חפש מאמרים:
שלום אורח
20.04.2024
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

ב''ה שיר לשלום ציון ועולם

מאת: אבינועםדת ומדינה30/07/20152424 צפיות שתף בטוויטר |   שתף בפייסבוק
ב``ה שיר לשלוםזהו שיר ושלום יבוא ונשירה באהיום עוד יבוא השלום זהו החלום ובאו היום לשיר שלום שיר דמעה לשלום ואהבה לכל ,זהו אני שר במקום אל השלום אלוהי וישמע קולי ואזעק לתומי , בשיר בואי השלום לארצי שיר שלום לזאת מכורתי ומולדתי,כן זו ציון שלי קומה ועורה אהבתי לשירת השלוםבואי תפילתי זהו שירלבני הדור ואשמור דרך פה ,גם עולם יבוא וישמע קול וישירה עימנו לדרור רוח ,רוחדברי עימי חמלתך בשובי לשיר שלום תפילתי על חירותי בזו אהבתי ציון שלי אני נושא דמעה בדרך אהובה ושיר תהילה על שפתותי דברתי לשלום ציון ישראל שלי ועולםעוד יבוא השלום קולי שמעתי אלי ,קולי האזנתי מלכי לי זועת לשירה לאהבה בא ציון חמדה למשמרתה ציון תמתי לא אשכך לעולם ואל אתרחק ממך עולם ואם אשכך יום בי אז תשכח ימיני ובושתי ונכלמתי ברוחי נפשי הומייה פה בדרך ארץ אנוע בצילך למשמרתך אשור תהילותייך ציון ציון בין ערפי רוחי נשאבתי על ענפייך לשיר דמעתי לשלום עליך אהובתי שמעיני ציון וקול שפתותי נופת תטפנה חלב ודבש בול דברי לשיר מורייך אהובה נירך כאור הלבנה על העולם ומאורותיך כאור על צילךבארץ אבות ישראל דור עולםאשא קול בשיר הדור על הדרור התשמע קולי אלי ותישאני רוח אהבתי לשלום עלי חירותי זהו איגרת שיר לשלום על מנחת השירה מציון בצוהרי היום ותשמע קול תרועה לשלום בואו נא ידידי ופתחו את שערי השירים וגילו בשירים על חירותנו ציון ושובה נשיבה בשירים הומים ותפילתנו כרבבות השומרים עלינו הם המדבריםציון ציון עטפיני רוחלדרך והלבישנישמחתי מתעצומייך לשירי על המים בארצי לך אלי תשוקתי ,לך מלכי תחינתי ,לך מלכי תפילתי אצא בשיר לשלום ביתי עד שערי בית תפילתי שובי שובי אהבתי לשיר תוכי והשקיני מיין דמעתי בואי השלום לארץ הדרור וברכינו הלום עלי שמחתי זו ארץ מולדתי בית תפילתי אשירה תפילתי לנהרות המים ארצי עוד ירחפו ענני אב מעלינו וכשלכת המים ימלאו בארנו כמים יהמו השמים על נחלי שדותייך ציון ימלאו האגמים אשירה את המנגינה שמספרת לי חלומה על חזונה של ציון היקרהשמריני אהבתי יפתי ציון תמתי ולטפיני אמונתי ושלום לי בדרך שלי שיר שלוםבואה הלום על ציון ושירת הדור קומה בני רעיי לשיר מנחת ביכורים על ציון ובנותיה זהו הדור וזמן יושיע אור ותשכון ארץ שמחה לבטח עולם שמחו ישרים ועלזו נדבי למשמרת ארץ שירו חברים בין שעת הערבים על שיר המיםגילו ורונו מציוןלשלום הדרך בשירי המולדת ציון ציון הרחיבי מקום אוהלייך עמך אוהבייך ,ישראל תשכון לבטח בך ציון ארץ ארץ שמרי אוצרותייך ודרך מאירה לאוהבייך ,זו הדרךוהרבי בשיר מעלותייךזו הארץ נחלת אבות לשמור בה הכל ויירשו בנים ובנות ועת באו הזמירותשמחו בשירי הלאום וראו כי לזמן טוב משיר ציון ותצא ארץ בשירתה זו למשמרת הדור התשמע קולי אלי זהו שירחמלתי למולדתי ה-תראני בשיר ציון שלי שלאתשברי רוחי לעולם כי נפשי הומיה בשבי ליבי בזו הארץ שליאל תתרחקי אהבתי מארץ דמעתי כי רוח תמתי בלבי בתוכך ציון אהובתי אזאשב עם דגלי בארץ שלי ואזמור שיר לאהובי כתפילתי עד אלוהייך ציון מה טובו אוהלך יעקוב משכנותך ישראל. אל שמים אלוהי ואלוהי אבותיי ברחמך הרבים שלח עלינו שלום מהרה ותפן לי דרך מאירה עמי ישראל ושיר אזמור דרך למשמרת ארציותשמח נפשי הומייה בדרך תפילתי לאמור במישורי שירי ארצי בזו חירותי זו הדרך לשיר כל יום אהבה ושלום הא ולא נבוש מתוכך השירה לעולם ציון.ימים קודרים ורוחות מלהטים יבשים וצמאים וסערות נודדות ערפי הזמנים שזבה שמש יבשה ארץ ועולם ועייפה צייה ושמש סנוורה עולת הבוקר אל השיר תמיד וזרחה השמש וזרח בה עולם זהו שיר של מים בצוהרי היום על נחלת ארץ והשמיע קול אל הדרור ציון ציון פה נפשי הומיה והשיר שלום ועכשיו מורה עלי דמעה וקול שמחה דברה בשירהצמאה נפשי בגללך אהבתי יפתי לי לשיר שלום בואני ושמח לארצי שובי אהבתי בארץ דרורי לקראתהדרך וקלה עלי אמונתי שמשלתי בכוחי ואלוהי ישמרני עולמי זהו הזמן בגללך אהבתי שאני הוא זה שר לתומי על המים בארצי וצמאה נפשי בארץ אהבתי לשיר את מנגינתי על כינורי ומור וקינמון בדרך שלי היום בארצי בואו ענני אב ותכלת וכסו ארץ כשלכת מפריחה על שדות ציון ומים צוננים ייטנפו משירות הציון היוםטיפות שמים כשלכת על גבעות ארץ מרחפים ,ורוח ממשבת בין העננים ומים מבורכים וירדו עד נחלי שדות כי זו מולדתנו ישראל.הזורעים בדמעה וברינה בשמחה יקצרו על הדרך נשיר כל יום ברוך בואך וברוך צאתך אמור שלום לעובר הדרך ושאל השלום גם בשיר תודה אמור שלום ואל ישמור עלינו עולם .זו מגינה אחרת השייכת לזמן הזה זו מנגינה רחבה של שיר הארץ על במות המולדת ישירו שלום לדרךמנגינה יפה ובוכיה שומרת ואוהבת את חמלתה היא משמיע בדרך . זו מנגינה של מנחת השירה בציון במרחבי הארץ זו מנגינה יקרה מכסף ומזהב שמלאה חמלה ושמרה דרך מאהבתה עולם בואו לשלום מלאכי השלום ברכוני השלום בשיר השלום ברוכים הבאים וברוכים השבים כולם מאירים בשירים מושיעים בני הרועים .שיר יפה לציון הנך יפה אהבתי ציון תמתיבמולדתי ישראל הנך יפה תורתך בליבי שוכן נפשי בך ציון שלי , שובי יפתי לי ,עינייך כיוני בשיר תפילתי לשלום ביתי ישראל שליהנך יפה תמתי ושיר שלום בי ,זהו שיי לנפשי ההומייה ודברתי עלייך אהבתי עולם הנך יפה אהבתי לי במסורך דרכי עם ציון התהלך שבי תומי ואמשול באהבתי בדרכי הנך יפהתורתי שלי וקדושה בלבילאמורואשמור דברי אלוהייך ותקוותי מורה עלי דרכי שובי שובי השולמית, כמחלות אהבה אני . צפנתי אמרי פיך בי מצפוני ואלוהי דבר מעלי לשיר אמונתי על ציון קודשי אלי אלי ואלוהי בי בך בטחתי בדרך הילוכי כי זו מולדתי ציון שלי צורי אהבתי במשולי עולם ושובי למאודך לשיר תפילת קונך למשמרת ציון אנא אלי שומרני ליל והדריכני בוקר לשיר שלום בך ציון תמתי בואי שלום עטרת רוח ביו ואזמור גם השיר ימלל בי אור לך אלי תשוקתי לך מלכי תחינתי זו דרך אמונתי שאהבתי מורה עלי דמעתי לשיר שלו על ביתי זהו שיר שנלד במולדתי בה נולדתי ציון שלי ,עליך דמעתי וקדושה לי, נפשי הומי בליבי שמתי דברי בפי ונפת תתפנה שפתותי כלה דבש וחלב אשוח זמירותיי בארץ מבואה ראיתי עולם אליך מלכי ולבי בשיר הללי נפשי את אלוהייך ציון לשלום על ציון זו אהבתי לשמור את רוחי וטובה תפילתי גם בשתיקתי לצור ישעי אדבר שלום בואו ונשירה על מוצקי ארץ ונחלת ציון תראה הבו בני עמי לשיר בצוהרי היום את מנחת השירים לשלום ציון ועולם . חי נפשי בעודי שר בדומיה תפילתך אלוהי עם אבי ומור תורת אימי יעצתי רוח על דרך אמונתי ברשותך אלוהי וברשות בני עמי ציון תרתי משלים רבים .למצוא את אהבה שחפצה נפשי בארץ אהובתי למען זה תזכני אלוהי בדרך הטובה לבל אחטא חלילה וחס במילה אחת ולבל אפגע חלילה בבני עמי היקרים לי אין בעווני חיללתי בנפשי ובחטא תנחמני אימי תכבשני באזוב ואטהר תלבישני בגדי ישע להגות בתורתך קודש נפשי היא שאלתי משאלתי רוחמה עימי שמעי דמעתי אלוהייך ציון למשאלות עמי ניחם בי אלוהי לשורר את ספרי תפילתי אל השלום . מי ייתן וברכת ה` הקדוש אל השמים תבשם רוח עלינו לשמור את אחדות הארץ באורחות הציון. כל ישראל ערבים זה לזה .זכות המולדת שנו היא משכננו ציוןזהו שיר מולדתי שמליץ לשיר כל יום לדרך ושלום ארץבלדה נערי שלינערי ,נערי שמע-נא בני, צא ולמד מדברי אבות קדושים למוסרי הדרך תראה פלאים נפלאים נערי נערי עורבים עליך בני ופלשתים סביבך אהוביעתה ידעתני היום ,שלח עוזך ועמודם בעצם ידך ראה את שער פאותיך כשרשרות צבעי השמים עליהם תירכס השמים לכוחך ויראת ואהבת ושמרת פני עולם וירכסו עינייך מרבבות אלופי עולם ולא ראיתי שווא ועיניך יראו אור פז אני ילחם לכם ואתם תחרישו והשארם מאחור עד קדמי הימים עולםאל תפחד בני ואל תחרד נערי כי ציון היא אוהל בית מקדשיירושלים שמור כוחך וטהר נפשך וטוב עשית ושלום לך והייתי לי נער שומרי וציון תשיבך שמחה ואני המליח מאחוריך ואל תביט אחור כי השממה כבר הכתה נורא על הדרור לך לך במישור הדרך בארצך לבטח תשכון בה וראה כי טוב אני עם צדקתך ולא עוול עשיתי לך חירותך היא אהבת עולמך וישבת לבטח הארץ מולדתך והיית שייך לעמך ועשית כל יום משהאחד טוב ושלום רודף את הכל ,שובה מהרה אלי ואשמרך ממשניאך והרחיקךממלחמות ורעות כי המה כלי השממות הבאים משונאי ציון ,עלנשבעתי מיום קדם כי ציון היא בית תפילתי לעמי ישראל ושלום עליכם כל הבאים תפילה לשלום המקום סביב עיר מקדשי ירושלים הקדושהמחרוזת מולדתי ציוןהיקרה ציון תמתי אהבתיך עולםבך מולדתי התהלך בנפש הומי ישראליאשכנך שלום בליבי לזו הארץ ישראל שלילא ראיתי ארץ אחרתולא חשקתי באחרתרק איתך ציון שליאשיר לך תמיד שאת ארץ אהבתיעולם , שיר תפילה בדומייה לבית קודשי אזמור יומי תודה לך ארצינאמן לך בדרך ציון לאנוכי אלוהי ושיר תודה ליתדותייך אני בתפילהכל עוד בלבב פנימה נפשי הומייה בך ציון ,אשיר תפילתי אלוהי השלום זה אנילמשכנות ישראל ,בארץ צייה ועייפה נפשי לך ציון תמתי אני הוא השמור את דברי אורחתך ,זו אהבתי ממעמקי לבבישמספרת לי עלייך ציון תמתיאת יופייך ראיתי בשדות ארצי שאתארץ חמדתי, ציון שלי מי ייתן ואגמול לך מולדתי,זו את הארץ שאהבתיך עולם שמריני ציון והשקיני מיין אלוהיי לשור בשיר תפילתי השלו עלייך חמדתיציון תמתי לעולם לא הרחק מתוכך והחריש דמעתי לשלומך יפתי בשיר זה חירותיליטפתי רוחעם תפילתיהשלוםכיהתקווה בעולמי מאירה על פנייך ציון שלי , עיניי דמעה ואשא שיר ברכה על כנפייך ציוןעולם ,שמעי שמים בנבוחי הנער וסערה הרוח סביבו על פני ארצוברכני שמים כי לשלום נפשי צופיה ואשמור לך שיר אלוהי,עלי בי אהבתי על השלום אשוח שפתותיי לאמור אתמזמור אלי השלום, שוביאהבתי אלי וצופה בך אמונתיבר לבבי לשיר מצפוני לדרך מישורי עולםזהו שיר המשוררים שלישייחדתי דרך לאחדות עמילקדש תפילתי עמך אלוקים גם כי ואני מהלך דרך חלוצית למשמרת ארצי כי הוא הישראלי השומר אתמוסרילך אלי לך תשוקתיאשיר מזמורי ואדבר אזמור לרואי כי אני מושיעה את תפילתי שיר לאלי לאלוהי שעל רוני ושמחי השכנתי דמעתי בזמירות רוחי ותראני שלום לך אלי תשוקתי על השלום דברתי אלופי ושמרתי אצילי על ציון תמתי ,לך מלכי דמעתי אני שר בשדות עולמי לבדי ,שם רחוק מצאתי את אהבתי בלבי אמרתי לך אלוהי זה אני ששר שלום לציון ושאלתיך אייה עלמתי שלי שאינה עימדילך אלי תשוקתי ויום אמצא את חזוני משיר תפילתי זה אני הנער המסמיק פני מדמעת עיניים ובוששתי בצלי דמותי שאהבתי יוצרה בי את חלומי לחזון גדול ממניועת שידעתי מוסרי לאלפי אמיתות והייתי כרסיסים על הרוח וסערה כבשני לשיר בדומיקול רינה לישועהכי שוועתה נפשי לתשוקת אהבתיך ציון שלי.מסרים מספרים. על תפארתך ארץ בך ציוןאני אזמור שיר ישראל שלום נפשי הומייה זומרת תהילהבוקר אור ותודהלך ארץ עם בשיר חירותי ארץ אלוהייך ציון למשמרת ושלוםאנילשלוםעלייך המולדת ושיר ואזמור בוקר ואור וישא קול תשכון תפילתי בלבי ביתי ישראל אלוהייך ציוןואהבתי בשיר שלום לך ארצי ואמסור מנגינתי לשלום בי היום זהו שיר ישראלי שנולד לארציעל חמדתך ציון סביב חומתייך ירושלים תהלך בשיר הדרך נפשי הומיה בשבי בך מולדתי היקרה רוח רוח הביאני לשיר אהבתי יפתי ותמתי ודמעה עסיסה דברה בזמרההתקווה ציון תמתי עלייך נפשי הומייהובוקר לך דיברתי ושיר חמדתי לארץ מולדתי כחול ולבן על דגלי סמלי הביתואמונתי מלאום לבי נושא בשיר חירותי זוהי ארצי ישראל שלי ציון ציוןאשא בשיר אזמורי ואשמרך כל יומי ולעולם לא אשכך יפתי כי את זה הבית שלי זהו שיר זוהר של שחר ציון ומאיר דרךועד ירושלים תשמע קול ,אלוהי ליביוישמע קולי.ברך אותנו ה` אלוקינו לשלוםנר ציון לא יכובה עולםהשיר שלי מולדתי זהו שיר לי ולך המולדת שלי זאת הרוח של המולדת שלי ישראל שאני אוהב בעולמי זה שיר מולדתי בארץ ציון,כן זו ארץ חירותי המולדת שלי נפשי הומייה בך ציון ושבי ליבי אלוהייך ישראל שלי ,כי ידעתי אותך המולדת שלי יונה לבנה על אדן חלוני זומרת בצליליה כשאני שר לך ארץ אהבתי ציון שלי ארץ ארץ וחבקיני בשירתי ,הבאתי ביכורי שירים ממעמקי ליבי לשלום בך ציון תמתי ציון ציון על תשכחני אהובה והשכנתי בך שירי אור ויראתי איתך עד אלוהייך ציון כליום משימה טובה ושלום בך כל יום ונשירה ציון אהבה , כן זוהדרך של ארץ חמדה לי בעולמי נפשי הומייה מהלכת שבי במולדתי שלי , על מרכבייך ציון אברך יומי וטובה לעמיעימי וישמעני אלי.במה אברך ארץ אהובהשלי ,תודה לך ארצי ומולדתי שהכלבך שלי ,כן זו ארץ חמדתי ישראל שלי .אם אשכך ציון תשכך ימיני ,פה אנוכי נפש הומיה ושר לך שפתותי כדבש וחלב על לשוני לחירותך אשמיע קולי בשדותייך ציון שלי , כל יום בא ושיר זו מולדתי ואשמור את ישראל שלי ,כל יום ובא משימה חדשה לתת לכולם הרגשה ניחוחה של ארץ אהובה ,כן זה הבית שלי ישראל , כל יום ובאוזרחה השמש עלי ,כדבש לשוח שפתותיי הודיה ותודה לך ארצי ארץ ארץ זה אני שמהלך בשדותייך ציון ושר אהבתי על גינותייך ,עמק הפרחים וגבעות מבורכים , על גפנייך ציוןמלאוני השירים . שיר של שושנה מעל עלי הסמדר בעמק הוורדים סביונים כמדשאות מלבניםאת שדותייך מלטפים,על נהרותייך ציון אני שר דמעה מאהבתי עולם לארץ ישראל היקרה שלי , זהו שיר והשיבה רוח אהובה על פנייךולבי אומר לי שזו הדרך שלי ואשמרך מולדתי , ארץ תפילתי באורחותייך ישראל על תפארתך ציוןבליבי . זוהארץ שליבה נולדתי לחירותי ואשירה שמחתי לאור עם בני עמי עד ירושלים הרחף בדמעותיי למשמרתך אחוזתי אצא במרחבייך בשיר ציון שלי ותשמח נפשי הומייה פה במקום הזה ישראל זאת התקווה . זה השיר שלי מולדתי. כחול ולבן זו הארץ שלנו ישראל ,כן זו ציון היקרה שאור לעולם היא בעולם. נפשי הומייה בשבי ציון מהלכת תמיד באורחותייך כפליים אמונה ואהבה ומורה עלי לשיריחדיו שבעתיים ארץ ישראל כחול לבן על סמלי המגן ששה כנפיים מאירות עלינו אברייך ציון כל חמודייך הם אורחותייך דבשה וחלבה דמעתי בשדותייך ציון נופת שפתותיך באמרי פי דברי לשוני כדבש על וחלבי אסוב לך תמתי כל שיר ארץ ציון למשמרת עם בר לבב נושא אותך כדבר ה` מציון נעשה לאור משכנותייך ישראל עולם.יחדיו כל עוד בלבב פנימה, נפש יהודי הומיה ולפאתי מזרח קדימה ,עיין לציון צופיהעוד לא אבדה תקוותינו ,התקווה בת שנות אלפיים להיות עם חופשי בארצנו ,ארץ ציון ירושלים כל עוד ידעתיך מולדתי שאת ארצי ציון ארץ אבותיי ,נפשי הומייה ואשורך בתפילה לשלום בך ציון עד אלוהיך אדבר קוליובעדך אשא אהבתי לשלום עמי ישראל עם תורתך הקדושה ההלך שבי יראתי למשמרתך ארצי ואשוח דמעתי למשכנך שמחה עם תורת אל קדושה והאחד עם בר לבב היושב שבי ציון וחמדתו שלום עליכם ועל בני ישראל . וידעתיך אלוהי עולם ועבדתיך לשלום המולדת שלי ושמתי משלי מדמעתי עולםתורתי הקדושה עלנא תעזבני עולם ברך אותנו ה` אלוקינו לשלום לשיר אהבת רועים ל ארצנו נעלוז יחד באהבה יקרה על פני ציוןכל עוד בלבב פנימה נפש יהודי הומייה ולפאתי מזרח קדימה עין לציון צופיהעוד לא אבדה תקוותנו התקווה בת שנות אלפיים . להיות עם חופשי בארצנו ארץ ציון ירושליםבברכהושלום יבוא בשיר הדור אל השלום מאת אבינועם בר שם שעובי כל הזכויות שמורות
 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

אבינועם.ש

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת אבינועם

מאת: אבינועםדמוקרטיה ושלטון17/10/152967 צפיות
ב''ה שיר לשלום ודרור פה . זהו שיר שלום שחוצה הרים וגבעות לתת מקום טוב לכולם בעולם17/10/15 קובץ וידאו למאמר: https://www.youtube.com/watch?v=tuswerryKCE

מאת: אבינועםחברה ומדינה - כללי29/03/151900 צפיות
ב''ה. אהבהת המולדת ציון ישראל הניפי ציון נס ודגל לשלום טקס מאיר עיניים בהרמת הדגל ובשיר הלל ציון בדומיה בכל מוסדות החינוך הארצי יהווה חיבור רוחי על זבח פולחני לאומי על הבית הזה ישראל כדי לעטוף את כל העם באורחות ציון ומוסרי הדרך ואהבת לרעך כמוך ויראת מאלוקיך והייתי בשבי ציון ולמדת חוקיה ושמרת את מולדתך ועשית מצווה ליום ציון דרך ארץ יפה וכבוד לבני עמך ישראל

מאת: אבינועםהודעות לעיתונות - כללי30/06/143447 צפיות
לזכרם של שלושת הנערים היקרים : כמה כואב לשמוע על הבשורה המרה שהחטופים נהרגו לצערנו אויה ליבי דמעה על שחשבתי בתקווה שאולי הם יחזרו בשלום למה ? אני שואל ! למה כך עשו להם הרשעים הללו! עוד הרוח מבכה על המאורע האכזרי הזה , הרוח דמעה בכל מרחבי הדממה אני שר בעצב נורא כואב והיום אני שר מרוח עיצבוני על המכאוב הנורא אני שר שלום עלייך מולדת שלי אני דמעה בשירי מכאובים רבים אני שר עם הבוכייה תפילה לזכרם של הנערים היקרים.

מאת: אבינועםמדעי החברה - כללי17/06/149084 צפיות
גשמים בחום הקיץ היום ירחפו המים כרדודים יראו עיניים את המים נוטפים במרחבי ציון הקדושה . השירה אהובה לבני עמך ישראל היום על נהרותייך ציון היקרה שירת המים על תפיח על שדותייך ציון אור במלאות שרייך היפים שיר הארץ המאירים אפיים על שדותייך כמים ישיבו הצללים והמנגינות של בני הארץ ישורו רוח נדיבה ויפה לחבוק וחבור את כולם באהבה של דור המור היום כל השירים אשלנו הם אהובים אותנו יחד בדרכים מהלכים עם השבילים אל שדותיך ירבו השירים לארץ של מבואה ויקרה מהשירים של בני ציון תבוא ברכתה שב

מאת: אבינועםחברה ומדינה - כללי30/05/144506 צפיות
איגרת רוח על השלום בך ציון עולם" מאמר האיגרת על מנחת השיר על ציון השלום . "תפילות לשלום ציון והעולם" מנחת הרוח זו שירת ציון בשעות הצהרים ,ארץ תביא ביכורי שירים על ציון בשערי הבית למפתחי הדרך רוח השירה תעלה את כוחה של המולדת למשמרת ארצה. מנחת השיר לציון היא מתנה יפה שאין כדמותה. שמעו נדיבים לאיגרת זו כי מנחת השירה בציון היא אמורה להיות היום בפועלה כחזון ציון הטוב על בניה ובנותיה, חברים יקרים צאו לשדות ארצנו בשמחת השירים של ציון והביאו ביכורי רוח בשיר המור לאהבתכם עולם

מאת: אבינועםשואה ותקומה30/04/146859 צפיות
ב''ה על יום הזיכרון והשואה ולגבורה יזכור עם ישראל את השואה האכזרית שנעשתה לעמינו בגולה המרה על זה שנטלו ידיהם של הנאצים הרשעים בדם והשיטו הרג רב המוני בלתי אנושי בהשמדת עמינו על חרפתם הביאו יגון והאיבה קשה מנשוא דמעה .

מאת: אבינועםשירה08/04/146068 צפיות
ב''ה. https://www.youtube.com/watch?v=tuswerryKCE המנגינה "עם ודגל לציון ". בוקר בוקר שרים לך ארץ - ארץ , ארץ לעולם לא אחרת עם ודגל עומדים משמרת - איתך , מולדת- התקווה שומרת יום חדש , זורח לדרך - על ציון, מולדת שומרת את, השיר ,בלב יוקדת - הדמעה, שלא נגמרת אשירה תפילה נפשי הומיה - על כבודך, עומדים דומיה אשיר תפילה, אל מעונה - אשירה דמעה , איתך אהובה נפש , נפש , עת זומרת - בך , ציון ארץ מאוחדת אשיר שלום איתך מולדת , - עם ודגל הרוח לא נשברת בך, ציון ,השירה זוהרת - עד ירושלים שומרת

מאמרים נוספים בנושא דת ומדינה

מאת: אמורדת ומדינה20/07/231905 צפיות
בבחירת מתנות לראש השנה, חשוב להתייחס לפריטים הנושאים משמעות ומחזיקים בקשר לנושאים של החג. רעיון מתנה משמעותי לראש השנה הוא חתיכת יודאיקה. זה יכול לכלול פריטים כמו חנוכייה מעוצבת להפליא

מאת: נועם קוריס משרד עורכי דיןדת ומדינה09/02/171941 צפיות
כבוד הבריות בפרשנות הרמ"א / עו"ד נועם קוריס

מאת: ברסלב מאירדת ומדינה30/12/161658 צפיות
מדוע נקבע חג רק לנס חנוכה, ולא לנס של הניצחון על גוליית? במה שונה נס חנוכה מניסים אחרים שנעשו לעם ישראל? למה דווקא עבורו קבעו חג? על האור שיורד לעולם דווקא בימי החנוכה!! נסים רבים ארעו לעם ישראל בתולדותיו. על חלקם אנו יכולים לקרוא בתנ"ך. בכל זאת, מעניין שעל רוב הניסים לא נקבע שום חג לזכר הנס!!

מאת: ברסלב מאירדת ומדינה18/07/162325 צפיות
כמה סכנות יש היום בדרכים, תאונות דרכים, תקלות ברכב, מחסלים, טעויות אנוש כמה נוסעים וכמה לא חוזרים לבית? מה עושים כדי ךהשמר ולהתברך בדרך ולחזרה לשלום ? לחסידי ברסלב יש תפילה ודבר תורה לומר לכם לפני שאתם יוצאים לדרך !

מאת: ברסלב מאירדת ומדינה15/06/162388 צפיות
נר מצוה ותורה אור. וקרמיז לן קרא שבקיום המצוות יש לעשותם בבחי' "בהעלותך", דהיינו באש ובהתלהבות (שקורים ברע"ן בלע"ז), והוא יסוד החסידות ועיקר שבח ומעלת עבודת ה' ועשיית רצונו יתברך, כשהדבר נעשה מתוך שלהבת י"ה וברע"ן, באש ההתלהבות והחשק) הוא יסוד גדול בחסידות ובברסלב בפרט...

מאת: ברסלב מאירדת ומדינה07/06/162017 צפיות
תגידו הכל בסדר אצלכם ? כשיש סדר, וכל דבר יש לו מקום וכל דבר נמצא במקומו – הכל יפה והכל עובד ופועל כראוי. אבל כשאין סדר, כשאין לחפצים מקום מוגדר, ואפילו יש להם מקום, אבל לא שמים אותם על מקומם, (והאי סדר בלאגן בלעז חוגג, והבילבול שולט, ודברים חשובים הולכים לאיבוד, ודברים לא זמינים בעת שצריכים אותם. והסדר – הוא אחד מרזי ההצלחה, כי הסדר הוא - בחינת יישוב הדעת, והיפך הסדר – הוא חגיגת החוסר יישוב הדעת. אז איך זוכים שהכל יהיה בסדר ??

מאת: אבי דוידידת ומדינה16/11/152471 צפיות
כיום, בית המשפט מתייחס למספר גורמים בעל ההחלטה לגבי משמורת ילדים: ראשית, אם הילד הנו בר דעת, שואלים אותו לגבי רצונו הפרטי, כאשר ככל שהילד גדול יותר - כך ניתן משקל רב יותר לרצונו. שנית, בית המשפט מבקש לבדוק את מידת הבגרות הנפשית של הילד, והאם היא תואמת את בני גילו. שלישית, בית המשפט ייטה שלא לשבור את רצונו של הילד, אם הוא הובהר והוסבר במידה המספקת.

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica