלא רחקה על בדדה,יגורו מאמותיו לאהבה בדמעה על השירה הענוגה. והיית בשבי ציון וראית כי אהבתך מלאה לאור ארצך. בואי ארצילשיר שלום,בואי רוח עטפיני לאהבה,שמרי מולדתי את הארץ שבלבי, לך אשיר בדומיה על נפש הומי למשמרתך ציון שלי , יום של שלום על נר המזמור מלבב עם קדוש למאור הדור נחמו ורונו וראו כי השירה היא סודה של התקווה ,אך התכוונו לה ביותר היום כי עת הזמירות להיום מגיעות על כל העולם מסרים מספריםתורת קדושה עולם לאור עולם כל השירים של ציון הן מזמורי תורת ה' קודשו רוח יקרה על כנפי השמורה על המים ישיטו רוחם ענפה ויהלכו בשדות הארץ בשירים הומים להפיח מנגינה יקרה ממעמקים כך יקראוך ה' אל קדוש בשירי המכורה עד שמים ישמעו הצלילים ונימות הרוח יעלו עד קדושים לתת מענה לבני ציון ולשלום המולדת והעולם התמסרו לשירה ולתפילה וטהר לבבכם והביאו ביכורי נעימות עד ריבון עולם ועולמיה ועל דברי השלום הניחו אהבה וחמדה לשיר את שירי בכורי ציון היקרים כמבואות רוח יקרות הנושאות את אהבת אימהותנו היקרות כי השירות הם הסודות המהלכות כמלאכים טהורים בחלביהם מתמסרות לנשמה מהלב האהוב שנושא יראה לשמים כולם בשירי הציון אליך אלוקים היום.כולם נבונים וכולם יראים ,כולם אהובים ,כולם חלוצים נאמנים ,כולם יראים ומסורים לתורתך האלוקים אנחנו בשיר הרוח על מושבתנו ציון אנאתושיענו מרוח שירתנוהנאווה והיקרה על הארץ הזו נדבר שלום. שיר לאימאשיר לאימא היוצא אל השלום בארץ הדרורכל השירים הם מאורות שמאירות על מפתחי התפילות שלנו בעולם אך גם לאימא יקרה צריך לשיר תודה לך אימא ואברך לאימא ואבא כל יום תודה וישמור אל אתכם, שיר תפילה לאימא רחל הקדושה שלנו, שמעי אימה את קול בנייך ובנותייך המהלכים לשלום עולמם במולדתו ציון ברכינו אימא רחל הקדושה ועטפי אותנו ברוח אהבתך,ברכי עלינו אימא רחל הקדושה מרחמת רוח ומקדשת דברי אב המרחם , ברכי אותנו אימא רחלה הקדושה ושמרי אותנו מסער השממה כי אנו בציון היום שומרים לנו את הארץ הזו למולדתנו לדורי הדורות ונעימותו כשלל השירים ותפילות לחירותו ולשמחתנו יהמו למשמרת הדוור לשלום ישראל ציוןוכן לאמור גם נדבר אהבתנו לאימא שלנו בעולמנו שהיא אהבה שחייה בליבו ורוחה דמעה לאהבתו,וניסוב רוח רוחמה וחסודה למשמרת חירותוורוח חובקת אותנו מלאום אימנוורוחה של אימא יקרה נוטפות אהבה במסירת הנפש למקומה על משמרת העולם כל שיריה יוצאות מדבשה וחלבה ושפתותיה דמעה של אם רוחמה וחסודה בעולמה זאת אמרה לשלל ארץ שכל אם יקרה בציון כטעם הדבש קולה ישמע על גבעות ארץ ובשפתותינו אנו נשוח אמרותינו לכבודה של אימא יקרה ובאה הזמירה מהיראה לכבודה של אימא ואבא כמובן ורוח צוהלות מתוך השירות העמוקים אל המרחבים הגדולים . ותנומה לילי בשירי דמעה לשלום ואהבה אימא שלי בואי ונומה אתתי , נומה אהבתי בלב אימא בוכייה שמאירה עלינו אור ואהבה שומרת שמחה עלינו ,שובי אימי ללטפני אהבתך ולברכניכדי שאוכל לתת לכבודך מקום טוב בעולמך ,שירלאימא יקרה שיוצא לעולם ועמלה רבות על הבית שלה ,שיר יקר מפנינים לאימא יקרהמציון תראה לעולם ותשוח דמעה למשמרת עולם מאור תורת ה'מליבנווישקו שפתיים למורי אל לשיר לכבוד אימא בכבוד לדמותה בשבי ציון ועולם. אימא יקרה התהלכי בהסברייך נעימה וצנועה שימי עלייך גלימה עוטפת בך שעין משתוקקת לא תחפוץ על מראייך ,שמרי צלמך ויופייך לאדונך והתהלכי בתומך נאווה ונאה למואר ליבך ועשית טוב למקום ושיריך נאמו במרחבי הארץ והעולםעורה דמעתי לשחר בוקר זמרי בשירת אהבתי לאל ישעי,לאימי אהבתי דורשת רוחי עימך אלוהי אנא תשיבני לשיר תודה לאימי ולאבי ותחפוץ בי לעבדך אלוהי מלכי שמעיני אימה נדודה ויקרה ובואי להשקותני מאהבתך לנוע עם תורת וחירותי אלוהי ,זה השיר לך שחפצי לשמור את דמותך לתת לך כבוד ותשמעיני מעל גלי הרוח ותאזיני מפאתי דמותך לשימוע השיר היפה על כבודך ובואי לשלום בדרךואחזיני ידךלשיר אימא יקרה שלי,והנה מצאת לךאת יופייךלעולמך וראית כמה את חשובה ויקרה לעולם ,כן זו כלתךבמחלותייך אימא לשיר לכל יום אתהשיר הקדוש לשלום ציוןושלום עמי ישראל והעולם ודמעה עוגה ורוח רחומה מטובך יוחילושירים במרחבים לשימוע את אהבה שחפצה בציון זו המולדת שלי שנושאת את אימי בלבי זו המולדת שלי עם אלוהי עולמי לבית מקדשי ושיר חירותי זו המולדת שלי שנשארת בבית אבי ואימי ומורי אל אלוהי עולם אימא את השיר שלי שנושא את השלום בי אימא וכל אימא בעולם כל דמעותיי מלטפות אתכן בעולמי זאת השירה שלי מאמרותיי אל שלום . אני לאהובי אליך אלוהי ענני במרחבי ולמה נטעת בידי שרביט יתומי . שיר אהבתי חנופת בי למצאני דמעה ,רוח תפילתירוחפת מעל כנפי השירים שלי ,אני שט על מים רבים בשירים הומים ודמעותיי נוטפות מעלי להטביעני באגמי,כך דברתי בשרי אהבתי ומוסרי לדרך נקשו בדלתי הרחמים , רוח רוח כבשתני לסירותיי המסעפות ליעף בי עולם , בואי אתתי אהובתי לשיר בשירים ולהרחיק שונאים רבים. אויה לי אימא אני נושא רוח כבשה מעלי לשיר יתומי על השלום עולם,על הדרך שזרתי מאבניהדממה פתחי השלום עולם על סערתי ולמה הבכתיבדומי ושלל דמעתי כמכרה אוצרותייך ציון תמתי ,על רוח שירתי דממתיבכינורותהשירים אל השמים איתךירושלים ,רוח סערה כבשני על הדממה ונשאתנילשירלך אימא שיר לשלום עולם , כל העולם שבלבי הוא 'אהבתיך עולם" -זהו שיר של שלום לעולם זה אני הוא שר שיר שלום לאימאיקרהשלי כןזו המנגינה שלי בשיר ציון תמתי .אשמרך אימא שלי ולא אתן לך לסבול ,אני לילד דמעה בלבך כי אשמרך בדרך אימא יקרה , נומה ילדי על חמוקי אלטפך אהבתי ואשמך בליבי ,לאנדוד לאימא יקרה שלא תכעס מסער הדרך לסעף עולמך ,אני שרה לאלוהישיר מסור עד שמים אהבתי תידור נימותיו לאהבה שעטפה דרכה בדרך ישרה עימך נערי שלי אמלא את לבך מאהבתי עולם ,נומה נערי עלי והשקך מאהבתי עולם ,נומה על ערסלי ואשיר לך שיר יפה של אהבתי לך בני , רוח רוח ענפה איתך ראיתי בדרכי עולם ילד שלי שלא תסער אני על הילתך נוצרת אמונתי כאם מטיבה לשלום עולם בליביאתה שמור ילדי ילד של אימא לטף דמעתך בשיר אימא יקרה שלא תסער משממה איומהכי רעה השנאה כמותה לא הייתה אויה נערי שלי שמור תהייתך קודש תהילתך תפילה עם האהבה שבליבך ואל תנוס לטרפי הרוח כי עזה היא מיום שידעה חרבה וכשפה זה השיר שלך שכולו מחמדים לאהבה המהלכת ביראתךעולם זה אני ששר לך בתומי כמו הילד שהולך עימי , שלא יחסר לך מאומה דלה בעולמך ושמחה תעטוף אותך לאהוב עולם גם לך אבא יקר תשור רוח כבודך לנושא ברוחך את מסוריו לאהבתך עולם בדרך זו הדרך הרוח גם מסעפת וגם סוערת לך ,אמונתך תראה לדרך אור עולם. אלוהי ענני במרחבי -יה , זה שיר לאימא על שלום עם הילד שנושא דמעות לכבודה בעולם חבלי ציון דמעתי לך אימי זהו תמיהות השיר היקר בו אשיר היום למנחת ביכורייךציון בשירי המאור על הדרור. שמחו והביאו ביכרו רוח גם בשירה אהבת עולם ובזבח תודה לה' היום יעידו מחווי הרוח עת שחננה בא המועד לציון ויפתחו שערי הרחמים לתפילות אוהבים על הארץ תזהר השירה מצוהרי היום עד ערב והנה בא השלום לדור עולם ציון ועם לא למעני אז אדור למען חירותך ציון למושבת עמי חי ישראל .שירת המים והשלום על שפתי הדור בעת יענה אל קדוש שמו כמו אהבת אם קדושה ואהבה יקרהקולנו על דבש שפתותינו ונרגיש את אהבתנו הגדולהמנעים בנימות אלומנעימות השוכנות בליבותינו ,עת שאדבר בשיר על המים בארצנו ,כל ימי אהבתיך ציון כאמי לי והייתי לי אהבה בשירייך תמתי שאני מהלךבצלי דומי על השלום. שירי ארץ חובקים רוח ועוטפים את כולם לשיר יחד ציון ישראל תשכון בטח בך ציון לעולם ועד , כל עוד נפש יהודי פנימהאמונתי מלאה אורה וצופה למשמרתך אורה ושמחהלנוע יחד באחדותך עם מולדתי היקרה ישראל שלי . ציון עלי את אהבתי שחפצה לשלום נפשי עד אלוהייך ספרי תפילתי ברוך ה' שלא נתנו טרף לשניהם נפשנו חיכתה לך ציון רחמך אלוהי עלי תברכני סלע על ידך התהלך שבי עמך ישראל. שמעתי אמרתך בי יאירו תהילתך,הוחילה לי אלוהי נדרי במוסרך על קול תרועה ארנן הילולי לשפעת ציון עם אלוהי השבוי אני לברכתך ה' ההלך בקרב אלוהי והדבר בהילוליך ציון אספר לעם בני עמי ישראל כמה השלום מאיר שמים לאורח השלוםואהיה שבוי איתך ציון תמתי למצוא מאמרים ושירים אל השלום בואי חירותי סלאמי עלינו אהובתי אשיר למורי הוא אבי ומלכי אתה אלוהי אבינו שבשמים אל העולם שמך קדוש ותורתך קדושה עלינו מאירה כל יום מקיצה אור לתקווה על נפש הומיה שלחה הילתה,דמעתי לך אימי שתשקני מאהבתך לשלום נפשי מאלוהייך אנוכי היום בנחמת הארץ שלנו ציון שמעו שמוע יקרים על דברי נאומי לבקש את השלום היום. נוראותבצדקתך ואשמור דרך מישורי לשיר תפילתי חירותי ציון שרתי דמעתי כמים לארצי והבראתי מסורים ירשתי אצל לשמרך מולדתי,רוח עיצבוני בדדני עולם להלך בשדותיךציון וללקט מפרחי המור את שיריך לשלוםבך עולם . ציון ,ציון התברכי ממעלות אדונייך וברכי את מהלילך ציון. אב הרחמים ה' אלוקינו אנא מנחם במחתנו ושמע תפילתו לשלום מולדתו ציון ציון ,ציון שיר מזמור על מנחם הדור הרבי מעלותייך לשרייך.תפילה כל נדרי לך אלוהי מלא רחמים עלינו החוסים לך אלוקים ארץ זומרת אהבתה כנביאה שומרת את ציון היקרה אשיר לך ירושלים משיר ציון על השלום עם אלוהייך אזמר קול במקהלות רוח לאהובתי אני שר רינתי אליך אלוקים הנה קול דודי יבוא לעזרי בשיר ציון תמתי ,,על נהרותייך ציון ישראל בשיר המור לדודי לי ואני לו שתמלאי אגמייך מנחלי השמים שיר שלום במנחת התפילה יאיר לציון אור ודרוראנא אלוקים אל תדונני על מהווה שירי המים, אליך תפילתי אלוהי העולם עודני נודד ושומם כנער בעולמי ורוקם למשוררי את אהבתי לשלום העולם אמן ,אמן סלע ,אמן לתפילת השלום אמן לתפילת אהבה,אמן לתפילת ישרי הלב אמן לך אהובי חוס עלינו ותשדר עלינו מפלט הנחמה למשעולי השלום ואור תורתך בציון., אוי לי ,אוי לי אלוקים על רוחי המשוררת עתיקים אוי לי אלוקים כי גרתי משך בעולמי, ואנוכי כציפור בודד על דמעותיי מבכה לאהבה בבני האדם. פורש ידי לך , אל השמים ,מבקש מחילה יודע אנוכי שבושתי ונכלמתי מעוונותיי,לבקש רחמים על שיבואו הגשמים עלינו לטובה ,,מתפלל אליך אל השמורה שתרחם עלינו ,עלי האדמה,להשקותנו מים מערפילי השמים למלאות האגמים בנחלים הצמאים , אלי ,אלי אתה הוא אל עולמי ,אנא לך קול נדרי, אנא אלי, שמע תפילתי במאורות קדושי , אליך דומעת נפשי אם לבבי, תפילת הרוח מבקשת בדמעה לסליחה , אות שמיים למחילה על הנורא, שיר כפרתי לך אלוקים מקדשת תפילתי לשלום עולמי, תודה וסליחה ,שומע ביום הרת , מודה אנוכי לאהבת אמונתי , ישראל ,ישראל לא ירא ולא יפחד כי מקור הברכה היא בת חיינו ציון השלום לעולם שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד. ברוך מגן אברהם , ברוך מגן יצחק וברוך מגן יעקוב ישראל לעד. מולדתי היקרה ציון ישראל שלי ציון תמתי אהבתיך עולם,בך מולדתי התהלך בשבי נפשי עם ליבי לשלום הארץ והעולם ,לא ראיתי אחרתולא רוצה ארץ אחרת רק אותך ציון שלי . אז אני אשיר לך את אהבתי ,בארץ צייה ועייפה ציון תמתי אני אשמור את אורחתך מלבבי כי ראיתי כמה אתחמדתי, ציון תמתי שלי בך נפשי הומייה לעד התהלך בך בשיר חירותיעם תפילתיהשלום לראות את התקווה מאירה על פנייך ציון שלי , שיר תפילה בדומייה לבית קודשינאמן לך ציון אנוכי תודה ליתדותייךכל עוד נפשי בך ציון תפילתי השלום למשכנותייך ישראלעיניי אשא אל השמים ברכתך השלום צופייה נפשי לך אלוהילא תרחק נפשי ממך אמונתי כי אור אלוהי בציון מולדתיתורה קדושה ציווני אלי בשלותי איתך תמתי לשור מעלות משאי כמגילות רוח עורי וישעי עלייך ציוןוגם אני לעם אנוכי לך רואי אני תפילה ,אלי אלי רוח תשוקתי לשלום ציון תמתי , לך מלכי תפילתי ,לך אלי תשוקתי ליום אמצא את חזוני אשיר תפילתי בקול רינה לישועהכי שוועתה נפשי לתשוקת אהבתיך ציון שלי.יום בא השלום ויום עלייך השלום לתשועתך מזמור אלי השלום, אהבתי ואמונתי צופה ממעמקי את מצפוני לשורר על דומי את רוח דמעותיי לאחדותך מולדתי ולחירותי עימך ציון תמתי עולם . יערבני תפילותיי אלוהי לאהבתי בך ציון עד שלומך אדור חצרייך לסלף על ממרעייך ושונאייך אהובה אויה לי נפשי ברחמייך לבי שירייך ציוןבילאור תעלי בי את חזונך הטוב ושלחי מסיריך אלי מבין חלוני אל השלום תראיני הדרך לשיר את דברי אלוהייך ציוןואת הנער אנא לא תשכחי עולם , אנא אלוקים רחם על אם בוכייה וקדש את תורתך הלום למנוע ממרעים לעשוק בני אדם ואני בתומי אמלל שירים לטובי לב אשר חוסים אליך אלוקים ,זה היום משאלתי נופת טפטפנה שפתותי בדמעה למלל על הרוח הסערה ולהרגיעה מתוך אהבתי עולם ,עני זולגות כמים ורוחי מבכה מלבי על נדודי את חלומי זומר את השלום כחזוני להיום בך ציון השמיעני רוח והישעני לראות את העולם מתהלך ביושר כלפי כל בני האדם החוסים ונאמנים לשמים. בשובה שובנו בך ציון אשירה שמחתי אלוהייך ציון לדור בך ארץ את השלום שיר תפילתנו אליך אלוקים בציון ,עננו ה' במרחבי יה ארצנו ישראל הנה עמך יגילו בא על שובנו ארצה נשירה בא ונשמחה בא בכל ימנו ניסוב תורתנו למאורתנו לשמחתנו ונגילה בארץ השיבונו תודה לך אלוקים על שהשבתנו למבצרנו ארץ נחלת אבותינו היא כי מצודתנו בא קודש תהילתך ה' בא לציון ,קול ישמע בחוצות ארץ בזמריות ותושיות נדבר קולנו למשמרתנו בתוכה עולם בשיר תהילה לציון ייווסדו בא כל עבדי ה' וישירו את שיר אזמור לציון בהלל יההללויה לה' ונאזין לנו בצלילי הרוח עם שמחתנו ציון שיר אזמור בדומיה קדושה עלייך ציון ,נפש הומייה דברה קולה בשירתך ציון למשמרתנו היום הללי נפשי את ה' ,דברי בי אמונתי אלוהי עד מרום אשלח מגינתי שבי בך ציון לספר תהילותיך שלום עמי בך עולםואשירה אל חי עולם ואזמרה בנעימות של השלוםעד אלוהייך ציון שבחי נפשי את אלוהייך ציון ודברי שלום כל בשובה שלום מאמותייך ונצרי אמונתך לאהבת עולםוצדקת ארץ תאיר על ציון לדור עולם . למפתח שיר דמעותיי אלוהי שלום עליך ציון .ניחמתי אלוהי בזאת ידעתי כי מלאכיך קדושים עלי ותמיהות ליבי על רוח תפילתי השלום לציון תמתי והשלום לעיר הקודש ביתך ירושלים הקדושה . שיר תפילתי אליך אלוהי על דברי החזון נאמתי לציון ממערתי היסכלתי רוח על דרכך אלוהים ,קולי אל ה' אזעק ,קולי אל שלום ציון אדבר שלום עד שערי ירושלים הסוב שירי נצח עולם אפתח בשיר דמעותיי בהקיצי על מזבחי בירושלים אדבר שלום עולם עת שערי הרחמים על שלום ציון ושלום עולם עימך אלוהי ליבי בוטח אלוקים אשירה לך שיר חדש למנצח מזמור על שלום הציון ישראל במושבה היום דמעתי בשובי אל בית תפילתי השלום לספר תהילתך אלוהים על ציון היום שומע תפילת עבדך ובקול תחנוני אשוחח עימך מלכי ,עת שערי שמים ברחמיך יפתחו לשירי הציון על שלום הבית ירושלים הבנויה . בשיר מזמור לציון על השלום נהללך דמעה בשלום וניחוחה לאלוקים וישמענו אלבקול רינה ורוח שבעה ושמחה על השובה ציון ,ופה נשבחך נפארך מלכינו חירותנו במולדתנו כי זו ארץ זבת חלב ודבש למאורתנו ובא גילה ונשיר תפילה ותודה על השובה ישראל לציון ונהלל יה לאלוקים במנחת השלום מציון בשיר הדו לה' כי טוב כי לעולם חסדו ועשנו והביאנו בשובנו לעת הזמן הזה ציון וחננה הרוח לשמחתה בשירת הדרור ותראה ציון את חזונה הטוב על פי המקום ורוח תאשרה מדברי תורת אל לאחדות ושלום מאיר על ציון היום לדור עולם. יום של שלום ייסמך לראש חודש לדורי עולם וזה הוא יום מנהג קדוש של ישראל בשובה לציון ותישמע השירה בצוהרי היום עם מנחת ציון כל יושביה ישירו לה' בציון ורוח של חג למאור הדור יגע בחלוני בתי ישראל ישראל נושע בך אלוקים על שובנו בא ציון והודו לה' בשירת הדור על השלום, עזרם ומגנם הוא שבחו ושמוחו כי לה' המלוכה על ציון והעולם ותורתו תושיע ציון עולם וביתו הקדוש מהווה אור עולם עם תורתועל ירושלים הקדושה ורוח ציון תעשיר עולמותיה בשירי מנחת השלום לציון עולם. תורתי הקדושה אל תעזביני עולםמי ייתן שאיגרת זו תשפיע טובה ותשדר את מסריה לפועלה במציאות כי אין לחזוןאור ללא מקום טוב בחלוםויראה לה' הטובעל האור שתן לעמו ישראל תורתו הקדושה בציון לדור עולם ואז תשמיע רוחההטובה בחיבורה של עם בר לבבוטובה הנעימה שבאה מאהבת חים ואהבת עולם יחד כמחרוזת שיר צח כתובההמבואההנפלאהלאור והצלחה רבה אמ,ן שיר מזמור לך אלוקים שומע צעקת דלים החוסים לעזרתך, מזמור לשמים על דמעותיי אבכה לילותיי אליך אלוהי ,לעשות טוב למכורה שלנו ציון היקרה אנאמלכי שמעני כי עייפתי נורא מעורה לשלום לציון הקדושה, אתפלל בסתרי, בקול דומי על מאור הצדיק שתבוא הישרה לכל אדם עיין כמר בוכה עוטף בתפילה שתבוא הברכה על כולם אלוהי, ברך אותנו ה' אלוקינו לאהבה ולשלום בשירתנו הנאמנה, ברכך אותנו למשמרת ארץ בדרך מסורך עלינו ואהבת לרעך כמוך ויראת על המקום הזה והייתי בשבי ציון כל ימי חייך למשמרתך עם אלוהייך תמיד. אהובי אתה אל אמונתי ביום צר לי הטה אלי אוזנך מלכי אלוהי ואלוהי אבותיי, פורש ידי לך , אל השמים לשיר יחד ממעמקיםאל המרחקים , קול דודי לאהובי עיני צופהלאל המצפה , עורי,עורי ציון עלשלומך משלחים תפילות דומעות, עורי יקרה לתוך אהבה, עלייך ישראל בקול הנשמה תהלל -יה זו מסכת אמונתי עם אהבתי עולם על ליבי צפנתי אלוהייך ציון תורה ציווה לנו מושה מורשו קהילת יעקוב וזאת התורה אשר שם מושה לפני בני ישראל ונשמרת בדרכך ושמרתך את תורת ה' והיא לך לאור על פניך והייתי שם על ציון שבועתך השלום כי לקח טוב נתתי לכם תורתי על תעזבו עולם כי מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלים תצא אורה לשלום המכורה על כנפי השירה תהלל-יה בשיר תפילה קדושה לשלום ישראל שִׁיר הַמַּעֲלות בְּשׁוּב ה' אֶת שִׁיבַת צִיּון. הָיִינוּ כְּחלְמִים: אָז יִמָּלֵא שְׂחוק פִּינוּ וּלְשׁונֵנוּ רִנָּה אָז יאמְרוּ בַגּויִים. הִגְדִּיל ה' לַעֲשׂות עִם אֵלֶּה: הִגְדִּיל ה' לַעֲשׂות עִמָּנוּ. הָיִינוּ שְׂמֵחִים: שׁוּבָה ה' אֶת שְׁבִיתֵנוּ. כַּאֲפִיקִים בַּנֶּגֶב: הַזּרְעִים בְּדִמְעָה בְּרִנָּה יִקְצרוּ: הָלךְ יֵלֵךְ וּבָכה נשֵׂא מֶשֶׁךְ הַזָּרַע בּא יָבא בְרִנָּה. נשֵׂא אֲלֻמּותָיו וּבָא לְצִיּון גּואֵל וּלְשָׁבֵי פֶשַׁע בְּיַעֲקב. נְאֻם ה': תצאו-נא בנות ציון בלבוש הדור לשור את ציון בשירות הנביאות כולכן מביאות אור וחמלה על המולדת ,צאו בלבוש נעים לשדות הארץושירו אהבתכם בשפה יפה ומהודרת רוח למשמרת הזמן ,חבקו רוח ולטפו שוח,הבית הזה לא יבוסנה עולם,עלו דמעותיכם בשירת ציון על בארות המים בשדותינו,כבשו רוח סערה והשקו את שבילנו בשירי הדרכים לאם רוחמה תחזו צדקתכם ולעין השמים הביעו תפילתכם בשירה יוקדת אהבה שעוטפת את כולם האל הקדוש שומע וצופה על ציון ובשירת המור תראה השלום עלינו הלום עיין לציון צופיה ,נפש יהודי הומייה ,כל עוד בלבב פנימה התקווה מאירה למשמרת ציון עד ירושלים תשמע השירה בכל מקום תשיח אמרותיה לשלום הדור .ישקו שפתיים תבענה רוח אהבה למסורותייך אהבה ואמונה יחדנהלל פינו בסברנו בארצנו ישראל היפה. יונה לבנה על כנפיה נודדת בשמורה על ציון היא מאירה , עלה של זיתאוחזת למראות עיניים שומרת את הרוח בשירי ציון נשוחהרוח המסורה מלטפת בשירה ויוקדת נעימה שדמעתה יקרה עלי אהבתה. שיר של אהבה ושלום בדרך אור תורתך ציון ואחבקך בשיר ואלטפךבדמעתי עד שאמצאך בלבי משיבה עלי שמחתי ויקרת עולם את בי . המנגינה צומרת רוח לשלום עליכם בני ישראל ותשכון ישראל לבטח בארץ ציון עולם . יה ממכון קודשך אלוקים, עננוה' קדוש שמך עולם ועד אנא אלוהי שלח לעמך טובתך מפאתי חזונך לשלום המכורה שיר דמעה החלום ישמור עד הררי ירושלים אשלח דמעתי שלום בך ירושלים הקדושה ,צור משלו אלוהי תורתך בלבי עולם שגם שירי לציון יוקדות נעימות של תהילות השירים לשלום היום אז תעלוזנה רוח אהבתי עמך אלוהי למצאני בשדות ציון מהלך שבי בשירי ציוןעליכם השלום ובואכם שלום ואיתכםהשלום . שיר המעלות לציון מבנות ארץ נתחזק באמונה ויראה למשמרת הזמן שובי בי השולמית כמחולות אהבה אני ,וישקני מנשיקת פיהו כי טובים דודים מיין מישרים אהבוך והנך יפה תמתי הנך יפה ציון בלבי עולם. שירו שירו על ציון השיבה וראו את הלבנה בליבנו אורהתקווה השבעתי אתכם בנות ירושלים אם תמצאו את דודי מה תגידו לו שחולת אהבה אני הרוח נוטפת מור ולבנה ומכותרת בשירי ציון החוזה את השלום. כולי תקווה שאצליח להעביר את מסרי השרים שלי לטוב על כולם, מי ייתן שכתיבתי תשפיע טובה ותביא לאהבה ואחדות בארצנו, ישראל היפה, ולחירות נפלאה לשלום ציון ושלום העולם. תפילתי לאלוהי אנא אלי ,שמרני מרוח סערה והצילני משונאיומאויבי ,כי לא יצדק לפניך כל חי , פרשתי ידי אליך אלוהי נפשי בארץ עייפה לך סלע, מהרי ענני כלתה רוחי ואל תסתיר פניך ממני,למען שמך הקדושתחייני ותחני לשורר טובה על שלום ציון והעולם בזו הארץ שבו נולדתי ישראלשלי ואני בתומי ובשבי ליבי מתהלך במישוריונפשי אהומייה מתעטפתלפניך אלוהי ודמעותיי לשיר מתורתך שיר לאהבה אל הדרור כי אהבתי אתציון עולם קישור למנגינה שלי לאחדות ארץ ציון ישראל. https://www.youtube.com/watch?v=Z7EmEaXQnWsברך אותנו ה' לשלום אני מאחל לכם הבה פורייה ואני תולה בכם תקווה שתפיחו מתוכה אתדלתי המסרים שלי ,לכם אתננה אתתיעד לבאו השלום בארץ ובעולםברך אותנו ה' אלוקינו לשלום ציון עולםבברכה על ישראל ציון מאת אבינועם.ש כל הזכויות שמורות
 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

אבינועם.ש

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת אבינועם

מאת: אבינועםדמוקרטיה ושלטון17/10/152958 צפיות
ב''ה שיר לשלום ודרור פה . זהו שיר שלום שחוצה הרים וגבעות לתת מקום טוב לכולם בעולם17/10/15 קובץ וידאו למאמר: https://www.youtube.com/watch?v=tuswerryKCE

מאת: אבינועםדת ומדינה30/07/152418 צפיות
זהו שיר לבני הדור ואשמור דרך פה ,גם עולם יבוא וישמע קול וישירה עימנו לדרור רוח ,רוח דברי עימי חמלתך בשובי לשיר שלום תפילתי על חירותי בזו אהבתי ציון שלי אני נושא דמעה בדרך אהובה ושיר תהילה על שפתותי דברתי לשלום ציון ישראל שלי ועולם עוד יבוא השלום קולי שמעתי אלי ,קולי האזנתי מלכי לי זו עת לשירה לאהבה בא ציון חמדה למשמרתה ציון תמתי לא אשכך לעולם ואל אתרחק ממך עולם ואם אשכך יום בי אז תשכח ימיני ובושתי ונכלמתי ברוחי נפשי הומייה פה בדרך ארץ אנוע בצילך למשמרתך אהובה

מאת: אבינועםהודעות לעיתונות - כללי30/06/143442 צפיות
לזכרם של שלושת הנערים היקרים : כמה כואב לשמוע על הבשורה המרה שהחטופים נהרגו לצערנו אויה ליבי דמעה על שחשבתי בתקווה שאולי הם יחזרו בשלום למה ? אני שואל ! למה כך עשו להם הרשעים הללו! עוד הרוח מבכה על המאורע האכזרי הזה , הרוח דמעה בכל מרחבי הדממה אני שר בעצב נורא כואב והיום אני שר מרוח עיצבוני על המכאוב הנורא אני שר שלום עלייך מולדת שלי אני דמעה בשירי מכאובים רבים אני שר עם הבוכייה תפילה לזכרם של הנערים היקרים.

מאת: אבינועםמדעי החברה - כללי17/06/149080 צפיות
גשמים בחום הקיץ היום ירחפו המים כרדודים יראו עיניים את המים נוטפים במרחבי ציון הקדושה . השירה אהובה לבני עמך ישראל היום על נהרותייך ציון היקרה שירת המים על תפיח על שדותייך ציון אור במלאות שרייך היפים שיר הארץ המאירים אפיים על שדותייך כמים ישיבו הצללים והמנגינות של בני הארץ ישורו רוח נדיבה ויפה לחבוק וחבור את כולם באהבה של דור המור היום כל השירים אשלנו הם אהובים אותנו יחד בדרכים מהלכים עם השבילים אל שדותיך ירבו השירים לארץ של מבואה ויקרה מהשירים של בני ציון תבוא ברכתה שב

מאת: אבינועםחברה ומדינה - כללי30/05/144502 צפיות
איגרת רוח על השלום בך ציון עולם" מאמר האיגרת על מנחת השיר על ציון השלום . "תפילות לשלום ציון והעולם" מנחת הרוח זו שירת ציון בשעות הצהרים ,ארץ תביא ביכורי שירים על ציון בשערי הבית למפתחי הדרך רוח השירה תעלה את כוחה של המולדת למשמרת ארצה. מנחת השיר לציון היא מתנה יפה שאין כדמותה. שמעו נדיבים לאיגרת זו כי מנחת השירה בציון היא אמורה להיות היום בפועלה כחזון ציון הטוב על בניה ובנותיה, חברים יקרים צאו לשדות ארצנו בשמחת השירים של ציון והביאו ביכורי רוח בשיר המור לאהבתכם עולם

מאת: אבינועםשואה ותקומה30/04/146848 צפיות
ב''ה על יום הזיכרון והשואה ולגבורה יזכור עם ישראל את השואה האכזרית שנעשתה לעמינו בגולה המרה על זה שנטלו ידיהם של הנאצים הרשעים בדם והשיטו הרג רב המוני בלתי אנושי בהשמדת עמינו על חרפתם הביאו יגון והאיבה קשה מנשוא דמעה .

מאת: אבינועםשירה08/04/146066 צפיות
ב''ה. https://www.youtube.com/watch?v=tuswerryKCE המנגינה "עם ודגל לציון ". בוקר בוקר שרים לך ארץ - ארץ , ארץ לעולם לא אחרת עם ודגל עומדים משמרת - איתך , מולדת- התקווה שומרת יום חדש , זורח לדרך - על ציון, מולדת שומרת את, השיר ,בלב יוקדת - הדמעה, שלא נגמרת אשירה תפילה נפשי הומיה - על כבודך, עומדים דומיה אשיר תפילה, אל מעונה - אשירה דמעה , איתך אהובה נפש , נפש , עת זומרת - בך , ציון ארץ מאוחדת אשיר שלום איתך מולדת , - עם ודגל הרוח לא נשברת בך, ציון ,השירה זוהרת - עד ירושלים שומרת

מאמרים נוספים בנושא חברה ומדינה - כללי

מאת: בנימין קלינגרחברה ומדינה - כללי05/10/222248 צפיות
לא פעם אנו מתלבטים אם להחליף גג,לבנות גדר,פרגולה,גאקוזי, לסגור חניה או מחסן ולהשכיר אותו או לפעמים לפצל דירה אחת לשניים / שלוש ויותר. להשכירם אבכדי לקבל הכנסה חודשית. כן אז ייתכן ולקחתם סיכון והתחלתם לבצע עבודה הטעונה היתר, והופ הפיקוח הופיע. לא חשוב אם בגלל תלונה של שכן "נחמד" או מכל סיבה אחרת אתפ בבעייה וככל שלא תדעו מה זכויותכם וכיצד להתנהג אתם עלולים להסתבך. לנו במשרד קלינגר בנימין ניסיון רב בהתמודדות עם ביקורי פתע של הרשויות,צווי הפסקת עבודה,צווי הריסה מנהליים שיפוטיים ועוד.

מאת: בנימין קלינגרחברה ומדינה - כללי02/05/221855 צפיות
השקעה בקרקע חקלאית היא נושא שמעניין אנשים רבים וניתן לדון בו בהרבה מאוד אספקטים. קיימים היבטים רבים שצריך לבדוק לבחינת כדאיות השקעה בקרקע כזו ובמאמר זה נתמקד באחד הקריטריונים המרכזיים. ראשית, כשבאים להשקיע בקרקע חקלאית, חשוב לזכור את המובן מאליו, כי מדובר בהשקעה ספקולטיבית בהגדרה. קיים בה סיכון וגם המשקיע צריך להביא בחשבון שהרבה פעמים טווח השקעה עד להפקת תשואה ראוייה הוא ארוך יחסית – הוא לא טווח קצר! לרוב שינוי יעוד לא יתרחש בתוך שנים בודדות. אין בעובדה הזו בכדי לפסול את ההשקעה כקרקע כזו, אבל חשוב לזכור את הדבר.

מאת: אבי בכרחברה ומדינה - כללי28/11/211646 צפיות
גולדה מאיר (מאירסון) היא ללא ספק מיתוס יהודי, מיתוס ישראלי ומיתוס לאומי, גולדה היא לא רק מיתוס לאומי, גולדה הצליחה להתמקם מכוח אישיותה בתודעה כמיתוס בינלאומי חוצה מגזרים ומגדרים, אישיותה המרתקת וסיפור חייה הינם נרטיב לאומי, ציוני, ועולמי. דמותה ופועלה המרתקת מהווה לנו כיהודים החיים את העבר וההווה הציוני אבן דרך ודוגמה ומופת לאישה אשר הקדישה את חייה ופועלה לחלוטין לעם היהודי ושימשה אור לנשים בכל העולם כאישה אשר "עשתה את זה ובגדול" והגיעה למקומה ומיקומה הגבוהים כראשת ממשלה בזכות אישיותה ועשייתה בלבד ללא מורא ללא חסד או התחסדות ואת כל זה עשתה בעולם גברי ושוביניסטי במיוחד בשנים בהם חיה ופעלה.

מאת: בנימין קלינגרחברה ומדינה - כללי09/09/206013 צפיות
הרשות לאכיפה במקרקעין (היחידה הארצית לאכיפת דיני התכנון והבנייה לשעבר) היא יחידת סמך במשרד האוצר, כפופה לשר האוצר ופועלת כיחידה עצמאית. ייעודה הוא להיאבק בעבירות התכנון והבניה ולבצע פיקוח על הועדות המקומיות. ביום 19.6.2016 קיבלה ממשלת ישראל החלטה מספר 1559 "חיזוק אכיפת דיני התכנון והבנייה" מתוך הבנה שמדובר ביעד אסטרטגי של מדינת ישראל שעל רשויות המדינה להוביל על מנת להגן על התכנון והבנייה ולבצר את שלטון החוק. החלטת הממשלה שמה את היחידה לאכיפה במקרקעין בחזית המאבק בעבירות התכנון והבנייה, מעניקה אחריות, כלים ומשאבים לממש את האחריות המוטלת עליה. תיקון 116 לחוק התכנון והבנייה, העניק לרשות את הסמכויות הנרחבות לממש את האחריות כאמור.

מאת: אדיר בנימיניחברה ומדינה - כללי18/08/181881 צפיות
בתיאוריה הפוליטית שלו, שאף ז'אן ז'אק רוסו, ליישב בין האינדיבידואליזם הקיצוני שבו דגל, לבין השמירה על הסולידריות החברתית. רוסו האמין כי הרגש האנושי הטבעי הוא רגש של סולידריות בין בני אדם שהוא גם הבסיס לחיים בקולקטיב

בית המשפט העליון דן לאחרונה ודחה בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו, כב' השופטת מ' סוקולוב מיום 18.10.2017. בגדרו של פסק הדין, נדחה ערעורו של המבקש על החלטתו של בית המשפט לעניינים מקומיים ברמת גן (כב' השופט העמית מ' בן-חיים), בע"א 39527-06-17, מיום 10.07.2017, שם נדחתה בקשתו של העותר להאריך את המועד להישפט על הודעת תשלום קנס, מיום 10.05.1998.

מאת: עומריחברה ומדינה - כללי23/05/172113 צפיות
חברות ואתרים גדולים בתחום הקניות אונליין (E-commerse) כמו איביי, אמזון, דיל אקסטרים, אליאקספרס, אתר Zipy הישראלי ודומיהם, החלו לאחרונה לחייב את הלקוחות שלהם להזין גם את המיקוד שלהם באזור הזנת הכתובת לפני ביצוע רכישה. אם בעבר עניין זה היה רשות בלבד, היום לא תוכלו להמשיך בתהליך הקניה שלכם אונליין אם לא תזינו

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica